Het actiecomité tegen het bezoekerscentrum Libel vergeet een paar vragen

Het actiecomité dat ageert tegen de komst van een bezoekerscentrum “Libel” in het zuiden van de stad heeft vorige zondag aan het College 13 bijzonder interessante vragen gesteld. Ze zijn wel nogal technisch van aard. En men heeft er enkele vergeten.

Eén eerder politiek getinte vraag (de laatste) is leuk.
“Wie van de leden van de Kortrijkse gemeenteraad is reeds ter plekke geweest op de site van de Libel?”
U moet namelijk weten dat in de gemeenteraad van januari 2005 slechts twee raadsleden tegen het project van schepen Philippe De Coene hebben gestemd: Godelieve Vanhoutte (NV.A) en Catthy Matthieu (nog wel van Groen!) . Dat zijn dus de kenners.

Voor we verder gaan veronderstel ik nu wel dat onze lezers een beetje weten waarover het gaat.
Reeds geruime tijd droomt de schepen van milieu van een uniek bouwwerk in het kader van Groen Lint Zuid (stadsgroen Marionetten). Hij wil op de afgedekte stortplaats in de Bosstraat een panoramapunt maken, een bezoekerspaviljoen optrekken dat tegelijk zal dienen als educatieve tentoonstellingsruimte, uitkijkpunt (60 meter boven MSL) en schuilplaats.
Het paviljoen zou de gedaante aannemen van een libel.

Omliggende bewoners vrezen voor rustverstoring.
(Tussen haakjes: er is al een bezoekerscentrum gepland op het Hof te Coucx.)

Waar heeft de schepen het idee gehaald?
Waarschijnlijk is hij nogal toevallig gestoten op een bouwwerk van de Floriade 2002 die toen plaats greep in Haarlemmermeer. (Daar stond nóg een prachtig paviljoen dat een beetje de vorm had van een opstijgend vliegtuig.)

Ene Thijs vanderWal (uit Amsterdam) van de landbouwuniversiteit van Wageningen mocht in Haarlemmermeer (Vijfhuizen) toen aan de slag gegaan. Zijn universiteit wou namelijk via de wereldfloriade naamsbekendheid verwerven door het opzetten van een tentconstructie in de vorm van een vlinder.

Over heel dit Nederlandse project valt nogal wat te lezen op internet.
Zie ondermeer: www.wau.nl of www.wageningen-ur.nl/floriade .
Of de website van de ontwerper, het ingenieursbureau : www.tentech.nl.
Of dat van de firma die het zeildoek maakte: www.buitinkzeilmaking.nl .
Of van de firma die instond voor de grondwerken: www.seignette.nl.
En zie natuurlijk ook www.haarlemmermeer.nl. De zoekterm “floriade” levert daar honderden items op.

Thijs vanderWal vertelt onbeschroomd op internet hoe hij op dat vlinderidee is gekomen.
En dat is goed.
“Op een vrijdagavond, na het consumeren van een fles goede rode wijn, heb ik de eerste schets gemaakt van het vlinderpaviljoen. Was ik nu beneveld of had ik een creatieve bui?”

Onze schepen van milieu wil ook naamsbekendheid verwerven en heeft de vlinder in een gelijkaardige bui omgetoverd tot een “waterjuffrouw”. (Of wordt het een echte “glazenmaker”?)
Hoeveel zal zijn streven naar naamsbekendheid kosten aan de stad?
We zullen dat ook weer nooit goed weten.

In de gemeenteraad van januari was er sprake van 300.000 euro.
Dat wil zeggen: voor het construeren, het coördineren, het definitief plaatsen van het paviljoen en voor alle kosten van het ontwerpen.
O.K.
Wat met de omgevingsaanleg? Wat zal het interieurwerk kosten? Komt er daar een beetje film? Enige P.C’.s? Video? En hoe staat het later nog met de exploitatie? (Altijd hetzelfde probleem hier in de stad, bij de plannenmakers.)
Van voorstudies (75.000 euro, zo las ik een keer in een begroting) en allerhande contacten is ook al geen sprake.

Onze Thijs vanderWal is hier toch al geweest?
Die Thijs is een Hollander!
Lees in dit verband even mee op internet.
De hoofdaannemer (Gielissen) van het Nederlanse vlinderpaviljoen herinnert zich nog dat er in de opstartfase van het bouwwerk in Haarlemmermeer vele werklunches en diners waren. En nu komt het.
Maar Thijs zijn creditkaart werd bijna nooit geaccepteerd. En hij had nooit contant geld opzak. Dus moest ik vaak de rekening betalen.”

Mag ik meteen en wel een keer iets zeggen?
Het vlinderpaviljoen op de Floriade 2002 waar de schepen zich op inspireert heeft in het totaal 900.000 euro gekost !
Exclusief de vele sponsorbijdragen. Exclusief het vele vrijwilligerwerk, bijvoorbeeld van studenten en scholen. Exclusief het ondersteunend werk van 9 (negen) ambtenaren uit de gemeente Haarlemmermeer. Ze staan met naam en toenaam op www.
(Over openbaarheid van bestuur heeft stad Kortrijk nog iets te leren.)

Ik heb ook een technisch-juridische vraag.
Als wijze van gunnen koos het stadsbestuur voor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Om dan meteen maar te kiezen voor de ontwerper Thijs vanderWal.
Hoe wordt dit dan gemotiveerd?
Omwille van de technische en artistieke specificiteit van het werk kon men slechts voor die ene persoon kiezen.
Dat is natuurlijk larie.
Schepen van milieu kon geheel anders gehandeld hebben. Gezegd: ik wil nu echt een keer een educatief bezoekerscentrum op het hoogste punt van de stad. Als schepen van milieu tenminste één bouwwerk achter mij laten. Met panoramisch uitzicht.
En dan kon hij bijvoorbeeld ook europees gevraagd hebben aan een aantal Рdus m̩̩r dan ̩̩n Рontwerpers om mee te doen aan de prijskamp.
Voor mijn part mocht die Thijs ook meedoen.

Maar nee, vriend Thijs (koosnaam: Creditkaartje) moest en zou de ontwerper worden.
Nog iets.
Welke firma’s zullen instaan voor de werken? Zal er alweer geen mededinging zijn?
Heel concreet: brengt Thijs zijn vroegere medewerkers (ingenieurs en aannemers) mee naar Kortrijk?

Is kortrijkwatcher wééral tegen??
Bah, neen! Niet echt.
(Het bouwwerk komt toch niet in mijn backyard.)
Het eventueel verkeersprobleem op Sint-Anna dient wel aangepakt.
De ware kostprijs moet ook ietwat bekend worden.
En heel de procedure zou best ook enigszins juridisch correct verlopen. Wat dus tot op heden niet het geval is.

Ik zou ook graag willen weten op welk soort van libel het ontwerp is gebaseerd.
Wereldwijd zijn er 6000 bekend. Bij ons in de Nederlanden toch wel 70. Ik zou opteren voor de “Cordelugaster Philippus Hero”, de grootste Europese echte libel.

Geen censuur
Voorts ben ik van mening dat de bezoekers (scholieren) ook educatief voorlichting moeten krijgen over het voorplantingsritueel van de libellen en/of waterjuffers. Geen censuur. a.u.b.
Tijden de paring vormen libellen namelijk een alhier minder bekend “paringsrad“.
Dit gaat als volgt.
Het mannetje vliegt boven en achter het wijfje. Gebruik makend van zijn flaps landt het op haar kop nog wel. Vervolgens buigt hij zijn achterlijf tussen zijn poten naar voren en pakt haar met een tangvormig aanhangsel, cercus genaamd. En zo vliegen ze in tandemhouding verder tot zij via een bepaald acrobatisch te noemen vliegmaoeuvre een paringswiel vormen. Dat kan uren duren en tegen een hoge grondsnelheid.
Als we niet even opletten daar in het observatorium zullen we het nooit in werkelijkheid zien.

P.S.
Een gerucht dat ik niet kon (wil) controleren. Het vlinderpaviljoen van Thijs zou verkocht zijn en een plaats krijgen in Kalkar.
Telefoon van Thijs: 0317-485653 of 06-22486753.
Bellen maar. Met de groeten van kortrijkwatcher. Moest dat nummer maar niet publiceren op www.

Waar zijn de tafelschuimers van Cebu nu naartoe?

In de plaatselijke reguliere pers geen gegevens hierover gevonden. Ook niet op de website van onze stad.
Die site van de Noord-zuidraad weet ook nergens van. Schepen van omgeving Flup. DC. vertelt op zijn website (zijn agenda) niets – maar dan ook niets – over het bezoek van zijn collega’s van de vuilnisrapers uit Cebu aan onze stad. Men zou het toch over de afvalproblematiek hebben? En met pertinent hoge gasten? Dat hij daar nu een keer echt ongevoelig voor is siert hem volkomen.
We gaan er dus maar vanuit dat de delegatie van onze enige en echte zusterstad Cebu-city alweer weg is uit onze contreien en vandaag zijn opwachting maakt in hun andere zusterstad : Haarlemmermeer.

Vandaag 20 mei is Thomas Osmena (de veramerikaanste burgemeester van Cebu) met zijn gevolg (zou er ook nog iemand van Kortrijk bij zijn?) in de Nederlandse gemeente eregast tijdens het “Meer Jazz Festival”. Nog in het kader van onze ontwikkelingshulp zullen de Cebuanen ook de brandweerkazerne aldaar bezoeken en het Spaarnse ziekenhuis.
Een rondrit in de polders is in de komende dagen ook voorzien. Plus een boottocht over de Kager Plassen met het oog op een informeel overleg tussen beide burgemeesters.
Zeker over wat voor snoepreisjes men wederzijds nog kan bedenken? In samenwerking met de Noordzuidraad van Kortrijk ?
Ik ben er zeker van dat schepen Hilde Demedts (IMOG) volgende keer mag meegaan naar de
Fiellieppiennen. (Schepen Flup D.C. zal zich nog even bedenken, nu hij dat allemaal leest.)

Hoe ik dat allemaal weet?
Het College van Haarlemmermeer meldt dat allemaal netjes en beleefd op de gemeentelijke website. Zie maar.

Wat de Cebuanen hier in Kortrijk tussen 17 (of was het 16?) en 20 mei hebben aangevangen weten we niet echt goed. Er was wel een bezoek gepland aan de Harelbeekse verbrandingsoven.
Het is wachten geblazen op het verslag van de dienst ontwikkelingshulp.

Zie nog onze stukken van 16/5, 13/5 en 14/3 als u alles wil begrijpen.
Kortrijk heeft een stedenband met Cebu en zal in het kader van ontwikkelingssamenwerking eens aan de metropool Cebu vertellen hoe men aldaar de afvalproblematiek kan aanpakken.
Rondom de Filippijnse stedelijke stortplaatsen waaien de plastiekzakken tot hoog in de lucht. En ze scheuren niet, zoals onze vuilniszakken. Kindjes juichen. Er staat nochtans geen “poëzie” op.

In elk geval heeft het gezelschap alhier goed gegeten.
Het Kortrijkse stadsbestuur raamt de kosten voor restauratie (dagvergoeding) op een totaal van 2000 euro.
En de hotelkosten op max. 1000 euro.

Er waren nog andere kosten.
Voor het welkomstdiner, de gidsenkring, een vrijwilligersontmoeting (??), andere vervoerkosten, voorbereidend bezoek aan Haarlemmermeer, enz.) voorzag men 2000 euro.
De Cebuanen kregen ook nog een GSM ter beschikking? Niet te verstaan: al van 13 mei. En een minibusje.

Voor de vliegtickets had het stadsbestuur 9.000 euro over.
Uit hoeveel leden bestond de Cebuaanse delegatie dan wel? Was Bimbo weer van de partij? En Tessie?
Je kan zeker voor ca. 800 euro per persoon een retourtje krijgen van hieruit naar Manila. (Omgekeerd is het wellicht nog goedkoper.)
BETAALT EEN BURGEMEESTER VAN CEBU-CITY WEL ZIJN TICKET ?
(Als ik hem was zou ik dat niet doen. Visa !)

Het Kortrijkse College beschouwt al die overheidsopdrachten alweer als dagelijks beheer, daden waarvoor de gemeenteraad (of de adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking) dan niet moet tussenkomen.

Een prangende vraag is in hoeverre Haarlemmermeer, de andere zusterstad van Cebu, zijn steentje heeft bijgedragen aan het snoepreisje van de Filippijnen.
Die aanminnige tafelschuimers van Cebu zijn tot alles in staat. Ze zijn zo lief meneer. Zullen de Hollanders zich laten doen? Hebben ze totaal niets bijgedragen in de vliegreis? Betalen zij enkel het vervoer met minibusje naar de waarlijk vlakbij gelegen luchthaven Schiphol?

Schepen Alain Cnudde van ontwikkelingshulp mag hierbij wel enige uitleg en rede verschaffen aan de gemeenteraad. Niet enkel aan de volstrekt onweerbarstige pers.
Over de ware kosten van heel dit gedoe met Cebu.
Tita-tovenaar Cnudde (ook van Financiën) zal opwerpen dat we daar in het kader van ons convenant “ontwikkelingssamenwerking” met de Vlaamse overheid subsidies voor krijgen. Dat is de kwestie niet. Ach.
Het gaat om de zin van dit alles. En de proporties tussen reis- en administratieve kosten
(uit Kortrijk) versus reële hulp.
Wederzijdse kennis met Cebu is totaal uitgesloten. Tenzij deze: dat die burgemeester van Cebu-city ook eens achter zijn vuilnismannen gaat lopen. Komt aldaar zeker niet in de pers.

P.S.
Op de webiste van metropool Cebu kan men de begroting van 2004 vinden. Het gaat om een bedrag van ongeveer 1.500.000.000 pesos.
Je vindt er ook inkomsten en uitgaven per sector en functie.
Schepen van ontwikkelingssamenwerking kan eens opzoeken wat Cebu krijgt aan binnen- en buitenlandse hulp. Staat Kortrijk daarbij?
En schepen van milieu kan eens nagaan wat Cebu besteedt aan “waste management”.
Ook eens kijken hoeveel een vuilnisraper verdient, per wijk.
www?
Het staat er allemaal op.
Ge moet daarvoor niet veel reizen.

Buda: nog facts en figures

Al enkele weken zijn er in het nieuwe café ” ‘t Eiland” (hoek Kapucijnenstraat) gesprekken gaande over het Buda-project. (Insiders gebruiken de term “budaverhaal”.)
Laatstleden woensdag 18 mei ging het meer in het bijzonder over de Pentascoop.

Wie deze samizdatkrant leest heeft daar niet echt veel bijgeleerd.
Kortrijkwatcher schreef over Buda al zeker twintig bladzijden.
Voor de echte en ware geïnteresseerden in het verhaal nog even de data van die stukken: 5/4, 2/4, 20/2, 28/1, 20/1, 13/1.

In de bovenzalen 1 en 2 komen dus wel degelijk “gradins”. Hoe dit te rijmen valt met de bedoeling om die zalen multifunctioneel te maken is me een raadsel.
Zaal 1 zal waarschijnlijk het exclusieve territorium worden van Limelight. En in zaal 2 zal Leuvenaar Koen Kwanten en Rooske met “Dans in Kortrijk” de plak zwaaien. Zijn ding doen.
Die gradins zullen ons dan wel beletten om interactief mee te gaan huppelen en raar doen.
Leuk wordt het dan gegarandeerd niet.
Opvallend voor zaal 2 is nog dat de oppervlakte van het podium groter is dan die voor het publiek. Men verwacht daar blijkbaar maximaal 100 kijkers.

Enkele zaken omtrent de infrastructuur zijn nog onbeslist.
Men- de ambtenarij althans – weet nog niet wat te doen met het dakappartement dat tot voor kort gratis ter beschikking was van de Bertjes en intussen is verlaten. Wees gerust dat er daarover nu al binnen de inwendige cirkel rond het Buda-project enige denkbeelden over bestaan.
Of er een café komt in de Pentascoop zelf staat ook nog niet vast. (Zullen de omliggende neringdoeners zich daartegen verzetten?) We hoorden ook niets meer over een “glazen doorgang”.
Van ruimte voor multimedia-dinges en post-opleiding voor artiesten weinig concrete zaken vernomen. Wel veel over nooduitgangen en de toegang voor gehandicapten.

U weet dat de verbouwing van de Pentascoop alléén al minstens 2,3 miljoen zal kosten.
Ik heb even gevraagd naar de te verwachten meerkosten. Ja, die zijn er altijd, zo werd gezegd.
Prijzen stijgen tijdens de duur van de werken. Ja, ‘t zal wel zijn. Maar ik bedoelde eerder mogelijke problemen met de riolen en de eventuele aanwezigheid van asbest. Het architectenbureau hield zich hier wat op de vlakte.
En voorts doelde ik op de ongetwijfeld in de toekomst steeds groeiende desiderata van de zogenaamde (drie? vier? vijf?) Kortrijkse kernactoren uit de kunstensector. (Een mooie verspreking is: kernreactoren.)
Maar die kunstensector blonk weer eens uit door afwezigheid.
(Antigone heeft blijkbaar volledig afgehaakt.)
Op de vraag waarom we de Pentascoop niet gekocht hebben (de erfpacht zal ons méér kosten dan een mogelijke aankoop die toch ooit eens zal gebeuren) hield de ambtenaar zich ook wijselijk gedeisd.

Opvallend in die wekelijkse gesprekken is de intense aanwezigheid van de ambtenarij. De top is er ! Dat is voorheen bij Kortrijkse gesprekken met de bevolking zelden gezien.
En die ambtenaren doen het waarlijk goed. Ze kennen hun dossiers als geen ander. Laatstleden woensdag bekroop me de rare gedachte dat we die gasten beter tot schepenen (beleidsmensen) zouden omtoveren. Laat ze deelnemen aan de verkiezingen!
De stad zou er wel bij varen.
Soms verraden ze ten andere ongewild dat zij toch wel voor een groot stuk het beleid bepalen. Ze spreken dan in de eerste persoon enkelvoud: “IK zou dit…”, IK doe wat…” Geen pluralis majestatis of “modestiae”.

Niet enkel “echte” ambtenaren zijn steeds van de partij. Er zijn nu plotseling ook enkele losse vaste of vaste losse krachten ingeschakeld om het Buda-verhaal te verkopen aan de burger. Hun statuut is onduidelijk. De wijze waarop ze betaald worden ook. (Uit Beeldenstorm – de privé-vzw van de burgemeester? Ik durf het gewoon niet vragen.)

Aanwezigheidspolitiek
Een ware schande op al de debatten die tot op heden werden gevoerd is de totale afwezigheid van de schepen van cultuur, Stefaan Bral. Nu ja, van deze schepen is geweten dat hij totaal niet is opgezet met het Budaverhaal. Dat hij dat dan een keer komt zeggen !

Andere schepenen zijn ook nooit te bespeuren. (De burgemeester is wel zoveel als mogelijk aanwezig.)

En hoe staat het met de aanwezigheidspolitiek van de gemeenteraadsleden?
Wel, die politiek is volkomen afwezig. Behoudens vorige woensdag: er was welgeteld één VLD-raadslid.
Men moet hierbij nog even bedenken dat die debatten en gesprekken handelen over het misschien wel het grootste en meest innoverende en schoonste (plus duurste) project uit de Kortrijkse geschiedenis.

Een andere zéér belangrijke vaststelling is dat de kwasten uit de kunstensector zelf ook hun kat sturen. En dat zijn juist die gasten die straks letterlijk gaan leven van het project.
(Er is natuurlijk in het panel wel altijd één iemand uit de Bende van Vier van verplichte dienst.) Ook de bestuurders van de oude en nieuwe VZW Buda zijn nergens te bekennen.

De laatste keer deed er zich aan het café ” ‘t Eiland” een waarlijk surrealistisch beeld voor.
Ik dacht dat ik droomde.
Een aantal medewerkers van Limelight – komende uit de Pentascoop – kwamen tijdens het debat voorbij gewandeld in het straatje. Een beetje stiekem loerend door het raam. Ze trokken vermoedelijk naar huis. En het was nog niet eens heel laat.
Ongelooflijk: het ging daarbinnen in het café Eiland nu net even over hun eigenste huidige en toekomstige werkplaats !
En ze komen daar zomaar voorbij geslenterd… Als dieven in de nacht.
(Dat is nu een keer een totaal verkeerde beeldspraak. Ze zijn er nog altijd gerust in, in wat het Kortrijkse plebs weet te vertellen.)

Wie we daar op al die voorbije vergaderingen ook nooit zien zijn de conservatrices van de musea. Voor wanneer een tuchtprocedure?

De nieuw aangestelde communicator-bemiddelaar tussen de Bende van Vier van het Buda-verhaal en de Kortrijkzaan zal het niet onder de markt hebben.
Ik denk dat hij daar nog niet helemaal van bewust is.
Kortrijkwatcher zal hem bij gelegenheid bij deze klus zo goed als het kan informatief bijstaan.
Belangenloos.

Schend eens een graf

In het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn in de periode 2000-2004 vijftig dossiers binnengekomen met de kwalificatie “grafschennis”. Dat is een misdrijf behorend tot de categorie “schending van (andere) morele waarden en gevoelens”.
De dossiers zijn alle zonder gevolg geklasseerd, met uitzondering van twee nog lopende onderzoeken en één dossier ter beschikking aan een ander parket overgemaakt.

Het gerechtelijk arrondissement Kortrijk is nogal groot: er zijn 6 politiezones en 21 gemeenten in vervat.
Aantal processen-verbaal in de stad Kortrijk (volgens de stadsverslagen) :
2000: nul
2001: 1
2002: 3
Dat kan niet kloppen want in de criminaliteitstatistieken van de politiezone VLAS wordt er maar één geval vermeld.
2003: 2 (géén in Kuurne en Lendelede)
Voor 2004 kennen we het aantal gevallen niet.

Maar dat kan nog komen want senator Hugo Vandenberghe heeft hierover ook een vraag gesteld aan de ministers Laurette Onkelinx en Patrick Dewael.

Hoe gaat het daar in onze zogenaamde zusterstad Tasjkent?

Kortrijkzanen die zich hebben ingeschreven voor de reis naar Tasjkent (Uzbekistan) kunnen met goed gevolg en tot de datum van de afreis in oktober ondermeer volgende websites raadplegen:
www.iwpr.net
www.registan.net
www.economist.com
www.opendemocracy.net
www.thinking-east.net
http://enews.furgana.ru
http://cf.hum.uva.nl/oosteuropa/prospekt (tijdschrift voor Rusland)

Allemaal met enorm veel links.
In een vorig stuk van 5 mei gaven we u ook nog een aantal interessante adressen.
Als u foto’s wil zien van de gruwelen: http://muslimuzbekistan.com

Reisgenoten!
Niet bang zijn.
Tegen oktober is alles opgelost. Is de president weg, met in zijn zog de burgemeester van Tasjkent. Kunnen daar dan met gerust gemoed heen.

P.S.
Kan de gemeenteraad geen steentje bijdragen tot de democratisering van Oezbekistan?
Een of andere motie goedkeuren?
Bijvoorbeeld zeggen dat wij Kortrijkzanen niet naar Oezbekistan gaan, zolang de burgemeester van onze zogenaamde zusterstad Tasjkent geen standpunt inneemt ten opzichte van het gedrag van de landspresident en zijn leger.
Het moet niet altijd over B-H-V gaan.

Nog vlugge en enige info voor de Cebuanen in onze stad en voor de Noord Zuid Raad

Zijn de Cebuanen vandaag in Kortrijk aangekomen?
In de lokale pers van Cebu nog altijd geen woord daarover.
Dat die tafelschuimers dan maar vlug even tussen twee recepties door www.haarlemmermeer.nl raadplegen en zich ook letterlijk daarheen spoeden. (Vlakbij Schiphol, het staat misschien al te gebeuren.)

Of durft de Cebuaanse delegatie aan onze Kortrijkse ontwikkelingshelpers niet vertellen hoeveel geld ze al hebben gekregen van hun Nederlandse zuster-polderstad? (Ook voor hun hospitaal en voor de brandweer.)

Haarlemmermeer is namelijk de zoveelste maar dit keer en al lang echte zusterstad waar het in se rijke Cebu-city geld uit pompt.
Kortrijk (schepen Alain Cnudde) heeft nog altijd geen officiële “letter of intention” met Cebu kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. (Dat zijn wij, Kortrijkzanen.) Laat staan een “memorandum of agreement”.
Niettemin heeft er iemand van de stadsadministratie in onze naam beslist dat we aldaar in de Filippijnen iets gaan doen aan “waste management”. Zonder internet te raadplegen.
Intussen wel veel heen-en weer-gereis organiseren. Dat is pas “waste management”! (Zo’n vliegtuig alleen al doet aan enorme luchtvervuiling.)

Lezer !
In plaats van naar de Sinksenfeesten te gaan kunt u vandaag Google raadplegen met de term “waste management Cebu”.
En zien hoe de stad met ons geld nu een keer elders nodeloos potverteert.

Ik wil eerst even een persoonlijke ervaring vertellen.
Filippijnse steden zijn de netste van heel de wereld. Je durft er niet eens een lucifer op straat gooien. Vandaar dat de afvalbergen reuzegroot zijn. Die van Manila kan men zowat vergelijken met een Tiegemberg. Er wonen mensen op ! Met hutjes en alles wat daarbij behoort.
De afvalproblematiek is aldaar van een heel andere orde dan bij ons. Die Filippijntjes hebben al lang voor onze tijd hun eigenste kringloopwinkeltjes uitgedacht. Zonder subsidies. Zonder ambtenaren.
En nu gaat Kortrijk ze een keer in het kader van ontwikkelingshulp (dat is een industrie) een ultra-dure verbrandingsoven aansmeren. Zoals die van Harelbeke. Heeft diverse keren maandenlang stilgelegen. Met telkens opnieuw enorme kosten. Miljoenen. Er is namelijk altijd iets nieuws te bedenken om ons gezond te houden. Corrupte regimes in Azië zullen daar wel weg mee kunnen.
Voor de arme Filippijntjes in Cebu en elders is voorsorteren en afvalpreventie de dood ! En dan gaan we nog een keer verbranden wat ze nodig hebben.
(Zie nog mijn alternatief en constructief voorstel in een vorig stuk.)

Kijk dus nog een keer bij Google.
Meer speciaal op de website van Haarlemmermeer.
Als u op de zoekmachine aldaar Cebu aantikt kunt u 64 items vinden. Bladzijden en bladzijden. En vergelijk dan met de gegevens van onze stadsite.
Haarlemmermeer geeft u tot en met inzage van de discussies over Cebu in de gemeenteraad. Met contracten. Met concepten. Begrotingen. Tussenrapportages. Burgerverslagen. Projectvoorstellen. Evaluaties.
Alles erop en eraan.

Noordzuidmensen! Oxfammers ! Groentjes !
Uw mond gaat openvallen.
Het toppunt is dus dat Haarlemmermeer zich ook intens bekommert om de afvalproblematiek van Cebu. Er daar ongelooflijk veel geld tegenaan gooit. En ook weer – hoe kan het anders ? – snoepreisjes organisiseert. De Rotary doet ook mee.
Kortrijk doet dus aan dubbelwerk. (Onze gemeenteraadsleden en schepenen weten dat niet. Philippe ook niet. En die andere Filip nog minder. Marie-Claire niet. Dinge ook niet. Laat staan één Kortrijkzaan. Eén journalist.)

Leest u vandaag op Google met me mee? Terwijl de Cebuaanse delegatie hier nu in Kortrijk aan het tafelen is? Of gaan we kruimels van de tafel rapen?

De Cebuanen komen er weer aan !

Geen schrik hebben.
Cebuanen behoren niet tot een tot nog toe onbekende diersoort.

Pinkstermaandag 16 mei al wordt er alhier ter stede een delegatie van Cebu-city uit de Filippijnen verwacht. De burgemeester zou ook meekomen. Kortrijk heeft namelijk al sinds 2004 (ja?) een stedenband met deze metropool (800.000 inwoners) van het gelijknamige eiland.
(Nog vandaag even de lokale pers van Cebu doorgebladerd. Geen bericht hieromtrent. De missie is misschien nog niet vertrokken. Nog even wachten op de zondagskranten aldaar.)

Tommy
Even iets tussendoor, ter informatie voor de lokale reguliere pers.
Mayor Tomas R. Osmeña (koosnaam Tommy) is waarschijnlijk nog altijd getrouwd met Margarita Lim Vargas. Zoon van een senator met dezelfde familienaam. Ik denk ook kleinzoon van een voormalig president (nog opzoeken). Geboortedatum nog niet gevonden. Aantal zussen of kindjes ook niet. Heeft gestudeerd aan de universiteit van Los Angeles (USA). Een halve Amerikaan. Is jarenlang vice-president geweest van “Apex Realty Developers in California” (USA) en van de Club Filipino aldaar. Financieel analyst van de Export-Import Bank van de United States. Zeker 15 jaar in Amerika geweest. Pas terug naar Cebu gekomen in 1988. Heeft al miljoenen peso buitenlands geld in de wacht gesleept voor zijn Metro Cebu. Ook voor zijn projecten inzake “waste management”. Dit laatste vooral onthouden!
Is in 2002 verkozen tot zowat de beste burgemeester van het land. Ook niet vergeten.
Het is dus met uitgerekend deze burgemeester van Cebu dat stad Kortrijk in het kader van de noord-zuid- ontwikkelingssamenwerking een stedenband heeft gesmeed.
Ik krijg de krul. En niet alleen omdat het geld voor onze ontwikkelingshulp nu plots oostwaarts gaat.
Wel omdat er hier een volstrekt onnozel – dit keer niet te verantwoorden irrationeel – spel aan de gang is. Volstrekt niet te verantwoorden. Kortrijkse ambtenaren en sommige mandatarissen verdienen snoepreisjes, maar geef dat soort dingen dan toch die naam. In managementtermen desnoods. Beetje incentieve dingen. Teambuilding.
De lokale reguliere pers zal over dit bezoek alleszins een alweer zoutloos maar wel politiek-correct en voor het stadsbestuur welgevallig verslag uitbrengen. Weten ze veel.
Kortrijkwatcher evenwel krijgt zoals vroeger al gezegd de krul van al dit duur en nutteloos gedoe, met het nodige heen-en-weer-gereis. Alsof er geen fax bestaat, E-mail, videoconferenties, websites.
Er is hierover ten andere in deze weblogkrant al een zéér triestig stukje aan gewijd. En dat is niet onze gewoonte. Zie het archief op datum 14.3.05.

Fundamentele en onbeantwoorde vraag
De fundamentele vraag was toen: waarom werd juist Cebu uitgekozen om via een zgn. stedenband aan ontwikkelingssamenwerking te doen?
Waarom kozen we bijvoorbeeld niet voor een door Allah helemaal vergeten dorp in Berber-Marokko?
Met dit land heeft Kortrijk tenminste nog enige affiniteit: er wonen en werken alhier in de stad
600 Marokkanen en 20

?????????????????????????????????????????
Amaai.
!!!!
Nog even opzij naar mijn papieren gekeken en alles is weg.

BLOGGER.COM IS IN PANNE GEVALLEN. ALLES KWIJT.

Had nog veel te vertellen. Over Bimbo en Tessie. Dat zijn de meest gehaaide fundraisers uit Cebu. Zullen die tafelschuimers weer van de partij zijn alhier in Kortrijk? Bimbo is een hoog geplaatst ambtenaar in Cebu. Heeft ook een vzw (foundation!) die huizen bouwt voor arme mensen. Doet van alles. Zelfs niet te vergelijken met een OCMW-bestuurder alhier. Zijn vrouw Tessie is ook een sociaal werkster. Een soort non die zich bezighoudt met de emancipatie van de vrouw op de Filippijnen. Ik kan daar echt een staaltje van vertellen, maar mijn blogger.com wil niet meedoen. Vrouwenemancipatie heeft voor haar met alles te maken, alhoewel ze nogal gefixeerd is op “family troubles”. Voedsel en zuiver water kan in de globale problematiek wel opgenomen worden zodat er in het kader van de specifieke milieuproblematiek toch weer even een tochtje over de wereld kan gemaakt. (Wees maar zeker dat ik niet blij ben als ik dit schrijf.)

Over de NGO’s – vzw’s in Cebu wou ik het ook hebben. Ze zijn al even transparant als bij ons. Het krioelt ervan in dat land.
En ze pompen maar geld vanuit het Westen. Witte olifantjes in de East.
Over de kosten van dat heen en weer geloop tussen Kortrijk en Cebu is mijn weblog ook gecrasht. (Tot op heden nadert de schatting de ronde som van 20.000 euro. )

Over de onvoorstelbare naïeviteit van de noord-zuid-raad alhier stond er ook iets op in mijn verdwenen kladversie.
Over de stadsbegroting van Cebu. Ook die van het departement “milieu”. (Dat kun je – in tegenstelling met onze Kortrijkse website – allemaal lezen op internet.) Hoeveel vuilniswagens ze daar hebben. Niet te geloven. Niet te geloven dat je dit allemaal vindt op www. (Waarom nog delegaties?)
Over het feit dat stad Kortrijk nu een keer aan Cebu gaat leren hoe je huisvuilzakken maakt die gaan scheuren als je ze maar even aanpakt. (Schepen De Coene zei in de laatste gemeenteraad van deze maand dat hij nergens van wist. Kende geen klachten daarover op zijn meldpunt. Schoof de schuld door naar Hilde Demedts vanwege misschien verkeerd uitgevoerd bestek door Imog.)

Over de sluiting van de verbrandingsoven van IMOG en de enorme bijgaande kosten wou ik het ook nog hebben. Een van de meest raadselachtige en dure perikelen in de streek. Cebu zal het nooit te horen krijgen.
Want vergeet niet dat stad Kortrijk aan Cebu een keer gaat leren hoe we de afvalproblematiek moeten aanpakken. Inclusief met bezoek aan de verbrandingsoven. Die schouw! Altijd witte of geen rookpluim overdag. Daar is ongelooflijk erg veel aan gemetst.
Cebu heeft niet zolang geleden een tweede prijs gewonnen als netste en groenste stad van de Filippijnen.
Het bezoek van de Cebuanen aan Kortrijk is niets anders dan een snoepjes- en zakenreis.
Heeft totaal niets maar dan ook niets te maken met ontwikkelingshulp en/of het eufemisme “samenwerking”.
Alleen kortrijkwatcher weet dit te melden. De keizer is naakt.
Volgende keer mogen de schepenen Philippe De Coene (milieu) en Hilde Demedts (bestuurder IMOG) zeker naar de Filippijnen.

We hadden ook nog een alwéér constructief voorstel. Er is één domein waarbij Kortrijk iets kan leren aan Cebu. En dat is “sociale economie”. Net dit project zou een keer van nut kunnen zijn voor de veramerikaanste burgemeester van Cebu. En voor de mensen uit de sloppenwijken aldaar. Tessie ! Help mij . We hebben een band !!

Mijn gratis Blogger.com wil blijkbaar niet dat ik dit allemaal vertel. Dat www staat voor niets. Voor een andere keer? Na het bezoek? Ach ja.

Eindelijk ! Nieuwkomers worden goed onthaald !

Het heeft enorm lang geduurd. Lang geleden kregen nieuwkomers in Kortrijk nog een jutezak met wat papieren in. Op een bepaald moment was er geen exemplaar meer te vinden. En was men overigens heel de zaak vergeten.
Na wat denkwerk is schepen van Burgerzaken Hilde Demedts er nu in geslaagd om een geheel nieuw onthaalpakket samen te stellen voor inwijkelingen. Een en ander is alreeds goedgekeurd in het Schepencollege van 29 maart.
Het jarenlange voorbereidend werk werd geleverd door een heuse werkgroep van de diensten Evenementen, Burgerzaken en Pers & Communicatie.
Aan elk gezin dat zich in Kortrijk komt vestigen zal een een onthaalpakket overhandigd worden.
GEZIN! Dus niet aan ik en jou, twee eenzame kiekens. Of polygame perverse gezinsherenigingsfanatiekelingen. Verstokte vrijgezellen zijn ook uitgesloten. Lesbiennes?

Met deze inhoud: een informatiebrochure, een stads- en fietsplan, de laatste Stadskrant en de laatste editie van “Kortrijk bruist”, een afvalkalender, de coördinaten van de wijkagent waar ze gaan wonen. (Ik woon al decennia in het stadscentrum en heb die nog nooit gezien. Waarschijnlijk zijn wijkagenten vermomd. Verkleed. Als ze op café zitten is het goed.)
Plus voordeelbonnen voor sportbeoefening en schouwburg- en museumbezoek, een OCMW-brochure gericht op 55-plussers. Er is ook een gadget voorzien: een blocnote en kogelpen.

Stormparaplu
Voor de nieuwelingen is er ook tweemaal per jaar een plechtige ontvangst met op het programma een toespraak van de burgemeester, het vertoon van een video over de stad, de voorstelling van de activiteiten van de verschillende directies, de politie en het OCMW. Dit alles gevolgd door een receptie. De video moet nog gemaakt worden. (Op de gemeenteraad nog geen wijze van gunnen gezien.)

Pasgehuwden krijgen nu ook een geschenk in de vorm van een stormparaplu voor twee personen. Een goede vondst voor als het stormt binnen dat huwelijk. Godsamme! Dat we daar niet eerder zijn opgekomen.
Ook voor deze overheidsopdracht nog geen wijze van gunnen gezien op de gemeenteraad. (Sinds de beslissing van het Schepencollege zijn er al twee geweest.)

Naar aanleiding van een huwelijksluiting wil men nog de mogelijkheid geven om op het stadhuis een receptie te organiseren. Evenwel zelf te betalen. 60 of 100 euro. Pas op! Schepen Hilde Demedts is een expert in het registreren van schijnhuwelijken.
Hiertoe dient een nieuwe retributie te worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Ook dit is nog niet gebeurd.

Het Collegebesluit verwijst voor al deze plannen nergens naar een of ander krediet in een of ander begrotingsartikel. En in de laatste (eerste) begrotingswijziging voor dit jaar, goedgekeurd in deze maand mei, is ook geen spoor te vinden van de mogelijke uitgaven.
Het kan dus nog nog een tijdje duren eer onze nieuwkomers worden verwelkomd.

Zal bijvoorbeeld de eerste gezamenlijke receptie al half juni kunnen plaatsgrijpen?
De eerstvolgende gemeenteraad die de nodige offertes voor het onthaalpakket, de aanmaak van de video, de aankoop van de paraplu’s kan goedkeuren heeft al plaats in die maand zelf.
(Het gaat hier niet om eenvoudige daden van dagelijks beheer.)

Ik vraag me af of aan de nieuwelingen via de informatiebrochure ook ietwat inzage zal gegeven worden inzake onze lokale belastingtarieven (personenbelasting en grondlasten) , met bijgaand een vergelijking met de aanslagvoeten van de gemeente waarvan ze komen.

Voorts ben ik van mening dat er een beetje ingekorte maar essentiële informatie dient verstrekt in meerdere talen. Ook in het Swahili.

De informatiebrochure dient tenslotte ook het adres te vermelden van de enige en unieke weblog over de Kortrijkse politiek: http://users.skynet.be/kortrijkwatcher.
Anders weten die mensen nooit wat er hier zoal op politiek vlak gebeurt en valt te beleven.

NOG EEN CONSTRUCTIEF IDEE.
Rondom nieuwjaar mogen we met zijn allen iets gaan drinken op de Grote Markt.
Zet die nieuwkomers nu een keer in de bloemen!
Geef ze een “Roos van Kortrijk”‘. Laat ze hun eerste goede ervaringen vertellen. Hoe ze aan dat huis geraakt zijn. Waarom ze naar hier zijn gekomen. Of ze al kortrijks verstaan.

Check the bill, please. Vooral als die eigenaardigheden vertoont. (3)

Eerst een stukje anti-politiek Even voldoen aan uw ongezonde nieuwsgierigheid. Corporate governance ! Hoeveel verdient zo’n gemeentelijke mandataris eigenlijk? In 2004 kregen de burgemeester en schepenen samen effectief 544.040 euro uitbetaald. Gemiddeld iets van 60.000 euro. Maar de burgemeester verdient meer: zoiets als 62.000 euro. De schepenen 75 procent daarvan, en dat geeft ongeveer 47.000 euro. Net als voor federale ambtenaren is er ook vakantiegeld en een eindejaarspremie voorzien. Tenminste als ze een volledige prestatie leveren. De post vakantiegeld in de begrotingsrekening 2004 bedraagt 16.058 euro, en er is voorlopig een niet gebruikt krediet van 8.265 euro. Burgemeesters en schepenen genieten ook van een schoon pensioen. Niet vergeten. Men kan daar dus alhier in het West-Vlaanderen echt van leven, en het zou daarom véél beter zijn voor de stad als onze schepenen hun job voltijds zouden uitoefenen. (Alhoewel, in sommige gevallen juist niet. Bepaalde ambtenaren zijn namelijk heel bekwaam. En dusdanig bescheiden dat ze de schepenen in de poppenkast hun ding laten doen. Geknielde slavenarbeid verrichten ze!) Voor de goede orde vergeten we even de cumulaties. Meer in het bijzonder die van de schepenen. Soms zijn ze ook nog voorzitter van een “intercommunale” (Leiedal), baas van het nieuwe crematorium (nog geen naam) , hebben ze iets te maken met de verbrandingsoven van Harelbeke (IMOG). Of ze hebben een serieuze inbreng bij de VVSG of Dexia. FIGGA ! Vanwaar zij de tijd halen voor al dit soort werkzaamheden is me een raadsel. Het heeft zeker met een soort kunde te maken die een normale ambachtsman (een metser bijv.?) al of niet heeft. EVEN EEN BEETJE NU TOCH ECHTE ANTI-POLITIEK. EEN AMBACHTSMAN (EEN METSER) KENT ZIJN STIEL. EN DAT ZIE JE. ONMIDDELLIJK. EEN POLITICUS KAN ZIJN (ON)KUNDE TOT IN DE LENGTE VAN DAGEN VERDUIKEN. OF DAT POORTJE NU GEMETST IS OF NIET. JE WEET NOOIT OF HIJ EEN BEETJE VOORTDOET – OPSCHIET – OF NIET. DUS BLIJFT U VOOR HEM (HAAR) STEMMEN. (Het is een beetje kromme redenering, maar onze politici weten maar al te goed genoeg wat ik bedoel.) Enkele gemeenteraadsleden uit de meerderheid kennen er ook iets van. Ze worden dan plots plompverloren gebombardeerd tot voorzitter van het OCMW, of zijn onverhoeds heel deskundig in een AZ Groeninge. (Dat is een kliniek!) Of ze zien zich al met een keer geparachuteerd als deskundig ondervoorzittter van uitgerekend … een vliegveld. Of worden in het kader van onderhandelingen over coalitie-vorming stemmentrekker-voorzitter van een huisvestingsmaatschappij. Of weten in het kader van de traditionele afpraken veel en zo niet alles van gas en elektriek (Gaselwest). (Als mij dit soort Peter-principe zou overkomen kon ik niet slapen. Ik zou in de plaats van mijn kiezers nooit de gedachte hebben gehad dat ze mij net daarvoor hadden verkozen. Ken daar niets van.) Gemeenteraadsleden kregen vorig jaar 106.860 euro presentiegeld uitbetaald. Er is een nog niet gebruikt krediet van 41.876 euro. Er waren vorig jaar 22 vergaderingen (gemeenteraden en commissies) en die leveren elk zowat 150 euro bruto op. Eén gemeenteraadszitting kost ongeveer 192.000 BEF, de papieren niet meegerekend, noch de overuren voor ambtenaren. Ziezo, dat was waarlijk eventjes een heel sterk staaltje en alineaatje anti-politiek. Voor mij kunnen mandatarissen niet genoeg verdienen, als ze maar werken. En ietwat meetbaar presteren. En dat is in zeer veel gevallen net niet het geval. (Ik heb het nog altijd over Kortrijk.) Traagheid van bestuur? Slordigheid? Wat me in die begrotingsrekeningen telkens opnieuw verbaasd is de lange opsomming van ontvangsten en vooral uitgaven uit vorige dienstjaren. Dit keer weer zowat 70 bladzijden met een totaal aan achterstallige uitgaven van ca. 17 miljoen (vastgelegd) en toch weer slechts ca. 9 miljoen aangerekend. Je ziet daar dan posten in als bezoldigingen (veel!), huurlasten, en zelfs telefoonkosten van vroeger. (Jammer dat het desbetreffende jaar niet meer wordt vermeld. Die uitgaven dateren soms van heel lang geleden.) Raming versus werkelijkheid In een vroeger stukje hebben we geleerd wat vastgelegde uitgaven zijn. Dat zijn schulden die men moet betalen aan gekende schuldeisers. Die uitgaven zijn geregistreerd in de boekhouding en het Schepencollege heeft ook een beslissing genomen daarover, bijvoorbeeld middels een bestelbon of een contract. Bij de aanrekening van een uitgave gaat de gemeenteontvanger akkoord met de uitbetaling want er is een factuur die juist werd bevonden. Soms zijn er merkwaardige discrepanties tussen de oorspronkelijke raming van een uitgave en de vastlegging en/of de aanrekening. Idem voor bepaalde ontvangsten en vastgestelde rechten daarop. In een vorig stukje gaven we al het voorbeeld van de geraamde ontvangsten inzake sluikstorten: 30.000 euro. Terwijl er slechts 9.600 euro rechten werden vastgesteld. De belasting op reclameborden werd geraamd op 151.962 euro en er is vorig jaar helemaal niets ontvangen. Idem voor de belasting op het plaatsen van terrassen ! Er was hiervoor 26.507 euro aan ontvangsten voorzien en er werd nul euro aan rechten vastgesteld. De horeca kan niet klagen. Aan de uitgavenzijde zien we soms opvallend lage aanrekeningen in verhouding tot het oorspronkelijk geraamde bedrag van de uitgave. De brandweer zou vorig jaar zowat 785.000 euro krijgen voor allerhande investeringen en daarvan is slechts 30.000 euro aangerekend. (Er is wel al veel vastgelegd.) Subsidies aan ondernemingen werden geraamd op 115.000 euro en er is slechts 33.000 euro uitbetaald. Erelonen voor ruimtelijke ordening zouden 720.000 euro bedragen. Er is slechts 92.515 euro aangerekend. Zegt dat niet iets over een zeker tekort aan bestuurskracht? Trekkingsrechten niet opgebruikt Het ergste is wel dat het stadsbestuur veel te weinig gebruik maakt van zijn trekkingsrechten. Dat zijn toelagen van de federale overheid, vroeger bestemd voor rioleringen of wegenwerken. (Nu mag men er van alles mee doen.) Gewoon gratis te krijgen. Men moet daar wel plannen kunnen bij voorleggen, en veel paperassen voor invullen. Voor “verkeer en waterstaat” waren voor 459.000 euro trekkingsrechten voorzien en men heeft slechts 320.000 euro aan ontvangsten kunnen optekenen. Voor afvalwater heeft men zelfs het voorziene bedrag van 540.000 euro gewoon niet gebruikt. Dit jaar is het afgelopen met de trekkingsrechten. Volgens de begroting hebben we nog 3,5 miljoen tegoed ! Geld dat zomaar van straat valt op te rapen! Men moet er zich wel eventjes voor bukken. Een regelrechte schande als dat geld niet wordt opgesoupeerd. Ik eis dan in elk geval mijn belastingcenten terug. Investeringen dienen gerealiseerd En zo zijn we gekomen bij wat we eigenlijk willen vertellen. De burgemeester gaat er telkenjare prat op dat de investeringen op peil blijven, en hij citeert hierbij graag het ronde getal van 20 miljoen. Ik zou van dit investeringsbedrag zeker de doorgeefleningen voor de kerkfabrieken (642.000) en de politiezone (ook… 642.000 euro) aftrekken. We krijgen dat geld trouwens terug. Ook de vele erelonen (zeker 700.000 euro!) mogen er me dunkt uitgehaald worden. Ik hou het dus liever bij een bedrag van bijvoorbeeld 18 miljoen. Voorst moeten we kijken naar wat er daadwerkelijk is gerealiseerd. Volgens de dienst financiën was er vorig jaar voor 21,5 miljoen investeringen gepland. Daarvan is 14,6 miljoen echt vastgelegd zodat de realisatiegraad slechts 68 procent bedraagt. (Vorige jaren werd er voor ietwat meer dan 80 procent gerealiseerd.) Als positivo hanteer ik wat andere cijfers. De geraamde investeringen bedroegen 18,6 miljoen. Daarvan is 13,1 miljoen vastgelegd en slechts 3,6 miljoen aangerekend. (De werken schoten blijkbaar niet vlug op?) En zie: op basis van mijn cijfers kom ik aan een realisatiegraad van 71 procent ! Beter dan wat het stadsbestuur zegt. Zie je wel! (Wie stuurt er dit stukje op naar de burgemeester?) Wat werd er dan NIET gerealiseerd ? Dit is op basis van de begrotingsrekening héél lastig om te achterhalen. Een mankement aan het vigerende en verouderde boekhoudkundig systeem. Minister Marino Keulen zou daar iets moeten aan doen. De namen van de artikels zijn veel te abstract en verouderd. Het stadsbestuur zou hierbij toelichting moeten geven. Je leest bijvoorbeeld dat het bedrag van 100.000 euro voor “buitengewoon onderhoud gebouwen JOC” niet eens werd vastgelegd. Om dit te begrijpen moet je dan de lijst van investeringen uit de begroting raadplegen. Dan vind je na veel geblader en gesakker dat het hier gaat om een rookafzuigsysteem dat dus blijkbaar vorig jaar niet werd geplaatst. Een lastig werk is dat. Het vraagt bijvoorbeeld wel tien minuten tijd om uit te vissen dat de niet-toegekende erelonen ten bedrage van 76.886 euro voor “plannen van aanleg, urbanisatie, studies” slaan op een voorstudie voor De Libel en de Neerbeekvallei. (Voor welke schepen is dit dan een nederlaag?) Maar bij sommige artikels kun je echt niet vinden waarover het gaat. Ik ga maar één voorbeeld geven. Art. 424/843-53 uit de rubriek “verkeer en waterstaat” vermeldt een bedrag van 650.000 euro voor “leningen aan andere overheidsinstellingen”. Dat bedrag is nooit vastgelegd. Onmogelijk te achterhalen waarop dit slaat. We zijn goed bezig. Nog één voorbeeld en dan is het gedaan. Art. 761/725-60 geeft een niet gebruikt krediet aan van 150.000 euro voor “uitrusting en buitengewoon onderhoud gronden jeugdzorg”. Nergens gevonden waarover het gaat. Het zou kunnen dat we moeten gaan kijken naar een of andere begrotingswijziging. Maar zo kunnen we tot overmorgen bezig blijven. En dan is er gemeenteraad. De schepen van Financiën Alain Cnudde moet het dan maar een keer uitleggen. Werk aan de winkel bij agendapunt 1.17.

Check the bill, please. Zeker als die hoog oploopt. (2)

De pas verschenen begrotingsrekening van 2004 (zie nog vorig stuk) laat zien dat de stad voor het eerst in de geschiedenis de kaap van de 100 miljoen euro aan ontvangsten daadwerkelijk heeft overschreden. Is dit dan méér dan 4 miljard oude franken? Dat kan niet. Om tot aan een miljard te tellen heb je al minstens dag en nacht 33 jaar nodig.

Een historische mijlpaal.

Voor de uitgaven zijn we nu (2004) nog niet zover, maar die kaap van honderd miljoen aan uitgaven komt gegarandeerd wel in zicht in het verkiezingsjaar 2006.
Meer dan de helft van die ontvangsten komt rechtstreeks uit onze zak, via de Kortrijkse gemeentelijke belastingen en retributies.
U bent het weeral vergeten. In 2002 heeft het stadsbestuur de tarieven van de aanvullende personenbelasting (APB) en de onroerende voorheffing (grondlasten of OV) fenomenaal verhoogd. Normaal gezien doet men dit onmiddellijk na de verkiezingen, maar de “sossen” waren even tegen.
Inzake APB betaalde in 2001 elke inwoner van de stad nog 181 euro per kop. In 2004 is dit dus 262 euro geworden. De OV steeg in diezelfde tijdspanne van 261 naar 289 euro per kop.
In het totaal betaalden we vorig jaar aan belastingen én retributies elk afzonderlijk (baby’s inbegrepen) gemiddeld 667 euro. Men kan daar iets mee doen.
Er zijn veel mensen die dat gewoon niet kunnen geloven.

Proef op de som
U kunt nu echt een keer uw laatste aanslagbiljet bekijken. (En dat slaat dan waarschijnlijk nog op de inkomsten van 2003.)
Onderaan bij de berekening van die aanslag zie je daar staan “belasting staat“.
Het bedrag hierbij vermeld is bijvoorbeeld – ik zeg maar iets – 7.058 euro.
Voor de gemeentebelasting APB wordt die som vermenigvuldigd met de Kortrijkse aanslagvoet van 8,5 procent. (Vóór de belastingverhoging: 6,5 procent.)
Wat geeft die APB dan? Op basis van diezelfde staatsbelasting? Afgerond: 600 euro.
Ja maar, zegt u nu: dat is toch nog geen 667 euro? Wel neen, stupid. Je bent immers nog voor enkele tientallen euro gaan sporten of documenten bij de stad gaan ophalen. En daar heb je nog 67 euro aan retributies voor betaald. Begrijp dat nu toch een keer!

Waar gaat uw geld naartoe?
In de financiële verslaggeving bij de begrotingsrekening 2004 staat er weer een leuk en informatief tabelletje.
Eigenlijk zou men dat gerust kunnen publiceren in de Stadskrant. Kortrijkzanen houden wél van dit soort cijfergegevens. Zeker als er dan nog een keer vergeleken wordt met vorige jaren en andere centrumsteden.
De onvolprezen dienst financiën van de stad berekent ieder jaar hoeveel we per inwoner netto betalen aan diverse bestuursdomeinen. Het gaat hierbij wel te verstaan over “gewone uitgaven”. Dat wil zeggen: de investeringen zijn buiten beschouwing gelaten.

Per inwoner torsen we een “openbare schuld” van 159 euro. In 2003 was dat nog 155 euro.
(Later meer hierover.)

Het meeste geld hadden wij met zijn allen vorig jaar over voor “politie en justitie”: 155 euro per inwoner.
De burgemeester vond vroeger dat de kosten voor de politiezone VLAS te weinig werden gecompenseerd door de federale overheid, maar de laatste tijd zijn die klachten geheel verstomd. Met recht: de stijging van de netto-kost tot de dotatie (in 2004 ging het om een bedrag van 11 miljoen) overschrijdt de inflatie niet. (Het was ten andere ook niet nodig om die waanzinnige en dure camerabewaking op het Schouwburgplein te installeren.)

In dalende volgorde betaalt iedere Kortrijkzaan verder individueel 145 euro aan de sector “sociale zekerheid en bijstand”.
In feite gaat het hier praktisch enkel over de dotatie aan het OCMW. Stad besteedt in vergelijking met andere centrumsteden traditioneel veel geld aan het OCMW. In 2004: 10,7 miljoen. In de jaren 2001-2002-2003 was dat nog 7,1 miljoen.
Wie daar een beetje kanttekeningen bij maakt is in de ogen van schepen en gewezen OCMW-voorzitter Frans Destoop gewoon een zeer slecht mens. Men moet evenwel geen rechtse rakker zijn om in te zien dat het OCMW volkomen is vergeten wat zijn kerntaken zijn. Daarbij zitten er daar in de kantoren ook nog potverdeerders. Luxe-paarden. Niemand die daar nog over klapt.
(Allochtonen zeker niet.)

“Volksontwikkeling en kunst” krijgt alhier traditioneel ook veel centen van ons allen:
vorig jaar 118 euro per inwoner. Al gaat u naar de Schouwburg of niet. Dat is solidariteit, moet u weten.
Het stadsbestuur gaat daar ook al jaren heel fier over. Sinds de Bethune senior. Kortrijk is rijk aan culturen. Bestuurders vergeten er dan wel aan toe te voegen dat deze rubriek niet enkel op cultuur slaat maar ook op sport en zelfs op allerlei vormen van groenaanleg en andere milieupolitiek.

Aan “verkeer-wegen-waterlopen” gaven wij Kortrijkzanen vorig jaar elk 92 euro. In gewone dienst wel te verstaan. Dus zonder de onvoorstelbare investeringen die schepen Leleu ons voorspiegeld. In 2003 sloegen die “gewone” uitgaven per persoon nog op 77 euro. Dit jaar en het verkiezingsjaar 2006 zal heus wel een nieuw record opleveren. Leleu heeft geld zat. Weet waar het te halen.

De “eredienst” doet het hier ter stede ook nog altijd beter dan elders: 15 euro geven wij aan de kerkfabrieken, of we nu ter kerke gaan of niet.

Over de “personeelskosten” wil ik nu voor een keer niet zagen. Die gasten-ambtenaren beginnen me nu graag te zien. Zo zie je maar hoe een onafhankelijke Kortrijkse watcher kan evolueren. Ben nu wel beetje beschaamd.

Prestaties
De term “prestaties” behoort echt tot het jargon van de gemeentefinanciën.
Men bedoelt daarmee de ontvangsten van de gemeentediensten voor door hen verrichte diensten of geleverde goederen. Bijvoorbeeld een opbrengst van verhuringen. Een terugbetaling kosten werken voor derden.
Burgemeester laat zo nu en dan eens uitschijnen dat die ontvangsten niet overdreven zijn, zelfs stagneren of achteruitgaan. Dat is gewoon niet waar. Maar de aanstekelijke gratispolitiek wil hij zich in een zwak moment soms ook eens eigen maken.
Daar horen we intussen ook niet zoveel meer van.
In de rekening 2004 zijn de ontvangsten terzake zelfs weer hoger dan geraamd: 2,5 miljoen tegenover 2,1. En ze stijgen telkenjare. Nou ja, ik weet het. Dit jaar 2004 nu voor een keer niet, maar dat is me dunkt te wijten aan het feit dat het OCMW de poetshulp heeft overgenomen.
Ben niet zeker, maar als het Schepencollege het dan maar een keer GOED uitlegt is iedereen tevreden.

P.S.
Dit laatste is niet gebeurd in de gemeenteraad van mei 2005. Wat dacht je?

Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek door Frans Lavaert