Test de camera, maar ook de paaltjes (2 bis)

Eer we verder gaan hierna een zeer eenvoudig voorstel. Geef elke kortrijkzaan het paswoord om de echte, ware gedetailleerde beelden te bekijken van die camera die ons vanuit Sint-Maartenskerktoren observeert. DAN ZIJN WE GERUST.
Nieuwe URL (die nog zal veranderen) : http://81.246.42.228:8080


Een en ander valt me vandaag erg zwaar te moede. (Maar er volgt nog opbeurend nieuws.)
In de gemeenteraad van gisteren is er geen enkele interpellatie geweest over het cameragebeuren op de Grote Markt. De verantwoordelijke, als progressief-links bekend staande schepen Philippe De Coene ging volkomen vrijuit.
Daar zijn triviale, puur partijpolitieke redenen voor te bedenken. De links-liberale partij Spirit bijvoorbeeld vormt met de SP.A een kartel bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, en hoopt zelfs op een schepenzetel. De VLD houdt zich ook al gedeisd, met het oog op een coalitie en bijhorende schepenzetel.
En voor het overige mankeert het in het algemeen fundamenteel aan politiek bewustzijn in de Raad. In de wandelgangen hoort men dan het bekende povere argument dat wie geen kwaad doet er ook niet om maalt om op openbaar domein gefilmd te worden (en daarbij live op internet komt).
De lokale persjongens maken er ook geen spel over. Suggereren zelfs dat het om een nutteloze
deining gaat. Laten schepen De Coene zijn rammelende versie van de feiten vertellen, zonder één fundamentele vraag. En er zijn er minstens tien.
(Hadden we nog maar één Gerrit Luts !)

Ik zeg u: als een – stel – Kortrijks Vlaams Blok-schepen die camera in het geheim had geplaceerd (daarenboven met paswoord voor niemand weet wie), dan was voor links-progressief raadslid De Coene de wereld te klein geweest. Dan stond dit op de eerste pagina van “De Morgen”. Gegarandeerd.

Het is erg.
Wat bijvoorbeeld niemand weet is dat schepen De Coene als parlementslid ooit minister Verwilghen heeft verzocht om beter werk te maken van internetveiligheid. Wel, heer Coene, ik wil niet enkel niet dat mijn kredietkaartgegevens worden gekraakt. Ik wil gewoon niet op internet ! Nog minder en totaal niet door een camera gefimd worden waarbij bepaalde personen met paswoord binnenskamers méér zien dan wij allemaal.
Begrijpt u dat een beetje? Of heb je de nazisten nog net niet meegemaakt?
(De door u altijd opgevoerde beroemde peter ook niet?) 

En daarenboven zou ik wensen dat uw eigenste URL http://62.166.71.204/ wordt gekraakt, en de intranetten op uw stadhuis óók. Ben kwaad hoor !
Intussen bij nachte en ontij sinds 13 oktober nieuwe URL voor de ingewijden: http://81.246.42.228:8080

Er is dus belangrijker positief Kortrijks nieuws. Een ware opkikker voor wie zich op de Grote Markt begeeft.
Eer we helemaal depressief worden verheugt het ons te melden dat het aantal ongevallen met de automatische verkeerspaaltjes in het centrum dalende is.
(Ik heb eens een fietser een spectaculaire valpartij zien maken toen zij op de Grote Markt over zo’n oprijzend paaltje reed. Er is geen aangifte gedaan. Neen, ‘t was Cathérine Matthieu niet. Maar tegenwoordig kunnen enkel wie kan inzoomen op de URL weten wie dat is. )

En daarenboven zou ik wensen dat uw eigenste URL wordt gekraakt, en de op uw stadhuis óók. Ben kwaad hoor !Er is dus belangrijker positief Kortrijks nieuws. Een ware opkikker voor wie zich op de Grote Markt begeeft.Eer we helemaal depressief worden verheugt het ons te melden dat het aantal ongevallen met in het centrum dalende is.(Ik heb eens een fietser een spectaculaire valpartij zien maken toen zij op de Grote Markt over zo’n oprijzend paaltje reed. Er is geen aangifte gedaan. Neen, ‘t was Cathérine Matthieu niet. Maar tegenwoordig kunnen enkel wie kan inzoomen op de URL weten wie dat is. )Sinds 1999 en tot en met vorig jaar zijn er 112 aanrijdingen geweest.
De trend was eerst stijgend: van 10 (in 1999) telkenjare stijgend naar 27 (in 2003). Vorig jaar waren er 17. (Is dit een dalende trend? Schepen De Coene kan ze met zijn zoom nu live in de realiteit gaan tellen, ook als er geen aangifte is gedaan.)
In de periode 1999-2004 hebben 33 bestuurders via hun verzekeraar een schadevordering ingesteld tegen de stad. Op één uitzondering na heeft de stad al deze vorderingen gewonnen.

ZIE, DAT IS NU EEN KEER NIEUWS ! EN DAARBIJ NOG GOED NIEUWS OOK.
Kortrijkzanen, ga maar rustig verder slapen. Schepen De Coene waakt.

Test de camera (2): voer voor techneuten

Zie nog stukken van 3/10, 4 /10 (twee) , 5/10,10/10.

Ik ben een complete computeranalfabeet. (ICT-schepen De Coene trouwens ook.)
Niettemin hierna enkele technische gegevens over die camera op Sint-Maartenskerk. (‘s Nachts zie je in de klokketoren een rood lichtje branden.) Die camera die officieel pas sinds vrijdag 7 oktober “sfeerbeelden” van de Grote Markt toont op (via) de Kortrijkse website dan. Ingewijden die de menu kunnen bedienen van de echte URL http://62.166.71.204/ zien wel meer details en kunnen schuiven op het beeld.

Schepen Philippe De Coene van ICT meldt nadrukkelijk dat de hele installatie gratis is weggeschonken door de Duitse Firma MOBOTIX. Ja, die Duitsers zijn nu eenmaal zo.
(Een stad mag geen schenkingen ontvangen zonder goedkeuring van de gemeenteraad.)

Een M10D-secure-camera kost 1.249 euro. Wie vraagt er een keer aan de Belgische vertegenwoordiger waarom Mobotix stad Kortrijk een cadeau geeft. Ook hieromtrent van de gelegenheid gebruik maken om te vragen naar de briefwisseling tussen stad en Mobotix. De Belgische vertegenwoordiger is volgens de website van MOBOTIX de heer Verbeurt, van “The Wireless Corporation”, Termurenlaan, Erenbodegem. Tel. 053/73 00 50. Fax: 053/73 00 90.

De M10-secure – camera (dat is méér dan een webcam) is “weatherproof” en heeft twee lenzen. Voor telefoto én wide-angle images, tegelijk. Gewone burgers zien de Grote Markt niet door twee lenzen.
Factory IP adress: 10.1.1.148. (Daar geraakt u niet binnnen.)
Networking IP adress: 192.168.19.119 (Hier ook niet.)
Network Mask: 255.255.255.0

Maar zelfs als computeranalfabeet ben ik geschrokken van deze path:
\\s-stad01/ictafdeling/dolmen.
Dolmen is namelijk de firma die via een raamcontract al jaren voor ENORME sommen ICT-zaken doet met de stad. Het wordt nu echt tijd voor een globaal overzicht van die facturen. (Oorspronkelijke raming, werkelijke prijs, bijkomende leveringen of diensten.) Ik zeg u: geen schepen heeft gedurende deze aflopende bestuursperiode voor zijn bevoegdheden zoveel geld in de wacht gesleept als De Coene.

Maar wat is dat nu ?
Netname: VERSATEL-CUST-STAD-KORTRIJK
Descr. : Versatel ADSL Versatel België customer
Admin-c: VT1029RIPE
Tech-c: VT1029-RIPE
Mnt-by: AS13127-MNT

Ik zou ook nog eens willen weten of die camera een microfoon heeft.
Werk voor hackers. Bij deze: dit is een oproep.

Het openbaar maken van het bestaan van die camera – die dus al maanden beelden van de Grote Markt geeft op internet, enkel voor wie het wist – heeft gewerkt als een rotje (een bom) in een mierennest.
In paniek werd op vrijdag 7 oktober door schepen Philippe De Coene een persbericht verspreid.
Die persjongens doen daar dan niets mee. Dat wil zeggen: ze stellen zich geen vragen.
Zodus.
De schepen vertelt met zijn karakteristiek bepaalde openhartigheid daarbij dat het bedrijf Mobotix al eind vorig jaar aan de stad een voorstel heeft gedaan voor de installatie van een camera. Wel, schepen De Coene moet nu verslag doen van die contacten (met de wederzijdse condities) en duidelijk zeggen wanneer de eerste beelden voor ingewijden van de URL op internet zijn verschenen. Hij zou ook best eens uitleggen hoe het komt dat volgens de pers: 1) de burgemeester (en schepenen) 2) de politie 3) de kerkraad van Sint-Maartensparochie noch de deken ergens van wisten.
Volgens mij ook de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ook niet.
(Want dan zou de schepen toch het advies ervan kenbaar maken?)

De schepen meldt ook triomfantelijk dat het webcambeeld (webcam!?) op de Kortrijkse website wel te verstaan groot succes kent. Kan’t geloven! Iedereen schrok zich een hoedje.
Hotelbazen van de Grote Markt zijn er absoluut niet mee gediend.
Ik herhaal: op de internetbeelden kon iedereen die vroeger althans die de URL kende wel degelijk inzoomen. Je zag beelden die de privacy schonden. Mensen waren niet onmiddellijk herkenbaar, neen, maar als je wist om wie het ging (bijvoorbeeld zijn/haar opvallende kledij) wél. En we weten ook verdomd goed van wie die knalrode wagen is. Gaan eens zien of hij daar nu staat of niet. Weten dan tenminste of het waar is wat hij zegt over zijn escapades.

Omwille van technische beperkingen kunnen slechts tien bezoekers via de KORTRIJKSE website nu naar de beelden kijken.
Pak dus maar direct http://62.166.71.204/.
En constateer dat u om u onbekende reden niet kunt genieten van een gebruikersnaam en paswoord. De menu dus niet kunt bedienen. Wie dan wel blijft dus nog altijd een vraag.

Test de camera

Zie http://62.166.71.204
Kijk dan zeker of u binnen kan in de menu, om in te zoomen. Dan naar links en rechts kijken.
Kunt u dat niet, dan behoort u niet tot de ingewijden.
Dan weet u niet wat u niet ziet. Kunt zien.
Die camera op de toren van Sint-Maartenskerk is niet zomaar een webcammetje zoals bij u thuis.
Dat is echt gesofistikeerd spul. Waarmee schepen Philippe De Coene als bezitter van een gebruikersnaam en paswoord zijn electoraat in de gaten houdt.

Denk vooral niet dat het beeld van de Grote Markt dat u kunt zien op de Kortrijkse website hetzelfde is als wat de bezitters van het paswoord kunnen zien.

Kortrijkwatcher blijft de zaken in de gaten houden.
Blijf lezen.

Nog een anecdote.
Toen kortrijkwatcher aan elkeen die het maar horen wilde op de Grote Markt ging vertellen dat zij live op internet en voor iedereen zichtbaar waren stoven alle passanten onmiddellijk naar andere oorden. Ik had niet eens de kans te vertellen dat het niet enkel om een globaal “sfeerbeeld” ging, maar dat men ook kon inzoomen.
Je had die garçons moeten zien die hun terras aan het opruimen waren !
Als een pijl uit de boog naar binnen.

Gemeenteraadsleden met de handen in het haar (tris- bis)

Voor wie alhier nog dociel de lessen over de gemeenteraad volgt:
we zijn gekomen aan de “aanvullende punten” op de agenda van de zitting van maandag 10 oktober aanstaande.Aanvullende punten zijn vragen en voorstellen die door de raadsleden zelf zijn ingediend.
Er is een tijd geweest dat zij niet echt wisten dat ze dat mochten doen, maar sinds voormalig raadslid Juul Debaere van Agalev ontdekte dat het wél mocht is het hek van de dam.
(Indertijd noemde men die punten buiten de agenda van het College om heel plechtstatig: interpellaties !)

Aanvullende punten zijn vragen en voorstellen die door de raadsleden zelf zijn ingediend.Er is een tijd geweest dat zij niet echt wisten dat ze dat mochten doen, maar sinds voormalig raadslid Juul Debaere van Agalev ontdekte dat het wél mocht is het hek van de dam.(Indertijd noemde men die punten buiten de agenda van het College om heel plechtstatig: interpellaties !)In het licht van de komende stembusgang zal het maandelijks in de Raad regenen van “aanvullende punten”.
Het opstellen van zo’n punt is niet alleen gemakkelijker en minder intensief dan het bestuderen van een bestaand dossier van het College, men kan er zich ook beter mee profileren in de pers. Want op hun beurt vinden de plaatselijke reporters het minder vermoeiend en ingewikkeld om over zo’n bijkomend punt verslag te doen. Zij krijgen dan daarbij nog een uitgewerkte tekst op tafel van het betrokken raadslid. Gesneden brood.

5.1.
Piet Missiaen (Spirit) doet weer eens een wereldomvattend, zeer grensoverschrijdend voorstel. Een oplossing voor de transport- en mobiliteitsproblemen in het algemeen in de Derde Wereld.
Hij wil dat het stadsbestuur bij verkoop van afgedankte stadswagens (waarom ook geen machines, of brandweerslangen?) een recht van voorkoop biedt aan ontwikkelingsorganisaties.
We moeten Piet nu eerst nog even kort erop wijzen dat er bij de indiening van een voorstel drie afgescheiden hoofdstukjes nodig zijn: 1) een toelichting 2) een motivering 3) een tekstueel uitgewerkt voorstel, waarover dan kan gestemd worden.
Aangezien dat niet het geval is kan het College zijn “voorstel” louter op grond hiervan onontvankelijk verklaren. Dus afgezien van de inhoudelijke waanzin ervan.
Piet wil namelijk dat die afgedankte wagens (er staan er een aantal te roesten aan de oude brandweerkazerne) dan door de ontwikkelingsorganisaties worden doorverkocht of weggeschonken ̩n overgebracht naar de Derde Wereld. Bijvoorbeeld ook om ze daar te laten herstellen, want Рzo zegt Piet Рde lonen zijn daar lager dan bij onze garagisten. (Mijn voorstel: Piet op kosten van de stad mee op het vrachtschip vanuit Zeebrugge, om te zien of er geen wagens tussen schip en wal vallen.)

Piet, jongen toch !
Ben jij al een keer ergens geweest ? Heb jij al een keer die bleekscheten- expats van niet-gouvernementele organisaties in zwart Afrika zien rondcrossen met hun luxe landrover?
Van het ene (laat ons zeggen) restaurant naar de andere disco? Wel in de betere wijken hoor. Zij gaan bedanken voor uw afgedankte wagens.
Over een voorkooprecht van roerend goed in het algemeen hebben wij nog niet veel vernomen. In elk geval zal dat een goed uitgewerkt en heel ingewikkeld reglement eisen, goed te keuren door de gemeenteraad. Met een concrete opsomming van de begunstigden. (Mag Broederlijk Delen meedoen?) Met aanduiding of het om een verkoop gaat zonder of met recht op hoger bod. Enzovoort.
Kom, laat ons er niet meer over praten.
Ik ken gasten die hier in de streek een tweedehands Mercedes kopen (misschien van de stad?) voor bijvoorbeeld 2.000 euro en die, ten zuiden van de Sahara, zonder problemen kwijt kunnen voor 7.000 euro.
Weet je wat?
Het voorstel van Piet Missiaen zou kunnen aanleiding geven tot een soort bezinning over de wijze waarop Stad afstand doet van allerlei roerend goed. Meubilair bijvoorbeeld. En dat is weeral positief. Kan schepen Philippe De Coene bijvoorbeeld niet uitpakken met het dumpen van computers aan een of andere sociale instelling. Dat is positief.

5.2.
Marc Lemaitre (SP.A) vraagt om een nieuwe stimulans (premie) voor de herombouw van leegstaande winkels tot eensgezinswoningen.
Huizen werden winkels en staan nu – als verbouwd winkelpand – leeg.
Goed gedacht, maar zou hij niet best eerst eens vragen naar het effect van de vele bestaande stedelijke (en andere!) huisvestingspremies? Of vragen om een drastische belastingvermindering in Kortrijk?

5.3.
Cathérine Matthieu (Groen) vraagt om allerhande energiebesparende maatregelen te promoten en nog uit te breiden ook.
Een zeer ingewikkelde tekst. Met een toelichting en voorstellen die evenwel als vragen zijn geformuleerd. Ieder raadslid zal hopen dat zij die lange tekst niet helemaal wil voorlezen. Want het zal eerstkomende maandag in de zitting dan al wel 22 uur zijn geworden en dan wordt de klas lastig. (U – lezer van deze stadsblog- bent nu al moe.)

Kortom, zij vraagt van alles. Bijvoorbeeld ook een energie-audit voor elke OCMW-cliënt! (Hoeveel gaat die kosten?) Een systeem van derde betaler (de huisvestingsmaatschappijen !) voor energiebesparende renovaties. (Hoeveel gaat dat kosten aan personeel?) Groepscontracten met leveranciers van gas en elektriciteit voor OCMW-cliënten en sociale huurders. (Stad en OCMW en politie samen hebben het al zo moeilijk om dat te doen.) Leasen (ja, leasen!) van energiezuinige toestellen door OCMW-cliënten.
Eens vragen hoe het zit met de premies die men kan krijgen voor de installatie en gebruik van zonneboilers of netgekoppeld fotovoltaïsch systeem. De subsidieregeling is goedgekeurd in de Raad van Maart 2004.

De klas zal maandag bij deze interventie op stelten staan. Schepen Philippe De Coene zal welwillend beloven om een en ander te bekijken. Zeggen dat hij al veel heeft gedaan. De burgemeester dat hij het zal “meenemen”.

5.4.
Vraag van Vincent Van Quickenborne (VLD). Wil weten hoe het staat met de ideeën van de burgemeester om studentenkamers in de binnenstad te bouwen of in te richten.
Vincent houdt het kort, dus wij ook.

5.5.
Hans Masselis (VLD) vraagt wanneer het Kortrijk zal lukken om geheel
zelfstandig bouwvergunningen toe te kennen.
Zodat uw dossier niet meer naar Brugge moet.
Men mag hopen dat dit nog lang kan achterwege blijven. Met het nieuwe systeem (dat al bestaat in Avelgem en Vilvoorde) gaan terug we naar vaudeville-toestanden, naar een ongehoord cliëntelisme, electoralisme. Vlaanderen wordt dan zeker het lelijkste land ter wereld.

5.6.
Nog een vraag van Hans Masselis. Over de parkeerproblematiek aan de Xpo.
Schepen Guy Leleu zal daarover heen walsen.
En volgens de laatste berichten uit het Schepencollege is er een mobiliteitsplan in demaak voor Hoog-Kortrijk.

5.7.
Moniek Gheysens (VLD) vraagt naar de resultaten van onze duiventil op het Schouwburgplein.
Dat wordt dus een mooi opstel. We mogen hopen dat zij niet vergeet te vertellen hoeveel dat experiment van duiven-genocide ons heeft gekost. Zoek het maar eens op. U zal het niet geloven. Op kortrijkwatcher is daar lang geleden al over geschreven. Over de wijze waarop Kortrijk omgaat met onze gevleugelde vrienden. (Schepen Philippe De Coene praat sindsdien niet meer met ons.)

HET IS BIJNA GEDAAN.
Allez, ‘k zal het u eens vertellen hoeveel die duiventil ons kost. 22.000 euro. Met de nevenkosten erbij en zonder de exploitatiekosten: minstens 1 miljoen BEF.

5.8.
Marie-Claire Vandenbulcke (VLD) wil de overbodige verkeersborden weg uit de stad.
Zij heeft dat al een keer gevraagd en de vorige schepen van mobiliteit vond dat ze allemaal nodig waren.
Ooit ergens gelezen (begrotingspost) dat de stad over een machine beschikt om die zelf te maken. Is dat zo ? Doen we dan dat zelf? En wie plaats er eigenlijk die borden? En hoeveel kost dat? En is daar een of ander iemand van de politiezone VLAS bij betrokken?
Opmerkelijk is dat er nog nooit in een gemeenteraad een bespreking is geweest van de wijze van gunnen voor het leveren van verkeersborden.
Al jaren geleden hebben heelwat Duitse steden een grote schoonmaak gehouden in hun verkeersborden. Dertig procent daarvan kon gewoon verdwijnen.
Nu, schepen Philippe De Coene en de SP.A-fractie kan moeilijk tegen het voorstel zijn want minister Landuyt wil ook de strijd aangaan tegen “de brousse” (beter: oerwoud) van verkeersborden. Er komt een gids “Minder verkeersborden” voor de gemeenten.

P.S.
In een gemeenteraadszitting is er altijd een zogenaamd vragenuurtje, over actuele dingen.
* Wie vraagt er iets over die live-camerabeelden van de Grote Markt? Op de URL krijgt men veel meer te zien dan op wat nu plots op de website van de stad te bekijken valt. Maar alleen voor ingewijden.
* En kan er iemand informeren waarom er weer een delegatie naar het verre Cebu vertrekt?
De gemeenteraad is nog nooit op de hoogte gesteld van de werking van deze stedenband. Nog niets daarvan goedgekeurd. Schepen Alain Cnudde ! Zeg nu een keer wat we daar gaan doen. Hoeveel die “ontwikkelingssamenwerking” (inclusief de snoepreisjes) kost.

HET IS GEDAAN.
NU NOG EEN STUK OVER DE BEGROTINGSWIJZIGING.
U wou toch raadslid worden, zei u ?
Een goede test om te weten of uw ambitie wel zinvol en nuttig kan zijn: leest u minstens iedere week “kortrijkwatcher”?

N.B.
In de vorige stukken over de gemeenteraad zijn er aanvullingen en correcties verschenen.
Misschien komen er nog. Ook op deze bladzijde.

Scrollen maar…

Gemeenteraadsleden met de handen in het haar (tris)

Over de komende gemeenteraad van maandag 10 oktober zijn hier al acht bladzijden verschenen. Zij worden ten andere dagelijks ietwat aangepast. Ook in dit stuk mag u zich nog aan aanpassingen verwachten. Foutje hier, foutje daar. Soms een kleine aanvulling. Of een bitter kommentaar dat achteraf nog nodig blijkt. Zie straks nog maar eens naar 3.8. En we houden het dan nog zo kort als mogelijk. Hebben zelfs nog geen enkel dossier ingekeken. Dat is een taak voor gemeenteraadsleden. Stel dat we ook dat nog zouden doen ! Zit u hier nog tot maandag 18 uur – start van de zitting – te lezen.
De bedoeling is duidelijk. Kortrijkwatcher heeft zich tot taak gesteld om zoveel mogelijk kandidaten bij de lijstvorming van de diverse partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen alle lust te ontnemen om daaraan mee te doen.

Vorige keer waren we net begonnen met een agendapunt van “de vierde commissie”.
Dat is altijd de gemakkelijkste. Er worden bijvoorbeeld zakontvangers gekocht voor onze pompiers. Of de linoleumbevloering in het muziekconservatorium moet worden vernieuwd. Er is ergens een lamp kapot. Vergaderingen van die commissie zijn dan ook meestal in nauwelijks tien minuten afgelopen. (Als u dan toch per se raadslid wil worden, kandideer dan nu al voor die vierde commissie. Goed onthouden ! Verplaatsingen en uitwuiven thuis inbegrepen 6.000 BEF bruto weliswaar binnen in nauwelijks één uur.)

Maar dit keer staan er onder nummerke 4 toch drie of vier belangrijke agendapunten.

4.2. Stedenfondsproject Sint-Denijsestraat: afbraak woning.
Niet vergeten om dit samen te lezen met de agendapunten 2.11 en 3.7.
Over dat Stedenfonds en de projecten daarmee in Kortrijk (die lopen van 2003 tot 2007) is een boek te schrijven. Zal het initiële dossier straks nog eens bekijken.

Maar nu gaat het om die “gronden Vandendriessche”. Plannen bestaan daar voor een buurtpark, tuinuitbreidingen, de renovatie van de serre, het aanleggen van een inrijstrook.
In de begroting is er een artikel zichtbaar in dit verband: 105.000 euro voor het buurtpark.
Er moet nu ook een woning worden afgebroken. Eerst wou men die woning restaureren maar dit werd te duur bevonden en men vond ook geen concrete nieuwe bestemming.
Indertijd werd die woning gekocht voor 371.841 euro ! Ze tegen de vlakte gooien zal waarschijnlijk 12.000 euro vergen. Mooi koopje was dat.

4.3. Afbraak vervallen bijgebouwen van het ex-arrondissementscommissariaat.
U kent dat statige herenhuis in de Groeningelaan 36.
De afbraak van de bijgebouwen is een goede gelegenheid om te vragen of de stad al weet wat er zal mee gebeuren. Limelight (Buda?) heeft al een keer gesolliciteerd om daar zijn tenten op te slaan, maar dat is niet doorgegaan. Nu doet er een roddel de ronde. Er zou al een kandidaat uit de horeca bekend zijn om het huis te exploiteren en die kandidaat houdt zich dientengevolge intussen tegenover schepen Bral zeer gedeisd in de Algemene Vergadering van de stedelijke vzw Bruisende Stad.

4.4. Poortgebouw VETEX: inrichting en realisatie uitbreiding.
De memorie van toelichting alleen al beslaat acht bladzijden. Heel technisch en zelfs met een aantal foto’s erbij.
Dat wordt een goede zaak. Het poortgebouw in de Pieter De Coninklaan wordt omgeturnd tot een buurtcentrum waar culturele en sportactiviteiten kunnen doorgaan en jeugdlokalen worden gebouwd (voor de Chiro!).
Het voorontwerp raamde de kosten op 450.000 euro. Over de financiering van de werken en het totale project Vetex in de uitgebreide toelichting: geen woord. In de begroting is er een post van slechts 150.000 euro voorzien.
Wel wordt plotseling met nadruk vermeld dat de Chiro Sint-Jan met 18.000 euro over de vloer komt.
Maar lezers van kortrijkwatcher weten dat Interreg III B (dat is Europa) er voor iets tussen zit. En in het kader daarvan ook het OCMW, en vroeger nog Leiedal en de Woonregie.)
Een deel van dit project wordt gefinancierd door VISP !! Vitalizing city centers through Integretated Spacial Planning !!
Het wordt tijd dat we het daar eens opnieuw over hebben. Er wordt door onze ambtenaren nog altijd constant heen en weer gereisd in het kader van die spatial planning. Over heel Europa.
(De 75.000 euro voor videoconferenties zijn intussen geschrapt uit de begroting.)

In de krant (bijv. “Kortrijks Handelsblad” van 7 oktober) leest men daar weer eens allerhande
desinformatie over. Het project VETEX dan zou voor ruim 45 procent door Europa worden bekostigd.
Ja? ‘t Kan zijn. Maar leg dat nu eens wat beter uit. Zeg niet na wat het College of een ambtenaar vertelt.
Die krant moet eindelijk een keer een stadblog als die van kortrijkwatcher beginnen lezen.
Over VISP ook. Stukken van 28/2, plus 1/3 en dan nog twee op 3/3.
Vanuit het Europese project VISP krijgt Kortrijk-Stad en het OCMW 853.450 euro. Maar IN RUIL DAARVOOR gooien we er zelf 978.450 euro tegenaan. Vuistregel is: als de lokale partner voor zijn VISP-projecten 51 euro betaalt legt Europa er 48 euro bovenop. Stad en OCMW beschikken in het totaal over 1,8 miljoen Visp-gelden. Die gaan niet enkel naar Vetex, maar ook bijvoorbeeld naar de Venning, sociale tewerkstelling, Levenslang Leren en niet te vergeten naar Syntra West voor het ondernemerscentrum in de Leiestraat. En vooral naar “algemene kosten” (kantoor), reizen, workshops, studiebezoeken.
Personeelskosten voor de VISP-projecten (exclusief die van ambtenaren): minstens 500.000 euro.
Voor de Venning bijvoorbeeld heb ik weet van 15.000 euro studiekosten. Het kan intussen meer zijn.

Even samengevat.
Laat het College in de komende gemeenteraad eens uitleggen hoe de kostenstructuur voor de Vetex (en de gehele Vetex!) nu juist in mekaar zit.
In de begroting 2005 was er een krediet voorzien van 150.000 euro. Bij de tweede begrotingswijziging is daar 450.000 euro aan toegevoegd. Totaal: 600. 000. Gemeentelijk aandeel: 350.000. Waarom zegt een ambtenaar in de krant dat Europa voor ruim 45 procent financiert?

4.5 Herinrichtingswerken van de Berg van Barmhartigheid.
Dat is de vroegere bibliotheek (en archivarishuis) in de O.L.Vrouwestraat. Later richtte stad daar luxe-kantoren in voor de welzijnsdienst. Maar die is nu weg naar het nieuwe stadhuis. Het personeel is er niet heel gelukkig mee. De privacy is namelijk fel verminderd.
In het ex-archivarishuis wordt de Erfgoedcel nu in de watten gelegd. De medewerkers krijgen een nieuwe stek, zodat de erfgoedcoördinator “op iets meer privacy kan rekenen” (letterlijk citaat). Niemand weet goed waarom er in die erfgoedcel drie medewerkers nodig zijn.
Voor geheel het gebouw is een “masterplan” in de maak.
In de begroting is voor aanpassingswerken 25.000 euro ingeschreven. En voor meubilair 50.000 euro.
Welnu, op de gemeenteraad wordt om 29.947 euro gevraagd voor lot 1 (aanpassingswerken) en voor 44.891 euro voor lot 2 (meubilair). Samengeteld komt het wel goed uit. Die dekselse schepen van FACILITY Jean de Bethune toch !

Over de punten 4.6 tot en met 4.11 hebben we het niet.
Zo is het al genoeg geweest.
Want er staan nog een resem vragen en voorstellen vanwege de raadsleden zelf op de agenda.
En er is ook nog de klassieke “geheime zitting”. Ook besloten zittinge genoemd.
Gaat meestal over individuele personeelszaken. Tuchtstraffen en zo. Benoemingen.
(Voor nieuwe kandidaat-raadsleden: u mag daar wel degelijk op aanwezig zijn.)

Gemeenteraadsleden met de handen in het haar (bis)

In ons heel losjes overzicht van een aantal agendapunten uit de gemeenteraad van 10 oktober 2005 zijn we nu gekomen aan nummerke 2.9. Dat zou best samengelezen worden met punt 3.8.
Want die nummerkes hebben allebei betrekking op de heraanleg van de omgeving Begijnhofpark, Onze-Lieve-Vrouwkerk, Groeningestraat, Kapittelstraat, enz.  

2.9. Heraanleg Groeningestraat, enz. en riolering in het Begijnhofpark. Fase 2: heraanleg van de Groeningestraat. Wijze van gunnen.
Dat stuk is gewoon niet te verstaan.
Die fasen ! Fase 1 sloeg op de rioleringswerken in het Begijnhofpark. Fase 2 omvat ook rioleringswerken, nu blijkbaar in de Groeningestraat, maar die rioleringen moeten ook het water van het winkelwandelgebied opvangen en dat was fase 1. Zie nog punt 3.8.

Dat stuk is gewoon niet te verstaan.Die fasen ! Fase 1 sloeg op de rioleringswerken in het Begijnhofpark. Fase 2 omvat ook rioleringswerken, nu blijkbaar in de Groeningestraat, maar die rioleringen moeten ook het water van het winkelwandelgebied opvangen en dat was fase 1. Zie nog punt 3.8.De rioleringswerken in het Begijnhofpark zijn al een tijdje bezig. Wat maakt dat Begijnhofbewoners niet meer langs achter bereikbaar zijn. Hierdoor zijn wel al familiedrama’s vermeden… Via de krant vernamen zij ook dat de parkings van het rustoord Sint-Vincentius en het Begijnhof wellicht weer zouden kunnen verdwijnen. Welnu, als dat waar is, voorspel ik grote moeilijkheden. De nonnen van het RVT zullen dan eisen dat de oorspronkelijke toestand wordt hersteld. En dat was werkelijk een boeltje. Lelijk ! De wagens van personeel en bezoekers stonden tussen de bomen, helemaal in het wilde weg geparkeerd.
In dat moerassig gebied is er al veel geprutst aan de riolen. Op kosten van het OCMW dan.

Dat stuk is gewoon niet te verstaan.Die fasen ! Fase 1 sloeg op de rioleringswerken in het Begijnhofpark. Fase 2 omvat ook rioleringswerken, nu blijkbaar in de Groeningestraat, maar die rioleringen moeten ook het water van het winkelwandelgebied opvangen en dat was fase 1. Zie nog punt 3.8.De rioleringswerken in het Begijnhofpark zijn al een tijdje bezig. Wat maakt dat Begijnhofbewoners niet meer langs achter bereikbaar zijn. Hierdoor zijn wel al familiedrama’s vermeden… Via de krant vernamen zij ook dat de parkings van het rustoord Sint-Vincentius en het Begijnhof wellicht weer zouden kunnen verdwijnen. Welnu, als dat waar is, voorspel ik grote moeilijkheden. De nonnen van het RVT zullen dan eisen dat de oorspronkelijke toestand wordt hersteld. En dat was werkelijk een boeltje. Lelijk ! De wagens van personeel en bezoekers stonden tussen de bomen, helemaal in het wilde weg geparkeerd.In dat moerassig gebied is er al veel geprutst aan de riolen. Op kosten van het OCMW dan.En dan dat verkeerscirculatieplan voor de Groeningestraat! Wie nu bijvoorbeeld vanuit de omgeving van de Houtmarkt de stad richting Harelbeke-Gent wil verlaten wordt opnieuw het centrum ingejaagd, via het Plein, de Romeinselaan en de Veemarkt. Opnieuw binnen in de “autoluwe” stad…
Het stadsbestuur geraakt er niet aan uit. En zeggen dat we hier een peperdure halvetijdse verkeersdeskundige hebben ingehuurd, en naar het schijnt ook in het bezit zijn van een “verkeersmodel”. Soort simulator. Bij de reguliere ambtenaren zijn er ook verkeersdeskundigen. En in het kader van het grootse Bijstand-procect heeft Foruminvest (beter: nv Sint-Jan) ook al een studiebureau ingeschakeld.

Volgens de krant van vandaag opteert schepen Leleu voor éénrichtingsverkeer in de Groeningestraat, stadinwaarts dan naar de Grote Markt. Maar er staat nog niets vast. Er is wel geopteerd voor éénrichtingsverkeer, maar men weet nog niet in welke richting.
De werken in de Groeningestraat zullen naar schatting 729.000 euro kosten. Op de begroting is 700.000 euro ingeschreven.
Niet te verstaan is dat men daar geen trekkingsrechten voor gebruikt. Dat geld ligt daar zomaar te rapen. Was dat niet zo voorzien?

2.11. Herinrichting van het Volksplein en omgeving.
Dat is waarlijk een van de schoonste projecten van de stad. Een echte heropwaardering van het openbaar domein in deze volks- en studentenwijk.
Alles wordt door het Stedenfonds betaald. We krijgen daar veel geld van. In 2004: 1.918.739 euro. Dit jaar nog 79.000 euro méér. Dus telkenjare en al jaren bijna 2 miljoen.
Met dat Stedenfonds had men nog heelwat andere plannen, maar daar wordt niets meer over vernomen.
(Het Stedenfonds niet verwarren met het Gemeentefonds. Daar krijgen we ca. 24 miljoen van. Het Stedenfonds gaat naar een beperkt aantal steden en dient voor speciale projecten.)
Spijtig dat het allemaal zo traag opschiet.
Raming van de kosten: 1.226.099 euro. Op de begroting is hiervoor net wat minder voorzien: 1.210.000 euro.

3.1. Definitieve schenking van boeken aan de bibliotheek Avelgem-Spiere-Helkijn.
De stadsbibliotheek geeft 577 boeken weg. Ze waren al vroeger in bruikleen gegeven. En we hebben ze toch dubbel.
Maar nu wil ik toch wel nog eens het niveau van een gemiddeld Vlaams Blok-raadslid illustreren.
Raadslid W. Depauw zegt dat hij die schenking zal steunen op voorwaarde dat de betreffende boeken hoofdzakelijk nederlandstalig zijn.

3.6. Biologische behandeling door afbraak van organisch slib van drie vijvers.
Het gaat om de vijver van het o.c. Marke, die van de Vetextuin en van de tuin Messeyne.
Niet-specialisten in de gemeenteraad zullen hier weer met de handen in het haar zitten.
De raadsleden van Spirit (voormalig Groen) en Groen zullen al hun duivels ontbinden en niet weten van ophouden. Die gasten kennen daar iets van, van homogeen uitstrooien van bacteriën.
U moet wel weten dat het hier gaat om een kunstmatige en dure werkwijze . Groen houdt niet van kunstmatig uitstrooien van grofkorrelige micro-organismen. Daarbij is het zo dat vijvers zichzelf reinigen op voorwaarde evenwel dat er geen bomen staan en er geen zon op schijnt.
Groen zal dus voorstellen om de bomen in de tuin Messeyne te laten kappen en zonneschermen te plaatsen.

3.7. Stedenfondsproject Sint-Denijsestraat: aanleg binnengebied op gronden Vandendriessche.
Eigenlijk samen te lezen met puntje 2.11. Zie hierboven.
Kostprijs geraamd op 89.755 euro en nog een keer 190.000 euro voor de groenaanleg en de omgevingsaanleg. Dit maakt 279.755 euro.
Hoeveel hebben we nu nog over uit dat Stedenfonds?
Heb geen zin om dit nu op te zoeken. Heb nog wel wat anders te doen. Is er vandaag niet ergens een receptie?

3.8. Heraanleg Begijnhofpark en omgeving. Fase 1.
Dit puntje moet u samenlezen met nummerke 2.9.
Zie supra. Hier zijn we nog in fase 1 hoor.
Ontwerper BVBA Paul Deroose uit Jabbeke is eindelijk klaar met zijn voorontwerp. Die man werkt al jààren aan de omgeving. (Dat gaat zo bij openbare aanbestedingen.)
Maar hier gaat het blijkbaar slechts om groenaanleg. Raming (afgerond) : 428.000 euro.
In de toelichting wordt niets gezegd over de financieringswijze.

Nu wat kommentaar over de wijze van gunnen. Voor gevorderden.
Het Kortrijkse stadsbestuur heeft er al lang een handje van weg om als het maar enigszins kan openbare aanbestedingen (de laagste prijsindiener wint onvermijdelijk) of offertes (beste verhouding kwaliteit prijs wint) te vermijden.
Bij een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking is veel meer mogelijk om “goede” – laat ons zeggen uitgekiende – kandidaten te selecteren voor het uitvoeren van werken, voor leveringen, voor diensten.
Bij dit agendapunt wordt de gemeenteraad weer eens verzocht om te werken met een onderhandelingsprocedure. Nog wel met een totaal verkeerde verwijzing naar artikels uit de wet op de overheidsopdrachten. Piet Missiaen (Spirit) vroeg zich in de raadscommissie van dinsdag af of dit wel kan. Schepen Philippe De Coene ziet niet dat er naar verkeerde artikels uit de wetgeving wordt verwezen, en zegt dat hij de zaak zal laten onderzoeken door de juridische dienst. Die heeft intussen geantwoord dat het gaat om een materiële vergissing. Er moet wel degelijk een openbare aanbesteding gebeuren.
Maar nu. Een merkwaardige anecdote. Zeer freudiaans te verstaan.
In de vorige raadszitting heeft Piet Missiaen ook een keer gevraagd waarom er niet werd gekozen voor een openbare aanbesteding. Schepen Jean de Bethune verdedigde met hartstocht de stelling dat de voorgestelde wijze van gunnen in dit geval wel degelijk mocht. Terwijl in de Collegebesluiten ook wel degelijk was gekozen voor een andere, met minder vrij spel voor het kiezen van de gelukkige winnaar.

4.2. Stedenfondsproject Sint-Denijsestraat. Afbraak woning.
We zitten nu al in “de vierde commissie” maar dit punt hangt wel samen met 2.11 en 3.7.
Hebt u ook al geen zin meer om raadslid te worden?

Lezer,
We moeten even pauzeren.
Nu toch nog iets opzoeken. Het is mogelijk dat dit een hele avond in beslag neemt en dat u ons pas morgen terugziet. Die receptie kan wel zonder ons doorgaan.

Voor onbevoegden geen toegang meer op de live beelden van de Grote Markt

De lezers van kortrijkwatcher waren nochtans gewaarschuwd.

Hoe vaak heb ik het hier niet gezegd? Haast u ! ‘t Zal niet lang meer duren.
Nu die zaak is uitgekomen dat we allemaal op de Grote Markt van Kortrijk continu werden (worden) geobserveerd door een camera (NIET die van de politie op het Schouwburgplein) – en naar het schijnt al maanden – is die URL sinds vannacht (weet niet om welk uur) niet meer toegankelijk voor kijkers zonder gebruikersnaam en paswoord. Geen beelden meer te zien op internet.
Zie maar. U geraakt niet meer binnen op http://62.166.71.204.
Men vraagt u om een en ander in te vullen voor “‘./cgi-nin”‘. Gebruikersnaam, paswoord.

Indien u dat dan niet kunt lees je na op dat kruisje te hebben getikt op een scherm van MOBOTix- M10: error 401
Unauthorized access
you do not have rihts to enter these pages
Ja? Waarom niet?
Schepen Philippe De Coene wel? En ik niet?
‘k Zou het een keer willen weten waarom.
En de deken? Mag die kijken? En mijn wijkagent? Schepen Guy Leleu van mobiliteit toch niet, hoop ik. En schepen Bral zeker niet.

Het wordt nu echt tijd voor enkele DRASTISCHE en fundamentele vragen.

* Wie heeft de camera geplaceerd? Waar stond (staat!) die camera?
(Waarschijnlijk op de toren van Sint-Maartenskerk. Was het bestuur van de kerkfabriek hiervan op de hoogte ? Heeft die kerkraad daarvoor toelating verleend?)

* Mag kortrijkwatcher of iemand anders dat ook doen? Waar? Vanop zijn eigenste dak? Wanneer?
(Ik ken meerdere uitstekende observatieposten. Ook aan de Dam, tegenover het huis van de burgemeester.)

* Wie bekostigt die affaire? Waarom? (Gratispolitiek bestaat niet.)

* Hoelang worden we al beloerd, zonder dit te weten?

* Wie heeft hiertoe het initiatief genomen? Waarom?
(Het gaat hier om een privé-initiatief?? Niets te maken met die vier camera’s van de politie op het Schouwburgplein. Tenminste drie schepenen kunnen hier uitleg over geven. De Coene, Leleu, Demedts. Plus de burgemeester.)

* Wist de stad (de diensten, schepenen, burgemeester) hiervan? Is er bijvoorbeeld overleg gepleegd tussen onze ICT-directie (verantwoordelijke schepen Philippe De Coene) en die moffenfirma van camera’s? En indien men bij het stadsbestuur hiervan op de hoogte was, waarom is dit dan nooit gemeld aan de bevolking? Wat was er te verbergen? Waarom?

* Heeft de provider of zoiets – ken niks van ICT – ietwat met Stad te maken?

* Wat waren de eventuele voorbije en huidige of toekomstige afspraken met de stad met de verantwoordelijke plaatser van dat ding op Sint-Maarten?

* Stond die camera vroeger al ergens anders? En nu ? Zijn er in dit opzicht nog andere experimenten geweest ?

* Wist de Kortrijkse politie hiervan? Maakte die ook gebruik van deze beelden ? Niet enkel inzake beetje beeldjes bekijken (wie met wie? wie is er nog niet gaan slapen? is die marktkramer daar niet te laat of te vroeg?) , maar ook in verband met opsporing, en vaststelling van misdrijfkes? Komt er daar nog iemand aangestrompeld? Is’t “Salonske” nu nog niet dicht?

* Is er aangifte gedaan van het gebruik van die camera bij de “Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer”‘? Wat was vanuit die Commissie dan de reactie?

* Zijn de beelden opgenomen en bewaard? Door wie en waarom? Wie doet (deed) er de “monitoring”? Waar? Waarom?

* De URL bestaat nog en is nu plots niet meer voor iedereen toegankelijk. Waarom? Wie mag er nog een paswoord krijgen? Wie niet? En op welke criteria is dit gebaseerd? Wie beslist daarover?

Dit zijn toch allemaal zeer ernstige vragen. Ook voor de eerstkomende gemeenteraad.
Die geheimhouding tart werkelijk alle verbeelding.
ZONDER KORTRIJKWATCHER WIST ER NOG ALTIJD publiekelijk NIEMAND IETS VAN DEZE ZAAK.
Achteraf bekeken is het spijtig dat we die live-beelden van het leven op de Grote Markt niet allemaal meer tegelijk op internet kunnen bekijken.
HAD AL EEN AANTAL GRAPPEN IN PETTO WAARDOOR KORTRIJK WERKELIJK OP DE KAART ZOU ZIJN GEKOMEN. Over de landsgrenzen heen.

Vandaar onze nieuwe eis.
Opnieuw alle beelden voor iedereen beschikbaar ! En ook rechtstreeks uitgezonden op Trefpunt-Kortrijk (WTV). Met deskundig kommentaar, van kortrijkwatcher.
En nu we toch bezig zijn. Waarom niet heel Kortrijk live op internet?

Achteraf is het spijtig dat we die live-beelden van het leven op de Grote Markt niet allemaal meer tegelijk op internet kunnen .HAD AL EEN AANTAL GRAPPEN IN PETTO WAARDOOR KORTRIJK WERKELIJK OP DE KAART ZOU ZIJN GEKOMEN. Over de landsgrenzen heen.En nu we toch bezig zijn. Waarom niet heel Kortrijk live op internet?

Gemeenteraadsleden zitten met de handen in het haar (1)

Veel kandidaat-raadsleden dachten in den beginne dat een gemeenteraad zoiets was als een borreltafel.
Als gemeenteraadsleden de stukken van de Raad toegespeeld krijgen in een linnen zak spreken we van een “zware” gemeenteraad.
De Raad van maandag 10 oktober is overweldigend zwaar. Alleen al die (tweede) begrotingswijziging vergt zeker een dag werk om ze te doorgronden. We komen daar alleszins op terug.
Nu overlopen we enkele losse agendapunten. Om u een idee te geven van wat plaatselijke reporters komende maandag te wachten staat.

1.2. Coraproject te Moeskroen en Estaimpuis. Machtiging om een schorsings- en annulatieberoep in te stellen bij de Raad van State.
Op 10 minuten autorijden van Kortrijk plant de NV Cora een mega-handelscomplex. Schepen Jean de Bethune wil dit niet. Tegen alle vroegere vergunningen heeft de stad dan ook altijd de nodige administratieve beroepen ingesteld. Nu dus weer, omdat zowel Estaimpuis als Moeskroen opnieuw een socio-economische machtiging hebben verleend aan de NV Cora.
We spreken hier van een grensoorlog. Straks doet de Moeskroense burgemeester iets tegen ons eigen geplande mega-complex op de Bijstand-site.
UNIZO heeft ook administratief beroep ingesteld, maar dan tegen de socio-economische machtiging van het interministerieel sociaal-economisch comité voor de distributie.
Onze traditionele stadsadvokaat voor dit soort zaken met de Raad van State (bijvoorbeeld ook heel dat gedoe rondom kansspeloorden in de stad) krijgt weer een hoop werk. Het wordt tijd dat de raadsleden nog een keer aan schepen Hilde Demedts vragen hoe men komt tot de aanstelling van een raadsheer, en hoeveel dat allemaal kost. (Hilde vindt dit soort vragen onwelvoeglijk.)

1.3. Verkoop aan AZ Groeninge van grond gelegen aan de Marionetten voor de realisatie van het algemeen ziekenhuis.
We zijn zeker al van in 1998 bezig met aldaar grond te kopen van Kristjan Dumolin.
Toen voor zowat 10 miljoen Belgische frank (ongeveer 5 ha.) . MAAR ! Bedoeling was toen althans om heel de Marionetten te bebossen. Er een recreatie-oord van te maken. Iets heel anders dan een mastodont-ziekenhuis bouwen.

Ter herinnering.
De SP is altijd al gekant geweest tegen de bouw van een mega-ziekenhuis.
Tot op het ogenblik dat Philippe De Coene mocht schepen worden.
De eigenaar van die gronden (de N.V. Koceram) heeft nu plotseling (sinds de jaarvergadering van 9 juni 2005 ?) ingezien dat grond verkopen voor bebossing minder opbrengt dan grond verkopen voor (of aan) een ziekenhuis. Koceram wil nu toch voor een deel van die gronden gecompenseerd worden voor het prijsverschil dat zij eigenlijk had kunnen krijgen bij een rechtstreekse verkoop aan het AZ Groeninge. Hoe zou je zelf zijn?
Als men kan 3 euro meer kan krijgen per m² ?

De grond die nu verkocht wordt is vereist om de beek aldaar te verleggen. Maar die is al verlegd.
In de memorie van toelichting voor de raadsleden had men beter niet die afkorting “Koceram” gebruikt maar wel “Koramic Holdings”. Dat is sinds de jaarvergadering van Koceram (dd. 9 juni) de echte maatschappelijke benaming van de NV Koceram. Dan zou er bij de raadsleden al wat meer licht zijn opgegaan, zodat zij er kunnen op toezien of schepen Bral bij dit agendapunt de zaal verlaat. Schepen Bral is namelijk directielid van “Koramic Roofing Products”.
Ter info nog: een heel nauw kabinetsmedewerker van de burgemeester is onlangs benoemd tot bestuurder van “Koceram”.

1.4. Aankoop grond in Marke voor de realisatie van een nieuw fietspad.

Hier zal schepen Jean de Bethune even naar buiten moeten om een sigaret te roken. Want de familie heeft véél meer grond liggen dan een gemiddelde Kortrijkzaan in zijn meest luciede dromen kan vermoeden.
(Een grote kans om het grondpatrimonium te gelde te maken heeft het geslacht gemist in Marke, toen men daar in de buurt van het kasteel gerust ook grond kon kwijtraken aan de stad voor de aanleg van een christendemocratisch-humanitair “zigeunerpark”. Kasteelvrouw kon dan te velde afzakken met koekjes voor de lijfeigenen.)
De pachter van de familie wordt voor de pachtbeëindiging schadeloos gesteld door de stad.
Maar dat kost niet zoveel. Alweer een slak waar geen zout wordt op gelegd.

1.7. Tweede begrotingswijziging voor 2005.
Zoals u weet heeft de begroting intussen voor gewone ontvangsten en uitgaven de 100 miljoen euro overschreden.
De ontvangsten stijgen nu met 4,8 miljoen euro, en de uitgaven met 5 miljoen.
Over dit alles later meer. In een apart stuk.

1.8. Begrotingswijziging van Parko.
Ook geen klein bier.
De uitgaven in buitengewone dienst (investeringen) stijgen met 4,7 miljoen. De oorspronkelijke raming bedroeg slechts 1,6 miljoen. Vanwege die onvoorstelbare meeruitgaven mogen we ons aan een verhoogde ijver van de pakmadams verwachten.

Veel heeft te maken met de aankoop van de ondergrondse parking aan het Schouwburgplein. Zal de gemeenteraad deze aankoop simpelweg goedkeuren via deze begrotingswijziging of zal men daar een apart agendapunt van maken ?
Volgens een Collegebesluit van 13 september krijgt Parko voor de aankoop van die parking een “bijkomend” (bijkomend?) krediet van 4.600.000 euro. En daarbij nog een investeringstoelage van 2,3 miljoen. Samen dus bijna 7 miljoen.
Schepen Guy Leleu is weeral een beetje onvolledig wanneer hij in de pers (“Het Nieuwsblad” van 5 oktober) verklaart dat de Groeningestad voor de aankoop van de parking Ladeuze 4,58 miljoen euro zal ophoesten. Burgemeester zegt 185 miljoen oude BEF. Hij verwacht niet onmiddellijk bijkomende kosten.
In de begrotingswijziging is slechts sprake van 2,3 miljoen. Dat is dus die investeringstoelage.
(Wordt de rest van de stadsbijdrage naar de begroting van volgend jaar verschoven?)

Op de agenda van de gemeenteraad is bij hoogdrindheid een bijkomend punt toegevoegd.
Men was vergeten dat de erfpacht met de Parking Ladeuze nog moest worden beëindigd.
Hier is sprake van een eenmalig en forfaitair bedrag van 4.586.030 euro. (Moet er geen schadeloosstelling komen voor de beëindiging van de erfpacht? Die gold voor 66 jaar.)
HOEVEEL ZAL DE AANKOOP VAN DE PARKING NU EIGENLJK KOSTEN?
Om het zaakje helemaal op te klaren “verduidelijkt” schepen van financiën Alain Cnudde nog dat de stad en Parko elk de helft van de “overname” zullen financieren. En voor Parko gebeurt dit door een investeringstoelage van 2,3 miljoen euro.

Begrijpt u nu dat raadsleden met de handen in het haar zitten?

P.S.
Parko krijgt van de stad ook nog een zgn. doorgeeflening van 3,7 miljoen. Dat bedrag moet het gemeentebedrijf Parko later terugbetalen.

2.1. BPA “woonwagenterrein”: behandeling van het bezwaarschrift.
Over dit tsiganologisch project vertelden we hier al meerdere malen op deze stadsblog.
(Weet u dat er hierover al decennia palavers worden georganiseerd? Onvoorstelbare, bijna slaande ruzies in “De Gilde”. Dat ze – die zigeuners! – gaan kamperen aan ‘t kasteel van de Bethune ! Citaat van een gildeman.)

2.2. Afsprakennota van de stad met Leiedal.

Schepen van de stad Frans Destoop is tegelijk ook voorzitter van Leiedal.
Hij zal dus aan de gemeenteraad vragen om een afspraak goed te keuren die hij met zichzelf heeft gemaakt. (Kan hij daar dan over mee stemmen?)
Het is al geruime tijd zo dat Leiedal van de stad exclusieve opdrachten krijgt. Dat wil zeggen zonder openbare aanbesteding of offerte. (Terwijl Leiedal dan sommige van die opdrachten op zijn beurt uitbesteedt. Kluchtig.)
Nu gaat men een “raamovereenkomst” maken. Dat is altijd gevaarlijk. (Zie hoe het er aan toegaat bij de ICT-aankopen.) Leiedal krijgt nog meer vrij spel. Voor een bedrag van maximum 75.000 euro per jaar, dat wel. Hierbij dient nog opgemerkt dat Leiedal jaarlijks ook werkingstoelagen krijgt van de stad. Nu 156.725 euro.

2.3. Toekennen van investeringstoelage aan de Zuid-West-Vlaamse Bouwmaatschappij.
Dit is een schoolvoorbeeld van netwerking binnen de christendemocratische zuil.
Op de voormalige textielfabriek TSA in de Hugo Verriestlaan is de Bouwmaatschappij bezig met een project sociale woningbouw. Voor de meerkost van de 45 ondergrondse parkeerplaatsen krijgt de maatschappij nu een subsidie van de stad ten bedrage van 7.437 euro, per garage.
Ja, zo kunnen we het ook. ‘k Ga ook een keer een sociale woning bouwen. Zo komen we wellicht aan de 2000 in aantal die de CD&V in zijn kiesprogramma 2000 heeft beloofd. Binnen deze legislatuur. (Raadslid en Vlaams volkvertegenwoordiger Carl Decaluwé blijft het nalaten om hierover persberichten – noodkreten – in de bevriende media te verspreiden. )
Dit cadeau aan één Bouwmaatschappij schept wel degelijk een precedent.

2.4. Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.
Dit is een afsprakennota tussen stad en nutsbedrijven (bijvoorbeeld Belgacom, Gaselwest, Aquafin) plus privé-bedrijven om werken op openbaar domein beter en gezwinder te laten verlopen. Eindelijk. Wie al is geconfrondeerd met werken op openbaar domein kan wel wat vertellen over de gang van zaken. Zie momenteel de coördinatie van de werken in Heule.
Met de hem eigen bedrevenheid om de Raad wat wijs te maken heeft schepen Baghwan Guy Leleu altijd beweerd dat de stad al zo een code had. (De vorige schepen van mobiliteit had toch de beleefdheid om dit niet te zeggen. Zij zou namelijk werk werk maken van een code.)
Nu blijkt dat dus weer een keer niet waar te zijn. Er was wel ergens een soort technisch reglement, een niet afdwingbare leidraad (nooit door de gemeenteraad goedgekeurd), maar helemaal geen code zoals de VVSG er al lang een heeft opgemaakt ten behoeve van de gemeenten. Een ruzie met Gaselwest heeft de opmaak van de echte code nu eindelijk teweeggebracht.

2.8. Heraanleg dorpsplein in Marke.
Ook eindelijk. (Aalbeke en Heule moeten nog wat wachten.)
De studieopdracht hiervoor bestaat al sinds 1998. Deze traagheid van bestuur heeft ons al veel geld gekost. Bijvoorbeeld alleen al omwille van de aanpassing van de erelonen. En de stijgende kostprijzen voor materiaal. Ik geloof dat we het daar ook al eens hebben over gehad.
Op deze slak leggen we geen zout meer. Aldi ziet ons zoal niet meer graag komen.
De memorie van toelichting over dit punt is plotseling zeer uitvoerig. Men moet zelfs het dossier niet meer gaan lezen.
Raming van de infrastructuurwerken: 1,6 miljoen euro.
Een deel daarvan (713.163 euro) krijgen we betoelaagd van de hogere overheid via zgn. trekkingsrechten. Dat investeringsfonds moet nog dit jaar opgesoupeerd, anders zijn we al dat geld kwijt. Begin dit jaar stak er alleszins nog 3 miljoen euro in die kluis. Er is dus haast mee gemoeid. Want de procedure om aan die trekkingrechten te komen is nogal omslachtig. En de investeringsplannen moeten heel concreet uitgewerkt zijn.

(Wordt vervolgd, maar NIET meer op deze bladzijde. Iets voor morgen.
Ga nu rustig kijken naar de beelden van die camera gericht op de Grote Markt. Daar kan geen voetbalmatch tegenop. Wist u dat die camera daar al maanden aan het werk is? En dat de stad dit ook wist en aan niemand heeft verteld. Waarom?)

Grote Markt op http://62.166.71.204: plots verdwenen van internet en dan weer terug

Dit is ochtendnieuws. Good morning Kortrijk.

U was nog zo gewaarschuwd.
De continue live- beelden op internet van de Grote Markt zijn omstreeks drie uur toch lang weg geweest. Het was allemaal zwart.
Het moet ergens gebeurd zijn terwijl we lagen te slapen.
Jammer.
Kan er ook niets aan doen. Kortrijkwatcher was nu eindelijk eens in beeld, en het mag weeral niet meer.
Stom, stom, stom.
Wie heeft er dit ons, wakkere Kortrijkse burgers altegader, nu weer gelapt?
CENSUUR !

Oeijejoeije !
Nu terug beeld. Die knalrode wagen staat er nog geparkeerd. Krijgt straks boete.
En : wie staat er eerst op? Rechts van boven wellicht? Daar brandt al licht. Of helemaal links, op dat dure dakterras ? Ook al een schemerlamp. Moet die gast nu al gaan geld verdienen?
Er passeren nu twee bussen tegelijk. Met niemand in.

Grote Markt op http://62.166.71.204: niets op aan te merken

Er gebeurt weer niets vandaag – vannacht – in hartje Kortrijk.
Het is bijna twee uur nu – nacht van zmaansdags op tdinsdags – en het weer is guur. Bekend rijmpje. Geen kat op de Grote Markt.
Niks ofte niks van zakkenrollers en consorten. Geen garçons die cliënten lastig vallen.
Alle rekeningen zijn betaald. Politie druk aan het shiften.
Geen BTW-bonnetje dat nog op straat rondslingert. Heb alle vuilnisbakjes goed bekeken. Bijna alle zwerfvuil opgeruimd. (Handschoenen vergeten.)
Geen bestelster uit horecamiddens die nog wanhopig ronddolende allochtone niet-ingeburgerde op vertier beluste zakenmensen verleidt.
Persbureau Van de Kleine Beekjes weet nergens van. Visueel beluste cameragasten van WTV krijgen geen zicht op andere camera.

t Was vroeger beter, met de maandagse BUZZE.
Kon je toen nog gaan kameren. Daar rechts beneden inzoomen op de beelden van http://62, enz. (Links, beetje naar boven en klein beetje naar rechts weer kon ook.)

Nu ziet iedereen ons. Verdomd.
Geen keure dat er we ons allemaal gedeisd houden.
Ik ben weg hoor. Ga lekker thuis slapen. Pousse-café. Helemaal niet duur, met die filterzak van moeders nylonkousen.
Om te weten waarom: zie gewoon http://62.166.71.204/
Bewoners van de Grote Markt, inclusief boer Klerk, weten nergens van. Iedereen slaapt.
‘t Zal niet lang duren.

Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek door Frans Lavaert