En kunnen er nog ongelukken gebeuren op en rond het vliegveld Kortrijk-Wevelgem?

Een tijdje geleden heeft een piloot een perfecte noodlanding uitgevoerd op het grondgebied Bissegem. Volstrekte leken in het vak noemen dat dan een ongeluk.

Kunnen er aldaar eventueel nog ongelukken gebeuren?
Waarschijnlijk wel. Er kan ook nog een treinstel ontsporen op de lijn naast het vliegveld. Om van ongelukken aan de overweg in Bissegem nog te zwijgen. Het meest gevaarlijke aan het vliegen op EBKT (pilotenjargon voor het vliegveld) is evenwel zich naar of van het vliegveld begeven. We raden u alleszins aan om bij het verlaten van het vliegveld goed naar links en rechts te kijken, want dat is zowat het gevaarlijkste maneuver dat men in die buurt kan uitvoeren.
Die buurt staat ten andere niet goed aangeschreven.

Is er geluidshinder rondom het vliegveld?
Jawel. En vroeger nog véél meer. (We laten nu even het lawaai van de treinen terzijde.)
Maar de bewoners van de buurt zaten indertijd in hun tuin bewonderend te kijken naar de Spitfires, de Harvards en de Meteors (de eerste jets!). Zij genoten van het schouwspel. Wat een kerels! Wat een geluid ! De moeders gingen uit de bol. Vaders waren dan wel een beetje jaloers. Ze zeiden dan dat ze ook wel piloot hadden willen worden. Maar Moeder was tegen. En de kleuters kregen nog een limonade, als ze dan toch even moesten huilen.
Sindsdien zijn er bewoners in de buurt komen bouwen of verbouwen die pas achteraf hebben ingezien dat wie bijvoorbeeld naast een spoorweg gaat wonen daar ook de treinen moet bijnemen.
Tegenstanders van het vliegveld hebben eigenlijk niet graag dat de geluidsoverlast nu fel is verminderd. (Door aanpassing van het circuit en de hoogte, door geluidsarmere motoren, door de beperkingen van de nachtvluchten. Door het afschaffen van de zweefvluchten.)
Zij willen gewoon het vliegveld weg, en moeten daarom constant hun contra- argumentatie wijzigen.
Waarom vragen die tegenstanders eigenlijk niet aan de politieke wereld om een bouwverbod uit te vaardigen onder het landingscircuit?

Wil men het vliegveld weg?
Sommigen wel, ja. Uiteindelijk niet zoveel hoor.
Er is ooit een petitie geweest met 3000 handtekeningen voor het behoud van de zweefactiviteiten. De contra’s zijn mensen die niet al teveel reizen. Echternach, of een bank in Sluis zal wel het verste doelwit zijn. Die mentaal waarschijnlijk ook in een klein benepen wereldje leven. Ik denk soms dat het gaat om mensen die in hun leven in het algemeen niet al te vrolijk en gelukkig zijn. Op zaterdag rond 10 uur wassen ze hun wagentje. Excuseer.
Vandaar ook dat ze in hun geborneerdheid ten langen leste altijd weer opduiken met de totaal achterhaalde gedachte dat de vliegerij een gedoe is van dikke nekken die een hobby uitoefenen op de kap van de gemeenschap.
Ze zijn nog nooit op het vliegveld geweest.
Ze hebben nog nooit gevlogen. (Mensen van alhier die bijvoorbeeld een keer per charter naar Lourdes of Benidorm zijn geweest weten dat de piloot met wie ze spraken ooit nog eens een opleiding heeft gevolgd op EBKT.)

Wat kost de exploitatie van het vliegveld aan de gemeenschap?
Macro-economisch bekeken in feite niks. Jawel, een aantal gemeenten storten een bijdrage. Voor Kortrijk is dat 18.883 euro oftewel 10 frank per inwoner.
Vergelijk met de kerkfabrieken: 600 frank per inwoner !
Curieus blijft waarom de haters (want dat zijn het) van het vliegveld, en van alles wat het leven de moeite waard maakt, zich nooit eens afvragen hoeveel dat andere transportmiddel, met name de Leie, kost aan de gemeenschap. Of het kanaal Kortrijk-Bossuit.
Waarom kost dat vliegveld ons in feite niks? Omdat piloten sinds jaren voor miljoenen accijnzen en belasting op benzine plus landingsrechten (en huurlasten) aan de gemeenschap terugbetalen. Omdat de vele beroepspiloten en instructeurs (er zijn geloof ik zeven scholen) op EBKT inkomstenbelasting betalen. Omdat er aldaar ca. 70 (80? 85?) rechtstreekse werkplaatsen zijn geschapen.
Omdat piloten in opleiding – in tegenstelling tot iemand die bijvoorbeeld naar de vakschool gaat, of voor dokter doorleert – zelf hun opleiding betalen. (Reken maar dat een volledige opleiding tot lijnpiloot uiteindelijk 3 miljoen BEF kan kosten. NIKS geen geld van de gemeenschap!)

Hoeveel “geluksmomenten” zijn er per dag op EBKT?
Stel dat er per jaar ongeveer 120.000 passagiers zijn. Dat maakt gemiddeld méér dan 300 geluksmomenten per dag uit. (Ook de skiërs die met een medische vlucht en met een gebroken been landen zien er nog stralend uit.)
En dan hebben we het nog niet over al die mensen die komen lanterfanten op het vliegveld, over de terrasjeszitters, de “spotters”, de kindjes die ervan dromen om piloot te worden, de ornitologen, de verliefden in het gras.
Er zijn weinig smalle plekken van twee kilometer lang in deze regio waar méér dan 100.000 geluksmomenten per jaar worden gecrëerd. Het leven is méér dan economie, stupid.
(De Groene tegenstanders van het vliegveld willen daar nu uitgerekend wel een heel bedrijventerrein van maken. Daar komen pas ongelukken van.)

E=KxAxRxT

Deze formule wil gewoon maar uw aandacht trekken op een stuk dat hier nog moet verschijnen.

E= effectiviteit van de VTO-activiteit

Het resultaat dus van een vermenigvuldiging van
K= kwaliteit van de VTO-activiteit, maal
A= acceptatie door het individu, maal
R= relevantie van de VTO-activiteit voor de organisatie, maal
T= transfermogelijkheid.

En VTO betekent Vorming, Training en Opleiding van ambtenaren.
Het stadspersoneel krijgt heelwat VTO.
Er is bijvoorbeeld een cursus die noemt “de beperkingen voorbij“.
Ik kan het daar vandaag nog niet over hebben want volg zelf nog een lessencyclus “leren schrijven”.

Uw,
Frans Lavaert
senior consultant bij het buro “Cientra Zuid-West”.

De oude koeien in de grachten van Buda-eiland zijn niet dood !

Iets over wat u allemaal niet weet.

In de reguliere media leest men wel eens iets dat enkel voor insiders intrigerend is.
Een samizdat-weblog als deze kan dit dan gelukkig wel even uitleggen aan de outsiders.
De gewone Kortrijkzaan.

In “Het Nieuwsblad” (dd. 19 februari, pag. 24) zegt ene Franky Devos: “Kortrijk is (met de nieuwe vzw Buda, – F.L.) zo klaar om ouwe koeien in de gracht te laten en met open geest te bouwen aan een nieuw cultureel klimaat met bovenlokale uitstraling. Als een op maat gesneden verhaal waarin we ten dienste staan van de kunstenaar en het publiek.”
Alweer dat verhaal. Die gasten doen niks anders dan vertellen. (Ze hebben daar ook een klein publiek voor, nog wel van gasten die zelf een rol spelen in het verhaal.)

Om de draagwijdte van dit alles te begrijpen moet u helaas op deze stadsweblog drie stukken opnieuw gaan lezen. Een van 13 januari (“Naar een publiek debat over Buda-kunsteneiland”), één van 20 januari (“Voetlicht op Limelight”) en één van 28 januari (“BudaBIS: facts en figures”).
Anders komt u er gegarandeerd niet uit.
Het is bijvoorbeeld al niet waar dat de nieuwe vzw BudaBIS ten dienste zal staan van het publiek.
In de statuten BIS staat letterlijk dit te lezen: “De vereniging stelt de kunstenaar centraal“.
En men “geeft de voorkeur aan kunstenaars die zichzelf en hun parcours blijven bevragen.”
Een beetje kunstkenner weet wat dit betekent. Die artiesten (want dat zijn het!) doen hun ding.
En wij maar foeterend sukkelen achter hun op zichzelf al strompelend “work in progress”.
(Er was een keer een toneelstuk van een half uur in Limelight waarbij de betalende toeschouwers althans 9 euro moesten op tafel leggen. Sindsdien bekend gebleven als 8 1/2.)

Franky Devos was bij ANNO’02 één van de drie projectcoördinators, verantwoordelijk voor jongerencultuur en regiowerking. In feite was hij de baas. Nu is hij zonder enige openbare selectieprocedure terug opgedoken als niet minder dan de voorzitter van de nieuwe vzw “Buda Bis- Kunstencentrum”.

Welke oude koe wil HIJ dus alleszins niet meer uit de gracht halen?
Wel, vooreerst die koe die hijzelf door zijn eigenste schuld in zijn eigen gracht heeft laten strompelen.
Zijn eigenste bovengemeentelijke project Anno ’02.
Er is ooit een keer een nogal summiere interne evaluatie geweest van dit project. Toen bleken de medewerkers van Anno’02 zelf tevreden te zijn over hun werk. De beloofde externe evaluatie is er evenwel nooit gekomen.
Intussen zijn we in het stadium van de vereffening van deze vzw beland. De Kortrijkse burgemeester heeft beloofd (gemeenteraad van 10 januari) van deze oude koe wél publiekelijk bij de horens te willen vatten. Hij zou ook zo spoedig mogelijk alle benodigde documentatie aan de gemeenteraadsleden bezorgen.
Ook heeft de burgemeester toen beklemtoond dat hij graag een publiek debat wil, en desgevallend zelfs bereid is om een gemeenteraad te organiseren, over het (oude en nieuwe) Buda-verhaal.
Hoe meer debat hoe beter,” zo luidde het.

Franky D. zal intussen als leider van de nieuwe vzw BudaBis wel wéér geen zin hebben om de minder oude koe vzw Buda I van Kurt Van Belleghem (het kalf is geboren in juli 2003) uit de gracht te halen: wat met deze nog bestaande vzw Buda? De functionering ervan? De financiering? (Volgens de burgemeester helemaal door Europa betaald.)

Niemand houdt van het oprakelen van oude perikelen.
Alhoewel die soms zeer tekenend kunnen zijn en dus leerrijk voor de toekomst. Waarom bijvoorbeeld is Patrick Allegaert – als intendant van ANNO’02 aangesteld door de vorige burgemeester De Bethune – het al eind december 2000 afgetrapt?

Overigens is Anno’02 geen oude koe.
Iedereen heeft dit nu vergeten. Het was absoluut niet de bedoeling dat dit project zou sluiten in datzelfde jaar 2002. Het project moest “duurzaam” zijn, een blijvende injectie betekenen voor het culturele landschap in zuidelijk West-Vlaanderen. Met bijvoorbeeld het jongerenkunstencentrum Texas, het steunpunt Cultuur en Onderwijs (CO2), een nieuw museum voor beeldende kunst (ArtBox), een Vredespark. (En waar is dat monument aan de Leie gebleven?)
Franky Devos heeft alleszins persoonlijk bijgedragen tot de “duurzame werking” van zijn vroegere vzw: hij liet zichzelf weer opvissen in de nieuwe vzw Buda-Kunstencentrum.

P.S.
Het gerucht doet de ronde dat een aantal particulieren eind maart (in “Au Casino”) een debat willen organiseren rond de Kortrijkse kunstenpolitiek.
Dat is nu juist de meest geschikte manier om de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur in deze te verdonkeremanen. De burgemeester (ook de vorige) kan hier zeker best mee leven.
(In een gemeenteraad hebben uitspraken een zekere bindende waarde. Kunnen er ook besluiten worden genomen.)

Eerste stadsblog was hier ! Niet in Gent.

Wat las ik in “De Morgen” van laatstleden donderdag 17 februari? Op de tweede pagina nog wel.
“Gent” beschikt als eerste stad in België over een eigen stadsweblog. Gemaakt door welgeteld drie vriendinnetjes met in het totaal negen medewerkers. Zij hopen nog van mensen aan te trekken die de politieke actualiteit gaan volgen. Want eigenlijk is de weblog tot op heden nog gevuld met ditjes en datjes. Vriendinnetjes.
(Goed gemaakt, dat wel. Met prentjes. Zie http://gent.blogt.be. )

Met mijn ‘Kortrijkwatcher” was ik natuurlijk de eerste om een soort dagboek te schrijven over het brede politieke leven in de stad Kortrijk. Ben ermee gestart op 4 januari 2005.
Er staan hier nu bijna 50 artikels te lezen. Het is echt scrollen geblazen.
En de kwaliteitskrant “De Morgen” weet dit. Ik heb dit toen geschreven naar de regionale redactie van de rubriek “Intercity”. (Die vraagt namelijk uitdrukkelijk naar streeknieuws.)

Geen kik natuurlijk. GEEN VRIENDIN. Erg hoor.
Wie “De Morgen” leest krijgt de indruk dat er in Vlaanderen slechts twee steden zijn: Antwerpen en Gent. Soms drie: het rode Hasselt krijgt ook wel eens een plaatsje in de krant.
Stad Kortrijk komt enkel aan bod als schepen Philippe De Coene persoonlijk iets laat weten aan zijn kennissen binnen de redactie.
En hij komt daar dan altijd goed uit de verf, want is ooit een blauwe maandag medewerker geweest van de krant. Voor een bericht over zijn daden volstaat een eenvoudig telefoontje van zijnentwege.

Ga nu maar waardig aan het werk.

Momenteel werkt de vzw “Welzijnsconsortium” een projectvoorstel uit binnen het, … het Europese programma EQUAL. (Niet te verwarren met Interreg.)
Hier gaat het om de steun van het Europees Sociaal Fonds.
Zie nog ons bericht van gisteren, plus https://equal.ccc.eu.int/equal/jsp/advencedSearch.jsp?ffCommandId=searchAdvenced .

Het lijkt er toch stilaan terdege op dat er hier in de streek iemand vet betaald wordt om op zoek te gaan naar allerhande subsidies van een of andere hogere overheid.

Er is waarschijnlijk vanwege het Consortium al een keer een Europees project rond buurtwerk geweest. Geen zin om het op te zoeken.
Het nieuwe project “Werk.Waardig” (want daarover gaat het hier nu) van het Welzijnsconsortium (vroeger in het Baggaertshof gelegen, maar niemand wist dat) wil een intergemeentelijke ondersteuningscel voor sociale economie uitbouwen.
In die cel zullen er drie voltijdse medewerkers ten dienste staan van de lokale besturen en organisaties die – wel te verstaan – op een creatieve manier aan de slag willen met kansengroepen. Kansengroepen. Proef dat woord.

Hoeveel zullen die drie nieuwe creatievelingen ons gaan kosten?
Ja, nu vraagt u weer iets.
Het project loopt over drie jaar (van mei 2005 tot mei 2008) met een jaarlijks budget van 300.000 euro. Totaal: bijna 1 miljoen euro. De helft ervan wordt gefinancierd vanuit het ESF. Dat voelen we dus niet in onze portemonnee. Dat is Europa.
Per jaar brengt het Consortium zelf en het RISO, plus Kanaal 127 en andere niet nader genoemde sociale-economieprojecten nog 100.000 euro in. Dat bedrag komt wel van ons. Zie verder.

Daarnaast heeft ook het provinciebestuur een jaarlijkse co-financiering van 20.000 euro toegezegd. Trouwe lezers van deze weblog kennen al dit CO- begrip.
Voorts verwacht men van de Vlaamse overheid eenzelfde bedrag van 20.000 euro per jaar. (Weet Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé daar iets van? Nog niets van gelezen in de gazetten. Ook niets gezien op WTV. Terwijl het om kijkers-kansgroepen gaat ! Méérwaarde-zoekers. STEMMENWINST.)
Ten slotte heeft het Welzijnsconsortium ook Leiedal verzocht om in dit project te participeren namens de groep van gemeenten (12 of 13?), voor een bedrag van 10.000 euro per jaar.
Samengevat: om van Europa (dit keer niet via Interreg!) 150.000 euro cadeau te krijgen gooien wij er zeker nog per jaar 150.000 euro tegen aan.

Dat Leiedal zich, in tegenstelling tot wat u denkt, akkoord heeft verklaard met deze participatie is wél te verklaren.
Vroeger wou de intergemeentelijke vereniging geen geld meer geven aan het Consortium.
(Er moet ergens een ruzie tussen personen zijn geweest bij het afpissen van het terrein.)
Maar sinds iedereen nu heeft ingezien dat het project ” nauw aansluit bij de regionale strategie van Rebak (bestaat niet meer) om, naast de reguliere ontwikkeling, ook innoverende sociale tewerkstelling te creëren voor kwetsbare groepen” is alles dik in orde.
Bovendien “sluit het project aan bij de ambitie van de intercommunale (sinds lang verouderde term) Leiedal om gedeelde intergemeentelijke diensten (“Shared Services”) uit te bouwen vanuit een permanent streven naar verhoging van de efficiëntie en de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening“.
Met aandacht voor economische, ecologische én sociale belangen. Het staat er allemaal.

Terwijl ik dat nu allemaal afschrijf uit een Nieuwsbrief van Leiedal (dd. 15 februari) begin ik bijna te huilen. Toen ik klein was ging ik als lid van een lokale kwetsbare kansengroep uit Kuurne steenkooltjes ziften tussen de tramrails. We waren met velen, mijn broers en ik. (Er was toen nog een stoom-tram.)
Niet getreurd.

Hoeveel betalen wij Kortrijkzanen aan dit Welzijnsconsortium?
Niet veel, zelfs niets als je het desbetreffende Europees dossier Benl-16 bekijkt. Approved for action 1 , op de selection date van 22-10-2004.
Daarin staat te lezen dat “to this days, local governements and social-profit organisations do not receive any comparable support”. Het woord “comparable” verwijst naar “in the field of business, companies receive solid support from social start-up centres and incubation centres”.
Wat een leugens allemaal. In het Engels. Als het nu nog kortrijkzaans was geweest. (Flauwe grap.)

Indertijd betaalden de aangesloten (13?) gemeenten bij het Welzijnsconsortium 8 frank per inwoner. Nu is dat 0,2727 euro oftewel 11 frank. In de stadsbegroting 2005 vind ik een bedrag van 10.413 euro. Het Kortrijkse OCMW zal ook wel iets weggeven, maar ik heb nu even geen zin om dat op te zoeken. Het Kanaal (alwaar uw strijk nu gebeurt) , enz., krijgt ook stadstoelagen. Alweer geen zin om in het archief te duiken.
Verder heb ik ooit eens ergens gelezen dat de “leden” van het Welzijnsconsortium ook een soort vaste bijdrage van 15.000 BEF konden leveren.

Nu, voor verder info kunt u altijd schrijven naar:
jan.sabbe@leiedal.be
Of wat lezen op www.equal.be, of www.drk.be, of http://eur.eu.int/comm/dsg/employment ,
of (…) social/tender en.htm, of (…) education/call.html.
Of www.leiedal.be. Of surfen op internet met het de afkorting EFS, nee ESF.
Ik kan het ook niet al doen.
Zie ook nog: www.sociale-kaart.be.
Op www.welzijnsconsortium.be is er weinig te vinden.

P.S.
Ik kom eigenlijk ziek van die dingen.
Als een zoveelste gesubsidieerd project is afgelopen gaat men daar namelijk mee verder. Probleem opgelost of niet. Er worden ook problemen uitgevonden.

Welzijnsconsortium

Kent u een streekorganisatie met zetel te Kortrijk die op een of ander beleidsdomein
“de ontwikkeling, de uitbouw en de realisatie” van de meest uiteenlopende projecten ondersteunt? Ja, zult u zeggen. De intercommunale Leiedal!
Dat is dan goed beantwoord. Ten points.

Maar als we daar nu nog wat nadere specifiëringen aan toevoegen en zeggen dat die organisatie ook “adviseert, iets methodisch onderbouwt, aan ervaringsuitwisseling doet, optimaliseert, een aanzet geeft tot analyse, overlegtafels en drie-partners-meetings organiseert, trajecten finaliseert, aan vervolg-onderzoek doet, integratieoefeningen maakt, inspeelt op behoeften, signaalfuncties opneemt”, en dit alles zonodig “continueert” ?
Weet u het dan nog?
Dat zou ook een beetje Leiedal kunnen zijn. Mis. 1 point.
Een beter keuze ware geweest: een serieus advies- en studiebureau, want Leiedal heeft met de jaren voornoemd taalgebruik gelukkig en radicaal afgezworen.
Met zulke taakstellingen kiezen we tenminste voor een bureau dat werkt aan het tarief (250 euro per uur) van een gerenommeerd internationaal consultingbedrijf.

Kom, we laten u niet langer in het ongewisse.
De vzw “Welzijnsconsortium” waarvan sprake is gevestigd in de Bloemistenstraat en telt 7 of 8 medewerkers. Het is een samenwerkingsverband van 13 OCMW’s, gemeentebesturen, en
minstens 16 (het aantal is heel variabel) welzijnsorganisaties uit Zuid-West-Vlaanderen.
In oorsprong (1992) ” spontaan” gegroeid uit het Regionaal Instituut voor de Samenlevingsopbouw van de provincie (RISO) en de Regionale Welzijnsraad, samen met de intercommunale Leiedal.

In 1997 werd het samenwerkingsverband – PPS avant la lettre! – een echte VZW waarbij zich gemeenten en OCMW’s hebben aangesloten.
Au fond was dat omdat Leiedal zijn financiële tussenkomst wou stopzetten.
Het “verband” (het personeel) dreigde gewoon zonder inkomsten te vallen. Die omvorming tot een regelrechte VZW waar ook openbare besturen aan zouden deelnemen gebeurde niet zonder slag of stoot. Zelfs S.P.-fracties in de gemeenteraden waren niet enthousiast. En binnen de welzijnssector was er ook een territoriumstrijd: RISO vooral en de Regionale Welzijnsraden zagen hun domein bedreigd.
Terwijl nog de V.V.S.G. (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) naar aanleiding van een adviesaanvraag van nota bene het Kortrijkse welzijnsburo aandrong op een publiekrechtelijk karakter voor het consortium.

Juist omdat er niets is terechtgekomen van dit publiek karakter zult op de website van het consortium niets vinden over de oprichtingsakte, de statuten, de financiering (begroting en rekeningen, balansen). Ook geen verslagen van vergaderingen. (Er zou zelfs een financieel comité bestaan.)
Blabla is er wel. (Een tussentaaltje van antropoloogs, socioloogs en kunstenarees.)
Zodanig veel dat op een bepaald moment zelfs schepen en (toen) OCMW-voorzitter Frans Destoop zich in een Kortrijkse gemeenteraad ook eens afvroeg wat dit Welzijnsconsortium uiteindelijk uitricht en aandrong op meer transparantie. (De schepen staat bekend om zijn sociaalvoelend karakter.)

Het consortium is permanent op zoektocht naar financiering.
Dit staat letterlijk te lezen op de kaft van het tijdschrift “Rondom Welzijn”. Die nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van het Consortium met SIT (Samenwerkingsinitiatief Thuiszorg), LOGO (Lokaal Gezondheidsoverleg) en het Netwerk Palliatieve Zorgen (kent nog geen afkorting).
Nu WIJ, lezers, weten wat het Welzijnsconsortium zoal doet is dit te begrijpen.

Binnenkort, of toch dit jaar, krijgt de vzw er drie medewerkers bij.
Met – hoe raadt u het?- Europees geld.
Ik wil u vandaag deze primeur niet onthouden maar dien voor verdere informatie nog van alles op te zoeken.
Natuurlijk niet op de website van het Welzijnsconsortium, maar op enkele Europese.
Eerst dacht ik dat www.equal.be zou volstaan, maar nu blijkt dat ik beter zou kijken op https://equal.ccc.eu.int/equal/jsp/advancedSearch.jsp?ffCommandId=searchAdvenced

Tot morgen.
Kijk maar rustig op TV naar het welzijn van de matroesjka’s alhier.

Nog iets over de gratis “E-government Academy” van Kortrijk (2).

Op het ogenblik waarop we dit schrijven is de tweede gratis sessie van de E-Government Academy van Leiedal ongeveer afgelopen. Gewijd aan het gebruik van de eID.
(Zie ons bericht van gisteren.)
In het kader van de steeds waanzinniger wordende gratis-politiek is het altijd nuttig om de kiezer met wat cijfergegevens te bestoken. Het wordt dus weer een dor stukje boekhouding.
Gisteren leerden we dat de stad Kortrijk via Leiedal partner is van een Europees project over
e-governement bij lokale besturen.
In turbo-taal uitgedrukt: de projecten “Log-IN” en “E-voice” van Interreg IIIB. Europa heeft hiervoor in het totaal 5,9 miljoen euro veil in een aantal gemeenten van de Noordzee, gespreid over drie jaar. (Menen en de Fylkeskommune Hordaland zijn erbij hoor!)

Iets over het begrip “co-financiering”.
Het budget voor de deelnemende gemeenten van de Kortrijkse regio (hoeveel zijn er dat nu eigenlijk?) bedraagt voor “Log-In” als “E-voice” samen 1.179.954 euro.
Interreg (dat is Europa) schenkt ons hierbij voor de duur van het project 547. 500 euro aan subsidies. De rest wordt wel degelijk door ons Vlamingen, inwoners van de provincie, en Kortrijkzanen betaald. Men noemt dit dan voor het gemak co-financiering.
Van de bij het project aangesloten gemeenten verwacht men voor de duur ervan (drie jaar) 87.000 euro.
De concrete bijdrage van de Kortrijkzaan hierin is mij niet bekend, in de zin dat er in de stadsbegroting 2005 hierover geen concreet artikel is te vinden.
Leiedal zelf draagt ook zijn steentje bij: 261.000 euro. Van de Vlaamse Gemeenschap verwacht de Kortrijkse regio 79.500 euro en van de provincie 204.750 euro. Het totaal klopt niet, maar niet gezeurd.

Er is nu toch al een belangrijke bemerking te maken.
Om zowat 550.000 euro van de Europese Commissie in (uit?) de wacht te slepen halen wijzelf Рbelastingbetalers uit onze regio dan- m̩̩r dan 800.000 euro rechtstreeks UIT DE EIGEN ZAK.
Dat is wat men noemt een snoek gooien om een visje te vangen. Het is de kern van heel de gevoerde subsidiepolitiek, zowel in Europa als alhier te lande. En bij projecten als deze tegelijk van een zwaar gesubsidieerde tewerkstellingspolitiek door en bij Leiedal.

Iets over creatief boekhouden
Hierboven zagen we dat het totale Kortrijkse budget voor de looptijd van drie jaar 1.179.954 euro bedraagt. Gedeeld door drie moet het jaarlijkse aandeel dan 393.318 euro opleveren.
U kunt niet rekenen.
Volgens een Nieuwsbrief van Leiedal (dd. 2 juni 2004) is het jaarlijkse aandeel 365.500 euro. Alhoewel. Als we de componenten van dit aandeel samentellen komen we toch wel weer uit op 392.250 euro. Dat is dus toch bijna juist.
Maar die componenten zelf van het jaarlijkse aandeel – zoals aangegeven in de Nieuwsbrief – kloppen dan weer niet met de cijfers die we terugvinden in de begroting 2005 van Leiedal zelf.
Die begroting verwacht voor dit jaar 346.700 euro aan subsidies. De nieuwsbrief had het over 305.250 euro subsidies.
En bij de financieringsbronnen vinden we nul euro terug als bijdrage van de gemeenten.
Zoals hierboven al gezegd is er in de Kortrijkse begroting géén concrete post te vinden voor de Europese ICT-projecten van Leiedal. Mogelijke stadstoelagen kunnen evenwel verscholen zitten achter artikels met van die rare namen. Bijvoorbeeld “subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen” of “prestaties van derden.” Ook is het zo dat Leiedal van de 12 aangesloten gemeenten ipso facto per inwoner en per jaar een werkingsbijdrage krijgt van 2,09 euro.

En wat kosten die seminaries van de “Academy” nu?
U had toch niet verwacht dat we dit zouden kunnen achterhalen?
Het enige dat we kunnen zeggen is dat er voor de externe uitgaven van LoG-IN dit jaar 175.000 euro is voorzien. Intern: 107.200 euro. En dat de ICT-medewerkers van Leiedal althans per uur 64,30 euro kosten.
Op het seminarie van vandaag (dat duurde van 10 uur tot 16u30) waren er vier gastsprekers en ook als spreker één medewerker van Leiedal zelf. Er was nog een lunch en de deelname aan heel het seminarie was gratis. Er zal ook wel een koffietje zijn geweest.
Ben niet geweest. Moest dit stukje schrijven.

E-Government Academy ?? In Kortrijk ? (1)

Morgen dinsdag 15 februari belegt de E-Government Academy in het PIH van Kortrijk een (alweer gratis) seminarie over de mogelijkheden die de elektronische identiteitskaart biedt aan lokale besturen. (Waarschijnlijk is de Kortrijkse ICT-schepen daar niet bij. Het seminarie staat alleszins niet vermeld in zijn agenda op zijn website.)
Dit is al de tweede sessie van deze Academy en toch hebt u er nog nooit van gehoord.
Een beetje uitleg graag.

U hebt dat niet in de gazetten gelezen, maar al in september vorig jaar waren er bij de intergemeentelijke vereniging Leiedal dagenlang internationale vergaderingen over lokaal
E-gouvernement. Met delegaties uit diverse landen (gemeenten) gelegen aan de Noordzee. Omgekeerd zijn er vanuit onze regio al reisjes naar bijvoorbeeld Londen geweest, met de bijhorende lulkongressen. (Werkwinkels, workshops.)
Van onze kant waren daar dan bijvoorbeeld burgemeesters en/of schepenen bij van Menen, Harelbeke en Wevelgem. Kortrijk was uit de aard der zaak vertegenwoordigd door de schepen van ICT, maar ook door CD&V- raadslid Carl Decaluwé.
In het kader van alweer een grensoverschrijdend project van Interreg IIIB (niet A) gewijd aan ICT zijn professioneel ingestelde subsidie-zoekers van Kortrijk (Leiedal) namelijk opnieuw op het spoor gekomen van mogelijk Europees geld.

Aldus is Leiedal er zelfs in geslaagd van “lead partner” te worden van het project LoG-IN.
Wat is dat?
Als u inlogt op Internet gaat u daar gegarandeerd niets over vinden. Vandaar deze tip: ga eens kijken op www.interregnorthsea.org. Maar zelfs met deze hint zult u er nog niet komen. Vul aan met …/Documents/NSR_Newsletter en zoek verder naar méér. Dan komt u er nog niet.

Lees hier nu maar even gerust gesteld verder.
HET IS GEWOON UW PROBLEEM NIET.

“LoG-IN” betekent: “Local Government In Need for instruments and strategies to realize their economic development related policies“. Het is in dit kader dat er aan gedacht werd om via een “Academy” een opleidingsluik te openen voor permanente ICT-vorming voor lokale beleidsmensen, ambtenaren en zelfs voor de bedrijfswereld.
Partners in dit project “ontwikkeling en implementatie van e-governmenttoepassingen voor gemeenten” zijn de Landkreis Rotenburg-Wümme, Nordfolk County en Fylkeskommune Hordaland. Maar om bijvoorbeeld ook nog een bezoek aan Londen mogelijk te maken wil men de Vlaamse (u leest goed) ICT-aanpak (zie nu hoe men dat doet op de Kortrijkse website, of die van Leiedal zelf!) confronteren met die van Groot-Brittannië.

LoG-IN is een project dat loopt over drie jaar en werkt rond verscheidene modules.
Zo zal worden gewerkt aan de uitbouw van een bedrijvendatabank die alle informatie over bedrijven in gemeenten met elkaar linkt. Er komt hierbij ook nog een gemeentelijke productcatalogus. Die zal een overzicht bieden van alle diensten waarvoor bedrijven bij het gemeentebestuur terechtkunnen(wie, wat, hoe, waar, wanneer). Zie alweer onze Kortrijkse website die al sinds enkele jaren bezig is met zichzelf op te frissen.

Om de toegang tot de overheidsinformatie vlotter te maken wordt de mogelijkheid onderzocht van een beveiligd EXTRAnet tussen gemeenten en bedrijven. Binnen deze communicatiestrategie wordt een nieuwe loketaanpak uitgetest. Deze zou dan de vorm kunnen aannemen van een front-office, waarbij de gemeentelijke bibliotheek bijvoorbeeld (die ligt in Kortrijk gelukkig naast het “ondernemerscentrum” in de Leiestraat, pal tegenover het nieuwe stadhuis) fungeert als een aanspreekpunt voor informatie, of als loket waar bedrijven hun dossiers kunnnen afhandelen. Meer nog: een vergelijkbare test zal gebeuren met postkantoren (Bellegem? Rollegem?) en “mobiele ambtenaren”.
U wist dat nog niet? Kortrijkse schepenen ook niet. Die van Menen ook niet.

In het Log-IN-project is ook een technisch luik opgenomen. Zo moet er – tot uw verbazing welllicht – een snelle toegang tot het internet komen voor Leiedal en de aangesloten gemeenten. Zou men hier niet intranet bedoelen? Lezer, ambtenaar, bedrijfsleider, u zit hier nu toch al snel op internet? En raadsleden: u krijgt toch nog niet allemaal de CBS-notulen via E-mail? En als u die krijgt, na hoeveel weken gebeurt dat?
Tot daar iets over In-Loggen.

Kortrijk (Leiedal) geniet evenwel nog van andere Europese ICT-subsidies.
Er is nog een tweede project, genaamd E-Voice. De partners zijn hier Noord-Friesland, de stad Groningen, Uddevalla, Ale en Häryda, plus de stad Bremen. Leiedal is hier geen “lead partner” maar wil niettemin via “E-voice” onderzoeken hoe een MIX van klassieke en nieuwe media kan zorgen voor een grotere betrokkenheid van o.a. de Kortrijkse burger bij het beleid. Daarvoor wordt gewerkt rond digitale buurten, een verbeterde dialoog met de mandatarissen, actieve openbaarheid van bestuur en een betere dienstverlening aan de burgers.
Onthou het goed !
Dit alles moet er ten laatste zijn in 2007.

Er komt nog een gemeentelijke productcatalogus voor de burger die ook via interactieve televisie raadpleegbaar zal zijn.
En kijk nu nog eens naar de website van Leiedal. Onder de rubriek “activiteiten” is er niets te vinden. Men vindt er wel enkele bij het item “publicaties”.
P.S.
In een volgend stukje behandelen we de vraag hoe gratis die “Academy” is.

Nog altijd geen zicht op de exploitatiewinst van de parkings op de Hallensite (2)

Onze trouwe lezers zullen zich herinneren dat we door een stom toeval ontdekt hebben dat
de samenwerkingsovereenkomst (van april vorig jaar) tussen de Stad (Parko) , Xpo en Kinepolis voor de inrichting en exploitatie van de parkeerplaatsen op de Hallensite nooit heeft gewerkt. Kinepolis heeft dat contract nooit geratificeerd. (De “Hallen” houden zich dan wel altijd handig beetje buiten schot.)
(Zie de berichten van 7 februari en vooral van 9 januari.)

De bevoegde schepen Guy Leleu heeft dit keurig verzwegen voor de gemeenteraad.
(Een Nederlands wethouder bijvoorbeeld zou zo’n omissie politiek niet zonder kleerscheuren overleven. In ons buurland tilt men heel zwaar aan dit soort nalatigheden – ook in gemeenteraden – en zou de affaire in de landelijke kranten shocking news zijn geweest. Het gaat hier niet om een kleinigheid.)
Maandag 14 februari 2005 zal de meerderheid gedwee een nieuwe samenwerkings -overeenkomst goedkeuren, ditmaal voor de duur van 15 in plaats van 30 jaar.
De stad (Parko) blijft de enige bouwheer en exploitant van de 2.380 parkeerplaatsen en zal ook permanent het dagelijks beheer ervan verzekeren.
Het is allemaal in het algemeen belang.
Maar dat zal de stad wel méér gaan kosten dan in de oorspronkelijke overeenkomst was voorzien.
Zo weigerde Kinepolis al in juli vorig jaar om nog verdere investeringen te doen in “studies, de aanleg en het betalend maken van de parkeerplaatsen”. Vroeger was bijvoorbeeld voorzien dat ook voor de uitrustingswerken alle drie de partners elk voor een derde zouden opdraaien.
Nu neemt de stad de helft daarvan voor zijn rekening, en de andere partners elk 25 procent.

Voor het eerst zijn ook enkele concrete bedragen vooropgesteld.
Men zal voor 820.000 euro (exclusief BTW) uitrustingswerken uitvoeren. (Aandeel van de stad dus 410.000 euro.) Die werken slaan ondermeer op camerabewaking(alweer, dat is toch niet meer te geloven) , een parkeergeleidings- systeem, toegangscontrole, een straalverbinding (?), dispatching, signalisatie. Of het becijferde bedrag in werkelijkheid zal kloppen is een vraag die nu al kan beantwoord worden: voor de bekabeling bijvoorbeeld is nog geen kostprijs gekend.
Parko heeft ook een raming gemaakt van de exploitatiekost: bijna 30.000 euro. (Persoonlijk geloof ik daar geen barst van.) Voor de personeelsbewaking voorziet men in dit bedrag begrepen ca. 18.000 euro. (Over bijkomend administratief personeel bij Parko wordt niet gerept.) Voor het onnauwkeurige begrip “flankerende maatregelen” zoals signalisatie (opnieuw) en een “shuttle” ca. 5.000 euro.

Een zeer belangrijke nieuwigheid in de nieuwe overeenkomst is dat er nog andere specifieke financiële voordelen voor de stad zijn verdwenen.
In april vorig jaar dacht men nog dat de stad 300.000 euro zou recuperen uit vroegere investeringen in de P+R parking Kinepolis. En hield men er rekening mee dat de beide andere partners zouden mee investeren in het realiseren van bijkomende parkeerterreinen in en rond de hallensite. Hierbij dacht men ook aan parkings binnen het EI. (De zinsnede dat de stad binnen het EI gronden zou “benaarstigen” is trouwens weggevallen in de nieuwe overeenkomst.)

Zal de Stad een exploitatiewinst realiseren ? Komt er – zoals de schepen ooit liet uitschijnen – een netto-winst (gelijk te verdelen onder de drie partners) ?
Het exploitatietekort is zoals we zagen beetje nauw berekend.
Netto-winst? Geen idee. De begrippen zijn om te beginnen niet al te best gedefinieerd.
En de simulaties zijn variabel. En voor een leek- Kortrijkzaan – raadslid plus schepen ook niet al te best te begrijpen. Op jaarbasis verwacht men in het gunstigste geval blijkbaar ca. 560.000 euro aan parkeerinkomsten. Die gaan niet noodzakelijk naar de stad. Kinepolis zou
1 euro voor 24 uur aanrekenen. Xpo 3 euro voor de bezoekers en 5 euro voor de exposanten (plus 1 euro per dag voor opbouw en afbraak).

Weet u welke kost het stadsbestuur altijd maar vergeet te vermelden?
Dat we bepaalde terreinen huren bij het Vlaamse Gewest. En dat dit 12.000 euro per jaar kost.
(Huurwaarborg 1,3 miljoen BEF.)
En dat de stad in 2001 ook gronden heeft aangekocht aan de Staat voor ca. 320.000 euro.

Laat ons maar weer braaf blijven.
Per jaar zal de stad aan exploitatie en huur minimaal en volgens zachtzinnige berekeningen 52.000 euro besteden.
Kostprijs van de vroeger aangekochte grond omgerekend voor 15 jaar: 21.000 euro.
De inititiële werken zullen bijna 1 miljoen euro kosten (met BTW). Maar dat is dus niet per jaar.
De vroegere investeringen tellen we al niet meer mee.
Allez, ‘t is al goed. Jongens toch. Het is gewoon het zoveelste soepdosier in onze stede waar u noch ik ooit enige klaarheid zullen in zien. Nooit. (En dat is dus weer een juiste voorspelling.)

Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek door Frans Lavaert