Category Archives: wonen

Kortrijk: studentenstad zonder overlast

Nog niet veel van gehoord, maar het stadsbestuur (in samenwerking met Katho, Kulak, HO-west) en minstens nog veel diensten (ook politie), zijn duidelijk van plan om dit jaar nog iets te doen aan de relatie tussen Kortrijkse burgers en studenten. Ja, niemand weet het, maar RAAMambtenaren vinden dat het niet goed gaat in deze univstad.
Via het meldpunt bij de Stad en gezien het stijgende aantal uitgevaardigde administratieve sancties (ja? graag overzicht) stelden raamambtenaren in studentenbuurten een toename vast van de overlast.
Diverse instanties en teveel om op te sommen overwegen nu drie acties. Drie, geen vier of vijf. Heilig getal.

1.
Het SMS-proefproject. Geschatte kostprijs: 1.200 euro.
Bedoeling is hier om buurtbewoners via SMS preventief op de hoogte te stellen van komende evenementen en fuiven van studenten. (Dit project zou al gestart zijn op 20 december??)

2.
Een ontwerpwedstrijd. Kostprijs 9.915 euro.
Alle Kortrijkzanen kunnen er aan deel nemen. Maak eens een geslaagde slagzin of tekening waarbij u duidelijk uiteenzet hoe men de woon- en leefomgeving kan verbeteren. Maar waar? Het winnende ontwerp kan bedrukt op een aantal gadgets: 1500 T-shirts, 1.000 bureauklokken, 1.000 sporthanddoeken en 950 spaarvarkens.

3.
Een slotevenement gekoppeld aan de Studentenparade.
Die parade is immers vatbaar voor verandering. (Het succes is tanend, en het is een nogal troosteloze bedoening.) Wat er zal gebeuren is nog niet duidelijk. De parade gaat dit jaar door op 28 juni.

Alle ideeën welkom bij kortrijkwatcher. Eén is genoeg.
Het is gewoon zo dat het Team Jeugd en de gebiedswerkers geld teveel op overschot hebben en wanhopig op zoek zijn naar projecten om subsidies vanuit Vlaanderen te verantwoorden. Punt. Maak daar maar eens een tekening van, van die RAAMambtenaren.

Ons SOK slaakt een noodkreet

U hebt er geen idee van waarmee ons autonoom gemeentelijk stadsontwikkelingsbedrijf zoal mee bezig is. Natuurlijk niet. De papieren perse schrijft er niet over (er gebeurt ook niet zoveel, vanuit dat SOK bekeken dan), en het bedrijf zelf is er pas deze maand (ja!) in geslaagd om het jaarverslag 2009 op zijn website te publiceren. Evenwel zoals andere jaren opnieuw zonder de jaarrekening. Dat kan dus niet, voor een gemeentebedrijf. Een AGB. Openbaarheid van van bestuur, dus zegt kortrijkwatcher er maar iets over.

Eigenlijk hoeft u dat jaarverslag van vorig jaar niet eens te lezen. Er staat niets nieuws in, in vergelijking met dat van 2008 of 2007 of 2006, of nog eerder. Dat komt omdat talloze projecten waarmee het SOK zich onledig houdt helemaal niet opschieten. Jaren aan een stuk aanslepen.
Wonen boven winkels, wie hoort daar nog van? De herbestemming van de Sint-Amandscollegetoren? De Belgacomsite in de Tuinstraat? Het project woongelegenheden in de Nieuwstraat? (Bouwvergunningen dateren van 2007.) Wat met de directeurswoning Vetex? Wil men de cinema Palace tegen de vlakte gooien? Wat met het gebied Ramen in de Papenstraat? Hoe staat het met de verkaveling Bouvekerke?

Het SOK bestempelt zichzelf nog als een “aanjager” van grootschalige projecten in de stad. Een “motor” voor nieuwe ontwikkelingen. Denk aan de herbestemming van ziekenhuizen als Maria’s Voorzienigheid. (Daarvoor is al tien jaar geleden een “studiesyndicaat” opgericht.) Denk aan Kortrijk Weide met de bouw van een nieuw politiekantoor. (Schetsontwerp van Xaveer De Geyter dateert van 2007.) Ha. Is er nog nieuws over de aanpak van de Haantjeshoek? (Verhuist KTA Heule nu naar de site Drie Hofsteden?)

In de feitelijke praktijk is het SOK al die jaren bijna uitsluitend bezig geweest met het megawinkelcentrum (de Bijstandsite) en de buurt.

Het SOK kent ook drie filialen. De NV Tsyon die wonen boven winkels hoog in het vaandel voert. De NV Pandenfonds (3 miljoen euro) dat met drie architectenbureaus diverse investeringsprojecten bestudeert. (De Zwevegemsestraat wordt opgekuist middels sociale verdringing, razzia’s.) De NV XOM die miljoenen euroots publiek geld kreeg voor de uitbouw van de Xpo. (Is dat overbruggingskrediet nu al terugbetaald?)

Het SOK slaakt een noodkreet:“Dit kan zo niet verder.”
Een groot deel van het budget zit vast in haar onroerend patrimonium. De return van deze panden (geen overzicht daarvan in het jaarverslag) is gezien de complexiteit en vaak langdurige looptijden van projecten inzake vastgoed veelal pas op langer termijn zichtbaar. Daarbij komt dat het SOK opdraait voor allerhande projectkosten. En verliezen eigen aan de werking van een grond- en pandenbeleid bedragen zo’n 25 procent per project in de te revitaliseren buurten. Daar krijgen we allemaal geen toelichting over. Projectkosten: alsmaar architecten inschakelen. Zo kunnen we het ook.
Vandaar dat het gemeentebedrijf een bijkomende “financiële insteek” verwacht van Stad. Bijvoorbeeld doorstorting van subsidies uit het Stedenfonds of het Stadsvernieuwingsfonds. Een jaarlijkse dotatie voor de werking.

Het balanstotaal van SOK bedroeg eind vorig jaar 17,23 miljoen euro. Het eigen vermogen is opgetrokken van 4,4 naar 16,1 miljoen. Verlies in de resultatenrekening van vorig boekjaar: – 347.955 euro. Maar over te dragen verlies uit de resultatenverwerking: – 4,93 miljoen, tegenover 1,5 miljoen in 2008.

P.S.
Ideetje voor Trui Tydgat, directeur van het SOK.
Sloop heel de kliniek in de Loofstraat. Maak daar een grote vijver en zet er een sprookjesachtig paaldorp op.

Originele en innoverende projecten

Vlaams minister van Steden Freya Van den Bossche verleent verenigingen en instellingen eventueel subsidies voor innoverende en experimentele projecten die bijdragen tot duurzame en creatieve steden. Openbare instanties mogen niet meedoen. Verenigingen met rechtspersoonlijkheid wel. Dus ook vzw’s. De projecten moeten plaatsvinden in Antwerpen, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Torhout of Kortrijk.

Volgende projecten worden beoogd:
* Inspirerende projecten die ook waardevol kunnen zijn voor andere steden.
* Initiatieven die de samenwerking tussen de Vlaamse steden bevorderen als steun voor een innovatief, effectief lokaal stedelijk beleid.
* Projecten die werken aan kennisuitwisseling van stedenbeleid en kennisopbouw, ook met kleinere steden.

Kortrijkwatcher heeft op alle mogelijke platformen al enkele van dit soort projecten voorgesteld.
Bij één daarvan beloofde de burgemeester (Stefaan De Clerck) om het voorstel ter studie te leggen bij Leiedal. Niets van in huis gekomen. (Leiedal weet zelfs nergens van.) Het ging om de invoering van een waterbus op de Leie, van Menen tot eventueel Harelbeke.
Ander voorstel was de bouw van een sprookjesachtig paaldorp op een uitgestrekte vijver op de plaats waar de kliniek van de Loofstraat (Maria’s Voorzienigheid) zal worden gesloopt.
Nog een ander was de bouw van poorten aan de toegangswegen van onze stad.
En dan was er nog het voorstel om Kortrijk gedurende een jaar om te toveren tot een “perplexe Stad“. Dat project heeft het stadsbestuur ingediend om Kortrijk eventueel gebombardeerd te krijgen tot “Vlaamse cultuurstad 2010”. Oostende heeft toen gewonnen. (Een doorgestoken kaart was dat.) Maar Stad doet er niets aan om van dit allesomvattend project ook maar een deeltje uit te voeren.

De projectaanvragen moeten voor 25 oktober ingediend.
Zie voor meer info en het inschrijvingsformulier: www.thuisindestad.be. De subsidies bedragen minstens 7.500 en maximum 30.000 euro.
Wie doet mee?

P.S.
Er was nog een voorstel. De invoering van een stadsmunt. Ach ja, je moet hier een beetje tot de inner circle behoren van Stefaan De Clerck om er iets door te krijgen. Beetje VIP zijn of BV. Beetje vriendje van ons-kent-ons. Dat. En dat is Kortrijk.

Kortrijkse woonfiche: alle cijfers…

Alle cijfermateriaal komt van het Rijksregister, de FOD Economie, het kadaster en de gegevens dateren in de meeste gevallen van 1 januari dit jaar. Met andere woorden: van vorig jaar. (Kan moeilijk anders.) Indien nog anders wordt dit aangegeven. Een overzichtelijke fiche is te vinden op de website van de provincie West-Vlaanderen. Wel zoeken geblazen.

Bevolking
Aantal: 74.626
Bevolkingsdichtheid:933 inwoners per km². In het arrondissement 696. In onze provincie 368, vanwege de varkens.

Leeftijdsverdeling
Tot 17 jaar: 19%
Van 18 tot 24: 9%
Van 25 tot 59: 46%
60 of meer: 26%

Huishoudens
32.509
Daarvan 27% met kinderen , 15% éénoudergezinnen, en 73% zonder kinderen.
35% alleenstaanden. Bij die alleenstaanden: 23% huishoudens die zich situeren in de leeftijdscategorie tussen 65-79. En 17% in de categorie 80+.

Woonstabiliteit
90 procent woont op hetzelfde adres als een jaar geleden.

Bodemgebruik
Kortrijk heeft een oppervlakte van welgeteld 80 km².
Bebouwde oppervlakte in 2009: 42%. Dat is 34 km². Daarvan is 14,2 km² dienstig voor wonen.

Woongelegenheden (2009)
Totaal aantal woongelegenheden in 2009: 35.249. Daarvan 78% gewone huizen, 4% handelshuizen, 11% appartementen, 7% buildings. (Het stadsbestuur wil het aantal appartementen inperken. In West-Vlaanderen bedraagt het gemiddelde evenwel 23%. Maar in het arrondissement 8%.)
64% zijn bewoner-eigenaar.
82% van de woongelegenheden is ouder dan 25 jaar.

Sociale huurwoningen (2007)
Totaal in 2007: 2.941. Daarvan 265 van het OCMW of van Stad.
Het aandeel sociale huurwoningen in 2008 dan: 8,4%.

Gemiddelde verkoopprijs (2009)
Woonhuizen: 147.241 euro. (In 2005 was dit nog 103.973 euro.)
Appartementen, flats, studio’s: 177.262 euro.
Bungalows, villa’s, landhuizen: 389.274 euro.
Bouwgrond: 142 euro per m².
(Via Trends en ook onderzoek van de lokale SP.a zijn intussen nieuwe bedragen opgedoken.)

Gemiddeld KI (2009)
Gewone huizen: 818 euro.
Handelshuizen: 1.995 euro.
Appartementen: 1.038 euro.
Buildings: 771 euro.

Kortrijk doet het beter

Pas nu ontdekt… En het staat niet in de Stadskrant.
In het kader van het Vlaamse stedenbeleid zijn door de centrumsteden met de regering beleidsovereenkomsten afgesloten. De betrokken steden geven daarbij aan welke maatschappelijke effecten ze willen realiseren met de middelen van het Stedenfonds en welke evoluties ze in de stedelijke omgeving willen realiseren in de periode 2008-2013. Het eerste rapport verscheen in 2008. Dat wisten we. Maar nu (juli?) is er door de studiedienst van de Vlaamse regering een update van de indicatoren gemaakt.

De tevredenheid van de inwoners is verhoogd.
76% van de inwoners is tevreden over de stad.
81% is tevreden over het aanbod aan restaurants en eetcafés. In vergelijking met de andere steden is dit een eerder gemiddelde score.
74% is tevreden over het aanbod aan sportmogelijkheden. Dit is meer dan het gemiddelde.
Slechts 58 procent is tevreden over het aanbod recreatie en slechts 61 procent is tevreden over de uitgaansmogelijkheden.

De betrokkenheid van de burger bij het beleid is verhoogd.
56% van de inwoners voelt zich voldoende geïnformeerd over en door de stad. (Enkel deze meting is significant beter dan in de andere centrumsteden.)
16% is actief betrokken om iets in de buurt of de stad te verbeteren.
42% is bereid om mee te praten over wat er in hun stad gebeurt.
27% is tevreden over de consultatie van de bewoners door het stadsbestuur.
29% heeft vertrouwen in de stedelijke overheid. (Dit is niet zo slecht in vergelijking met de andere steden.)

De sociale cohesie is versterkt.
Eén slechte score hier: 18 procent van de inwoners geeft aan bepaalde plekken te mijden in de gemeente.
74% is tevreden over de contacten in de buurt. (Vierde positie!)
49% heeft een actief lidmaatschap.
16% is actief betrokken om iets in de buurt of de stad te verbeteren.

Mijdgedrag voor bepaalde plekken in de stad ligt iets hoger dan in andere steden.
Het aandeel van de inwoners dat altijd of vaak bepaalde gedragingen zegt te mijden omwille van de risico’s op onveiligheid ligt tussen 16 en 25 procent.
18% vermijdt dus bepaalde plekken.
Een kwart van de inwoners zegt niet open te doen voor onbekenden.
Eén op vijf inwoners vermijdt om met kinderen ergens (?) naartoe te gaan.
17% vermijdt om bij duisternis weg te gaan.

De fysieke woonomgeving is verbeterd.
67% is tevreden over de uitstraling van gebouwen in de buurt.
49% is tevreden over de uitstraling van straten, pleinen en parken.
Maar: slechts zes op tien inwoners zijn fier op hun stad.

Even aantal Kortrijkzanen tellen? (1)

Waar zijn we in godsnaam aan begonnen?
Wie het inwonersaantal van een Vlaamse gemeente wil kennen zit met een probleem.
De cijfers verschillen naargelang de (officiële) bronnen: het Rijksregister, de directie Statistiek van de FOD Economie (het vroegere NIS), de lokale Vlaamse statistieken, de lokale bevolkingsdienst, de lokale begrotingsdocumenten, de provincie. Voor Kortrijk hebben we nog af te rekenen met een soort tweederangsgegegevens verstrekt door de gazetten, door het OCMW, door Leiedal, de Kortrijkse website.

Groot probleem is nog dat de officiële bevolkingsstatistieken die allen gebaseerd zijn op die van het Rijksregister danig gedateerd zijn. Vlaamse statistieken gaan tot 2007. De FOD Economie gaat tot 2008. Het Rijksregister zwoegt met ICT-problemen.

Niettemin heeft de redactie van Kortrijkwatcher met veel gevloek en gesakker heel recent cijfermateriaal kunnen opsporen.
Ter gelegenheid van de federale verkiezingen heeft de regering op 1 juni aan elke Belgische gemeente een “globaal” bevolkingscijfer medegedeeld. Voor Kortrijk: 75.148. Nochtans hield het Rijksregister het per 1 maart 2010 op 75.041 inwoners.
Op 22 mei hield “Het Laatste Nieuws” het bij 75.100 inwoners. Dat afgeronde en ongenuanceerde getal was gebaseerd op een persbericht van schepen Wout Maddens over het woonbeleid en de demografische toestand in de stad. Wie het volledige persbericht heeft doorgenomen (stond via een link op deze weblog) kon nog vernemen hoe de situatie was op 19 mei van dit jaar.
Aantal Belgen: 70.552. Niet-Belgen: 4.563. Subtotaal: 75.115.
Wachtregister: 387 (dat zijn asielzoekers of ex-asielzoekers).
Algemeen totaal: 75.502 inwoners.

Begin dit jaar (nou ja, op 31 december 2009) telde schepen Maddens (de bevolkingsdienst) 74.895 inwoners, zonder rekening te houden met het wachtregister. Het begrotingsdocument 2010 hield het bij 74.208. En het provinciebestuur sprak van 74.276 inwoners.

Veel is natuurlijk te wijten aan slordige en luie ambtenaren. Traagheid in het bijhouden van de registers en het doorsturen ervan (na notulering in het schepencollege).
Maar er stelt zich nog een ander probleem. Statistieken definiëren vaak niet wat men onder “bevolkingscijfers” verstaat. Heeft men er de vreemdelingen bijgeteld of niet? De asielzoekers ook?
Het Rijksregister telt alle inwoners, ongeacht het register waar ze zijn ingeschreven : het bevolkingsregister, dat van de vreemdelingen en het wachtregister. Tegelijk zegt men dat die niet worden bijgeteld in het bevolkingscijfer. De Algemene Directie Statistiek en Economische Inspectie (ADSEI) van de FOD Economie vertelt ook weer dat men geen rekening houdt met het wachtregister. Nochtans liggen de cijfers van ADSEI hoger dan die van het Rijksregister.
De lokale statistieken van Vlaanderen hebben het over Belgen, niet-Belgen, “andere en onbekende nationaliteit”.

Het is al jaren internationaal bekend en aan de kaak gesteld. De Belgische statistieken in het algemeen zijn al even waarheidsgetrouw en accuraat als die van de Congolese Republiek.