Category Archives: wonen

Wat gebeurt er met de kliniek Maria’s Voorzienigheid in de Loofstraat ?

De grote lijnen zijn gekend. Maandenlang bedisseld door een gremium van Leiedal, de stad, de onvermijdelijke Jordi Farrando en het AZ Groeninge. Het participatie-project “Kortrijk spreekt” kwam er niet bij te pas, – zoals altijd als het om belangrijke dingen gaat.
Het gremium is niet in staat gebleken om met innovatieve, fantasierijke plannen voor de dag te komen.
Dat het hoofdgebouw zou worden gesloopt stond in de sterren geschreven.
Maar men heeft die opportuniteit niet durven aangrijpen om met een disruptief plan uit te pakken. Iets waarbij men Kortrijk op de kaart kon zetten. Bijvoorbeeld: uitbreiding van de bestaande vijver, paaldorp, groot recreatief park, sprookjesbos.
Neen.  
De bouwpromotoren krijgen het alweer voor het zeggen.
Er komt een heus bouwprogramma rondom een nieuw plein.  Met residentieel wonen, maar de site zou ook kansen bieden voor hoger onderwijs en kantoorontwikkeling.  (De totale maximale bruto vloeroppervlakte is vastgelegd op ca. 21.300 m².)
Het hele bouwblok wordt autoluw gehouden door het voorzien van gebundeld parkeren aan de rand van het gebied. Het aantal autotoegangen aan de zijde van de Doorniksewijk wordt beperkt.
De bestaande parktuin blijft behouden, maar dat kan moeilijk anders want het parkgebied is grotendeels beschermd als monument.
En nog om ons te troosten behoudt men de bestaande fietsverbinding langs de site, en komt er zelfs een nieuwe bij in het verlengde van de Pater Beckstraat.  Ook komt er een paviljoen aan de kop van het park op de plaats van de illegaal gesloopte villa Nolf.

Zo. Dat weten we dan alweer.
De budgettaire gevolgen van de herontwikkeling worden later in kaart gebracht. U hoort er nog wel van, althans via kortrijkwatcher.

Laatste renovatiepremies handelspanden op Overleie nu uitbetaald

Ja, het waren wel degelijk zgn.  “NU of Nooit” premies.
Stad wenste door middel van een tijdelijke renovatiepremie voor handelspanden op Overleie structurele gebreken (vaak leegstand) te laten aanpakken zodat  die  panden terug aantrekkelijk zouden worden voor ondernemers.
Hiervoor was een budget van 50.000 euro voorzien , gespreid over een periode van drie jaar.  In 2006 was er nog een overschot van 10.420 euro.  Met dit bedrag zijn onlangs nog twee renovatiecontracten uitbetaald, goed voor een som van 7.925 euro. Het resterende bedrag kan niet meer uitgekeerd aangezien de uiterste inschrijvingsdatum is verlopen.
Zo, nu weet u het weer.

Er komen straks vier nieuwe huisjes vrij in het Begijnhof

De woningen met de nummers 37, 38, 39, 40 (plus de kijkwoning vooraan) worden momenteel gerestaureerd en zullen vermoedelijk afgewerkt en verhuurbaar zijn vanaf augustus.
De woningen in kwestie bevinden zich onmiddellijk aan de rechterzijde, als u het Begijnhof binnenkomt via de grote poort.
Ze zijn noordgericht en grenzen achteraan aan de panden op het Sint-Maartenskerkhof. Vandaar dat er enkel ramen zijn aan voorzijde van de woningen.
Alle woningen hebben vooraan een koertje (van 10 tot 14 m²). Enkel de woning nr. 40 telt twee slaapkamers. De zolders zijn geïsoleerd en geschilderd en kunnen dus als extra slaapkamer of als bureau of als bergruimte gebruikt. Enkel de woningen nrs. 37 en 38 hebben een klassieke indeling: leefruimtes en keuken beneden en slaapkamer en badkamer op de verdieping. In de andere woningen bevinden de leefruimtes zich namelijk op de verdieping.

De huurprijzen nu.
Die berekent men aan de hand van de bewoonbare oppervlakte, de bezonning en lichtinval, het uitzicht naar buiten. (Geen van de woningen heeft een tuin.)
Huurprijs nr. 37: 575 euro. Nr. 38: 625 euro. Nr. 39: 620 euro. Nr. 40: 700 euro.
Deze laatste woning is de duurste vanwege de oppervlakte (100 m²), de grootte van de zolder (37 m²) en de koer (14 m²), twee badkamers en twee slaapkamers.
Woningen die lang blijven leegstaan kunnen weliswaar soms in huurprijs met 10 procent verlaagd. (Dit is bijvoorbeeld nu het geval met het nr. 26: van 800 naar 720 euro.) gedaald.)
Kandidaten moeten ouder zijn dan 40 jaar en kinderen zijn niet toegelaten…
Men kan zich inschrijven op de wachtlijst bij het OCMW zelf of bij het immokantoor Dewaele. De wachtlijst telt een dertigtal kandidaten, maar dit is al jaren het geval zodat men er kan van uitgaan dat zij enkel interesse hebben in de reeds bestaande woningen (met tuin).

De huurprijzen van die bestaande woningen zijn sinds april 2013 verhoogd voor de nieuwkomers.
De woning met het nr. 36 is het goedkoopst: 525 euro. Dure (maar grote woningen) zijn: de nrs. 18 (1.750 euro), 27 (1.100 euro), 17 (1.050 euro), 15/16A (1.225 euro). En privé-parking (achteraan, kant Begijnhofpark) kost 37 euro.

Geen straatnaambord voor het Overbekeplein

Volgens schepen Rudolphe Scherpereel (N-VA) kan Stad niet instaan voor een straatnaambord aan het Overbekeplein aangezien dat plein privé-eigendom is.
Hoezo? Privé-eigendom?
Hoe kan het dan dat het autonoom gemeentebedrijf “Stadsontwikkeling Kortrijk” (SOK) in samenwerking met vastgoedspecialisten (CityD-Quares en Ceusters-SCMS) al zeker een jaar bezig is met het bestuderen van de heraanleg van het plein en daarbij zelfs al bepaalde concrete voorstellen naar buiten heeft gebracht? Men wil bijvoorbeeld iets doen aan de te smalle doorgangen van en naar het plein, en de binnengalerij moet weg. Ook is in februari van dit jaar tijdens een babbel met bewoners en omwonenden het voorstel uitgebracht om van de plek een lifestyleplein van te maken. Men zou nog enkel bestemmingszaken toelaten rondom thema’s als decoratie, kunst, verzorging, vrije tijd.

Hoezo? Privé-eigendom?
Nog onlangs (midden vorige maand) heeft Stad beslist om een studieopdracht uit te schrijven voor de heraanleg van het plein en bepaalde ingrepen in de buurt (Grote Kring, Nedervijver, het verlengde van de Lange Brugstraat tot aan Sint-Maartenskerkhof. (Het doel is volgens het schepencollege “nog duidelijk te bepalen”.)
En – niettegenstaande de ondergrondse parking aldaar wel degelijk in handen is van een vereniging van eigenaars – behelst de studieopdracht tevens het waterdicht maken van die parkeergarage.

Er zal gewerkt worden met gesplitste facturen enerzijds naar Stad toe en anderzijds naar de vereniging van eigenaars.
In dit verband kunnen we nu al melden dat het stadsbudget 2015 alreeds voor dit jaar de investeringskost ‘Overbekeplein’ raamt op 300.000 euro. (Voor wegeniswerken alleen al 250.000 euro.)

Bent u ook zo benieuwd om te weten wie uiteindelijk het straatnaambord zal plaatsen en betalen??

Het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) doet bod op de gebouwen van de CM bij de Veemarkt

De 190 administratieve medewerkers van de Christelijke Mutualiteiten Zuid-West-Vlaanderen (verspreid over Kortrijk en Ieper) zijn al sinds eind 2014 verhuisd naar een nieuwbouw op het Beneluxpark op Hoog-Kortrijk. (Voor bepaalde dienstverlening heeft de CM-Kortrijk twee verdiepingen gehuurd in de Zilvertorens op de Veemarkt.)
De gebouwen van “De Gilde” op de hoek van de Sint-Janslaan en de Wijngaardstraat staan dus al geruime tijd te koop, en daaromtrent deden geruchten de ronde dat Stad Kortrijk interesse vertoonde.

Nu blijkt dat het SOK – samen met een niet nader genoemde andere gegadigde – van de eigenaars van de CM-site het EXCLUSIEVE recht kregen om een bod te doen op de gebouwen. (Eigenaars zijn de CM, de Beweging.Net en het A.C.V.)
De bekende taxaties van de gebouwen zouden variëren van 5.650.000 euro tot zelfs 9 miljoen euro.

De Raad van Bestuur van het SOK (voorzitter VLD-schepen Wout Maddens) heeft in april laatstleden een bod uitgebracht van 4 miljoen, eventueel nog aan te vullen op basis van allerhande nacalculaties. De CM vroeg evenwel om het bod “aan te passen”. In april deed het SOK een finaal bod van 4,2 miljoen euro. Hoewel dit niet strikt noodzakelijk is (het SOK is een autonoom gemeentebedrijf) gaf het schepencollege een paar weken geleden zijn fiat.
Het bod moet pas medio 2016 geëffectueerd. Intussen krijgt het SOK de tijd om de site te vermarkten!

P.S.
Het SOK zit er financieel niet zo best voor.
Het jaarverslag 2014 kent wel een licht positief resultaat van bijna 400.000 euro, maar er is een over te dragen verlies van 3,16 miljoen. En de schulden op ten hoogste één jaar bedragen alreeds 4,62 miljoen. Voorts kreeg het SOK van Stad Kortrijk een tijdelijk overbruggingskrediet dat intussen is opgelopen tot 4,19 miljoen. (Het jaarverslag van het SOK vermeldt een ander bedrag.) Om dat overbruggingskrediet “aan te zuiveren” zal het SOK nu vanwege Stad genieten van een doorgeeflening van 3,5 miljoen met een looptijd van 15 jaar.

Naar een fusie van onze huisvestingsmaatschappijen ? (2)

Het stadsbestuur wil dus de vijf sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) die actief zijn op het Kortrijkse grondgebied omvormen tot één krachtige organisatie. Het College zal hierbij de hulp inroepen van een advocatenkantoor, vermoedelijk ‘Eubelius’ uit Kortrijk.

Het onderzoek naar de fusie van de SHM’s brengt immers een groot aantal juridische vragen met zich mee, op verschillende rechtsdomeinen.
Het stadsbestuur heeft het dan over:
1. Vennootschapsrecht.
We hebben te maken met C.V’s en CVBA’s.
2. Milieurecht.
Overdracht van gronden en de problematiek van de bodemattesten.
3. Publiek recht.
De opdracht van een SHM is omschreven in de Vlaamse Wooncode. Er is een federale huurwetgeving.
4. Fiscaal recht.
BTW-plicht en BTW-tarieven, registratierecht, notarieel ereloon, fiscale implicaties van de fusie.
5. Sociaal recht.
Uitwerken van een uniforme regeling van het personeel van de SHM.

Maar het streven naar een fusie zal om nog andere – laat ons zeggen: meer menselijke redenen – niet van een leien dakje lopen. En wellicht zelfs mislukken.
– Wie van de vijf directeurs is bereid om zijn postje op te geven?
– Idem voor de voorzitters en ondervoorzitters.
– Idem voor bepaalde bestuurders die hun mandaat hanteren voor electoraal gewin.
– Hoeveel personeelsleden zullen worden opgeofferd?

En dan nog dit.
Zijn de vijf huisvestingsmaatschappijpen wel bereid om te fusioneren?
In elk geval NIET het bestuur van “Eigen Haard” met zetel te Zwevegem
.
– Dat bestuur gaf in 2013 nog te kennen dat het echt niet bereid is om zijn eigen patrimonium af te staan aan een eengemaakte SHM.
– In het visitatierapport van de “Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen” van juni 2013 staat op pag. 29 letterlijk te lezen dat de maatschappij geen fusie wil aangaan omdat men “flexibel wil blijven inspelen op diverse noden en de huurders wil blijven kennen”.

Onze pronostiek? In het meest gunstige geval?
– “Goedkope Woning” is nu de enige SHM met louter Kortrijk als werkgebied.
– De andere vier SHM’s hebben nog een actiegebied in 4 of 5 gemeenten buiten Kortrijk. Wellicht zijn ze bereid om het Kortrijkse werkgebied af te staan aan “Goedkope Woning”. Mits financiële of andere compensaties, natuurlijk en ongetwijfeld.
– De vijf blijven aldus bestaan. Iedereen tevreden. Ilse Piers blijft directeur van de “verruimde” Kortrijkse SHM.
– Het voorzitterschap van het bestuur bij de verruimde SHM blijft onderwerp van koehandel binnen de Kortrijkse coalitie.
Professionaliteit is geenszins van belang.

Naar een fusie-oefening van onze huisvestingsmaatschappijen (1)

Op Kortrijkse grondgebied (en soms tegelijk elders) zijn niet minder dan vijf sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) actief. Daarnaast houden zich nog onledig met woonbeleid: De Poort (Sociaal Verhuurkantoor), het OCMW, het Vlaams Woningsfonds. En elk van deze maatschappijen hanteert zijn eigen inschrijvings-, toewijzings- en financieringssysteem.
Ook het stadsbestuur zelf bekommert zich om allerlei vormen van goedkoop en warm en duur wonen.
De Stad wil nu als regisseur van het woonbeleid een dossier uitwerken om tot één grote fusiemaatschappij te komen voor al de huisvestingsmaatschappijen.
Deze fusie-oefening vereist juridische begeleiding. Daarover later meer.
Het College heeft eind vorig jaar besloten om voor de uitwerking van het dossier twee (en slechts twee) advocatenkantoren aan te schrijven die vertrouwd zijn met een multidisciplinaire aanpak en over een grote expertise terzake beschikken: Eubelius (Kortrijk) en Stibbe (Brussel). Wie wint er de opdracht, denkt u?

Maar nu eerst een overzicht van de vijf SHM’s alhier.
Verder nog een stand van zaken over de aandelen van Stad bij die SHM’s.

Goedkope Woning S.M
– werkgebied: Kortrijk
– aantal woningen: 1400
– aantal leden RvB: 9
– directeur: Ilse Piers
– aantal medewerkers VTE (incl. directeur: 6)

cvba Zuid-West-Vlaanderen SHM
– Kortrijk, plus 12 gemeenten voor koopwoningen
– 513 (huurpatrimonium)
– 15
– Dries Cuvelier
– 8

Eigen Haard C.V (Zwevegem)
– Kortrijk, Zwevegem, Kooigem, Anzegem, Avelgem
– +- 1100
– 14
– Luc Vanhulle
– 8

De Leie C.V.
– Kortrijk, Wervik, Avelgem, Kooigem, Mesen, Heuvelland
– +- 1200
– 15
– Max Christiaens
– 8

Eigen Haard is Goud Waard (Lauwe)
– Kortrijk, Rekkem, Lauwe, Aalbeke, Marke, Rollegem
– +- 850
– 19
– Geert Suestrone
– 4

DEELNEMINGEN VAN STAD IN DE SMH
(Stand van begin 2014. Blijft sinds vele, vele jaren altijd onveranderd. In ons archief van 2006 vinden we dezelfde deelnemingen terug)

Goedkope Woning S.M
– 7.800 aandelen
– deelnemingen (totaal debet): 19.336 euro
– nog te storten deelnemingen (totaal credit): 14.501 euro

cvba Zuid-West-Vlaanderen SHM
– 2.998 aandelen
– deelnemingen: 18.587 euro
– nog te storten: 9.570 euro

Eigen Haard C.V
– 30 aandelen
– deelnemingen: 371 euro
– nog te storten: 278 euro

De Leie C.V.
– 84 aandelen
– deelnemingen: 2.082 euro
– nog te storten: 1.561 euro

Eigen Haard is Goud Waard C.V.
– 1.720 aandelen
– deelnemingen: 8.527 euro
– nog te storten: 6.395 euro

Zit het SOK nu echt op zwart zaad?

Allereerst.
We weten het niet goed, maar er zijn sterke vermoedens.

Waarom weten we het niet zo goed?

Omdat het autonoom gemeentebedrijf (AGB) “Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk” nog altijd geen jaarrekening en jaarverslag 2013 heeft ingediend bij het schepencollege en de gemeenteraad.

Dat kan trouwens nog een tijdje duren. Het SOK is traditioneel daar telkenjare heel laat mee en vertikt het – jaar na jaar – om de balansen en financiële resultaten te publiceren op de website van het bedrijf. (Zal de nieuwe directeur voor meer transparantie zorgen?)
De jaarrekening 2012 is pas goedgekeurd in een Algemene Vergadering dd. 27 juni 2013. En de documenten over het jaar 2012 kwamen pas ter kennisname in de gemeenteraad – verschiet niet! – van november 2013.

En nu.

Waarom hebben we dan inmiddels wél sterke vermoedens over het feit dat het SOK op zwart zaad zit?

1. Omdat de financiële toestand in dat jaar 2012 alleszins al niet rooskleurig was.
– Het over te dragen verlies naar het jaar 2013 toe bedroeg 2,43 miljoen euro.
РDe schulden bedroegen 6,54 miljoen euro (waarvan 3,1 miljoen op ten hoogste ̩̩n jaar).

2. Het SOK ziet zich al sinds 2010 genoodzaakt om via zogenaamde overbruggingskredieten de hulp in te roepen van Stad.
En het gaat om grote bedragen. In 2010 om 1,2 miljoen euro. In 2011 om 1,3 miljoen. In 2012 vroeg men 750.000 euro, maar mits een verrekening van de werkingstoelage is er 500.000 euro in mindering gebracht. In 2013 schonk Stad alweer een krediet van 1,2 miljoen euro.
Het huidig uitstaand saldo aan overbruggingskredieten zou nu 4,19 miljoen bedragen. Let wel! Die kredieten zijn terugvorderbaar. Als Stad die sommen in één keer terug zou opeisen dan zou het SOK met een put komen te zitten van méér 10 miljoen, ten opzichte van een eigen vermogen van 15 miljoen…

3. Er loopt een gerucht dat het huidige banksaldo van het SOK ongeveer nul euro bedraagt, terwijl er voor zowat 20.000 euro aan facturen openstaan. Is dat niet erg?

4. Vandaar wellicht dat het SOK nu aan het schepencollege heeft gevraagd om stante pede de opbrengst van een eerste verkoop van enkele percelen in de verkaveling “Goed te Boevekerke” door te storten op de rekening van het AGB. Het gaat voorlopig om een bedrag van 226.600 euro.

(Even ter info. Op het Goed te Boevekerke, gelegen in de buurt van de Schaapsdreef en de Sint-Denijseweg, zijn 58 percelen bouwgrond te koop. Die grond was vroeger in het bezit van de Gemeentelijke Dienst voor Grondbeleid – later de Woonregie – en is nog altijd stadseigendom. Stad heeft evenwel in oktober 2013 beloofd om de opbrengst van de verkoop van de kavels aldaar door te storten aan het SOK. Waarom? Omdat het SOK heeft ingestaan voor de verkaveling én ter compensatie van financiële verliezen die het SOK heeft moeten lijden bij een aantal vroegere stadsvernieuwingsprojecten.)

5. Niettemin wil het schepencollege blijkbaar paal en perk stellen aan die continue smeekbede van het SOK om overbruggingskredieten krijgen.
Ter gelegenheid van de SOK-jaarrekening 2013 wil men duidelijke afspraken maken omtrent de werkingstoelage en de verrekening ervan met mogelijke – strikt bepaalde – overbruggingskredieten. Groot gelijk, schepenen!
Het is niet gezond als een autonoom gemeentebedrijf systematisch meent het saldo van zijn uitgaven en inkomsten te kunnen koppelen aan een gemeentelijke bijdrage. (Kerkfabrieken en OCMW’s mogen dat ook niet doen. Dat is toch waar zeker?)

Van het SOK: geen nieuws…

De agenda van de eerstkomende gemeenteraad (9 september) is gepubliceerd.
1.Nog altijd geen spoor van het budget en de rekening 2012 van het stadsontwikkelingsbedrijf.
2.Geen spoor van de balans en de resultatenrekening 2012.

Dit is een regelrechte schande. Dat is niet normaal.
En op die manier kan men de (gewezen) directrice Trui Tydgat niet aan de tand voelen over haar toelichting bij de jaarrekening die bol staat van fouten.
We wezen daar al op.
Onze onderzoeksjournalist Diepe Throot heeft nu ook ontdekt dat haar cijfers bij de resultatenrekening totaal afwijken van het voorgestelde budget voor 2012.
Zo bijvoorbeeld raamde men de ontvangsten uit de verkoop en dienstprestaties op 4,6 miljoen. Volgens de toelichting van Trui Tydgat werd het uiteindelijk 760.674 euro. De onkosten voor de verkaveling Bouvekerke bedroegen 1,4 miljoen. De raming was 1,8 miljoen euro.
Enzovoort.

Wat zegt het nieuwe bestuur daar eigenlijk over?
En laten de raadleden dit allemaal passeren?

BESTE KORTRIJKZANEN,
deelnemers aan de actie “Kortrijk Spreekt”:

Bij het SOK circuleren heel hoge bedragen. U hebt daar geen weet van.
Het staat niet in de gazetten (het papier van de dode bomen), en het staat niet in de Stadskrant.

In 2012 raamde men de investeringen op 4,6 miljoen. En het exploitatiebudget op 613.759 euro.
– Weet u hoeveel men dacht te besteden aan studiebureaus? 320.000 euro.
– En aan architecten? 400.000 euro.
– En aan aankopen van percelen? 1,2 miljoen.

Het over te dragen verlies bedraagt 2,4 miljoen. De totale schuldenlast is opgelopen tot 6,5 miljoen. Euroots !
Stad draagt ook bij in de personeels- en werkingskosten van het SOK. Voor 2012 voorzag men daarvoor 458.556 euro. En eind 2012 genoot het SOK van stadswege van een overbruggingskrediet voor de waarde van 2,7 miljoen.
Dat alles is nog nooit ter sprake gekomen in een gemeenteraad. Bij onze verkozenen, – die wij hebben verkozen. Ja. Die wij hebben verkozen. Om in onze naam te spreken.)

P.S.
Op de website van Stad staat nu eindelijk te lezen dat er een nieuwe directeur wordt gezocht voor het SOK. (Trui is al weg van in mei.) Moet wel kennis hebben van financiën.

Dansende cijfers bij het SOK

Lijdt Trui Tydgat, de voormalige directrice van het stadsontwikkelingsbedrijf soms aan dyscalculie?

In haar toelichting bij de jaarrekening van 2012 dd. 14 mei 2013 (die de gemeenteraadsleden nog altijd niet hebben gezien) hanteert zij cijfers die we elders dan niet terugvinden.

– Over de balans zegt zij dat het totaal van de activa (en de passiva) 21.723.858 euro bedraagt. Als we naar de balans zelf gaan kijken zien we daar een bedrag staan van 22.2121.144 euro…
– Nog volgens haar beschikt het SOK over een eigen vermogen van 15.177.840 euro. In de balans staat: 15.665.126 euro.
– Het overgedragen verlies is volgens haar -2.924.233 euro. In de balans: – 2.436.938 euro.
– Het verlies van het boekjaar bedraagt in de versie van Trui 288.530 euro. In de balans is sprake van 198.754 euro.
En zo kunnen we doorgaan.
Nog ééntje: Het negatief resultaat zou 162.447 euro bedragen. In art. 9900 van de balans vinden we 350.765 euro terug.

En dan dat budget (begroting) voor het jaar 2012 !
Dat hebben de raadsleden ook nog niet in handen gekregen, laat staan de rekening.
In het zogenaamde ondernemingsplan 2011-medio 2013 kan men achteraan een overzicht vinden van de posten uit het exploitatiebudget (niet van de investeringen). Voor een totaal van 347.399 euro. In een ander héél officieel uitziend document (in het bezit geraakt van onze onderzoeksjournalist Diepe Troot) gaat het om een totaal van 613.759 euro.
Diverse posten geven andere bedragen aan in dat officieel uitziend document. Slechts enkele voorbeelden:
– Onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen: 29.200 euro (tegenover 10.200)
– Advertenties en inlassingen: 40.400 euro (tegenover 5.100)
– Deelname aan beurzen en tentoonstellingen: 29.240 euro (tegenover 12.240)

Ha!
De erelonen voor de boekhouders kloppen. In beide vergelijkbare documenten is waarlijk hetzelfde bedrag ingeschreven: 6.120 euro.

P.S.
Hierna de commissarissen die geacht werden de jaarrekening 2012 te verifiëren en te corrigeren: Kelly Detavernier (Bissegem), Marie-Claire Vandenbulcke (Kortrijk) en het kantoor Boes (Kortrijk).