Category Archives: verkiezingen

Wie volgt Alexandra Gjurova (van Groen) op?

Alexandra werd beschouwd als een nieuw boegbeeld van Groen in Kortrijk.
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen stond ze op de tweede plaats en kreeg 719 naamstemmen achter zich.
Maar tot stomme verbazing van lijssttrekker David Wemel liet zij op 21 november via facebook nog wel (!) weten dat ze uit de partij stapt en niet gaat zetelen in de gemeenteraad.
Haar motivering is pas bij enkele insiders van de partij te verstaan.
Ze schreef dat binnen de partij “de neuzen hoe langer, hoe meer niet in dezelfde richting staan” en dat er “werkwijzen zijn die niet stroken met de visie waarvoor ik sta.”

We vermelden even de eerste tien opvolgers.
1.  Philippe Avijn
2.  Marleen Dierickx
3.  Arnoud Lambrecht
4.  Bart Caron
5. Maarten Devos
6.  Jaoud Karim
7.  Els Goossens
8.  Elisabeth De Smidt
9.  Femke Staelens
10.  Sarah Decruyaere

Wie zal halen of heeft het al gehaald?
Zo hier en daar dacht men dat er zou gekozen worden voor een vrouw of voor iemand van buitenlandse afkomst aangezien de partij heftig voorstander is van  vervrouwelijking in de politiek en van diversiteit inzake nationaliteit.

Wij gokken nochtans op de eerste opvolger, gewezen raadslid Philippe Avijn.
Met als motivering: iemand met ervaring.  En vermijden van veel intern gekibbel.  Hij is toch de eerste opvolger?
En na enkele jaren kan hij vervangen worden? Idem voor Cathy Matthieu??

Over de populariteit van de lijsttrekkers

Een zo’n eenvoudig lijstje van de top tien (staat in altijd in de gazetten) over voorkeurstemmen zegt niet alles.
Laat ons van onze lijsttrekkers alhier even de  interne en externe populariteit berekenen.
–  De interne populariteit (IP) is de verhouding tussen de naamstemmen van de  kandidaat en het totaal aantal stemmen voor zijn of haar  partij.
–  De externe populariteit (EP) of de penetratiegraad is de verhouding van het aantal naamstemmen van de kandidaat ten opzichte van het taal aantal uitgebrachte stemmen (inbegrepen de blanco stemmen).  In Kortrijk waren er dat 52.357. (Die externe populariteit is  ook een interessant gegeven.)

Vincent Van Quickenborne (kiesvereniging Team Burgemeester)
–  IP:  9.339 voorkeurstemmen op 15.900 stemmen voor de kiesvereniging. Dat is  58,7%.
–  EP:  17,8%
Ten opzichte van 2012 is zijn IP merkwaardig genoeg gedaald.  Was toen: 66,2%.
De EP is gestegen. Was toen 13,7%.  (Allebei het gevolg van de verruiming naareen kiesvereniging?)

Philippe De Coene (SP.A)
–  IP:  3.658 op 7.335 =  49,8%  (IP gedaald.  Was 51,0%. )
–  EP:  6,9% (EP ook gedaald: was 7,1%)

Axel Ronse (N-VA)
–  IP:  1.660 op 5.675 =  29,2%
–  EP:  3,1%

Hannelore Vanhoenacker (CD&V)
–  IP:  2.471 op 8.532 =  28,9%
–  EP:  4,7%

David Wemel (Groen)
–  IP:  1.267 op 5.059 =  25,0%
–  EP:  2,4%

Wouter Vermeersch (VB)
–  IP:  2.209 op 6.124 =  36,0%
–  EP:  4,2%

Dirk Dupont (Kortrijk Vooruit)
–  IP:  284 op 1.152 = 24,6%
–  EP:  0,5%

Jouwe Vanhoutteghem (PVDA)
–  IP:  283 op 1.083 =  26,1%
–  EP:  0,5%

 

 

Er komt nog één raadszitting voor de verkiezing

Ja!
Op dinsdag 2 oktober krijgen we nog de voorbereidende raadscommissies.  (Die zijn openbaar maar er komt  geen kat.)
En dan krijgen we op maandag 8 oktober nog een gemeenteraadszitting.
Even opletten welk raadslid nog een of ander aanvullend punt zal indienen (een  vraag of een voorstel).
En op de zitting zelf kijken wie er al of niet het woord neemt.  En waarover.
Men kan daaruit afleiden welke fractie al of niet de hoop heeft opgegeven om te kunnen deelnemen aan een of andere coalitie.
Een belangrijk raadslid dat helemaal zwijgt hoopt op een schepenzetel.
We hebben dat ooit zeer concreet meegemaakt met de plotseling (meerdere zittingen) zwijgende  Philippe De Coene toen hij nog in de oppositie zat.

 

 

 

 

 

 

Nog vlug een tip voor het grote lijsttrekkersdebat (3)

Het zou kunnen dat u vanavond tot uw grote frustratie  geconfronteerd wordt met enige onwetendheid van uwentwege over de  Kortrijkse politiek.
U kunt daar niets aan doen.
Sins 2013 al leest u een lokale pers die volkomen volgzaam neerschrijft wat de coalitie VLD-SP.A en N-VA dicteert.  (Ook niet in staat is om enig weerwerk te bieden.)

U bent in de pers onvolledig ingelicht en kreeg daardoor weleens geheel verkeerde   (nogmaals: onvolledige) informatie.  Alleen  fervente lezers van onze stadsblog weten dit.  Er zijn ook dingen verzwegen die de tripartite niet beviel om openbaar  te maken.

Komt daarbij dat een lijsttrekker als Philippe De Coene  (SP.A) in debatten zeer overrompelend te  keer kan gaan. Zijn tactiek is dusdanig lang en uitweidend praten tot de vis in het water is verdronken.  Hij is tevens heel beslagen in het voorschotelen van halve (of 3/4) waarheden.

En dan heb je nog Vincent Van Quickenborne (zonder partij!).
Hij durft zelfs gehele onwaarheden vertellen.  Die voor onwetenden als dusdanig niet zijn te herkennen.  En als u hem daar zou kunnen aan herinneren zal hij in een franse koleire schieten.
Overigens heb je ongeveer of helemaal gelijk als hij zich kwaad maakt en met zijn armen begint te zwaaien. Of veel te luid gaat praten.  Met één vinger omhoog zijn betoog kracht bijzet.
En als hij een zin begint met “eerlijk gezegd” is enig alertheid geboden.

P.S.
De redactie van kortrijkwatcher is op studiereis . Maar met enige tool kunt u zo nodig wellicht onze krant raadplegen tijdens of na het debat?

 

Nog wat tips voor het grote lijsttrekkersdebat (2)

We gooien dus nog wat topics op tafel die het beleid van de tripartite kleur gaven en vragen daarbij hoe het daarmee zit, na al die jaren.
(Let wel: de burgemeester zal voortdurend beklemtonen dat we het over de toekomst moeten hebben.)

De belastingen
Die zouden dus niet stijgen. Dat is in zoverre waar wat betreft de tarieven voor de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing.
Maar kan de burgemeester zich nog herinneren welke drie totaal nieuwe belastingen er alreeds in 2013 werden ingevoerd? En welke andere, bestaande belastingen er intussen zijn verhoogd?

Het personeelsbeleid
–  Het personeelsbestand zou met 104 sterk verminderen. (1 op 3 vertrekkende medewerkers zou men niet meer vervangen.)
Is die doelstelling bereikt?
En als het aantal medewerkers dan toch is gedaald, zou dit dan niet kunnen komen door het opgaan van het brandweerpersoneel in Fluvia, door outsourcing (naar Leiedal, studieburaus, sociale economie, SOK)?
–  Ook de personeelsuitgaven zouden sterk dalen. Is dat zo?
Of zijn ze toch gestegen niettegenstaande al die gevallen van outsourcing?

De armoedebestrijding
–  Daar zou men miljoenen tegenaan gooien in de  gehele bestuursperiode. Stand van zaken?
–  Grote doelstelling was de daling van de kinderarmoede.
Hoe staat het met de index van Kind en Gezin?

De investeringen
De bedoeling was dat Stad alleen al in de zes jaar van de legislatuur 160 miljoen zou investeren.
Zal men dit kunnen realiseren? Hoever staan we nu?

De schulden
–  De burgemeester heeft ooit uitgeroepen dat hij Stad tegen 2016 zou schuldenvrij maken.
Wat bedoelde hij daar juist mee? Dat een budget in het boekjaar zou in evenwicht zijn?
–  Als de schuldenlast van Stad zou verminderd zijn, kan dat dan liggen aan de lage realisatiegraad inzake investeringen?
–  Hoe staat het met de schuldenlast van de zgn. ‘satellieten’: het Sok, Parko, het OCMW?

Het nieuwe politiegebouw
Het oude plan om een politiecommissariaat te bouwen op Kortijk Weide werd verworpen.  Dat was te duur.
Hoeveel zal het nieuwe gebouw nu kosten (incl. de aankoop van het pand Howest)?  En wat was de oorspronkelijke raming alweer?

Tips voor het grote lijsttrekkersdebat (1)

Er zijn al een paar debatten tussen lokale kopstukken achter de rug maar waarschijnlijk wordt dat debat van woensdag 26 september het belangrijkste.
Om 20 uur in “Kamer L” (waar JCI nu zit) gelegen in de  Sint-Amandslaan 24.
De moderator is de – laat het ons even zo stellen –  de eerder links georiënteerde politicoloog Nicolas Bouteca.
De prof is toch redelijk goed op de hoogte van de Kortrijkse politiek, maar het is altijd mogelijk dat hij een of ander onderwerp uit  het oog verliest.

Hierna dus enkele tips om “in de groep te gooien”.
De realisaties in een bestuursperiode  dient men af te meten aan wat de bewindvoerders altijd hebben gesteld als prioritaire doelstellingen.  Vandaar enkele mogelijke vragen.   Om die vragen of bemerkingen wat nader te stofferen, of om een repliek te beoordelen kunt u eventueel de archieven van deze stadsblog “kortrijkwatcher” raadplegen.

Maar we zouden toch eerst even inleidend vragen aan de burgemeester waar hij het lef bleef halen om zijn tripartite door de jaren heen te bestempelen als zijnde een “stadscoalitie”. 
In 2012 haalden de drie partijen samen slechts een nipte meerderheid van 51 procent.  En sinds enige tijd heeft zijn ploeg (in zetels) geeneens een  meerderheid meer in de gemeenteraad.  Ongezien in een centrumstad.   Goed verzwegen in de (ook de nationale) pers.  Bijna geen Kortrijkzaan die dit weet.

N-VA-schepen Waelkens nam ontslag omdat “ze toch niets had te zeggen”.  N-VA-raadslid Vanneste werd genadeloos uit de partij gezet.
Sindsdien moet de tripartite bij stemmingen  gered worden door twee ex-VB’ers die zich een lidkaart van de N-VA hebben aangeschaft.  (Dat is al een keer niet gelukt… Weet de burgemeester daar nog van?)
En als u echt in de clinch wilt gaan en olie op het vuur gooien kunt u aan de ongetwijfeld aanwezige SP.A-schepen Philippe De Coene vragen of hij niet onwel wordt bij het zien dat ex- VB’er Maarten Seynaeve de tripartite steunt.  (De arme Maarten werd indertijd door de schepen gewoon uitgescholden  telkens als hij het woord nam.)

Het is mogelijk dat u de gemoederen nog meer wilt ophitsen.
Vraag  dan een keer hoe het komt dat ook de plaatselijke pers het nog altijd trouw en loyaal heeft over de ‘stadscoalitie’ en de “meerderheidspartijen”.  Verdient zij dan toch het predicaat “embedded press”?

En nu het vuur in de pan is geslagen wilt u zeker nog horen van de burgemeester welke van de drie fracties van de tripartite de meeste (en meest ingrijpende) beleidsdaden heeft kunnen doorvoeren  en daarmee ook het grootste deel van het stadsbudget heeft opgeslokt.

(Wordt vervolgd.)

Een voormalig dubbelinterview met de lijsttrekkers

We waren het glad vergeten, maar een trouwe lezer (nog wel een persjongen!)  heeft dit aan ons  gememoreerd.
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012 verscheen er in “De Tijd” (29 september 2012) een uitvoerig dubbelinterview met Stefaan De Clerck en Vincent Van Quickenborne.
De titel was een uitspraak van uitdager Van Quickenborne:  “Er is straks maar één keuze:  hij of ik.”

Het ging er bijwijlen nogal bitsig aan toe, maar we willen het hier even specifiek hebben over een vraag en het bijgaand antwoord inzake een mogelijk voorakkoord in 2012.
De vraag aan Q luidde:
“Volgens sommigen heeft u een voorakkoord met N-VA en SP.A, de enige realistische manier om de dominantie van de CD&V te breken.”
Antwoord van Q:
“CD&V praat inderdaad nogal veel over een voorakkoord de laatste dagen. Ook hier heeft de partij aan mijn mouw getrokken om met een voorakkoord Stefaan als burgemeester te kunnen houden. Maar het is de kiezer die de kaarten zal schudden. Behalve met extreem rechts sta ik open voor gesprekken met iedereen.”

Nieuwe vraag aan Q:
“Dus ook met NV-A? Uw partijgenoten Guy Verhofstadt en Karel De Gucht zijn daar nochtans geen voorstander van.”
Er volgt hierop een raar en raadselachtig antwoord van Q:
“Ik maak de rekening van andere partijen niet.”

Het curieuze aan dit stuk is nog wel de voorafgaande inzet (de ‘peptalk’ om ons aan te zetten tot het lezen van het interview).
Daar staat wat volgt:
“Krijgt Kortrijk na 150 jaar christen-democratisch bestuur een liberale burgemeester?
De Clerck wordt mogelijk buitenspel gezet door een coalitie van Open VLD – N-VA – SP.A”.  

 

Wist de interviewer al ergens van??

Aantal ingeschreven kiezers en maximumbedragen verkiezingsuitgaven

Voor de komende verkiezingen zijn er hier 57.269 ingeschreven kiezers.
Dat is ietwat minder dan in 2012, niettegenstaande de zgn. bevolkingsaangroei.
– Aantal niet-Belgen : 164 (waarvan 35 niet-EU)
– Weigeringen om erkend te worden: 26 (waarvan nochtans 5 wél EU).

Alweer een (voor links?) bedroevend laag aantal ingeschreven niet-Belgen, terwijl ze nochtans van alle kanten duchtig werden aangespoord om zich te laten registreren.
Weet u dat er in april van dit jaar ter stede 3.523 niet-Belgen mogelijke kiezers in aanmerking  kwamen (waarvan 2.114 van niet-EU afkomst)?

Een lijst mag hier (ingevolge het aantal kiezers) maximaal 63.822,80 euro uitgaven spenderen voor verkiezingspropaganda.  En een kandidaat maximaal 4.218,07 euro.

Kandidaten proberen dus nu zoveel mogelijk in de (sociale) media met name aan bod te komen, want die berichten zijn niet beschouwd als een  verkiezingsuitgaven.
Dat gedoe wordt intussen steeds erger, zeg maar ondraaglijk.  Overkill.
(Goed voorbeeld alweer in ons “Het Laatste Nieuws” van vandaag:  de burgemeester die uitvoerig aan bod komt met zijn voornemen om 16 (!) camera’s te plaatsen aan de verlaagde Leiekaaien. Raadsleden weten trouwens weer nergens van.)

P.S.
In 2012 waren er 57.492 ingeschreven kiezers.
En 51.761 brachten daadwerkelijk een stem uit. Dat is 90 procent…

Als we maar in de pers komen…

Het wordt nu toch wel erg duidelijk.
“Het Laatste Nieuws” (de regionale editie) is bij monde van reporter Peter Lanssens (LPS)  DE spreekbuis van de kiesvereniging ‘Team Burgemeester ‘(Van Quickenborne) en de “meerderheidspartij  ” Sp.a.
(De tripartite heeft geen meerderheid meer, hoe vaak moeten we dat nog zeggen?)

In de gazette van vandaag 17 augustus een groot artikel met een vette kop: “Fietscrèche in vroegere Pizza Hut?”  Met een foto van schepen Axel Weydts (vergezeld van kandidate Tine Soens) aan de voorgevel van de locatie op de Grote Markt.  ( Het  zoveelste maneuver om buiten de bestaande tripartite om in de picture te komen.  En het beste moet nog komen!)

Let op vooral op het vraagteken in de titel.
Het is natuurlijk een volkomen onvoldragen voorstel.  Maar…als we maar in de pers komen in deze verkiezingstijd.  Reporter LPS heeft per ongeluk nagelaten om te vragen of men al heeft gepraat met de verhuurder, en hoeveel de huurprijs zou kunnen bedragen.  En of de verhuurder dat wel wil??  Het gebouw (met meerdere verdiepingen) lijkt trouwens ongeschikt voor zo’n ‘fietscrèche’.  Er is niet eens een lift te bespeuren vanuit het restaurant en het pand is naar mijn aanvoelen ook veel te groot voor  het voorgestelde project. (En wat doen we met die keuken?  Die vier verdiepingen?)

In het artikel lezen we nog een intrigerende, zijdelingse bemerking: “Of (die crèche) er komt, hangt van de verkiezingen af.”  Wat wil dat zeggen?  Dat de SP.a pas in een coalitie stapt als het voorstel wordt opgenomen in het volgende meerjarenplan?

Als we maar in de pers komen…
In HLN van 16 augustus krijgen we een overzicht van de resultaten van een ‘bevraging’ van 3.004 Kortrijkzanen van het Team Burgemeester.   (Door deurwaarder bevestigd hoor!) Met foto van Van Quickenborne, schepen Wout Maddens en kandidate Ruth Vandenberghe.
Titel van het stuk: “80 procent wil dat Van Quickenborne burgemeester blijft.”  Een rond getal zeg.
(Stond die vraag wel in de enquête? We kunnen het niet meer controleren, want de vragen zijn verdwenen van het internet.)
Opmerkelijk is dat de burgemeester zelf die uitslag plots “met een korreltje zout” neemt.

Ja, als we maar in de pers komen.
Op 14 augustus kopt HLN : “Van Quickenborne wil Kortrijkse “Ramblas” tussen de Grote Markt en het Casinoplein.  Maar het idee is “voorlopig toekomstmuziek”.
Het staat intussen wel in de krant.
Verkiezingspropaganda die in deze sperperode niet wordt aangerekend als een verkiezingsuitgave. Dat is dan maar mooi meegenomen.

Waartoe zal reporter LPS  (bij de kenners bijgenaamd “influencer” ) zich nog lenen tot aan de verkiezingen?