Category Archives: verkiezingen

Axel Ronse vergist zich van Parlement (2)

Onze nieuwe N-VA schepen van cultuur (die onlangs voor het eerst in zijn leven in onze schouwburg een dansvoorstelling zag) is ook Vlaams volksvertegenwoordiger.  Weinigen zijn hiervan op de hoogte.
Ook nu weer is hij op 26 mei kandidaat om zichzelf op te volgen in datzelfde parlement. Hij staat op de derde plaats op de West-Vlaamse N-VA-lijst.

In ‘Het Laatste Nieuws’ van 1 februari laat hij zijn licht schijnen op zijn politieke plannen in zijn Vlaamse halfrond.
We lezen:  “Ronse wil via het parlement ook druk zetten om het brugpensioen (SWT) te laten uitdoven, de werkloosheidsuitkeringen in de tijd beperken en te werken aan een echt activeringsbeleid voor langdurig zieken.” 

Geachte Vlaams parlementariër,
Beste Axel,
De drie taken die u nu welbepaald op zich wil nemen behoren allemaal tot de bevoegdheden van de federale overheid en worden uitgeoefend via wetten en koninklijke besluiten.  Niet via Vlaamse decreten.

–  Het Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag (SWT) is een materie voor de (federale) Minister van Werk, Economie en Consumenten, momenteel nog Kris Peeters.
–  Idem voor wat de werkloosheidsuitkeringen betreft.
–  Het activeringsbeleid voor langdurig zieken is een taak voor de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, nu Maggie De Block.

U zou dus best van plaats wisselen met Vincent Van Quickenborne.
Onze burgemeester zetelt nog altijd in het federaal parlement en komt daar wel eens langs op donderdag, voor de stemmingen en de zitpenningen. 

En hij blijf halsstarrig van mening dat die cumulatie best te verdedigen valt door het feit dat hij als federaal  parlementariër veel kan doen voor Stad Kortrijk.  Hij zit dus ook in het verkeerde halfrond. 
De federale overheid heeft namelijk zeer weinig inbreng in materies die te maken hebben met gemeentelijk belang.  We moeten ons hoofd pijnigen om domeinen te bedenken die ter sprake kunnen komen in het federaal parlement en enige weerslag kunnen hebben op het te voeren beleid in Kortrijk.  Tja, het vreemdelingenbeleid misschien, de NMBS (ons nieuw station, dat er niet komt) en bepaalde aspecten van het veiligheidsbeleid (centen). Lieven Lybeer: de schaamteloosheid ten top gedreven (2)

Toen Lybeer waarnemend burgemeester werd kreeg hij in de coulissen van het stadhuis algauw BORAT als bijnaam vanwege een nogal frappante gelijkenis met de beroemde komiek uit Kazakhstan.

We herinneren ons nog één project van de (poco) loco-burgemeester Borat.
Eén wapenfeit.  In de winter van 2009-2010 heeft hij een soepkar laten rondrijden in de toen kansarme wijk Lange Munte.  Het project is roemloos ten onder gegaan.
We hebben ook nog weet van een hoorzitting waarbij hij zich ontpopte als volksetymoloog.  Hij weigerde om op vragen van de aanwezigen te antwoorden.  Want, zo zei hij:  “het woord zegt het zelf – een hoorzitting  dient om te horen, om te luisteren, en niet om te antwoorden.”

In de gemeenteraad heeft hij tweemaal compleet gelogen.
Een keer toen hij beweerde geen weet te hebben van de vele criminele feiten rond de dancing Da Shake op de Pottelberg.  Later heeft hij in de gemeenteraad met bevende handen een politieverslag moeten  voorlezen waaruit bleek dat hij wel degelijk meerdere rapporten kreeg over de incidenten die zich daar afspeelden.
Maar dat was volgens hem “een leugentje om bestwil”.
Een andere keer loog hij over het statuut van café “De Dingen”. (VZW of niet?)
Maar dat  was volgens hem gewoon te wijten aan de diensten.  “Zij hebben mij voorgelogen.”
Tja.  In andere landen zou zo’n burgemeester die zijn Raad moedwillig “niet correct inlicht” of zijn administratie beticht moeten ontslag nemen.

In het laatste jaar (2011) van zijn tijdelijk burgemeesterschap is Borat enkele weken buiten strijd geweest, en zelfs enige tijd vermist.  Hijzelf vond dat het te maken had met “een overvolle agenda”.  Dat kan waar zijn, want zijn aanwezigheidspolitiek op alle mogelijke vergaderingen en evenementen was totaal.  (Hij had dan  ook meer dat 30 cumulaties.)
Maar sta ons toe om tegelijk te vragen of hij niet het slachtoffer was van het Peter-principe.

Lieven Lybeer vindt dus nu dat zijn partij hem onheus, “onrespectvol” behandelt door hem geen goede plaatsen toe te kennen bij de lijstvorming voor de voorbije verkiezingen.  Meteen heeft hij zich fervent (militant) bekend tot een aanhanger van het crypto-liberale “Team Burgemeester”.  Wat een gotspe!

Volgend jaar in februari wordt hij 60.
Zou Lybeer er niet een keer beter aan doen om ietwat te mijmeren over het feit dat hij waarlijk heel zijn leven, heel zijn bestaan puur te danken heeft aan de CVP/ACV?  Zijn studies, zijn beroep, zijn status, zijn mandaten en emolumenten, zijn snoepreisjes ook al.

Mogen we hopen dat hij de envergure opbrengt om zich bij de volgende Vlaamse en federale verkiezingen helemaal koest te houden?

.

Lieven Lybeer: de schaamteloosheid ten top gedreven (1)

Raadslid Lieven Lybeer is tot en met de laatste gemeenteraad van 10 december doodgemoedereerd blijven zitten op de banken van zijn collega’s van de  CD&V-fractie.  Hij heeft geen ontslag genomen uit de partij, heeft zich niet uitgeroepen tot onafhankelijk raadslid en behield zijn bestaande mandaten.

Dit alles terwijl hij eind maart via de pers (dus niet via de geijkte kanalen zoals de plaatselijke voorzitter van de partij of de fractieleider) kond deed dat hij geen kandidaat meer zou zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen en volgend jaar zou stoppen met de politiek.   Aan HLN liet hij weten dat de partij hem  onrespectvol behandelde door hem geen ‘bijzondere’ plaats (lijsttrekkerschap?) te geven voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en slechts een zevende (onverkiesbare) plaats voor de provincie.  (Lybeer was namelijk al provincieraadslid, maar geen mens die dat wist.)

Op 5 mei was hij de schaamte volledig voorbij.
Alweer via de krant HLN liet hij zonder blikken of blozen  aan de Kortrijkzanen weten dat hij de kandidatuur van zijn zoon Niels in diens campagne voor de crypto-liberale kiesvereniging “Team Burgemeester” zou steunen.  (Weet wel dat Lybeer een gewezen kajotter is en altijd al een fervente aanhanger van het  ACV. )

In oktober dan liet hij nog ten overvloede weten dat hij  zich volledig, maar dan ook volledig achter het “Team Burgemeester” schaarde en openlijk samen met zijn zoon op straat en met brieven (6.000) campagne zou voeren voor het “Team”.
Maar zoals gezegd bleef hij al die maanden trouw komen naar de gemeenteraad en ging daarbij telkens onverstoord zetelen tussen de CD&V-collega’s.  Om spelletjes te spelen op zijn smartphone en het presentiegeld op te strijken.

Stetsonia Coryne

Lybeer heeft het politiek bewustzijn van een reuzencactus genaamd Stetsonia Coryne, zo schreven we hier een keer.   In Knack (21 maart 2007) werd hij zelfs in ACW-middens als “te licht” bevonden!  Geen mens weet dit nog.
Toen Stefaan De Clerck minister werd had de cactus de  eer om hem te vervangen als burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad.  We herinneren ons niet dat Stad er toen is op vooruit gegaan.

(Wordt vervolgd.)

Wie volgt Alexandra Gjurova (van Groen) op?

Alexandra werd beschouwd als een nieuw boegbeeld van Groen in Kortrijk.
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen stond ze op de tweede plaats en kreeg 719 naamstemmen achter zich.
Maar tot stomme verbazing van lijssttrekker David Wemel liet zij op 21 november via facebook nog wel (!) weten dat ze uit de partij stapt en niet gaat zetelen in de gemeenteraad.
Haar motivering is pas bij enkele insiders van de partij te verstaan.
Ze schreef dat binnen de partij “de neuzen hoe langer, hoe meer niet in dezelfde richting staan” en dat er “werkwijzen zijn die niet stroken met de visie waarvoor ik sta.”

We vermelden even de eerste tien opvolgers.
1.  Philippe Avijn
2.  Marleen Dierickx
3.  Arnoud Lambrecht
4.  Bart Caron
5. Maarten Devos
6.  Jaoud Karim
7.  Els Goossens
8.  Elisabeth De Smidt
9.  Femke Staelens
10.  Sarah Decruyaere

Wie zal halen of heeft het al gehaald?
Zo hier en daar dacht men dat er zou gekozen worden voor een vrouw of voor iemand van buitenlandse afkomst aangezien de partij heftig voorstander is van  vervrouwelijking in de politiek en van diversiteit inzake nationaliteit.

Wij gokken nochtans op de eerste opvolger, gewezen raadslid Philippe Avijn.
Met als motivering: iemand met ervaring.  En vermijden van veel intern gekibbel.  Hij is toch de eerste opvolger?
En na enkele jaren kan hij vervangen worden? Idem voor Cathy Matthieu??

Over de populariteit van de lijsttrekkers

Een zo’n eenvoudig lijstje van de top tien (staat in altijd in de gazetten) over voorkeurstemmen zegt niet alles.
Laat ons van onze lijsttrekkers alhier even de  interne en externe populariteit berekenen.
–  De interne populariteit (IP) is de verhouding tussen de naamstemmen van de  kandidaat en het totaal aantal stemmen voor zijn of haar  partij.
–  De externe populariteit (EP) of de penetratiegraad is de verhouding van het aantal naamstemmen van de kandidaat ten opzichte van het taal aantal uitgebrachte stemmen (inbegrepen de blanco stemmen).  In Kortrijk waren er dat 52.357. (Die externe populariteit is  ook een interessant gegeven.)

Vincent Van Quickenborne (kiesvereniging Team Burgemeester)
–  IP:  9.339 voorkeurstemmen op 15.900 stemmen voor de kiesvereniging. Dat is  58,7%.
–  EP:  17,8%
Ten opzichte van 2012 is zijn IP merkwaardig genoeg gedaald.  Was toen: 66,2%.
De EP is gestegen. Was toen 13,7%.  (Allebei het gevolg van de verruiming naareen kiesvereniging?)

Philippe De Coene (SP.A)
–  IP:  3.658 op 7.335 =  49,8%  (IP gedaald.  Was 51,0%. )
–  EP:  6,9% (EP ook gedaald: was 7,1%)

Axel Ronse (N-VA)
–  IP:  1.660 op 5.675 =  29,2%
–  EP:  3,1%

Hannelore Vanhoenacker (CD&V)
–  IP:  2.471 op 8.532 =  28,9%
–  EP:  4,7%

David Wemel (Groen)
–  IP:  1.267 op 5.059 =  25,0%
–  EP:  2,4%

Wouter Vermeersch (VB)
–  IP:  2.209 op 6.124 =  36,0%
–  EP:  4,2%

Dirk Dupont (Kortrijk Vooruit)
–  IP:  284 op 1.152 = 24,6%
–  EP:  0,5%

Jouwe Vanhoutteghem (PVDA)
–  IP:  283 op 1.083 =  26,1%
–  EP:  0,5%

 

 

Er komt nog één raadszitting voor de verkiezing

Ja!
Op dinsdag 2 oktober krijgen we nog de voorbereidende raadscommissies.  (Die zijn openbaar maar er komt  geen kat.)
En dan krijgen we op maandag 8 oktober nog een gemeenteraadszitting.
Even opletten welk raadslid nog een of ander aanvullend punt zal indienen (een  vraag of een voorstel).
En op de zitting zelf kijken wie er al of niet het woord neemt.  En waarover.
Men kan daaruit afleiden welke fractie al of niet de hoop heeft opgegeven om te kunnen deelnemen aan een of andere coalitie.
Een belangrijk raadslid dat helemaal zwijgt hoopt op een schepenzetel.
We hebben dat ooit zeer concreet meegemaakt met de plotseling (meerdere zittingen) zwijgende  Philippe De Coene toen hij nog in de oppositie zat.

 

 

 

 

 

 

Nog vlug een tip voor het grote lijsttrekkersdebat (3)

Het zou kunnen dat u vanavond tot uw grote frustratie  geconfronteerd wordt met enige onwetendheid van uwentwege over de  Kortrijkse politiek.
U kunt daar niets aan doen.
Sins 2013 al leest u een lokale pers die volkomen volgzaam neerschrijft wat de coalitie VLD-SP.A en N-VA dicteert.  (Ook niet in staat is om enig weerwerk te bieden.)

U bent in de pers onvolledig ingelicht en kreeg daardoor weleens geheel verkeerde   (nogmaals: onvolledige) informatie.  Alleen  fervente lezers van onze stadsblog weten dit.  Er zijn ook dingen verzwegen die de tripartite niet beviel om openbaar  te maken.

Komt daarbij dat een lijsttrekker als Philippe De Coene  (SP.A) in debatten zeer overrompelend te  keer kan gaan. Zijn tactiek is dusdanig lang en uitweidend praten tot de vis in het water is verdronken.  Hij is tevens heel beslagen in het voorschotelen van halve (of 3/4) waarheden.

En dan heb je nog Vincent Van Quickenborne (zonder partij!).
Hij durft zelfs gehele onwaarheden vertellen.  Die voor onwetenden als dusdanig niet zijn te herkennen.  En als u hem daar zou kunnen aan herinneren zal hij in een franse koleire schieten.
Overigens heb je ongeveer of helemaal gelijk als hij zich kwaad maakt en met zijn armen begint te zwaaien. Of veel te luid gaat praten.  Met één vinger omhoog zijn betoog kracht bijzet.
En als hij een zin begint met “eerlijk gezegd” is enig alertheid geboden.

P.S.
De redactie van kortrijkwatcher is op studiereis . Maar met enige tool kunt u zo nodig wellicht onze krant raadplegen tijdens of na het debat?

 

Nog wat tips voor het grote lijsttrekkersdebat (2)

We gooien dus nog wat topics op tafel die het beleid van de tripartite kleur gaven en vragen daarbij hoe het daarmee zit, na al die jaren.
(Let wel: de burgemeester zal voortdurend beklemtonen dat we het over de toekomst moeten hebben.)

De belastingen
Die zouden dus niet stijgen. Dat is in zoverre waar wat betreft de tarieven voor de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing.
Maar kan de burgemeester zich nog herinneren welke drie totaal nieuwe belastingen er alreeds in 2013 werden ingevoerd? En welke andere, bestaande belastingen er intussen zijn verhoogd?

Het personeelsbeleid
–  Het personeelsbestand zou met 104 sterk verminderen. (1 op 3 vertrekkende medewerkers zou men niet meer vervangen.)
Is die doelstelling bereikt?
En als het aantal medewerkers dan toch is gedaald, zou dit dan niet kunnen komen door het opgaan van het brandweerpersoneel in Fluvia, door outsourcing (naar Leiedal, studieburaus, sociale economie, SOK)?
–  Ook de personeelsuitgaven zouden sterk dalen. Is dat zo?
Of zijn ze toch gestegen niettegenstaande al die gevallen van outsourcing?

De armoedebestrijding
–  Daar zou men miljoenen tegenaan gooien in de  gehele bestuursperiode. Stand van zaken?
–  Grote doelstelling was de daling van de kinderarmoede.
Hoe staat het met de index van Kind en Gezin?

De investeringen
De bedoeling was dat Stad alleen al in de zes jaar van de legislatuur 160 miljoen zou investeren.
Zal men dit kunnen realiseren? Hoever staan we nu?

De schulden
–  De burgemeester heeft ooit uitgeroepen dat hij Stad tegen 2016 zou schuldenvrij maken.
Wat bedoelde hij daar juist mee? Dat een budget in het boekjaar zou in evenwicht zijn?
–  Als de schuldenlast van Stad zou verminderd zijn, kan dat dan liggen aan de lage realisatiegraad inzake investeringen?
–  Hoe staat het met de schuldenlast van de zgn. ‘satellieten’: het Sok, Parko, het OCMW?

Het nieuwe politiegebouw
Het oude plan om een politiecommissariaat te bouwen op Kortijk Weide werd verworpen.  Dat was te duur.
Hoeveel zal het nieuwe gebouw nu kosten (incl. de aankoop van het pand Howest)?  En wat was de oorspronkelijke raming alweer?

Tips voor het grote lijsttrekkersdebat (1)

Er zijn al een paar debatten tussen lokale kopstukken achter de rug maar waarschijnlijk wordt dat debat van woensdag 26 september het belangrijkste.
Om 20 uur in “Kamer L” (waar JCI nu zit) gelegen in de  Sint-Amandslaan 24.
De moderator is de – laat het ons even zo stellen –  de eerder links georiënteerde politicoloog Nicolas Bouteca.
De prof is toch redelijk goed op de hoogte van de Kortrijkse politiek, maar het is altijd mogelijk dat hij een of ander onderwerp uit  het oog verliest.

Hierna dus enkele tips om “in de groep te gooien”.
De realisaties in een bestuursperiode  dient men af te meten aan wat de bewindvoerders altijd hebben gesteld als prioritaire doelstellingen.  Vandaar enkele mogelijke vragen.   Om die vragen of bemerkingen wat nader te stofferen, of om een repliek te beoordelen kunt u eventueel de archieven van deze stadsblog “kortrijkwatcher” raadplegen.

Maar we zouden toch eerst even inleidend vragen aan de burgemeester waar hij het lef bleef halen om zijn tripartite door de jaren heen te bestempelen als zijnde een “stadscoalitie”. 
In 2012 haalden de drie partijen samen slechts een nipte meerderheid van 51 procent.  En sinds enige tijd heeft zijn ploeg (in zetels) geeneens een  meerderheid meer in de gemeenteraad.  Ongezien in een centrumstad.   Goed verzwegen in de (ook de nationale) pers.  Bijna geen Kortrijkzaan die dit weet.

N-VA-schepen Waelkens nam ontslag omdat “ze toch niets had te zeggen”.  N-VA-raadslid Vanneste werd genadeloos uit de partij gezet.
Sindsdien moet de tripartite bij stemmingen  gered worden door twee ex-VB’ers die zich een lidkaart van de N-VA hebben aangeschaft.  (Dat is al een keer niet gelukt… Weet de burgemeester daar nog van?)
En als u echt in de clinch wilt gaan en olie op het vuur gooien kunt u aan de ongetwijfeld aanwezige SP.A-schepen Philippe De Coene vragen of hij niet onwel wordt bij het zien dat ex- VB’er Maarten Seynaeve de tripartite steunt.  (De arme Maarten werd indertijd door de schepen gewoon uitgescholden  telkens als hij het woord nam.)

Het is mogelijk dat u de gemoederen nog meer wilt ophitsen.
Vraag  dan een keer hoe het komt dat ook de plaatselijke pers het nog altijd trouw en loyaal heeft over de ‘stadscoalitie’ en de “meerderheidspartijen”.  Verdient zij dan toch het predicaat “embedded press”?

En nu het vuur in de pan is geslagen wilt u zeker nog horen van de burgemeester welke van de drie fracties van de tripartite de meeste (en meest ingrijpende) beleidsdaden heeft kunnen doorvoeren  en daarmee ook het grootste deel van het stadsbudget heeft opgeslokt.

(Wordt vervolgd.)