Category Archives: veiligheid

Al een stoffen mondmasker met elastiek gekregen van de gemeente?

Stad Kortrijk deed dienst als aankoopcentrale van mondmaskers voor de gemeenten van de Hulpverleningszone Fluvia plus Wervik. Totaal: 15.
En stad Kortrijk (met Leiedal) stak er vaart achter. De voorwaarden en de wijze van gunnen werden goedgekeurd in een schepencollege van 23 april en de gunning kwam er waarlijk al op 24 april.
Men heeft niet minder dan 24 firma’s uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure, wat 14 offertes opleverde.
Men raamde de kosten op 600.000 euro (excl. BTW). Aandeel van stad Kortrijk: 150.000 euro. Het merendeel van de totaliteit moest (in XPO) geleverd op donderdag 30 april, met de mogelijkheid tot spreiding tot ten laatste op maandag 4 mei.

Omdat de leveringscapaciteit van één firma blijkbaar onvoldoende bleek, is de opdracht toegewezen aan twee bedrijven:
– het confectiebedrijf Celesta uit Wevelgem (prijs per stuk 1,20 euro (excl. BTW) of 1,45 euro (incl. BTW);
– Verdolux uit Harelbeke (1,60 euro – 1,94 euro).

Het totaal bedrag van de opdracht voor alle 15 gemeenten samen kwam op 451.480 euro (excl.) of 546.290,80 euro (incl. BTW).
Celesta staat in voor 100.100 stuks (in polyester) en dat kost 145.345,20 euro (incl.) en Verdolux levert 207.100 stuks (in katoen) voor 400.945,60 euro.

Specifiek voor Kortrijk gaat het om 71.100 stuks, geleverd door Celesta voor 126.436,44 euro. Als het waar is dat de provincie met 1 euro per mondmasker zou tussenkomen zou de netto kost voor stad Kortrijk 55.336,44 euro bedragen.

P.S.
Dat aantal van 71.100 stuks slaat op Kortrijkse bewoners vanaf geboortejaar 2008.Opvallende misdrijven uit de recente criminaliteitsstatistiek (3)

Er eerst nogmaals op wijzen dat men nu geen onderscheid meer maakt in de feiten gepleegd op grondgebied Kortrijk of Kuurne of Lendelede. De cijfers slaan op de gehele politiezone VLAS. Aldus kunnen we niet vergelijken met andere centrumsteden. (Was dat de bedoeling?)
We brengen de gegevens van achtereenvolgens de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019.

Vandalisme
694
706 (+2%)
526 (- 25%)
575 (+9%)
602 (+5%)
Informaticabedrog
33
43 (+30%)
53 (+23%)
69 (+30%)
159 (+40%)
Hacking
11
10 (-9%)
22 (+120%)
42 (+17%)
81 (+33%)
Fietsdiefstal
779
691 (-11%)
499 (-28%)
578 (+16%) 14% opgehelderd
611 (+6%) 28% opgehelderd
Winkeldiefstallen
252
279 (+11%)
315 (+13%)
333 (+6%) 86% opgehelderd
347 (+4%) 86% opgehelderd
Belaging
77
107 (+39%)
122 (+14%)
162 (+33%) 95% opgehelderd
208 (+28%) 96% opgehelderd
Slagen en verwondingen binnen familie
204
211 (+3%)
193 (-9%)
214 (+11%)
256 (+20%)
(Altijd voor 100% opgehelderd)
Openbare zedenschennis
32
23 (-13%)
54 (+135%)
39 (-28%) 72% opgehelderd
37 (-5%) 86% opgehelderd
Verkrachting (altijd zonder dood tot gevolg)
19
20 (+5%)
24 (+20%)
15 (-38%) 100% opgehelderd
19 (+27%) 84% opgehelderd
Bedreigingen
144
185 (+28%)
219 (+18%)
265 (+21%) 94% opgehelderd
336 (+27%) 95% opgehelderd
Drugs
780
834 (+7%)
705 (-15%)
823 (+17%)
866 (+5%)
Dronkenschap en alcohol
398
398
415 (+4%)
425 (+2%)
461 (+8%)
GAS (totaal)
246
226 (-8%)
263 (+16%)
250 (-5%)
335 (+34%)
GAS – natuurlijke behoefte doen op openbare plaatsen
119
127 (+7%)
153 (+20%)
127 (-17%)
112 (-12%)

Criminaliteitsbeeld in politiezone VLAS (2)

De PZ VLAS beslaat de gemeenten Kortrijk, Kuurne en Lendelede.
Het verslag over de criminaliteit in de zone bestaat uit 37 pagina’s. We beperken ons tot enkele opmerkelijke gegevens.
We dachten ook van onze aandacht toe te spitsen op Kortrijk. Maar dit kan praktisch niet meer voor de diverse soorten misdrijven!! Een groot euvel! De juiste, accurate gegevens over criminaliteit in een centrumstad als Kortrijk kennen we dus niet… Worden ons (met opzet?) onthouden.

Het totaal aantal feiten met de procentuele groei.
Kortrijk
2015: 7.486
2016: 7006 (- 6%)
2017: 6.302 (- 10%)
2018: 7014 (+ 11%)
2019: 7.966 (+ 14%)
Kuurne
In de jaren 2017 en 2018 was er een negatieve groei.
In 2019 telde men 617 feiten met een positieve groei van + 10%.
Lendelede
In 2018 132 feiten (- 10%).
In 2019 quasi stabiel: 133 feiten.
Totaal voor de zone:
2016: 7.804 (- 4%)
2017: 7.045 (- 10%)
2018: 7.709 (+ 9%)
2019: 8.716 ( + 13%)

Ophelderingsgraad per jaar
Kortrijk
In 2015 slechts 60%.
In 2017 en 2018: 68%.
In 2019: 70%.
Kuurne en Lendelede hadden in 2015 en 2016 een heel lage ophelderingsgraad: resp. 57% en 46%. IN 2019 gaat het naar 69% en 67%.
Voor de gehele zone een gestage hogere ophelderingsgraad: van 60% in 2015 naar 70% in 2019.

Aantal feiten per klasse in de gehele zone
Eigendom
Na 2017 sterke stijging: van 3.229 naar 3.888 in 2019.
Persoon en gezin
Zéér sterke stijging in 2018 (+12%) en 2019 (+22%)
Bijzondere wetten: groot aantal feiten en sterke stijging in 2018 en 2019.
2018: 2252 (+10%)
2019: 2.506 (+11%)
Voor alle (5) klassen een stijging na een relatief “goed” jaar 2017.
De ophelderingsgraad is het slechts voor misdrijven in de klasse eigendom: slechts 40% in 2019.

Misdrijven tegen eigendom in de gehele zone
Grootste aantal feiten: diefstal.
– Zonder VZO
2019: 1.824 (+4%)
– Met VZO:
2019: 650 (-1%)
Ophelderingsgraad in de 10 subcategorieën misdrijven tegen eigendom is laag. In 2016 was dat nog 50%. In 2019 slechts 26%.

Inbraken (alweer in de gehele zone)
In bedrijven en openbare gebouwen dalende tendens.
Maar sinds 2017 niet meer in woninginbraken.
2018: 290 (+10%). Opheldering: 32%
2019: 308 (+6%). Opheldering: 28%.

Winkeldiefstallen (in de zone)
Stijgen voortdurend sinds 2015. Maar minder snel in 2018 (333) en 2019 (347).
Opheldering: 86%.

P.S.
In een volgend stuk wat gegevens over ietwat meer “pikante” misdrijven.Coming soon: de criminaliteitcijfers 2019 (1)

Burgemeester Vincent Van Quickenborne is dit keer niet zeer scheutig met het vrijgeven van de criminaleitcijfers van vorig jaar voor de politiezone VLAS ( Kortrijk-Kuurne-Lendelede). Toen die vroeger nogal gunstig uitvielen kreeg de plaatselijke pers ze al spoedig in het jaar ter beschikking, zelfs nog eerder dan de raadsleden. En natuurlijk met dat traditioneel juichend commentaar.
VB-raadslid Wouter Vermeersch vraagt al maanden om cijfers maar kreeg die niet te pakken. En nog in de laatste gemeenteraad verwees men de vraag van raadslid Benjamin Vandorpe (CD@V) naar de politieraad van april.
Die cijfers zijn dus pas gisteren, net voor het begin van de politieraad, openbaar gemaakt, zodat van een echt debat geen sprake kon zijn.
Raadslid Vermeersch acht het nu zijn plicht om de gegevens publiek te maken, aangezien de website van de politiezone het (nog) niet doet.

Hoeveel personen mogen inbreuken vaststellen op de Gas-wet?

We waren een beetje de tel kwijt, maar menen nu toch de actuele stand van zaken te kennen.
Bij het gemeentepersoneel zijn er eind vorig jaar 5 personen bijgekomen die geslaagd zijn in het examen (40 uur opleiding in maximum 10 dagen) om inbreuken vast te stellen die aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS).
Dat maakt in het totaal 25.

Bij de parkeerwachters van PARKO moeten we onderscheid maken. Van de 29 zijn er 12 die uitsluitend de “gewone” inbreuken op de Gas-wet mogen vaststellen.
Maar daarnaast zijn er nog 17 die specifieke inbreuken op het nieuwe art. 3,3° van de Gas-wet mogen vaststellen. Zij hebben nog een extra-opleiding gekregen van 8 uur zodat zij mogelijke overtredingen betreffende “stilstaan en parkeren” mogen vaststellen (en dat zijn er véél, en de boetes brengen goed op). Plus nog de overtredingen van de verkeersborden C3 (verboden toegang) en F103 (voetgangersgebied) zoals vastgelegd door camera’s.
Het lang gekoesterde streefdoel is dus bereikt: alle parkeerwachters zijn ergens bevoegd voor de toepassing van de Gas-wet.

Merk nog op dat politieambtenaren, agenten van politie en bijzondere veldwachters bevoegd blijven om inbreuken op de Gas-wet vast te stellen.
In dit verband doet er een gerucht de ronde dat er tussen politie en parkeerwachters alhier een soort een soort taakverdeling bestaat.
Personeel van Parko zou zich uitsluitend bekommeren om eventuele inbreuken op plaatsen met een specifiek parkeerregime, en daarom ook slechts optreden tussen 9 en 19 uur. De rest van het grondgebied is dan prioritair weggelegd voor de politie. (Dit is dus een gerucht.)

Het kan nog stiller worden in Kortrijk


Woord vooraf
Onderstaand stuk heeft niet het minste verband met de volstrekt onnozele, idiote oproep én actie van drie schepenen om in stad Kortrijk na 22 uur stilte te bewaren.
Laten we even hun namen heel beleefd vanwege die stupiditeit achterwege laten.
Hierna willen we het eerder hebben om een ernstige, zorgwekkende voorgenomen beleidsdaad omtrent ordehandhaving. Onze journalistieke taak, nietwaar?

Op 23 september liet onze burgemeester via de geschreven pers aan de Kortrijkanen (dus ook aan de raadsleden) weten dat de binnenstad inmiddels geleidelijk wordt bezaaid met nu 185 bewakingscamera’s. In de woonwijken (wat zijn dat??) komen er later camera’s met nummerplaatherkenning. Wees gerust, die zgn. ANPR-toestellen (waarvan de politie er al wat in bezit heeft) zullen later heel dienstig zijn voor gezichtsherkenning.

In de audio-visuele pers (WTV) voegde burgervader Vincent Van Quikcenborne er evenwel nog iets onrustwekkend aan toe. Hij stelt ook de installatie van camera’s in het vooruitzicht die in staat zijn om geluid op te nemen. Hij had daarvoor een bijzonder belachelijke, potsierlijke – maar tegelijk pertinent leugenachtige – motivatie voor in petto. Zal de Kortrijkse rally (“de 6 uren”) nog wel kunnen doorgaan?
Immers. Volgens Q zouden die camera’s dienen om “verkeerscowboys” te betrappen, namelijk chauffeurs die veel te snel optrekken en daarmee enorm veel lawaai maken. Een motivatie die toch om te gieren is? Burgemeester Vincent weet toch beter zeg! Dit soort camera’s dient om via geluidsdetectie bijv. kleine (ook echtelijke…) ruzietjes op te sporen, een gevecht, een opstootje, of om de kreten van betogers af te luisteren. Men kan er ook gesprekken van individuen (geliefden bijv.) mee opnemen…

P.S.
Het wordt tijd dat er in de gemeenteraad weer eens een debat komt over dat alsmaar groeiende en zéér kostelijke cameraplan.
– Waar en hoe worden die beslissingen genomen? En telkens met dezelfde firma?
– Over de tegenstrijdigheid om steeds meer cameratoezicht te houden in openbare ruimte en anderzijds de roep om”meer blauw op straat” en meer patrouilles.
– En wat denkt de SP.A-coalitiegenoot in de tripartite van die camera-hysterie? (Schepen Philippe De Coene was altijd van oordeel dat het plaatsen van camera’s per locatie moet bekeken worden en hun nut dienen te hebben. En van N-VA-schepen Awel Ronse weten we al sinds een jaar dat hij voorstander is van camera’s met geluidsherkenning.)
– CD@V en ook Groen zien meer heil in preventief beleid: straathoekwerkers, wijkagenten, SAVE-netwerken.
– Het VB wil alles tegelijk: meer camera’s én meer agenten.


Wordt u herkend?

Op 21 mei hadden we het hier al over het feit dat de politiezone nu beschikt over software waarbij intelligente camera’s de opgenomen beelden kunnen ‘filteren’ op bepaalde karakteristieken van mensen of dingen. Bijvoorbeeld op zoek gaan naar uitsluitend witte bestelwagens (u weet waarom?), naar een meisje met rode jasje, of naar een man met een blauwe rugzak.
De pers kreeg intussen informatie over dat “meest geavanceerde systeem van het land” gekocht bij het Amerikaans bedrijf Briefcam via de onvermijdelijke firma RTS uit Ieper. Kostprijs van deze ‘update’? (100.000 euro zegt men. Weerom zo’n rond getal. Aandeel van Stad en Politiezone?)
De lokale verslaggeving hierover was zoals verwacht lamentabel.
De zakenkrant “De Tijd” van 25 mei (p.54-55) deed het beter. Onder de kop “U wordt herkend” gaat men uitvoerig in op het gebruik of eventueel misbruik van slimme bewakingscamera’s.
Het Kortrijkse systeem kwam ook ter sprake.
En in de krant benadrukt woordvoerder van de politie Thomas Detavernier dat men de software niet gebruikt voor gezichtsherkenning. “Maar het kan wel.”
Detavernier erkent dat het niet is toegelaten om slimme camera’s te koppelen aan databanken met persoonsgegevens. Volgens de nieuwe camerawet van vorig jaar is dit enkel toegestaan met het oog op de automatische nummerplaatherkenning (art. 8.1).
Nochtans oppert Detavernier dat men “in zeer uitzonderlijke omstandigheden , op strikt verzoek van een onderzoekrechter” het systeem van gezichtsherkenning wel kan inschakelen.
Waar haalt hij dat?
In de camerawetgeving is daar toch geen juridisch kader voor voorzien?

P.S.
Ook “De Tijd” heeft het over 170 camera’s in Kortrijk. Terwijl we weten dat de politiezone VLAS de licenties van 200 vaste camera’s betaalt.


.Onderzoek brand zwembad Weide loopt nog…

De brand aan het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide die alle vijf glijbanen verwoestte en ook de toren veel schade toebracht dateert van dinsdag 26 februari.
Volgens Het Laatste Nieuws van zaterdag 1 juni loopt het onderzoek naar de oorzaak van de brand nog. We zijn dus inmiddels drie maand verder.
In de krant geeft ene Elewin Werbrouck (die eigenlijk voornamelijk manager is van LAGO Club Zwevegeme Fit ) daar wel een eigenaardige reden voor ten berde.
Hij zegt: “De gerechtsexpert neemt zijn tijd om het grondig te doen, want er zijn veel betrokken partijen.”
Wat zou men daarbij bedoelen? Dat die ‘vele betrokken partijen’ onderling hard bezig zijn met hun eventuele verantwoordelijkheid van zich af te schuiven?
Verder zegt manager Werbrouck nog dat er veel “te bepreken” beeldmateriaal aanwezig is. Is dat zo? Stonden die camera’s aan en rond het zwembad daar al op 26 februari?
Intussen is de radio-stilte bij Arne (schepen van sport) wel heel opvallend.
Ook de grote bazen van LAGO zwijgen als vermoord.
(Bij een “gewone” brand in de regio weten we meestal algauw min of meer – of zeker – wat de oorzaak is. Soms al de dag zelf.)

Wat kosten al die camera’s eigenlijk?

Dat we het niet weten! En zullen we het ooit weten?
Volgens het stadsbudget zouden de investeringen voor de camerabewaking in openbaar domein gedurende de periode 2014-2020 zowat 1.110.000 euro vergen. (Voor dit jaar bedraagt de raming 200.000 euro.)
Neem die cijfers om meer dan een reden maar met een korreltje zout.
De informatie over die kosten vanuit het schepencollege en de gazetten is zeer fragmentair en zelfs misleidend. Of onbestaand. Ja.

Zo vernemen we nu pas dat ook de politiezone VLAS bijdraagt in de kosten.
De PZ betaalt de licenties voor (nu) 200 vaste camera’s voor een bedrag van 98.935 euro en waarschijnlijk ook het jaarlijks onderhoud voor 16.335 euro.
(Om de vlekken en het stof op het dekglas van de camera’s in het winkelgebied, de stationsbuurt en Kortrijk Weide te verwijderen betaalt men alreeds 12.890 euro.)

Er zijn nog kosten die nergens ter sprake komen. Zo moet er wel eens een defect toestel vervangen worden. Verder heeft men het nooit over de kosten van de verbinding van de camera’s met de dispatching bij de politie. En wat kost die ruimte met beeldschermen op zich al niet? En het personeel om de beelden in de gaten te houden?

Om hoeveel van die tuigen gaat het nu eigenlijk?
Volgens de ene gazet werden er in de vorige bestuursperiode 170 toestellen geplaatst. Een andere gazet houdt het bij 173. En hoeveel kost de installatie van zo’n camera?
Er komen voortdurend nieuwe camera’s bij die in het oorspronkelijk cameraplan van jaren geleden niet waren voorzien. Aan de verlaagde leiekaaien. Op Kortrijk Weide aan de evenementenhal, het zwembad, de voetgangerstunnel. In de wijken. Wij zijn de tel kwijt geraakt. (De burgemeester is werkelijk bezeten van die tuigen.)
Er zijn overigens niet enkel vaste camera’s.
En de toestellen worden steeds meer gesofisticeerd en dus duurder. Men werkt nu ook met multi-sensor camera’s. Camera’s met nummerplaatherkenning. Trajectbegeleiding. De evolutie is niet te stuiten. Voor wanneer gezichtsherkenning? Iemand als schepen Axel Ronse (N-VA) pleit nu ook voor sensoren die geluid opnemen en de passage telt (groepjesvorming, kleine betogingen). Er is nu al software met filters die bijvoorbeeld enkel fietsers of witte bestelwagens (!) in beeld krijgen.

N.B.
De opdracht voor de aankoop van camera’s wordt gegund zonder enige mededinging. De aanbesteding gaat al jaren steevast naar de firma RTS uit Ieper. Heeft deze monopoliepositie dan geen weerslag op de prijsvorming?Inspectie maakt brandhout van brandweerzone Fluvia (3)

Communicatiebeleid
De postverantwoordelijken krijgen  weinig tot geen informatie met betrekking tot bijvoorbeeld de risicoanalyse, de sluiting of fusies van posten, de oprichting van nieuwe kazernes, het zonebeleid;…
Er is een gemis aan correcte, transparante en tijdige communicatie. Mensen horen geruchten; beginnen zich zorgen te maken; verhalen gaan hun eigen leven leiden wat zich reflecteert in ongenoegen en frustraties op de werkvloer, met nog meer demotivatie (onbeschikbaarheden) tot gevolg.

Welzijn op het werk
De staat van sommige ‘kazernes’ is ronduit bedroevend.  Van de 17 kazernes voldoen er 9 niet aan de A.R.E.I-reglementering en 7 werden niet eens gecontroleerd.

Personeelsplan en toestand
Er is een structureel gebrek aan beschikbaarheden, vooral tijdens de dag in naar schatting ongeveer de helft van de posten.
In de periode 2015-2018 was er een instroom van 43 vrijwilligers maar een uitstroom van 136.  Bij het beroepspersoneel  was er een instroom van 15 leden en een uitstroom van 16.
De administratie (niet operationeel beroepspersoneel) is een waterhoofd ten opzichte van de effectieven: 33 plus 5 vacatures   tegenover 59 VTE.
In de post Kortrijk kan men in 80% van de gevallen niet uitrukken met een volledig bemande (6) autopomp.

Externe expertise voor HRM
Voor de periode die liep van 16 maart 2015 tot Juni 2018 bedroegen de kosten voor de externe expert 301.353 euro.  Voor de inspectie is het resultaat van deze dienstverlening “niet volledig duidelijk”.

Hydranten
De meeste postverantwoordelijken hebben geen enkel zicht op de status van de hydranten. Idem dito voor de waterwinplaatsen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
De zone beschikt wel over nieuwe vervangkledij maar niet over voldoende aantallen verschillende maten.  Vandaar dat manschappen terughoudend zijn om hun kledij in te leveren en met vervuilde kledij blijven rondlopen.

Ambulances
In de post Kortrijk waren er 398 ambulances in 2015 buiten dienst gesteld omwille van een structureel personeelstekort.
In 2017 waren er in totaal 1.322 buiten dienststellingen.