Category Archives: streekorganen

Nog iets over de gratis “E-government Academy” van Kortrijk (2).

Op het ogenblik waarop we dit schrijven is de tweede gratis sessie van de E-Government Academy van Leiedal ongeveer afgelopen. Gewijd aan het gebruik van de eID.
(Zie ons bericht van gisteren.)
In het kader van de steeds waanzinniger wordende gratis-politiek is het altijd nuttig om de kiezer met wat cijfergegevens te bestoken. Het wordt dus weer een dor stukje boekhouding.
Gisteren leerden we dat de stad Kortrijk via Leiedal partner is van een Europees project over
e-governement bij lokale besturen.
In turbo-taal uitgedrukt: de projecten “Log-IN” en “E-voice” van Interreg IIIB. Europa heeft hiervoor in het totaal 5,9 miljoen euro veil in een aantal gemeenten van de Noordzee, gespreid over drie jaar. (Menen en de Fylkeskommune Hordaland zijn erbij hoor!)

Iets over het begrip “co-financiering”.
Het budget voor de deelnemende gemeenten van de Kortrijkse regio (hoeveel zijn er dat nu eigenlijk?) bedraagt voor “Log-In” als “E-voice” samen 1.179.954 euro.
Interreg (dat is Europa) schenkt ons hierbij voor de duur van het project 547. 500 euro aan subsidies. De rest wordt wel degelijk door ons Vlamingen, inwoners van de provincie, en Kortrijkzanen betaald. Men noemt dit dan voor het gemak co-financiering.
Van de bij het project aangesloten gemeenten verwacht men voor de duur ervan (drie jaar) 87.000 euro.
De concrete bijdrage van de Kortrijkzaan hierin is mij niet bekend, in de zin dat er in de stadsbegroting 2005 hierover geen concreet artikel is te vinden.
Leiedal zelf draagt ook zijn steentje bij: 261.000 euro. Van de Vlaamse Gemeenschap verwacht de Kortrijkse regio 79.500 euro en van de provincie 204.750 euro. Het totaal klopt niet, maar niet gezeurd.

Er is nu toch al een belangrijke bemerking te maken.
Om zowat 550.000 euro van de Europese Commissie in (uit?) de wacht te slepen halen wijzelf Рbelastingbetalers uit onze regio dan- m̩̩r dan 800.000 euro rechtstreeks UIT DE EIGEN ZAK.
Dat is wat men noemt een snoek gooien om een visje te vangen. Het is de kern van heel de gevoerde subsidiepolitiek, zowel in Europa als alhier te lande. En bij projecten als deze tegelijk van een zwaar gesubsidieerde tewerkstellingspolitiek door en bij Leiedal.

Iets over creatief boekhouden
Hierboven zagen we dat het totale Kortrijkse budget voor de looptijd van drie jaar 1.179.954 euro bedraagt. Gedeeld door drie moet het jaarlijkse aandeel dan 393.318 euro opleveren.
U kunt niet rekenen.
Volgens een Nieuwsbrief van Leiedal (dd. 2 juni 2004) is het jaarlijkse aandeel 365.500 euro. Alhoewel. Als we de componenten van dit aandeel samentellen komen we toch wel weer uit op 392.250 euro. Dat is dus toch bijna juist.
Maar die componenten zelf van het jaarlijkse aandeel – zoals aangegeven in de Nieuwsbrief – kloppen dan weer niet met de cijfers die we terugvinden in de begroting 2005 van Leiedal zelf.
Die begroting verwacht voor dit jaar 346.700 euro aan subsidies. De nieuwsbrief had het over 305.250 euro subsidies.
En bij de financieringsbronnen vinden we nul euro terug als bijdrage van de gemeenten.
Zoals hierboven al gezegd is er in de Kortrijkse begroting géén concrete post te vinden voor de Europese ICT-projecten van Leiedal. Mogelijke stadstoelagen kunnen evenwel verscholen zitten achter artikels met van die rare namen. Bijvoorbeeld “subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen” of “prestaties van derden.” Ook is het zo dat Leiedal van de 12 aangesloten gemeenten ipso facto per inwoner en per jaar een werkingsbijdrage krijgt van 2,09 euro.

En wat kosten die seminaries van de “Academy” nu?
U had toch niet verwacht dat we dit zouden kunnen achterhalen?
Het enige dat we kunnen zeggen is dat er voor de externe uitgaven van LoG-IN dit jaar 175.000 euro is voorzien. Intern: 107.200 euro. En dat de ICT-medewerkers van Leiedal althans per uur 64,30 euro kosten.
Op het seminarie van vandaag (dat duurde van 10 uur tot 16u30) waren er vier gastsprekers en ook als spreker één medewerker van Leiedal zelf. Er was nog een lunch en de deelname aan heel het seminarie was gratis. Er zal ook wel een koffietje zijn geweest.
Ben niet geweest. Moest dit stukje schrijven.

E-Government Academy ?? In Kortrijk ? (1)

Morgen dinsdag 15 februari belegt de E-Government Academy in het PIH van Kortrijk een (alweer gratis) seminarie over de mogelijkheden die de elektronische identiteitskaart biedt aan lokale besturen. (Waarschijnlijk is de Kortrijkse ICT-schepen daar niet bij. Het seminarie staat alleszins niet vermeld in zijn agenda op zijn website.)
Dit is al de tweede sessie van deze Academy en toch hebt u er nog nooit van gehoord.
Een beetje uitleg graag.

U hebt dat niet in de gazetten gelezen, maar al in september vorig jaar waren er bij de intergemeentelijke vereniging Leiedal dagenlang internationale vergaderingen over lokaal
E-gouvernement. Met delegaties uit diverse landen (gemeenten) gelegen aan de Noordzee. Omgekeerd zijn er vanuit onze regio al reisjes naar bijvoorbeeld Londen geweest, met de bijhorende lulkongressen. (Werkwinkels, workshops.)
Van onze kant waren daar dan bijvoorbeeld burgemeesters en/of schepenen bij van Menen, Harelbeke en Wevelgem. Kortrijk was uit de aard der zaak vertegenwoordigd door de schepen van ICT, maar ook door CD&V- raadslid Carl Decaluwé.
In het kader van alweer een grensoverschrijdend project van Interreg IIIB (niet A) gewijd aan ICT zijn professioneel ingestelde subsidie-zoekers van Kortrijk (Leiedal) namelijk opnieuw op het spoor gekomen van mogelijk Europees geld.

Aldus is Leiedal er zelfs in geslaagd van “lead partner” te worden van het project LoG-IN.
Wat is dat?
Als u inlogt op Internet gaat u daar gegarandeerd niets over vinden. Vandaar deze tip: ga eens kijken op www.interregnorthsea.org. Maar zelfs met deze hint zult u er nog niet komen. Vul aan met …/Documents/NSR_Newsletter en zoek verder naar méér. Dan komt u er nog niet.

Lees hier nu maar even gerust gesteld verder.
HET IS GEWOON UW PROBLEEM NIET.

“LoG-IN” betekent: “Local Government In Need for instruments and strategies to realize their economic development related policies“. Het is in dit kader dat er aan gedacht werd om via een “Academy” een opleidingsluik te openen voor permanente ICT-vorming voor lokale beleidsmensen, ambtenaren en zelfs voor de bedrijfswereld.
Partners in dit project “ontwikkeling en implementatie van e-governmenttoepassingen voor gemeenten” zijn de Landkreis Rotenburg-Wümme, Nordfolk County en Fylkeskommune Hordaland. Maar om bijvoorbeeld ook nog een bezoek aan Londen mogelijk te maken wil men de Vlaamse (u leest goed) ICT-aanpak (zie nu hoe men dat doet op de Kortrijkse website, of die van Leiedal zelf!) confronteren met die van Groot-Brittannië.

LoG-IN is een project dat loopt over drie jaar en werkt rond verscheidene modules.
Zo zal worden gewerkt aan de uitbouw van een bedrijvendatabank die alle informatie over bedrijven in gemeenten met elkaar linkt. Er komt hierbij ook nog een gemeentelijke productcatalogus. Die zal een overzicht bieden van alle diensten waarvoor bedrijven bij het gemeentebestuur terechtkunnen(wie, wat, hoe, waar, wanneer). Zie alweer onze Kortrijkse website die al sinds enkele jaren bezig is met zichzelf op te frissen.

Om de toegang tot de overheidsinformatie vlotter te maken wordt de mogelijkheid onderzocht van een beveiligd EXTRAnet tussen gemeenten en bedrijven. Binnen deze communicatiestrategie wordt een nieuwe loketaanpak uitgetest. Deze zou dan de vorm kunnen aannemen van een front-office, waarbij de gemeentelijke bibliotheek bijvoorbeeld (die ligt in Kortrijk gelukkig naast het “ondernemerscentrum” in de Leiestraat, pal tegenover het nieuwe stadhuis) fungeert als een aanspreekpunt voor informatie, of als loket waar bedrijven hun dossiers kunnnen afhandelen. Meer nog: een vergelijkbare test zal gebeuren met postkantoren (Bellegem? Rollegem?) en “mobiele ambtenaren”.
U wist dat nog niet? Kortrijkse schepenen ook niet. Die van Menen ook niet.

In het Log-IN-project is ook een technisch luik opgenomen. Zo moet er – tot uw verbazing welllicht – een snelle toegang tot het internet komen voor Leiedal en de aangesloten gemeenten. Zou men hier niet intranet bedoelen? Lezer, ambtenaar, bedrijfsleider, u zit hier nu toch al snel op internet? En raadsleden: u krijgt toch nog niet allemaal de CBS-notulen via E-mail? En als u die krijgt, na hoeveel weken gebeurt dat?
Tot daar iets over In-Loggen.

Kortrijk (Leiedal) geniet evenwel nog van andere Europese ICT-subsidies.
Er is nog een tweede project, genaamd E-Voice. De partners zijn hier Noord-Friesland, de stad Groningen, Uddevalla, Ale en Häryda, plus de stad Bremen. Leiedal is hier geen “lead partner” maar wil niettemin via “E-voice” onderzoeken hoe een MIX van klassieke en nieuwe media kan zorgen voor een grotere betrokkenheid van o.a. de Kortrijkse burger bij het beleid. Daarvoor wordt gewerkt rond digitale buurten, een verbeterde dialoog met de mandatarissen, actieve openbaarheid van bestuur en een betere dienstverlening aan de burgers.
Onthou het goed !
Dit alles moet er ten laatste zijn in 2007.

Er komt nog een gemeentelijke productcatalogus voor de burger die ook via interactieve televisie raadpleegbaar zal zijn.
En kijk nu nog eens naar de website van Leiedal. Onder de rubriek “activiteiten” is er niets te vinden. Men vindt er wel enkele bij het item “publicaties”.
P.S.
In een volgend stukje behandelen we de vraag hoe gratis die “Academy” is.

Er is een startvergadering geweest ! Van de levende krachten uit de regio.

Het is ons helemaal ontgaan.
Op 21 januari was er een startvergadering van het RESOC in Zuid-West-Vlaanderen.
Of dat al gebeurd is in het Hoge Noorden? Geen idee.
Dat de kranten daar weinig melding van maakten ligt aan het feit dat er die dag teveel advertenties en ongelukken waren.

U weet niet wat het RESOC is?
Wel, dat is een TRIPARTIET. Nog wel van de levende krachten uit de regio.
U was daar alweer niet bij.
Maar een verslag uit deze praatbarak volgt nog van zodra in ons bezit.
Het sociaal-economisch streekoverleg is grondig hervormd hoor!
Subsidies en personeel zijn daarentegen gebleven of zullen nog stijgen.

Er is nu ook een vzw ERSV, wel te verstaan enkel bedoeld als een juridische hulpstructuur op provinciaal vlak om de RESOC’s en ook nog de SERR’s uit te bouwen op het niveau van de subregio’s. Niet verwarren: de SERR is een BIPARTIET.
Van de ERSV weet ik niet of die bi of tri is.

De secretariaten van REBAK en STC zijn al sinds begin dit jaar geïntegreerd in één gemeenschappelijk secretariaat voor het RESOC en de SERR.
Telefoon en adres nog niet te vinden in de Gouden Gids.
Zal er in het nieuwe “Kasteel van de Streek” op ‘t Hooghe wel plaats genoeg zijn voor voor al die bi’s en tri’s? Pff…

HUIS VAN DE STREEK geraakt niet gemakkelijk in de steigers

Eigenlijk bestaat er al een “Huis van de streek“, nog wel in Kortrijk ook. Bijna niemand weet dat, (u ook niet, lezer!) en wat er daar in feite uitgericht wordt is vele malen bijwijlen een volkomen raadsel.

Op papier heeft het Huis een “kruispuntfunctie” én “knooppuntfunctie” voor publieke en semi-publieke overlegorganisaties met een intergemeentelijke of regionale werking. Ja. Het is al goed.
Ook zou het Huis fysiek (bouwtechnisch) als basis dienen voor de zgn. “gebiedswerking” van de provincie. Daar heeft ook nog niemand iets van vernomen.
(Lang geleden een keer gezocht naar de verantwoordelijke provinciale ambtenaar voor die gebiedswerking. Niemand wist waar hij zat. Na veel getelefoneer gevonden in een kantoortje van een overdekte zwemkom in de stad. Heb niet meer aangedrongen bij de vraag wat hij daar deed.)

Kortom, het HUIS is en wordt een “ontmoetingshuis”! Een regionaal rendez-vous huis.
In het politiek jargon: “huis clos”.
In de praktijk wordt daar (nu) veel bedrukt papier geproduceerd, met verslagen van wat er elders en in andere organisaties daadwerkelijk aan plannen wordt gemaakt en gerealiseerd. Insiders krijgen daaromtrent om de zoveel (twee) maanden een overigens goed gemaakt overzicht van. Laat dit wel gezegd zijn.
De eigen toegevoegde waarde van het Huis is evenwel nul.
(Zie de website: http://www.regiokortrijk.streekhuis.be)

Het bestaande “Huis van de Streek” is sinds maart 2002 gevestigd in de “Orangerie Broel” aan de Dam. Kloppen op die schone beletterde deur ( gouden “office”) , en dan zien wat dat geeft. Niet bang zijn. Er is waarschijnlijk geen enkele bezoeker-mandataris in zicht. (Ze zijn er ook nog nooit geweest.) Enkel gewone klerken.

De huurprijs aldaar is uiteraard nogal excuberant, zodat de drie personele individuele gebruikers-medewerkers daarginds algauw beetje geschrokken ook uitkeken naar een nieuwe locatie. Oorspronkelijk wou het Kortrijkse stadsbestuur (dat wel te verstaan naar eigen woorden met heel die kwestie niets heeft te maken) absoluut een vestiging in de binnenstad, maar die werd niet gevonden. (Sommige plaatsen kwamen ook gewoon niet voor op de inventaris van potentiële gebouwen: de Collegetoren bijvoorbeeld, een of andere straks leegstaande kliniek, het gebouw van de dienst bevolking in de Leiestraat.)
Weet je wat?
Al die ontmoetingsplaatsen waren stuk voor stuk net niet “schoon” (representatief) genoeg voor de bobo’s van de regio. (Ge moet daar niet veel achter zoeken hoor. Een klein kasteeltje volstaat. )

En zie: er is een wonder geschied. Beter gezegd: een truc bedacht.
Het vroegere Vormingsinstituut (nu Syntra West) zag namelijk graag zelf wel enkele van zijn activiteiten verplaatst naar het stadscentrum. Mits daar enige pecunaire galanterie vanwege de stad zou bij te pas komen. Zo gezegd zo gedaan, althans binnen een fractie van het CBS.
Dit werd al met al door de coalitie tamelijk vlug en voorspoedig geregeld, op een – voor Syntra althans – decente financiële wijze. Besloten werd om met Syntra een “Ondernemerscentrum” in de Leiestraat op te zetten.
Maar nu moest Syntra nog tegen een behoorlijke prijs zijn kasteel van ‘T Hooghe met aangelanden (plus de klassen in de vroegere bowling?) kwijtraken. De vraagprijs van het Vormingsinstituut (een soort factie van de Middenstand – het stadsbestuur wil niet zeggen wie de aandeelhouders zijn) was 1.500.000 euro.

Dat is nu ook geregeld, alweer spitsvondig in een beetje breder kader gezet. In het kader van het algemeen belang. Dat is altijd goed. Dient altijd ergens voor.
Een stuurgroep met leden van Leiedal (dat is hier de stad), de provincie en Rebak was na enig palaver van oordeel dat het “Huis van de Streek” best een nieuw onderkomen zou vinden op het “Kasteel van Syntra West”.
Nu nog de vraag wie dan wel concreet dat kasteel zou willen kopen. Het BELEIDscomité Rebak heeft daar alleszins geen geld voor (alle subsidies gaan bijna uitsluitend naar personeelskosten) en Leiedal weet zelfs nu nog niet zo duidelijk of de intergemeentelijke vereniging zich ook de facto in het nieuwe Huis zal vestigen.

De Provincie zal het dus kopen. Een zekere impuls of stroomstoot van de Kortrijkse Provincievoorzitter zal daar ongetwijfeld toe hebben bijgedragen.
Er bestaat sinds kort een “compromis” met Syntra ten bedrage van 1.300.000 euro, inclusief de rozentuin. Normaliter zou de aankoop nog deze week goedgekeurd worden door de Provincieraad, maar dit dossier is uitgesteld want er ontbreken nog enige documenten, waaronder het door stad Kortrijk goedgekeurde BPA.

Hoeveel zal het streekhuis kosten?
In mei 2003 werd in de gemeenteraad gedacht aan zoiets van 3 miljoen euro.
Dat klopt natuurlijk aan geen kanten.
1) Er zijn de ontwerpkosten van het BPA zelf en die van de architecten en de veiligheidscoördinator. Bedragen nog onbekend.
2) Voor de aankoop van het kasteel en de tuin betaalt de provincie dus 1,3 miljoen.
(Is de bowling hierin begrepen?)
3) De herinrichting en het oplappen van het kasteel zelf is ook niet gratis. Bedrag nog onbekend.
4) De tijdelijke en voorlopige herinrichting van de vroegere bowling (waar nu klassen zijn): geen prijs bekend.
5) De sloop (jawel!) van diezelfde vroegere bowling en de heropbouw ervan met de nodige herinrichting (kantoren en vergaderzalen): geen idee.
6) Diversen (herinrichting tuin, aanleg parking, meubilair en andere faciliteiten): quid?

Lezer,
als we nu een keer onder ons zouden afspreken dat het streekhuis over vier of vijf jaar uiteindelijk 5 miljoen euro gaat kosten?

En wie gaat dat allemaal betalen?
Het schepencollege zegt tot op heden in koor: WIJ NIET HOOR !
Alles gebeurt op rekening van de drie partners, te weten: Leiedal, de provincie en Rebak.
Kosten gelijk op te delen.
Welnu.
De stad participeert in Leiedal, en betaalt daarom alleen al wel degelijk wél mee in het project.
De provincie heeft over dit ganse project nog geen accurate begrotingskredieten ingeschreven.
En Rebak (dat is het Regionaal Beleidscomité Arrondissement Kortrijk) heeft zoals gezegd geen centen daarvoor. (Met 60.000 euro subsidies kun je hier niets doen.)

Er is een belangrijk schepen van de stad die in het diepste van zijn hart ook existentiële twijfels koestert aangaande het project.
Afgevaardigden van het OCMW binnen GECORO waren ook niet enthousiast. (In de laatste gemeenteraad van 10 januari werd dit zonder blikken of blozen ontkend.)

Er rest maar één hoop.
Dat alle verenigingen waarvan men dacht dat zij in het Huis hun intrek zullen nemen of zouden kunnen nemen dat ook daadwerkelijk gaan doen en daar dan een ferme huur voor betalen.
Meer nog. Ze kunnen met zijn allen ook de opbrengst van de verkoop van hun huidige lokalen inbrengen als vermogen in het project. Alles is dan meteen betaald. Geen zorgen meer.
Is er dan niemand die aan deze grootscheepse consignatie denkt?
Komen zeker in aanmerking: Leiedal, Welzijnsconsortium, Logo, STC, RISO, Overlegcultuur, Open Net, Eduforum, Regionaal Technologisch Centrum, enz.
Maar Leiedal zelf weet nog altijd niet goed wat te doen. Bijbouwen of niet?

Het Huis zal dus werkelijk een grondige prospectie moeten organiseren, op zoek naar nog andere mogelijke deelnemende instellingen.
Al aan onze zes huisvestingsmaatschappijen gedacht? IMOG? De intercommunale Vliegveld?
Het Stadsontwikkelingsbedrijf (de vroegere Woonregie)? De VZW BUDA? Interreg III-B?
De Conferentie van Burgemeesters? Westtoer? Bitlar? De GOM? Natuurpunt? WES !

Zonder enige marktverkenning komen we er nooit uit. (Het Zeepreventorium wil nu al niet meedoen…)
Misschien kunnen we nog wat bijkomende, nieuwe publieke of semi-publieke instellingen bedenken met de stellige belofte dat ze “een thuis” krijgen op ‘t Hooghe.

Komt allemaal in orde.
Zeker als de oprichting van het Huis ertoe leidt dat er tabula rasa wordt gemaakt met de vele mekaar overlappende instellingen uit de regio. Laat die territoriumstrijd nu een keer ophouden.
Net dat zou netto de toegevoegde waarde kunnen zijn van ONS HUIS.
Afspraak in de “Libel” in de herfst 2006 op Hoog-Kortrijk. Zicht op alles.

P.S.

Het “HUIS VAN DE STREEK” is niet hetzelfde als het STREEKBEZOEKERSHUIS of STREEKBEZOEKERSCENTRUM. Mandatarissen en vrijgestelden vergissen zich daar wel eens in.
Al die dingen hebben ook niets te maken met het Ondernemerscentrum, of het Ondernemingshuiscentrum. Of Ondernemingscentrumhuis. Of een o.c. van de Dekenij.
“Muziekcentrum” is nóg iets anders.
Het “Centraatje” ook.
Beetje onderscheid maken a.u.b. Coördinatiecentra zijn nòg iets anders. Zie de Stadskrant.