Category Archives: stadhuis

Hoeveel papier verbruikt Stad en OCMW ?

Vorig jaar kocht het OCMW voor 16.500 euro papier. Om welk soort het gaat (gerecycleerd is duurder) weten we niet. Evenmin of het hier ook gaat om enveloppen. Via een onderhandelingsprocedure kreeg het OCMW voor volgend jaar een offerte binnen ten bedrage van 10.558 euro, maar wel zonder BTW. Er was een onderhandelingsprocedure mee gemoeid waarbij men niet minder dan 16 firma’s heeft aangeschreven. Zestien geselecteerden. Ongezien. Slechts twee kandidaten dongen mee. Winnaar: de NV Lyreco Belgium uit Vottem.

Ergens midden dit jaar is beslist om Stad als aanbestedende overheid aan te stellen voor de gezamenlijke aankoop van papier voor zowel de stadsdiensten als die van het OCMW. Via een algemene offerte. De raming van het verbruik door Stad bedroeg toen 40.600 euro, exclusief BTW. Men kwam wel overeen dat het bestek zou opgesplitst worden in twee percelen, en dat de kandidaten zowel voor beide percelen als voor iedere afzonderlijk een offerte konden indienen.
Ergens in september is de wijze van gunnen veranderd: het kon ook met een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking aangezien het totaalbedrag van de aankoop om minder dan 67.000 euro ging. (Gemeenteraad weet nergens van.)

Voor Stad hier op de redactie van KW geen idee over hoeveel geld het gaat en aan wie de opdracht is gegund. Gezamenlijke aankoop?
Voor kantoorbenodigdheden in het algemeen is bij het “algemeen bestuur” voor volgend jaar 95.950 euro begroot.

Stel dat de aankoop van papier uitsluitend op kantoorpakken van 500 vellen slaat, dan zou het voor de Stad kunnen gaan om meer dan 10.000 van die pakken. Eens vragen hoeveel enveloppen men nodig heeft op het stadhuis.

Ons historisch stadhuis ontvangt alles en iedereen

Omwille van het vijfjarig bestaan van deze elektronische burgerkrant houden we hier nauwkeurig in de gaten wie er zoal kan/mag officieel ontvangen worden op het oude stadhuis, in de Gotische Zaal en/of de Beatrijszaal, of de oude Raadzaal. Met of zonder drankje vanwege het stadsbestuur, met of zonder catering door de dienst Protocol, met of zonder aanwezigheid van een schepen of een toespraak van de burgemeester. Want in principe weigert men het gebruik van deze zalen niet als het gaat om jubilerende, min of meer Kortrijkse organisaties. En zeker niet als het om cultuur gaat.

Maar wat als het stadsbestuur vindt dat kortrijkwatcher (KW) een pure, platte commerciële organisatie is, die nauwelijks enig verband heeft met wat er (hier) maatschappelijk toe doet? Wat als de dienst Protocol van de burgemeester van oordeel is dat het de directie van KW enkel te doen is om reclame te voeren en klanten te ronselen?
Dan maken de voltallige redactie, directie, de afdeling abonnementen en advertenties, plus de aandeelhouders van KW toch een kans op ontvangst in het stadhuis, alhoewel hoogstwaarschijnlijk zonder powerpresentatie vanwege titelvoerend burgemeester en minister Stefaan De Clerck.

Wat uitleg hierbij.

Op 18 november mag de marketing verantwoordelijke van de NV Horatius Vermogensbeheer (Rijselsestraat) gebruik maken van twee zalen om “een bescheiden uiteenzetting te geven van de activiteiten van de vermogensbeheerder aan zijn klanten”. De organisator moet in dit geval wel zelf instaan voor de catering. Over een te betalen retributie wordt geen melding gemaakt.

Horse Land Resort&Spa nu. Nooit van gehoord?
Dat is een schitterend oord voor het inrichten van seminaries, feesten en andere evenementen. Je kan er ook blijven slapen. In een uniek kader van hedendaagse architectuur, omgeven door een prachtig domein. Horse Land is waarlijk een wereld waar de paardensport met deze van de zakenwereld, ontspanning en infotainment worden verenigd. Het domein ligt wel in Frankrijk, op een half uurtje rijden van Kortrijk. In Premesques bij Lille. Welnu, op maandag 15 november om 18 uur wordt u allemaal (bedrijfsleiders, plaatselijke horeca, raadsleden, enz.) uitgenodigd op het stadhuis voor de presentatie van dat Horse Land. Waarnemend burgemeester Borat houdt in de Gotische Zaal een toespraak. Daarna is er receptie in de Gravin Beatrijszaal. Horse Land staat zelf in voor de catering. Voor meer info: bel naar 0471 318 006 ten name van Hans Verscheuren.

Gaat de Dienst Protocol daar wel mee akkoord? Was er daar een consensus over in het Schepencollege van 20 oktober? VLD-schepen Wout Maddens, als voorstander van grensoverschrijdende vrijemarkteconomie?? Het gaat hier dus om een pure marketing en reclamestunt van een Frans bedrijf, dat vanuit ons eigenste stadhuis en met de zegen van ons stadsbestuur de concurrentie mag gaan aanvatten met onze plaatselijk HORECA. Met de Xpo. Met Vanwonterghem. Met den Damier. Geen wonder dat Hans Verscheuren zijn toevlucht zocht of moest zoeken tot een “neutraal” publiek gebouw.

Op 4 december ontvangt het stadsbestuur de mandatarissen van de Jong-CD&V. De dienst Protocol staat in voor de ontvangst en zorgt voor een drankje. Maar het Schepencollege zegt helemaal niet waar dit zal gebeuren. In het Museum 1302, zoals vroeger al het geval was met een bijeenkomst van alle CD&V-parlementariërs? Of eerst in het stadhuis? Zal men dan een retributie opvragen? (Voor het auditorium gaat het in dit geval om 100 euro.) Er is een toespraak voorzien door Lieven Lybeer, terwijl concullega Stefaan De Clerck een powerpointpresentie over Kortrijk van commentaar zal voorzien.

Veerle komt ook

Er zijn omstreeks deze tijd nogal wat ontvangsten voorzien, waarbij men geen objecties kan verzinnen. Jubilerende verenigingen (een handbooggilde, een sportclub voor slechthorenden en doven), een inhuldiging (de Orde van het Vlastreffen). Voor dit soort ontvangsten is traditioneel een drankje voorzien voor maximum 50 personen.
Maar wat te denken van de ontvangst van “De vrienden van Veerle Heeren”? Een CD&V-politica uit Sint-Truiden heeft op 4 december een dagtrip bedacht! Met powerpresentatie over Stad door minister Stefaan De Clerck !! (Heeft hij die zelf gemaakt?) Met drankje. Met toespraak van Borat.

Er is ooit een keer een reglement gemaakt voor ontvangsten op het stadhuis. Kerngedachte: voor jubilerende verenigingen en tentoonstellingen. Niet te vinden op de website van stad.
Dat reglement moet dringend herzien worden. Wat met politieke bijeenkomsten? Wat met puur commerciële bedoeningen? Wat met bepaalde retributies? Voor de ontvangstzalen in het stadhuis bijvoorbeeld heeft men het over dagtarieven van 5 uur. Als de receptie met netwerking van Horse Land Resort&Spa niet uitloopt tot 23 uur betaalt men dus gewoon niets.
Soms beslist de dienst protocol dat er 70 genodigden een glaasje krijgen, soms 100. “De Volkstuin” kreeg geen receptie aangeboden bij zijn 85-jarig bestaan, want jubilerende verenigingen krijgen dat pas als ze een veelvoud van 25 jaar bestaan.

P.S.
De dagtrip staat nog niet vermeld op de website (met kalender) van volksvertegenwoordiger Veerle Heeren.

Nieuwjaarsreceptie van Stad zonder bier, zonder oliebollen, zonder warmte, zonder orkest

Update
Volgens het “Kortrijks Handelsblad” van 15 januari was Bockor wel bereid om bier te leveren, maar een ambtenaar (!) heeft de biervoerders ter plekke weggestuurd
.

Vorige zaterdag 9 januari ging op de Grote Markt de traditionele nieuwjaarsdrink door voor de Kortrijkse bevolking.
Geen volk. Le TOUT COURTRAI ontbrak volkomen. Houden Kortrijkzanen niet van hun Stad, of van mekaar?
De eerste mededeling in de speech van de wnd. burgemeester Lieven Lybeer sloeg op het feit dat er omwille van de vrieskou geen bier zou getapt worden. Was me dat een koude douche zeg! We kregen lauwe, morsige soep en bar slechte Glühwein te verduren.

Per procent alcohol is de moleculaire concentratie 0,22 mol/l wat een vriespuntverlaging van 0,45° C meebrengt. In Nederlandse cafés schenkt Heineken met een bevroren tap (ice cold, met ijslaag!) van -4° C. In Britse pubs wordt getapt bij een temperatuur van min 4,4 graden Celsius. Dit is beneden het vriespunt van 2,5 graden. Want – Lieven, zeg dat eens aan leverancier Bockor – bier bevat behalve water ook een beetje alcohol en als je water onder druk zet krijgt het geen kans om uit te zetten en bevriest het niet.

In Menen was er afgelopen zaterdag ook een nieuwjaarsreceptie met honderden enthousiaste bewoners, ook uit Lauwe en Rekkem want van daaruit waren er gratis bussen ingelegd naar het centrum. De vrieskou belette niet dat er daar frieten werden geserveerd, en oliebollen, pannenkoeken, hutsepot, appeltaart, popcorn, pizza, kippenboutjes, pasta en ga zo maar door. Stad Menen gooide er ca. 20.000 euro tegenaan.

In Gent was er op zondag feest, en wat voor een. Voor 33.000 euro gratis drank voorzien. Jupiler (blauw!), Kerstbier, cava, drie soorten jenever, fruitsap, chocolademelk. In een dik uur tijd waren alle 3000 “Gentse mokken” uitverkocht. De catering werd via een overheidsopdracht gegund aan de vzw Uitbureau. Via een loting kreeg de jeugdbeweging VKSJ Sint-Paulus de verantwoordelijkheid voor de service.

Bij ons in Kortrijk is de traditionele leverancier steeds weer Bockor. Voor het bier was het budget zoals vorig jaar geraamd op 3.000 euro. (In 2007: 2.750 euro.) Voor de Glühwein was er ook weer 2.000 euro voorzien.
De opbouw van tenten, de bediening en de afbraak werd zoals vroeger gedaan door 12 personen van de vzw Tinekesfeesten. 1.000 euro. (In 2006 ging het nog om 2.500 euro !) De scouts van Groeninge kwamen af met drie patrouilles voor 600 euro.
Andere kosten: muziekband Freddy Saget (700 euro, niet gezien!), broodjes voor de medewerkers (150 euro), lunch voor de band die er niet was (150 euro), soep (750 euro), huur geluidsinstallatie (1.500 euro).
Voor de verwarmingselementen die we niet hebben gezien of gevoeld: 500 euro.

Totaalbudget voor het feest van dit jaar: 10.350 euro. Net als vorig jaar.
Toen er in 2006 nog oliebollen waren te verkrijgen dacht men aan een kostenraming van 12.720 euro. Die kostten toen aan de stadskas 1.200 euro.

Hoeveel volk verwacht de dienst protocol en evenementen normaliter op onze nieuwjaarsdrink?
Misschien af te leiden uit het aantal voorziene herbruikbare bekers: 10.000.

Waarom bemoeit de gemeentelijke vzw Feest In Kortrijk (FIK) zich niet een keer met de zaak?

Risicoanalyse bij stadspersoneel wijst op een risico ! Alcoholgebruik !

Het bureau “Idewe” (met onder andere een kantoor in Roeselare) maakte een risicoanalayse over de psychosociale belasting van ons stadspersoneel.
Heel goed zouden we zeggen, als daar ook eens alle leden van het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) en kabinetten waren bij betrokken geweest. Het absenteïsme van drie leden van dat College is voor een beetje kenner van facilitymanagement een verontrustend signaal over de arbeidsinhoud (schepenen verlichten de werkdruk), de emotionele belasting (schorsingen van vergaderingen, hernemen van agendapunten), de arbeidsrelaties (Bral en de burgemeester), de arbeidsvoorwaarden (teveel vergoedingen en reisjes, cumulaties), de arbeidsomstandigheden (ruzie om het beste bureau en het meeste aantal kabinetsleden).

CBS verantwoordde de studie met een vanzelfsprekendheid. “Wil een organisatie optimaal kunnen functioneren, dan is het van het grootste belang dat elk personeelslid zich goed voelt op het werk.”

“Idewe” heeft weinig knelpunten ontdekt.
Er zijn geen signalen van “onwelbevinden”. Kortrijk scoort goed in vergelijking met andere openbare besturen.
Wel is er een mindere score inzake structuur. (We wezen daar ook al op: men zou best heel de organisatie herzien.) Qua arbeidsrelaties moet men de inspanningen inzake interne communicatie “bestendigen en verfijnen”.
En de werkdruk is verhoogd. Cognitief dan. (Ja, bel maar eens naar het stadhuis na 16 uur.)
Een nogal onbegrijpelijke vaststelling in de risicoanalyse is dat bij de “zorg voor personeel” vragen rijzen over de “sociale dienstverlening”. Waar slaat dat op? Nood aan kinderopvang?

Het bureau “Idewe” was geen juiste keuze voor dit soort analyses van psychosociale belasting.
“Idewe” is eerder een dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Heel gericht op fysieke en medische aspecten van belasting bij personeel. Voor dit studiebureau is “welzijn” gerelateerd aan overgewicht, rugpijn, migraine. Asbest op het werk.

Vandaar de twee enige, echte knelpunten die zijn ontdekt.
Citaat: “Bij gezondheidsgerelateerd gedrag zijn geen opspoorbare risico’s, behalve wat betreft acoholgebruik”.
Vroeger was er daaromtrent een preventiebeleid, zodat het CBS heeft besloten om dit opnieuw “aan te zwengelen”.

Een ander knelpunt is “grensoverschrijdend, ongewenst gedrag”.
Waar slaat dat op? Een gevolg van alcoholgebruik?
Gaat het om geweld? Pesterijen? Een overmaat aan absenteïsme?

Kan het CBS een keer aan de gemeenteraadsleden het rapport van “Idewe” ter inzage geven?

Waarom geen risicoanalyse over psychosociale belasting bij burgemeester en schepenen ?

Ja, waarom niet?
Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) komt in principe iedere dinsdagmorgen bijeen. Tamelijk vroeg, net als wij. Daarna, rond de middag is er niet veel meer te doen. Iedereen uitgeput. Aperitiefje.
Achteraf – als iedereen weg is – geeft burgemeester zijn uitleg aan de papieren perse. Klakkeloos overgenomen.
Ga maar rustig siësten.
Papieren pers noch WTV bekijikt een dossier. Het is de laatste keer dat ik dat zeg.

Volgend jaar reünie wel opnieuw op woensdag. Dan heeft men namelijk meer tijd om de dossiers te raadplegen. Die dossiers zijn (dank de stadsecretaris) minstens al gereed op vrijdag maar schepenen nemen die tijdens het weekend ongaarne mee naar huis. (Veel staat nu te lezen op intranet.)
En daarbij, als een CBS bijeenkomt op dinsdag is er één keer per maand al de vorige avond een gemeenteraad geweest, wat heel slopend is. Komt de waakzaamheid en concentratie om 8u30 ‘s morgens niet ten goede als men tot een gat in de nacht is blijven plakken in de Gilde, de Middenstand, de Chinees of ‘Petit Paris’.

Het wordt tijd dat de ambtenaren van de dienst ‘facility’ (geen extern bureau) een keer een onderzoek doen naar de werkomstandigheden en werklast van burgemeester en schepenen.
Het is al gebeurd voor het stadspersoneel. Zie verder.

Waarom is dit een keer nodig?
Een uiterst belangrijk signaal over het welzijn en welbevinden van mandatarissen (ook personeel) is het symptoom: “absenteïsme”.
In het CBS loopt dit soms de spuigaten uit. Op 16 september laatstleden waren geheel verontschuldigd: de heren en dames Stefaan De Clerck, Alain Cnudde, Jean de Bethune, Hilde Demedts. In de julimaand ontbraken er wekelijks meestal drie schepen. Vier keer (dit is een hele maand) Stefaan Bral. Tweemaal Guy Leleu. Tweemaal Marie-Claire Vandenbulcke.
Bedenk daarbij dat men vanaf eind juli tot begin september niet bijeenkomt.

Een bestuur (hier ook : MANAGEMENT) van een bedrijf met 1000 personeelsleden vergadert niet gedurende vijf weken aan een stuk. Moet kunnen.

Schepenen kennen de data waarop ze niets te doen hebben nu al voor volgend jaar 2009.
Kunnen hun vakantie al perfect regelen. Al deze maand september 2008. Dwingende redenen voor afwezigheid voorzien. Iets afzeggen. Desnoods een College van dag veranderen als het er waarlijk toe doet.

Over heel dit jaar bekeken spannen de schepenen Hilde Demedts en Stefaan Bral de kroon. Allebei zeven keer afwezig. Tot op vandaag.
Alain Cnudde (schepen van Welzijn!) doet het tot veler verbazing ook niet zo best. Zesmaal gespijbeld in de Colleges van dit jaar.
Van Hilde is geweten dat zij net voor de volgende verkiezingen (2011? vroeger?) zal vervangen worden door raadslid Christien Depuydt. Moet zij daarom nu reeds uitbollen?
De afwezigheid van Bral is karakterieel (en beroepshalve) te verklaren. Die man doet onbeschaamd als een otter wat hij wil, overal en altijd. Als hij naar de gemeenteraad komt Рals Рvertoeft hij lijk een wandelende telefoon in de wandelgangen. Het wordt hoog tijd dat men dat begint te beseffen in de Bissegemse caf̩s. En bij zijn kiezers.

Gemeentelijke websites opnieuw doorgelicht

Zopas heeft het ICT-onderzoeksbureau “Indigov” zijn verslag 2008 kenbaar gemaakt aangaande de kwaliteit van de Vlaamse en Brusselse gemeentelijke websites. Het is de zevende editie.

Welke plaats Kortrijk dit keer inneemt in de ranking weten we niet.
Vorig jaar wisten we het ook niet, en de jaren daarvoor ook niet. De Kortrijkse website meldt daar niets over, en als dit nu weer het geval is, zou het er kunnen op wijzen dat Kortrijk niet tot de top 25 behoort. Indien dit wel het geval is (9 van de 13 centrumgemeenten behoren ertoe) zal het stadsbestuur het niet nalaten om dit te melden.
Rangschikt Kortrijk zich in klasse A, de 54 toppers? Of zitten we – zoals vorig jaar – nog gerankt bij klasse B, de 7 runners-up?

De redactie (de directie!) van kortrijkwatcher kan het zich niet veroorloven om de studie van Indigov te bestellen. Het volledige verslag kost niet minder dan 275 euro, exclusief een BTW van 21 procent.
In het kader van openbaarheid van bestuur zou het College toch minstens de doorlichting van onze website kunnen kenbaar maken aan onze raadsleden.
Gemeentebesturen kunnen het globale rapport bestellen tegen de halve prijs, en krijgen de maatrapportage voor de eigen gemeente gratis. Daarin staan dan gedetailleerde cijfers en resultaten, samen met een positie-analyse van de website ten overstaan van Vlaanderen en Brussel als geheel, binnen de provincie, en ten overstaan van groepen of types van vergelijkbare gemeenten.
Onmisbaar voor een raadslid dat het nog waagt om een interpellatie te houden over de stand van zaken bij onze website.
Hoelang (jaren!) is men nu al bezig met die te vernieuwen? Hoeveel personen en instanties (Leiedal) werken daaraan mee? Hoeveel kost dat allemaal? Wat zijn de plannen? Wie wordt daarbij door de wieskiets geraadpleegd? Over de content. Wanneer komt die nieuwe website eraan?

Uit de nieuwe lijst van de top 10 volgens Indigov blijkt nu wel dat ook kleinere gemeenten een goede score kunnen behalen.
Meeuwen-Gruitrode met 12.664 inwoners staat net op de tiende plaats. Middelgrote gemeenten als Zwijndrecht, Edegem, Bornem behoren zelfs tot de top 5.
De kwaliteit van een gemeentelijke website staat of valt met de politieke wil om er iets aan te doen.
Veelal hangt alles puur af van enkele personen.
Jaren geleden, toen er slechts één ambtenaar instond voor de website was die bijna even “goed” als de huidige. Voor wat eCommunity en eDemocracy betreft zelfs beter. De zoekmachine is nog altijd een bron van vermaak. Tik maar eens iets in, willekeurig.

P.S.
Kijk vooral eens naar websites van Nederlandse gemeenten.
En vergelijk. Gent en Leuven en Zwijndrecht (de top 3) zinken daarbij in het niet. Op alle vlakken (meer dan 100 criteria) die Indigov hanteert.

De Raadskelder opgedoekt !

Er zal geen nieuwe huurverlenging meer toegestaan aan de handelshuurder (NV Etn. A. De Grijse) !
Het café onder het (oude) stadhuis verdwijnt. Stad wil het goed een bestemming geven die elke handelsonderneming uitsluit. In die zin dat die ruimte opnieuw (???) geïncorporeerd wordt in het stadhuiscomplex.
Officieel loopt de handelshuur nog tot 31 december 2007.

Wat spijtig allemaal.
Die 50’er jaren. Met klokke roeland. Toneverplatse. Willem Putman. Dan Tone Sansen. Wat daar ooit allemaal is bedisseld zeg. Gevrijd.
En maar zoeken naar de uitgang, naar links of rechts boven. Die helse trappen. Poortje was al dicht. Gehandicapten hadden niet de minste kans.
Erfgoed.
Velen zullen met heimwee terugdenken aan de woelige tooggesprekken na de officiële gemeenteraadszittingen.
Iedereen zal voortaan in verspreide slagorde gaan napraten in diverse café’s. De middenstand zal er wel bij varen. Modest?
Zijn er hier nog praatcafés? (Bruine kroegen?)

Wat Stad van plan is te doen met die crypte is nog onbekend.
Heeft de toekomstige VLD-schepen van stadsvernieuwing een voorstel?
En U, lezer?
De huurprijs bedroeg 10.037 euro. Een jaarlijkse concessie voor stadsgebouwen bedraagt gemiddeld 14.000 euro. Met BTW is dat ruim 17.735 euro.

De ware prijs van het nieuwe stadhuis

In de voorlaatste gemeenteraad (die van juni) kon ik mijn oren én ogen niet geloven toen schepen Jean de Bethune van gebouwen even iets over zijn nieuw stadhuis wist te vertellen.
Mijn ogen niet omdat de schepen vanwege “familiale omstandigheden” met aanzienlijke vertraging de Raad vervoegde, en die omstandigheden waren hem heel duidelijk nog aan te zien. Mijn oren vooral niet omdat hij poneerde dat het nieuwe stadhuis (NAC: nieuw administratief centrum) minder dan 200 miljoen oude franken heeft gekost.
Los van de aankooprijs van het KBC-gebouw wel te verstaan. (Hoeveel was dat nu eigenlijk? 6.250.000 euro? Zonder de leningslasten?)Schepen zou best toch eens met de meest recente en volledige en concrete gegevens uitpakken.
Want het is al van 9 juli 2004 geleden dat de raadsleden nog enige cijfers konden zien betreffende de renovatie en herichtingswerken van het NAC.
Voor bepaalde loten (heating ventilation en air conditioning, vernieuwen telefooncentrale, detectie brand en inbraak, schilderwerken, maatwerk meubilair, contractuele herzieningen) waren die zgn. “eindafrekeningen” nog altijd voorlopige bedragen.
Daarenboven heeft men de prijs van de bekabeling buiten het budget gehouden en doorgeschoven naar ICT van schepen De Coene. Dat lot 5 heeft waarschijnlijk ca. 222.000 euro gekost. Het was in elk geval zo geraamd.

Die voorlopige afrekening bedroeg toen (zonder de bekabeling) 3.343.455 euro.
Waar geen gemeenteraadslid iets van weet is wat het vroegere projectteam (bij de aankoop van het bankgebouw) aan erelonen heeft gekost.
De voorstudies. De ontmantelingswerken. De veiligheidscoördinator. De erelonen (8 procent?) voor NOA én Epsilon! De leningslasten! (Dit soort geweldige bedragen wordt altijd buiten beschouwing gelaten.)

Er waren uiteindelijk ook méér dan 9 loten.
Ontmantelingswerken (41.718 euro?). Omgevingsaanleg (152.000?), signalisatie (51.000?), groen dak (50.000?), zonnewering kant Papestraat (12.500?).
We kregen er ook nog een dakcafé en vergaderzalen bij (162.573 euro).
Zelfs bij de laatste begrotingswijziging 2006 waren er nog aanpassingen aan die zgn. eindafrekening van 2004.

Met andere woorden: wij althans raken er niet uit, zelfs na veel opzoekingswerk.
HOEVEEL HEEFT HET NIEUWE STADHUIS NU WERKELIJK GEKOST?

En het is nog niet gedaan! Het bureau NoA heeft alweer een studieopdracht gekregen (25.000 euro) om nog verdere ingrepen te laten doen op de hele stadhuissite (inclusief en vooral het oude stadhuis). Ten gevolge van het nieuwe stadhuis. Dat soort nogal logische secundaire werken had men niet voorzien. (Het oude stadhuis kreeg al een zeer dure nieuwe toegang. “Inkomas” van 50.000 euro.)

Bent u ook zo’n degelijke bestuurskundige?
Dat u een garage laat bouwen in de voorgevel van uw rijtjesthuis en pas achteraf ziet dat u dan uw salon kwijt bent?
Of omgekeerd. Pas nu zien dat er een nieuwe zaal nodig is voor de gemeenteraad. (Waarom niet in de schouwburg?)

Maar goed, NoA uit Brugge is hier graag gezien, dat is duidelijk. Krijgt nu al werk (en met dezelfde aannemers) voor de volgende bestuursperiode.

Schepen de Bethune komt NOOIT met een papier aandraven in de gemeenteraad.
Dat is heel handig om pertinente vragen en verantwoordingen te ontwijken, en je moet hem maar op zijn woord geloven.
Laat hij zijn kabinet nu toch eens een volledige lijst maken van alle werken, leveringen en diensten in verband met het nieuwe stadhuis. Inclusief de aankoopprijs van het bankgebouw, maar ook de leningslasten, de honoraria voor een en ander.
Notariskosten.

En per post 1) de geraamde prijs, 2) de inschrijvingsprijs (gunning) en 3) de definitieve afrekening.
Voor de loten ruwbouw en afwerking, elektriciteit, telefonie bijv. waren er grote overschrijdingen ten overstaan van de ramingen.

En iedereen heeft nu vergeten dat gewezen burgemeester de Bethune senior ooit in 1999 beweerde dat het KBC-gebouw zowat instapklaar was. Er zouden slecht uiterst minimale aanpassingen nodig zijn, vooal op het gelijkvloers. Na enig gepeins kwam men dan in 2001 aan 100 miljoen oude franken voor de renovatie en herinrichting. Het scheelde geen haar of we konden het bijna allemaal zelf doen.

Junior de Bethune heeft het nu over een verdubbeld bedrag.

Jaja! Jaja! ‘t Is goed gedaan. Kan iedereen. Oorspronkelijke prijs verdubbelen om iets goed te doen.
En ‘t is goed gedaan.
Eind goed alles goed. Dat zei het slachtoffer zelf van een tweede mislukte zelfmoordpoging ook al.

P.S.
In zijn eerste verkiezingsfolder zegt Jean de Béthune dat u gerust contact met hem kunt nemen. Het is wel zo dat de schepen zijn email niet leest. Misschien beter bellen. Of u gewoon laten overdonderen op zijn spreekuren in Marke. Doet deugd. Je kunt er helemaal weer even tegenaan. Al uw zorgen zijn vergeten.

KOSTPRIJS “NIEUW” STADHUIS: het uur van de waarheid breekt aan.

In de gemeenteraad van a.s. maandag 14 februari wordt nu eindelijk beslist wat men gaat doen met de derde en vierde verdieping van het voormalige KBC- gebouw aan de Leiestraat. Wat nu het “nieuwe” stadhuis is.
Er komt daar een “dakcafé” en er zullen een aantal vergaderzalen heringericht worden. Geraamde kostprijs: 162.573 euro.
(Kwestie van positivo te zijn? Het weze onze ambtenaren van harte gegund. Maar daar gaat het nu net niet even over.)

Ook deze werken zijn in het verleden buiten de voorziene totale kostprijs van het nieuwe stadhuis gehouden.

Het is ongelooflijk hoe er in dit dossier wordt gegoocheld met cijfers.
We blijven beleefd: de gemeenteraad (en daarmee ook de Kortrijkzaan) werd bij de beslissing tot aankoop van het KBC-gebouw in de Leiestraat gewoon een rad voor de ogen gedraaid.

Het gebouw zelf heeft in de staat waarin het zich bevond 6.250.000 euro gekost.
Hét grote motief om de raadsleden te overtuigen om over te gaan tot de aankoop van het bankgebouw was dat het zich juist in zéér goede staat bevond, en ook technisch heel goed was uitgerust. Er zouden slechts “minimale aanpassingen” nodig zijn. Voormalig burgemeester baron de Bethune zei dit letterlijk in de Raad van 21 juni 1999.
De indruk werd gewekt dat het gebouw zo goed als instapklaar was.

Voor de “renovatie en herinrichting” van het gebouw voorzag men dan na enig gepeins begin 2001 nog maximaal 2,5 miljoen euro.
In een later stadium werd dat na nieuw overleg met tante NOA 3,2 en 3,3 miljoen euro.
De totale kostprijs van het nieuwe administratieve centrum (N.A.C.) zou dus volgens het College zowat 9,5 miljoen euro bedragen.

Het wordt hoog tijd dat schepen Jean de Bethune opening van zaken geeft.
Dat het CBS een keer per lot (hoeveel zijn er nu eigenlijk: 9 of 11 of nog meer?) nauwkeurig aangeeft hoeveel de initiële en de herziene raming bedroeg, wat de biedprijs van de aannemer was bij de gunning, en wat de uitvoering van de werken en de herzieningen uiteindelijk hebben gekost (voorlopige en definitieve oplevering).
De Kortrijkzaan kan daar nu stilaan een overzicht van krijgen, netjes in kolommen gerangschikt. Als er nog plaats is : ook in de Stadskrant. Voor het sportcentrum Wembley bijvoorbeeld heeft het CBS dit intern wél gedaan. Voor de parking op de Veemarkt en de bovenaanleg ervan dan weer niet. Voor de sporthal aan de Lange Munte ook nog niet.
(Het aloude vervelende probleem van de actieve en passieve openbaarheid van bestuur.)

In de gemeenteraad van juli 2004 is er een keer een soort N.A.C.- eindafrekening gegeven.
Voor bepaalde loten waren de bedragen evenwel nog niet definitief.
Men kon toen ook vaststellen dat er achteraf toch allerlei “structurele mankementen” en “zwakke plaatsen” in het gebouw waren ontdekt: vloeren, sanitair, waterdichtheid, defecten, enz.
De “voorstudies” – nochtans met medewerking van “iemand van de KBC die het gebouw door en door kent”- hebben die dan niet gerapporteerd? Ook kwam de brandweer plots op de proppen met bijkomende eisen inzake veiligheidsinvesteringen.

En natuurlijk werden er tijdens de werken allerhande onverwachte “opportuniteiten” ontdekt.
Bijkomende werken dus inzake bijvoorbeeld vergaderzalen, electrische installaties, sanitair.
Bepaalde overschrijdingen liepen dan ook hoog op. Voor het lot electriciteit ging de afrekening zelfs 41 procent boven de oorspronkelijke biedprijs.

Maar het ergste was dat er toen bij dit overzicht op een handige wijze allerhande werken en kosten buiten het extern vooropgestelde N.A.C.-budget werden gehouden.
Bijvoorbeeld: de leningslasten, de voorstudies, de honoraria, de ontmantelingswerken, de bekabeling, het groen dak, de signalisatie, de omgevingsaanleg.
Het gaat hier niet om kleine bedragen. Voor de honoraria gaan we zeker naar 300.000 euro. De leningslasten bedragen alléén al voor de aankoop van het gebouw alleszins 700.000 euro.
De signalisatie rond het stadhuis kost 51.000 euro. De omgevingsaanleg 152.222 euro. Voorafgaande ontmantelingswerken werden geraamd op 41.718 euro.

En nu komt er dus nog de inrichting van de derde en vierde verdieping bij.
De ruwbouw en afwerking zal ca. 25.000 euro kosten, als men tenminste geen nieuwe “opportuniteiten ” of “zwakke plekken” ontdekt. De “inrichting los meubilair”: 137.573 euro.
Gelukkig krijgt het personeel daar niet alleen een “dakcafé” maar ook een rokerslokaal.

Stilaan maar zeker kunnen we stellen dat het “nieuwe” (dat is geen nieuw!) stadhuis uiteindelijk een half miljard BEF zal hebben gekost.

Geen partijpolitiek meer in het stadhuis

Het is gedaan.
Het College van Burgemeester en Schepenen van 28 december 2004 heeft beslist om voortaan
– “principieel” althans – geen publieksactiviteiten van politieke partijen meer toe te laten in het stadhuis. Het stadhuis moet “als een neutraal gebouw” beschouwd worden.
Aanleiding tot deze breuk met de traditie is de aanvraag van het Vlaams Belang om een nieuwjaarsreceptie aldaar (in de Beatrijszaal) te organiseren. Die aanvraag is dus geweigerd.
Wel zal het College toelaten dat dit soort activiteiten toch nog kunnen gebeuren in andere stadsgebouwen. De notulen van het CBS geven niet aan om welke gebouwen het dan eventueel zou kunnen gaan.
P.S.
De VLD ontsnapt nog net aan deze verordening, want een gelijkaardige aanvraag van deze partij kwam enkele weken vroeger, en het CBS ziet nu geen mogelijkheid meer om nog een alternatief aan te bieden.