Category Archives: sport

Quote van de dag: “al de rest is lulkoek”

De voorzitter van KV Kortrijk ligt niet wakker van de trainerskwestie.  (De voetbalclub moet op zoek naar een  nieuwe hoofdtrainer, uiteraard in het bezit van een Pro Licencediploma.  Coach Belhocine beschikt daar niet over.)

De spelers liggen overigens over het vertrek van Patrick De Wilde ook niet wakker.
Zegt voorzitter Joseph Allijns: “Het enige wat spelers bezighoudt, is wat ze kunnen verdienen. Al de rest is lulkoek.”
Echt een uitlating  om ad valvas bekend te maken in de supporterslokalen.

(Krant van West-Vlaanderen, editie Sport West – voetbal,  17/06/2016.) 

 

 

 

 

 

Diversiteit ? Moet kunnen !

Het kan alleszins in het voetbal.  (En in de seksindustrie.)

“Het Kortrijks Handelsblad”  (27 mei) beoordeelde de 22 voetballers  van KV Kortrijk die in het voorbije seizoen voldoende hebben gespeeld om ze te kunnen beoordelen. En jawel hoor : 16 van die 22  geëvalueerde spelers hebben een vreemde nationaliteit . En hoe zit het nu, bij de A-kern?

Doelmannen:  3 op 4  ‘vreemden’.

Verdedigers: 4 op  6.

Middenvelders: 7 op 11

Aanvallers: 3 op 5

TOTAAL:  17 op 26.

De drie ‘vreemde’ doelmannen komen uit Frankrijk, Griekenland, Zuid-Afrika.
De vier verdedigers uit Luxemburg, Frankrijk (2), Montenegro.
De zeven middenvelders uit Servië, Montenegro, Congo, Ghana, Frankrijk (2), Senegal.
De drie aanvallers uit Griekenland, Kroatië, Nigeria.

 

 

 

 

Aanpassingswerken Guldensporenstadion kostten 1.232.509 euro

In 2013 en 2014 heeft men voor 1,23 miljoen euro werken uitgevoerd in het Guldensporenstadion. De club (de cvba ‘Kortrijk Voetbalt’) krijgt van Stad (dat is van ons allen) een jaarlijkse investeringstoelage van 150.000 euro. Voor de periode 2013-2018 werd die in één keer uitbetaald: 900.0000 euro. Als we daar nog de toelage voor de jaren 2011-2012 bijtellen kreeg KVK 1.200.000 euro. Er is dus een negatief saldo van -32.509 euro.

Enkele uitgavenposten?

– “opfrissing” tribune 1: 237.435 euro
– gradins tribune 1: 380.428 euro
– gradins tribune 2: 159.602 euro
– tourniquets: 121.334 euro
– upgrade verlichting: 109.304 euro
– ereloon Snoeck & Partners: 42.955 euro

P.S.
KVK krijgt van ons ook nog een jaarlijkse (geïndexeerde) werkingstoelage voor de energiekosten. Voor dit jaar: 223.762 euro

Is de aankoop van een KVK-abonnement tegen sociaal tarief nu al mogelijk?

In een vorige editie van deze krant kon u lezen dat “kansarme” voetbalfans die in het bezit zijn van een UITPAS een abonnement voor het komende voetbalseizoen van KVK kunnen kopen tegen 20 procent van het normale tarief. Zij kunnen daarbij evenwel slecht een plaats bemachtigen op de tribunes 2 of 4. Dat wil zeggen: achter de goals. Dit is waarlijk een vorm van sociale segregatie.

Iets anders nog is dat juridisch bekeken de aankoop van zo’n abonnement met sociaal tarief in feite nog niet mogelijk is.
Waarom niet?
Omdat de toepassing van de UITPAS met een “kansentarief” nog moet goedgekeurd in de volgende gemeenteraad van 9 mei.
Het nieuwe aankoopsysteem vergt immers een wijziging van de bestaande gebruiksovereenkomst tussen Stad en de cvba ‘Kortrijk Voetbalt’. Meer special artikel 20 moet herzien.

De nieuwe tekst van art. 20 die in de komende gemeenteraad wordt voorgelegd luidt – met betrekking tot de UITPAS – aldus:

“KVK engageert zich om op structurele wijze sociale correcties door te voeren door met het volledige aanbod van de reguliere competitie en play offs – nacompetitie(s) (welke vorm die ook aannemen) in te stappen in de UITPAS. Dit gebeurt voor abonnementen en individuele tickets voo zowel zittribune 4 (familietribune) als staantribune 2. Bij bekerwedstrijden en andere wedstrijden die gespeeld worden onder het principe van “gedeelde recette” wordt het systeem van de UITPAS niet toegepast.
KVK voert een actief promotiebeleid inzake werking van UITPAS. Dit voor het systeem van puntensparen en voor het toekennen van sociale tarieven.”

Een ander deel van het voorstel tot wijziging van art. 20 luidt zo:

“Op vraag vanwege de Stad is KVK gastheer voor de ontvangst van prominenten. Een kwaliteitsvolle ontvangst van deze prominenten worst steeds nagestreefd. Hierbij is het niet de bedoeling om leden van het college van burgemeester en schepenen of hogere ambtenaren systematisch te voorzien van VIP kaarten of -arrangementen.
De communitywerking van KVK zet zich in voor stimulerende initiatieven en win-win situaties binnen de stedelijke sport (promotie), jeugd en onderwijs, handelsbeleid (acties i.s.m. het handelsdistrict), cultuur en toerisme, inburgering en city marketing in het algemeen.”

In het oorspronkelijke art. 20 van de gebruiksovereenkomst Stad-KVK was afgesproken dat de voetbalclub zitkaarten (met een maximum van 500 per wedstrijd) zou ter beschikking stellen. Die werden dan verdeeld onder bijzondere doelgroepen zoals kansarmen, vrijwilligers, mensen met een beperkt inkomen, allerhande stimulerende initiatieven.
KVK moest zich tevens engageren om te voorzien in een sociaal abonnement en een serie sociale correcties (zoals voor senioren, studenten en scholieren).

“Kansarme” voetbalfans krijgen plaatsje achter de doelen in het Guldensporenstadion

Sinds 23 april zijn de KVK-abonnementen te koop voor het volgende voetbalseizoen.
Personen in het bezit van een UITPAS met een sociaal tarief kunnen een abonnement kopen aan 20 procent van het standaardtarief. Voor een staan-abonnement is dat 23,80 euro in plaats van 119 euro. Voor een zitplaats gaat het om 31,80 euro in plaats van 159 euro. Individuele tickets kosten dan resp. 2,80 euro of 3,40 euro.
Die genieters van een sociaal tarief worden wel verwezen (verbannen?) naar de zgn. familietribune 4 of de staantribune 2.
Dus achter de goals.
Van dat bijzonder sociaal tarief genieten mensen met een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg. Bijv. lage inkomens, leefloners, mensen met een beperking, wezen, OCMW-klanten ook.

OCMW-voorzitter Philippe De Coene (SP.A) laat via ‘Het Laatste Nieuws” (25 april) weten dat hij het mooi zou vinden als men volgend seizoen zou starten met 700 abonnementen aan een “kansentarief”.
En : “Dat zou voor het OCMW neerkomen op een kost van 40.000 euro.”
Hoe hij aan dat bedrag komt is ons een raadsel. UITPAS hanteert het 20-40-40 principe. De “kansarme voetbalfans” met sociaal tarief betalen namelijk 20 procent, KVK derft zelf 40 procent en de overige 40 procent betaalt het OCMW EN Stad terug aan de voetbalclub.
Stel dat er 700 mensen het duurdere zit-abonnement kopen, dan bedraagt de maximale kostenderving voor KVK 44.420 euro (700 maal 63,60 euro). Ja, maar er is wel overeengekomen dat het OCMW slechts 1/3 daarvan ten laste neemt. Met geld uit het participatiefonds. De overige 2/3 wordt uitbetaald ‘het lokaal netwerk SURPLUS’, dat is Stad + OCMW + A’zie. Met geld van het participatiedecreet.
(Netto-kost??)

P.S.
In een volgend stuk vragen we ons af of de “voetbalfans in kansarmoede” met UITPAS wel degelijk op heden al een abonnement kunnen kopen met dat sociaal tarief.
Hoezo? Waarom zou dat niet kunnen?

KVK-voorzitter wil geen overheidsgeld voor nieuw te bouwen stadion

De “Krant van West-Vlaanderen” van vrijdag 18 maart vraagt (op pag. 6) aan KVK-voorzitter Joseph Allijns waar men de nodige financiële middelen zal vinden voor de bouw van een nieuw voetbalstadion.
De voorzitter antwoordt dat hij ervan overtuigd is dat men de nodige investeerders zal weten te vinden. De club zelf en de mede-eigenaars en “partners” (sic)
zullen ook een deel van de financiering dragen.

En dan komt er een uitspraak die alle Kortrijkzanen (en politiekers) best nog vele, vele jaren ongetwijfeld zullen moeten onthouden:
“In elk geval wil ik niet dat de overheid met geld over de brug moet komen om een nieuw voetbalstadion te realiseren.”

P.S. (1)
Wat krijgt KVK (de cvba Kortrijk Voetbalt) op heden van Stad? (Van ons, allemaal.)
– Gratis gebruik van het Guldensporenstadion en andere terreinen en parkings.
РEen jaarlijkse investeringstoelage van 125.000 euro voor een periode van zes jaar. Maar in 2013 in ̩̩n keer uitbetaald: 900.000 euro.
– Een geïndexeerde werkingstoelage van 215.000 euro. Dit jaar opgelopen tot 223.762 euro. (Stijging van 4 procent.)

P.S. (2)
In verband met de locatie van het nieuwe stadion nog dit. Komt het op de site Ter Biest in Wevelgem?
Nog op 15 mei 2015 zei de burgemeester in de “Krant van West-Vlaanderen” dat er ter gelegenheid van de uitbetaling van de gehele investeringstoelage een “verankeringsclausule” was ondertekend waarbij de club beloofde dat men onder stamnummer 19 in rood-wit op het grondgebied van Kortrijk zou blijven spelen. (Die clausule heeft nog niemand gezien.)

Hoe gaat het met KV Kortrijk, financieel dan? (2)

Volgens het meest recente boekjaar (van 1 juli 2014 tot 30 juni 2015) alleszins beter dan in het vorige boekjaar.
Maar om nu in de pers uitbundig te staan juichen, zoal vorig jaar enkele keren is gebeurd (zonder mededeling van cijfergegevens) is ook niet echt nodig.
Voorzitter Joseph Allijns liet een keer weten dat de winst zou oplopen tot 1 miljoen euro. (Het vorige boekjaar eindigde met verlies.) Ja, de bedrijfswinst kwam uit op 963.044 euro, maar de (te bestemmen) winst van het boekjaar is minder: 762.782 euro. Er waren trouwens wat minder afschrijvingen en de personeelskosten daalden van 6,52 miljoen naar 5,82 miljoen door een aantal administratieve ontslagen.

De liquiditeit is verbeterd. Die gaat van 0,55 naar 0,74 maar in het voorlaatste boekjaar kon men nog 0,88 optekenen. (Het blijft een zorgwekkend cijfer: moet minimaal 1 bedragen.) De solvabiliteit (eigen vermogen versus balanstotaal) is bijzonder goed gestegen: van 23,0 procent naar 40,1 procent. Maar het werkkapitaal (vlottende activa min kortlopende schulden) blijft nog negatief: – 285.759 euro.

Het blijft telkens verbazing wekken dat het verslag van het bestuur zo lang uitblijft na het sluiten van het boekjaar. Ditmaal kwam het uit op 4 november 2015, en de Algemene Vergadering kwam pas op 5 december 2015 bijeen.
In dat verslag van bestuur staat alweer twee geijkte zinnen:
– Sinds het afsluiten van het boekjaar op 30 juni 2015 hebben er zich geen gebeurtenissen voorgedaan die de resultaten en de financiële positie van de onderneming op belangrijke wijze beïnvloeden.
De Maleisiër Vincent Tan heeft in mei 2015 de aandelen voor 5 miljoen opgekocht. Heeft dat sinds het afsluiten van het boeker geen gevolgen gehad?
– Wij voorzien geen noemenswaardige omstandigheden die de toekomstige evolutie van onze vennootschap in belangrijke mate kunnen beïnvloeden.
En daarbij is toch heel het bestuur vernieuwd (met poppetjes van meneer Tan), tegen alle statuten in?

Voor wie nog wat cijfers wil:

Balanstotaal: 4.720.473 (gedaald)
Vlottende activa: 1.537.293 (gedaald)
Eigen vermogen: 1.894.955 (gestegen)
Schulden: 2.072.069 (sterk gedaald)
Bedrijfsopbrengsten: 11.636.773 (gestegen)
Bedrijfskosten: 10.673.729 (gedaald)
Omzet: 4.805.807 (lichtjes gestegen)

Hoe gaat het met KV Kortrijk, mentaal dan? (1)

Een dubbelinterview met de voorzitters van de supportersfederaties van Zulte-Waregem (Geert Titeca) en van KVK (John Martin) in ‘Het Kortrijks Handelsblad” (“Krant van West-Vlaandern”, katern Voetbal, pag.2-3) is in dit opzicht verhelderend.
In de Waregemse voetbalclub club loopt ongeveer alles als een trein. In Kortrijk heerst niets dan treurigheid en ongenoegen.

Enkele citaten uit de mond van voorzitter John Martin, ooit nog aandeelhouder van “Kortrijk Voetbalt” met 28,7 procent.
De vraag luidde: “Ik hoor aan je stem dat de hele situatie bij KVK je mateloos ergert, John?”
Antwoord:

” (…) Vorig jaar is de club verkocht voor meer dan (?) miljoen.
Door een Maleisiër van wie je niet weet hoe hij zijn fortuin heeft verdiend. Ik vraag me af of KVK nog een ziel heeft. Voorzitter Joseph Allijns (…) heeft nog altijd een hart voor de Veekaa, maar zelfs voor mij is hij onbereikbaar. Ik en veel mensen die al veertig jaar naar de club komen zitten met veel vragen waar we geen antwoord op krijgen. Ik kom nog elke dag in het Guldensporenstadion en de medewerkers die ik ontmoet weten van niets meer, terwijl het zoeken is naar een baas op de werkvloer.”
(…)
“Ik heb heimwee naar de tijd van Hein Vanhaezebrouck en Yves Vanderhaeghe , die persoonlijke vrienden waren. Op de terugweg van een wedstrijd op Club of Cercle Brugge hielden ze halt in “De Menenpoort” en stond de voltallige spelerskern achter mijn toog de sirtaki te dansen. Het café zat met 300 tot 4àà man stampvol. Geen denken aan dat je dat nu nog voor mekaar krijgt.”

P.S.
In een volgends stuk vragen we ons af hoe de KVK er financieel voor staat.

Externe begeleiding voor het project nieuw zwembad op Kortrijk-Weide is peperduur

De gemeenteraad van juli 2014 besliste om in te staan over het geheel van het project: Design (het ontwerp), Build (de bouw), Finance (financiering), Maintain (onderhoud), Operate (exploitatie).
Wegens het ingewikkelde juridische, financiële en technische kader is toen als wijze van gunnen geopteerd voor de zgn. ‘concurrentiedialoog’. Die is intussen in januari laatstleden stopgezet en vervangen door een gewone ‘onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking’ waarempel omdat de twee ingediende offertes onaanvaardbaar en onregelmatig waren.
(We mogen niet concreet weten wat er schortte aan die offertes! En de raadsleden krgen een geheimhoudingsplicht opgelegd!)

Vorig jaar begon het bij de juridische diensten van Stad te dagen dat men de zaak niet alleen aankon.
De compliciteit van de opdracht was inmiddels vergroot omwille van de toetreding van Zwevegem bij het project, de betrokkenheid van meerdere actoren (zoals Howest). En nog gelet op de strakke timing van het project vond men het in augustus 2015 nodig om te zoeken naar externe juridische begeleiding. Zonder veel ruchtbaarheid daaraan te geven riep het Schepencollege op 10 augustus 2015 de rechtshulp in van het Antwerpse kantoor CVBA Schoups. Afgesproken kostprijs voor die begeleiding: 39.351 euro. (Hoeveel het intussen is geworden weten we niet.)

Maar het schepencollege vond alreeds begin 2014 dat men voor de realisatie van zo’n ingewikkeld PPS-project nood had aan een (meer technische) trajectbegeleiding.
Hiervoor werd in Collegezitting van 17 februari 2014 de firma Grontmij uit Brussel aangesteld. Afgesproken prijs: 51.183 euro (inc. BTW).
Maar die kostprijs was initieel fel onderschat. Alweer wegens de compliciteit van de opdracht liepen er intussen al facturen binnen voor een bedrag van 119.670 euro. En men verwacht dat Grontmij voor de gehele trajectbegeleiding in het kader van de concurrentiedialoog 172.667 euro zal aanrekenen. (Zwevegem betaalt daarvan een aandeel van 40 procent, zijnde 67.066 euro.)

En nu de clou van het verhaal.
Ook bij de nu lopende onderhandelingsprocedure met de twee resterende kandidaten vindt men dat externe begeleiding nodig blijft.
En zie.
– Voor de juridische begeleiding door het kantoor Schoups in dit lopende jaar 2016 raamt men de prijs op 52.500 euro.
– En voor de trajectbegeleiding door Grontmij precies evenveel. Ook 52.000 euro.
(Tussenkomst Zwevegem: 40 procent.)

Dat maakt dat we de totale kostprijs van de externe begeleiding voor de realisatie van het zwembadcomplex in Kortrijk en Zwevegem tot op heden kunnen ramen op 317.018 euro. Voor Kortrijk alleen: 184.952 euro. (Dat zijn dus weerom verdoken personeelskosten.)

Over het blijvend bestaan van het zwembad in Heule en “den openen”

Na de opening van het nieuwe zwembad op Kortrijk-Weide blijven de zwembaden aan het Lagaeplein en aan de Abdijkaai nog minsten drie jaar bestaan. (De termijn is verlengbaar.) De uitbating gebeurt mede door de private partner die betrokken is bij het nog te bouwen nieuwe zwembad op Kortrijk-Weide. De reële kosten voor de exploitatie en het gebruikersonderhoud (huuronderhoud) worden vergoed maar geplafonneerd tot de huidige exploitatiekost. Het eigendomsonderhoud blijft ten laste van Stad.
Men zegge het voort.

P.S.
Dat wordt dus een item bij de volgende raadsverkiezingen. Welke partij(en) beloven uitdrukkelijk dat ze open blijven?