Category Archives: sport

70.000 euro veil om van Kortrijk “Europese Sportstad 2018” te maken (1)

Het schepencollege verhoogt de toelage aan de gemeentelijke vzw Sportplus met 70.000 euro.  (Dit is een onvoorstelbaar bedrag.)
Het  is blijkbaar noodzakelijk om de diverse stappen van de kandidatuurstelling bij ACES Europe te financieren om Kortrijk te laten uitroepen tot één van de meerdere Europese Sportsteden  van 2018.   Manmanman.
We zoeken uit hoe men aan die 70.000 euro kosten komt want het schepencollege geeft daar geen uitleg over.  De hoop om dat uit te klaren is evenwel zéér gering.

P.S.
Voor 2017 is in België dan de “award” gegaan naar Oostende.  Al iets van gemerkt?
Heeft dat de stad iets opgeleverd?  Wat zou men aldaar betaald hebben om dit te bereiken?

 

Hoe staat het met KVK op financieel vlak?

De gazetten hebben het altijd over de sportieve prestaties  van onze Koninklijke Voetbalclub Kortrijk.  Die schijnen niet goed te zijn.  Zeven nederlagen op rij?
Nooit vernemen we iets over de financiële toestand van de club,  d.w.z.  van de cvba “Kortrijk Voetbalt”.
Kranten publiceren wel de jaarlijkse terugkerende uitlating  van de voorzitter Joseph Allijns hieromtrent:  de toestand is telkens goed tot zéér goed te noemen.  “Er is winst. ”
Maar geen cijfers in de gazetten.

De laatste balans van de vennootschap “Kortrijk Voetbalt” is  verschenen op de balanscentrale van de Nationale Bank.
Slaat op het boekjaar van 01-07-2015 tot 30-06-2016.  (Ondernemersnummer BE 0475.349.587.  Ter info aan de supportersclubs.)

We zeggen al maar meteen,  met een tikkeltje demagogie,  dat de te bestemmen winst van het afgelopen boekjaar 526.951 euro bedraagt, tegenover 762.782 euro op het einde van het vorige boekjaar.
Nu ja.  In het laatste boekjaar is van de 857.001 euro  bedrijfswinst na belasting   voor 330.050 euro onttrokken aan/ overboeking naar belastingvrije reserves.

Het balanstotaal is wel verhoogd: van 4.720.472 naar 6.413.360 euro.
De omzet is evenwel gedaald:  van 4.805.807 naar 4.409.384 euro.
De personeelskosten stegen fel: van 5,82 naar 7, 46 miljoen euro.  (Maar het aantal personeelsleden steeg ook fel: van 38,7 VTE naar 56 VTE !)

Er waren veel afschrijvingen:  voor méér dan 1 miljoen.
De schulden stegen:  van 2,07 miljoen naar 3,02 miljoen euro.
Vergelijk met het eigen vermogen: 2,26 miljoen.
Het jaarverslag van de bestuurders  (nu met drie personen uit Maleisië) geeft een solvabiliteitsratio van 75% aan .  Onze berekening van de ‘current ratio’ komt uit op 0,85 en dat is niet goed.
De solvabiliteit is redelijk goed te noemen: 39,9 %.

P.S.
Met de financies van de vzw “Jong Kortrijk Voetbalt” is het heel erg gesteld !
Het laatst gepubliceerde verslag (boekjaar 2014-2015) vertoont een negatief vermogen van -225.726 euro.  En de schulden bedroegen 298.066 euro.
Over te dragen negatief resultaat:  -225.726 euro.
Die vzw is dus failliet.

.

Geen groei van het gemiddeld aantal toeschouwers bij KV Kortrijk

Kortrijkzanen/politiekers allerhande en van die brave supporters die van toeten noch blazen weten (behelst of behekst met voetbal) vragen zich af of er voor KVK wel een nieuw groot stadion nodig is , en waarom.  En waar.

(De beslissing daaromtrent zal overigens hier niet vallen . Geen paniek.)

Interessant stuk in De Standaard van vandaag 17 december (katern E15 sport). Over voetbalSPORT alhier!
De krant  heeft het gemiddeld aantal toeschouwers in de Jupiler Pro League vergeleken voor de voorbije vijf seizoenen: 2012/2013 tegenover 2016/2017.
Voor onze provincie dan is het grootste succesverhaal in procenten uitgedrukt te vinden bij de club van Oostende: van 5.031 naar 7.142 supporters (+41 procent).
Ook club Brugge doet het goed met een gemiddelde van 26.770 toeschouwers tegenover 24.972 in het seizoen 2012/2013.
Zulte Waregem gaat van 7.797 naar 9.652.
Kortrijk zag minder supporters in de tribunes van het Guldensporenstadion: van 7.173 ging het naar 6.754.
Hoe groot wou men dat  nieuwe stadion alhier in Kortrijk alweer?
Voor 16.000 of zoiets?

Het artikel in De Standaard duidt ook op mogelijke factoren die een rol kunnen spelen in de evolutie van het aantal toeschouwers.
Maar we mogen hier natuurlijk niet geheel de inhoud van het stuk weergeven.

Gunstig advies voor milieuvergunning van het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide

Na zéér veel gedoe mag  de S&R Group N.V (uit Leuven) uiteindelijk het  nieuwe  ontwerp, de bouw evenals  de exploitatie  van het nieuwe zwembadcomplex via publiek-private samenwerking (PPS) op Kortrijk Weide behartigen.
De start van de bouwwerken is voorzien begin 2017, de opening is voor de eindejaarsperiode van 2018.
(PPS wil gewoon zeggen dat we niet weten voor wie het project  financieel goed uitkomt. Voor de burger? Voor Stad?)

De nieuwe inrichting kan beschouwd als een sport- en recreatiecentrum.
Die omvat namelijk niet enkel  een olympisch sportzwembad, maar ook een instructie- en golfslagbad , meerdere kinderbaden (ook voor kleuters, peuters , baby’s),  een wildwaterbaan, een warme lagune,  drie glijbanen, een sauna,  een hamman,  een voetbad, een vuurbad (met ingebouwde zitbanken), drie buitenbaden, waaronder een all-weatherbad, een groot buitenbad en (nog een?) kinderbad,
(Totale oppervlakte van de zwembaden: 1.932 m².)

Verder zal het centrum nog beschikken over uitgebreide kleedruimtes (zowel voor groepen als voor individuele bezoekers),  een grote horecaruimte met zicht op de zwemhallen,  een buitenterras, een polyvalente zaal (met eigen kleedruimtes), kantoren, een vergaderzaal, een terras, een ligweide.
Er komen vier stookinstallaties.  Het hemelwater kan gebruikt voor de schoonmaak van het complex.  Het leidingwater voor het sanitair, de douches, de lavabo’s.

En het grondwater zal aangewend voor de productie van het zwemwater (een debiet van 21.000 m³ per jaar).

Er zullen 35 VTE tewerk gesteld worden. Het zwembad zal 360 dagen/jaar geopend zijn en men verwacht ca. 675.000 tot 700.000 bezoekers per jaar.

Een bouwaanvraag is blijkbaar nog niet ingediend.
Wel een milieuvergunningsaanvraag (klasse 1) bij de provincie.  Bij  het openbaar onderzoek (26 augustus-24 september) zijn geen bezwaren ingediend.
(Geen mens wist daarvan.)

Het schepencollege heeft onlangs een gunstig advies verleend aan de Bestendige Deputatie. Weliswaar met enkele bemerkingen.
– Er moet meer duidelijkheid komen over de opgeslagen hoeveelheid gevaarlijke stoffen. (In totaal 4.930 kg, waarvan 3.100 kg NaOCl.)
– Idem over de hoeveelheid geloosd afvalwater.  (Nu geschat op 25.000 m³ huishoudelijk afvalwater en 21.000 m³ bedrijfsafvalwater per jaar.)

De werkingstoelage voor KVK is opnieuw wat gestegen

In augustus 2011 is er een overeenkomst gemaakt tussen Stad en KV Kortrijk (de cvba Kortrijk Voetbalt)  waarbij is bepaald dat de voetbalclub een jaarlijkse forfaitaire werkingstoelage krijgt van 212.500 euro.  Die toelage is te aanzien als tussenkomst voor allerlei kosten, bijv. die voor het energieverbruik.
Dit bedrag is evenwel geïndexeerd en intussen  (september van dit jaar) opgelopen tot 228.736,82 euro.
Als u als vurig supporter de club zou willen sponsoren, ziehier het rekeningnummer bij ING: 380-158107-68.

KVK krijgt ook een jaarlijkse  investeringstoelage van 150.000 euro. Maar die is voor de jaren 2013-2018 in één keer uitgekeerd (900.000 euro).

 

Quote van de dag: “al de rest is lulkoek”

De voorzitter van KV Kortrijk ligt niet wakker van de trainerskwestie.  (De voetbalclub moet op zoek naar een  nieuwe hoofdtrainer, uiteraard in het bezit van een Pro Licencediploma.  Coach Belhocine beschikt daar niet over.)

De spelers liggen overigens over het vertrek van Patrick De Wilde ook niet wakker.
Zegt voorzitter Joseph Allijns: “Het enige wat spelers bezighoudt, is wat ze kunnen verdienen. Al de rest is lulkoek.”
Echt een uitlating  om ad valvas bekend te maken in de supporterslokalen.

(Krant van West-Vlaanderen, editie Sport West – voetbal,  17/06/2016.) 

 

 

 

 

 

Diversiteit ? Moet kunnen !

Het kan alleszins in het voetbal.  (En in de seksindustrie.)

“Het Kortrijks Handelsblad”  (27 mei) beoordeelde de 22 voetballers  van KV Kortrijk die in het voorbije seizoen voldoende hebben gespeeld om ze te kunnen beoordelen. En jawel hoor : 16 van die 22  geëvalueerde spelers hebben een vreemde nationaliteit . En hoe zit het nu, bij de A-kern?

Doelmannen:  3 op 4  ‘vreemden’.

Verdedigers: 4 op  6.

Middenvelders: 7 op 11

Aanvallers: 3 op 5

TOTAAL:  17 op 26.

De drie ‘vreemde’ doelmannen komen uit Frankrijk, Griekenland, Zuid-Afrika.
De vier verdedigers uit Luxemburg, Frankrijk (2), Montenegro.
De zeven middenvelders uit Servië, Montenegro, Congo, Ghana, Frankrijk (2), Senegal.
De drie aanvallers uit Griekenland, Kroatië, Nigeria.

 

 

 

 

Aanpassingswerken Guldensporenstadion kostten 1.232.509 euro

In 2013 en 2014 heeft men voor 1,23 miljoen euro werken uitgevoerd in het Guldensporenstadion. De club (de cvba ‘Kortrijk Voetbalt’) krijgt van Stad (dat is van ons allen) een jaarlijkse investeringstoelage van 150.000 euro. Voor de periode 2013-2018 werd die in één keer uitbetaald: 900.0000 euro. Als we daar nog de toelage voor de jaren 2011-2012 bijtellen kreeg KVK 1.200.000 euro. Er is dus een negatief saldo van -32.509 euro.

Enkele uitgavenposten?

– “opfrissing” tribune 1: 237.435 euro
– gradins tribune 1: 380.428 euro
– gradins tribune 2: 159.602 euro
– tourniquets: 121.334 euro
– upgrade verlichting: 109.304 euro
– ereloon Snoeck & Partners: 42.955 euro

P.S.
KVK krijgt van ons ook nog een jaarlijkse (geïndexeerde) werkingstoelage voor de energiekosten. Voor dit jaar: 223.762 euro

Is de aankoop van een KVK-abonnement tegen sociaal tarief nu al mogelijk?

In een vorige editie van deze krant kon u lezen dat “kansarme” voetbalfans die in het bezit zijn van een UITPAS een abonnement voor het komende voetbalseizoen van KVK kunnen kopen tegen 20 procent van het normale tarief. Zij kunnen daarbij evenwel slecht een plaats bemachtigen op de tribunes 2 of 4. Dat wil zeggen: achter de goals. Dit is waarlijk een vorm van sociale segregatie.

Iets anders nog is dat juridisch bekeken de aankoop van zo’n abonnement met sociaal tarief in feite nog niet mogelijk is.
Waarom niet?
Omdat de toepassing van de UITPAS met een “kansentarief” nog moet goedgekeurd in de volgende gemeenteraad van 9 mei.
Het nieuwe aankoopsysteem vergt immers een wijziging van de bestaande gebruiksovereenkomst tussen Stad en de cvba ‘Kortrijk Voetbalt’. Meer special artikel 20 moet herzien.

De nieuwe tekst van art. 20 die in de komende gemeenteraad wordt voorgelegd luidt – met betrekking tot de UITPAS – aldus:

“KVK engageert zich om op structurele wijze sociale correcties door te voeren door met het volledige aanbod van de reguliere competitie en play offs – nacompetitie(s) (welke vorm die ook aannemen) in te stappen in de UITPAS. Dit gebeurt voor abonnementen en individuele tickets voo zowel zittribune 4 (familietribune) als staantribune 2. Bij bekerwedstrijden en andere wedstrijden die gespeeld worden onder het principe van “gedeelde recette” wordt het systeem van de UITPAS niet toegepast.
KVK voert een actief promotiebeleid inzake werking van UITPAS. Dit voor het systeem van puntensparen en voor het toekennen van sociale tarieven.”

Een ander deel van het voorstel tot wijziging van art. 20 luidt zo:

“Op vraag vanwege de Stad is KVK gastheer voor de ontvangst van prominenten. Een kwaliteitsvolle ontvangst van deze prominenten worst steeds nagestreefd. Hierbij is het niet de bedoeling om leden van het college van burgemeester en schepenen of hogere ambtenaren systematisch te voorzien van VIP kaarten of -arrangementen.
De communitywerking van KVK zet zich in voor stimulerende initiatieven en win-win situaties binnen de stedelijke sport (promotie), jeugd en onderwijs, handelsbeleid (acties i.s.m. het handelsdistrict), cultuur en toerisme, inburgering en city marketing in het algemeen.”

In het oorspronkelijke art. 20 van de gebruiksovereenkomst Stad-KVK was afgesproken dat de voetbalclub zitkaarten (met een maximum van 500 per wedstrijd) zou ter beschikking stellen. Die werden dan verdeeld onder bijzondere doelgroepen zoals kansarmen, vrijwilligers, mensen met een beperkt inkomen, allerhande stimulerende initiatieven.
KVK moest zich tevens engageren om te voorzien in een sociaal abonnement en een serie sociale correcties (zoals voor senioren, studenten en scholieren).

“Kansarme” voetbalfans krijgen plaatsje achter de doelen in het Guldensporenstadion

Sinds 23 april zijn de KVK-abonnementen te koop voor het volgende voetbalseizoen.
Personen in het bezit van een UITPAS met een sociaal tarief kunnen een abonnement kopen aan 20 procent van het standaardtarief. Voor een staan-abonnement is dat 23,80 euro in plaats van 119 euro. Voor een zitplaats gaat het om 31,80 euro in plaats van 159 euro. Individuele tickets kosten dan resp. 2,80 euro of 3,40 euro.
Die genieters van een sociaal tarief worden wel verwezen (verbannen?) naar de zgn. familietribune 4 of de staantribune 2.
Dus achter de goals.
Van dat bijzonder sociaal tarief genieten mensen met een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg. Bijv. lage inkomens, leefloners, mensen met een beperking, wezen, OCMW-klanten ook.

OCMW-voorzitter Philippe De Coene (SP.A) laat via ‘Het Laatste Nieuws” (25 april) weten dat hij het mooi zou vinden als men volgend seizoen zou starten met 700 abonnementen aan een “kansentarief”.
En : “Dat zou voor het OCMW neerkomen op een kost van 40.000 euro.”
Hoe hij aan dat bedrag komt is ons een raadsel. UITPAS hanteert het 20-40-40 principe. De “kansarme voetbalfans” met sociaal tarief betalen namelijk 20 procent, KVK derft zelf 40 procent en de overige 40 procent betaalt het OCMW EN Stad terug aan de voetbalclub.
Stel dat er 700 mensen het duurdere zit-abonnement kopen, dan bedraagt de maximale kostenderving voor KVK 44.420 euro (700 maal 63,60 euro). Ja, maar er is wel overeengekomen dat het OCMW slechts 1/3 daarvan ten laste neemt. Met geld uit het participatiefonds. De overige 2/3 wordt uitbetaald ‘het lokaal netwerk SURPLUS’, dat is Stad + OCMW + A’zie. Met geld van het participatiedecreet.
(Netto-kost??)

P.S.
In een volgend stuk vragen we ons af of de “voetbalfans in kansarmoede” met UITPAS wel degelijk op heden al een abonnement kunnen kopen met dat sociaal tarief.
Hoezo? Waarom zou dat niet kunnen?