Category Archives: sport

Kortrijk bespaart op voetbal !

Onze sterreporter Dièppe Throot is nog altijd vast besloten om scrupuleus bij te houden hoeveel miljoenen euroots Stad besteedt aan KV Kortrijk.
Omgekeerd getuigt het van zijn journalistieke objectiviteit en plichtsbesef om ook in detail te berichten wanneer schepen van Sport Stefaan Bral overgaat tot besparingen.
Alhoewel het hier toch wat op misplaatste zuinigheid begint te lijken.

Onze Koninklijke Voetbalclub pakt uit met een presentatiemagazine voor het seizoen 2009-2010. Op 5000 exemplaren. Met een voorstellling van de ploeg, spelersfiches, een blik achter de schermen (de boekhouding?), unieke sfeerbeelden en een woordje vooraf van schepen Bral. Over dat masterplan.
Aan het stadsbestuur werd (door KVK?) gevraagd om een bijkomende advertentiepagina te kopen voor de prijs van 1.518,50 euro. De directie sport en communicatie was dol enthousiast en zou zelf de tekst digitaal drukbaar maken en daarmee nog 181.50 euro uitsparen.
Het Schepencollege heeft evenwel beslist om niet in te gaan op het voorstel tot plaatsen van een promotionele advertentie om Kortrijk op de kaart te zetten. En Bral was aanwezig !

Aanleg kunstgrasvelden voor KVK-jeugd kost slechts 16 procent meer dan gedacht

Momenteel in elk geval. Het is wachten geblazen op de eindafrekening, geruime tijd na de werken. (Het einde van de werken is voorzien op 13 augustus.)

Oorspronkelijk raamde de directie Facility (schepen Hilde Demedts) de kostprijs van twee kunstgrasvelden op het voormalige Stade op 1.261.432 euro (incl BTW.) Het is uiteindelijk 1.463.962 euro geworden.
De laagste inschrijver op de aanbesteding was de NV Lesuco uit Huldenberg, met oorspronkelijk 1.432.975 euro. Na rechtzetting van enige rekenfouten is het bedrag wat verhoogd.
Een andere inschrijver (met een ietwat hogere prijsofferte) werd uitgeschakeld omdat hij geen referentie FIFA**-label kon voorleggen. De Féderation Internationale de Football Association heeft namelijk steeds strengere kwaliteitsnormen opgelegd voor kunstgrasvelden. Een veld met 1 FIFA ster wordt pas na drie jaar nog eens bekeken en getest. Een veld FIFA** ieder jaar.

In bovenvermelde prijs is het honorarium van de ontwerper (Architecten- en ingenieursbureau D’Hondt) niet inbegrepen. Reken maar op 8 procent.

Vanwaar de toch nogal aanzienlijke overschrijding van de raming?
Volgens het stadsbestuur te wijten aan een tekort aan concurrentie. (Er waren slechts drie offertes, allemaal met méér dan 1,4 miljoen.)
Vanwege de hoge specialisatiegraad van de werkzaamheden is het aantal actieve spelers op de markt heel gering.
Komt daarbij “dat het gedeelte elektriciteit (lichtmasten en dergelijke) dat in onderaanneming zal gebeuren vrij hoge eenheidsprijzen kent”.

P.S.
Nog nooit begrepen hoe een stadsbestuur een raming kan maken van gecompliceerde werken of leveringen zonder insiders te raadplegen. De ons-kent-ons.

KV Kortrijk slorpt wat meer energie op dan gedacht en zal moeten gras vasthouden

Net als alle supporters was ik dat wel vergeten.
Voor het verbruik van 1) elektriciteit, 2) gas en 3) water op en rond het Guldensporenstadion (ook de terreinen in de buurt van de Weverstraat) neemt Stad 90 procent ten laste. Herhaal: negentig procent.
Voor den elektriek is er wel een limiet gesteld van 25.000 euro. Voor de andere energiebronnen niet.

De overeenkomst hieromtrent tussen Stad en de cvba “Kortrijk Voetbalt” (schuilnaam voor onze Koninklijke Voetbalclub) dateert al van februari 2004.
Intussen zijn er al twee ‘aanhangsels’ toegevoegd aan die overeenkomst, met nog méér faveurkes voor de vennootschap.
(Pas op, supporters, sommige van die tegemoetkomingen in aanhangsels vervallen van zodra de ploeg degradeert! Vraag het aan Patrick Jolie.)

Het bestuur van de club heeft nog eens de energiefacturen voor de periode 2004-2007 nagekeken. In goed overleg met Stad, ja.

Nu weten we waarom het veld er zo drassig bij ligt. Het waterverbruik was veel hoger dan geraamd – men baseert zich op de gegevens van het vorig jaar – , zodat nu aan Stad (dat zijn wij) wordt gevraagd om hiervoor 23.635 euro bij te passen. Voor elektriciteit moet er voor de periode 2004-2007 nog 7.940 euro aan achterstallige toelage worden verrekend. Voor gas daarentegen is door Stad achteraf bekeken 6.787 euro teveel betaald.
Alle gegevens samengeteld komt het hierop neer: KVK heeft nog 24.788 euro van ons tegoed.
Het jaar 2008 moet nog bezien worden. Met de stijgende energieprijzen kunnen we ons nog aan wat verwachten.

Maar hoeveel kostte die 90 procent energie-toelage nu eigenlijk in totaal aan Stad?
Dat weten we niet. Wordt niet vermeld. Hier is er al meermaals op gewezen dat het praktisch ondoenbaar is om na te gaan hoeveel KVK kost aan de belastingbetaler.
Laatst nog presteerde Stefaan Bral, schepen van sport, het om in “Het Kortrijks Handelsblad” in het lang en het breed de plannen uiteen te zetten voor het jeugdcomplex op ‘De Stade’ en verder in het Guldensporenstadion. Beoogt een academie.
Dat masterplan is eigenlijk nog in de maak. Maar Bral gaf geen één cijfergegeven over de kosten. Journalist vroeg er simpelweg niet naar.

Bral vertelde wel dat de kosten voor de aanleg van kunstgrasvelden (jeugd) zijn opgenomen in de begroting van dit jaar.
Niet juist ! Bral, dat is niet waar ! Onjuist. Waarom zeg je dat toch? Waarom maak je voor de zoveelste keer in uw politieke leven misbruik van onschuldige persjongens?
Er moet een begrotingswijziging komen want men voorzag daarvoor slechts 800.000 euro en de raming bedraagt nu al minstens 1,26 miljoen euro, zonder studies en ontwerpen en erelonen allerhande. (Het advies van de dienst Financiën hierbij is ongunstig.)

Supporters !

Een aantal bijkomende faciliteiten vanwege Stad aan KVK vervallen contractueel vanaf de eerste dag van de maand die volgt op een eventuele degradatie naar een lagere voetbalafdeling.
Bijvoorbeeld de beschikking over de parking van het sportcentrum Wembley.
Schoonmaakprestaties (740 uur, voorheen 640 uur). Groenonderhoud (1.206 uur, voorheen 595). Investeringen in het machinepark (3.500 euro in plaats van 2.000 euro). Diverse uitgaven (6.000 euro, in plaats van 5.000 euro).
Voorts is het redelijk om aan te nemen dat het in de maak zijnde Grote Masterplan voor het KVK-complex dan in duigen valt.
Vraag het gewoon aan Hein.
Of beter nu, aan raadslid Patrick Jolie.
Supporters toch.
Staat allemaal niet op uw fora. Waar zijn jullie mee bezig?

Nu nog een notabene.
Geen gemeenteraadslid dat over dit soort dingen wil praten . Praten.

QUOTE VAN DE DAG : “Ik hoop dat de ploeg ons voor één keer wat gunt”

Aanstaande zaterdag is er een cruciale derby tussen KV Kortrijk en Zulte-Waregem.
KVK staat in eerste klasse op de 14de plaats en moet daar nog vijf wedstrijden (zijn dat evenveel weken?) stand houden om een degradatie te vermijden.
Titelvoerend burgemeester Stefaan De Clerck geeft in “Het Nieuwsblad” een voorbeschouwing bij de voetbalmatch.

Het wordt bibberen zegt hij. Hij hoopt dat KVK het haalt.
Maar hoe dan wel?

“Ik hoop dat de ploeg van de buren ons voor één keer ook wat gunt.”

WAT?
Wie Wat gunt?

Wat wil de minister van Justitie daarmee juist zeggen?
Dat er vals wordt gespeeld? Beetje klappen met de keeper?
Pleit hij voor het plegen van een misdrijf? Een of andere omkoping? Een akkoordje?
Of gewoon voor een ietwat gunstig gezinde scheidsrechter? (Geintje !)

En heeft KVK misschien vroeger al iets gegund aan Zulte?

VOETBAL IS COMMERCIE !
Dat die brave supporters die méér dan hun drinkgeld verspelen en verteren aan de commercie (dan ze zich kunnen permitteren) dit niet beseffen is voor sociologen een raadsel.
Het wordt niet onderzocht.
Voor wanneer een eerste klassestrijd tussen supporters en aandeelhouders-managers? Of tussen supporters en voetballers.

Volgende zomer geen kwetsbare zwemhangjongeren meer in het openluchtzwembad

Afgelopen zomer heerste een lichte vorm van terreur in het openluchtzwembad aan de Vaart.
Vooral veroorzaakt door kwetsbare jongeren aangevoerd in dure blingbling tweedehandswagens met een nummerplaat eindigend op 59. (Zie nog stuk van 9 mei.)
“Kwetsbare jongeren” of “randgroepjongeren” of “probleemjongeren” of “risicojongeren” of “straatjongeren” zijn zovele sociologische termen voor wat het bredere publiek bestempelt als crimineeltjes, kutjongens, raddraaiers, veelplegertjes, relschoppers of gespuis. “Scheve petjes”, zegt men ook.

De directie sport heeft vorige zomer al een plan van aanpak voor de overlast opgemaakt. Met verhoogd politietoezicht en zelfs bewaking door een externe firma.
Nu gaat de directie sport, facility én ICT een stapje verder om ongewenst bezoek te weren uit onze zwemkom.
Komen de kwetsbare jongeren er nog in?

Het nieuwe plan van aanpak voor zomer 2009 zal niet minder dan 81.068 euro kosten !

Nieuwe inkomhal

Er komt een nieuwe infrastructuur om een hoger beveiligingsniveau te creëren. De balie is te klein. Er is maar één kassa. Ongeduldige bezoekers (amokmakers) springen over de bestaande, te lage tourniquet-uitgang of drummen gewoon door langsheen de kassa.
(Ik deed dat vroeger ook, of we glipten binnen via de zijdeur voor het personeel, rechts van de officiële ingang. Een andere keer klommen we over een muur vanuit de schietstand. ‘s Nachts. Dat gaf aanleiding tot veel gedoe. Probleem bij politie was dat we niemand één enkele overlast bezorgden. Nergens was er iemand zijn spullen kwijt. Geen dame was tegen. We beschouwden onszelf als guitenmakers. Kon toen nog net. Halve eeuw geleden. Tijden zijn veranderd.)

Als toegangscontrole komen er volgend jaar middelhoge (1,50 meter) tourniquets. Deze hebben in de vloer verankerde sluiszuilen tot op heuphoogte. Erboven zijn panelen in veiligheidsglas ! De doorgangen hebben schuifpanelen, eveneens in veiligheidsglas. De groepsingang heeft een draaideur (uit veiligheidsglas) met dezelfde hoogte als de andere glazen panelen.
Voorts komt er een baliemeubel in het midden van de ingang. Aan weerszijden daarvan tourniquets.
Links van de kassa is een dubbele sluis met uit- en ingang. Rechts is er een tweede ingang.
Zo komen we aan vier mogelijke stromen. Eén uitgang en drie ingangen. Voor de abonnees, voor de ééndagsbezoekers en voor groepen of mindervaliden.

Registratiebeheer

Hoe zal men de kwetsbare jongeren herkennen?
Met het (reeds bestaande) software systeem ‘ReCreateX’. Met kaartlezers en magneetkaarten. Met een badgesysteem (sportpluskaart, en/of e-ID kaart). Papieren ID (Belgisch zowel als Frans) zal gescand en opgenomen in een database. Amokmakers komen hiermee op een ‘blacklist’.

Tarieven

Wie een sportplus-kaart bezit krijgt een voordelig tarief.
(In de begrotingsbespreking 2009 komen eventueel nieuwe retributies aan bod.)

Over al deze werken en drastische veiligheidsmaatregelen is de gemeenteraad niet geraadpleegd.
Hoe slaagt het College daarin? Met welk argument?
Het geraamde bedrag exclusief BTW valt onder de 67.000 euro, zodat er kan gekozen worden voor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Alweer. Het wordt nu waarlijk tijd dat men ophoudt met dit soort praktijk van onbehoorlijk, onethisch en anti-politiek bestuur.

En de gemeenteraad heeft voor zgn. daden van dagelijks beheer (beneden een bepaald bedrag) delegatie verleend aan het schepencollege…

Vinden de raadsleden nu werkelijk dat het met die wel heel draconische registratiemaatregel gaat om een vorm van dagelijks bestuur?
Identiteitscontrole! Door zo’n kassierster? Bij iedereen of enkel bij de scheve petjes? De hoofddoekenzusjes?
Scannen ! Database ! En die gegevens dan naar elders (politie, andere zwembaden) doorspelen?

WORDT HET ZWEMBAD VAN DE ABDIJKAAI EEN SOORT LUCHTHAVEN ?
MET BLOOTSCANNERS ?

Nu nog alles weg wat plezant is. Geen pingpongtafels meer. Geen bouls. Geen frieten. Geen duikbrillen. Weg met alle verpleegsters. Alle (meertalige) redders met zonnebrillen aan. Geen shorts meer.

81.000 euro.
Dat is nu de tol om een plaats ‘leefbaar’ te maken. Aan wie uit de vorige eeuwe kun je dat nog vertellen?

Vraag het aan Hein Vanhaezebrouck (4): Het kan niet meer !

Niemand kan nog vragen stellen aan trainer Hein van KVKortrijk.
Op 20 november laatstleden meldde de webmaster (Webby) dat hij ermee stopt. De webstek KVK Fanpages verdwijnt van het net, en daarmee ook de aan te vinken rubriek “Vraag het aan Hein”. Twee webmasters, acht redactieleden en veertien moderatoren verliezen hierbij hun job.

Kan niet aan het geschrijfsel van kortrijkwatcher liggen, want Webby vindt zijn site overbodig geworden nu de officiële site van KvK schitterend is vernieuwd. (Vergelijk met Lokeren.)
Enkele lezers van Webby betreuren dit, omdat hiermee wat meer dissidente (‘officieuze’) berichtgeving en kommentaar dreigt gesmoord te worden.
Maar “KVK Fans Forum” blijft bestaan.
En de rubriek ‘sport’ in kortrijkwatcher ook.

Er liggen nog talloze vragen op tafel.
Morgen is er een zgn. topmatch tussen een club gerangschikt op de 13de plaats en een op de 11de plaats, rechterkolom.
We vernemen zopas via “Het Nieuwsblad” van 21 november dat de Kortrijkse burgemeester en politie de derby tussen KVK en S.V Zulte-Waregem van morgen (18 uur) heeft uitgeroepen tot een wedstrijd met hoog risico. Type C. Dat is wel rijkelijk laat. Hierbij is een combiregeling getroffen.
Dit noopt me nu wel tot een bekentenis. Al sinds jaren krijg ik vanwege de supportersclub De Klauwaert uit Waregem gratis tickets voor de matchen van Essevee. Men ziet daar namelijk graag rijk volk, chichi madammen en mensen die prijken op de regionale “power list”. Celebs. Captains of industry. Het is een compleet misverstand dat Essevee een ‘boerenclub’ is, en KVK die van ‘de dikke nekken’. De weinige Kortrijkse poepsjieke dikke nekken die nog leven vonden sinds lang de weg naar het Regenboogstadion in Waregem.
Gemiddelde Kortrijkzaan, ga maar eens kijken bij de terugwedstrijd van 18 april volgend jaar. (Voetbalkalender opgelegd door Belgacom TV.)
Met de bus, want het staat nu al vast dat de veiligheidsdienst zal aanbevelen om KVK-supporters een combiregeling op te leggen.

Mijn combiregeling maakt dat ik morgen van thuis uit al over de middag aan het station van Kortrijk een bus van De Lijn moet nemen. (Maar hoe kom ik daar?) Men verwacht ons in café “De Klauwaert”, ten laatste om 16u30. En vooraleer de twee bussen ginder op de Waregemse Markt vertrekken worden supporters geacht wat Bengaals vuur pyrotechnisch in mekaar te knutselen en zich van de nodige druppels Wortegemse jenever te voorzien.

Ik vertik het om eerst nog naar Waregem te trekken.
Om 16u45 al worden de dikke nekken van Zulte door de politie-spotters (fysionomisten) op Kortrijks grondgebied opgewacht.
Tijd zat dus om een tweede jeneverfles soldaat te maken.

Voetbal is een feest.
Als carnavalscamouflage heb ik mij bij KVK een rood-witte wintersjerp aangeschaft (15 euro), een dikke muts (15), een polo (35), een regenjas (45), een polsbandje (10), een paraplu(25) en een pin (5 euro).

Voetbal is commercie.
We hopen door de perimeter te geraken om nog op het nippertje op de hoofdtribune een seat te bemachtigen voor 50 euro.
Zou dat kunnen, bij een risicomatch?

Voetbal is oorlog.
Hier loopt zopas een e-mail binnen uit café “De Klauwaert”. De overwinning van Essevee wordt daar al vandaag zaterdag gevierd.
Lees mee.
IEDEREEN KAN FUCKIN KORTRIJK KE ZIEN VERLIEZEN, ZE HEBBEN ALLEMAAL NE GROTEN AIR DIE FUCKING DIKKENEKKEN TEGEN WAREGEM MAG IEDREEN VREZEN SHITNUBS VAN COURTRAI BERIJD JULLIE MAAR VOOR WANT DE DEGRADATIE IS ER VOOR JULLIE HOOR! FUCK COURTRAI? ESSEVEE POUR LA VIE TILL WE ALL FUCKING DIE !!!! !!!!!

Volgens “Het Nieuwsblad” zal de politiebeveiliging voor de derby aan de gemeenschap minstens 41.500 euro kosten.
Die cijfers moeten een keer nader bekeken worden.
Men rekent per uur voor de agenten een salaris van 100 euro. Ook voor het kaderpersoneel?
Met een inzet van 5 uren? Dat moeten er 6 zijn.

Vraag het aan Hein Vanhaezebrouck (3): het masterplan

In een vorig stuk kwamen we tot de uiterst gematigde vaststelling dat naar aanleiding van de promotie van KV Kortrijk naar de hoogste voetbalafdeling alle belastingplichtigen van stad onmiddellijk bereid waren om 2,2 miljoen euro te schenken aan de club.
Maar de supporters (de Reds Army en de Red Lions) weten nog niet helemaal dat wij Kortrijkzanen tot veel meer bereid zijn.

Op 16 juli reeds presenteerde de directie “facility” (dat is schepen Hilde Demedts) in het College een overzicht van de door KvK-jeugd gevraagde aanpassingen aan het voetbalcomplex ex-Stade Kortrijk. Alweer naar aanleiding van de bevordering.
Eigenlijk was die presentatie geagendeerd op het schepencollege van 15 juli, maar het punt werd uitgesteld omwille van de afwezigheid van de sportschepen (Bral!), de burgemeester en schepen Leleu. Over dat speciale College van 16 juli zijn geen notulen gekend. We moeten het dus stellen met wat we weten van het CBS van 28 oktober laatstleden.

Blijkt nu dat de problematiek rond de aanleg van de grasvelden in het voorstel van Hilde de eerste prioriteit wegdraagt.
Op Stade zal men het speelveld 1 en 2 vernieuwen. Met kunstgras. En er komt een 5de veld, met gewoon gras.
Wat moet dat kosten?

Het grondpakket kunstgrasvelden: 529.900 euro.
De uitrusting van die velden: 314.600 euro.
De aanleg van de totale natuurgrasvelden: 187.550 euro.
Diverse werken: 199.650 euro.
Hiermee komen we aan een totaal van 1.294.700 euro, incl. BTW.

Maar voor al die werken kunnen starten moet er eerst een studiebureau aangesteld. Die ontwerper zal waarschijnlijk voor 80.525 euro erelonen (incl. BTW) aanrekenen.
Werken plus ereloon geeft een totaal van 1.375.225 euro.

Denk nu vooral niet dat de promotie van KvK van ons allen slechts 2,2 miljoen plus 1,3 miljoen zal vergen !
U herinnert zich dat er aan ex-Stade nog een parking moet komen. Stad wil hiermee zijn uitstraling (prestige) verhogen bij de bezoekers van eerste klasse.
Overigens komt er nog een heel masterplan voor de totale ontwikkeling van het sportcomplex. Het aspect velden is slechts een eerste luik. (De verloning voor dit masterplan raamt men op 3.000 euro, zonder BTW.)

Waar vinden we nu de begrotingsposten voor die 1,3 miljoen?
Nog nergens. Het wordt iets voor volgend jaar. Moet alleszins behandeld in de begrotingsbespeking 2009 in de gemeenteraad van december.
Het College verwijst enkel naar het art. 764/733-60 met de benaming “studiekosten aanleg 5de veld”. Daar is nu 130.000 euro op voorzien.

**********

Supporters moeten nu totaal niet meer verder lezen.
Er rijzen enkele begrotingstechnische probleempjes waar we bij onze abonnees even de aandacht willen op vestigen.

Ten eerste vragen we ons weer af hoe de administratie (in dit geval de dienst facility) tot deze ramingen kan komen.
Waar haalt men de nodige kennis daarvoor vandaan? Bijvoorbeeld over kunstgrasvelden. Dat is een uitermate ingewikkelde materie, die voortdurend in evolutie is. Een kunstgrasveld van een procédé van pakweg drie jaar geleden kan al verouderd zijn. Hebben ambtenaren alreeds een of ander studiebureau gepolst? En zo ja, behoort dit bureau tot de potentiële kandidaten-ontwerpers?
Het College zal drie studiebureau’s aanschrijven om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure. Maar het kunnen er ook meer zijn, notuleert men in het toelichtende gedeelte… (Eén van de drie daarvan is al gefaseerd bezig met de aanleg van voetbalvelden op het sportcentrum ter Biezen in Bissegem.)

Het College werkt als wijze van gunnen niet met een openbare aanbesteding of offerte. De keuze van de ontwerper gebeurt middels onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Nou, dat kan. Het geraamde bedrag voor studieopdracht (zonder BTW) ligt immers net onder het grensbedrag van 67.000 euro. Het scheelt slechts 550 euro, of men moest een aanbesteding of offerte uitschrijven.
Om onder het grensbedrag te blijven is een uitermate luciede truc bedacht.
Voor de uitrusting van de kunstgrasvelden, de aanleg van de natuurgrasvelden en de diverse werken rekent men met een normaal percentage van 8 procent ereloon. Maar voor het grondpakket kunstgrasvelden vinden de ambtenaren 3,50 procent voldoende.
Goed bedacht zeg.
Voor de kenners hier even de motivering van deze handelswijze.
Bij de aanleg van kunstgrasvelden gaat ca. 65 procent van het budget naar het pakket grond en kunstgras. De overige 35 procent slaat op aanvullende uitrusting, veldafsluitingen en verlichting. Welnu, de inspanningen verwacht van de ontwerper om het pakket grond en kunstgras te ontwerpen staan niet in verhouding tot de totale aanzienlijke bouwsom die deze 65 % vertegenwoordigen. Vandaar dat Hilde Demedts voorstelt om het pakket grond en kunstgras met een lager ereloon (3,50 %) te honoreren.
Prachtig, zo’n vondst.
Te onthouden voor alle ontwerpers die in de toekomst nog deelnemen aan studieopdrachten van Stad.

Vraag het aan Hein Vanhaezebrouck (2): de oorspronkelijke revendicaties van KV Kortrijk

Nogmaals, voor alle duidelijkheid.
De kostenberekeningen in onze serie “Vraag het aan het Hein” slaan enkel op investeringsbedragen die zichtbaar zijn gerelateerd aan de promotie van KvK. De Kortrijkse belastingbetaler levert daarnaast nog heel wat meer financiële inspanningen ter ondersteuning van het globale voetbalgebeuren ter stede dan deze waarvan hier sprake is. Denk daar maar eens aan en over.

We hebben het bijvoorbeeld niet over schilderwerken bij White Star Bellegem (20.000 euro), over het masterplan buitensportinfrastructuur (200.000 euro, waarin bedragen verscholen zitten voor bijv. lichten op diverse velden), over de aanleg van pleinen op Ter Biezen (25.000 euro), de conciergerie van SC Wembley (75.000 euro), de traditionele “renovatie van voetbalvelden” (jaarlijks ca. 50.000 euro), enz. Dat zaaizaad.
We hebben het in principe niet over zgn. gewone uitgaven, allerhande werkingskosten (en subsidies) die gepaard gaan met de exploitatie van voetbalvelden. Het is trouwens moeilijk om die cijfers uit de veelal abstracte begrotingsposten te lichten.

In de gemeenteraad durft het niemand aan om de uitgaven voor het voetbal onder de loep te nemen. Raadsleden zijn uitermate bang van supporters, boeren, taxibestuurders en pompiers. Zij beschouwen om onnaspeurbare redenen dit soort kiezers (strata?) als hun opperste clièntele. Middenstanders ! Horeca !

De voetbaluitgaven worden dientengevolge in ̩̩n keer en zonder een woord goedgekeurd bij de bespreking van begrotingen. Zelfs voetbalfanaat Patrick Jolie zwijgt wijselijk als Рzoals in de maand oktober Рopnieuw blijkt dat er zich merkwaardige budgetstijgingen voordoen ten aanzien van zijn kaaveekaa.

Even recapituleren.

Voor het Guldensporenstadion (meer speciaal de renovatie van tribune 3) voorzag de initiële begroting voor dit jaar 100.000 euro.
Bij een eerste budgetwijziging (april) kwam er 1,5 miljoen bij. Miljoen. Bij de tweede (oktober) nog 250.000 euro. Totaal: 1.850.000 euro.
Voor de Kvk-hoofdtribune (kleedkamers, sanitair) trok men 100.000 euro uit.
Voor buitenschilderwerken: 55.000 euro.
Totaal staduitgaven voor het Guldensporenstadion tot hiertoe: 2.005.000 euro.
(Papieren pers houdt het nog altijd bij 1,6 miljoen.)

Maar.
Midden mei reageert het Schepencollege blijkbaar op een aantal revendicaties uitgaand van het KvK-bestuur.
In het algemeen wordt overeengekomen dat men ter gelegenheid van de promotie naar eerste klasse de trainingscapaciteiten van de club wil verhogen, en omwille van “de uitstraling van de Stad” de accomodatie wil opwaarderen.

Gevolg

1.
Concreet vraagt KV Kortrijk dat de voetbalvelden van het Sportcentrum Wembley maximaal ter beschikking worden gesteld van de club. Daarom zal versneld werk worden gemaakt van de bespeelbaarheid van Noordstar Heule en SV Kortrijk. Daar moet dringend een drainage komen van de (twee) tweede velden. Bestaande budgetten moeten sneller vrijgemaakt worden.
2.
Ook is al in april beslist dat het jaarlijks bedrag voor de renovatie van velden ontoereikend is en met 30.000 euro dient verhoogd. En waarlijk, we zien dat bij de tweede begrotingswijziging de post “jaarlijkse herinzaai” met 38.795 euro is opgelopen tot 88.759 euro.
3.
Het College vindt het tevens opportuun om extra budgetten te voorzien voor de renovatie van drie voetbalvelden op SC Wembley. Per veld zou het gaan om 2.500 euro.
4.
De aanleg van een extra vijfde veld op het Stade Complex van KvK wordt geraamd op 160.000 euro. (In de begroting heeft men het over “studiekosten aanleg 5de veld” ten bedrage van 130.000 euro.)
5.
Om via het voetbal het prestige van Stad op peil te houden is de aanleg nodig van een parking aan het KvK Jeugdcomplex. De raming hierover moest in mei nog opgesteld.

Voorlopig miljoenenbesluit

In onze kostenberekening aangaande de financiële repercussies van de Kvk-promotie dienen nog bovenstaande uitgaven opgeteld bij de al supra vermelde 2 miljoen. We zijn heel braaf en tellen er slechts 200.000 euro bij op. Zonder die parking.

Zie intussen vooral dat de wensen van het KvK- bestuur in mei althans totaal niet sloegen op een renovatie of drainage van het voetbalveld in het Guldensporenstadion.
Na de moddermatch tegen Standard Luik merkte trainer Hein op dat Stad vorige zomer al het geld in gebouwen stopte. Wat dus niet helemaal juist is. (Wat wou hij toen?) En hij hoopt dat men volgende zomer de grasmat van het stadion zou aanpakken.

Inmiddels staat er sinds eind oktober weeral een en ander geheel nieuw iets te gebeuren.
Iets waar u geen idee van hebt.
Er is een heel bijzonder masterplan in de maak.
In het kader daarvan wil men – opnieuw naar aanleiding van de promotie van KvK naar de hoogste voetbalafdeling – speciaal voor de KvK-jeugd allerhande “aanpassingen” aan het voetbalcomplex ex-Stade Kortrijk.
Het gaat om zoiets van minstens 1,3 miljoen euro. Zonder erelonen.
Op naar de 5 miljoen ??

U gelooft dat zeker niet?
Dachten wij al.
Volgende keer wel, na lezing van een nieuwe bijdrage in onze vragenserie ter attentie van Hein.

Vraag het aan Hein Vanhaezebrouck (1): woord vooraf

De fans van de Koninklijke Voetbalclub Kortrijk (KvK) hebben een webstek waarbij zij vragen kunnen stellen aan de trainer. “Vraag het aan Hein”
Dit is een communicatiemiddel tussen de coach en de supporters. Men belooft van periodiek de (geselecteerde) vragen te beantwoorden. Geen vragen of antwoorden te zien. De rubriek “Van op de bank” van Hein is stilgevallen. Het forum is enkel toegankelijk voor de clubleden.
Het forum op de officiële website van KvK moet blijkbaar nog opgestart. En naar aanleiding van het feit dat de tweede keeper Glenn Verbauwhede op non-actief is gezet meldt men dat club noch trainer hierover wensen verklaringen af te leggen. “Want KvK heeft de gewoonte om zijn zaken binnenskamers te regelen.” Ja, wie voorzitter Joseph Allijns een beetje kent vanuit de politiek kan dit wel geloven. Joseph was ooit nog VLD-schepen in Menen maar zetelt sinds vorige maand als onafhankelijk raadslid. Ook daarover wenst hij niet te communiceren.
(In feite zou hij best de politiek verlaten.)

Dit is een lange inleiding.
Waar willen we naartoe?
Niemand vergeet nog de beelden van de veldslag tegen Standard Luik. De belabberde toestand van het terrein. De grasmatten van de oefenvelden zijn ook in heel slechte staat. Keeper Glenn zei recent nog in Voetbalmagazine dat hij er nog geen hond zou op loslaten.

Maar Stad Kortrijk is bereid om daar iets aan te doen.
Wat de Kortrijkse belastingbetaler al sinds het ontstaan van KvK (1971) heeft gespendeerd aan de club en aan het voetbal in het algemeen is niet meer te achterhalen. Vooral onder het burgemeesterschap van Tone Sansen liep het de spuigaten uit. Wist u bijvoorbeeld dat alleen al de bouw van de hoofdtribune in 1988 ons allen 55 miljoen oude BEF’s heeft gekost?

Toen in april van dit jaar de promotie van KvK naar eerste divisie mathematisch min of meer vaststond, tekende de pers aan dat Stad 1,6 miljoen euro op tafel zou leggen voor verbouwingen aan het Guldensporenstadion. Onze burgemeester had er zelfs 2,5 miljoen euro voor over. En schepen Lieven Lybeer (die zich overal mee bemoeit) dacht aan 1,9 miljoen, maar werd daarbij teruggefloten door schepen Hilde Demedts. Hilde is namelijk bevoegd voor “facility”, dat is voor de accomodatie van stadseigendommen.

Dit zou al een eerste vraag voor Hein kunnen zijn.
Hein wil ook de “wei” van het stadion laten draineren door Stad.
Wie van stadswege voert er over dit soort zaken eigenlijk de onderhandelingen? De schepen van “facility”? Die van Jeugd? (Want men heeft nu vooral miljoenen veil voor KvK-Jeugd.) De schepen van Financiën, dezelfde als voor onze Jeugd? De schepen van Sport (dat is Bral!)? De burgemeester?

VOLGENS MIJ EN VELE ANDEREN: de burgemeester. Hij moet het maar weten als hij Stad op schulden jaagt, ter gelegenheid van een financiële crisis.

In elk geval volgen wij de onderhandelingen op de voet en zullen onze lezers en supporters systematisch inlichten over de gelden die de Kortrijkzanen vanaf dit jaar spenderen aan de Koninklijke Voetbalclub. Allemaal in het teken van de bevordering naar eerste klasse.

Wat stond er in de oorspronkelijke begroting van dit jaar?
Voor de renovatie van tribune 3 in het Guldensporenstadion een bedrag van 100.000 euro.
Voor de hoofdtribune (kleedkamers en sanitair) ook 100.000 euro. Voor buitenschilderwerken: 55.000 euro.
Hoe zijn deze en andere stadssubsidies voor KvK intussen en heel vlug geëvolueerd? Wat dacht u? Verdubbeld?

Wat bespeelbaarheid van velden aangaat willen we later ter attentie van Hein (is er wel een “field manager”?) ook nog een capaciteitsberekening maken.
Kenners weten hoe graskloten ontstaan. Bij spelers van 80 kg met voetbalschoenen voorzien van de klassieke 6 noppen bedraagt de druk 0,11 Mpa. Maar bij slidings kunnen de drukken op de mat waarden bereiken tot 10 Mpa !
Dat is vooral niet goed op de zwakke plekken op het voetbalveld. Het 16metergebied en de plaatsen waar supporters bierblikken gooien naar de arbiter. Op deze vochtige plekken is een drainage op een diepte van 60 cm aangewezen, met onderlinge tussenafstand van een tweetal meter.

(Zie voor onze serie “vraag het aan Hein” nog voorgaande stukken alhier in de rubriek “sport”.)

.

Koninklijke Voetbalclub Kortrijk wint veldslag op drassig Guldensporenstadion

Hier in Kortrijk hebben we al een keer een veldslag gewonnen. In 1302 op de Groeningekouter, vanwege de staat van het terrein: molshopen, paardevijgen en de beek geeneens gerioleerd. (In onze ploeg vochten toen ook huurlingen uit het Zuiden: het graafschap Namen.)
Trainer Hein Vanhaezebrouck ziet niet in dat hij de slag tegen Standard Luik gisteren net heeft gewonnen vanwege de juiste keuze van het terrein. Zijn heir is gewend aan modderkluiten en valkuilen.
Hein vindt dat het Guldensporenstadion dringend moet gedraineerd. Door Stad. Weet hij wel wat dat kost?
Weet hij wel hoeveel Stad al heeft besteed en nog zal spenderen aan zijn voetbalvelden? Puur omwille van de promotie naar eerste klasse !

We zullen de huidige stand van zaken nog eens uitrekenen. Dat is niet gemakkelijk. Bij een vorig nazicht van de facturen kwamen we alreeds aan bijna 3 miljoen euro. Straks komen er nog wat miljoenen bovenop.
We herhalen: het gaat nu enkel om de miljoenen naar aanleiding van de bevordering van kaaveekortrijk. Over het schatten van de rekening van wat aan voetbal in het algemeen besteed wordt, heeft niemand een zicht.

U zal daar niets over lezen in de pers.
Ook niet op de website van KV Kortrijk en die van de fans.

Ik ga NU tellen, maar vrees dat de uitslag nog niet voor vandaag zal zijn. Het gaat waarlijk om miljoenen.