Category Archives: sport

Een Kortrijkse schepen in onmin met een gefortuneerde Maleisiër

Hoe zal dat aflopen?
Schepen van Sport Arne (Vandendriessche) leeft niet in de beste verstandhouding met de miljardair (in dollars) Vincent Tan Chee Yioun, broer van den Danny, ook schatrijk. (Persoonlijk zou ons dat geschil met zo iconisch iemand wat bang maken, maar wie zijn wij?)
Vincent Tan is de man die om niet opgehelderde motieven in mei 2015 onze geliefde voetbalclub KVK heeft opgekocht voor – naar verluidt – 5 miljoen euro. Voor hem is dat bedrag nog minder dan een peulschil.
De steenrijke Maleisiër heeft vooral fortuin gemaakt met fastfood in eigen land (Mc Donald!) maar is nu nog – of in het verleden – onledig (geweest) met sectoren als verzekeringen, gokbedrijven, golfterreinen, casino’s, recreatie, scholen, telefonie en staat voorts bekend als een geoefend duiker. (Niet enkel in het geld dus.)
Volgens vele bronnen op Tinternet staat hij op goede voet met de politiekers in zijn land. Ja.
In het voetbal dan heeft hij alles te zeggen in clubs als Cardiff City (Wales) en FK Sarajevo. Een Aziaat… Globalisering is dat.
Aan het bestuur van onze Kortrijkse Koninklijke Voetbalclub zou hij niks veranderen maar hij heeft intussen wel zijn vijf mannetjes geplaatst in de cvba “Kortrijk Voetbalt”. We vernoemen geheel ongegeneerd de namen: Chin Chee Seng Ferek, Veh Kan Choo, Issen Ronald Frank Nathaniel (uit Hongkong), Lim Meng Kwong, Nguyn Hoai Nam, (van de Maagdeneilanden). En in de vzw “Jong Kortrijk Voetbalt” (bestaat ook!) zijn alle (drie) bestuurders Maleisiërs. Wat is de voertaal eigenlijk nog in het Guldensporenstadion?

De Kortrijkse tripartite (maar wie in persoon??) heeft opnieuw het plan opgevat om een nieuw stadion(complex) te bouwen, nu op het industrieterrein Evolis (langs de Oudenaardsesteenweg naar Zwevegem toe). Dat zou 50 miljoen kosten en plaats bieden aan bijna driedubbel zoveel supporters als er nu zijn voor KVK. 15.000 plaatsen.
De investeringen zouden via een PPS gebeuren waarin de intercommunale Leiedal dan zou fungeren als publieke partner.
Onlangs heeft schepen Arne opnieuw zijn bezorgdheid uitgesproken over de gang van zaken in het dossier. Volgens de gazet omdat KVK op sportief vlak niet zo best functioneert en daardoor nog weinig behoefte zou hebben aan een groots opgevat stadion. (Over het feit dat de cvba “Kortrijk Voetbalt” in feite technisch failliet is wordt niet gesproken.)

ONZEN ALLER SRI TAN
Maar schepen Arne maakt zich vooral zorgen over de houding van de eigenaar van de club. Dat kwam vorige maandag nog ter sprake in de gemeenteraad. Vincent Tan weigert nog altijd om enige verantwoordelijkheid op te nemen in het project. Arne bestempelde hem in die laatste gemeenteraad naar eigen zeggen eerder diplomatisch als “eigenzinnig” en “niet rechtlijnig” in zijn uitspraken. De schepen was vroeger minder diplomatisch, toen hij de steenrijke Maleisiër ( weinig afgestudeerde) bestempelde als “onbekwaam” en “onprofessioneel”.
Ja zeg. De huidige gedelegeerd bestuurder van KVK, de heer Veh Ken Choo heeft dat streng oordeel zeker overgemaakt naar het verre Maleisië.

Sri Vincent Tan houdt dus “de knip op de beurs”.
En dat blijft maar duren.
Eigenlijk was al verwacht dat meneer Tan eind september 2019 zou laten weten of hij al of niet zou mede investeren in het nieuwe stadion. Maar hij vroeg extra bedenktijd. Schepen Arne was toen al zijn geduld kwijt, was het wachten beu. “Tan houdt ons aan het lijntje”. (Zie de “Voetbalkrant” van 12 oktober 2019.)
Ja, hoe zal dat aflopen?
De schepen van Sport heeft al een keer laten doorschemeren dat er al voldoende kandidaat-investeerders zijn voor de bouw van het stadioncomplex met hotel en kantoren.

Gemeenteraadslid bezorgd over dat nieuwe voetbalstadion voor KVK

Gemeenteraadsleden zijn uiterst voorzichtig – zo niet doodsbang – om vragen te stellen over het stadsbeleid ten aanzien van onze koninklijke voetbalclub.

BEDUCHT ZIJN
Vooral dan als die vragen slaan op geldkwesties: de vele miljoenen (BF en Euro’s) werkings- en investeringssubsidies die stad met grote gulheid al ontelbare jaren schenkt aan KVK. Of het feit dat de club al zijn terreinen gratis van stad (en OCMW?) ter beschikking krijgt. De verslagen over de maandelijkse bijenkomsten van de sport schepen en het het bestuur van KVK. Dat soort dingen zijn heuse taboe-onderwerpen in de Kortrijkse politiek.

We hebben het ooit meegemaakt dat bij een interpellatie van dit “gemene” soort van vragen de burgemeester (toen nog Quickie) ermee dreigde de naam van de interpellant door te geven aan net bestuur, de supportersclubs, en aan iedereen, om hem te bestempelen als een vuige vijand van KVK en het voetbal in het algemeen. Eigenlijk voor alles en nog wat.
Pieter Soens (CD&V) is praktisch het enige raadslid dat zich waagt aan enig beraad omtrent de delicate voetbalmaterie. Zo ook nu weer in de zitting van morgen 8 februari.
Soens heeft natuurlijk ook via ons Kortrijks staatsblad HLN vernomen dat Arne, de bevoegde schepen voor sport, zich zorgen maakt omtrent de mogelijke realisatie van een nieuw KVK-stadioncomplex als zou blijken dat de ploeg in “de lagere regionen” van de voetbalsport kan verzeilen.
Soens wil nu wel eens weten wat stad en Leiedal concreet van plan zijn om al of niet (nog) mee te werken aan het project. (In het jargon: om de realisatie ervan te “faciliteren”.)
Eigenaardig is wel dat Pieter Soens in zijn toelichting bij de ingediende interpellatie althans geen gewag maakt van de precaire financiële toestand van de club, de cvba “Kortrijk Voetbalt”. Zoals onze lezers uit vorige edities alhier weten is de firma (de commerce) technisch failliet.
P.S.
Supporters die de (virtuele) zitting willen volgen even waarschuwen: het agendapunt van Soens komt als laatste aan bod. Geduld is geboden!

Financieel profiel van KV-Kortrijk (2)

Passend bij de voetbalwereld begint bij KVK een boekjaar in juli en eindigt het eind juni van het volgend jaar.
We kennen nu de jaarrekening van 01-07-2019 tot 30-06-2020. Die is pas door de Algemene Vergadering van de cvba “Kortrijk Voetbalt” goedgekeurd op 5 december vorig jaar. (Dat duurt daar altijd zo lang.)
Het eerste wat opvalt is dat het eigen vermogen negatief uitvalt: min 1.224.583 euro. Een daling van -286 % tegenover het vorige boekjaar…
En als we van dat eigen vermogen ook nog de zogezegde “waardeloze” immateriële activa zouden aftrekken is de ramp totaal.
Men kan dus stellen dat de club technisch failliet is en dat er eigenlijk nog deze maand best een nieuwe buitengewone Algemene Vergadering zou moeten plaatsgrijpen om bijvoorbeeld vast te stellen dat men de plannen voor een nieuw stadion best wat kan verdagen. (In het vorige boekjaar 2018-2019 bedroeg het eigen vermogen slechts 659.151 euro.)
Opvallend is nog dat de bedrijfsopbrengsten (14,88 miljoen) niet volstaan om de bedrijfskosten en de financiële kosten (samen 16,96 miljoen) te betalen. (In het vorige boekjaar ook niet.)
Al drie jaar aan een stuk lijdt KVK verlies!

We hebben de solvabiliteit berekend. Die moet absoluut minstens 25 % bedragen. In het laatste boekjaar is die zelfs negatief en in het vorige kwamen we aan 6 procent.
De schuldgraad dan. Ook slecht want méér dan 100 %, namelijk 111,9 procent. En de liquiditeit is nipt goed: 1 en een beetje. Maar ja, het gaat om een momentopname van de laatste dag van het boekjaar. Als er een dag later een of andere grote transactie was bij de vlottende activa of de korte termijnschulden was geweest, kon de uitslag even zo goed minder dan 1 zijn geweest.

Bon. Nog wat cijfers uit de balans.
– Staat van de activa/passiva: 8,82 miljoen.
– Over te dragen verlies: – 2,04 miljoen. (Voorlaatste boekjaar: – 393.108 euro.)
Totale schulden: 9,87 miljoen. (Voorlaatste boekjaar: 9,18 miljoen.)

En nog wat cijfers uit de resultatenrekening.
– Bedrijfsresultaat: – 1,91 miljoen. (Voorlaatste boekjaar: – 965.116 euro.)
– Te bestemmen resultaat: – 1,65 miljoen. (Voorlaatste boekjaar: – 674.066 euro.)

Maar misschien wekken de personeelskosten nog uw ongezonde nieuwsgierigheid? Méér dan 10 miljoen, namelijk 10.259.883 euro. Voor een gemiddeld bestand van 62 voltijdse equivalenten. Wat de voetballers, de trainers, de stafleden verdienen is helaas niet te achterhalen. Het gemiddelde van 165.481 euro per VTE zegt eigenlijk niks.
Maar zie eens hoe weinig een voetbalclub betaalt inzake bedrijfsbelastingen en taksen! 37.189 euro. Op een omzet van 4,67 miljoen en bijna 15 miljoen bedrijfsopbrengsten.


Financieel profiel van KV-Kortrijk (1)

Het was Dries Bervoet van de kwaliteitskrant “De Tijd” (31 oktober 2020) die met het belangrijke nieuws uitpakte dat stad zich had losgetrokken uit het het ruimtelijk regionaal megaproject genaamd GRUP-K-R8 om des te vlugger te komen met een eigen Ruimtelijk Structuurplan (RUP), specifiek voor de bouw van een nieuw voetbalstadion voor onze Kortrijkse Koninklijke voetbalclub. Dat was de bedoeling. (Het GRUP zal hierdoor nog méér jaren aanslepen..)

De krant had daarbij het lef om het ook even te hebben over de belabberde financiële toestand van KVK, dit is concreet : van de cvba “Kortrijk Voetbalt” met ondernemersnummer BE 0475.349.587.
Onze lokale persridders durven (of kunnen) deze materie niet aanpakken, terwijl de méér dan twijfelachtige toestand van de jaarrekening van de club toch onvermijdelijke repercussies meebrengt, als men voor het project wil komen tot een samenwerkingsverband van de club met de intercommunale Leiedal en privé-investeerders.
Het RUP voor de bouw van het stadion is intussen door stad gegund aan het studiebureau Adoplan voor net geen 200.000 euro.
Dit is hier al eerder gemeld.

ZIN
Intussen is er blijkbaar enige twijfel ontstaan over niets minder dan de vraag of de bouw van dat nieuwe, groots opgevatte voetbalstadion (met alles wat er bij behoort) wel zin heeft. Dat blijkt enigszins omfloerst uit een artikel van ons lokaal staatsblad “Het Laatste Nieuws” (31 januari). “De stad maakt zich zorgen,” zo zegt schepen van sport Vandendriessche, beter bekend als “Arne”.
Vooreerst zit het bestuur van KVK “gewrongen met de eigenaar, meneer Vincent Tan uit Maleisië, die – om het vriendelijk te zeggen – de knip op de beurs houdt”.
Dat weet men al lang. Geen mens (insider, journalist) die het aandurft om zich openlijk af te vragen waarom die man uit het verre oosten ons clubje heeft gekocht. Tan is gewoon een voetbalmensenhandelaar. Zeg dat toch!

Schepen Arne heeft meneer Tan ooit zelfs ‘onbetrouwbaar’ genoemd en ‘onprofessioneel’. Gedurfd! Helpt de zaak natuurlijk niet vooruit. (Tenzij Arne zelf plannen zou koesteren…)
KVK dreigt nu ook in de degradatiezone te komen zodat ons staatsblad HLN aan de schepen de vraag stelt of stad “dan niets meer zal doen” voor het stadion als de club zakt naar tweede klasse.
Antwoord van schepen Arne:
“Dan zal ik de zaken alleszins opnieuw evalueren. Ik heb al veel energie gestoken in het dossier. (…) Maar de club en de eigenaar moeten beseffen dat voor niets de zon opgaat en dat ik het vreemd vind wat er momenteel aan het gebeuren is. Tant heeft zich weggetrokken van het stadiondossier nadat hij mij een jaar aan het lijntje heeft gehouden. De stad kan toch haar nek niet uitsteken, terwijl de eigenaar het omgekeerde doet.”

N.B.
Zowel burgemeester Vincent Q als schepen Arne hebben ooit gezworen dat stad geen eurocent zal besteden aan het nieuwe stadion. Supporters: nooit vergeten!
Maar goed. Laat ons nu eens aandacht besteden aan de precaire financiële stand van zaken van de club. De jaarrekening 2019-2020 van cvba “Kortrijk voetbalt” is eind vorig jaar goedgekeurd door de algemene vergadering.
Het eigen vermogen is negatief !

(Wordt vervolgd.)Het nieuwe KV Kortrijk-stadion zou ons toch geen cent kosten?

De studieopdracht voor de opmaak van een Ruimtelijk Structuurplan (RUP) voor de bouw van een nieuw voetbalstadion is door stad gegund aan de externe ontwerper Adoplan (Oudenaardsesteenweg 344 Kortrijk) voor 199.708 euro (incl. BTW). Het was het enige van de vijf aangeschrevenen bureaus dat een offerte indiende. Om toch maar aan de vereiste minimum vijf referenties te komen werkt Adoplan samen met onderaannemer M-Tech en zocht men voor 12.000 euro naar juridische steun bij het advocatenkantoor Publius. Dit alles maakt dat de offerteprijs 1/3de hoger ligt dan geraamd. Stad betaalt dit met geld uit de budgetpot “beleidsstudies”, gespreid over de periode 2012-2024 want men verwacht de vaststelling van dat RUP pas in februari 2024. Dat stadion is dus niet voor morgen.

Men zal zich herinneren dat zowel burgemeester Van Quickenborne als schepen Arne van Sport altijd hebben verkondigd dat Stad geen cent zou spenderen aan dat nieuwe stadion maar “het geheel wel zou “FACILITEREN”. We weten nu al voor een stuk wat dit betekent.

En wat als het stadion op het EVOLIS-terrein zal komen?
De grond daar is eigendom van Leiedal. Hoeveel zal de intercommunale vragen als grondprijs? Een soort symbolische euro als mogelijke erfpacht?
En wie zal de nodige aanpassingswerken aan de Oudenaardsesteenweg bekostigen?
Het hele project zal gebeuren onder de vorm van een publiek-private samenwerkingsovereenkomst (PPS) tussen Leiedal en privé-investeerders.
Volgens Het Laatste Nieuws (31-10-2020) zouden die investeerders al gevonden zijn.

Nog ter info.
Leiedal krijgt jaarlijks een (oplopende) exploitatietoelage van stad. Dit jaar 212.830 euro. En “Kortrijk Voetbalt” (KVK) krijgt volgens het meerjarenplan dit jaar een investeringstoelage van 600.000 euro en volgend jaar 1,6 miljoen euro. Het nieuwe stadion zal toch ook – logisch bekeken – een jaarlijkse toelage krijgen??

Wat betaalt stad voor de zwembaden ?

Een woordje vooraf.
Het nieuwe zwembad op Kortrijk-Weide is gebouwd middels een PPS-constructie. Een publiek-private samenwerkingsovereenkomst met de NV S&R (commerciële benaming: Lago) waarbij Stad voor een termijn van 30 jaar een toelage uitbetaalt. Een geïndexeerde som van 1.437.112 euro die intussen in 2020 al 1.444.961,01 euro bedraagt. Volgens het meerjarenplan in 2021 geraamd op 1.489.000 euro en in 2022 loopt dit op tot 1.511.000 euro. En zo voort tot bijv. 1.578.000 euro in 2025.
Niettegenstaande is overeengekomen dat Lago met een open boekhouding zou werken, kennen we de bijdrage van S&R niet. Overigens ook niet de winsten of verliezen van het Lago-zwembad, noch hun werkingskosten en investeringen. (Vanaf dit jaar is Lago niet meer verplicht tot het houden van een open boekhouding want men zal de firma vergoeden volgens een “prijssubsidie”. Zie verder.)
Lago neemt ook (alleszins tot 2026) de exploitatie van het Heulse zwembad aan het Lagae-plein op zich en tevens van het open zwembad aan de Abdijkaai. Voor beide zwembaden samen krijgt Lago hiervoor een werkingstoelage van in principe 513.175 euro (beschouwd als zijnde 80 % van de kosten, de afrekening komt dan later) met daarnaast gratis energie (ook het water) plus de grote investerings- en grote onderhoudskosten.

Nu de reële uitkomst voor het jaar 2020.
– De jaarlijkse subsidie voor S&R (Lago): 1.444.961,01 euro.
– De exploitatietoelage voor Lagae-Heule en de Abdijkaai: 529.065,81 euro, (zijnde de vaste 513.175,12 euro en de afrekening van 2019, zijnde 147.612,32 euro).
– Terugbetaling van investeringen in Lagae en Abdijkaai: 306.836,75 euro (alleen al de restauratie van de betonluifel in het open zwembad kostte 159.224,43 euro).
– Vergoeding voor het gebruik van het zwembad voor zwemlessen: 51.208,54 euro (beperkt door Corona – normaal 7.950 euro/mnd).
– Tussenkomst Uitpas: 7.946,12 euro (kwartaal 4 nog te verrekenen).
TOTAAL: 2.340.018 euro
Ter info, heel even, voor de niet-zwemmers: dat is 30 euro per inwoner, baby’s inbegrepen.

Het spreekt vanzelf dat de kosten jaar na jaar verschillen.
In 2019 ging het om 2.232.501 euro.
En voor dit jaar 2021 is het bedrag werkelijk niet te voorspellen. Ook al omdat voor de exploitatie van Lagae-Heule en het open zwembad (zoals hier al een keer vermeld) een gans ander betalingssysteem in voege treedt.
S&R (Lago) zal nu geld krijgen onder de vorm van een “prijssubsidie” per zwembeurt. Bijvoorbeeld voor minder dan 45.000 zwembeurten 15 euro per beurt. Voor méér: 10 euro. En vanaf 50.000 zwembeurten 8 euro.
In het meerjarenplan is hiervoor jaarlijks 810.000 euro ingeschreven.

P.S.
In de laatste gemeenteraad van 11 januari kwam de vraag ter sprake wat er na 2026 zal gebeuren met de twee zwembaden Lagae en “den openen”. Zal stad bereid zijn om beide te exploiteren, daarvoor geld genoeg hebben?
Schepen Arne van Sport liet zich enkel ontvallen dat we met Lago op Kortrijk-Weide alleen niet genoeg “zwemwater” hebben vanwege een toename van het aantal zwemmers. We hebben alleszins nog één zwembad nodig…
Welk een??

Wat betaalt stad aan Lago voor de zwembaden?

Voor de goede orde eerst even zeggen dat Lago een commerciële naam is voor de exploitant van de zwembaden maar dat de naam van de firma eigenlijk S&R is, een grote naamloze vennootschap. Daar gaat het geld naartoe.

Het nieuwe zwembadcomplex Lago aan Kortrijk-Weide
Krijgt volgens het aangepaste meerjarenplan voor dit jaar van ons Kortrijkzanen allemaal (zwemmers of niet) een werkingstoelage van 1.444.962 euro. Volgend jaar: 1.489.000 euro. In 2022: 1.511.000 euro en zo verder stijgend tot 1.578.000 euro in 2025. (Hecht niet al teveel belang aan die bedrage. Zij zullen telkenjare veranderen. Maar zo kennen we wel de orde van grootte van de bedragen.)
Vanwege de corona-sluiting zal Stad volgend jaar een compensatieregeling treffen, waarschijnlijk onder de vorm van een “overbruggingskrediet”. Om hoeveel het zal gaan is officieel nog niet geweten, maar er circuleert een bedrag van 1 miljoen. Arne, de schepen van sport, garandeert dat het absoluut niet zal gaan om een gratis-cadeau.

De zwembaden Abdijkaai (“den openen”) en Lagae-Heule
(In contracten of afspraken worden die altijd samen behandeld.)
Voor beide zwembaden krijgt S&R volgens de ons bekende gegevens een jaarlijkse toelage van 513.185 euro, dienstig voor de uitbating (personeel en zo) en het onderhoud. Grote investeringen zijn voor rekening van Stad, evenals de energiekosten (water, elektriciteit, gas). Toegangsopbrengsten gaan naar Stad. (Nogmaals, volgens wat ons en raadsleden bekend is. Er kunnen zaken veranderd zijn. CD&V-Raadslid Pieter Soens kreeg op die vraag nooit een antwoord.)
Die exploitatietoelage is een soort raming die principieel slaat op 80 procent van de kosten. Na afloop van het jaar komt dan een afrekening met de ware kosten. In 2019 ging het om een netto-kost van 765.180 euro voor beide zwembaden samen.
Maar de regeling zal dus veranderen.
Die nieuwe vorm van betoelaging is tersluiks al in de gemeenteraad van 14 december aanvaard doordat men het bedrag in het aangepaste meerjarenplan heeft goedgekeurd. Maar de raadsleden beseften dat niet ! (Zij hadden er ook geen informatie over gekregen…)
Men zal nu werken met een “prijssubsidie”.
Een bedrag per zwembeurt, exclusief BTW.
– 15 euro tot 45.000 zwembeurten;
– 10 euro tussen 45.000 en 50.000;
– 8 euro vanaf 50.000 zwembeurten.
Zwemclubactiviteiten tellen niet mee.
Ter info. In 2019 telde men in beide zwembaden samen 41.504 beurten.
Bereken nu zelf hoeveel Stad zou betaald hebben als men vorig jaar het systeem al had toegepast. (Probleempje is wel dat we het BTW-tarief niet kennen. Zou het kunnen gaan om 6 procent?)
In het aangepaste meerjarenplan is die “prijssubsidie” voor 2021 geraamd op 810.000 euro. Voor de volgende jaren is voorlopig hetzelfde krediet ingeschreven.

Het staat allemaal niet in de gazetten…Quote van de dag: “Schepen van Economie en Sport wenste geen commentaar te geven”

Het gaat over schepen ‘zeg maar’ Arne, vandaar minder bekend onder zijn familienaam Vandendriessche.
Hij is niet uit de lokale pers weg te slaan. Nog onlangs konden we via onze lokale onderzoeksjournalist Peter Lanssens van ‘Het Laatste Nieuws’ uitvoerig en in detail vernemen wat voor spijs Arne sinds de sluiting van de restaurants dagelijks heeft opgehaald bij de takeaway’s in Kortrijk. Foto van zijn partner erbij.

Maar gisteren 31 oktober dus was hij over een nochtans belangrijk politiek feit helemaal niet bereid om van zijn Kortrijk de meest transparante stad van Vlaanderen te maken.
In “De Tijd” (pag. 26) verscheen een voor Kortrijkzanen althans belangwekkende primeur: “Stad sluit deal met Vlaanderen over nieuw stadion KVK”. We komen daar zeker op terug, maar kort gezegd komt het er op neer dat de bouw (de ligging, de financiering) van een nieuw voetbalstadion alhier is losgekoppeld aan het al jaren lopende, ingewikkelde megaproject K-R8.
Dat planproces was namelijk vervat in een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan” (GRUP) met die codenaam K-R8.
Stad mag nu parallel helemaal zelf een ruimtelijke planning voor het stadion opstellen. Dat is niet zonder belangwekkende gevolgen. Stad en de firma “Kortrijk Voetbalt” kan daarmee sneller gaan werken aan het project en met de intercommunale Leiedal bijv. een pps-constructie op touw zetten voor het bekostigen van het nieuwe stadion.
Schepen Arne wil over dit alles dus geen commentaar geven. Niet over de mogelijke verkoop van de club, niet over de ligging en de prijs van het stadion. Niet over waar en wanneer en hoe dat allemaal is beslist. Kortrijkwatcher wel, voor zover dat kan natuurlijk.
We herinneren er alvast nogmaals aan dat gewezen burgemeester Van Quickenborne meermaals en stellig heeft gezworen dat Stad geen cent zou steken in dat nieuwe voetbalstadion.

(Wordt vervolgd.)

Breaking news over ons geliefd Kortrijks “open zwembad”

Het blijft opletten met geruchten.
Maar de praatjes doen nu ditmaal al enkele dagen hardnekkig de ronde, en ze komen uit diverse kanten (betrouwbare bronnen genaamd).
Het zwembad aan de vaart – ofte de Abdijkaai – (genaamd “den openen”) zou in september nog twee weken verlengd open blijven.
P.S. (1)
Wat veel Kortrijkzanen nog altijd niet weten is dat wie er niet ter plekke gaat om te zwemmen (dus om te kijken?) volkomen gratis toegang krijgt. En de cafetaria is open. Er is van alles te krijgen. Ook frieten!
P.S. (2)
Het steekt.
Stad zelf en de exploitant Lago hebben de voorbije maanden gedaan alsof het open zwembad niet bestond. Je kunt niet geloven hoeveel Kortrijkzanen dit jaar alweer dachten dat “den openen” dicht was, of in elk geval was gesloten.