Category Archives: sport

Wat kostte het open zwembad vorige zomer? (2)

De realisatie van het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide (en dat van Zwevegem) gebeurt via een publiek-private samenwerking van Stad met de firma S&R (commerciële benaming: LAGO) uit Leuven.
De gemaakte afspraken liggen vast in een zogenaamd DBFMO-contract dat na veel gehakketak is toegewezen aan S&R op 4 juli 2016. S&R staat dus in voor de Design (ontwerp), Build (bouw), Finance (financiering), Maintain (onderhoud), Operate (Exploitatie) van de zwembaden.

In het oorspronkelijk contract stond dat S&R na het afleveren van het beschikbaarheidscertificaat (de opening) van het nieuwe Kortrijkse zwembadcomplex nog voor drie jaar zou instaan voor de exploitatie van het zwembad Abdijkaai en dat van Heule (Lagaeplein).

In de gemeenteraadszitting van 16 april 2016 kreeg S&R (LAG0) evenwel de opdracht om de uitbating van de twee resterende Kortrijkse zwembaden vroeger op te starten. Het open zwembad vanaf 17 april 2018 en dat in Heule vanaf 1 september 2018. Tevens werd bedongen dat het zwembad Abdijkaai toegankelijk zou zijn voor het publiek vanaf 1 juni (bij goed weer!) en dit tussen 11u en 19u.

Daarvoor kreeg S&R (Lago) een éénmalige management vergoeding van 50.000 euro (excl. BTW).
In toepassing van van het DBFMO-contract worden de kosten voor de uitbating door S&R doorgerekend aan stad.  En niet te vergeten: stad betaalt de kosten voor water, gas en elektriciteit.
Zo komt het dat we voor het eerst vernemen wat zo’n open zwembad kan kosten inzake investeringen, exploitatie, personeel en weten we ook wat de opbrengst is aan inkomsten van de bezoekers aan de kassa.
Zie ons vorig stuk hieromtrent. Aan S&R werd voor vorige zomer door stad een netto-bedrag van 299.074 euro uitgekeerd. (De ontvangsten van de bezoekers hield Stad voor zich.)

Nog noteren dat de openingsuren en tarieven van de twee resterende zwembaden volgens de DBFMO-overeenkomst dit jaar 2019 zullen aangepast. (Helaas kennen we die afspraken niet. Niet te vinden op de website van stad.)


Wat kostte het open zwembad vorige zomer? (1)

Het open zwembad aan de Abdijkaai was in de zomer van 2018 publiek opengesteld vanaf zaterdag 2 juni tot 31 augustus tussen 11 uur en 19u15. (Het zou kunnen dat de nieuwe uitbater hier dit jaar veranderingen zal aan brengen.)

Er moesten vorig jaar enkele eenmalige investeringen gebeuren om het zwembad operationeel te maken. Bijvoorbeeld herstellingen aan de glijbaan, nieuwe vloer in de cafetaria. Totale kostprijs van die werken: 133.108 euro.

Er waren natuurlijk exploitatiekosten.
De bewakings- en onderhoudsfirma moest betaald. De dagelijkse schoonmaak. Het systeem van de toegangscontrole. Enz. Kostprijs: 150.116 euro.

En dan was er nog de personeelskost.
Men werkte met een mix van jobstudenten (14 deeltijds) , interimpersoneel (11) en vaste medewerkers (8 VTE) van de exploitant. Totale som (incusief voorbereidende kosten): 142.183 euro , waarvan 70.477 euro ging naar de vaste medewerkers.

Totale bruto-kost was dus 425.407 euro.

Maar er waren ook inkomsten.
Het was een mooie zomer zodat er 35. 321 bezoekers opdaagden. Die brachten aan de kassa inkomsten ter waarde van 126.333 euro.

De netto-kost bedroeg dus 299.074 euro.
Maar dit is niet alles. De kosten liggen hoger.
De lopende contracten voor bijv. water, gas, elektriciteit waren nog op naam van stad Kortrijk en die kosten zijn niet verrekend in ons overzicht!
(We vinden die nergens terug.)

P.S.
In een volgend stuk leggen we uit hoe die cijfers nu voor het eerst openbaar worden en wie de nieuwe exploitant is.

DE 100 MILJOEN VAN SCHEPEN VANDENDRIESSCHE

Schepen van sport en nog zowat Vandendriessche (“zeg maar Arne”) is – als een marketeer gelijk – een meester in het beoefenen van aankondigingspolitiek en krijgt daarmee op gezette tijden veel airplay in de lokale media.
Vorige week had hij het over de aanstaande opening van het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide. In “De Krant van West-Vlaanderen” (11 januari, pag. 3) en gaf hij daarbij enkele – niet veel – cijfers mee inzake het kostenplaatje. Bij de bouw van het zwembad werkt Stad samen met de firma Lago (oorspronkelijk S&R) in een PPS-formule, een privaat-publieke samenwerking.
Lago investeerde daarbij 33 miljoen. Volgens de schepen althans.

Hoe motiveert schepen Arne nu die PPS?
Volgens de krant zegt hij dit: “Als je weet dat je met stad jaarlijks een 100 miljoen euro hebt om te investeren, dan kan je nooit zo’n gebouw neerzetten zonder de hulp van een externe partner.”
WAT??
Heeft stad jaarlijks 100 miljoen investeringsgeld ter beschikking?
Heeft schepen Arne eigenlijk al een keer een stadsbudget (begroting of rekening) ingekeken?
Of was hij sterk onder invloed bij het geven van een interview met de krant?
Wat??
100 miljoen euro? Jaarlijks?
In de vorige legislatuur was het streefcijfer om in zes jaar tijd 160 miljoen te investeren. En dat zal men niet halen. Het hoogste gerealiseerde investeringsbudget bedroeg 31 miljoen in 2017. En dat ging om een ‘inhaalbeweging’.  Voor 2018 mogen we ons verwachten aan iets van 17 miljoen.
Schepen Arne toch.

P.S.
Het fenomeen genaamd Arne hult zich gelukkig in stilzwijgen over een aantal andere bedragen. Want die kent hij ook niet.
– Hoeveel subsidie kreeg men van minister van sport Muyters? (1,5 miljoen.)
– Hoeveel kostte de juridische en externe begeleiding aan Stad? (We vermoeden 185.000 euro. Het stadsbestuur is hierover ook weer niet heel transparant).
– Wat zal de jaarlijkse bijdrage van Stad zijn aan Lago voor het gebruik van het complex? (Voor dit jaar 2019 is er een budgetuitgave van 1,8 miljoen euro voorzien.)De centen van KVK en andere voetbalclubs

In de vorige editie kreeg u enkele kerncijfers uit de laatste jaarrekening van onze Koninklijke Kortrijkse Voetbalclub.
Een stuk uit het zakenblad “Trends”  van 27 juli geeft ons de gelegenheid om die cijfers te vergelijken met die van andere clubs, meer speciaal met die van klasse 1A.  We krijgen een aantal rankings te zien.

“Trends” is wel eens geestig.
Het weekblad vraagt zich af wat  de waarde (in euro) van een aantal clubs wel zou kunnen zijn.  En zegt daarbij:  “Een voetbalclub is, zoals alle zaken, zoveel waard wat de zot ervoor geeft.”
De Maleisische miljardair Vincent Tan betaalde voor KV Kortrijk naar verluidt 5 miljoen euro.  Niettemin schat ‘Trends’ de waarde van KVK op 6.677.855 euro en dit op basis van het eigen vermogen en een actualisatie over drie jaar van de cashflow.
KVK komt daarbij op de 8ste plaats na Club Brugge (53,6 mio), Genk (39,6) Anderlecht (32,8), Lokeren (15,1), Gent (21,9), Charleroi (10,3), KV Mechelen (10,2).

In de doorlichting van de profclubs 1A komt Kortrijk op basis van de criteria ‘eigen vermogen’ en ‘bedrijfsresultaat’  ook op de 8ste plaats na Anderlecht, Antwerp, Charleroi, Club Brugge, Eupen, Genk, AA Gent (hier voor Gent wel met cijfers uit 2015).
Dus staat Kortrijk met nochtans povere bedragen toch nog VOOR KV Mechelen, Oostende, Lokeren en zelfs Standard en Zulte-Waregem.
Genk heeft het hoogste eigen vermogen (22,1 mio).  Vgl. met Anderlecht (14,3) en Club Brugge (13,1).  Club Brugge haalde wel het beste bedrijfsresultaat (11,0 mio).

Qua omzet staat Kortrijk op de 10de plaats.
Ranking:
Club Brugge (41,8 mio), Anderlecht (41,2), Standard (22,1), Genk (19,1), Charleroi, (17,0), KV Mechelen (15,5), Oostende (12,3), Lokeren (8,4), Waasland-Beveren (4,5), Kortrijk (4,4).

Dank u  ‘Trends’ (Patrick Claerhout en Luc Huysmans) voor de info !

De centen van KVK (1)

Onze regionale gazetten hebben het daar nooit over.
Nu bepaalde megalomanen erover peinzen om een nieuw voetbalstadium te bouwen op het industrieterrein Evolis met tot 20.000 plaatsen (!) en voor een som van afgerond 50 miljoen euro is het weerom tijd om NOG EEN KEER de laatste jaarrekening van KVK (de cvba ‘Kortrijk Voetbalt’) met het ondernemersnummer BE0475.349.587) te bekijken.
Te vinden op de balanscentrale van de Nationale Bank.
Die meest recente jaarrekening slaat op het boekjaar van 01-07-2015 tot 30-06-2016 en is uiteraard een momentopname.  Goedgekeurd door de algemene vergadering van 03-12-2016.
Als er hierna cijfers tussen haakjes te lezen vallen, gaan die over het vorige boekjaar.

De balans is gestegen: 6.413.361 euro (4.720.473).
( Zowel de vaste als de vlottende activa zijn verhoogd.)
–  Eigen vermogen gestegen:  2.563.011  (1.894.955)
–  Schulden:  3.024.151  (2.072.069)
–  Liquiditeit:  75% (74%)
–  Solvabiliteit:  39,97%  (40,14%)

Enkele voorname gegevens uit de resultatenrekening.
–  Omzet (bedrijfsopbrengsten) is ietwat gedaald:  4.409.348  (4.805.807)
Het aandeel van de transfers, de verkoop van tickets en seats, catering, sponsoring, marchandising, opbrengst van TV-gelden kennen we niet.
– Bedrijfskosten fel gestegen:  13.601.217  (10.673.729)
–  Dit ligt o.a. aan de personeelskosten:  7.464.881  (5.827.552)
–  Bedrijfswinst gestegen boven het miljoen:  1.117.572  (963.044)
–  Winst van het boekjaar:  857.001  (762.782)
–  Te bestemmen winst gedaald wegens overboeking naar reserves:  526.951  (762.782)

Aan de hand van een lijvig stuk in het weekblad Trends van 27 juli (pag. 17-21) kunnen we enkele cijfers (bedragen) vergelijken met die van andere clubs.  Zie onze volgende editie.

Voor de twee zomermaanden voorspelt Kortrijks stadsbestuur 24 warme dagen !

Hoe komen we daar zo bij?
Puur op basis van een bizarre rekenoefening.  Zonder enige kennis van meteorologie.
Net als in de voorbije twee jaar heeft het stadsbestuur opnieuw een professionele security firma ingeschakeld om toezicht te houden in het open zwembad aan de Abdijkaai.
(Naast meerdere soorten van politie.)
“Den openen” is open sinds woensdag 28 juni en sluit op zondag 3 september.
Voor die periode is Euro Protection Guard uit Wervik aangeduid als de beste firma die uit de aanbesteding kwam.  (Men heeft er zes aangeschreven. Drie antwoordden niet.)

De firma vraagt 518,7 euro per dag, exclusief BTW maar moet slechts optreden op warme dagen.
In het stadsbudget is voor die uitgave 15.000 euro ingeschreven.
Als we uitgaan van 21 procent BTW is de dagelijkse kostprijs van de bewakingsfirma zoiets van 626 euro.
15.000 gedeeld door 626 geeft… 24 warme dagen.

70.000 euro om van Kortrijk een “Europese Sportstad 2018” te maken (3)

Om de kandidatuurstelling bij  die schimmige ACES Europe te financieren voorziet ons stadsbestuur dus een budget van 70.000 euro.  Stel u voor dat het niet lukt zeg…

In onze vorige editie zagen we dat het simpele feit alleen al  dat de burgemeester naar de voorzitter van ACES een brief schrijft om de kandidatuur aan te kondigen een ‘fee payment’ vergt van 1.800 euro.
Volgens de “General regulations” van ACES moet Stad ook een uitgebreide “bid file” opmaken over het sportleven in de stad.  Ook dat zal wel een pak  geld kosten, maar we weten niet hoeveel.
Er komt voor drie dagen een Evaluation Committee op bezoek.  Een cadeautje van 100 euro is toegestaan.  De delegatie zal bestaan uit 3 of 5 personen.
Alle hotelkosten en maaltijden zijn ten laste van de stad.
We moeten ook zorgen voor drie flight tickets.  Kostprijs voor dit alles maakt het schepencollege niet bekend.

Uit een appendix bij de “General regulations” leren wat meer over “de requirements for candidate cities during the evaluation committee visit”.

Over de “content of the visit” leren we dat van de drie dagen er zeker een volle dag moet besteed aan een stadsbezoek en de presentatie van een politiek programma voor sportpromotie.
ACES Europe zal ook aanduiden welke sportfaciliteit men grondig wil bezoeken.
Daarover moet stad een ‘fact sheet ‘ opmaken met een beschrijving van de site, het aantal gebruikers, de toegang bij middel van openbaar vervoer, een overzicht van evenementen op de site.
Stad mag ook zelf bepalen welke sportfaciliteiten men daarnaast nog kan bezoeken.  Wellicht het toekomstige terrein van het KVK-stadion op het industriegebied Evolis?  Dat wordt een boost!

–  Verder moet er een persconferentie georganiseerd waarbij men  de kandidatuur van de stad nader zal toelichten.
–  Stad zal op de laatste dag van het bezoek gedurende twee uur een “defense of candidature” (DOC) houden.  Liefst met video’s.
–  De gaststad zal tevens zorgen voor een deftig lokaal alwaar de jury kan delibereren en stemmen over de kandidatuur.
– Tenslotte zal het bezoek eindigen met een “gala diner”.

Wat dat alles moet kosten weten we dus niet.
Gedurende het jurybezoek (18 tot 20 augustus) zal stad waarschijnlijk nog wat evenementen organiseren en met veel trompetgeschal (bevlagging en communicatie) de bevolking laten weten  wat er gaande is.
De blabla wordt totaal.  Jury zal verbluft staan.
En wij ook.
En de plaatselijke pers ook.

70.000 euro veil om van Kortrijk “Europese sportstad 2018” te maken (2)

De  vzw Sportplus is een van de best gesubsidieerde gemeentelijke vzw’s (150.000 euro) alhier.
Daar komt nu nog 70.000 euro bij omdat enige mensen  (drie?) van de tripartite besloten om hun eigenste glorie op te vijzelen  door Kortrijk kandidaat te stellen bij ACES Europe als “Europese Sportstad” voor volgend jaar.
De aanvraag met brief door de burgemeester op zichzelf al kost 1.800 euro.  “Fee payment“.

Dat is op zichzelf al kluchtig.
ACES Europe is een nog al schimmige non-profit organisatie (met zetel in Brussel) die het zich veroorlooft om ieder jaar één ‘capital’,  meerdere’cities’, ‘communities’ en  ‘towns” te bekronen met bijv. de titel “sportstad van iets”.

ACES  staat voor European Capitals and Cities of Sport Federation.
Aan de bekroningen van ACES zijn geen prijzen of ander voordelen verbonden. Integendeel : vijf verplichtingen.

Modaliteiten voor de kandidatuurstellingen zijn opgenomen in een document van 39 pagina’s  getiteld: “General regulations governing (…) selection process“.
We pikken er die artikels uit die slaan op mogelijke kosten verbonden aan de kandidatuurstelling.
Maar hoe komen we in godsnaam aan die geraamde kost van 70.000 euro?
Dat is de vraag.  Hierna een poging tot transparantie.

ART. 19.  Candidate bid file
Kandidaten moeten een “bid  file” opsturen.
Dat wordt een lijvig document waarin men zeer uitvoerig, gedetailleerd moet beschrijven wat er op sportgebied zoal gebeurt of staat te gebeuren in de stad.  Met enorm grondige beschrijving van de infrastructuur, organisaties  en zelfs met een aanduiding van het aantal participanten.
Dat document moet binnen tegen eind deze maand.  Hoeveel geld Stad daarvoor heeft voorzien weten we dus niet.  Neemt Sportplus hiervoor ook externen in dienst?  Een of ander communicatiebureau?
Dat het een luxe- uitgave wordt met veel kleuren en foto’s staat wel vast.

ART. 20.  City hospitality
Er komt een jury op bezoek tijdens het weekend 18/19/20 augustus.
Een delegatie van 3 tot 5 personen.  Het juiste aantal kennen we niet.
Maar Stad moet wel de hotelkosten en de maaltijden betalen.  Plus maximaal drie vliegtickets.
Geraamde kosten?  Weten we alweer niet.
Maar dat Stad de delegatie in de watten zal leggen is duidelijk.  Dure hotels en etentjes. Een aperitiefje alhier en ergens aldaar.
Mogen we het “Evaluation Committee” een geschenk aanbieden?
Ja!  Maar voor niet meer dan 100 euro.

ART.26 par. 4.  Sponsorship Agreement
Dit artikel geldt enkel  in geval Kortrijk de titel binnenhaalt.
Een winnende stad moet met ACES Europe een ‘sponsorship agreement ‘ afsluiten.  Stad moet op zoek gaan naar sponsors (maximum 4) die samen 10.000 euro in de weegschaal leggen.  In afwachting mag Stad dit bedrag voorschieten.

APPENDIX 1;  Requirements
De appendix is belangrijker dan de artikels zelf…
Zie onze volgende editie.

70.000 euro veil om van Kortrijk “Europese Sportstad 2018” te maken (1)

Het schepencollege verhoogt de toelage aan de gemeentelijke vzw Sportplus met 70.000 euro.  (Dit is een onvoorstelbaar bedrag.)
Het  is blijkbaar noodzakelijk om de diverse stappen van de kandidatuurstelling bij ACES Europe te financieren om Kortrijk te laten uitroepen tot één van de meerdere Europese Sportsteden  van 2018.   Manmanman.
We zoeken uit hoe men aan die 70.000 euro kosten komt want het schepencollege geeft daar geen uitleg over.  De hoop om dat uit te klaren is evenwel zéér gering.

P.S.
Voor 2017 is in België dan de “award” gegaan naar Oostende.  Al iets van gemerkt?
Heeft dat de stad iets opgeleverd?  Wat zou men aldaar betaald hebben om dit te bereiken?