Category Archives: schepencollege

Volgens Kortrijks schepencollege was Yasmine nog springlevend op 27 juni 2009

Puntje 44 uit de notulen van het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) dd. 27 juni, onder voorzitterschap van waarnemend burgemeester Lieven Lybeer. Iedereen aanwezig, ook de stadssecretaris.
Het CBS geeft hierbij aan de vzw ‘Feest in Kortrijk’ toestemming om op 11 juli op de Grote Markt het muziekevenement te organiseren onder het motto “Zo is er maar één”.

Meteen wordt zowel in het toelichtende als beslissende gedeelte van de notulen het programma weergegeven.
En dat begint als volgt: “Zoals vorig jaar praat Yasmine het geheel aan elkaar en verwelkomt zij artiesten als Danna Winner, Nicole en Hugo,…”

Allemaal gaan kijken.
Komt ook op televisie.

Kortrijks Schepencollege op de “Place m’as tu vu” in Knokke

Het staat allemaal niet in de gazetten, niet in de Stadskrant en niet op de website van Stad.

Op dit ogenblik, dinsdag 30 juni (local time aan de kust 20u25′) beginnen de leden van het schepencollege aan de voorlaatste gang van hun driegangenmenu in hotel Memlinc Palace te Knokke. U weet wel. Dat Normandisch optrekje waar schepen Marie-Claire Vandenbulcke haar dossiers voorbereidt.
Onze mandatarissen zijn daar namelijk tot morgennamiddag ca. 17 uur in conclaaf bijeen om ondermeer te bespreken wat zij met Kortrijk en de bewoners nog dit en volgend jaar zullen uitrichten. Komt er een belastingverhoging? Worden bepaalde investeringen definitief geschrapt? Over dit soort dingen.
Stapels dossiers zijn naar de kust gebracht. (Een leek kan zich dit niet inbeelden.)

Waarom er in de Memlinc voor de teambuilding 15 “individuele” kamers zijn gereserveerd is een raadsel. Blijven er partners achterwege?
Het schepencollege telt één burgemeester en acht schepenen. En normaliter nemen aan zo’n conclaaf toch ook de stadssecretaris en de stadsontvanger deel? Of mogen ze pas morgen komen? Want ja, morgen verwacht men nog 5 deelnemers, tegen 50 euro per stuk.
De totale uitstap van het team zal 3.500 euro kosten. Onvoorziene kosten 500 euro.
Dranken zijn niet inbegrepen? Bij de lunch kost een water of wijn 7 euro. Bij het diner dan 9 euro.

Men mag hopen dat onze mandatarissen kunnen logeren in het gerenoveerde gedeelte. Want de oudere kamers zijn een afknapper. Bruine dekens ! Heel gehorig ook. En de leeslampen zijn niet goed geplaatst, om te lezen.

Als u onze Kortrijkse uitvoerende macht nog aan het werk wil zien, spoed u vanavond nog naar de balie in de Elizabetlaan 2. Er zijn nog kamers vrij.
Of ga morgen (woensdag 1 juli is dat) rond 17 uur een plaatsje bemachtigen op de “Place m’as tu vu”. Op het Albertplein is er nog een enigszins betaalbare staminee, rechts als je van het strand komt. Schepen Marie-Claire start dan samen met Marc Verwilgen, Gaëlle en Claudio een geleide wandeling.

Schepen Alain Cnudde is min of meer onze Berlusconi

Telkens als ik Berlusconi of onze schepen tegenkom denk ik dat ze net uit een welzijnskliniek komen. Zonnebril op het voorhoofd, mooi gebronsd, strak in het pak. Melkwitte glimlach.
Een zekere hooghartigheid is ook Alain Cnudde niet vreemd. Hij durft weleens een raadslid publiek schofferen als zijn beleid onder de loupe wordt genomen. Alain houdt ook van snoepreisjes. Tot in Azië toe.
En net als de caesar van Italië bezondigt onze schepen van Jeugd, Financiën, Kinderopvang, Gezinsbeleid, Vrijwilligersbeleid, Ontwikkelingssamenwerking zich aan onbezonnen en extreme uitspraken.

Wat lazen we gisteren om 13u 06′ op de regionale VRT- website “de redactie.be“?
Een opvatting die niet strookt met de regels van onze rechtsstaat.
“De politie zal meer aanwezig zijn en controles uitvoeren. Wie geen goede reden heeft om daar te zijn, zal moeten weggaan.” Aldus onze schepen.
Waarover gaat het? Enkele heel kwestbare buren van het Jeugdontmoetingscentrum (JOC) klagen over overlast van hangjongeren. Vandaar dat stad Kortrijk meer politie gaat inzetten in de buurt en in het nabij gelegen Pradopark. Schepen van Jeugd meent daarbij het vrij verkeer van personen binnen de stad te kunnen inperken. Ga dus niet meer op een bankje zitten in het Pradopark, tenzij uw tante daar woont. Rij niet meer door de Filip Van Elzaslaan, tenzij je daar een krant wil gaan kopen.

Schepen Cnudde, dat is meer dan een extreme uitspraak!
Dit is een regelrechte aanfluiting van onze fundamentele rechten.
Komt daarbij dat dit soort maatregelen totaal niet tot uw bevoegdheden behoort. U doet aan machtsoverschrijding.
De burgemeester staat in voor de openbare orde en veiligheid. Maar Lieven Lybeer houdt zich geheel op de vlakte. Doet tot op heden geen enkele uitspraak. Niet verbazingwekkend als je weet dat hij zich in zijn jeugd bij kroegentochten graag liet omringen door een stelletje vechtjassen. Politie noch burgemeesters kunnen bepalen waar iemand zich mag bevinden. Rechters kunnen dit in bepaalde gevallen.
.
Stelt zich nog de vraag of deze voorgenomen actie wel is besproken binnen de geijkte kanalen.
Bijvoorbeeld binnen het Politiecollege van de politiezone VLAS? Neen.
Bijvoorbeeld binnen de Politieraad? Neen. Hierbij even aanstippen dat Alain Cnudde lid is van die Poltieraad, maar daar nooit ofte nooit opdaagt. Zich zelfs niet laat verontschuldigen.

Bijvoorbeeld binnen de “stuurgroep overlast”? Waarschijnlijk niet.
Want de voorgenomen actie spoort niet met wat op het schepencollege nog onlangs is beslist omtrent de “aanpak van overlast”.
Binnen het bestuursakkoord is er inzake het punt “veilig en net Kortrijk” als het grote thema voor dit jaar een campagne tegen zwerfvuil en sluikstort aangenomen. Daar is zeer onlangs een tweede facet bijgekomen: de campagne tegen vandalisme. NIET in het Pradopark, en ook NIET aan het JOC. Wel in drie wijken, met name het Volksplein, de Lange Munte en De Knok in Bissegem. Want de stuurgroep “aanpak overlast” (waar Cnudde niet toe behoort) vindt dat zich in deze wijken op het ogenblik de grootste problemen vormen. “Andere buurten kunnen later ook gebruik maken van de campagne indien deze zinvol blijkt.”

De voorgenomen kruistocht tegen vandalisme is overigens totaal niet repressief van opzet. Laat staan dat men personen bepaalde stadsgebieden zal ontzeggen. Men werkt met affiches en huisbezoeken. Met gebiedswerkers, gemeenschapswachten en de G.A.S-ambtenaren.

Contradictie

Het budget voor de campagne staat niet in het Collegebesluit.
Hierbij alweer een constructief voorstel.
De vzw Habbekrats kreeg recent opnieuw 40.000 euro om moeilijke tieners op het rechte pad te brengen. Uitgerekend nu men hangjongeren wil verjagen uit de buurt van het Pradopark heeft deze vzw het park van het Plein uitgeroepen tot “natuurlijke habitat” (sic) voor hangjongeren. De medewerkers van Habbekrats willen met de kwetsbare lastigaards aldaar een “pedagogische relatie” aangaan.
Wat een contradictie in het beleid !
Laat Habbekrats die 40.000 euro in en rond het Pradopark besteden.
(Zie nog stuk van 17 juni.)

P.S.
Ik sta er nog altijd verbaasd over dat dit soort Kortrijks nieuws de nationale pers niet haalt. Geen wereldnieuws is. Een schepen (of politie) die een keer zal bepalen wie er zich waar mag bevinden in de stad. Ongehoord.

www.lievenlybeer.be

Iedere dag consulteren we die URL.
Plichtsgetrouw, als elektronisch onderzoeksjournalist. Je weet nooit. Wat onze waarnemende burgemeester nu weer weet of zegt? Wat hij doet? Waar hij is? Staat hij ergens op de foto? Hoe komt hij in de perse?

Al maandenlang lezen we de boodschap van onze nieuwe burgervader : TOT BINNENKORT !
Momenteel wordt aan mijn site gewerkt.

De oude webstek, – van toen Lieven nog schepen was – bestaat nog, met het bijvoegsel “mezelf“.

Lieven Lybeer heeft evenveel politiek bewustzijn als een stetsonia coryne (3)

Dat is dus evenveel als de zuilcactus met die naam. Kan heel hoog worden en draagt enorm lange stekels.
Wat heeft hij nu weer uitgekraamd? In “Het Nieuwsblad” van 13 mei jongstleden?

“Mocht ik het meemaken dat een gewoon gemeenteraadslid belangrijke informatie in de pers bracht zonder dat ik daar van op de hoogte was, dan zou ik die toch even bij mij roepen.”

Herlees dit nu nog een keer. Wrijf uw ogen uit.
Een burgemeester van een centrumstad die zegt dat zijn raadsleden niets mogen vertellen over wat hijzelf nog niet weet. Dit soort verkozenen des volks roept hij op het matje !
Nou, dan valt er toch wel veel te vertellen. Raadslid Marc Lemaitre kan nog jaren bezig blijven op zijn weblog.

In welke context deed onze alles waarnemende burgemeester deze uitlating?
In de gemeenteraad van 11 mei kwam het negatief advies ter sprake dat de Staatsveiligheid uitbracht ten aanzien van de erkenning van de moslimgemeenschap Attakwa. Minister Stefaan De Clercq was toen al vertrokken uit de raadszaal (bewust?) om nog een tamelijk lang babbeltje te slaan met onze plaatselijke correspondenten van “Het Nieuwsblad” en “Het Laatste Nieuws”.
In die raadszitting moest de waarnemende burgemeester erkennen dat hij door de Minister van Justitie nog niet op de hoogte was gebracht van de inhoud van het negatieve advies. Terwijl de minister aan de betrokken burgemeester beloofd had dit te doen.

Lieven Lybeer kon via de pers vernemen dat volgens de Staatsveiligheid in de moskee “extremistische standpunten” worden verkondigd.
Op 4 mei heeft hij nog een brief geschreven naar zijn minister, de voorgaande burgemeester, nu gewoon raadslid, stadsgenoot, partijgenoot. Met de vraag om opheldering. Op 11 mei nog geen antwoord. Dit allles zegt veel over de interne verhoudingen binnen onze lokale CD&V. Gilde en Middenstand. Het blijft een standenpartij.

P.S.
Wat ook danig tegen de borst stoot is dat Borat niet wil zeggen hoeveel VTM (het productiehuis Skyline) opstrijkt aan subsidies van Stad en Provincie voor de verfilming van de nieuwe serie “De Rodenburgs”. Ook niet over het belastinggeld dat is besteed aan “Mijn restaurant”.

Kortrijks schepen en partner naar het Windsor Castle van de Britse Queen

Infra nog uitleg.

Ja, schepen van bevolking en vereenvoudiging Marie-Claire Vandenbulcke (VLD) en partner zijn vandaag al zingend en klingend vertrokken naar onze zusterstad Windsor-Maidenhead. Tot 17 mei. Normaal spoedt schepen-poco-loco-burgemeester Lieven Lybeer zich, met eega, minstens éénmaal per jaar naar de borough, maar dit keer lieten zij zich verontschuldigen. Waarschijnlijk omdat waarnemend burgemeester Lieven het nu toch wel één snoepreisje teveel vond, aangezien hij daar (met partner) pas twee maand geleden een concert heeft bijgewoond. Een beetje teveel van het goede, het ware en het schone.
Niet helemaal monsinjeur Cardijnachtig.

De reiskosten worden gedragen door Stad. 218 euro. Eventuele ‘deelnamekosten’ zijn ook voor rekening van Stad (van ons). Maar Marie-Claire en partner krijgen alvast voor 200 euro aan Britse ponden cash mee in portefeuille. Achteraf dienen zij de onkostennota’s voor te leggen.

Benieuwd wat het echtpaar achteraf zal declareren. Of zullen we het nooit weten?
De uitnodiging komt immers weer van The Worshipful the Mayor of the Royal Burough of Windsor-Maidenhead miss (madam) Dorothy Kemp, in het kader van onze zusterlijke jumelage-betrekkingen. Zal de sister city ons koppel dan waarlijk geen gratis verblijf aanbieden? Beschikt dat ‘twinning committee’ aldaar dan niet over een budget voor dit soort snoepreisjes?
Of zal onze diplomatieke vertegenwoordiging die 200 euro dan helemaal wegschenken aan de Royal British Legion?
Mag dat?
Even het probleem waarvoor we staan uitleggen.

De heer en mevrouw Vandenbulcke (VLD) representeren ons vanaf vandaag in het koninklijk kasteel ter gelegenheid van The Windsor Castle Royal Military Tattoo. Die pump is in feite al een paar dagen bezig. 250 paarden ! Minstens 500 muzikanten waaronder 200 pipers en drummers. Land- en zee- en luchtmacht doen ditmaal mee. Een VIP Hospitality Arrangement kost 150 pond, zonder VAT. Daar krijgt men een VIP-seat voor, een glas champagne, een driegangenmenu en een halve fles wijn. De duurste seat kost 60 pond per dag. De opbrengst gaat naar oud-strijders van het Britse legioen.

De Tattoo wordt eigenlijk helemaal niet georganiseerd door onze zusterstad zelf. Wel door de HPower Group van ene sir Simon Brooks-Ward. In mei 2003 kwam deze luitenant-kolonel met enkele honderden soldaten terug uit Irak, en vond het schandelijk hoe erg onderkoeld zij allemaal door Britse burgers en autoriteiten werden ontvangen. Onder de bescherming van Hare Majesteit is hij dan maar begonnen met het organiseren van Tattoo’s ten voordele van zijn soldaten, het Koninklijke Britse Legioen.

Met andere woorden, als onze schepen en eegom iets of wat betalen voor de Military Tattoo, of relatiegeschenken van Stad in onze naam uitdelen, dan steunen wij Kortrijkzanen oud-strijders uit Irak. Terwijl België (premier Verhofstadt, VLD) niet wou meedoen.

Zou de Britse Queen morgen de slotmeeting van de militaire optocht bijwonen?
Komen onze eminente vertegenwoordigers met Elizabette op de foto? Koop ‘The Telegraph’ ! Kijk naar de BBC.

P.S.
Schepen MC.VDB heeft nog altijd aan niemand (gemeenteraad, Stadskrant) vereenvoudigd uitgelegd wat zij – met man en macht – is gaan doen in Dakhla (Marokko). Een week lang, op kosten van Stad.

Wat is een Tattoo?
Dat is een tap toe.
Als je bijvoorbeeld in een Kortrijks café als den Boulevard en consorten op een bepaald uur nergens nog iets mag nuttigen, dan is de tap toe. Engelse soldaten hebben die uitdrukking verengelst, al van in de zeventiende eeuw, in het kader van een horecaplan.

Dienstdoend burgemeester Lybeer zou kunnen 111.000 euro verdienen als hij zijn best doet

Daarvoor moet hij middels een doorgedreven politiek van (sociale) huisvesting het aantal inwoners opdrijven tot 80.001.
Het zit zo.
De wedden van de burgemeesters zijn met ingang van 1 januari weeral gestegen. Het bedrag fluctueert niet enkel met de index maar volgt op de voet ook de vergoeding van de leden van het Vlaams parlement. Omdat hun eindejaarstoelage (2:637 euro) nu is uitbetaald is de bruto-jaarwedde van de Vlaamse parlementariërs gestegen tot 110.272 euro.
Burgemeesters krijgen daar een percentage van. In steden met 50.001 tot 80.000 inwoners is dat 83,65 procent. Onze nieuwe dienstdoende burgemeester – in het stadhuis Borat genoemd – krijgt nu onverwacht 92.242,82 euro op jaarbasis. (Vergelijk: begin vorig jaar ging het om 86.729,66 euro.)

Lieven Lybeer beloofde bij zijn aantreden een scherpere sociale politiek te willen voeren.
Als hij hiermee het aantal inwoners van Kortrijk kan opdrijven tot 80.000 zal hij op jaarbasis 111.198,64 euro bruto verdienen. Dat is zelfs meer dan een Vlaams parlementslid. Want in die bevolkingscatergorie rekent men met een percentage van 100,84 op de vergoeding van het parlementslid.

Nu staat het inwonersaantal in Kortrijk op zoiets van 74.000.

Het volstaat de huisvestingspolitiek aan te zwengelen. En dat is nu juist de dada van Borat.
Hij staat op goede voet met alle actoren uit de sector en is niet zelden bestuurslid bij de desbetreffende organisaties.
Lieven Lybeer zal nu zorgen dat het OCMW de beloofde sociale woningen realiseert, ook die voor senioren in weinig bevolkte plaatsjes als Kooigem en Rollegem. De sociale huisvestingsmaatschappij “De Poort” zal zich meer om zijn kerntaak bekommeren. Lybeer wordt nu de grote baas in het Stadsontwikkelingsbedrijf, in de plaats van minister Stefaan De Clerck. De aandacht aldaar zal dus minder gaan naar het winkelcomplex K.
De “Woonwinkel” zal slagkracht krijgen. Het zgn. Woonplan zal eindelijk in werking treden. En vroeger dan voorzien komt er een communicatiecampagne over wonen op gang. Het OCMW op zijn beurt kan met een goed integratiebeleid meer allochtonen aantrekken.
Met kinderopvang is ook nog veel te bereiken.
En weg met de condoomautomaten in jeugdlokalen.

P.S.
Schepenen zien hun koopkracht ook stijgen. Zij krijgen 75% van de burgemeesterswedde.

BTW-inspectie viseert schepen Bral van Kortrijk Bruisende Stad (2)

Op zijn beurt bericht “Het Nieuwsblad” van vandaag dat de BTW-inspectie 23.892 euro terug opeist vanwege niet geheel correct opgemaakte facturen bij de gemeentelijke vzw Kortrijk Bruisende Stad” (KBS). En net als “Het Laatste Nieuws” van gisteren (de primeur!) wordt hierbij in het stuk de term “fraude” gehanteerd. A.u.b. zeg. Onze papieren perse voor één keer in het geweer.
De beoordeelde facturen dateren van een periode waarin schepen Stefaan Bral voorzitter was van die vzw.

“Verscheurd is het weefsel van bedrog; ontmand de snode hebzucht.” (Staring)

Ach ja. Of och ja.
Een BTW-inspectie heeft niet tot taak om de gehele werking van een gemeentelijke vzw onder de loupe te nemen. Dat is de taak van bijvoorbeeld bestuursleden (waarin gemeentelijke afgevaardigden zetelen) het College en de gemeenteraad. Zovele mensen.
Ik was er zo eentje bij die vroegere KBS maar werd door de voorzitter en zijn lakeien algauw buitengesmeten.
(In een latere fase hebben enkele bestuursleden die het “onprofessionele beleid” niet meer konden aanzien zelf ontslag genomen. En nog later heel de kongsi rond Bral. Eervol. Ongezien in een centrumstad van design, creatie en innovatie en openbaarheid van bestuur. Perse had niets in de gaten.)

Dat er blijkbaar gefoefeld werd met facturen zal iemand die ooit in contact kwam met de schepen – ook als mens – zeker niet als verbazingwekkend ervaren.
Politiek bekeken is Bral gewoon amoreel. Dat is niet: immoreel. Hij lapt gewoon alle deontologische regels aan zijn laarzen. Altijd en overal. Het woord deontologie staat niet in zijn woordenboek. Zie zijn absenteïsme in het College. Enzovoort. Valt me nu pas te binnen: hij heeft een andere keer zichzelf geproclameerd tot voorzitter van het Museum 1302. Raad van Bestuur of A.V. wisten nergens van. Verslagen aan College dientengevolge aangepast. Stadssecretaris zou het een keer onderzoeken. Nooit meer van gehoord.

Hierna nog wat ervaringen, indertijd opgedaan als lid van de Algemene Vergadering (A.V) van “Kortrijk Bruisende Stad”.

Over bepaalde feiten kan ik nauwelijks in detail verhalen, want er zijn geen bewijzen. (Dat was nu juist inherent aan het amorele beleid van de voorzitter: er gebeurde van alles achter de schermen, en zonder verslagen.)
Ongemakkelijk praktisch redactioneel probleempje is nog dat ik al mijn papieren uit die tijd in de containerbak heb gekieperd…Nooit gedacht dat nog iemand het zou wagen om ruwaart Bral eventjes aan te pakken. Ja, dat is brute pech, te wijten aan het feit dat de secretaresse van kortrijkwatcher nooit iets ofte wadde over Kortrijk in de gaten heeft
.

In het vorige stuk alhier over de affaire is al gewag gemaakt van het feit dat begrotingen en jaarrekeningen van de vwz KBS continu wijzigden vanwege manipulatie van bepaalde posten. Ooit (2006) werden uitgaven ten opzichte van de begroting met 80.000 euro overschreden.
Meer nog. In 2005 (onderzochte facturen dateren ook uit dat jaar) heeft schepen-voorzitter gedurende maanden aan een stuk geweigerd om de KBS-begroting en het actieplan voor te leggen aan het schepencollege. Meneer vond dat dit niet moest.
En nu verklaart hij in de gazetten dat “alles wat we deden” gebeurde met medeweten van het stadsbestuur.
Nou zeg.
Leden van de Algemene Vergadering wisten zelf niet “alles wat we deden”.
Verslagen van de Raad van Bestuur kregen we niet, of tenzij na lang aandringen en nadat de ambtenaar-secretaris door Bral werd gecensureerd. Binnen die Raad van Bestuur waren er nog geheime onderonsjes, waarvan natuurlijk niet eens verslag werd opgemaakt. En daar juist werd van alles bedisseld. Bepaalde bestuursleden hadden ook persoonlijk belang bij enkele door KBS georganiseerde evenementen.
HELP MIJ. KORTRIJKWATCHER KAN HET NIET STAVEN.

Statutair konden bestuursleden geen vergoeding krijgen voor hun functie. Daar werd dan een mouw aangepast. Het salaris van de ambtenaar-secretaris werd wat opgefleurd doordat hij een percentage kreeg op de ingebrachte sponsoring. Een penningmeester kreeg een soort maandloon en nam dat in één keer op voor een heel jaar. Men bestempelde dat dan als een lening.
Tegen dit soort praktijken is wel een keer protest opgedoken en toen bij een stemming daarover nipt geen meerderheid werd gevonden verklaarde voorzitter Bral dat zijn stem dubbel telde!

Om de kas van KBS te spijzen heeft Bral ooit een contributie opgelegd aan terrashouders op de Grote Markt. Zonder daarin gemeenteraad te kennen. Kasteleins die weigerden de terrasbelasting te betalen werden door ruwaart Bral persoonlijk bezocht en gesommeerd om het bedrag cash in zijn handje te overhandigen. Anders zou hij er de politie bijhalen.

KBS moest als organisator van evenementen allerlei opdrachten uitbesteden. Contracten met uitvoerders of artiesten heeft de Algemene Vergadering nooit gezien. Aanbestedingen of offertes (bijvoorbeeld voor catering of logies) ook niet.

De vzw Kortrijk Bruisende Stad is in december vorig jaar omgeturnd tot de vzw “Feest in Kortrijk”, een zgn. gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA). De voorzitter is nu VLD-raadslid Koen Byttebier.
De BTW-inspectie zal waarschijnlijk de 23.892 euro verhalen bij EVA.
De nieuwe voorzitter vindt het geen onoverkomelijk probleem, want er was bij het opdoeken van KBS nog 46.000 euro in klas.
Ja?
De laatste jaarrekening 2007 van KBS (pas in juni van dit jaar door de gemeenteraad zonder enige bemerking goedgekeurd) vermeldt een boni van 26.521 euro.
En dat laatste cijfer is historisch bekeken moeilijk te begrijpen.
De laatste balans die ik kon inzien dateert van 2006.
De bedrijfsresultaten gaven een verlies aan (79.753 euro) dat groter was dan het eigen vermogen (19.511 euro).
KBS was failliet.
In die balans stonden ook nog schulden te bedrage van 480.075 euro.

Varkentje is gewassen

17 november aanstaande is opnieuw gemeenteraadsdag.
Het beste zou zijn dat geen enkel raadslid het in zijn hoofd zou halen om een interpellatie te houden over de BTW-perikelen van schepen Bral. In het verleden heeft geen enkele fractie noemenswaardige kritiek geleverd op het beleid van de toenmalige schepen van cultuur, toerisme, feestelijkheden, sport, recreatie, volksontwikkeling plus de werking van KBS. De gemeentelijke afgevaardigden van de partijen in het KBS-bestuur lieten alles betijen. Bij het VB was er wel wat gemopper maar daar bleef het ook bij.

P.S.
Van de nieuwe vzw “Feest in Kortrijk” (FIK) tegenwoordig nog altijd niet veel vernomen.
Staatsblad kent die niet. De website van Stad ook niet.
En weet u wat?
Och ja.
Zijn alle mogelijke documenten en mails van en over KBS nog te vinden op het stadhuis?
De secretaris (bijgenaamd Peter Baljuw) is het toch een keer afgetrapt?

BTW-inspectie viseert schepen Bral van Kortrijk Bruisende Stad (1)

Vandaag bloklettert de regionale Leiestreek-editie van “Het Laatste Nieuws” dit: BTW-INSPECTIE VISEERT KORTRIJK BRUIST.
Nou, eindelijk !!
Volgens de krant is bij allerhande facturen uit de periode 2005-2006 ten onrechte geen BTW aangerekend. De inspectie zou 23.893 euro terug opeisen.

De voorzitter van de vzw Kortrijk Bruisende Stad (KBS) was tot ergens in maart 2007 onze ruwaart schepen Stefaan Bral. In die maand heeft hij samen met zijn acolieten uit de Raad van Bestuur geruisloos ontslag genomen. Schepencollege heeft daar nooit akte van genomen en KBS zelf ook niet. Zag onze sympathieke Bissegemnaar in dat er binnen zijn VZW voor evenementen van alles aan het mislopen was? Begon hij in te zien dat de burgemeester hem uit die functie wou wegduwen? Bral noemt de burgemeester al jaren een “kluchtenspeelder” en omgekeerd beweerde Stefaan De Clerck dat de vzw van Bral niet professioneel werd geleid. Beschouw dit maar als een eufemisme voor bestuurlijk gesjoemel.
Tussen haakjes: de evenementen in dat jaar 2007 gingen gewoon door. Ze werden georganiseerd door de stadsdiensten, waarmee Bral bewees hoe overbodig zijn KBS was.

Bral heeft mij ooit (herfst 2005) met klikken en klakken uit de Algemene Vergadering van KBS gegooid. Met medewerking van een stel lafaards en bangeriken uit zijn entourage (gecoöpteerden) op volkomen onwettelijke wijze geroyeerd. De procedure moest worden hernomen.
Onze meer trouwe lezers konden de perikelen binnen de vzw toen en sindsdien op de voet volgen.
We hebben hier meermaals gewaarschuwd voor “Antwerpse toestanden” binnen de vzw KBS en daarbij niet nagelaten te oordelen dat Bral uitermate goed zou gedijen als een schepen van Charleroi.
Meneer de schepen wast nu zijn handen in onschuld, en zijn meest naaste lakei (Stan Callens) die ooit nog penningmeester was schuift de hete aardappel door naar “iemand met onvoldoende kennis van boekhouden”. Triest.

Hierna nog eens in grote lijnen een relaas over de werking van de toenmalige KBS.
Wat die geviseerde facturen betreft eerst even dit. Geen lid van de Algemene Vergadering (A.V) heeft die ooit gezien.
Als men vroeg naar een of andere rekening (een uitgave of een ontvangst, om het even wat, een sponsoring) begon de brave boekhouder diep in zijn aktentas te scharrelen tot eenieder de vraag had vergeten en de voorzitter briesend van woede overging naar een volgend punt van de agenda. (Voor zover er punten waren.)
Posten uit de begrotingen en rekeningen werden om de haverklap gewijzigd. Ooit meegemaakt dat we twee soorten versies van een jaarrekening kregen voorgeschoteld. Rapporten van de toezichthoudende boekhouder ontbraken.

(…)

(Wordt vervolgd in een volgende topic, morgen. Moet nog mijn advocaat raadplegen.)