Category Archives: onbegrijpelijk

Geen haan die daar naar kraait…

Hier is al eens gewag gemaakt van het feit dat zowel de ontvanger als de stadssecretaris een keer geweigerd hebben om een betaalbaarstelling uit te voeren. Het schepencollege heeft dan maar op eigen verantwoordelijkheid de overrulingsprocedure toegepast en bijv. receptiekosten ten bedrage van ca. 24.000 euro toch uitbetaald. Tot op heden nog geen reactie gezien van de onze Kortrijkse provinciegouverneur. Intussen heeft het College in de periode VOOR de goedkeuring van de begroting 2013 nog onwettige uitgaven gedaan: de uitbetaling van een overbruggingskrediet (1,2 miljoen euro) aan het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf (SOK), bijvoorbeeld.

De goedkeuring van het budget 2013 liet drie maanden op zich wachten. Zogezegd omdat men de uitslag van de actie “Kortrijk Spreekt” wou afwachten. Tot zolang kon het schepencollege enkel verplichte uitgaven in gewone dienst verrichten. Lonen uitbetalen bijvoorbeeld. Maar zeker geen buitengewone uitgaven (investeringen) doen.
Het schepencollege heeft op 4 februari een laatste betaalbaarstelling gedaan voor bestelbons (1,4 miljoen) en aanrekeningen (115.000 euro) die sloegen op transacties van vorig jaar. Van het vorige bestuur dus.

Nochtans zijn er later toch nog nog betaalbaarstellingen uitgevoerd die sloegen op buitengewone uitgaven, van dit jaar dus – naar men mag aannemen.
Zelfs nog letterlijk op de dag (namiddag) van de (avondlijke) gemeenteraad die de begroting moest goedkeuren: op 25 maart voor 181.428 euro.
Verder nog op 25 februari (597.786 euro), 4 maart (413.281 euro), 11 maart (228.708 euro), 18 maart (403.986 euro).
Waarop sloegen die investeringsuitgaven??
Heeft de ontvanger (financieel beheerder) daar een visum aan verleend?
En heeft de secretaris die betalingsopdrachten ondertekend?

Zelfcensuur bij de locale pers

De KW-redactie heeft nog even gewacht op het verschijnen van het “Kortrijks Handelsblad” op vandaag alvorens te melden dat de locale persjongens (allemaal) verzaken aan hun taak.
Essentiële opdracht van de pers is het verschaffen van informatie (kan een verslag zijn) en duiding (uitleg). Eventueel kan er daar nog wat commentaar bij, tenminste als de journalist zich daartoe bevoegd acht en tevens meent dat hij iets heeft te vertellen.

Welnu, vorige zondag 1 juli hield het Vlaams Belang in het Begijnhofpark van onze guldensporenstad een hele dag lang een landelijk familiefeest. Daar waren een 600-tal aanwezigen. Aan het Groeningemonument hield partijvoorzitter Bruno Valkeniers in de voormiddag een “strijdrede”. Geen pers te bespeuren. In de namiddag grepen er in het park allerlei evenementen plaats. Er was muziek, kinderanimatie, dans, een optreden van een kleinkunstenaar en een imitator, een ballonwedstijd, een voorstelling van allerlei middeleeuwse ambachten. In de grote feesttent was er van alles te verkrijgen.

Om 16 uur hield parlementariër Gerolf Annemans een politieke toespraak. Pers afwezig.
Pers daagde om 12 uur ‘s middags zelfs in het geheel niet op voor de persconferentie. De stapel persmappen bleef onaangeroerd…

CD&V heeft ook een keer een familiefeest gehouden in het Begijnhofpark. Daar kon u dus wél uitgebreid over lezen in de kranten en weekbladen en TV-beelden van zien.
En het jaarlijkse 1 mei-festival van de SP.A in het park gaat ook nooit onopgemerkt voorbij. Herinner u nog even de overweldigende opkomst van de pers toen de N-VA-voorzitter vorig jaar een toespraak kon houden aan het Groeningemonument.

De onafhankelijke redactie van kortrijkwatcher (zie ons statuut!) vindt de houding van de pers in dezen ronduit zielig. Een schending van de beroepsethiek ook.
En zelfcensuur is zowat het ergste dat een journalist kan overkomen. Een sluipende ziekte.

Baarwagen kan niet door de deur…

Het nieuwe ceremoniegebouw – waarvan geen mens de uiteindelijke prijs kent tenzij schepen De Bethune – op de begraafplaats Sint-Jan is door Stad helemaal “in eigen beheer” ontworpen. Nu pas blijkt dat de toegangsdeur te smal is voor de bestaande baarwagen. Voor de Kortrijkse dikke nekken?
Men zal nu een nieuwe baarwagen kopen en dus ook een nieuwe passende baarwagenrok. Vier firma’s – waarvan drie uit Nederland! – aangeschreven om een offerte op te maken..
De prijs voor de wagen wordt geraamd op 6.110 euro. Prijs van de rok kennen we niet, maar kan zeker oplopen tot 600 euro of meer.
Waarom is er niet geopteerd voor een loopkoets? Veel mooier ! En geen rok nodig.

P.S.
De voorlopige oplevering dateert al van 23 november vorig jaar… Vorig jaar. Over de breedte van de deur is toen in het proces-verbaal geen opmerking gemaakt.
Het wordt tijd om al dit soort dingen een beetje raar te vinden, in een centrumstad. Papieren perse! Doe er iets aan! Schrijf daar een keer over. Foto’s. Geen cijfers.

100.000 euro voor productiehuis Skyline

Vorige week ook niet gekeken naar Jim-tv? Wat stom.
Per inwoner (baby’s inbegrepen) hebben de Kortrijkzanen voor dat gedoe bijna anderhalve euro uitgegeven. Het programma “The big live” is een hele week lang uitgezonden vanuit Howest (campus Karel de Goedelaan ). En dat hebt u nu niet gezien!

De overeenkomst met de VMMa waarbij Stad dus heeft beloofd om vier miljoen BEF te besteden aan dat circus is nooit goedgekeurd door de gemeenteraad. Volgens art. 8.2 moest dit nochtans gebeuren.

Loonkost 2007 van plaatsmeester is uitbetaald

In 2007 was Raphaël Vandenborre nog de plaatsmeester voor de wekelijkse markt en de paasfoor. Voor die opdracht was hij gedetacheerd vanuit de politiezone VLAS naar het stadsbestuur. Het schepencollege heeft nu beslist om zijn loonkost voor het jaar 2007 uit te betalen aan de politiezone. 59.454,28 euro. Dat is wel wat laat, maar het lijkt toch goed gehonoreerd.

Zouden graag een keer die prestatiefiche zien van den Raf. Wat was het (bruto)uurloon? In B-niveau toch niet meer dan 24 euro?
Vergelijking met de prestatiefiche van huidig plaatsmeester Filip Decock, moet kunnen.

Fotograaf Michiel Hendrickx mag ook meedoen, zonder offerte

Hier is al een keer of twee gemeld dat Kortrijk van plan is om een serie luxueuze publicaties te wijden aan grote stadsprojecten. Twee per jaar. Dit jaar verwachten we maar één zo’n cahier, en dat zal gaan over – raad eens – K in Kortrijk. Om de schijn van stadsreclame voor het winkelcentrum te vermijden zal men het waarschijnlijk hebben over “de Bijstandsite”. Deze eerste publicatie mogen we verwachten na het zomerverlof, iets wat voor K in Kortrijk qua marketingmoment heel goed zal uitkomen.

Een zgn. klankbordgroep heeft recent uit drie ingediende offertes de uitgave (en verspreiding) van het eerste (alleen dat?) themanummer gegund aan de bvba Stichting Kunstboek uit Oostkamp. Voor een bedrag van 10.067 euro.
Het basisconcept en de vormgeving van de hele reeks is in handen van Koen Bruyneel uit Kortrijk. 4.094 euro. (Enkel voor het eerste nummer?)

De fotograaf nu.
Voor het eerste nummer werden 7 kandidaten aangeschreven, zo zegt het College. Het waren er 8, want Michiel Hendrickx kreeg op zijn adres in Gent ook de gelegenheid om een offerte in te dienen. Dat heeft hij niet gedaan. Hij liet evenwel weten (hoe? mondeling? schriftelijk?) dat hij “bereid is mee in te stappen in het project tegen een billijke vergoeding“. En: “als het onderwerp gepast is”.

Michiel waant zich een god, en is hier god.

De klankbordgroep vindt dat er in de toekomst “een andere overeenkomst met Hendrickx mogelijk is, naargelang onze relevante vraag op het gepaste tijdstip”. DAT MAG NIET. De wet op de overheidsopdrachten schrijft voor dat een openbaar bestuur bij werken, leveringen en diensten vast moet houden aan het concurrentiebeginsel . Ook god Michiel moet dus gewoon zoals iedereen een offerte indienen en de klankbordgroep dient die dan te beoordelen op basis van een puntenstelsel. Van een “billijke vergoeding” kan geen sprake zijn.

Voor de foto’s in het cahier over de Bijstandsite waren er zes inschrijvingen. David Samyn uit Bellegem komt het best naar voor als fotograaf “omwille van de aard en de sfeer van zijn foto’s die overeenkomen met de gewenste uitstraling van het themanummer rond K in Kortrijk”. 2.268 euro.
Totale kostprijs voor het eerste nummer: 16.431 euro. (Zonder de honoraria van de klankbordgroep.)

Het toppunt van galgenhumor is dat voor de verspreiding van het eerste cahier over K in Kortrijk ook de Kortrijkse handelaars zullen gevraagd worden om daaraan mee te werken !
Mogen we nog eens de verwachting uitspreken dat wij allen in die publicatie niets of niet veel zullen kunnen lezen over:
– Het relaas van de geheime besluitvorming over de komst van het megawinkelcentrum? (Men had oorspronkelijk heel andere plannen met de “Bijstandsite”.)
– De publieke financiering (miljoenen!) die gepaard ging met het optrekken van het complex.
– Een architecturale bespreking van het shoppingcenter en de omgeving, zoals bijvoorbeeld die recensie van Koen Van Synghel in “De Standaard” van 23 maart.
– Een overzicht van de leegstand en faillissementen in de buurt.
– Een voorlopig koopstromenonderzoek.

Claudio mag restaurant van Dell’Anno niet meer binnen zonder begeleiding

Kan men een bezwaar indienen tegen een “bouwaanvraag” als men de bekendmaking van de aanvraag niet eens kan lezen?
Zie volgende pagina.

Hier in deze elektronische krant KW is al veel inkt gevloeid over de zaak Stad-VMMa-bvba Clausix in het kader van de VTM-serie “Mijn restaurant”. Zelfs meer dan in de papieren perse.
Alhoewel, niet zozeer over leuke trivialiteiten.
Wel over de huurovereenkomst met betrekking tot De Oude Dekenij, contract dat nooit is voorgelegd aan de gemeenteraad en dientengevolge niet bestaat. Over het feit dat Stad oogluikend en nog altijd ongestraft toeliet dat er werken konden uitgevoerd aan de voorgevel van het beschermd gebouw. Over de gigantische facilitaire en financiële steun waarvan Claudio en zijn Gaëlle vanwege het stadsbestuur genoten en nog altijd genieten, zonder enig openlijk protest van UNIZO-horeca. Cf. dat kookboek. Over de varianten voor een toekomstig huurcontract. Over wat te doen, als alles in de soep draait. Enzovoort. Over hoe politiekers (raadsleden, fractieleiders, en ministers) met dit alles al of niet omgaan. Zelfs wat er met de keuken zou kunnen gebeuren.
Hoe huidig minister Stefaan De Clerck binnen het Kortrijks schepencollege alsmaar ietwat vergiftigde sporen achterlaat. Hoe waarnemend burgemeester Lieven Lybeer dat allemaal opvangt. Over het gekonkelfoes van weliswaar diplomatisch begaafde schepen Jean de Béthune bij lang geleden geheim gehouden onderhandelingen over de verkoop of de verhuur van de Oude Dekenij. Prijzen. 1 miljoen.
Dat stond hier allemaal te lezen. (Soms niet.)

En nu stuit de helpdesk van KW opnieuw op enkele saillante details die wat ruchtbaarheid verdienen via uw kwaliteitsstadsblogkrant.

Het restaurant Dell’ Anno is dus verzegeld (“Het Laatste Nieuws” van 30 september).
Nog wel door de politie én de administratie RWO. Ongelooflijk. “Man bijt hond” kan hier optreden. Tot hoelang die confiscatie zal duren, en waarom is onduidelijk. Op wiens bevel? Op wiens vraag? Nog absurder is dat enkel aan de achterdeur enkele repen plakband zijn aangebracht. Niet aan de twee deuren vooraan. Heeft Claudio nog wat sleutels in voorraad? (Of zijn weggelopen personeel?)
Maar wat is in godsnaam de rechtsgrond voor deze wel zeer ongebruikelijke, drastische ingreep? Is de VMMa (dat is de huurder) of de gebruiker al in verdenking gesteld over enige overtreding? Waarom niemand in voorhechtenis nemen?

In de krant doet bevoegd schepen Wout Maddens kond dat het voor hem nog altijd na vele maanden onduidelijk is of die werken wel vergunningsplichtig zijn. Het stadsbestuur wacht op een verslag van de gewestelijke bouwinspectie. Raakt onze juridische dienst er dan zelf niet uit?

Stilaan tijd dat boekskes als Story en de mainstreammedia over alle facetten van het probleem in het algemeen ietwat klaarheid scheppen. Anders kunnen we als burgerjournalist hier bezig blijven, wat geenszins onze taak is.

Ja, Claudio Dell’Anno is gestart met enige bouwwerken zonder toelating van Stad. Hij heeft ook een keer een greppel gegraven in de tuin. Lezer, hebt u dat ook al een keer gedaan? Is uw huis toen verzegeld? Mocht u toen ook niet meer binnen, zonder begeleiding van een ambtenaar?
Intussen heeft de bvba Clausix op 25 september een stedenbouwkundige aanvraag ingediend. Eigenlijk twee, zie infra.
Nu is het bij elke Belg die nog nooit het Staatsblad heeft gelezen ongetwijfeld duidelijk dat de bekendmaking ervan (die grote gele affiche met zwarte letters) dient aangeplakt alwaar het betrokken goed paalt aan een openbare weg. En op meerdere plaatsen indien het goed paalt aan verschillende openbare wegen. Hoe kunnen lastigaards anders eventuele bemerkingen of bezwaren formuleren als de ingediende bouwaanvraag nergens leesbaar te zien valt?

Verboden toegang

Wel, de bekendmaking van de aanvraag tot werken aan en binnen De Oude Dekenij kunnen Kortrijkzanen pas gaan lezen met een sterke verrekijker. Er hangen namelijk twee gele affiches aan de ramen van de veranda achteraan het gebouw. En om er wat dichterbij te komen moet men stiekem de tuin en het terras betreden, alwaar op een paaltje een bord is aangebracht met de mededeling “Privaat domein. Verboden toegang”. Met andere woorden: om kennis te nemen van de inhoud van de “bouwaanvraag” dient de burger een overtreding te begaan. Huisvredebreuk. Aan de voorgevel, noch aan de zijgevel is enige bekendmaking te bespeuren.
Claudio toch ! Luister nu een keer naar uw raadsman.
Anderzijds had stadsbestuur voor de huurder minstens vier affiches kunnen laten aanmaken. Ja toch?

Ander saillant detail.
Er zijn eigenlijk twee aanvragen tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning.
De ene heeft het over een tijdelijke vergunning voor het plaatsen van afvalcontainers (die staan er al) en een koelcel. De andere slaat op “het inrichten van een restaurant zonder structurele veranderingen”. Inrichten van een restaurant? Terwijl het in de feiten volgens Claudio louter gaat om een betere keukeninrichting.
Iets voor kommaneukers. In de eerste aanvraag heeft men het over “een tijdelijke” vergunning. Dat is weerom kafkaiaans. Er is namelijk geen vergunning nodig voor tijdelijke werken of handelingen of wijzigingen indien die kaderen in een reeds bestaande vergunning. Die is er niet, maar Stad weet niet of er een nodig is.

Kafka

Supporters van het duo Claudio & Gaëlle Six willen waarschijnlijk even weten waar hun bvba is gevestigd. Hoeveel kapitaal
er is volgestort. Wie lid is van de Algemene Vergadering en wanneer die samenkomt. Volgens het Staatsblad was de zetel tot voor kort alleszins in De Oude Dekenij zelf. Nu plots in de Watermolenstraat 49.
Komt dit vanwege het verbod om het gebouw nog te betreden zonder begeleiding van een ambtenaar van de milieu-inspectie?
Een absurd verbod. Des te absurder als men weet wat er in de oorspronkelijke huurovereenkomst tussen Stad en VTM (VMMa) is overeengekomen. Daarin staat letterlijk dat het de verhuurder (dit is Stad Kortrijk) niet is toegelaten om gedurende heel de huurperiode (dat is tot eind dit jaar) het gebouw te betreden. “Niet ten behoeve van verkoop, verhuring of enig ander reden.
Schepen en ambtenaren moet nu wel even gaan opletten!
Er is morgen met het stadsbestuur en de bvba Clausix (raadsman is Marc Verwilghen) een vergadering belegd om een en ander te bespreken over de bouwwerken en de huurovereenkomst voor volgend jaar. Een eventueel daaraan gekoppeld plaatsbezoek zal dus niet kunnen in gezelschap van schepen Wout Maddens, de burgemeester en een horde van ambtenaren.

Pure kafka is het.
En catch-22.
Dat de boekskes het daar niet over hebben.

Is het mogelijk om een bezwaar in te dienen over het feit dat je geen bezwaar kunt indienen?

Enkele onbegrijpelijke data in verband met de aanbesteding van kunstgrasvelden voor KVK

Zoals u weet komt het aan de gemeenteraad toe om bij stadsopdrachten voor werken (en leveringen en diensten) de voorwaarden vast te stellen (het bestek) en de wijze van gunnen te bepalen.
Vandaar.
VANDAAG maandag 11 mei rond 18u40 zal de Kortrijkse gemeenteraad beslissen dat de aanleg van twee kunstgrasvelden op voormalig Stade Kortrijk zal geschieden door een aannemer gekozen op basis van de laagste prijs, dit wil zeggen via een openbare aanbesteding.
De gemeenteraad bepaalt immers de wijze van gunnen.

Het is nu wel zo dat die openbare aanbesteding al te vinden is op Tinternet.
Op de Kortrijkse website staat als datum van verzending van de aankondiging: 8 april 2009.
De offertes moeten ten laatste binnen op aanstaande woensdag 14 mei om 11u45 want dan worden ze geopend in de trouwzaal. (Dat is openbaar.)

Wat als de gemeenteraad vandaag kiest voor een andere wijze van gunnen?
Bijvoorbeeld omdat bij dit soort gespecialiseerde werken niet enkel de prijs van tel is. Men kan ook kiezen voor een beperkte aanbesteding zodat we een aannemer vinden met de beste draagkracht. Of men kan meerdere gunningscriteria invoeren. Dan werkt men best met een algemene of een beperkte offerteaanvraag. Misschien kan men wel pleiten voor een onderhandelingsprocedure.

Raadsleden !
Laat u dit weer passeren?
Bevoegde schepen voor facility is Hilde Demedts, sport is van Bral, de man zonder veel scrupules.

P.S.
Nog een vreemde datum. Op internet lezen we dat kandidaten voor die aanleg van kunstgrasvelden nog de nodige documenten kunnen opvragen tot 14 november van dit jaar. Het einde van de werken is voorzien op 13 augustus.
Dat is allemaal om goed gek van te komen.

DE maand van toegankelijkheid in Kortrijk

(Slechts 1 maand.)

Minder en andere validen, denk daar maar eens goed over na.
Meer zeep aan uw trapleuning? Premie !

Uitgerekend deze oktobermaand hebben allerlei bezorgde mensen, besturen en instellingen over andere bezorgden het gepresteerd om deze maand in het teken te stellen van de toegankelijkheid van of in Kortrijk voor een categorie van mensen. De ANDERSvaliden.
Tentoonstelling van en voor ontoegankelijken in het stadhuis.
Word maar goed gek.

Terwijl stad helemaal is dichtgeslibd. Niemand nog de weg vindt. Gazettewinkels waar je een plattegrond van Kortrijk kan kopen zijn onbereikbaar. Zelfs niet-gehandicapten struikelen nog even voor de bestemming (EIGEN HUIS) is bereikt. Kindjes mogen van vader en moeder niet meer buiten spelen, in de ‘duikers’. (“Kaka”, zeggen ze dan in hun onschuld.) Iedereen is bang van die rare machines. Bakken zand met grond en smurrie zwaaien boven je kop als je maar even uw eigenste toegang verlaat.
Lokale dichters gaan aan het kwijlen. Maken gedichten.

Wat is toegankelijkheid, en voor wie?
Politie weet het ook niet meer.
Gebiedswerkers zitten over hun eigen te klappen op www.kortrijk.be.
De traditionele rolstoeten van gehandicapten met begeleiders zijn op de Grote Markt nergens meer te zien. De grot van broeder Isidoor ligt er verlaten bij. Geen juffrouwen met holderdebolderkindjes meer aan de Broeltorens. Het is alsof Kortrijk geen mongolen meer kent.
Wel overal nog in de straten irriterend muziekbehang, voor gehoorgestoorden.

Meer info op de website van Stad.
Er is een sensibiliseringscampagne bezig. Over hoe Kortrijk meer toegankelijk maken.
WE MOETEN ALLEMAAL VEEL en veel meer MEER BEZIG ZIJN MET ONZE EIGEN INGANGEN TE VERZORGEN.
Ge kunt daar dan voor premies krijgen, als je je moeder of vader de trap ophelpt in uw winkel.

Merk vooral het verschil tussen de begrippen “toegankelijkheid” en “bereikbaarheid”.
Een om het even welke gehandicapte kan bijvoorbeeld wel degelijk toegang krijgen tot een gebouw, een winkel, een plein, terwijl die plaats met zijn rolstoel of geleide hond of gehoorapparaat niet eens bereikbaar is.

Omgekeerd kan een zeer toegankelijk iemand het stadhuis cognitief onbereikbaar vinden. Nu ja.

Toegankelijkheid in stad niet altijd per definitie herleiden tot infrastructuur. Het gaat niet enkel om voetpaden of trappen en liften.
Misschien willen de mindervaliden niet komen naar iets? Precies als wij?

Immateriële ontoegankelijke plaatsen zijn er ook.
De zoekfunctie van de toch wel al enige dagen gelanceerde portaalsite over “toegankelijk Kortrijk” voor mindervaliden is nog steeds niet toegankelijk.

Nu denkt u zeker: hoe komt men daarbij, om net nu hier zowat alles in het honderd loopt, zo’n sensibiliseringscampagne op te starten?
Dat komt omdat er tussen stadsdiensten en verenigingen en personen allerhande die zich lang geleden hadden voorgenomen om een keer iets goeds te doen geen toegankelijke communicatie is.
Kwestie van subsidies.
Het is gewoon één grote commercie, zelfs over de grenzen heen.
Alstublieft zeg.

Opnieuw valide Constructief Voorstel.
Schepen van Welzijn Alain Cnudde: bekijk dat spel van uiterst internationale valide commerçanten maar eens goed naderbij. Zet in hemelsnaam uw zonnebril af.
Winkelcentrum K zal hiervoor premies opstrijken.

P.S.
Voor onze surfers.
Nu zijn er twee:
bereikbaarkortrijk en toegankelijk.

Wie heeft het voor het zeggen in Kortrijk? (1)

Vanaf vandaag pakt het “Nieuwsblad” in alle Vlaamse gemeenten alweer uit met een nieuwe poll.
Kranten hebben het financieel lastig (slinkend lezersaantal en /of oplage, vooral dalende inkomsten uit advertenties, stijgend succes van internet). De geschreven pers doet er dan ook alles aan om de lezers aan hun producten te binden, ondermeer met over om het even wat aan om het even wie een mening te vragen. Op internet. Die vraagstellingen of enquêtes zijn wetenschappelijk bekeken van generlei waarde. Hoogstens krijgt men een beeld van percepties die leven bij de bevolking, maar die percepties zijn net door diezelfde pers al – of niet – gevormd…

Neem nu de namen van personen die voor Kortrijk naar voor worden geschoven, als zijnde mensen met macht. Wat is macht, volgens de makers van de poll? “Mensen wier stemmen het luidst klinken.”
Citaat: “Wanneer zij spreken, wordt naar hen geluisterd. Ze zijn dé bepalende figuren in hun genre, door hun politieke macht, economisch belang, inzet in hun verenigingen, of hun bekend gezicht.”
Met andere woorden: op basis van deze criteria kan iedereen het hier in Kortrijk voor het zeggen hebben. Tine Lemaitre van Den Boulevard, de korpschef van de politie, Mike Tattoo, ons oudste en enige nog levende Begijntje. Broeder Isidoor, indien hij nog had geleefd.

De lijst van Kortrijkse poppenspelers (powerlist) bestaat dus uit een ratjetoe van willekeurige (vervangbare) namen. Waarom net vijftien?
WAAROM IS ER GEEN PLAATS OP DE GESELECTEERDE LIJST VOOR EEN PLAATSELIJKE JOURNALIST?
Heeft de pers alhier dan geen ‘bepalende figuur’, zoals indertijd Gerrit Luts? Fred Germonprez?
Dat is dan goed gezien. Tegenwoordig vertolken onze Kortrijkse persjongens de stem van de machthebbers. Maar dat is toch ook ‘bepalend’?

U zal nu wel begrijpen dat dit stuk uit rancune is voortgesproten.
Kortrijkwatcher is bij moedwillige vergetelheid niet opgenomen in de poll.
Toen het weekblad “Trends” eind september 2007 met een powerlist van Kortrijkse figuren uitpakte (geselecteerd op een voorafgaande bevraging ! een soort niet-publieke poll !) stonden we daar wél bij. Samen met ondermeer Jan Deleu (grootste werkgever, baas van het AZ), Guy Piette (VOKA), Hilde Laga (advocatenbureau van Stad), Piet Vanden Abeele (KULAK), Geert Hillaert (stadssecretaris). Dat was tenminste een lijst van Kortrijkzanen naar wie geluisterd werd !

Poppen en poppenspelers

Bij de huidige kandidaten die de poll op het oog heeft vinden we toch weer mensen naar wie men over het algemeen luistert. Enkel kan luisteren.
De muzikanten Piet Godderis en Dave Martijn. Ik denk dat die gasten meer afweten van gitaren en van een TU-2 Tuner of een OC-2 Octave dan van een of ander maatschappelijk gebeuren. Zo’n Martijn weet wellicht café “Den Trap” liggen, maar niet het stadhuis.

Desingner Arne Quince is ook onderhevig aan de poll. Weet helemaal zonder GPS waar de burgemeester woont en waar te parkeren.
Ja, samen met Philippe Vlerick luistert de burgemeester dan bij het haardvuur aandachtig naar Arne’s mercantiele plannen. Arne krijgt zonder veel problemen en met een spoedprocedure alhier een onderkomen en her en der wat opdrachten. Futurotextiel.
Pierre Yserbyt is één van die aanstokers-projectontwikkelaars die met zijn Foruminvest de burgemeester kon overtuigen om hartje Kortrijk plat te leggen. Hij HAD het dus voor het zeggen.
Jo Libeer (VOKA) woont in feite ook niet in Kortrijk, maar komt zich hier informeel wel eens bemoeien met zaken waar niemand iets vanaf weet, ook de pers niet.
Karel Debaere mag als directeur van Leiedal ongetwijfeld op de lijst voorkomen van mensen die het voor het zeggen hebben. Alleszins meer dan de voorzitter van de intercommunale. (Filip Santy neemt trouwens geen deel aan de poll.)

Textielondernemer Philippe Vlerick moet in een serieuze poll veel stemmen halen. Bij een stemming met een goed voorgelichte publieke opinie. Nog zeer recent is hij door “De Tijd” uitgeroepen als één van onze economische machthebbers. Die krant hanteert bij de selectie tenminste een aantal min of meer kwantificeerbare “hefbomen”. Vlerick krijgt 4 op 5 sterren voor de kwaliteit van zijn adresboek (netwerk), 3 sterren voor zijn functies (durfkapitalist), 4 voor zijn geldbezit, 4 voor zijn persoonlijkheid (gedrevenheid). Zijn gedrevenheid kwam in Kortrijk meer speciaal tot uiting bij de oprichting van “Habbekrats”. Kreeg daarvoor méér subsidies dan welke vzw ook. Het is een durfkapitalist. De pers bracht hierover geen enkel relaas.

Wie hebben we nog, zijnde representatief ?
Yvon Vanden Abeele. Onvermijdelijk. Zie je ook nergens, zal daarom weinig punten halen, maar hielp mee aan het bekomen van gigantische subsidies voor de uitbouw van Xpo. Is nu voorzitter van het handelsdistrict (het BID).
Christian Dumoulin is een representatief voorbeeld van een decisionmaker achter de schermen. Geen mens (journalist) die weet aan welke cruciale beslissingen hij ter stede participeert. (Nu: de zoektocht naar aandeelhouders voor de exploitatiemaatschappij van het Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. Voorheen liet hij de droogloodsen van Koramic op Kapel ter Bede verkommeren. Betaalde hij belasting op leegstand en verwaarlozing? )

Die is goed.
Het getuigt van politiek inzicht bij de makers van de poll dat ze deken Marc Gesquière hebben opgenomen bij de selectie. De christendemocratie alhier heeft traditioneel een innige band met de clerus. Zeer close met schepen Jean de Bethune en familie. Vroeger bepaalde de deken mede de lijstsamenstelling van de plaatselijke CVP.

Saskia Soete De Boosere van de Xpo is er weer bij. Nu ja. Er moet toch één vrouw op de lijst prijken? Maar waarom dan niet cultuurdirectrice Machteld Claerhout?
Joost Bert, van de cinema ! Daar wordt ook wel naar geluisterd bij het stadsbestuur als hij iets ten faveure van zijn bioscopen wil bekomen. Ontsnapte nog aan een geding met Stad rondom zijn appartement bovenop de Budascoop. Het juridisch geschil is omgezet in een dading. Iets over gelezen in de pers? Om zijn kandidatuur in de poll naar waarde te schatten dient u te beschikken over een snelle wagen. Joost is overal waar hij moet zijn.

In de poll kunnen we nog stemmen voor drie politici.
Voormalig schepen en nu raadslid Philippe De Coene (deed veel voor ICT en milieu, maar heeft uit de aard der zaak nu geen macht meer) burgemeester en parlementslid Stefaan De Clerck, minister en raadslid Vincent Van Quickenborne.

Wetenschappelijk bekeken is het totaal ongeoorloofd dat men bij de voorliggende poll op internet continu het verloop van de uitslag kan volgen. Ongezien zoiets, in een cursus statistiek over opiniepeilingen.
Deelnemers kunnen dus afspreken om de uitslag van de stemming te manipuleren. Andere geregistreerden aanzetten om voor één welbepaald iemand te stemmen.
Het is alsof men op een paardenkoers nog kan wedden als de koers is afgelopen.
Vandaar dat we u in volgend stuk zo nu en dan het (actuele) percentage van de behaalde stemmen per kandidaat zullen mededelen.

Maar waarom is Jacques Laverge niet genomineerd? Wie zijn de poppen, en wie de poppenspelers, dat zouden we wel eens willen weten. Pers zelf zou dit eens kunnen achterhalen. Waar blijven de stadsambtenaren?