Category Archives: onbegrijpelijk

Hoe kunnen bedragen in een jaarrekening over hetzelfde jaar plotseling veranderen?

We vragen ons dat eigenlijk al jaren af. Intrigerend is nog dat we ons niet herinneren dat ooit één schepen van Financiën daarover enige uitleg verschafte of één ‘gewoon’ raadslid zich daarover vragen stelde.
Het gaat hierom. U weet wat een budget is (vroegere benaming: begroting): een raming (schatting) van de uitgaven en ontvangsten van de gemeente voor het volgende boekjaar. Dat document komt in de Kortrijkse gemeenteraad meestal pas op de agenda in de maand december van het jaar tevoren (X-1).
Wanneer het jaar X eenmaal voorbij is, slaagt onze administratie er dan in om in de lente (de maand mei bijv.) van het volgend jaar (dus in X+1) de rekening voor te leggen aan de raadsleden. Dat document geeft dan tot op de cent na weer wat men in werkelijkheid heeft uitgegeven of ontvangen. Idem voor wat de reële kosten en opbrengsten (dat is zonder BTW) in dat jaar X daadwerkelijk waren.

Ons probleem is dat er voor bepaalde posten in de opeenvolgende rekeningen twee versies bestaan. Twee verschillende bedragen, nochtans voor hetzelfde jaar.
En dat daar dus niemand ook maar één opmerking over maakt.


Nu geven we een keer een voorbeeld over de kosten en opbrengsten uit de beginjaren van het bestaan van de tripartite. (We zouden dat voor andere posten en andere jaren ook kunnen doen, maar zijn er te lui voor. En daarbij: die eerste jaren slaan enkel en alleen op de stadsfinanciën en niet op die van de “satellieten” zoals het OCMW, de AGB’s en de VZW’s).

Wat zegt (constateert) de jaarrekening 2014 ZELF over de resultaten van dat eigenste jaar?
– Kosten: 144,59 miljoen
– Opbrengsten: 131,95 miljoen
– Verlies of tekort is dus: -12,63 miljoen.
Zo’n saldo heeft natuurlijk gevolgen op de balans, concreet op het netto-actief (vermogen).
Dat bedroeg in 2014 : 152,54 miljoen.
En het totaal van de balans was 361,72 miljoen.

En nu even goed volgen.
Een zéér goede gewoonte is dat men in de volgende jaarrekening een vergelijking maakt met die van het vorige jaar. Die bedragen zouden dus volkomen identiek moet zijn.
Wat vertelt de rekening 2015 (in een tweede kolom) dus over die van 2014 ?
Iets héél anders.
– De kosten zijn nu verminderd tot 142,55 M.
– De opbrengsten zijn nu plots verhoogd tot 133,19 M.
– Het verlies is dus ook gewijzigd, dat bedraagt nu nogal opvallend minder: -9,35 M.
Curieus genoeg is het netto-actief gedaald naar 142,90 M en de balans ook naar 353,81 M.

Laat ons nu eens stiekem kijken naar wat de jaarrekening van 2016 durft vertellen over die van 2015.
Alle bedragen zijn wonderlijk veranderd. (Heeft men fouten gemaakt?)
– De kosten zijn nu gestegen! 149,34 M.
– De opbrengsten ook: 141,67 M.
– Het verlies is nu wat gedaald: -7,43 M.
En ook het netto-actief is gedaald tot 134,62 M en de balans tot 340,27 M.

Kortrijkwatcher is totaal niet ingevoerd in het zakenleven.
Is dat allemaal normaal? Gaat dat er ook zo aan toe in de boekhouding van vennootschappen? Twee verschillende resultatenrekening over hetzelfde jaar?
Let wel, als de reële kosten en opbrengsten er zo plotseling anders uitzien, dan veranderen ook ratio’s.
Bijvoorbeeld de solvabiliteit (als netto-actief tegenover het totaal vermogen).
Op welke basis van welk bedrag moet men dan een firma (of een gemeente) gaan beoordelen?

P.S.
Voor onze cijferfanaten.
Ook het jaar 2013 kende een verlies. (Maar we kunnen niet vergelijken met wat het document van 2014 daarover beweert want de rekening van het jaar 2014 geeft geen terugblik op 2013.)
– Kosten: 56,95 M
– Opbrengsten: 44,95 M
– Tekort: -11,99 M
Het netto-actief was 87,61 M en de het balanstotaal 122,60 M.Ja, er zijn kosten aan onze schepen Axel Weydts (5)

Nog maar eens een psychoanalytische benadering van de beleidsvoering van onze schepen van Mobiliteit en Openbare Werken. Hoe men vanuit zijn ware Zijn van het Zijnde rechtstreeks de aard van zijn politieke daden (projecten) en gedragngen kan verklaren.
Zie bijv. de kenmerkende aandrang van een caractériel om in alles zowat de eerste te willen zijn, of dat in elk geval te pretenderen. Eind 2017 pakte hij – zoals altijd met veel tamtam en de nodige zelfportretten in de pers – uit met de eerste fietstelpaal in Kortrijk (Budastraat). Een pure gadget, afgekeken van wat al jaren bestond in Denemarken en Nederland. Vermoedelijke prijs (niet in de pers vermeld: 25.000 euro.)
In 2020 werd de paal evenwel aangereden. Geen nood: enkel de behuizing leek wat beschadigd en het herstel zou ons volgens de schepen niks kosten. De verzekering van de aanrijder zou wel alles betalen. Tot een firma met een bestek kwam aandraven: 37.207 euro. Nooit meer iets over gehoord, over de kosten voor stad. Weydts kan ook zwijgen als vermoord, als hij dat nodig acht. De nieuwe paal werd niet plechtig ingehuldigd.

Die “fietsambassade” (100.000 euro volgen het meerjarenplan) én die “fietscrèche” (80.000 euro) – wat is het verschil?) in het stadscentrum zijn nog van dit soort zotte plannen die al jaren meegaan. Er is een keer sprake geweest van een fietstalling in de Doorniksestraat maar die zou per jaar qua huur en exploitatie 67.000 euro kosten. Investeringskosten: 48.000. Nu loopt er een gerucht dat er “iets” komt in het ondernemerscentrum in de Leiestraat.

Ja, soms is onze Axel karakterieel wat overmoedig en moet hij “transactiemomenten” – zoals dat juridisch heet – bijstellen of zelfs schrappen.
De fietsenparking aan Texture komt er niet. De “oversteekplaats” aan de Leie in Marke ook niet.
En waar blijft dat mobiliteitsplan? Enkele jaren geleden werd als “richtprijs” voor de studie ervan aangenomen dat die 150.000 euro (voor de drie drie bureaus samen!) zou kosten. Wat zal het in de toekomst worden?
We kijken ook halsreikend uit naar dat dossier “Hoogwaardig Openbaar Vervoer” tussen het centrum en ‘t Hoge. Je weet wel: met de heraanleg van de Doorniksewijk en de inleg van een heuse trambus. Het stadsaandeel voor de studie (X20/N50.73 van februari 2020) bedroeg 650.000 euro.

Weet je waar we absoluut niet kunnen mee lachen?
Met het feit dat aanleg van het nieuwe Groeningepark netto één miljoen euro zal kosten (ontharding inbegrepen?). De site is al met al een voorschot groot. Waarom hadden we daar een studiebureau (Cnockaert) voor nodig en nog een landschapsarchitect ook (Katinka t’ Kindt)? Kon dat niet doorgaan in eigen beheer, met al onze eigen toch altoos bewierookte stadsmedewerkers?

En weet u waar wij, en velen met ons, absoluut niet meer tegen kunnen?
Dat de arrogante, pretentieuze schepen Weydts koppig en holderdebolder doorgaat met het uittekenen van circulatieplannen met bijhorende ‘knippen’, éénrichtingsverkeer, fietsstraten en fietszones, snelheidsbeperkingen e.d.m., zonder mobiliteitsplan en zonder uitgesproken draagvlak bij de bevolking.
En niet te vergeten: niettegenstaande zijn totaal geflopte referendum (26.000 euro) over autoloze zondagen.
Zijn plaats is, net als voorheen: in ‘ t leger.Dat er echt nog kosten aan zijn, aan onze schepen Axel Weydts is duidelijk (4)

Als de publieke tribune van de gemeenteraad vandaag niet volloopt – ook met journalisten van de landelijke pers, dan weten we het niet meer. Raadsleden Wouter Vermeersch (VB) en Benjamin Vandorpe (CD&V) – wie anders, Groen doet niet mee – zullen de tripartite interpelleren over een ongelooflijk juridisch geklungel van onze stadsdiensten. Het stadsbestuur heeft het gepresteerd om zonder de vereiste machtiging bij het DIV-repertorium over te gaan tot identificatie van van nummerplaten van voertuigen ten einde parkeerboeten te kunnen uitschrijven. Een Kortrijkzaan M.C. heeft dit ontdekt en diende klacht in bij de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingingsautoriteit (de “privacycommissie”) wegens schending van de bescherming van zijn persoonsgegevens; Hij kreeg (op 4 maart) gelijk!
Dat grapje heeft Stad tot op heden aan advocatenkosten bij het bureau Eubelius 49.821,73 euro (incl. BTW) gekost. (We kregen een korting van 5.000 euro.) Met de kantoor- en dossierkosten erbij 59.007,35 euro. De raming bedroeg 8500 euro, excl. BTW. En Stad gaat in beroep! Dat zal ons volgens een ruwe schatting van het schepencollege nog bijkomend 35.000 euro kosten, en dit zonder BTW van 21 procent. Axel toch !
Het is passend en billijk om hierbij te memoreren dat Axel Weydts schepen van Mobiliteit is en gewezen voorzitter van het gemeentebedrijf Parko. Met andere woorden: verantwoordelijk is voor alles wat met parkeren heeft te maken. Benieuwd hoe hij zich vanavond zal zien te redden. Door als caractériel zijn gekend sofistisch repertoire van stal te halen? Zoveel schoten hagel afvuren dat de weerlegging van zijn betoog onevenredig veel werk vereist voor de interpellanten? Of zal hij iemand anders de kastanjes uit het vuur laten halen? De burgemeester? Toch geen ambtenarij? Jeetje! En waarnemend burgemeester Ruthie is daar ook niet echt geschoold genoeg in. Als zij het woord neemt – we zeggen ALS – zal zij er zich van afmaken met enkele goedkope kluitjes in het riet. Oei, dit is beeldspraak! (Quickie had het wel gekund, om iedereen plat te praten.)

P.S.
Dit was even een tussendoortje om bij de actualiteit te blijven.

Daar zijn nog kosten aan, aan onze schepen Axel Weydts (3)

In onze vorige edities hebben we aan de hand van een aantal karaktertrekken van onze Axel geprobeerd aan te tonen dat de aard van zijn beleidsdaden daar rechtstreeks mee te maken heeft. Zonder te wijzen op facetten van zijn persoonlijkheidsstructuur (zijn koppigheid, arrogantie, eigengereidheid, eigenwijsheid) kan men bepaalde van zijn optredens niet uitleggen of verklaren. Hij heeft zelfs iets lunatiek over hem. En toen we alle zelfcensuur al schrijvend (met een voortschrijdend inzicht) aan de kant schoven, kwamen we zelfs tot een harde, gedurfde kwalificatie: onze schepen van mobiliteit en openbare werken is een caractériel.
Los van zijn beleidsdaden is dit uiterst gemakkelijker (bewijsbaar) aan te tonen door te refereren naar zijn gedragingen in de gemeenteraad. Maar daarvoor hebben we beelden (foto’s, film) nodig. Iemand als raadslid Philippe Avijn zit in gemeenteraadszaal pal tegenover schepen Weydts is dus het best geplaatst om met een verborgen camera zijn optreden in beeld op te nemen. Maar dat zal hij niet durven. Jammer. Zo blijven de Kortrijkzanen verstoken van de wijze waarop de schepen reageert op tussenkomsten van raadsleden uit de oppositie. (Eén zaak doet hij wel niet meer: op zijn desk trommelen als iemand iets zegt dat hem wel bevalt.) Opzienbarend is hoe licht ontvlambaar hij kan zijn. Hoe misprijzend hij die tussenkomsten aanhoort, ook al gaan ze over een materie die niet tot zijn bevoegdheid behoort. Zijn mimiek spreekt dan boekdelen. De wijze waarop hij gesticuleert ook: met ongeziene, groteske wegwerpgebaren. Soms kan hij van ingehouden woede niet op zijn plaats blijven zitten en loopt als een driftkikker heen en weer. Ooit zagen we hem totaal geëxalteerd naar buiten lopen. En als iemand van het Vlaams Belang aan het woord komt is hij zodanig in alle staten dat we als gemeenteraadwatcher in paniek denken: hier zijn minstens twee mannen in witte kiel nodig om in te grijpen. Hij gebruikt dan scheldwoorden die de betekenis van ideologische termen als ‘fascist” of “nazist” van hun ware betekenis ontdoen. Uithollen. (In de volgende gemeenteraad van dinsdag eerstkomend kan dit weerom het geval zijn.)
Onze krant kan daar dus helaas geen beelden van tonen.
In een volgende editie van deze krant gaan we daarom door met het beschrijven van enkele van zijn beleidsdaden (projecten) die rechtsreeks voortspruiten uit zijn karakter en enkel hiermee zijn uit te leggen.

Daar zijn kosten aan, aan onze schepen Axel Weydts (2)

Laat ons een keer beginnen met een oude koe uit de gracht te halen, van toen Axel net schepen werd in de coalitie VLD-SP.a-N-VA.
In dat jaar 2015 werd de bouw van de ondergrondse parkings en de bovengrondse aanleg aan de Houtmarkt gegund voor een bedrag van 7,33 miljoen. (Die parkeergarage is er gekomen op uitdrukkelijk verzoek van het WZC Sint-Vincentius.) Uiteindelijk werd het 8,38 miljoen. De oorspronkelijke raming bedroeg 6,55 miljoen euro. Soit. Meerwerken en zo, het moet allemaal kunnen. Maar die studiewerken zeg! De offerte uit 2012 had het over zowat 350.000 euro en dat liep uit naar niet minder dan ca. 700.000 euro. Het aandeel van stad en Parko in die kosten konden we met veel moeite achterhalen, maat dat van Sint-Vincentius niet. Wat we hier willen zeggen is dat de voorzitter van Parko, zijnde onze Axel, nooit uitblonk in transparantie over de financiële meerkosten van zijn projecten. Dat hangt samen met zijn autoritair karakter. We kennen waarlijk geen bestuurder (Quickie even daargelaten) wiens beleid zo volmaakt congruent samenvalt met de eigenaardigheden van zijn persoonlijkheidsstructuur.

En nu we het toch over ondergrondse parkings hebben: de story van de parking K onder het winkelcentrum K (voorheen Q Park geheten,- weet u het nog?) kunnen we niet zomaar laten verdwijnen in de nevelen van de geschiedenis. Dat is de enige ondergrondse parking in Kortrijk die nooit ofte nooit een batig saldo zal opbrengen.
Schepen Weydts heeft het in al zijn koppigheid, nog wel op grond nog van een zogezegd objectieve kosten-baten-analyse, altijd anders voorgesteld. De redenering was: huurprijs (geïndexeerd) en exploitatie zal stad iets van 1,22 miljoen per jaar kosten, maar de verwachte ontvangsten aan retributies zullen zeker oplopen tot 1,36 miljoen. Mis dus, – al sinds de huurovereenkomst van oktober 2017 lijdt die parking verlies. (In 2020: 817.347 euro.) Die huur loopt nog tot eind oktober 2032, en een vroegtijdige ontbinding is onmogelijk. Vandaar ook dat de oppositie het bij monde van Benjamin Vandorpe (Cd&V) altijd heeft over een wurgcontract. En om Weydts maar weer eens als eigengereid persoon te typeren: zijn Raad van Bestuur kon de intentie om die parking van het winkelcentrum te huren vernemen via de pers. En er waren 6 bestuursleden voor, en 5 tegen. En de overeenkomst werd in de gemeenteraad van oktober 2017 goedgekeurd, dat is: nadat de huur al in voege was. Een arrogant bewindsman als onze Alex stoort zich daar allerminst aan.

Hadden we het over parkings?
Gelukkig heeft de CD&V – en niet de bevoegde schepen Weydts – het bijtijds (februari 2021) uitgebracht.
Even kort. In 2016 werd na onderhandelingen tussen D. Kerckhof van de Roeselaarse NV Pans een principeakkoord gesloten rond de ontwikkeling van de site Texture. Dat ging over de erfpacht op het gebouw en terrein in het kader van een gezamenlijk nieuw project bestaande uit de bouw van een ondergrondse parking (ook voor fietsen), appartementen, de pleinheraanleg en een loods voor het nieuwe Vlasmuseum.
Maar op basis van een bespreking in het College aanvang 2019 werd niet meer geopteerd voor een publieke ondergrondse parking vanwege “nieuwe geactualiseerde inzichten”. Die eenzijdige beslissing van de eigenwijze schepen Weydts berustte op het inzicht dat er in de toekomst steeds minder gebruik zou gemaakt worden van koning auto en er dus in Kortrijk geen nood meer was (is) aan nog maar eens een bijkomende ondergrondse parkeergarage.
NV Pans eiste eind 2020 een totale schadevergoeding van 491.100 euro. En AGB Parko had intussen al voor 336.558 euro kosten betaald als ereloon voor de architect en indirecte personeelskosten afgerekend voor 144 werkdagen. Beetje lunatieke schepen Weydts aanziet die onkosten als een besparing! Immers: de kost voor de P Texture was geraamd op 9,3 miljoen euro. Omgerekend naar leninglasten betekent dit dus een uitsparing van 700.000 euro per jaar gedurende 15 jaar.
In dit verband willen we absoluut op een verbijsterend feit wijzen dat ons stilaan doet vermoeden dat we met schepen Weydts te maken hebben met een caractériel.
Het laatste aangepast meerjarenplan schrapt voor 2020 ook de geplande fietsparking (170 plaatsen) bij Texture, net omdat er aldaar geen autoparking komt…
Onze eigenwijze schepen van mobiliteit heeft dus nog als voortschrijdend inzicht dat minder autoverkeer gelijk staat aan minder fietsverkeer.
(Wordt zeker vervolgd, na deze diagnose.)

Stemgedrag: zoek de verschillen

De vzw Ajko (een geesteskind van SP.A-schepen Bert Herrewyn) doet aan jeugdwelzijnswerk met specifieke aandacht voor “de meest kwestbare jongeren”.
Aangezien de organisatie nog altijd (waarom?) een gemeentelijke vzw is zijn alle fracties in de gemeenteraad ipso facto en statutair bepaald vertegenwoordigd in het bestuur.
Zo konden in de gemeenteraad van 9 december 2019 alle voorgedragen kandidaten “eenparig goedgekeurd”. Anders gezegd: men ging niet eens over tot de stemming. Zo kwam dus ook Jacques Demeersseman namens het Vlaams Belang zonder enig probleem in het bestuur terecht. Maar omdat hij zich in juli 2021 bekeerde tot onafhankelijk raadslid moest er dus voor een vervanger gezorgd worden als vertegenwoordiger van het VB in het bestuur van Ajko.

VB-raadslid Wouter Vermeersch werd in de gemeenteraad van 15 november dit jaar voorgedragen als kandidaat.
Groen raadslid David Wemel vroeg zich nog even vertwijfeld af waarom er over die voordracht eigenlijk nog moest gestemd als het immers principieel toch zo is overeengekomen dat er 6 gemeenteraadsleden deel uitmaken van het Ajko-bestuur “evenredig bepaald over de (momenteel 6) fracties”.
Voorzitter Helga Kints liet het toch tot een stemming komen.
Op de 41 raadsleden namen er de in een opgesplitste stemming de ene keer (volgens de notulen) slechts 36 deel aan de stemming, de andere keer 28. (Er was nochtans slechts één lid verontschuldigd.)
Voor de Algemene Vergadering van Ajko was de uitslag voor Vermeersch als volgt:
– 4 ja (van het VB)
– 11 neen (tegen)
– 21 onthoudingen
Voor de Raad van Bestuur:
– 4 ja
– 10 neen (tegen)
– 14 onthoudingen
Besluit van de voorzitter: VB-raadslid Wouter Vermeersch haalt onvoldoende stemmen (wat is hier eigenlijk “voldoende”?) en maakt bijgevolg geen deel uit van het bestuur van Ajko.

In de gemeenteraad van 13 december laatstleden is de stemming hernomen, met wel degelijk dezelfde kandidaat Wouter Vermeersch.
Uitslag? (Er was geen enkel van de 41 raadsleden verontschuldigd.)
Voor de Algemene Vergadering:
– 4 ja
– 30 neen
Voorzitter Helga Kints maakt – mondeling – geen melding van enige onthouding!
(We moeten dus wachten op de notulen om de juiste toedracht te kennen.)
Voor de Raad van Bestuur:
– 4 ja
– 31 neen
– 4 onthoudingen (hier is dus wel sprake van onthoudingen)

Wat nu?
Het bestuur van Ajko is bijgevolg onvolledig samengesteld en statutair onjuist ingevuld…
Het stadsbestuur heeft intussen het Agentschap van Binnenlands Bestuur om raad gevraagd.
Het Agentschap liet weten dat de procedure wel degelijk moet herhaald worden wanneer de voorgedragen kandidaat niet de vereiste meerderheid haalt. Als steeds dezelfde kandidaat wordt voorgedragen en niet verkozen wordt, – tja – dan raakt het mandaat niet ingevuld…
Volgens het Agentschap moet de fractie dan maar leven met deze consequentie.
Tja.

P.S.
Fijn dat u hebt gekeken.


Wat een staaltje van onbehoorlijk bestuur!

Stad wil nog deze lente een zogenaamde “composttuin” aanleggen op de voormalige (nog bestaande) parking van het vroegere RVT Sint-Vincentius. Zes vaten en nog een hok voor wat materiaal. Dat komt dus net achter het begijnhof en vlakbij de artillerietoren.
Enkel bewoners uit de binnenstad (hartje Kortrijk) die zich daarenboven hebben ingeschreven kunnen op gezette tijden gebruik maken van die vaten. Het zou gaan om een 60-tal personen. Ondernemers (de term wordt niet gedefinieerd) zijn uitgesloten.
In het verslag van de omgevingsambtenaar beweert men dat de aanvraag in overeenstemming is met de bestemming van die plaats, terwijl het gewestplan zegt dat het gaat om een woongebied met cultureel-historische en/of esthetische waarde.
Het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar (de GOA) is gunstig onder voorwaarden. Dat kunnen we wel geloven zeg!
U moet namelijk weten dat het de bedoeling is om op nogal korte termijn die parkeerzone te laten verdwijnen aangezien men het Begijnhofpark wil uitbreiden tot aan de tuinen van de begijnhofbewoners. Dan zouden die compostvaten met dat hok meteen heel potsierlijk IN het park liggen… Vandaar dat het advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed dan ook luidt dat de composttuin dan moet verdwijnen of dat er dan een nieuwe vergunning moet aangevraagd (die natuurlijk zal afgewezen worden).
Maar heel het project wordt nog absurder als men weet dat al vanaf eind 2021/begin 2022 de werken starten voor de vernieuwing van de historische straatjes rond het Begijnhof én de afbraak van het oude Sint-Vincentiusgebouw. Het advies van ons eigenste Kortrijkse Omgevingsbeleid Ruimtelijke Planning en Mobiliteit is dan ook heel drastisch.
1. Door uitbreiding van het Begijnhofpark tussen 2022 en 2024 zal de functie van de composttuin op deze locatie niet kunnen behouden worden en moet de installatie geherlocaliseerd.
2. Voor de organisatie van die werven is een werfzone nodig met stapelplaats en de parking van Sint-Vincentius (waar de compostvaten komen) zal daar nu juist waarschijnlijk voor dienen. (Wij zeggen: zeker weten.)

Heel het project is dus totaal zinloos. Absurd.
Het gaat om een proefproject van twee jaar. Welnu, volgend jaar al kan men de zaak opdoeken.
Weggesmeten geld (studie, installatie, personeel) en werk.

N.B.
Daarna zou men het project evalueren. Maar er zijn op voorhand geen criteria bepaald.
(60 ingeschreven gebruikers op 800 aangeschrevenen is toch al niet veel?)

Waarom zegt schepen Weydts dat nu alweer? (3)

We hadden het er al over.
In de gemeenteraad van 19 april wou CD&V-raadslid Carol Leleu wel eens weten hoe het nu eigenlijk zat met de privé-parking van de begijnhofbewoners. Die moet immers samen met die van het vroegere RVT Sint-Vincentius verdwijnen. (Bewoners weten nog altijd niet wanneer dit zal gebeuren, noch waar ze dan later zullen terechtkomen.)
Schepen Weydts (van de beweging “Vooruit” met de SP.A) kon haar gerust stellen. Zo vertelde hij dat “we daarmee in contact staan met de bewoners” en “dat er een zeer goed overleg is met die mensen.” (Letterlijk citaat.)
Leleu betwijfelde dat toen enigszins want bewoners beweerden niets af te weten van enig overleg. Nu ja, het was woord tegen woord…Incident gesloten.
Die gemeenteraad van 19 april deinde uit tot 1 uur ‘s nachts en kreeg daarom een vervolg in zitting van laatstleden maandag 26 april.
Carol kwam ditmaal wat meer zelfzeker op het ijs en vroeg uitdrukkelijk naar mogelijke verslagen van het overleg met de begijnhofbewoners en de uitkomst ervan. Houwdegen schepen Weydts verpinkte niet en pareerde de vraag met de mededeling dat Carol hem “verkeerd had begrepen“, of dat hij zich wellicht “verkeerd had uitgedrukt“. Wat een gotspe zeg!
Weydts voegde er nogal warrig aan toe dat er nog geen structureel overleg kon zijn over de alternatieve parking aangezien die nog niet gekend is. Maar van zodra daar nieuws over is zal schepen Philippe De Coene zeker niet nalaten om de begijnhofbewoners hieromtrent in te lichten en met hen van gedachten te wisselen. (Dat is dan achteraf.)

Schepen Axel Weydts is dus een politieke leugenaar. (Of zo u verkiest: een leugenaar in de politiek.)
Hij maakte zich schuldig aan de ergst mogelijke politieke hoofdzonde: een gemeenteraad (=een verkozen volksvertegenwoordiging) voorliegen. In Nederland zou hij voor zoiets onder vuur liggen. Daar kunnen raadsleden een motie van wantrouwen jegens een wethouder (=schepen) ter stemming brengen, wat tot ontslag kan leiden. Of een motie van afkeuring neerleggen. Of een motie van treurnis. Dit laatste zou hier zeker op zijn plaats geweest zijn. We betreuren zijn optreden. (En dit al meerdere keren.)

In die zitting van 26 april heeft schepen Weydts ook weer zaken “bezijden de waarheid” verteld. En dit naar aanleiding van een zoveelste interpellatie van Benjamin Vandorpe (CD&V) over het eenzijdig schrappen van de parkeergarage aan het museum Texture, waardoor Stad bijna één miljoen aan schadevergoeding en onkosten moet uitbetalen.
In dit bestek kunnen we op deze belangwekkende materie nu niet ingaan, maar het feit dat de jokkende schepen over dit project heeft gepoogd om de gemeenteraad te misleiden verdient waarlijk een motie van wantrouwen. In Nederland zou een wethouder hiervoor door het stof moeten gaan.