Category Archives: onbegrijpelijk

Onderzoek brand zwembad Weide loopt nog…

De brand aan het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide die alle vijf glijbanen verwoestte en ook de toren veel schade toebracht dateert van dinsdag 26 februari.
Volgens Het Laatste Nieuws van zaterdag 1 juni loopt het onderzoek naar de oorzaak van de brand nog. We zijn dus inmiddels drie maand verder.
In de krant geeft ene Elewin Werbrouck (die eigenlijk voornamelijk manager is van LAGO Club Zwevegeme Fit ) daar wel een eigenaardige reden voor ten berde.
Hij zegt: “De gerechtsexpert neemt zijn tijd om het grondig te doen, want er zijn veel betrokken partijen.”
Wat zou men daarbij bedoelen? Dat die ‘vele betrokken partijen’ onderling hard bezig zijn met hun eventuele verantwoordelijkheid van zich af te schuiven?
Verder zegt manager Werbrouck nog dat er veel “te bepreken” beeldmateriaal aanwezig is. Is dat zo? Stonden die camera’s aan en rond het zwembad daar al op 26 februari?
Intussen is de radio-stilte bij Arne (schepen van sport) wel heel opvallend.
Ook de grote bazen van LAGO zwijgen als vermoord.
(Bij een “gewone” brand in de regio weten we meestal algauw min of meer – of zeker – wat de oorzaak is. Soms al de dag zelf.)

Twee fotografisch bekeken onzichtbare palen aan de Broeltorens (1)

Ga maar even met uw blote oog kijken.
Aan de Broeltorens (kant Broelkaai) staan nu twee heel hoge grijsgetinte palen.
Eén ervan zal specifiek dienen om het steekdak van Broelkaai 6 (het vroegere museum) uit te lichten én voor de straatverlichting.
De andere paal zorgt tegelijk voor de verlichting van de torens én voor camerabewaking.  (Naar het schijnt komen er aan die verlaagde leiekaaien zes camera’s.  Och.  We weten het gewoon niet.  En waarom het nodig is ook niet.)

In de notulen van het schepencollege wordt daar niet over gerept.

Op facebook was er nogal wat heisa omtrent het feit dat de pas vernieuwde bestrating vlakbij de torens hier en daar weer werd opengebroken omdat de bestaande wachtbuizen “beschadigd” waren, of “niet bruikbaar bleken”.  (Dat is niet hetzelfde.)

In dat kader gaf SP.a-schepen Axel Weydts van openbare werken eindelijk toe dat zeker één van de palen alleszins zal dienen voor camerabewaking.
En op facebook van vandaag voegt hij er nog iets wonderlijks aan toe.
Hij zegt dat de (hoge) palen door experts dusdanig zijn ingeplant zodat ze bijv.  niet zichtbaar zullen zijn als je foto’s neemt van de Broeltorens.
De mirakels zijn de wereld nog niet uit.
Tegelijk plaatst hij een foto van een paal, richting Broelkaai dan…

P.S.
Schepen denkt als velen dat een fata morgana niet op de foto kan staan?

Burgemeester en journalist van “De Tijd” doen samen aan framing (2)

Laat ons even coulant wezen en aannemen dat men de politiek of de zorgen van een gemeente kan doorlichten aan de hand van een gesprek met (enkel en alleen) de burgemeester van die plaats.  Dat deed dus reporter Jasper D’Hoore voor de stad Kortrijk  in de kwaliteitskrant “De Tijd” van 7 augustus.  Een eerste stuk van een reeks getiteld “De zorgen van de gemeenten“.

Maar om die diagnose te maken moet men goed op de hoogte zijn van de vele mogelijke  “zorgen van een gemeente”.  Veel gelezen hebben.  Minstens de laatste begrotingen, rekeningen, jaarverslagen.  Bij deze gelegenheid de weblog ‘kortrijkwatcher’ ook nog?  Tevens enige kennis hebben van het programma van – in dit Kortrijks geval – de coalitie  VLD-NVA-SP.a.  Een tripartite die geen meerderheid meer heeft, een immens politiek feit, en een grote ‘zorg’ (in een centrumstad dan nog) waar “De Tijd” overigens geen gewag van maakt.

We zeiden het al in een vorige editie alhier.
Reporter D’Hoore kon wegens een gebrek aan kennis over de Kortrijkse politiek geen weerwerk bieden bij alles wat de burgemeester uit zijn mouw schudde.  De onderwerpen niet eens bepalen.  Hij zat in de tang.
En Vincent Van Quickenborne is nu net absoluut niet te onderschatten.  Zijn”‘maître à penser” (of zouden we beter zeggen: zijn “maître-penseur”?) is een zekere Nicolo Machiavelli, en opgeleid als Quickie is (rechten) kent hij  de gehele trukendoos  van  de advocatuur.

Bon.
Laat ons even één flagrante illustratie geven van  één reden voor de verbijstering die ons is overvallen bij het lezen van het stuk.
Op een gegeven moment noteert de auteur uit de mond van de burgemeester dat Stad in deze legislatuur jaarlijks 32 miljoen euro investeert.  Alle Kortrijkse lezers zijn daar nu (in deze verkiezingstijd) mee weg, want dit staat toch te lezen in een kwaliteitskrant, nietwaar?
Reporter D’Hoore slaagt er niet in om de burgemeester bij dit gegeven te counteren.   Hij riposteert dus niet zorgzaam en beleefd dat deze uitlating bezijden de waarheid is.  Onbeleefd gezegd: dat het een leugen is.
Jawel, jawel.
Stad investeerde vorig jaar 31,2 miljoen. Dat is 80 procent van wat was begroot (38,9 miljoen).  In al die jaren van deze legislatuur is de realisatiegraad nog nooit zo hoog geweest.
Maar, beste reporter, als u zich ietwat had geïnformeerd, zoals het een betere journalist betaamt,  had u even uw voorbereide notities ingekeken om aan te merken dat Stad 11,8 miljoen investeerde in 2013 (28,5 procent van wat was voorzien).  In 2014: 27,7 mio (39,9%).  In 2015: 17,5 mio (48,6%).  In 2016: 18,5 mio (35,0%).

P.S.
Als we er tenminste nog zin in hebben, krijgt u een volgende keer nog een staaltje
uit dit ongelooflijk onbekwaam en onkritisch stuk “journalistiek”.

 

Het bureau van de Kortrijkse stadssecretaris staat leeg !

Laatstleden was onze stagiair-persjongen van onze digitale krant “kortrijkwatcher” alweer eens onderhevig aan een ‘modus van totale overijver’( excès  de zèle) en is hij enkele dossiers van de gemeenteraad van aanstaande maandag 19 februari gaan raadplegen in het historisch stadhuis.
(Iedere burger mag dit doen maar niemand weet dat.)

De mappen liggen nu in het bureau van de stadssecretaris Geert Hillaert.  Gelijkvloers.  (Rechtdoor gaan.)

Zijn naam staat nog altijd bovenop de bel te lezen ( rechts van de deur) maar die bel is blijkbaar onklaar gemaakt.  (Geen rood of groen lichtje meer te zien.)

Het kantoor is volkomen leeg.  Een ‘clean desk’ zoals we nog nooit bij een stadsambtenaar hebben gezien.  Geen dossier of boek of nog wat ander papier te bespeuren.  Geen mens te zien.

Wat is er aan de hand?
Is de stadssecretaris verbannen uit het stadhuis?   Waarom?
Heeft hij elders een onderkomen (bureau) gevonden?  Met een andere taak?
Zit hij (al maanden?) gewoon thuis?

Onze stagiair wil het uitzoeken.
Als hij daarin slaagt nemen we hem op als volwaardig en voltijds onderzoeksjournalist bij ‘kortrijkwatcher’.  Betaald.

P.S.
Waarom schrijft de pers daar niet over?
Ook niet over het ontslag van de financieel beheerder (gemeenteontvanger).
Dat is toch nationaal nieuws?  Kortrijk is een centrumstad.  En het gaat om zgn.  decretale graden.  Vast benoemd.  Ontslagvergoedingen??

 

 

Resultaatgericht beleid

Dat onze plaatselijke pers zomaar klakkeloos napraat wat burgemeester en politie beweert over de halvering van de winkeldiefstallen vanwege camera’s op openbaar domein, het is van een onverdraaglijke onzin.
Al even erg is dat diezelfde steeds betere ’embedded press’ schepen Philippe De Coene volgt in zijn redenering over de volstrekt niet significante daling van de kinderarmoede.

Nieuw journalisme…

“Merk op dat dit een besloten vergadering is” (2)

Op de informele en besloten vergadering van 29 januari waarbij schepen Philippe De Coene (SP.A) toelichting gaf over de oprichting van een nieuwe intercommunale voor sociaal en welzijnsbeleid van 13 OCMW’s uit de regio is geen enkel raadslid opgedoken van de N-VA en de VLD-fractie.
Velen zien daarin een teken dat die twee coalitiepartners van de tripartite niet helemaal gelukkig zijn met deze nieuwe vorm van intergemeentelijke samenwerking, genaamd W13.
Over deze vergadering kregen de raadsleden trouwens nog altijd geen verslag.

De gemeenteraad van de maand januari eindigde nogal tumultueus toen bleek dat schepen De Coene (ook OCMW-voorzitter) niet bereid was om over deze belangrijke, waarlijk innoverende beleidsdaad een Verenigde Raadscommissie te laten bijeenroepen. En Piet Lombaerts (N-VA), de voorzitter van de gemeenteraad, ging daarin mee…(Zo’n voorzitter van een gemeenteraad wordt toch geacht de prerogatieven van zijn Raad te verdedigen?)

Als een soort tegemoetkoming aan de oppositie verklaarde de OCMW-voorzitter nog op de gemeenteraad van januari dat hij er “geen enkel probleem mee had” om de oprichting en organisatie van W13 “in extenso” te behandelen in de raadscommissie van 3 februari, voorafgaand aan de gemeenteraad van 9 februari.
(Op die gemeenteraad van komende maandag staat W13 als laatste punt 19 geagendeerd.)

Kortrijkwatcher kon het verslag van die raadscommissie inkijken.
Geen spoor van agendapunt 19 !! Het punt is gewoon niet vermeld. Het bestaat niet. Er is zelfs geen verwijzing naar de “informele toelichtingsvergadering” van 29 januari.

Weet u eigenlijk waarom er een zgn. extra infovergadering (met gesloten deuren) is georganiseerd op 29 januari?
Om een reden die schepen De Coene in de Raad van januari niet heeft verteld.
– Hij had voor ‘s anderendaags 30 januari in Spiere-Helkijn een persontmoeting gepland over de materie. Hij kon het dus niet maken dat de pers nog eerder dan de gemeenteraadsleden zou voorgelicht worden over W13.
– En waarom ging het op 29 januari om een besloten vergadering? Om te vermijden dat diezelfde pers net één dag voor de persconferentie alreeds helemaal zou geïnformeerd zijn over de nieuwe intercommunale.
Zo zit dat…

“Merk op dat dit een besloten vergadering is” (1)

Dit is nooit gezien ! Uniek in de politieke geschiedenis van deze stad.

Op 20 januari laatstleden kregen de geachte raadsleden volgende e-mail toegestuurd, van een ambtenaar dus.

“In navolging van een beslissing van het bureau (van fractieleiders, noot KW) van 19 januari 2015 nodigen wij u bij deze graag uit naar de informele toelichting (onderstreept, – noot KW) door schepen P. De Coene over W13 – Oprichting van een intergemeentelijke samenwerking voor sociaal en welzijnsbeleid (…) op donderdag 29 januari 2015, om 18u30, in de gemeenteraadszaal van het stadhuis te Kortrijk.
Merk op dat dit een besloten vergadering is.”

Een besloten vergadering van raadsleden zeg !
En daarbij nog een keer “informeel”. Dus geen formele (verenigde) raadscommissie. Nergens verslag van.
Deze manier of wijze van vergaderen voor raadsleden (informeel én met gesloten deuren) is gewoon nergens voorzien.

Komt daarbij dat een besloten vergadering van raadsleden (volgens het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad) pas kan als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer van iemand kan raken.
Vervolgens is het zo dat op die vergadering van het Bureau van fractieleiders de vertegenwoordigers van de N-VA en de VLD niet eens aanwezig waren.
De fractieleiders van de CD&V (Hannelore Vanhoenacker) en Groen (Catherine Matthieu) hebben zich verzet tegen deze informele wijze van vergaderen. Zij konden evenwel enkel een verandering van het aanvangsuur in de wacht slepen. Oorspronkelijk stelde men 17 uur voor, een uur waarop het merendeel van de raadsleden niets eens kon aanwezig zijn…
Maar de voorzitter van het Bureau en de gemeenteraad (Piet Lombaerts, N-VA) hield – om een reden die nog niet helemaal helder is – voet bij stuk.
Overigens is op het Bureau nooit geopperd dat de vergadering met gesloten deuren zou doorgaan.

(Wordt vervolgd.)

Alweer een vergeten agendapunt

Zo nu en dan meldt deze elektronische krant dat de agenda van de gemeenteraad hiaten vertoont.
Dat wil zeggen dat het Schepencollege bepaalde principiële beslissingen neemt onder voorbehoud van de goedkeuring door de gemeenteraad, en dat punt dan vervolgens niet agendeert op een volgende zitting van de Raad.

Welnu.
Op 22 december 2014 heeft het College “principieel” ingestemd met een vroegtijdige stopzetting van de erfpachtovereenkomst van 1 april 2011 tussen Stad en het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) voor het gebouw gelegen in de Sint-Janslaan 1-3.
(In dat gebouw betrok “Kind en Gezin” en de volkomen mislukte Opvoedingswinkel vroeger enkele lokalen. Het SOK zal nu in april naar ginder verhuizen, verlaat het Overbekeplein.)
Die inerfpachtneming door Stad zou 27 jaar duren.

Het punt is dus nog altijd niet geagendeerd, niet in de komende gemeenteraad van 9 februari, en was het ook niet op de zitting van januari.

P.S.
Art. 7 van de overeenkomst tussen Stad en het SOK over de “natrekking”. Zie verslag van de gemeenteraad van september 2010.
Bij het beëindigen van de overeenkomst komt het gebouw eigendom van de erfpachtgever (het SOK), zonder enige vergoeding.
Nu moet u weten dat het SOK indertijd van Stad een investeringstoelage kreeg van 650.000 euro voor de realisatie van de opvoedingswinkel.
Zal dit allemaal dus geruisloos passeren?

Dossier optimalisatie en gedeeltelijke uitbesteding poetsactiviteiten bij stad niet ter inzage

Men moet dat nu maar eens uitleggen.
Het stadsbestuur (directie bedrijfsvoering) heeft een zgn. ombuigingsdossier opgemaakt inzake de poetsploegen die aan het werk zijn, enerzijds voor Stad zelf en anderzijds voor Sport, schouwburg, evenementen en verenigingen.

De poetsploeg van Stad bestaat momenteel uit 26 Voltijdse Equivalenten. Men wil daar 2 VTE schrappen. En op termijn de poetsactiviteiten in het stadhuis en in depot 102 uitbesteden.

En we mogen daar niet over schrijven !
Het collegebesluit daaromtrent is niet ter inzage !
Leg dat maar eens uit.

De vakbonden weten er toch wel van, of niet?
En mogen de raadsleden daar dan geen vragen over stellen?

P.S.
Het schepencollege van de nieuwe coalitie zegt zeer vaak dat een besluit niet ter inzage is. De reden ontgaat ons ook heel vaak.