Category Archives: milieu

Over de luchthaven Kortrijk-Wevelgem (3): een korte beschrijving

(Voor de terminologie, zie ons tweede stukje van 29 september: een lexicon.)

Geschiedenis en huidig beheer
De luchthaven werd in 1916 aangelegd op grondgebied Bissegem door de Duitse bezetter…
Na WO I (en WO II..) kwam het terrein terug in Belgische handen en deed dienst als militaire luchthaven of soort parkeerplaats voor luchtvaartuigen tot in 1969.
(Nooit méér lawaai geweest dan in de jaren van de Spitfire en de overgang naar het jetvliegtuig Meteor, maar geen omwoner die zich beklaagde over de geluidsoverlast. Integendeel: zij zaten in hun tuinen met bewondering te kijken naar het unieke schouwspel. En de soldaten zaten te pintelieren op café.)
In 1969 werd het militaire vliegveld met alles erop en eraan overgedragen en gekocht door de Provincie West-Vlaanderen en de intercommunale Leiedal. Naar het schijnt voor 220 miljoen BEF.
De exploitatie werd per 1 augustus 1970 toevertrouwd aan de West-Vlaamse Intercommunale Wevelgem-Bissegem, afgekort W.I.V.W.B of nog korter WIV. Dat was een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen 12 gemeenten (die per jaar, volgens het aantal inwoners een bepaalde bijdrage – 0,25 euro bijvoorbeeld – afdroegen!), samen met de provincie, de intercommunale Leiedal zelf en Infrax West.
De bestuurders waren allen afgevaardigden, raadsleden eigenlijk en ook enkele private piloten als ‘experten’ (aangeduid door een partij-fractie) van die gemeenten. Ongeveer allemaal met een totaal gebrek aan simpele kennis over de luchtvaartsector – om van te huilen, vanzelfsprekend.
Het nieuwe luchthavengebouw, geopend in 1994, zorgde praktisch bekeken voor de mogelijkheid om ook vluchten buiten de Schengenzone uit te voeren en men zag algauw in dat het beter was om de pure exploitatie over te laten aan FIA (Flanders International Airport) met een dertig jaar durende concessieovereenkomst. (Wat en of FIA daar iets voor betaalt, geen idee…)
In 2018 wordt evenwel de NV ILKW opgericht (datum van de bekendmaking van de akte: 11/04/2018) en neemt deze vennootschap de exploitatie over van de WIV. ( ILKW staat voor Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem.)
De aandelen van de NV zijn in handen van:
1) de publiekrechtelijke instelling Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM) West-Vlaanderen voor 57%,
2) het Vlaamse Gewest voor 33% en
3) de dienstverlenende vereniging Leiedal voor 10%.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 500.000 euro.
Over de balans en de financiering van deze NV zullen we het later nog hebben.
De oprichtingsakte van de NV is neergelegd op 7 juli 2015 en kunt u vinden in het Staatsblad of de balanscentrale van de Nationale Bank onder het ondernemingsnummer 0633606374.

Bestuurders van toen:
– Bestuurder (en voorzitter van de Raad van Bestuur) voorgedragen door het Vlaams Gewest (3 in aantal): Filip Daem uit Wevelgem, Caroline Vanraes uit Menen en Diederik Vandorpe uit Kortrijk.
– Voorgedragen door de POM West-Vlaanderen (4): baron Jean Baptiste de Béthune uit Kortrijk-Marke, Martine Vanryckeghem uit Menen, Eliane Spincemaille uit Vichte, Axel Weydts (ja!) Kortrijk.
– Voorgedragen door Leiedal (1): Rudolphe Scherpereel uit Kortrijk.
Huidige bestuurders:
Nog altijd in functie: Filip Daem, Caroline Vanraes, Diederik Vandorpe, Jean de Béthune.
Nieuw: Jan Seynhaeve voor Leiedal (Wevelgem), Jos De Vuyst voor POM (Drongen), Paul Gerard voor POM (Oostende), Pieterjan Desmet voor POM (Kortrijk).
Gedelegeerd bestuurder (zeg maar: ‘directeur’ of CEO) is nu Dirk Van Belleghem (Gent).
Er zijn twee experten met raadgevende stem. U raadt nooit wie! Jo Libeer uit Wevelgem én – jawel – Vincent Van Quickenborne ! Van de Kortrijkse burgemeester-minister staat bekend dat hij pertinent een hevig voorstander is van het (voort)bestaan van EBKT.
Gemeenschappelijk kenmerk van nagenoeg al die bestuurders (Filip Daem en Van Belleghem even daargelaten) is dat ze politiekers zijn en zelden of nooit te zien of te vinden zijn op het vliegveld. Curieus genoeg vermeldt het balansverslag van het boekjaar 2021 de representievergoeding van deze leden van de Raad van Bestuur. Er waren 6 zittingen met een vergoeding van 217,59 euro per keer. Twee bestuurders lieten twee vergaderingen aan zich voorbijgaan: De Bethune en Vandorpe. Quickie daarentegen geen enkele absentie!
Merk op dat de Groenen ontbreken in de besturen, vertegenwoordigers van de andere (traditionele) fracties – zelfs de socialisten – zijn er wel altijd geweest. (De liberalen zenden hun ‘experten’.)
Doel van de vennootschap:
– Bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van de luchthaven;
– De continuïteit van de uitbating van de luchthaven verzekeren;
– Verhinderen dat de uitbating van de luchthaven op enig moment in het gedrang komt doordat “objecten” de regels van de ICAO Annex 14 zouden “doorboren”;
– Advies inwinnen van de externe luchtverkeersleider met betrekking tot de werking van radarsystemen, zend- en ontvangstssystemen en radionavigatie;
– Optimale samenwerking en verstandhouding nastreven tussen de diverse luchthavengebruikers;
– Ernaar streven om de infrastructuur en mogelijkheden van de luchthaven maximaal te benutten.
Deze zeer ernstige doeleinden zijn niet van belang ontbloot, als we denken aan de aanslepende tribulaties (de betwistingen en vernietigingen inzake de omgevingsvergunning) rondom de voorbije grootscheepse werken inzake infrastructuur, apparatuur, het personeel (in de verkeerstoren).
Let wel.
In de toekomst komt er – of zou er moeten komen – een geheel nieuwe beheersstructuur, net zoals op EBOS en EBAW al in voege is: met name een LEM en een LOM. Ook daarover later meer.

Vliegbewegingen en de invloeden op die aantallen
Bij de tegenstanders van de luchthaven is daar uiteraard veel om te doen. Zijn er véél vluchten in aantal, dan is dat helemaal niet goed omwille van de geluidsoverlast en de luchtvervuiling. Zijn er weinig bewegingen, dan is dat helaas ook niet goed, want dat bewijst namelijk ten volle de algehele ‘nutteloosheid’ van EBKT. En al dat nodeloos besteed publiek geld. Ons belastinggeld! (Over de onderhoudskosten van het kanaal Kortrijk-Bossuit – waar geen schip valt te ontwaren- en de mogelijke verbreding ervan op grondgebied Kortrijk wordt niet gepraat.)
In het MKBA-rapport waarop wij ons baseren staat er wel een mooie grafiek van de vliegbewegingen én van het aantal passagiers weergegeven voor de periode van 1990 tot 2021, maar dan, merkwaardig genoeg, zonder enig concreet cijfer per jaar. De Groenen hebben intussen die grafieken toch niet goed gelezen. Het Kortrijks raadslid Matti Vandemaele bijv. triomfeerde met te zeggen dat er VOOR 1999 véél méér vliegbewegingen waren dan nu.
Ja, dat is op het eerste zicht althans wel degelijk onbegrijpelijk. Maar niet als je zo aandachtig bent – of is het: zo eerlijk? – dat je de toelichting, de reden daarvan ook leest. Het is namelijk zo dat men in de periode voor 1999 nog de zweefvliegers meetelde…
Uiteindelijk is het aantal bewegingen en passagiers op EBKT redelijk stabiel te noemen., zo zegt de MKBA-studie. Uiteraard zien we de invloed van de Covid-epidemie en zeker ook de nefaste weerslag van het feit dat de luchthaven in september 2016 te horen kreeg dat er na een negatieve audit van EASA geen zogenaamde IFR-vluchten meer mochten uitgevoerd omwille van de gebrekkige naderingsapparatuur voor naderingen op instrumenten.
Bij slecht weer was EBKT dientengevolge nagenoeg onbereikbaar. En dat heeft al te lang geduurd – ik geloof tot november 2017. In juli 2017 pas kwam de Vlaamse regering over de brug met 1,7 miljoen per jaar voor de veiligheid en kon de WIV van toen de kosten dragen voor de diensten van het toenmalig nog genoemde agentschap Belgocontrol. Het agentschap (nu Skeyes) investeerde tevens 1,3 miljoen in het project en zou instaan voor alle technische installaties, voor zes gecertificeerde medewerkers, voor vier meteo-personeelsleden én voor de uitbouw van satellietnavigatie.
Gedelegeerd bestuurder (CEO) Dirk Van Belleghem deed toen ook zijn intrede in juni 2017 en van hem werd verwacht dat hij zou zorgen voor een vlotte overgang van de WIV (ontbonden op 28 maart 2018) naar een NV ILKW, een nieuw élan voor het vliegveld en voor een verdere privatisering van de exploitatie met een LEM door een externe luchthavenuitbater.
Bon.
Dit alles gezegd zijnde, willen we voor de goede orde toch en uit welwillendheid wat cijfers geven inzake vluchtbewegingen over tien jaren heen, met tussen haakjes het aantal passagiers. (Bron: de statistische gegevens van de luchthavens door de FOD Mobiliteit.)
2012 : 33.509 (60.904)
2013 : 34.174 (60.506)
2014 : 38.126 (67.013)
2015 : 37.421 (65.400)
2016 : 36.028 (63.122)
2017 : 31.447 (6.512)
2018 : 34.891 (7.043)
2019 : 31.284 (7.788)
2020 : 22.332 (6.692)
2021 : 28.197 (10.639)

Bedrijven actief op EBKT
Tegenstanders van de luchthaven willen dit niet weten.
Exploitanten: NV ILKW en FIA
Luchtvaartmaatschappijen: 11 waaronder wellicht meer bekend: ASL Group, Luxaviation, STB Copter, The Aviation Factory, enz.
Vliegscholen: 7 waaronder we vernoemen Propeller, Royal Zoute Aviation Club (ZAC), Kortrijk Flying Club (KFC), enz.
Onderhoud: 7, bijv. Aero-Sense, Qualiflight, Lambert Aircraft Engineering, enz.











Dat Groeningepark zal minstens vier of vijf keer meer kosten dan ooit aangekondigd

(Alweer zien we ons genoodzaakt om onze serie over het vliegveld Kortrijk-Wevelgem even te onderbreken voor een spoedbericht aan de Kortrijkse burger. Dat zal waarschijnlijk nog gebeuren vanwege de strapatsen van ons stadsbestuur.)

Geen Kortrijkzaan die het nog weet, en de lokale persjongens hebben het ook vergeten of zullen erover zwijgen als vermoord als zij het zich alsnog wel zouden herinneren.
(Zo kennen we die gasten wel, sinds al die jaren dat ze zich volstrekt schaamteloos, ondeontologisch trouw hebben gelieerd aan het beleid van de tripartite met het “Team Burgemeester”.)

Ergens in augustus 2020 liet schepen van groen Bert Herrewyn (van Vooruit met de Sp.a) via sociale media onder meer weten dat de parking aan de Groeningelaan (daar in de buurt van het verzorgingstehuis Carolus en het standbeeld van de maagd van Vlaanderen) zou verdwijnen en plaats maken voor groen in de vorm van een park. Het Groeningepark. Het project werd nog aangekondigd met een bewonersbrief van 24 augustus in dat jaar en officieel op een soort feest met veel tromgeroffel publiek gemaakt op 1 september 2020.
Onze Bert wist ook al af van de prijs: 450.000 euro, exl. BTW. Afgerond. Het nauwkeurige, vooropgestelde bedrag bedroeg toen 438.657,37 euro. (Dat bedrag stond tot nog tot in februari dit jaar op de officiële website van Stad, terwijl de ramingen al helemaal waren verhoogd !)

U wenst nu zeker wel te weten wat de kostprijs ondertussen is geworden?
De gunning van de werken is nu eindelijk gebeurd. We zeggen alvast onmiddellijk over hoeveel het nu gaat: 1.689.176,79 euro, inclusief BTW. (De stedelijke website zegt nu, beetje vertroostend: 1,1 miljoen, zonder BTW.)
Beste lezer, hou a.u.b. nog niet op met lezen. Het beste moet nog komen.
Er is namelijk nog een kost waarvan we het bedrag nog niet goed of exact juist weten, alleszins niet officieel.
In ‘Het Laatste Nieuws’ van 2 augustus 2020 liet schepen van mobiliteit (parkeren) Axel Weydts (ook van de Vooruit) zich namelijk nog ontvallen dat de studieopdracht om dat park te verwezenlijken 66.516,73 euro zou kosten. Dat is ook al twee jaar geleden en zal ongetwijfeld intussen zijn opgelopen. Als we ons daar evenwel op dit moment niks van aantrekken komen we dus aan een totale kostprijs voor het project Groeningepark van zoiets als 1.756.000 euro, afgerond.
Lezer, u herinnert zich toch nog dat getal, luidend: 450.00 euro?
Ter info: de studieopdracht werd gegund aan het bureau Cnockaert uit Wervik. En die vond het nodig om er nog een landschapsarchitect bij te roepen, ene Katinka ‘t Kindt.
(Op onze redactie ‘kortrijkwatcher’ vroeg men zich toen af of er dan bij stad zelf geen medewerkers waren, kundig genoeg om een mooi park – van een voorschoot groot – te ontwerpen en ook nog aan te leggen.
O ja. Bijna vergeten.
Er waren drie offertes voor die werken, uit Gullegem, Deerlijk en Kuurne. Het studiebureau Cnockaert stelde op 7 september voor om de werken te gunnen aan “Maatschap Growebo-THT Ambachtlaan11, 8560 Gullegem. (De andere kandidaten waren ietwat duurder.)
Er is dus een onvoorstelbare inschattingsfout gebeurd.
De offerte ligt namelijk nog veel hoger dan werd geraamd. Ja, dat hebben we nog niet verteld. Sinds augustus 2020 zijn er nog diverse nieuwe ramingen gebeurd. We herinneren ons een eerste aanpassing (van het meerjarenplan) tot 1.026.517 euro, en een tweede ter waarde van 1.256.517 euro. En nu blijkt er een laatste raming te zijn geweest van 1.339.668,36 euro, met BTW. Dat wisten we echt niet.

Hoe hoger ligt de offerte?
Er is dus een meerprijs van 309.657,87 euro, dat is 23,1% hoger dan de raming. Dat betekent toch dat de gunning opnieuw voor de gemeenteraad moet komen ?
En heel de ‘santenboetiek’ is eigenlijk nog erger. Die meerprijs betekent een overschrijding van niet minder dan 421.311,03 euro van het beschikbare budget. Wat gaan we daar nu mee doen?
Inschattingsfout? Mijn kl…zeg !
De bevoegde schepenen wijten het tekort ten overstaan van de aanbesteding hoofdzakelijk aan “de blijvende conjunctuurstijging”. Ja zeg ! Maak er en heel kluchtje van. Dat zou dan een inflatie betekenen van 31% in twee jaar tijd, als we die overschrijding afzetten tegenover het gegunde bedrag.
De heren Herrewyn en Weydts zouden beter een toontje lager zingen op de komende gemeenteraad.
Over dat ongelooflijk staaltje van MALGOVERNO.

P.S.
Ja,ja, er is een subsidie te verwachten van 250.000 euro. En dit omdat men het project aan het Vlaamse Gewest heeft voorgesteld als een ontharding van het parkeerterrein. “Vlaanderen breekt ui!”.




Over de luchthaven Kortrijk-Wevelgem (2): terminologie

Kortrijkwatcher is dus van plan om een serietje artikeltjes te publiceren over de luchthaven, en dit naar aanleiding van de heibel rond het verschijnen van het rapport getiteld: “Opmaak van een MKBA en strategische visie voor de Vlaamse regionale luchthavens”. MKBA staat voor ‘Maatschappelijke Kosten Baten Analyse”, en het is op basis van deze studie dat onze komende stukjes zijn gebaseerd.
Om de lectuur ervan te vergemakkelijken en verstaanbaar te maken geven we hierna een lijst van specifieke luchtvaarttermen die van pas kunnen komen. Dit lexicon kan naarmate onze serie vordert wel een keer uitgebreid worden.
Daar gaan we.

VLIEGVELD / LUCHTHAVEN
Een vliegveld (airfield) is natuurlijk een terrein waar vliegtuigen kunnen landen en opstijgen.
Maar een luchthaven (airport) is wel degelijk een terrein met allerhande speciale accommodaties zoals een verkeerstoren, een luchthavengebouw, een vliegtuig-afhandelaar, kerosine-bevoorrading, grenspolitie, douanefaciliteiten, brandweer, enz. Het terrein op grondgebied Wevelgem (en stukje Bissegem) verdient dus de term “airport”, terwijl bijv. dat van Moorsele een “airfield” is.
INTERNATIONAAL VLIEGVELD / REGIONAAL VLIEGVELD
De luchthaven van Kortrijk-Wevelgem is beide tegelijk, en dat is wat veel mensen niet begrijpen.
Het komt hier op neer. De term “regionaal vliegveld” is een administratief begrip: het terrein valt onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest en is door overheden gesubsidieerd. Zo zijn in Vlaanderen de luchthavens van Oostende-Brugge en Antwerpen-Deurne ook “regionaal”. Ja, én internationaal.
Waarom? Omdat vliegtuigen vanop die terreinen mogen vertrekken naar het buitenland en ook vanuit andere landen mogen terugkeren. Er is op die luchthavens immers grenspolitie en douane beschikbaar.
EBKT
Tja. Dat is de plaatsnaam van onze luchthaven in de luchtvaartterminologie, als de ICAO-code.
E staat voor Europe, B voor Belgium en KT is…Kortrijk. Nu verstaat u ook de afkortingen EBOS en EBAW.
Moorsele is dan EBMO.
ICAO
“International Civil Aviation Organisation”. Een organisatie van de Verenigde Naties die zich onledig houdt met allerhande principes en reglementen voor de internationale luchtvaart. Teveel om op te sommen. Het hoofdkwartier is in Montreal.
Tegenhanger voor Europa is EASA: “European Aviation Safety Agency”. Een agentschap van het Europees Parlement.
KJK
Dat is – jawel – ook een naam voor EBKT, maar nu als handelsbenaming bedoeld, volgens de IATA-code.
Volgens die code is EBOS dan genaamd OST en EBAW wordt ANR.
IATA
“International Air Transport Association”. Een handelsorganisatie.
GENERAL AVIATION
Wordt soms nogal geringschattend “kleine luchtvaart” genoemd. Het is burgerluchtvaart met uitsluiting van lijn- en chartervluchten. De ICAO-definitie luidt: “all civil aviation operations other than scheduled air services and nonscheduled air transport operations for remuneration or hire”.
Op EBKT wordt dus méér gedaan dan “algemene luchtvaart” of puur recreatief vliegen. (Dat laatste is wat tegenstanders van onze luchthaven zich nog altijd inbeelden en zelfs aldus verkeerdelijk publiek durven afficheren: dat het terrein EBKT enkel dienstig is voor de pleziertjes van “dikke nekken”, rijke luizen. Dat is waarlijk misleidende desinformatie)
LUCHTVERKEERSLEIDING (ATC)
“Air traffic control” is de instantie die ervoor zorgt dat alle luchtverkeer veilig navigeert, bijv. zorgt voor separatie. Twee voorname deelgebieden van het gecontroleerd luchtruim zijn de “tower control” die instaat voor de control zone (CTR) onmiddellijk rondom de luchthaven en de “approach control” die verantwoordelijk is voor naderingsverkeergebied (TMA).
EBKT ligt (in tegenstelling tot ABOS en EBAW) niet in een gecontrolleerd gebied en heeft slechts een “beperkte luchtverkeersleiding”.
CTR
“Controlled Traffic Region”. Moet u zich voorstellen als een zuilvormig luchtruim met beperkte straal en hoogte rondom een luchtvaartterrein, een landingsbaan. Je mag daar niet binnenvliegen zonder toelating van de verkeersleiding. En bij het verlaten ervan wordt er van de piloot ook verwacht dat hij dat meldt.
TMA
“TerMinal control Area”. Moet u zich voorstellen als een balkvormige ruimte boven een CTR. Ook hier is toestemming vereist.
RMZ/TMZ
Dat heeft EBKT dan weer wel als “zone”.
Wie wil gebruik maken van ons vliegveld heeft een radio nodig aan boord en moet zorgen voor een 2 way radio communicatie. Het is een “Radio Mandatory Zone”. Er zijn verplichte en aanbevolen ‘reporting points’. Het is tegelijk een TMZ, een “Transponder Mandatory Zone”. (Een transponder is een instrument dat zorgt voor een radarbeantwoordingsysteem met informatie over de identiteit en eventueel de hoogte van het luchtvaartuig.) Vandaar dat we voor EBKT gewagen van een ‘beperkte’ verkeersleiding. De verkeerstoren geeft toelichtingen en adviezen aan de luchtvaartuigen. Bijvoorbeeld over de landingsbaan in gebruik, de windrichting en de sterkte ervan, de luchtdruk (dienstig voor de hoogtemeter). Dat er een ballon is in de buurt.
Dat wordt wel eens AFIS genoemd: “Aerodrome Flight Information”.
CLEARANCE
“Klaring”. Dat wil zeggen: een machtiging (toelating) aan de gezagvoerder om een vlucht aan te vangen of te vervolgen onder bepaalde gestelde voorwaarden. Het is als het ware een gebod. Het personeel op de verkeerstoren van EBKT geeft niet het statuut om een ‘clearance’ te geven, maar het is duidelijk dat een piloot bijvoorbeeld niet zo gek zal zijn om te gaan landen op de piste die niet is aangegeven als zijnde in gebruik.
RUNWAY (RW)
Landingsbaan, piste. In Wevelgem is er één piste van 1900 meter lang en 45 meter breed.
Men kan landen in twee richtingen. De RW 06 is oostelijk gericht (061,89°) en de RW 24 is westelijk gericht (241,89°). (Nu ook mogelijk met GPS.) Aangezien alhier de wind hoofdzakelijk westelijk is en een vliegtuig best tegen wind landt zul je hier meestal landingen zien gebeuren boven Bissegem. En opstijgende vliegtuigen doen dat ook tegen de wind in , dus meestal zie je die boven Wevelgem.
De RW van EBKT is lang genoeg voor het ontvangen van middelgrote vliegtuigen (zoals de Boeing 737) maar de piste is niet hard genoeg om dat veelvuldig per jaar of per dag toe te laten.
REMOTE (Virtual) TOWER
Een verkeersbegeleiding, niet vanop een toren bij de luchthaven zelf, maar op afstand.
Bestaat in België nog niet, maar voor de luchthavens van Luik en Charleroi zijn er plannen voor een ‘remote tower” in Namen. De bewegingen op en rond die twee luchthavens worden dan vanuit Namen in de gaten gehouden via camera’s en grondradarsystemen. De fysieke torens in Luik en Charleroi worden dan gesupprimeerd.
SAF
“Sustainable Aviation Fuels”. Meer milieuvriendelijk: bio-brandstof, synthetische brandstof (waterstof). Zelfs e-fuel, elektrisch aangedreven vliegtuigen. Te verwachten vanaf 2025 voor lestoestellen?
SKEYES
Tot in 2018 gekend als Belgocontrol. Een autonoom overheidsbedrijf belast met luchtverkeersleiding, opleiding, infrastructuur, enz. Staat ook in voor de veiligheid van de burgerluchtvaart in het luchtruim boven België en deel van Luxemburg tot een hoogte van 7.500 meter.
LEM en LOM
Mogelijke beheersstructuur van een regionale luchthaven. Al toegepast in EBOS en EBAW.
LEM is de private luchthaven-exploitatiemaatschappij die zorgt voor commerciële uitbating en LOM is de publiekrechtelijke ontwikkelingsmaatschappij, in casu de Vlaamse Overheid en die zorgt voor (financiert) de basisinfrastructuur.
VFR en IFR
In IFR vliegt men volgens “Instrument Flight Rules” en mag dat gebeuren zonder of met fel verminderde zichtbaarheid (in de volksmond noemt men dat “blind vliegen”). De piloot moet daarvoor een speciale licentie behalen. VFR volgt de “Visual Flight Rules”. In een VFR-vlucht mag men niet eens door een wolk vliegen.














Enige toelichting over de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem (1): inleiding

Op 5 juli 2022 is eindelijk het lang verwachte eindrapport “Maatschappelijke Kosten Baten Analyse” (MKBA) over de drie Vlaamse drie regionale luchthavens (Oostende-Brugge, Antwerpen, Kortrijk-Wevelgem) verschenen.
De studie omvat 132 bladzijden; de Annex met technische details inbegrepen.
Opdrachtgever was het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Auteurs zijn Jochen Maes van het wereldwijde studiebureau Ecorys (hoofdzetel Rotterdam), Wouter Dewulf (Universiteit Antwerpen), Birgit Fremault (Tractebel).
Voor de drie luchthavens zijn 16 scenario’s uitgewerkt om een inzicht te kunnen geven in de voor- en nadelen van toekomstmogelijkheden voor de sector, de overheid en de maatschappij als geheel. Er is ook een stakeholderstraject opgezet om de lokale communities bij het onderzoek te betrekken.

De studie heeft veel stof doen opwaaien, zeker bij de tegenstanders van alles wat met (regionale) vliegvelden heeft te maken. Er is daarbij een onvoorstelbare hoop onzin verkocht, met de nodige verkeerde voorstellingen van zaken.
In het Kortrijkse ging het handvol tegenstanders van het vliegveld in Wevelgem, verenigd rond ene Rudy Dewilde uit Bissegem, heftig tekeer. En natuurlijk kwam Groen zonder enige kennis van de materie (hebben de woordvoerders van die partij die MKBA wel gelezen?) algauw en voor de zoveelste keer – nog wel zogezegd op basis van de studie ! – tot de slotsom dat ons plaatselijk vliegveld maar moest verdwijnen.
Het tumult en het onbegrip rondom het al of niet voortbestaan van EBKT (bijv. in de sociale media en de gazetten) houdt maar niet op.
De redactie van Kortrijkwatcher vindt het zo stilaan nodig om heel droog én dor (als een schoolmeester gelijk) enige orde op zaken te stellen. Uit de aard der zaak (de onze) beperkt onze elektronische gazet zich hierbij tot wat onze streek aanbelangt, met name dus de problematiek van het vliegveld Kortrijk-Wevelgem. In het jargon EBKT genaamd.
Aangezien ten allen kante blijkt dat de gemiddelde burger weinig of geen kennis heeft van de luchtvaartsector en de daaraan verbonden terminologie starten we straks met een soort ‘lexicon’, de uitleg van een aantal fundamentele begrippen om een serieus gesprek te kunnen voeren over de materie.
Tegenstanders van ons vliegveld moeten de stukjes maar niet lezen…




Gevelde bomen vorig jaar: enkele bijzondere gevallen…(6)

Een toch wel speciaal geval is dat van die denneboom in de Erasmuslaan 16.
Die den stond op “enkele meters” van de woning. En wat bleek? Berokkende enige overlast omdat er naalden in de dakgoot vielen. Met dit motief werd in april 2021 een gunstige omgevingsvergunning toegekend om hem neer te halen. Is er ergens een groene jongen (m/v/x) die zin heeft om te gaan kijken of er ter compensatie een nieuwe den is aangeplant, wat verder van de dakgoot?

Ook in april of mei vorig jaar (het is niet duidelijk aangeven) gingen er 11 bomen in een “verwilderde” tuin in de Heulsestraat 175 tegen de vlakte. Diverse merken: twee berken, een wilde kers, een okkernoot, acacia’s, een kerselaar, enz. Wat viel er ons hier dan wel op? Twee zaken. Het ging om “bomen die niet zijn aangeplant maar uit zichzelf zijn gegroeid, of uit wortelopslag.” En het advies was slechts gedeeltelijk gunstig. De okkernoot moest behouden blijven en bij de heraanplant moesten er minstens twee hoogstammige bomen komen. Is de handhaver van de omgevingsvergunning dat al een keer gaan controleren? (Nodig hoor, want die vergunningen zeggen dat stad het niet naleven van een gevraagde compensatie beschouwt als een bouwmisdrijf. We kunnen het niet genoeg benadrukken.)

Over die vele Italiaanse populieren die in maart een beurt kregen willen we het ook eens hebben.
Het Laatste Nieuws van 10 april (terwijl het besluit dateert van 29 maart) had het over 166 bomen, maar onze officiële bron vermeldt er 40 in de Rietput (Bissegem) en nog 123 tussen de Volksberg en Dries, dichtbij het sportterrein van voetbalclub White Star (Bellegem). Die vele populieren waren allemaal rot en vertoonden stabiliteitsproblemen. Hoe heeft stad dit verlies gecompenseerd?

Een andere opvallende vergunning dateert van mei en slaat op niet minder dan 104 hoogstammige bomen in de Dumolinlaan 3. De vergunning stelt duidelijk dat het niet gaat om een bos. (Wat is een bos?) Er is sprake van 58 Canadese populieren, 16 sparen, 4 eiken, enz. Volgens de motivering, nodig om al die bomen te vellen, zijn er meerdere (niet nader beschreven) schadegevallen lopende, zijn de bomen “kaprijp” en afgestorven. Er dreigt gevaar.
Het advies is gedeeltelijk gunstig. De notelaars zijn gezond en moeten blijven. Een eigenaardige voorwaarde luidt dat bij de heraanplant fruitbomen noodzakelijk zijn, en – pas op hoor – minstens 18 stuks. Is er een stadsambtenaar al gaan tellen?

Qua betiteling is dit ongetwijfeld de meest bizarre: “R8 Kortrijk, vellen van één boom thv kmp 0,080”.
De aanvrager is ‘Wegen West-Vlaanderen’ (Brugge). De vergunning dateert van november. Er is geen kadastrale ligging aangegeven. Blijkbaar gaat het om een wilg langs de R8 aan een afrit Bissegem-Wevelgem. Op openbaar domein. De wilg beschadigt een geluidsscherm. Van een compensatie is geen sprake.





Overzicht van het aantal gevelde bomen in 2021 (5)

In een vorige editie hadden we het al – in detail dan nog – over het aantal toegestane omgevingsvergunningen voor het vellen van één of meerdere bomen in de maanden januari en februari.
Voor de volgende maanden gaan we er wat vlugger overheen. In onderstaand overzicht zijn een paar gevallen cursief-vetjes gedrukt, met het adres erbij. Over die bijzondere casussen zullen we in een volgende uitgave wat nader ingaan.
Een of andere groene jongen (m/v/x) zou toch eens ergens moeten gaan kijken of voldaan is aan de altijd terugkerende eis bij een vergunning om door heraanplanting over te gaan tot een compensatie voor de gesneuvelde bomen, en dan zeker wel dit onderzoeken als de aanvraag uitging van stad zelf.
Vergeet niet: stad zelf beschouwt het niet naleven van die voorwaarde als een bouwmisdrijf ! Dat is niet om te lachen hoor.

Het aantal gevelde bomen hieronder is soms aangevuld met een +teken omdat in de tabel van de omgevingsvergunningen nogal eens gewoon sprake is van “vellen van bomen” zonder aangifte van de soort en aantallen. En dat dan allemaal gaan opzoeken is waarlijk teveel werk voor onze, zelfs voltallige redactie.
Het weinig aantal toegestane vergunningen valt sterk op in de maand december: namelijk geen. En in de maand juli vermeldt men slecht 2 beuken, maar een aantal vergunningen van die maand staan al in de tabel van juni ingeschreven.
Constructief voorstel: de lijst van vergunningen zou kunnen link leggen naar de tekst van de vergunning. (Ook voor de andere vergunningen trouwens.).

Januari : 45 bomen

Februari : 50

Maart : 169+
40 Italiaanse populieren (Rietput 29)
123 Italiaanse populieren (Volksberg)
Een berk, een esdoorn en nog 4 niet genoemde boomsoorten.
Er is driemaal sprake van een omgevingsvergunning voor het “vellen van bomen”, zonder aantal. Eén maal over een “beperkt” vellen van bomen. Wat dat wil zeggen weten we niet…

April : 21+
11 bomen (Heulsestraat 175)
Eén den (Erasmuslaan 16)
Verder nog 2 abelen, 5 sparren, 1 berk, 1 Italiaanse populier.
Eén maal sprake van “vellen van bomen”.

Mei : 118
104 hoogstammige bomen (Dumoulinlaan 3)
Rooien van 2 straatbomen (Meiweg)
Eén boom, 1 berk, 3 cipressen, 4 kastanjebomen, 3 bomen.

Juni : 32+
Eén maal plots sprake van vellen van “dode” boom…(Meestal zijn ze in de praktijk dood of toch bijna.)
Tweemaal sprake van vellen bomen.
22 hoogstammige bomen (Spervekestraat 47)
Vier sparren, 1 esdoorn, 1 wilg, 1 spar, 2 berken.

Juli : 2
Twee beuken.

Augustus : 46+
22 bomen (Vuurkruisenlaan 40)
18 bomen (Heulebosstraat 28)
Verder: “rooien” van een boom, 1 berk, 1 esdoorn, 1 den, 2 bomen.
Eén maal sprake van vellen van bomen.

September : 3+
Nu heeft men het een keer over het “verwijderen” van dode bomen (Wolvendreef)
Verder: 2 paardenkastanjes, 1 berk.

Oktober : 2+
Niet minder dan vier keer sprake van “vellen van bomen”, zonder aantallen.
Dan toch nog: 1 den, 1 zilverberk.

November : 8
Raar geval, genaad: R8 Kortrijk, vellen van één boom thv kmp 0.80
Twee bomen (hazelnoot, appelboom), 1 berk, 1 esdoorn, 2 sparren, 1 boom

December : geen







Omschakeling naar gifloze rattenverdelging moet nog even wachten…

Wat krijgen we nu? Weten onze milieu-activisten dit al?
Een schepencollege van begin deze maand heeft de aankoop van een gifloos middel om ratten te verdelgen (wel te verstaan: voor de bovengrondse ratten) uitgesteld.
De wijze van gunnen én de gunning zelf is verdaagd!
Wat zit hier nu achter?
Weeral iets dat we niet weten. En onze plaatselijke gazetten laten weerom verstek gaan….
Zo kan het echt niet verder met dit bestuur !
Wil men nog meer bezuinigen dan gepland?

P.S.
Het nieuwe ingenieus systeem is gifloos omdat er geen gif aan te pas komt.
Het gaat om een rattenval met sensoren en afstandsbediening en een app die van alles bijhoudt.
Meer zeggen we niet. Hier ligt een taak weg voor onze lokale onderzoeksjournalisten.

Hoe ziet zo’n omgevingsvergunning er nu uit voor het vellen van een boom? (4)

Het stramien is hetzelfde als bij alle soorten van vergunningen.
Maar wat ons eigenlijk nog het meeste interesseert is de vraag hoe zo’n vergunning tot stand komt.
Hoeveel werk dat vraagt bijvoorbeeld.
Als aanvrager voor zo’n vergunning moet u natuurlijk alle juiste, accurate gegevens verstrekken opdat de ambtenaar zijn werk kan doen. De aanvraag kan digitaal (met uw e-ID) bij het “omgevingsloket”, maar daarvoor moet je al minstens een IT-cursus voor dummy’s hebben doorworsteld. Ga eerst even na of uw te vellen boom wel een minimum stamomtrek OF hoogte heeft. Maak ook een plannetje van de site waar die boom staat, geef de boom een soortnaam, maak drie duidelijke kleurfoto’s, geef de reden op waarom u die boom weg wil en zeg welke heraanplanting u overweegt. Stuur dat dan allemaal op met uw elektronische handtekening. Het kan gebeuren dat u een melding krijgt over een gebrek, een tekortkoming in uw aanvraag.
U kunt natuurlijk ook een afspraak maken in het stadhuis. Laat ons zeggen dat dit alles voor u én de ambtenaar die de aanvraag voor het eerst onder ogen krijgt alreeds een halve werkdag opeist.

Als alles goed is verlopen zal u dan een verslag krijgen van de omgevingsambtenaar.
En daarover willen we het nu even hebben aan de hand van een concrete, eenvoudige casus: de aanvraag betreft het vellen van een spar, ingeplant in de tuin van een woning langs een straat.
Dat verslag heeft een dossiernummer van het omgevingsloket én van de gemeente. Het zegt daarbij wanneer men uw aanvraag heeft ontvangen (bijv. op 03/11.2020) en waarvoor: bijv. het beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen. Type van de handelingen? Stedenbouwkundige handelingen. Wanneer is de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard? In ons voorbeeld ongeveer een maand later: op 17/12/2020. Uiterste beslissingsdatum: 15/02/2021.
In ons voorbeeld viel de beslissing in het schepencollege van 1 februari 2021, dus ongeveer 3 maanden na de aanvraag. DE BOOM KON AL OMGEWAAID ZIJN INTUSSEN.

En nu komen we aan de klassieke onderdelen van het document.
Gegevens van de aanvrager
Naam en adres.
Gegevens van de ligging
Administratieve ligging (het adres)
Kadastrale ligging: afdeling, sectie, perceel.
Advies GOA
Volledig gunstig. (In principe.)
Verslag
1. Stedenbouwkundige basis gegevens
– Ligging volgens de plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verkavelingen
Gewestplan (KB)
Gewestplan Kortrijk (bestemming: woongebied
Ruimtelijk uitvoeringsplan (datum goedkeuring)
– Overeenstemming met deze plannen
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en met de stedenbouwkundige voorschriften.
– Verordeningen
(In ons voorbeeld: 8, met datum)
Algemene stedenbouwkundige, gewestelijke, provinciale, algemene bouwverordening, vellen van
hoogstammige bomen.
– Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen
Niet van toepassing.
– Andere zoneringsgegevens
Niet van toepassing.
2. Historiek
Stedenbouwkundige vergunningen (in os voorbeeld: bouwen tuinberging, garage, woonhuis)
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag
– De aanvraag (een spar dus in de tuin van een woning langs…)
– De bouwplaats (in ons voorbeeld: 6 regels)
(ruim perceel, alleenstaande woning, 1 bouwlaag, hellend dak, haag, verharde oprit, garage, ruime tuin,
boom op linkerperceelgrens, dicht tegen loods)
– De omgeving (7 regels)
(randstedelijk, menging van functies, kant van de straat heeft residentieel karakter met villawoningen, overkant eerder eenvoudige rijwoningen, oudere bedrijfshallen.)
4. Procedure
De aanvraag werd getoetst aan Besluit…Decreet…
De aanvraag moet niet openbaar gemaakt.
5. Adviezen
Gevraagd aan Kortrijk – omgevingsbeleid ruimtelijke planning en mobiliteit.
6. Project-MER
(Moet niet opgemaakt.)
7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier
– Goede ruimtelijke ordening
(Hier geeft de aanvrager zijn motivering: de spar is zeer groot geworden, vrees voor omwaaien…)
Omwille van bovenstaande redenen is ons advies gunstig. Het aanplanten van een nieuwe boom is
vereist.
– Sectorale regelgeving
– Watertoets en verordening hemelwater (niet van toepassing.)
– Resultaat openbaar onderzoek / Standpunt aanpalenden (geen openbaar onderzoek)
– Bespreking adviezen
Volledig gunstig. Nieuwe boom aanplanten.)
– Voorstel van beslissing
Uit bovenstaande motivering…GUNSTIG, mits
Voorwaarden
Over duur van de werken, doorgang, enz.
(11 regels, met volkomen overbodige bemerkingen.)
Opmerkingen
Over geluidshinder, overlast, inname openbaar domein, enz.

P.S.
Hoeveel ambtenaren zijn daar nu mee bezig geweest?
Hoeveel uren zijn daaraan besteed?
Is er controle geweest over de handhaving van de vergunning, tijdens en na de werken?











Omgevingsvergunningen: gevelde bomen in januari-februari 2021 (3-B)


JANUARI: 45 in totaal geveld (mits 8 vergunningen)

Op 4 januari 2021 – zo kort na al die feestdagen – had het Schepencollege niet al te veel werk.
Men verleende 2 vergunningen voor “het vellen van bomen”, maar in het eerste geval ging het slechts om één berk in de tuin van een woning in de Watermolenwal 28. Motivering: heel rotte stam. Het moet toch wel een speciaal geval zijn geweest want de gevraagde compensatie luidt (en dat is uitzonderlijk) dat de nieuwe boom, eens volgroeid, minsten 12 meter hoog moet worden. (Is er al een keer iemand van de dienst “handhaving omgevingsvergunning” gaan kijken naar de stand van zaken”? Men is daar nu immers eindelijk met voltijdse en een halve medewerker in dienst.)
De tweede vergunning slaat op het vellen van 2 cederbomen in de Edmond Depraeterestraat 4.
Die zouden gevaar opleveren bij hevige wind. Waar hij stond is niet duidelijk. Privé-terrein, vlakbij openbaar domein? Men zal onmiddellijk na het vellen (ook dat is uitzonderlijk) een – slechts één?- zorgen voor een nieuwe boom ‘in de stadstuin’. (Normaal zegt men: bij het eerstvolgende plantseizoen.)

Het College van 18 januari moest zijn schade inhalen en had het immens druk.
Niet minder dan 6 vergunningen werden uitgereikt, en wel voor een totaal van niet minder dan 42 bomen. (We hebben het opgezocht!)
In Open Veld 19 ging het om 13 bomen: 3 wilgen, 6 berken, 3 sparren, en 1 Japanse noteboom, gelegen bij een huis in cottage-stijl. Alle genoemde bomen waren in slechte staat wegens stormschade. De gevraagde compensatie is vaag: men zal “in vervanging voorzien”.
In Walle 16 was 1 dennenboom stervende.
Bij een kasteel in de Patermolenstraat 4 zijn er 20 bomen gesneuveld: 3 beuken, 14 cipressen, 1 reuzelevensboom, 2 sparren. Ze waren alle stervende. Hier dwingt stad de bewoner tot een te bespreken lijst voor de heraanplanting. Ja, dat is ook mogelijke voorwaarde bij de toekenning van en omgevingsvergunning, dat men een beplantingsplan opvraagt ter bescherming van waardevolle bomen.
In de Groeningestraat 37 moeten er 2 bomen aan geloven. Een kastanjeboom is afgestorven en een esdoor is “in verminderde conditie”. Nieuwe aanplanting is verplicht. Maar stad vindt het wenselijk om op langere termijn een soort bomenstratenplan te ontwikkelen. Met verslag van de boomverzorger en straatviewfoto’s. (Is daar al iets van terecht gekomen?)
In de Wikings (Abdijkaai 15) werden 2 afgestorven paardenkastanjes wegens valgevaar geveld. Stad vraagt specifiek om een heraanplant van een “hoogstammige boom klasse 1”.
In Neder Mosscher 30 gaat het om 4 bomen: 1 esdoorn. en 1 berk (te dicht bij woning) en 2 esssen.
Hier stoten we voor het eerst op een weigering van vergunning ! De essen mogen gesnoeid maar niet geveld want ze zijn “beeldbepalend”.

Het Schepencollege van 25 januari heeft geen bomen laten vellen.

FEBRUARI : 50+ gevelde bomen (mits 12+ vergunningen)
Waarom dat + teken?
In het schepencollege van 22 februari 2021 is op het eerste gezicht geen vergunning voor het vellen van bomen uitgereikt. Maar er is wel sprake van de vergunning voor de afbraak van een woning op ‘t Hoge 6 waarbij blijkbaar “enkele hoogstammige bomen” moeten sneuvelen. Het aantal wordt niet vermeld en er is geen sprake van een aparte vergunning daarvoor. Men zegt wel dat die “enkele bomen” worden gecompenseerd….


College van 1 februari: 5 vergunningen voor 9 bomen.

– In de Loodwitstraat 20A moet er 1 spar in een ruime tuin aan geloven, want die is echt zeer groot geworden (stamomtrek 170 cm) en men vreest dat die bij hevige wind zal omver waaien. Bij het eerstvolgende plantseizoen moet er een nieuwe boom komen. En er is de klassiek dreiging: als niet voldaan wordt aan deze voorwaarde zal men dit beschouwen als een (bouw)misdrijf.
– Ook in Groen Dreef 32A moet 1 spar geveld.
– Erasmuslaan11: 3 zilverberken.
– Wolvendreef 12: 1 eik.
– Tarwelaan 6: 3 naaldbomen.
U merkt dat we geen commentaar leveren bij die gevallen.
We bedachten iets anders. Zullen een keer bij een eenvoudig geval (zoals dat van die spar in de Loodwitstraat) een zeer summier overzicht geven van de punten die te pas komen in zo’n verslag van de omgevingsambtenaar tot het verlenen van een velvergunning. Zo’n gewoon verslag telt algauw 4 bladzijden.


College van 8 februari: 3 vergunningen voor 16 bomen

– Maidenhaidlaan 1: 1 seguoia
Ja, die kunnen groot worden. Hij zorgde in elke geval voor overlast bij de buren. Stad wil wel dat er een inheemse boom komt. (Men noemt dit: eco-nationalisme.)
– Universiteitslaan 19: 12 sierpeerbomen.
De aanvrager is bereid om eenzelfde aantal bomen te planten en noemt zelfs de soorten op.
– President Kennedylaan 2: 3populieren.

College van 15 februari: 4 vergunningen voor 25 bomen

– Doorniksesteenweg (Blauwe Poort): 13 wilgen
Ze waren uitgegroeid, hadden dode toppen en leverden gevaar op voor de wandelaars langs de wandelpaden. Moeten vervangen door linden. (Gebeurd?)
– Albert Einsteinlaan 12: 2 knotwilgen.
Ze staan op een groene strook op openbaar domein. Stad is bereid om ze te vellen want de aanpalende bewoners willen hun tuin renoveren en vrezen overlast van de wortels van die bomen die trouwens later nog kunnen groeien over hun omheining heen. Stad zal voorzien in vervanging in de onmiddellijke omgeving. Altijd interessant om na te gaan of die belofte van stad is vervuld.
– Blauwhuisstraat: 2 esdoorns op openbaar domein. Aanvrager is dus stad zelf. De bomen brachten door waterzuiging grondverzakkingen aan en schade aan nabijgelegen woning. Interessant. Stad zou bij eerstvolgende plantseizoen nieuwe bomen aanplanten. (Gebeurd?)
– Leuzestraat 35: 8 lindebomen op openbaar domein. Eigenaardige motivering: waren verkeerd gesnoeid en vertoonden daarom “reactietakken“. Stad is dus verantwoordelijk. Er komt heraanplanting. (Gebeurd?)

College 22 februari.
Zoals gezegd: “verborgen” vergunning voor vellen van hoogstammige bomen in het kader van de sloop van een bestaande (natuurlijk) woning op ‘t Hoge.


Omgevingsvergunningen: lijst van vorig jaar gevelde bomen, tenminste dan in januari en februari 2021 (3-A)

Beloofd is beloofd.
In een vorige editie van deze alternatieve stadskrant stelden we vast dat er in 2021 bijna 1000 omgevingsvergunningen zijn toegekend. En in een overmoedige bui zeiden we toen dat het wel relevant zou zijn om een keer te gaan tellen hoeveel vergunningen er werden uitgereikt om één of meerdere bomen te vellen in onze stad, – particuliere maar ook bomen op openbaar domein.
Belofte maakt schuld. We gaan dat dus echt doen, maar het vergt wel wat werk, gescharrel in oude archieven.
Het begon al “slecht”.
Voor januari 2021 althans vermeldt de lijst van omgevingsvergunningen in totaal 8 vergunningen maar zegt helemaal niet om hoeveel bomen het gaat, noch vertelt men iets over het soort van gevelde bomen. En dat laatste interesseerde ons ook wel een beetje. We waren evenwel nog meer benieuwd om te weten waarom juist de vergunning gunstig werd geadviseerd en of er door Stad een of andere compensatie werd vereist.

Hierna gaan we met uw goedvinden dat alles een keer wat meer in detail na, voor de eerste twee maanden van het jaar althans. Voor de rest van het jaar zullen we later gewoon een pure optelsom maken zonder commentaar, tenzij het een keer om een zéér bijzonder, opvallende casus zou gaan.
We vermelden ook met opzet telkens de plaats (het adres) van het gebeuren.
Weet u waarom? Meer fanatieke groene jongens (m/v/x) zouden voor een aantal zeer bijzondere gevallen (bijv. een héél groot aantal bomen) eens kunnen nagaan of de werken wel werden uitgevoerd zoals vereist en of men heeft voldaan aan bijv. de gevraagde heraanplanting. Alleszins wanneer het gaat om vergunningen waarbij Stad zelf de aanvrager was, net omdat het ging over bomen op openbaar domein.

In dat verband nog iets wat misschien weinigen weten, of zijn vergeten.
Het College van 1 februari 2021 heeft een overheidsopdracht uitgeschreven tot het snoeien en vellen van bomen op openbaar domein door een externe firma. Het bestek voorzag hiervoor een uitgave van 67.372,80 euro maar we weten waarlijk niet op welke periode (één jaar of meerdere jaren?) dat slaat. Het ging om drie soorten domeinen: begraafplaatsen (7.126,90 euro), sportterreinen (26.364,69 euro), diverse locaties (33.881,21 euro). Stad heeft 7 firma’s aangeschreven, – en we kennen waarlijk de uitslag niet. Weten geeneens of – en zo ja, welke firma – die opdracht vervult.
Kan de fractie Groen daar een keer naar informeren?
Oei.
Dat stuk zal te lang worden. Beschouw het maar als een “woord vooraf”. U krijgt straks een stuk ‘3-B’…

P.S.
Wanneer heb je een vergunning nodig? De verordening dateert van 1977 !!
Als de stamomtrek gemeten op 1 meter hoogte meer dan 30 cm is OF als de boom minstens 7 meter hoog is (fruitbomen uitgezonderd). En bij aanvraag drie kleurenfoto’s indienen, een plannetje en uw motivatie.