Category Archives: media

DIENSTMEDEDELING

Komkommertijd kent deze stadsblog niet.
Niettemin zullen er de komende weken (tot half augustus) slechts nu en dan nieuwe stukken worden gepubliceerd. Vier of vijf, waaronder een heel belangrijk partieel examen voor kandidaat-raadsleden. Blijven kijken.We gunnen de lezer enige rust om wat te grasduinen in de archieven. Intussen gaan we naar de 400 stukken, met een gemiddelde van drie bladzijden. (Het thematisch overzicht dat u rechts bovenaan kunt aantikken is heel onvolledig!)Als u een bladzijde open ziet u aan de rechterkant altijd slechts de titels van de laatste tien columns. Er zijn er veel meer te scrollen!

Voor wie nooit genoeg krijgt van Kortrijks (politiek) nieuws kan tijdens deze komkommertijd inmiddels nog altijd met vrucht de weblog “kortrijklinksbekeken” lezen.

Coming up! SOON!

Een dezer dagen leest u hier info over: 

* De vraag wat cineast en duivelskunstenaar Peter Greenaway zoal meent te moeten denken over de Kortrijkse musea. Dit in het kader van onze eigenste doorlichting van deze kunsttempels. Peter kent een beetje Kortrijk. Ooit werd hij aangezocht als regisseur voor een groots spektakel op de Leie. Maar uiteindelijk moest Willy Malysse erkennen dat de man wat te duur uitviel. Nu is hij bereid om gratis mee te werken aan onze audit. Leidt dit tot onthutsende conclusies?

* Wat hebben termen als financieringsintercommunale, crematoriumbeheer, huisvestingsmaatschappij, Neerbeekvallei, pachtbeëindiging, kosteloze grondafstand, distributienetten, ontmoetingscentra, muziekcentrum, Schouwburg, Vlasmuseum, Bruisende Stad, Monument voor 1302, jeugdsport, antennenetwerk, internetkiosken, jeugdwerkbeleidsplan, toegangscontrole, resultatenrekening, masterplan stadhuis, site Callens, Y-centra, statutenwijziging Toerisme Leiestreek, gspecialiseerde hardware, elektrische boilers, rolbrug, bijkomend meubilair, bestelwagen, monument voor gesneuvelden, KVK, duurzaam beleid, liftinstallatie, afzuiginstallatie, zonwering, nog bijkomend meubilair (tienduizenden euro’s), verlichting Begijnhofpark, mandaat Gaselwest, wandbasketdoelen (zijklapbare!) dan wel gemeen?
Dat zijn gewoon allemaal agendapunten die de gemeenteraad verondersteld wordt grondig te bespreken op 12 juni. Vandaar dat u dezer dagen geen raadslid zult zien op de sinksenfeesten. Te druk bezig met de dossiers. Het echte werk!
En het nieuwe terrassenreglement komt eindelijk ook aan bod. Schepen Bral mag niet meer op eigen houtje in de cafés van de Grote Markt belastinggeld (cash) gaan innen. Gedaan met brandschatten.

* Is Schepen Stefaan Bral weer bezig? Zo te zien van wel, als je merkt hoe hij zijn bestuursleden van de nieuwe vzw “Kortrijk 1302”, de gemeenteraadsleden én het Schepencollege bedot. Mag niet hoor, Stefaan!

* Hoe staat het met de reglementaire plaatsing van onze camera’s op het Schouwburgplein? Deze vraag stellen we voor de zoveelste maal naar aanleiding van een nieuw wetsvoorstel (Senaat 31 mei, nr. 3-1734/1) over camera’s op openbaar domein. En nu alreeds vermelden dat de privacycommissie het al maanden vertikt om een vervolg-antwoord te geven op mijn vragen.

*Heeft journalist Peter Lanssens (Het Laatste Nieuws) een bijzondere verhouding met schepen Guy Leleu? Zeker wel. Welke lokale persjongens krijgen vanuit het Schepencollege het eerst of de meeste primeurs? Allemaal vragen in het kader van ons onderzoek naar de wijze waarop burgemeester en schepenen zich in het licht van de komende verkiezingen steeds meer afzonderlijk profileren.

Dit en nog veel meer leest u straks op kortrijkwatcher.
Geoefende lezers kunnen wel het onderscheid maken tussen informatie, duiding en constructieve kommentaar.

P.S.
Al de catalogus gekocht van de tentoonstelling “Stad aan de Slag”? (Te verkrijgen in het Broelmuseum.)
Er staat een hilarisch stuk in van Frans Lavaert. Over bezigheden en beroepen in het Kortrijk van midden vorige eeuw. Een collectors item!

Kortrijkse stadsblogs en subsidies

Vanwege te veel werk met mijn stadsblog vorige maand vergeten dat ik nog een keer van mijn oren moest maken.In de Stadskrant van februari kregen de makers van twee relatief nieuwe Kortrijkse blogs nogal wat promotie in de veel gelezen rubriek “mensen”. Met foto’s en alles erop en eraan. Het ging om Niels Vanderghinste en Olivier Roobrouck.
De eerste verzorgt een www.kenijn.be. Het gaat om een commerciëel getinte website over meer bepaald het uitgaansleven (voor jongeren) in onze stad. Verzorgt ook publiciteit en geniet van sponsoring. Onderaan de site wordt uitdrukkelijk vermeld dat de makers gesteund EN gesubsidieerd worden door de Stad! (In welke begrotingspost zit dat bedrag verscholen?)

Het adres van de tweede website is www.k-town.be. Ook toegespitst op jongeren (studenten) en hun specifiek uitgaansleven (fuiven).

Via E-mail heb ik bij de burgemeester en de redactie van de Stadskrant mijn opperste verbazing uitgesproken over het feit dat mijn stadsblog “kortrijkwatcher” niet gepromoot wordt en niet gesteund door de Stad.
Die blog is beroemd hoor. Tot in Nederland toe. En aan de univ van Leuven wordt er zelfs op gestudeerd. (Er staat geen teller op mijn blog. Maar uit reacties blijkt het pertinent zeker dat het doelpubliek wordt bereikt: geïnteresseerden in stedelijke politiek.)

De redactie van de Stadskrant (niet de burgemeester) heeft hierop gereageerd.
Even aandachtig het antwoord lezen:
“In de rubriek “mensen” van de Stadskrant brengen we Kortrijkzanen in beeld die zich op één of andere manier in de kijker lopen. De Stadskrant van maart (het was februari!- F.L) stelt veeleer initiatiefnemers Niels en Olivier centraal (d.m.v. portret, persoonsbeschrijving, motivatie…) dan wel hun websites.”
Dat is niet waar, maar kom.

En nu komt het:
“Niels en Olivier komen in aanmerking voor de rubriek omdat ze met hun inspanningen op een objectieve manier de stad positief uitdragen.”

Die zit!

En over mogelijke subsidies zegt de brief van de Stadskrant-redactie nog dat men zich daarover niet kan uitspreken en verwijst men me naar de directie Burger en Welzijn/ Team Jeugd.
De directie Burger staat onder leiding van schepen Hilde Demedts. Daar maak ik dus wel een kans, ook al in het zicht van de naderende verkiezingen. De dienst Welzijn is van Alain Cnudde. Ook hij is me niet ongenegen. Maar Jeugd is van schepen Lieven Lybeer en bij hem en zijn echtgenote heb ik het helemaal verkorven.

Ik begin er niet aan. Subsidies? Over mijn lijk!
Alhoewel sommige mensen van kwade wil het nog niet willen geloven is kortrijkwatcher partijpolitiek bekeken volkomen onafhankelijk. Ik schrijf wat ik wil.
Bij de keuze van de onderwerpen is het hoofdcriterium praktisch altijd de vraag of die thema’s of feiten wel voldoende aan bod komen in de reguliere lokale pers. Ook de graad van saaiheid doet er veel aan toe.

Hoe saaier hoe beter.
Simpel gezegd: het gaat hier meestal over zaken die onze gazetten (en WTV) niet kunnen (te moeilijk, te vervelend) of niet willen of mogen behandelen. Onze Kortrijkse politieke berichtgevers uit de media leven in een permanente staat van zelfcensuur en wentelen zich voornamelijk in onschuldige banaliteiten. Ze doen ook totaal niet meer aan onderzoeksjournalistiek.
Vandaar dat de redactie van de Stadskrant suggereert dat ik niet objectief ben of zelfs niet positief.

Voor een uitgebreide motivering van mijn doen en laten kunt u de frontpagina lezen van www.kortrijkwatcher.be.
Wat u nu leest is namelijk de weblog van http://users.skynet.be/kortrijkwatcher.
Daarnaast bestaat er nog die website.
Maar die is nog altijd “under construction”. Nog niet genietend van ook maar één zilverling aan steun ben ik op zoek naar iemand die de website tegen een hongerloon wil verzorgen (kan daar zelf niets van).

Ter attentie van burgemeester en Stadskrant.
Er bestaat hier al een objectieve en positief ingestelde stadsblog. Van SP.A-raadslid Marc Lemaitre. Waarom zet u hem niet in de kijker?
Het adres: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be .

P.S.
Een tijd geleden geschreven over onze zustersteden (jumelages)en onze stedenband.
Stad vergat in zijn overzicht Butaro (Rwanda.) Nu pas gezien dat Stad TOCH NOG via de vzw Umubano subsidies verleent voor projecten in Butaro. Voor dit jaar 1.500 euro. Terwijl men had beslist van dit niet meer te doen. Staat allemaal niet in de gazetten.

Wat mogen we nog verwachten van Kortrijk op WTV ?

Zowat om de twee weken is er op WTV een uitzending van Trefpunt over Kortrijk.
Per jaar gaat het om 26 afleveringen, telkens op woensdag.
De onderwerpen voor de eerste helft van dit jaar zijn nu bekend.
Uit de data van de uitzending is ook soms af te leiden binnen welke timing het stadsbestuur verwacht dat een of ander project tot een goed einde zal gebracht zijn.Hierbij de lijst.

18/01: voorstelling van het jaaractieplan 2006.
1/02: idem.
15/02: project Sint-Denijsestraat als voorbeeld van burgerparticipatie.
1/03: wielerwedstrijden in Kortrijk.
15/03: de Leiewerken (met speciaal de skatebowl en de Westelijk Ring).
29/03: Kortrijk studentenstad.
12/04: wegenwerken (in het bijzonder de Oudenaardsesteenweg).
26/04: opening van de Libel.
10/05: voorstelling van het Streekbezoekerscentrum.
24/05: over wat men zoal doet voor de senioren.
7/06: opening vernieuwde Pentascoop (kunsteneiland Buda).
21/06: opening Ondernemerscentrum (Leiestraat).
5/07: programma rond de evenementen van 11 juli.

Goed bekeken gaat het om drie uitzendingen waarin de burgemeester kan schitteren, ook drie ter ere van schepen Jean de Bethune, twee voor Stefaan Bral, twee voor Frans Destoop, één voor Lieven Lybeer en één voor Philippe De Coene. (Philippe, laat u niet doen! De verkiezingen naderen.)
Die uitzending voor en over senioren gaat een beetje iedereen aan want handelt over mobiliteit, informatica, veiligheid, dienstencentra.

Er is een stilteperiode in volle verkiezingsstrijd: van juli tot begin oktober.
De eerste uitzending komt er weer aan op 11 oktober, vlak na de gemeenteraadsverkiezingen.

Maar in “Tendens” (in de weekends) kunnen nog 20 Kortrijkse locaties voorgesteld worden. Nadere gegevens hierover onbekend, maar de burgemeester zal ergens wel als praatgast fungeren.
En als er diensten of directies zijn die hun uitzending zowel op WTV als op Focus willen brengen moeten die zelf de extra kosten voor hun rekening nemen.

Wat die uitzendingen op WTV kosten is nu niet meer te achterhalen. (De zaak is lang geleden één keer voorgekomen in de gemeenteraad. Notulen van het College reppen er niet over.)
In de begroting 2006 is er voor de post “prestaties van derden voor pers en communicatie” een krediet van 251.100 euro voorzien. (Vorig jaar ook.)

Kortrijkwatcher verjaart

Vergeten te zeggen.
Vorig jaar 4 januari verscheen hier het eerste van de intussen meer dan 200 stukjes. Met een motivering voor het maken van deze stadsblog. De motivering is en blijft een zekere onvrede over de (Kortrijkse) politieke berichtgeving in de lokale reguliere pers, met inbegrip van WTV. Plus, anderzijds de mening dat veel Kortrijkzanen wel degelijk geïnteresseerd zijn in politiek feitenmateriaal.
Zie nog de openingspagina van www.kortrijkwatcher.be .Kortrijkwatcher was de eerste stadsblog in Vlaanderen. Puur gewijd aan de Kortrijkse politiek.
(De reguliere pers blijft beweren dat die volstrekt ondraaglijk lichte “gent.blogt” de eerste was.)
Intussen is vorig jaar oktober raadslid Marc Lemaitre (SP.A) gestart met http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be . Ook goed, maar anders. Gemoedelijker. Minder saai. Foto’s. Nogal welwillend tegenover het Kortrijkse stadsbestuur. Marc is een echte positivo.

Dan hebben we intussen nog dat rioolkrantje van ene Walter Maes.
De naam wordt hier niet vermeld, want die maakt ons enkel verdrietig. Door velen niet meer gelezen. Geeft en heeft geen feitelijke kennis. Zeer perfide.

Iets is Negatief of Positief

Even tussendoor.
Ik ben het beu dat kortrijkwatcher wordt uitgescholden als een negativo.
U weet dat de gemiddelde janmaat in heel zijn leven passief 3.000 woorden kent (verstaat) en er daarvan ongeveer 300 ook actief gebruikt.
Tot die 300 behoren woorden als “negatief” en “positief”.
De term “constructief” wordt dan weer gebruikt door de betere elite. (Het woord “opbouwend” is alweer van een lagere orde.)

Op batterijtjes staat een plus (+) en min (-) teken.
Dat is opdat u dat ding op de juiste manier zou kunnen monteren in uw dildo.

Kortrijkwatcher schrijft gewoon wat de plaatselijke pers niet kan, mag of durft te schrijven.
Niet kan.
Niet mag.
Niet durft.
Drie dingen tegelijk en u mag kiezen wat het meest in geding is. Als u zelf journalist was.

Kortrijkwatcher vertelt alles wat het College van Burgemeester en Schepenen niet vertelt.
Ook veel dingen die gewoon saaie kost zijn. Info.
These en antithese. Jongens toch: synthese ! Pundit ! Samizdat ! Underground ! Happening !
Waar of onwaar? Juist of niet juist?
Toen wijlen Godfried Bomans zéér lang geleden een keer hoofdschuddend het Kortrijkse stedelijk museum verliet mompelde hij: “ik wou dat ik twee hondjes was, dan kon ik samen spelen.”

Wacht maar tot morgen of zo.
Dan leest u hier alweer zaken waarvan u omver valt.
Kortrijkwatcher helpt u dan weer recht.

P.S.
Wat er mij enorm intrigeert in die stadsbegroting 2006 is dat bepaalde voorziene “buitengewone” uitgaven net dezelfde zijn als die van dit jaar. Asfaltlagen. Betonverhardingen. Aanpassingswerken. Voetpaden. Westelijk Ring. Energiebesparende maatregelen. Legionelladecreet.
En in het OCMW-budget is het wel lastig om op te sporen dat alle medewerkers van het OCMW gratis een rookalarmsysteem kregen. Als dat geen positief nieuws is.

Wil je nog wat weten? Schepen Jean de Bethune leest zijn email niet.

“Het Kortrijks Handelsblad” is onmisbaar geworden !

Koop aanstaande vrijdag 15 december allemaal “Het Kortrijks Handelsblad”.
In dit weekblad staat soms wel nogal veel narigheid te lezen, maar uiteindelijk is het alhier de enige krant die nog wat plaats ruimt voor de Kortrijkse politiek.

Bij de laatste begrotingsdebatten in de Raad (zittingen van 12 en 13 december) lieten de lokale persjongens van de dagbladen (concreet: “Het Nieuwsblad” en “Het Laatste Nieuws”) compleet verstek gaan. (Een blad als “De Morgen” heeft enkel belangstelling voor Gent en Antwerpen.)

Lezers van deze kranten blijven dus nu volkomen in het ongewisse over de stadsbegroting 2006, die van het OCMW, de belastingen, het financieel meerjarenplan (met onze stadschulden), het jaaractieplan 2006 (met de voorgenomen investeringen), de financiering van de gemeentelijke vzw’s, enzovoort.
Zij weten dientengevolge ook niet wat de oppositiepartijen daarover zoal te zeggen hadden.
Dit is ongehoord. Kortrijk is Bommerskonte niet. Kortrijk is een centrumstad.

De journalist van “Het Kortrijks Handelsblad” zat er op die laatste hyper belangrijke Kortrijkse Raad (met de begroting van het verkiezingsjaar dan nog) dus helemaal alleen voor.
Het is niet de eerste keer dat de plaatselijke dagbladpers zich niet vertoont op de zittingen van de gemeenteraad. Of te laat komt. Of te vroeg wegloopt.
(Zo komt het bijvoorbeeld dat lezers van deze dagbladen nog niet hebben vernomen dat de stad minstens 5 miljoen euro incasseert door de verkoop van Electrabel-aandelen aan Suez. Alsof dat geen nieuws is.)

Soms hebben de persjongens wel eens goede redenen om weg te blijven uit de gemeenteraad.
Er is ergens net weer iets aan het branden. Er is een mus van het dak gevallen.
Een andere reden ligt ook wel een keer aan het feit dat de lokale pers wekelijks en nog de dag zelf gebrieft wordt door het Schepencollege over de genomen beslissingen. Raadsleden moeten daar weken nadien nog op wachten.
De pers krijgt ook zo nu en dan een primeurtje ingefluisterd van de burgemeester of een of andere schepen. (Sommige journalisten krijgen daarvoor dan een premie van de hoofdredactie.)
Met andere woorden: in een aantal gevallen is het voor de pers niet altijd helemaal nodig om present te zijn in de gemeenteraad.

Intussen wordt het stilaan duidelijk dat er in de regionale journalistiek – zeker op politiek vlak -een ware kentering aan de gang is.
De steeds talrijker opduikende stadsblogs in Vlaanderen zorgen voor een ware revolutie inzake (politieke) nieuwsgaring en stilaan ook duiding en kommentaar.
Zij worden onmisbaar voor de wakkere burger.
Er zijn ook slechte stadsblogs. Die van die Gentse meiskes bijvoorbeeld. “Gentblogt” lijkt eerder op een nummer van “Flair”. Oogt goed, maar is van een ondraaglijke lichtheid.

Kortrijkenaars ! Blijf op de hoogte.
Lees “Het Kortrijks Handelsblad”.
En ook kortrijkwatcher EN “kortrijklinksbekeken” (van raadslid Marc Lemaitre).

LED scherm op Grote Markt ?

Het gerucht loopt al sinds de voorbije zomer.
De stad zou nog dit jaar een groot LED scherm plaatsen op de Grote Markt.
De content zou beheerd worden door ‘t Stad. Er zouden aankondigingen op komen, agenda’s, zelfs live projecties van evenementen.
Het stadsbestuur is (was?) op zoek naar innovatieve concepten.

Van dit plan hoort men evenwel niets meer.
Een specifieke begrotingspost hieromtrent is niet te vinden. Ook nog nergens een aanbesteding of offerte gezien.

Ter info. Barco heeft al in 2003 een groot dynamisch bord geplaceerd in Glasgow. 55 m². Zichtbaar binnen een straal van 600 meter. Maar wel uitsluitend gevuld met advertenties.
In Eindhoven hangt er op de Markt een LEDscreen die niet enkel commercials toont maar ook een podium biedt aan mediakunstenaars.

Stuur uw creatieve en innovatieve ideeën naar het meldpunt op de Kortrijkse website.
Misschien komt er dan nog iets van.

EINDELIJK: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be

SP.A- raadslid (al sinds 1987 !) Marc Lemaitre is zeer recent gestart met een stadsblog.
Ondertitel: “Kortrijkzaan van links. Een weblog die kamp kiest: een bewogen kijk op Kortrijk.”

Iedereen blij.
Komt er in de Kortrijkse blogosfeer nu toch wel wat leven in de brouwerij. Alleszins minder groot verdriet.

Als mede gewezen ex-amadees (samen ‘s morgens staan rillen aan de poorten van Bekaert-Zwevegem en de soldaatjes van de Milac ongerust maken, die almoezenier ook !) weet ik pertinent goed dat de bedoeling van zijn weblog geheel niet electoraal is. Hoe zou dat kunnen? We gaan het anders zeggen: Marc meent het goed. En ongetwijfeld wil hij opnieuw mandataris worden. En niet enkel in de gemeentaad. Stel u voor: u hebt iets te zeggen en je wordt niet verkozen.

Overigens, waar zou hij als politiek harde werker, ideoloog, dossierkenner, niet-parvenu in de populistische democratie die we nu kennen zijn stemmen halen? Toch niet met een weblog zeker?
Het soort politicus waar Marc toe behoort is per definitie geen stemmentrekker.
(Het wordt ze overigens heel subtiel ook belet om het eventueel toch te worden. Er is altijd wel ergens een tafelspringer die in de weg loopt of met de pluimen gaat strijken.)

De Kortrijkzaan van links zal nieuws van de bovenste plank brengen, met uitleg en kommentaar die er niet naast zal kijken.
Waar “de marginalen uit de houtverwerkende nijverheid” (dixit Willy Brandt over de persjongens) nog raar zullen van doen. (Zullen de lokale journalisten er een stukje aan wijden? En daarbij tot de slotsom komen dat hun eigenste houtverwerkende nijverheid inzake stedelijk politiek nieuws althans nog nergens hout snijdt?)

Vandaag is er een primeur op de nieuwe “kortrijklinksbekeken”.
Stad Kortrijk krijgt 3,5 miljoen euro inkomsten uit de opbrengst van de verkoop van Telenet.
(Bovenop de minstens 5 miljoen uit de verkoop van onze Electrabel-aandelen.)
Voor meer uitleg, zie http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be

In zijn nawoord bij het laatste stuk over Telenet stelt Lemaitre dat die uitzonderlijke inkomsten op een jaartje van de verkiezingen op het stadhuis tot vinnige discussies zullen leiden.
Waar? In de gemeenteraad toch niet? In De Gilde? In het Middenstandshuis? Of gewoon thuis bij Marc Lemaitre? (Zeker niet open en bloot binnen het Schepencollege.)

“Met de SP.A-fractie gaan wij daarbij op de lijn blijven die we altijd gevolgd hebben. Van elke uitgegeven euro moet iedereen in Kortrijk beter worden.”
Tja. Hoe gaan we dat doen? De belastingtarieven verlagen?
Oei. Bestaat er ter linkerzijde een begrip als “algemeen belang”?

Het woord is nu aan SP.A-schepen Philippe De Coene.
Zal hij het op de volgende gemeenteraadszitting van november ook niet weten wat met dat geld te doen?
Net als de burgemeester met zijn 5 miljoen euro van Suez?

P.S.
De stadsblog van Lemaitre is ook heel dienstig voor komende kandidaat-raadsleden.
Saai! Jongens toch! Meiskes-kandiderende-raadsleden ! Lange stukken ! Nauwelijks tussentitels.
Plots zegt hij dan: “Herinner u het ontstaan van Telenet”. “ En dat er ook wat geld kwam van GIMV. En dat de intercommunales zoals Gaselwest daarbij ongewild bleven zitten met met 33,85 procent.
Ja, zeg. Marc, ik doe niet meer mee hoor ! Ik ga naar Den Trap. En ge zijt er nooit.

www.kortrijkwatcher.be

Lezeressen en lezers,

We zijn zopas gestart met een echte Kortrijkse website.
HET IS GEWOON NIET TE GELOVEN.
U hoeft nog niet te gaan kijken op dat spel want er staat nog niets op.
Die domeinnaam kan men ons alvast niet meer afpakken.
Dat is al iets.

De weblog http://users.skynet.be/kortrijkwatcher die u nu rustig aan het lezen bent blijft bestaan en wordt gelinkt aan de https://www.kortrijkwatcher.be . Zie “stadsblog” aldaar.
Intussen is alle hulp tegenwoordig welkom.
De bedoeling is dat de site uitgroeit tot een echte alternatieve Kortrijkse “elektronische” krant.

OP DIE KORTRIJKWATCHER MOET ER IETS GEBEUREN DAT DE MOEITE WAARD IS.
Voor mensen die echt, waarlijk, en nu eindelijk een beetje willen weten wat er in de Kortrijkse politiek (samenleving) omgaat.
Dus ook voor journalisten.

Groeten,

Frans Lavaert
Begijnhof 10
Kortrijk
GSM 0498/54 74 75