Category Archives: mandatarissen

De cumulaties bij de Kortrijkse N-VA (2)

Begin 2016 was Catherina Waelkens (N-Va) nog een tijdje (tot 25 januari) schepen.  Vandaar dat zij toen nog aangifteplichtig was.
Bezoldigde mandaten toen ( 3)
– schepen (geniet nu  dientengevolge van dit pensioen)
– FIGGA
– AGB SOK
Onbezoldigd (1)
– nog een keer SOK

En  toen is  zij na veel beraad  opgevolgd door Kelly Detavernier

Bezoldigde Kelly dan (op de website van Stad slechts 3.)
– Schepen (vanaf  25 januari).
– IMOG
– bestuurder én lid van het directiecomité WIV
– meewerkende echtgenoot in interieurbedrijf

Onbezoldigde Kelly:
NUL in Staatsblad van 11 augustus – zie pag. 259.
Hoe is dat mogelijk??
)
Volgens de website van Stad:
– co-voorzitter vzw FIK
– cvba Bitlar
– vzw Toerisme Leiestreek
– Leiedal (Algemene Vergadering, moet niet eens aangegeven)

An Vandersteene
Bezoldigd (3)
– schepen
– HOWEST
– vzw OVSG
Onbezoldigd (5)
– bestuurder bij de plaatselijke partij
– voorzitter vzw Sportplus
– voorzitter AGB Buda
– voorzitter adviescomité Sculpturen in de Stad
– ondervoorzitter vzw Zuidwest

De recordhouder: Rudolphe Scherpereel
Bezoldigd (4)
– schepen
– Leiedal
– nv Luchthaven Kortrijk
– afgevaardigd bestuurder nv ERES
Onbezoldigd (17)
(Volgens de website van Stad 12 en die vergen 80 uren werk;)
– RESOC Zuid-West-Vlaanderen
– vzw Ontmoetingscentra
– vzw Toerisme Leiestreek
– twee functies bij UNIZO
– cvba Kortrijk XPO
– vzw XIM en XOM
– BITLAR
– handelsdistrict Kortrijk
– MIC Vlaanderen
– vzw Mobiel
– nv én vzw Ondernemerscentra
– voorzitter Regionaal Overleg Platform Leren en Werken
– SOK
– voorzitter Toerisme en City Marketing Kortrijk

Piet Lombaerts is geen schepen, maar omdat hij bestuurder is bij intercommunales toch aangifteplichtig.
Bezoldigd (4)
– voorzitter gemeenteraad (dubbel presentiegeld!)
Gaselwest
– Eandis
– advocaat
Onbezoldigd (2)
– vzw Buda
– voorzitter vzw Stedelijke Musea

En dan hebben we nog Vlaams parlementslid en woelwater en ijdeltuit Axel Ronse.
(Hij heeft nu een woonst in Kortrijk.)
Bezoldigd (2)
– parlementslid
– voorzitter van commissie in het parlement
Onbezoldigd (4)
– drie functies binnen de N-VA (voorzitter plaatselijke afdeling, lid van de partijraad, bestuurder arrondissement)
– Eurometropool Kortrijk-Rijsel-Doornik

 

De cumulaties bij de N-VA-fractie / maar met een woordje vooraf

We beginnen met die fractie uit de zogenaamde meerderheid (de tripartite!) omdat zij de waarlijk meest ambetante, woelige partij is in Kortrijk.
Door toedoen van ons  pertinent vloms parlementslid  Axel Ronse (toen nog niet eens Kortrijkzaan) is Steve Vanneste (concurrent, non-conformist, deviant) uit de partij gezet.  In oktober vorig jaar heeft Steve  zich dan bekend tot het Vlaams Blok, omgedoopt tot  Belang.
En dan hebben we nog voormalig N-VA-schepen  Catherine Waelkens die begin 2016 spontaan als dusdanig ontslag nam.  Naar verluidt (ze zegt het zelf) omdat ze gewoon niets te zeggen had en een aantal collega’s aanzag als potverteerders.

We kunnen het niet genoeg herhalen, ook al omdat de “embedded press” er in het geheel niet over rept.
Dit bestuur van een centrumstad heeft decretaal gezien geen meerderheid meer. En dat staat nog altijd niet in de landelijke pers.

Het getuigt van heel veel lef (volksbedrog) dat het College zich steevast een stadscoalitie durft te noemen.

Bij de verkiezingen van 2012 behaalde de triparite samen 26.240 stemmen op 50.534.  Dat is  slechts 51,9 procent. Een nipte meerderheid van 22 zetels op 41.
Intussen  zijn nu er nu niet minder dan vier onafhankelijke raadsleden.
Twee ex-VB’er (met 3.772 stemmen in 2012) en twee ex-N-VA’ers (met 1.776 stemmen).

Als we die stemmen van de vier onafhankelijken  in mindering brengen heeft de zgn.  tripartite  nog 21.392 stemmen oftewel 42,3 procent van de kiezers.
En de gazetten blijven het maar hebben over “de stadscoalitie”…

Tja, dat moesten we toch nog een keer zeggen.
Dat moest ons toch nog eens van het hart.
Morgen dus pas meer over de cumulaties bij de N-VA.
Rudolphe Scherpereel is op zijn sokken een kampioenmandaathouder.
Wanneer doet hij dat allemaal?  Want hij heeft nog een beroep ook.

De cumulaties bij de Kortrijkse oppositie in 2016

CD&V
We vinden drie gemeenteraadsleden die aangifteplichtig zijn (waarvan één ook parlementslid).
Voor de volledigheid vermelden we nog gouverneur Carl Decaluwé en parlementslid plus deelsenator Sabine de Bethune

Roel Deseyn (totaal: 7)

Bezoldigd (2):
– volksvertegenwoordiger (federaal)
– raadslid

Onbezoldigd (5)
– twee functies binnen zijn partij
– bestuurder KH Sint-Leonardzonen
– bestuurder vzw Media
– voorzitter vzw Tuinhier

Jean de Bethune (totaal 25)

Bezoldigd (9):
– bestendigd gedeputeerde
– raadslid
– bestuurder Leiedal
– bestuurder en lid van het directiecomité WIV (vliegveld)
– bestuurder cvba Eigen Haard is Goud Waard
– voorzitter POM West-Vlaanderen
– voorzitter Academie voor de KMO
– bestuurder nv ILKW

Onbezoldigd (16):
– ondervoorzitter RESOC
– lid van het bureau  Eurometropool
– voorzitter ERSV West-Vlanderen
– bestuurder cvba Kortrijk XPO
– voorzitter nv Winkelcentrum
– voorzitter vzw XIM
– voorzitter Stichting de Bethune
– voorzitter vzw Parochiale Werken Marke
– voorzitter nv Kasteel ‘t Hooghe
– voorzitter Kerkraad Marke
– bestuurder Muziekvereniging vzw Sint-Jan
– voorzitter vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen
– voorzitter nv Ondernemerscentrum Kortrijk
– voorzitter nv RTW
– zaakvoerder bcba Ter Looveren
– voorzitter Theater Antigone

Lieven Lybeer (totaal 13)

Bezoldigd (8):
– provincieraadslid
– raadslid
– bestuurder IMOG
– bestuurder cvba Eigen Gift Eigen Hulp
– bestuurder cvba Eigen Haard is Goud Waard
– lid van de politieraad
– bestuurder cvba Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij
– bestuurder Howest

Onbezoldigd (5):
– lid van de schoolraad BuSO De Kouter
– voorzitter vzw Karweibedrijf
– bestuurder Kringloopcentrum en vzw Constructief
– bestuurder vzw Mobiel
– voorzitter vzw PWA

Sabine de Bethune (totaal 13)

Had twee bezoldigde functies in 2016: Vlaams Parlementslid en lid van het bureau van de Senaat als deelsenator.
Daarnaast nog 9 onbezoldigde mandaten,  maar niet echt van plaatselijk belang.

Carl Decaluwé (totaal 16)

Slecht één bezoldigde functie: gouverneur !
Daarnaast nog 15 onbezoldigd.
We vermelden er slechts 2 van: lid van het bestuurscomité van de KULAK en voorzitter van de West-Vlaamse Politieschool .

GROEN
Ja!  Er is een Groen gemeenteraadslid met aangifteplichtige mandaten!
Dat komt omdat hij bestuurder is bij een intercommunale.

Mattias Vandemaele

Bezoldigd (3):
– raadslid
– bestuurder IMOG
– bestuurder parkeerbedrijf Parko (nu niet meer)
Vergeten: aangifte van beroep.

Onbezoldigd (geen)

 

 

 

 

 

De cumulaties van Kortrijkse politiekers

Vandaag 11  augustus verschenen in het Staatsblad (eerste editie) de aangiften van de cumulaties in 2016 van politici en bepaalde andere Belgische notabelen.  900 bladzijden lang.
Doe geen moeite om op te zoeken hoe het gestaan is met onze Kortrijkse politiekers.
Wij doen het helemaal voor u, beste (trouwe) lezer van kortrijkwatcher.
Bedankt voor het kijken, straks.  Morgen of overmorgen.

Hoeveel petjes draagt SP.A-schepen Axel Weydts nu eigenlijk? (2)

Volgens ‘Knack’ dus (5 juli, pag. 29) heeft de schepen 8 bezoldigde mandaten en zou hij bruto 7.680 euro (kunnen) verdienen , als hij tenminste alle vergaderingen zou bijwonen.
Op de website van Stad telt hij 7 betalende mandaten.
Aldaar vernemen we dat hij nog 3 onbezoldigde functies bekleedt:  voorzitter van Parko (zéér tijdrovend! gaat ook over fietsbeleid) , bestuurder bij Resoc (een praatbarak waar niemand iets van hoort) en de Politieschool van West-Vlaanderen.
(Axel is wel ooit soldaat geweest.  Kan helpen.)

In ‘Knack’ kreeg Weydts nog de gelegenheid om te reageren op de in het weekblad gepubliceerde lijst.
Hij zegt: “Ik ben nooit vragende partij geweest voor bijkomende mandaten. Daar kan zeker nog in gesnoeid worden, wat ik trouwens nu al doe.  Als de partij me dat vraagt, geef ik die mandaten meteen en met plezier op.”

We hebben geen enkele weet van mandaten waarin de schepen dit of vorig jaar al heeft gesnoeid.
Er zijn al wel mandaten die intussen spontaan zijn verdwenen (de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning) of dat nog zullen doen (de intercommunale vliegveld Kortrijk-Wevelgem).

Politici hanteren vaak als excuus voor hun ongebreidelde cumulaties het argument dat gaat om bevoegdheden die gelinkt zijn aan burgemeester of schepen of nog wat anders.
Waarvoor is schepen Weydts in Kortrijk dan bevoegd?
Voor de domeinen mobiliteit, openbare werken, parkeerbeleid, publiek domein.
We zien weinig verband met het feit dat hij bestuurder is (was) van Goedkope Woning, dat hij lid is van de politieraad, bestuurder van de Politieschool, en van de intercommunale vliegveld Kortrijk-Wevelgem (WIV).
(Over zijn mandaat bij Leiedal is discussie mogelijk.)

Uitgebreide cumulatie is zeker niet noodzakelijk te wijten aan de graaicultuur van politici.  Alstublieft zeg.
We scheren ze niet allemaal over dezelfde kam. Tenzij deze.
Vaak gaat het verzamelen van mandaten banaal weg gepaard met pure electorale bedoelingen: men geraakt door cumulaties meer bekend,  en bij sommige mandaten kan men des te beter aan dienstbetoon (cliëntelisme) doen.
Cumulaties verhogen tevens het prestige van de mandataris binnen de partij. (Een niet te onderschatten feit, zeker als hij/zij het zogezegd goed heeft gedaan.)

Wat ons bij bepaalde cumulaties nog het meeste ergert is het feit dat de politici met vele petjes niet eens de tijd hebben om zich echt bezig te houden met de materie van hun functies,  of er gewoon niets van kennen.  Zij hebben intussen daarom nog meer (betaalde) medewerkers nodig, of ze dagen niet eens op  in vergaderingen van de besturen waar ze lid van zijn.

Een voorbeeld

Schepen Weydts is (als provincieraadslid, want dat is hij ook nog!) gemandateerd als bestuurder én directielid van de WIV.
We zeggen niet dat je om dat aan te kunnen moet piloot zijn.  Neen.  Zeker niet.  Maar je moet toch enige voeling hebben met luchtvaarteconomie, of belangstelling vertonen  voor het luchtvaartgebeuren in het algemeen.
Je moet toch al een keer op het vliegveld zijn geweest, meermaals gesproken hebben met gebruikers (firma’s) van het vliegveld.  Ook beetje kennis hebben van enkele fundamentele technische termen (wat is een ‘localizer’, wat betekent  IFR?) en ja – nog een balans kunnen lezen ook.
Het management en de directeur geargumenteerd kunnen beoordelen. (De juiste vragen stellen.)

Dit jaar 2017 zijn er al negen bestuursvergaderingen geweest bij de WIV.
Welnu, de bestuurder én lid van de directie van het vliegveld –  genaamd Awel Weydts –  was  twee keer aanwezig op die vergaderingen.
Soms liet hij zich niet eens verontschuldigen.
Dit soort van gang van zaken stoort bij bepaalde cumulaties van bepaalde politiekers.
Niet de graaicultuur, die er vaak niet eens iets mee te maken heeft.

P.S.
In hoeverre schepen Weydts bijv. de tweewekelijkse bestuursvergaderingen van Leiedal bijwoont , kunnen we niet nagaan.  De intercommunale publiceerde dit jaar nog geen enkel verslag, en als men het doet (vorig jaar dan) worden de namen van de aanwezigen niet vermeld.
(De voorzitter van Leiedal, raadslid Koen Byttebier (VLD) is daar niet van op de hoogte.)
Zijn aanwezigheid  en eventuele inhoudelijke inbreng  in de Provincieraad hebben we niet gecheckt.  Geen tijd.   Staat nu en dan als dusdanig toch wel in de pers.  Communicatie.

 

 

Hoeveel petjes draagt SP.A-schepen Axel Weydts nu eigenlijk? (1)

Het weekblad “Knack” van ll. 5 juli (pag. 27-33) heeft het  over de graaicultuur van politici en verbindt beetje jammer de vraag verdienen onze politici te veel?” met het tellen van de bezoldigde mandaten van vijf politici uit centrumsteden die bekend staan om de vele petjes die ze dragen.

En waarlijk, onze plaatselijke schepen Axel Weydts is daarbij!
Volgens “Knack” telt de nieuwe SP.a-schepen 8 bezoldigde mandaten.
Op de website van Stad kan men sinds enige tijd de lijst vinden van de mandaten van burgemeester en schepenen.  Daar krijgt Weydts 7 betaalde mandaten, waarvan twee in intercommunales (WIV en Leiedal).

We overlopen nu even het lijstje van “Knack” met daarna telkens – cursief gedrukt dan  – een vergelijking met de informatie die te vinden is op de website van Kortrijk.  Zoek de verschillen.

1.  Schepen.
–  Volgens “Knack” is hij bevoegd voor o.a. Mobiliteit, Openbare Werken en Parkeerbeleid.  (Daar moeten we wel aan toevoegen: “Publiek Domein”.)
Met dit mandaat van schepen alleen verdient hij maandelijks 6.379 euro bruto.
–  De site van Stad geeft hetzelfde bedrag aan, maar vermeldt ook het netto-maandelijks inkomen voor dit mandaat:  slechts 3.272 euro.  Zeg !!

2.  Provincieraadslid.
– 
Bruto per vergadering (met max. 48 per jaar): 201 euro.
–   Hier geen presentiegeld aangegeven.  Wel een netto-maandelijks werkelijk ontvangen bedrag van 775 euro.  Weydts voegt hier aan  toe dat hij voor die 48 vergaderingen  288 uren aan het werk is (voorbereidingen inbegrepen).

3. Bestuurder intercommunale Leiedal.
–  Bruto per vergadering: 178 euro. Max. 20 vergaderingen per jaar.
–  Zelfde bedrag per zitting. 60 uren werk.

4.  Lid Politieraad Vlas.
–   201 euro bruto presentiegeld. Max. 7 vergaderingen.
Knack meldt hier dat dit mandaat in september ten einde loopt.
–  Geen presentiegeld aangegeven. 18 uren werk. Netto-maandelijks ontvangen bedrag (in 2016): 94 euro.

5. Bestuurder Goedkope Woning.
–  178 euro.  Maar dit mandaat is gestopt op 30 juni 2017.
  Geen presentiegeld aangegeven.
10 vergaderingen.  Maandelijks netto 53 euro.
20 uren werk.
(N.B.  We weten wel niet of Weydts nu bestuurder is in de nieuwe gefusionneerde huisvestingsmaatschappij.)

6. Bestuurder NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem.
–  201 euro. Max. 5 vergaderingen.
–  Twee vergaderingen per jaar.   6 uur werk.  Netto maandelijks: 24 euro.

7 en 8.  Bestuurder EN directielid West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem.
(Knack vergist zich in de naamgeving van deze intercommunale WIV. )
–  201 euro.  Max. 10 vergaderingen. De WIV wordt waarschijnlijk dit jaar opgedoekt en vervangen door een NV. Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem.
–  Hier 202 euro.  20 uren werk.  Enkel  mandaat bij DC is vermeld.

Wat zou schepen Weydts dan bruto kunnen verdienen??
Volgens Knack 7.680 euro.  Indien hij met zijn cumulaties ten minste op alle vergaderingen zou aanwezig zijn.
De website van Stad geeft enkel het bruto-inkomen aan als schepen: 6.379,07 euro.  En voor enkele neven-mandaten (niet alle) het  bruto- presentiegeld.

P.S.  (1)
“Knack”  somt enkel de bezoldigde mandaten aan.
En zo weet de lezer niet dat Weydts ook voorzitter is van het autonoom gemeentebedrijf Parko.  Een functie waar hij waarschijnlijk zéér veel tijd in stopt.
P.S. (2)
Het weekblad gaf de schepen de gelegenheid tot een wederwoord.
We komen daar wel nog op terug.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsleden kunnen nog altijd zichzelf bekijken tijdens de zitting

Morgen 27 juni zijn er voorbereidende raadscommissies voor de gemeenteraad van 3 juli.
We willen bij deze gelegenheid enkele raadsleden de raad geven om even hun eigenste gedrag (gedragingen) te bekijken tijdens de laatste zitting van  de maand juni.  (Van vroeger mag ook.)

Dat kan (dag en nacht op Tinternet) altijd bekeken via de live-stream op de website van stad Kortrijk.
Het loopt bij bepaalde raadsleden werkelijk de spuigaten uit, – hoe ze blijkbaar met hun eigenste “thuiswerk” (of nog wat anders) bezig zijn tijdens het verloop van de zitting.
De nogal bekende Kortrijkzaanse journalist Joost Devriesere  (werkzaam bij Knack-Focus) kon het laatstleden  blijkbaar ook niet meer aanzien.
Nog onlangs vroeg hij zich op FB geheel terecht af of er geen ogenblik  kan komen dat er een raadslid zijn (haar) strijkplank zal meebrengen naar het stadhuis.  (Reacties bleven achterwege.)

Misschien had hij het daarbij bijna letterlijk (zonder haar naam te vernoemen) over raadslid Phyllis Roosen (SP.a) die waarlijk al jaren tijdens iedere zitting (jawel!) van het begin tot het einde naarstig aan het werk is op haar laptop.
Een heel ander, maar waarlijk zéér erg geval is Mohamed Ahouna (VLD).  Hij kijkt gewoon geen seconde op. Toestel op de schoot, en maar tokkelen en nogmaals tokkelen… Als hij niet even oppast merkt hij niet eens dat de gemeenteraad is afgelopen….

Voormalig schepen Koen Byttebier (VLD) is intussen nog drukker dan voorheen  in de were met van alles en nog wat , – met twee tools tegelijk: een laptop én een smartphone.
Ook – fractieleider nog  wel – Wouter Allijns (VLD) is hoofdgebogen continu in de weer met een smartphone, soms verborgen op zijn schoot.

Nieuwbakken schepen Arne (VLD) kan er ook wat van.   (Ook vaak bezig met toestelletje  tussen de benen.)
En waar is schepen Bert Herrewyn (SP.a) eigenlijk voortdurend naar aan het kijken?  Op zijn groenkleurig scherm?
En voormalig schepen Marc Lemaitre (SP.a) kan wel goed verbergen dat hij zich tijdens de zitting graag onledig houdt op FB.

 

Waarom wil het Kortrijkse OCMW nu nog per se een secretaris?

Al sinds 1 juni 2014 zit het OCMW zonder secretaris!
Pas in maart van dit jaar besliste de OCMW-raad dat de functie opnieuw moest ingevuld..
Kandidaturen moeten nu ten laatste binnen op 7 mei en de aanstelling van de nieuwe secretaris zal ingaan op 13 juli.

Waarom is dat allemaal zo raar?
Wel.
Vanaf begin 2019 worden alle OCMW’s ‘ingekanteld‘  (zo zegt men dat) in de gemeente.
Concreet betekent dit dat de gemeenteraadsleden tegelijk ook het mandaat van lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zullen opnemen.  En de voorzitter van de gemeenteraad zal tevens de voorzitter zijn van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.  De leden van het schepencollege vormen dan het Vast Bureau.  De voorzitter van dat Bureau is de burgemeester.

In Kortrijk krijgen we dan telkens per maand (?) twee gemeenteraden – al of niet na elkaar – waarvan één – laat ons zeggen –  gaat over OCMW-materie.
In elke gemeente komt er één “secretaris-directeur” en één financieel directeur die zowel ten dienste staan van het ‘OCMW’ als van de gemeente. (Gemeenten met meer dan 60.000 inwoners kunnen een adjunct-secretaris-directeur aanstellen.)
De gemeenteraad doet de aanstellingen binnen zes maand nadat het ambt vacant is geworden.  Om de continuïteit van het bestuur te waarborgen kan de invulling van de eerste secretaris-directeur  en de financieel directeur evenwel al gebeuren per 1 augustus 2018 !
Met andere woorden:  de nieuwe OCMW-secretaris kan tegen die datum al zijn job kwijt geraken…
Of is het misschien net de bedoeling dat de huidige stadssecretaris én huidige stadsontvanger aan de dijk worden gezet?  Vervangen worden door de secretaris én ontvanger van het OCCMW???

Het botert al een tijd absoluut niet tussen die twee hoogste stadsmedewerkers (decretale graden!) en het schepencollege.
(Staat nog altijd niet in onze gazetten.  De ingebedde perse van de dode bomen.)

Het schepencollege halveren?

In de plenumvergadering van de Kamer (16 februari) heeft volksvertegenwoordiger én Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne gepleit voor de afschaffing van Senaat en provincies, alsmede voor een halvering van parlementsleden,  tevens colleges en gemeenteraadsleden.

Een halvering van het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) zien we hier op de redactie van deze plaatselijke krant niet zitten.  Niet om praktische reden, noch om theoretische reden.
(En – eerlijk gezegd – ook onze burgemeester ook niet.  Met zijn tripartite.)

Laat ons eerst even het Kortrijkse CBS van naderbij  bekijken.
Burgemeester en OCMW-voorzitter inbegrepen telt ons CBS negen leden.  Samen zijn ze bevoegd over niet minder dan 68 materies (nu ‘beleidsitems’ genoemd).  Voor de meesten van hen vergen die bevoegdheden een volledige dagtaak.

Neem nu willekeurig iemand als Philippe De Coene.  Zijn dagtaak.
Naast het OCMW-voorzitterschap dient hij zich nog onledig te houden met 12 gemeentelijke materies: sociale zaken, armoedebestrijding, consumenten, ICT, welzijn, kinderopvang, vrijwilligers, gezinsbeleid, sociale economie, het meldpunt, gelijke kansen, flankerend onderwijsbeleid.  (Daarnaast is er nog een cumulatie als voorzitter van het bestuur AZ Groenige.)

Ook onze  burgemeester-parlementslid  bekommert zich om 12 beleidsitems (vooral m.b.t. veiligheid).
Verder.
Rudolphe Scherpereel: 11 items (vooral verband houdend met handel en nijverheid).  Bert Herrewyn: 9 (vooral milieu).  Wout Maddens: 8 (vooral ruimtelijke ordening).  Kelly Detavernier: 5 (vooral financiën).  An Vandersteene: 5 (vooral cultuur en sport).  Axel Weydts: 5 (vooral mobiliteit).  Koen Byttebier: 4 (vooral facility en burgerzaken).
We zien waarlijk  niet in hoe men al  die materies in handen van bijv.  slechts  4 schepen zou kunnen onderbrengen.  Overigens zou het gevolg daarvan zijn dat die vier schepenen voor al dat werk moeten beroep doen op sterk bemande kabinetten.

Over beleidsdomeinen

Laat ons de zaak nu even  puur theoretisch bekijken.
Met de invoering van de nieuwe BBC (beleids- en beheerscyclus) is het beleid nu ingedeeld in ‘beleidsitems’ gegroepeerd in ‘beleidsvelden’  die op hun beurt zijn ondergebracht in ‘beleidsdomeinen’.
Voorbeeld: het beleidsitem “zwembaden” behoort tot het beleidsveld “sport” en tot het beleidsdomein “vrije tijd”  (in Kortrijk: “mens”).

De beleidsitems zijn vrij te kiezen  door het CBS.  In Kortrijk tellen we er dus 68.
De beleidsvelden zijn door de Vlaamse regering vastgelegd.  Het zijn  er tien, gecodeerd van 0 tot en met 9.  We sommen ze even op: algemene financiering, algemeen bestuur, zich verplaatsen en mobiliteit, natuur en milieubeheer, veiligheid, ondernemen en werken, wonen en ruimtelijke ordening, cultuur en vrije tijd, leren en onderwijs, zorg en opvang.

Lezer, vraag nu eens aan onze  burgemeester hoe hij denkt om die tien beleidsvelden onder de hoede te kunnen brengen van bijvoorbeeld vier schepenen.
Ha! We weten het.
De gemeenteraad heeft namelijk (budgettair) gekozen voor vier ‘beleidsdomeinen‘: algemene financiering, bedrijfsvoering, mens, ruimte.
Voor ieder domein één schepen?  Kan dat?
Ja, met telkens een kabinet van een tiental medewerkers?
En de vier schepenen die louter bij gebrek aan tijd absoluut geen beroep meer kunnen uitoefenen.  Geen les meer geven. Geen winkel openhouden.  Geen ICT-bedrijf runnen.
Geen mandaat (voorzitterschap!) hebben in intercommunales als Leiedal.  En ongetwijfeld  niet meer kunnen cumuleren als parlementslid….

Driedaagse inspiratiereis naar Turijn kost een Kortrijkse schepen 2.028 euro

 

Woord vooraf.
Staat niet de gazet(ten.

De heenreis ging op woensdag 7 september met Brussel Airlines naar Milaan en dan per autocar naar Turijn.

Het selecte gezelschap vertrok uit Kortrijk om 6 uur ‘s morgens en kwam pas aan in Turijn om 16u30.
De terugreis ging op vrijdag 9 september door met een directe vlucht Turijn-Brussel.  (Zo’n retourvlucht kost in september zowat 500 euro.  Of toch minder dan 600 euro.)

Men overnachtte in hotel NH Torino Plazza Carina.  Normale prijs voor een overnachting  is zowat 160 euro.  (Of toch minder dan 200 euro.)

De inspiratiereis voor allerhande notabelen  (ondernemers, architecten, politici en andere beleidsmakers) uit de regio is een jaarlijks terugkerend gebeuren ingericht door de vzw Design Regio Kortrijk. De praktische organisatie is in handen van het reisbureau MI Agency uit Kortrijk.
Kostprijs per persoon voor wie een twin-kamer koos: was dit keer  1.830 euro. Enkele kamer: 1.990 euro.  In die prijs was de reis inbegrepen, de twee overnachtingen plus de maaltijden, een fietstocht  en de enkele bezoeken.
De factuur voor schepen van cultuur An Vandersteene is zopas volledig uitbetaald door Stad:  2.028 euro (dossierkosten , bijstand en annulatieverzekering inbegrepen).
Op de foto’s die schepen-deelnemer  Koen Byttebier alweer op FB publiceerde is in elke geval te zien dat ook de burgemeester en schepen Wout Maddens  van de partij waren.
Welke instanties hun reis betaalden weten we niet.
(In elk geval wij, Kortrijkzaanse belastingbetalers.)

P.S.
Onze opiniërende hoofdredacteur van Kortrijkwatcher was de voorbije zomer (hoogseizoen!)  voor een drietal weken in Zuid-Italië.   Ter vergelijking.

Met Al Italia via Rome naar Brindisi gevlogen, heen en terug. Vele honderden kilometers  rond gereisd met een huurwagen. Die inspiratiereis van drie weken lang kostte hem ietwat wat meerdan 2.028 euro.  Namelijk zowat 2.500 euro.  Alles incluis. ( Drank inbegrepen.)