Category Archives: mandatarissen

Mayor’s Charity Dinner for Mr. & Mrs. Lieven Lybeer (2)

Komend weekend zal onze township het minstens drie dagen moeten stellen zonder Connie en Lieben. ‘t Zal raar doen, in het straatbeeld. Maar u bent tenminste nu al verwittigd.
Om welke tijd het gezelschap bijvoorbeeld zondag a.s terug zal arriveren is nog te berekenen. Zie voetnoot 3.
Politie is verwittigd over leegstaande sociale woning vanwege vakantie.

Het echtpaar vertrekt me dunkt nu vrijdag a.s. alweer naar onze zusterstad Windsor-Maidenhead.
Niemand die het weet. De Gildemannen? De Unie van de Zorgelozen? Wij allemaal (kwantitatief), van die zustersteden. Waartoe dat allemaal (kwalitatief) dient?
LIEBEN TOCH ! Zet dat toch een keer op uw website. Dat we in de gilde weten.

Waarom mogen wij Kortrijkzanen dan nooit eens onze mandatarissen uitwuiven als ze in onze naam op dienstreis vertrekken? Meer zelfs: op buitenlandse, diplomatieke missie. Om Kortrijk op de wereldkaart te zetten ?
Op het station? Op het vliegveld?
Hebt u zich dat al een keer – ernstig nu – bij uzelf dan afgevraagd?
WIJ hebben er toch voor ze gestemd? Wij zien ze toch graag, en omgekeerd? Als het niet waar is, moeten ZIJ het maar een keer zeggen. WIJ doen niet voort met zo’n liefdadigheidgasten. Het is toch waar zeker? Alstublieft zeg. Nu gaat het om het EURODISTRICT.

Onder Hitler of Dewinter zou het terzake uitwuiven wel wat anders zijn geweest! Of onder nieuw VB-raadslid Eric Flo, hier en nu.

Dat was een woord vooraf. Peptalk.

Net als vorig jaar is schepen Lieben Lybeer en eega afgevaardigd op een Mayor’s Charity Dinner. Zie stuk van 22 februari 2006.
Al vergeten dat de “Deputy Mayor of Kortrijk” laatst nog (7 november vorig jaar) met zijn honourable wife aan representatie deed ter gelegenheid van het concert “Flanders Remembers” in de Chapel van de Royal Hospital, Chelsea. Londen. “Especially for the occasion” waren zij daar. Geen Bral, toenmalig schepen van cultuur. De receptie werd verzorgd door 42 studenten van St.Nicholas School of Catering. Plus hun tutors. Of course met Belgian beer.

Vorige keer ging het liefdadigheidsfeest van Maidenhead door in de ‘Desborough Suite’ – soort schouwburg – van de Town Hall. Zo’n decor moet toch vreemd aandoen voor een bij de kaders en kardinaal Cardijn gestaalde ACV-gildeman? (De grandeur van Maidenhead is met Ascot en Eton niet te vergelijken met die van Kortrijk.) En onze schepen weet toch – als fervente voorstander én grote geldschieter van alles wat met “sociale economie” heeft te maken – dat caritas nergens toe leidt?

De opbrengst bedroeg toen 3000 pond (weet de schepen dat al?) en ging naar de Thames Valley and Chiltern Air Ambulance Trust. Concreet: naar het onderhoud van een overjaarse helicopter die volgend jaar zeker moet vervangen worden. Tickets kostten toen 40 pond, exclusief de wijn.
Nu betaalt Stad 150 euro voor het etentje.

Wat de (persoonlijke) inbreng van schepen Lybeer (Stad) in de sponsoring toen is geweest laat zich raden, maar ook dit keer heeft onze député van de burgemeester opnieuw relatiegeschenken mee voor een onbekend bedrag.
En wat voor? Stel u voor: een grote reproductie van een bladzijde uit www.kortrijkwatcher.be. Bestaat hoor.

Vorige keer begaf Lieben zich met de wagen naar Maidenhead en kreeg daarvoor een kilometervergoeding van 32,5 centen. Wordt het nu een vliegtuig als vervoermiddel? In elk geval komt een bedrag van 175 euro ongeveer overeen met een ticket naar Heathrow.
Vorige keer kostte heel de bedoening 445 euro, zonder de relatiegeschenken, de reisverzekering en de wijn. Ditmaal 400 euro. Driedaagse City Trip. Overigens betaalde het “Twinning Committee” (gaat over zustersteden, ‘t is daar op zijn Engels nog erger dan bij ons) vorig jaar zelf het verblijf en waarschijnlijk ook de deelname aan het banket.

(“We zaten aan, aan het banket”, zei de betreurde Hollandse cabaretier Toon Hermans. Niet: “We zaten aan het banket”.) Hoe zegt men dat in het Engels?

Het wordt nu toch tijd dat we met zijn allen de schepen Lieben sponsoren voor de aankoop van een smoking. Telkens hij erop uittrekt moeten we die huren. 75 euro.

De kosten voor de uitstap worden gefinancierd door art. 76320/124-16 van de begroting. “Reis- en verblijfkosten personeel en mandatarissen”, in de rubriek “jeugd, volksontwikkeling, kunst” dan.
Daar staat 2.756 euro op. Vorig jaar: 13.475 euro !

Nog altijd niet gevonden waartoe het Mayor’s Charity Dinner dit jaar is opgezet.
Zelfs niet op de website van de “Royal Borough of Windsor and Maidenhead”. www. rbwm.gov.uk.
Ook niet in de rubriek aldaar, speciaal gewijd aan de zustersteden. Het “twinning committee” met zijn “activities”.
Even bellen naar Lieben.

P.S. (1)
Zullen hoogst waarschijnlijk nog aanzitten, aan het banket:
tenminste onze eigenste zustersteden
– Bad Godesberg (Christoph Bruse en Barbara),
– Frascati (Amedeo Fracatini en vrouw)
– Saint-Cloud (Annie Valverde en Claudine Berthout).

Allemaal goede kennissen van het echtpaar Lieben Lybeer.
Het wordt een leuk weerzien. Zou er ook willen bij zijn. Met een tafelrede over de sociale economie, subsidiair de non-profitsector in onze town. Hoe “buurt- en nabijheidsdiensten” vertalen? Bledi?

P.S (2)
Niet vergeten, Lieben en Connie.
De Mayor van de Borough is nu councillor Margaret Cubley. Gemakkelijk te herkennen. Eerder volslank en grote bril. Heel gewoon kapsel. Goedlachs.
Hoe aanspreken? Na ‘formal introductions’ (“how is it with you?” ) als Madam Mayor. Alhoewel ze als titel draagt “The Worshipful the Mayor of the Royal Borough”.
Niet vragen van welke partij zij is.
ALTIJD TONG IN KAAK HOUDEN. Of snor.
Als u achteraf nog afspraken met Madam wil regelen om in de Gilde of de Zypte te resideren, hou er dan rekening mee dat zij zowat 650 engagements per jaar heeft. Zonder spreekuren. Dus: 6 weken tevoren bellen naar 01628 796223.
Zie voor alles en nog wat (ook de biografie, als u op een goed blaadje met Madam wil staan) op www.rbwm.gov.uk/web/members_mayoralty.htm.
Email: mayors.parlour@rbwm.gov.uk .

P.S (3)
Zondag is summertime.
Hoe laat zal Connie in Maidenhead de wekker zetten om samen met Lieben op te staan en tijdig in Kortrijk terug te zijn, ter voorbereiding van het schepencollege van dinsdag?
Engeland (onderdeel van U.K) is een raar land. Ze rijden daar links.
GMT does not switch on summer time!
UK switches to British SummerTime (BST) witch is an hour ahead of GMT.
Ja, GMT = UK Standard Time.
En UK Summer Time = BST. GMT + 1.
Maar GMT is een verouderd begrip. Kenners hebben het nu over UTC, Universal Time Coordinated. Vrijwel gelijk aan GMT, maar gebaseerd op de atoomklok.
Connie! Blijf gewoon minder lang treuzelen in de badkamer en je komt er wel.
Als er geen mist is over het Kanaal. Engelsen zeggen dan dat Europa is geïsoleerd. Goed grapje Lieben, voor aan het banket aldaar. Gele lachjes verzekerd.
_____

Maar dat is politiek !
TOT ZOVER HET WERELDNIEUWS.
TERUG NAAR DE STUDIO’S VAN WTV.

Quote van de dag (3)

Gewezen premier Wilfried Martens (CD&V) in “De Standaard” van 17-18 februari (weekendkatern):

“Als we straks opnieuw deel uitmaken van de federale regering, moeten we ook daar een nieuw team vormen . Naast Yves Leterme en Herman Van Rompuy hoort daarin ook iemand als Pieter De Crem thuis. Ook Hendrik Bogaert lijkt me een mogelijkheid, en wat gaat Stefaan De Clerck doen?
Als hij lijsttrekker wordt voor de Kamer in West-Vlaanderen is dat een kans voor hem om terug te komen.

P.S.
Persoonlijk zie ik Stefaan eerder gouverneur worden.
En dat wordt dan weer een robbertje (vechten) met de familie de Bethune.

Eindejaarstoelage en vakantiegeld voor mandatarissen

Eindelijk gevonden hoe men dat moet berekenen!

U weet al dat de basiswedde (aan 100 procent) van onze Kortrijkse burgemeester 61.940,91 euro bedraagt. Geïndexeerd moet u dit cijfer nu vermenigvuldigen met 1,4002. Dat geeft dan als jaarwedde 88.729,66 euro.
De brutomaandwedde is dus 7.227,47 euro.

Het vakantiegeld bedraagt 92 procent van de brutomaandwedde van de maand maart. We gaan ervan uit dat die wedde dan nog dezelfde is en komen aan een bedrag van 6.649,27 euro.

De eindejaarstoelage kan nu nog niet berekend omdat het geldend indexcijfer van oktober nog niet is gekend.
Maar het mechanisme kennen we.
Er is een forfaitair en een variabel gedeelte.

Het forfaitaire gedeelte wordt als volgt berekend.
Het bedrag vast gedeelte jaar 2006 vermenigvuldigen met de deling van de gezondheidsindex van oktober 2007 en oktober 2006.
Dit bedrag dan verhogen met 248,74 euro. Waarom weet ik niet.
Het veranderlijk gedeelte bedraagt 2,5 procent van de bruto-bezoldiging die verschuldigd is voor de maand oktober.

Mogen we veronderstellen dat voor de schepenen dezelfde manier van werken wordt toegepast?
Een Kortrijks schepen verdient (geïndexeerd) een jaarwedde van 65.047,24 euro. In januari : 5.420,60 euro.

Verloningen voor mandatarissen (3)

We hebben hierover toch al veel verteld? Over wedden, bezoldigingen, vergoedingen, onkosten, presentiegeld. En toch blijft men maar aan mijn kop zeuren om meer. Info. Geen duiding, geen kommentaar. Alleen facts.

De VVSG (Vereniging van Steden en Gemeenten) gaf op de website nog verkeerde informatie over de wedden van burgemeesters en schepenen. Maar de vereniging heeft intussen kortrijkwatcher gelezen en vandaag een en ander gecorrigeerd.
Aangezien Kortrijk zowat 75.000 inwoners telt krijgt onze burgemeester 86.729,66 euro. Schepenen 65.047,24 euro.
Zonder het vakantiegeld en de eindejaarstoelage. (De VVSG weet hierover ook nog nergens van.)

Een burgemeester van een gemeente met minder dan 300 inwoners verdient 19.305,51 euro.
Van zodra Kortrijk zou 80.001 inwoners tellen gaan die wedden met een ruk omhoog naar resp. 104.552,53 euro en 78.414,39 euro. Allez, moeders! Doe een keer uw best vanavond.

De mandatariswedden zullen dit jaar nog tweemaal verhogen, want ze zijn gelinkt aan de vergoeding voor Vlaamse parlementariërs. En die worden in mei en aan het eind van het jaar verhoogd door indexeringen van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage.

Over de presentiegelden die gemeenteraadsleden zichzelf toekennen (wanneer komt dat punt voor in de Raad?) hebben we het hier ook al gehad. Minimaal 40 en maximaal 175 euro.
Ik dacht dat voor de bepaling van het bedrag voor de politieraad dezelfde regels golden als voor de leden van de gemeenteraad maar dat blijkt niet zo te zijn.
De politieraad bepaalt de hoogte van het presentiegeld binnen de door de WGP (wet op de geïntegreerde politie) vastgelegde grenzen.
In onze meergemeentezone VLAS kan dit bijvoorbeeld het gemiddelde zijn van de presentiegelden voor de raadsleden in Kortrijk, Kuurne, Lendelede. Of het hoogste van de drie gemeenten.
Maar kan dat wel??
Volgens de VVSG is het maximumbedrag 121,05 euro. Gekoppeld aan het indexcijfer te vermenigvuldigen met 1,4002 geeft dat 169,49 euro.

Hoe komt men aan dat maximumbedrag ?
We gaan dat nu eens schoon uitleggen.
Het maximumbedrag is afhankelijk van het presentiegeld van provincieraadleden. En het art. 61 van de Provinciewet bepaalt dat dit presentiegeld wordt verkregen door het hoogste bedrag van de weddenschaal van de bestuursassistenten in dienst van de federale Staat te delen door 180. Te verhogen of te verlagen, volgens de voor die schaal geldende regels van de indexkoppeling.
Wie bedenkt er nu zoiets?
En het is nog niet gedaan.
Merk toch op dat de Provinciewet ondertussen is vervangen door het Provinciedecreet. Maar dat telt hier niet. En waarom? zegt u nu. Clever!
Doordat de link met de WGP moet worden geïnterpreteerd in de versie van het ogenblik. Vergeten?
U herinnert zich niet dat Gewesten zich niet kunnen bemoeien met politionele aangelegenheden?

Zo.
Nu weet u alles.

Maar wist u dat zelfs bodes of koffiedames van het griffiepersoneel geen politiek mandaat kunnen opnemen? De VVSG heeft dit nu ontdekt. Art. 353ter van het Gerechtelijk Wetboek. Komen er in bepaalde gemeenten nieuwe verkiezingen?

Over het statuut van onze mandatarissen (2): kostenvergoedingen en fractietoelagen en sjerpen

Het Vlaams regeringsbesluit van 19 januari 2007 hierover is weer veel te summier, en zelfs niet altijd duidelijk. Men moet het verslag lezen, en dan nog blijven er raadsels te over. Met betrekking tot het gemeentebeleid van de Vlaamse Regering is dit besluit inzake goed bestuur de slechtste tekst die mij ooit is overkomen. Twee aankomende juristen publiek recht die even gedurende een minuut of twee samen dat besluit lezen maken er totaal gehakt van.
Zelfs onze stadssecretaris (inclusief de VVSG) en adjunct kunnen er niet gelukkig mee zijn. Ben niet zeker. Je weet nooit of ze niet hebben meegewerkt of een en ander bedacht bij dat spul.

Specifieke kostenvergoedingen
Ook voor de kuisvrouw?

Leden van de gemeenteraden, alsook hun voorzitters en commissievoorzitters en leden van de OCMW-raad kunnen – voor bepaalde kosten vergoed worden. Ik probeer te citeren, en niet eens volledig.
En het is de Raad zelf die beslist over die specifieke kosten. In de Politiek kun je voortaan zelf op eigen houtje beslissen welke kosten je voor jezelf wil laten vergoeden door uw werkgevers. Die werkgevers, dat zijn wij, de kiezers. Deze vaststelling is toch een goede reden om als waarnemend burger het huilen en het lachen weer even nader bij mekaar te brengen?

Absolute cijfers die de kosten van gemeenteraadsleden althans dan begrenzen zijn niet bepaald. (Voor de provincie liggen de zaken wel anders.)

Het is wel zo dat de terugbetaling van de gemaakte kosten wordt onderworpen aan drie cumulatieve voorwaarden:
– de kosten moeten verband houden met de uitoefening van het mandaat;
– ze moeten noodzakelijk zijn voor de uitoefening van dat mandaat;
– ze moeten bewezen worden (zijn niet forfaitair).

Er zijn dus verantwoordings- of bewijsstukken nodig en die worden beoordeeld door de gemeentesecretaris.
Raadsleden hebben inzage in die stavingsstukken (van anderen) en kunnen hierover in de gemeenteraad interpelleren. Dat is al iets.
Noodzakelijk voor het mandaat? Reizen naar China, naar de Fieliepienen, naar Lille?

Voor OCMW-raadsleden liggen de geldzaken nog helemaal anders.
De kosten moeten letterlijk voortspruiten uit een uitdrukkelijke opdracht van de OCMW-raad.

In het verslag bij het regeringsbesluit staan voor gemeenteraadsleden een aantal voorbeelden opgesomd van kosten, en die gaan nogal ver. Te ver?

– Zo zijn er terugbetaalbare kosten die “een gezinsvriendelijk karakter hebben”: kinderopvang, occasionele opvang, e.d.
– Kosten die betrekking hebben op de verzekering van raadsleden.
– Communicatiekosten: telefoon, internet, een personal computer, e.d. Plus de werking ervan: fax en kopieerapparaat. (GSM niet? Elektronische agenda? De stencilmachine ook nog?)
– Mobiliteitskosten: wagen, reis- en verblijfkosten.
– Representatiekosten! (Ook een smoking? Coiffeuse?)
– Kosten voor de persoonlijke vorming.

Het is erg, er zijn geen ‘civil servants’ meer.
Straks betalen we onze verkozenen nog hun kuisvrouw.
Ook verplaatsingskosten binnen de gemeente zijn aanrekenbaar: bijv. om naar het stadhuis te trekken, of naar een of andere culturele of sportieve manisfestatie. Dit gaat ons nu toch ook te ver?

Dat alles vraagt om een keiharde deontologische code.

En heel dat gedoe vraagt allemaal om veel praktische moeilijkheden.
Stel dat ons gemeentebestuur (voorheen een optie van onze burgemeester) opteert om aan de raadsleden een PC met aansluiting en abonnement te schenken, dan levert dit evenwel voor de mandataris een belastbaar voordeel op van 240 euro. Laat maar vallen. Zet alles op intranet, want ieder raadslid die naam waardig heeft al lang een PC.
En anderzijds zijn mandatarissen al gerechtigd om de kosten die zij maken in te brengen als aftrekbare kosten, of kunnen ze genieten van een speciaal kostenforfait.
Wat wordt er dan nu voordeliger?
Vormingskosten?? Daar kunnen de fractietoelagen toch voor dienen? EN ALLES WAT EEN GEMEENTERAADSLID DIENT TE WETEN STAAT TOCH OP INTERNET? Ofwel ben je gevormd of niet? Ofwel begin je er niet aan. A.u.b. zeg.

Heeft een gemeenteraadslid wel veel werk?
Me dunkt van wel. Zie onze informatieve bijdrage hierover van 22/06/2006. En andere, bijv. over competenties. Onze preuve tot examen.

Fractietoelage?

Ter ondersteuning van gemeenteraadsfracties (‘partijen’) kan jaarlijks een toelage verleend, ten laste van het gemeentebudget. In Kortrijk is dit al het geval. 125 euro per raadslid.

Maar nu komt het.
Die toelage kan enkel gebruikt voor de ondersteuning van “de werking” van de fractie in de gemeenteraadswerking. De middelen mogen dus niet gebruikt worden voor partijwerking, verkiezingen, ter compensatie van presentiegeld.
Men mag er boeken mee kopen, tijdschriften, vormingscursussen volgen, e.d.
Dus er niet gezamenlijk mee op café gaan.

Jaarlijks wordt overigens een gedetailleerd verslag gemaakt van de aanwending van die middelen. Dat verslag is openbaar en wordt zelfs voorgelegd aan de Raad !
Geld dat niet is aangewend tot ondersteuning van de fractiewerking wordt teruggevorderd of voor het volgende werkjaar in mindering gebracht.
Het is ongeveer het enige artikel in de tekst over het nieuwe statuut van mandatarissen dat ergens op slaat. Maar ben nu wel weer vergeten of dit in het besluit zelf staat of in de toelichting.

Een fractietoelage voor OCMW-raadsleden bestaat niet !
Want in een OCMW-Raad zijn er officieel geen fracties.

P.S.
OVER DE SJERPEN
In het nieuwe statuut van mandatarissen is er nog uitvoerig sprake van sjerpen.
Wat ik niet wist is dat mandatarissen niet enkel hun sjerp moeten dragen bij huwelijken of evenementen en zo maar ook in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing of ernstige verstoring van de openbare rust. Tenminste als dit hoort bij de uitoefening van hun bevoegdheid. Dus: burgemeester met sjerp aan, aan het station.

Mannelijke mandatarissen dragen hun sjerp om de middel (embonpoint), met de zwarte rand bovenaan. Vrouwen over hun rechterschouder met de knoop in de linkerzijde, waarbij het zwart zich bij de hals (cleavage) bevindt.
De burgemeester is te herkennen aan de zilveren franjes. Schepenen aan de rode.
Op de sjerp staat nu ook in het kader van onze nieuwste onafhankelijkheidsstrijd een Vlaamse Leeuw. Een insigne van minimum 7 centimeter en maximum 9,5 centimeter in de hoogte en minimum 6 tot maximum 7 centimeter in de breedte.
Maar waar moet dat komen?
De bovenkant wordt aangebracht op 15 centimeter boven hun kwast. Voor de heren althans. Voor de vrouwen op 17 centimeter onder de schouder. Het nieuwe besluit vermeldt geen sancties bij overtreding.
Het wapenschild mag ook aangebracht op de sjerp. Facultatief. Laat ons daarmee wachten tot onze designstad een nieuw heeft ontworpen.
Geen plaatsbepaling van het “wapenschild van de stad” voorzien in het nieuwe statuut van mandatarissen.
In de rechter- of linkerhand?

VOORSTEL
Pff.
Het wordt nu echt tijd om weer eens een positief-constructief voorstel te formuleren.
In een stad als Kortrijk krijgen gemeenteraadsleden of OCMW-raadsleden het maximum van wat kan, als presentiegeld.
Als zij méér willen kunnen zij een andere hobby of society-gebeuren zoeken waarin zij ook bekwaam zijn. Voor hun vaardigheden en kennis(sen).
Voor mijn part: 200 euro per vergadering gegund. Bruto. Maar niet meer. (Normaliter zijn er per maand voor gemeenteraadsleden twee bijeenkomsten: een commissievergadering van maximaal een half uur, en een zitting van onbepaalde duur, maar meestal toch niet meer dan drie uren.)
DANKT U.

Over het statuut van onze mandatarissen (1): de verloningen

(Dit stuk wordt nu en dan aangevuld.)

Als je het over het statuut van iemand heeft dan denk je altijd aan iets van klasse, stand, gedragswijze, manier van denken. Beroep, kennis, vaardigheden. Zoiets. Het nieuwste besluit van de Vlaamse regering (ook door Vervotte ondertekend) over het statuut van lokale of provinciale mandatarissen of nog andere (verzelfstandigde besturen, autonome gemeentebedrijven) heeft het voornamelijk bladzijdenlang over geld, en eretitels. En kentekens. Sjerpen.

Sinds vorige vrijdag pas weten onze mandatarissen (burgemeester, schepenen, OCMW-voorzitters, enzovoort) geantidateerd eindelijk ongeveer wat zij gaan verdienen. Nu maar uitkijken naar brieven van de fiscus.

De administratie van minister-president Leterme is wel al respectvol sinds oktober vorig jaar bezig met het uitdokteren van de nieuwe weddes of vergoedingen of bezoldigingen. Onderscheid maken. Een wedde, dat is een salaris. Een vergoeding is facultatief.

Grote nieuwigheid is dat de weddes van burgemeester en dientengevolge ook de schepenen niet meer gekoppeld zijn aan een percentage (hier ter stede was dat: 105 %) van de bezoldiging van de gemeentescretaris, maar wel aan een percentage van de vergoeding voor een Vlaams parlementslid. En bij die herziening was het zeker niet de bedoeling om de weddenschalen te verhogen.

Moet zelf nog uitdokteren of dit wel zo is uitgekomen.
Voor zover ik weet verdiende een burgemeester van een stad als Kortrijk vorig jaar 61.937,54 euro. Vakantiegeld en eindejaarspremie niet inbegrepen. Een schepen kreeg daarvan 75 procent: 46.453,16 euro. Dat is in BEF uitgedrukt resp. 2,49 miljoen franken en 1,87 miljoen franken. Niet geïndexeerd. Vandaar: vanaf november 2006 te vermenigvuldigen met 1,4003.

Burgemeester
Voortaan krijgt onze burgemeester 83,65 procent van de vergoeding van een Vlaams parlementslid.
(Maar hij is dat ook. Niet de minste goesting nu om uit te zoeken hoe het dan moet. Ieder zijn rekening. Geld moet rollen.)
Als we tijdens deze legislatuur nog aan 80.0001 inwoners zouden geraken wordt dat opvallend veel meer: 100,84 procent! Burgemeester! Nog zowat 5.000 inwijkelingen zien te verzamelen en we zijn er. Bouwen maar. Goedkope woningen. De grond in concessie geven zoals in Nederlandse gemeenten wel eens het geval is.

Onder de vergoeding van een Vlaams parlementslid dient men te verstaan: de geïndexeerde belastbare basisvergoeding, verhoogd met de forfaitaire onkostenvergoeding, de eindejaarspremie en het vakantiegeld.
Na veel zoeken op internet dit gevonden als meest recente bedragen.
Een Vlaams volksvertegenwoordiger geniet van een belastbare basisvergoeding van 74.923,06 euro (aan 100 procent). De forfaitaire kostenvergoeding is 20.978,46 euro. Het jaarlijkse vakantiegeld: 5.631,70. Eindejaarstoelage: 2.148,38 euro. Totaal: 103.681,6 euro.
Onze burgemeester krijgt daarvan 83,65 procent. Bereken nu zelf zijn wedde en kijk of dat méér is dan vroeger het geval was. Ik denk van wel.

Schepenen
De wedde van een Kortrijks schepen bedraagt nog altijd 75 procent van die van de burgemeester. Alweer rekening houdend met ons inwonersaantal.
Als de eerste schepen Lieven Lybeer ooit gedurende minstens een maand de burgemeester bestendig zou vervangen krijgt hij een burgemeesterwedde.

OCMW-voorzitter
De bezoldiging van Franceska Verhenne is dezelfde als die van een schepen. Terugbetaling van de kosten is mogelijk. Er wordt ook nog vakantiegeld en een eindejaarspremie toegekend.
Géén presentiegeld voor OCMW-vergaderingen!
En waarom het nodig is om nog eens uitdrukkelijk te vermelden dat een OCMW-voorzitter van geen enkele andere vergoeding of voordeel ten laste van het openbaar centrum mag genieten weet ik niet. Om welke reden en onder welke benaming ook, staat er nog ten overvloede bij.

Vakantiegeld en eindejaarspremie
Ingewikkeld zeg. Verwacht hier geen bedragen, want het besluit hierover is heel onduidelijk. En in het verslag wordt ook geen berekening aangegeven.
Zowel het vakantiegeld als de eindejaarspremie van burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters worden berekend op basis van de wedde en volgens de regels die bepaald zijn voor de leden van het gemeentepersoneel. (Voor de OCMW-voorzitter is de bezoldiging dezelfde als die van een schepen.)

Voor het vakantiegeld wordt de regeling voor burgemeester en schepen vervat in een besluit van 30 april 2004 inhoudeljk overgenomen. Daarin staat dan dat een en ander is vastgesteld in art. 19 van de Nieuwe Gemeentewet (die al duizend jaar “nieuw” is) en volgens de regels van het besluit van de Vlaamse regering van 13 september 2002 betreffende het vakantiegeld van het gemeentepersoneel behorend tot niveau A.
Daarin lees ik dan dat vanaf het jaar 2006 het vakantiegeld van een personeelslid (van ieder niveau?) voor volledige prestaties 92 procent bedraagt van een twaalfde van het jaarsalaris, aangepast volgens de indexverhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand maart van het vakantiejaar.

Voor de eindejaarspremie staat in het verslag te lezen dat allerhande vroegere regelgeving niet meer actueel is, “in die zin dat het ook hiervoor thans wenselijk wordt geacht de regeling die geldt voor het gemeentepersoneel van overeenkomstige toepassing te maken”. Het is helemaal niet zeker wat ik nu zeg, maar me dunkt moet u om het bedrag van deze premie te berekenen toch nog het K.B van 16 november 2000 lezen, zonder de verwijzing naar het K.B van 23 oktober 1979.

Bij de VVSG weten ze het blijkbaar ook niet echt goed.
OCMW, voor meer info: nathalie.debast@vvvsg.be. Burgemeesters en schepenen wenden zich liefst tot marijke.delange@vvsg.be.

Zéér interessant is dat het besluit het wenselijk acht om bij al die vergoedingen ervan uit te gaan dat de mandataris voltijds presteert ! En “volledige prestaties” behelzen de prestaties waarvan de uurregeling een normale beroepsactiviteit volkomen in beslag neemt.
Anders gezegd: de prestaties waarvan de werktijdregeling overeenstemt met een voltijdse betrekking.
Betekent dit dan dat mandatarissen een job van 8 tot 5 hebben??

En wat met schepen Bral, die nog een beroep uitoefent?
Wel, art. 22 zegt dat men een vermindering van de wedde kan aanvragen. Tenminste als juist vanwege de schepenwedde, andere vergoedingen, pensioenen, bezoldigingen, of toelagen zouden vervallen of verminderd worden.

Presentiegelden

Raadsleden van OCMW en gemeente kunnen (NIET MOETEN) presentiegeld krijgen voor bepaalde vergaderingen die zij ambtshave bijwonen. Men noemt dit wel eens ‘zitpenningen’ omdat nogal wat mandatarissen daar maar gewoon wat komen zitten. In de toekomst zal nietsdoen wat minder gemakkelijk worden, want bijv. raadscommissies zijn nu ook openbaar.

Het presentiegeld bedraagt minimaal 28,57 euro en maximaal 124,98 euro. Maar die bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex en lopen sinds begin januari respectievelijk op tot 40 en 175 euro.

Zalig nietsdoen in vergaderingen wordt ook minder gemakkelijk gemaakt omdat het bestuur in het presentiegeld een differentiatie kan inbouwen naargelang de duur, het aantal en de complexiteit van de te behandelen onderwerpen.
In het besluit zelf staat dit niet expliciet te lezen, maar wel in het verslag: voor het bepalen van een verantwoord presentiegeld kan men rekening houden met de complexiteit van het opvragen en het raadplegen van de dossiers door de raadsleden, alsmede het al of niet volledig deelnemen aan de zitting.

Hoe zullen we dit oplossen? Krijgt een raadslid dat niet eens de dossiers weet liggen geen zitpenningen meer? En wanneer nemen we de aanwezigheden op in het register? Al bij de opening van de vergadering, en dan nog eens op een willekeurig tijdstip, en nóg eens naar het einde toe van de zitting? Of bij de stemmingen, want het is niet altijd vooraf goed in te schatten waneer die gebeuren.

Er is zowel voor de gemeente als voor het OCMW een limitatieve lijst opgesomd van vergaderingen waarvoor men kan presentiegeld krijgen, zodat een aantal bestaande ongezonde praktijken voortaan verhinderd worden.
(Een zgn. “Verenigde Sectie” of thematische Raad – zonder stemmingen – staat niet op de lijst.)

Verschillende vergaderingen van één of meer bestuursorganen die plaatsvinden op dezelfde dag kunnen wél recht geven op meerdere presentiegelden.

Uitvoerende mandaten (burgemeester, schepenen, OCMW-voorzitter) krijgen geen zitpenningen.
Raadsleden kunnen een verhoging van het presentiegeld vragen bij inkomensverlies omwille van hun mandaat.

Specifieke kosten en fractievergoedingen

Zie volgende bijdrage.

Installatie politieraad even vervroegd

Een tijdje geleden maakten we hier gewag van een uiterst absurde situatie: de huidige 21 leden van de politieraad VLAS zouden hun mandaat nog kunnen uitoefenen tot begin april volgend jaar. Dat was even schrikken. Al die tussenkomsten. Vragen. Voorstellen. Ge kunt het u niet inbeelden. Nulprotnul.
Maar dat zal nu toch veranderen.

Waalse federale Kamerleden hebben ontdekt dat zij in hun gemeenten volgens hun systeem voor de verkiezing van de politieraadsleden zouden moeten vergaderen tijdens de kerstdagen. Religieus als ze zijn vonden zij dit niet passen.
Er werd met bekwame spoed een wetsvoorstel ingediend dat door de Kamer op 9 november unaniem is goedgekeurd.
De Vlamingen in het Parlement zijn soms ook niet van gisteren.
Vandaar.
Ben nog wel zéér bang dat senatrice Sabine de Bethune vandaag nog vanuit haar tweede woonst en al haar vrije tijd dat wetsvoorstel eventjes zal evoceren.

De verkiezing van de leden van de politieraad heeft plaats tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad, in casu dinsdag 2 of woensdag 3 januari 2007. Of later – als iedereen is uitgeslapen – maar dan toch ten laatste op maandag 22 januari. Spoed is zelden goed.

De voordrachtakten van de kandidaten moeten in principe binnen uiterlijk op vrijdag 29 december van dit jaar.

Het mandaat van de verkozenen vangt aan op de eerste werkdag van februari (dat is donderdag 1 februari), tenzij de politieraad indien nodig rechtsgeldig vroeger wordt bijeengeroepen. Om eindelijk een eigen frankeermachine te kopen.

P.S.
Godelieve ! Jan ! CHKhristiene D. Dinge !
Op 27 november is er alweer politieraad. Presentiegeld. 6000 BEF bruto verspilde papierenmunitiekogelballen per soldaat.
Die Raad is ook openbaar. We gaan nog Pistolen kopen. ICT, jongens toch. Honderduizenden euro. Dat is allemaal voor onze veiligheid.
Kan er daar iemand uit de publieke tribune opperen dat op de website van de politiezone VLAS nog altijd de oude begroting 2006 staat vermeld? Er was een begrotingswijziging op 23 oktober.
Nu kan men er glad naast zijn.
Maar zou jij die label van “Investors in People” toekennen aan dit soort organisaties? Als je zelf niet eens weet hoe het staat met uw eigen huishouding? AMELIOR!

Een competentieprofiel voor burgemeesters en schepenen

Op de website van de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) kunt u nu een uiterst merkwaardig document vinden. www.vvsg.be.

Een competentieprofiel voor burgemeesters en schepenen.
U kan in gedachten het profiel gerust ook toepassen op OCMW-voorzitters en raadsleden.

Het profiel probeert na te gaan wat goede politieke leiders zijn. Waaraan men ze herkent ook ! En wat zijn voorbeelden van effectief gedrag?

En weet u wie er ook nog aan deze studie heeft meegewerkt ?
Onze burgemeester Stefaan De Clerck en onze nogal verse schepen van Financiën, Alain Cnudde.

In het model onderscheidt men 13 competenties.
Ga maar eens na welke van die competenties opgaan voor de leden van ons schepencollege en eventueel ook voor onze (kandidaat)raadsleden.
Doe dat wellicht aan de hand van de lectuur in kortrijkwatcher, met categorieën zoals ambtenaren, mandatarissen, schepencollege, gemeenteraad. Stof genoeg om een oordeel te vellen over de kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Er is een heel concrete vragenlijst bij ieder van die competenties.
Breng nu een keer een verantwoorde stem uit. Bedenk er de naam van een mandataris of kandidaat bij en beantwoord die vragen dan. Tel de punten samen.

De wagen van de burgemeester

De wagen van de burgemeester wordt voortaan gehuurd bij Dexia Auto Lease (Brussel) en geleverd en onderhouden door garage Vanderhaegen uit Kortrijk.
Het gaat om een Audi A6.
Die huur is – voor een welbepaald bedrag – al in juli beslist maar nu pas en na de offertes blijkt dat onze burgemeester graag wat extra opties had gekregen.
ALS DE ANDERE INSCHRIJVERS OP DE OFFERTE DAT MAAR HADDEN GEWETEN ! (En zouden ze dit nu wel weten?)

De bijkomende opties kosten met ingang van 1 november 32,84 euro per maand. BTW inbegrepen.
De wagen krijgt een akoestisch parkeersysteem VR/AR (APS) !
Verder nog een brandstoftank van 80 in plaats van 60 liter.
Plus: een opbergmodule, elektrisch regelbare lendensteunen en een adaptieve luchtvering.

Jawel, burgemeesters hebben recht op een goede (bedrijfs)wagen. (Net als jij, lezer.)
Maar er zijn weer een paar zaken die we niet begrijpen.

Die opbergmodule? Is dat om CD’s op te bergen? Voor een archief? Of gaat het om een ruimte voor een koelkast, een magnetron, een koffiezetapparaat? Met andere woorden: is de wagen geschikt voor verre reisjes?

Maar dit is niet zo belangrijk.
Belangrijker is dat het College al vorig jaar plots is gaan inzien dat huren van dienstwagens kan interessant zijn als men ten minste 15.000 km per jaar aflegt. Een tiental jaar geleden wou het College naar aanleiding van een VLD-voorstel ter zake daar absoluut niet van weten. Met cijfers in de hand. Nu dus wel, naar aanleiding van een studie van een ambtenaar getiteld “Executive manager van de lokale overheidsadministratie”. (Eigenlijk handelde dat eindwerk meer over besparingen bij het invoeren van een poolsysteem voor dienstwagens van het stadhuis.)

In februari heeft de gemeenteraad de voorwaarden en de wijze van gunnen bepaald (een offerte) voor het huren van dienstwagens op lange termijn goedgekeurd. Dat ging toen om zes wagens, als we die van de burgemeester erbij rekenen. Men raamde toen de kostprijs van de voorgestelde huur op 35.000 euro per jaar (BTW 21 % incl.), hetzij 175.000 euro voor een periode van vijf jaar. Goed onthouden. En toen reeds werd afgesproken dat men de zaak zou financieren door het opnemen van een lening bij Dexia. Onze bank. (Gemeentekrediet.) Ook goed onthouden.
De gunningscriteria in het lastenboek (dat al in december was opgemaakt, door wie?) waren: de totale huurprijs, de technische waarde van de wagens, de kwaliteit van de inbegrepen diensten, het milieuaspect.

Vijf firma’s hebben een prijsofferte ingediend. Je acht het niet voor mogelijk, maar twee daarvan vergaten al onmiddellijk wat documenten op te sturen of vergaten iets in te vullen. (Worden die firma’s daar dan van op de hoogte gebracht?)
Nu ja, de winnaar was zoals verwacht Dexia Auto Lease van de Dexiabank – waar we gaan lenen – met een combinatie van drie (weer te onthouden!) wagens: Audi A6, Toyota Prius, Citroën Berlingo. Overwegende dat het inschrijvingsbedrag van Dexia 201.088 euro (voor vijf jaar) bedroeg, “hetgeen 14.907 euro onder het bedrag ligt van de raming” is het maar normaal dat Dexia als overwinnaar uit de bus kwam. Aldus het Schepencollege.
Maar nu moet u toch eens die bedragen herlezen, en vergelijken met de raming zoals voorgelegd aan de gemeenteraad van februari. (Naar boven scrollen.)
Niet te geloven. Waarom laat de gemeenteraad zich toch (weer eens) zo bedotten? ZIEN RAADSLEDEN DAT DAN NIET?

Wonderbaarlijk is nog dat er eigenlijk nu vier wagens in huur worden genomen, terwijl Dexia toch met een combinatie van drie voor de dag kwam?
We zetten ze even op een rij met de huurprijzen per maand, exclusief BTW.
Audi A6: 554,09
Toyota Prius: 1.932,92 (Ja! Voor wie is dat?)
Citroën Berlingo: 282,80
Volkswagen Sharan: 401,92.

Om het kort te maken: de totale huurprijs na 5 jaar wordt 230.267,60 euro, BTW incluis. Vergelijk alweer met de oorspronkelijke raming die dan nog sloeg op zes wagens!
En tel er nu ook de opties bij: 394 euro per jaar voor de wagen van de burgemeester.
In de begroting 2006 is hiervoor een bedrag ingeschreven van 107.948 euro, terwijl het Schepencollege 121.830 euro voorstelt als budgettering op deze post (art. 136/748-54).
Het is om gek van te worden. Al die cijfers!

Ik kan het echt niet al doen.
Op internet kunt u mits invoering van een paswoord op de website van Dexia Auto Lease zelf gaan zoeken wat mogelijke leasing kost voor diverse types van wagens. U kunt ook gaan vergelijken bij andere gespecialiseerde firma’s. LeasePlan Fleet Management. ALD Automotive. Doe ook eens mondeling navraag bij Toyota Kortrijk en de nv Vandecasteele.

P.S.
Zeer recent heeft de directie facility nog een kleine dienstwagen gekocht. 14.234 euro.

EN DIT IS GEEN ANTI-POLITIEK.
GEWOON ZEGGEN WAAROVER HET GAAT. MOET MOGEN. MOET KUNNEN, MOET KUNNEN, MOET KUNNEN.

Mandatenlijst van de raadsleden uit de oppositie (4)

Als er voor bepaalde besturen wettelijk een proportionaliteit is voorzien voor de vertegenwoordiging van de fracties uit de gemeenteraad krijgen oppositieleden nog een kans om een mandaat in de wacht te slepen. Bijvoorbeeld voor intercommunales en autonome gemeentebedrijven. Anders niet.

VLDPIERRE LANO
Bezoldigd: raadslid, federaal volksvertegenwoordiger, Xpo.
NB: VOK, diverse NV’s en CVBA’s verband houdenD met de firma Lano Carpets.
Beroep: afgevaardigd bestuurder Lano NV en Lano Projects.

MARIE-CLAIRE VANDENBULCKE
Bezoldigd: raadlid, Leiedal, directielid (!) autonoom gemeentebedrijf AGB (bedoelt het SOK).
Niet bezoldigd: geen vermeld.

VINCENT VAN QUICKENBORNE
Bezoldigd: staatsecretaris, SOK. (Vergeten: raadslid.)
Niet bezoldigd: geen mandaat vermeld.

VLAAMS BELANG
Niemand aangifteplichtig.

GROEN
Niemand.

N-VA
In afwachting dat zij voor enkele jaren een schepenambt mag vervullen is Godelieve Vanhoutte nog niet aangifteplichtig.

SPIRIT

PIET MISSIAEN
Bezoldigd: raadslid, IMOG, politiezone VLAS.
Beroep: leraar.
Niet bezoldigd: geen?

EINDE