Category Archives: investeringen

Het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) doet bod op de gebouwen van de CM bij de Veemarkt

De 190 administratieve medewerkers van de Christelijke Mutualiteiten Zuid-West-Vlaanderen (verspreid over Kortrijk en Ieper) zijn al sinds eind 2014 verhuisd naar een nieuwbouw op het Beneluxpark op Hoog-Kortrijk. (Voor bepaalde dienstverlening heeft de CM-Kortrijk twee verdiepingen gehuurd in de Zilvertorens op de Veemarkt.)
De gebouwen van “De Gilde” op de hoek van de Sint-Janslaan en de Wijngaardstraat staan dus al geruime tijd te koop, en daaromtrent deden geruchten de ronde dat Stad Kortrijk interesse vertoonde.

Nu blijkt dat het SOK – samen met een niet nader genoemde andere gegadigde – van de eigenaars van de CM-site het EXCLUSIEVE recht kregen om een bod te doen op de gebouwen. (Eigenaars zijn de CM, de Beweging.Net en het A.C.V.)
De bekende taxaties van de gebouwen zouden variëren van 5.650.000 euro tot zelfs 9 miljoen euro.

De Raad van Bestuur van het SOK (voorzitter VLD-schepen Wout Maddens) heeft in april laatstleden een bod uitgebracht van 4 miljoen, eventueel nog aan te vullen op basis van allerhande nacalculaties. De CM vroeg evenwel om het bod “aan te passen”. In april deed het SOK een finaal bod van 4,2 miljoen euro. Hoewel dit niet strikt noodzakelijk is (het SOK is een autonoom gemeentebedrijf) gaf het schepencollege een paar weken geleden zijn fiat.
Het bod moet pas medio 2016 geëffectueerd. Intussen krijgt het SOK de tijd om de site te vermarkten!

P.S.
Het SOK zit er financieel niet zo best voor.
Het jaarverslag 2014 kent wel een licht positief resultaat van bijna 400.000 euro, maar er is een over te dragen verlies van 3,16 miljoen. En de schulden op ten hoogste één jaar bedragen alreeds 4,62 miljoen. Voorts kreeg het SOK van Stad Kortrijk een tijdelijk overbruggingskrediet dat intussen is opgelopen tot 4,19 miljoen. (Het jaarverslag van het SOK vermeldt een ander bedrag.) Om dat overbruggingskrediet “aan te zuiveren” zal het SOK nu vanwege Stad genieten van een doorgeeflening van 3,5 miljoen met een looptijd van 15 jaar.

Alweer een nieuwe eindafrekening van de kosten van het museum Texture

De totale kost voor de verbouwing van de voormalige Euroshop aan de Noordstraat tot (vlas)museum “Texture” zou nu 5.562.932 euro bedragen, inclusief BTW. We hebben het dan over de kostprijs voor de werken, leveringen, erelonen en nutsvoozieningen.

Het schepencollege gewaagt hierbij van “een volledig definitief financieel overzicht” voor de realisatie van het museum. Wat niet juist is. Men gaat nu namelijk nog over tot de dakherstelling van de loods, waarbij de kost wordt geraamd op 41.776 euro. En het museumplein zal men waarlijk opnieuw aanleggen op basis van een plan van de Spanjaard Jordi Farrando. (De blijkbaar voorlopige aanleg koste al 50.000 euro. Weggesmeten geld dus.)
Bij de kostprijs van de verbouwing en inrichting van het museum moeten we nog de cash betaalde erfpacht voor het pand optellen: 2.034.021 euro.
Dat levert voorlopig de som op van 7.596.9453 euro.

De kostprijs van bepaalde loten kenden een aanzienlijke afwijking t.o.v. het gunningsbedrag:
– ruwbouw;: van 1.308.424 naar 1.434.757 euro (+9,8 %)
– afwerking: van 808.171 naar 999.156 euro (+23,7 %)
– elektriciteit: van 479.403 naar 512.765 euro (+6,9 %)
– vast meubilair: van 188.912 naar 213.264 euro (+12,8 %)

Door die meerwerken loopt het bedrag van erelonen voor het architectenbureau NOA én de scenograaf MADOC samen op van 185.000 naar niet minder dan 534.975 euro. Dat is een stijging van 189 procent !

Het schepencollege verdedigt de meerwerken door te stellen dat zij “veel toegevoegde waarde” meebrengen. Voorbeelden daarvan zijn:
– akoestische maatregelen: +62.961 euro
– extra sanitair: +18.259 euro
– verwarming en sanitair voor de bistro “Damast”: +30.093 euro
– meubelen bistro: +37.301 euro
– extra verlichting kroonzaal: +14.784 euro.

Die bemerking over de “toegevoegde waarde” van bepaalde werken kan wel juist zijn, maar vertel dat dan maar eens aan de vier kandidaat-ontwerpers die bij de oorspronkelijke aanbesteding van de studieopdracht omwille van hun (hoge) offerteprijs uit de boot vielen…

N.B.
Indertijd hoopte het stadsbestuur op subsidies én inkomsten van de verkoop van het oude vlasmuseum op een te incasseren bedrag van 3,6 miljoen.
We weten niet of dit is gerealiseerd.

De gigantische campagnebudgetten van “Citymarketing Kortrijk” (2)

Om Kortrijk (vooral het centrum dan) op de kaart te zetten zijn er dit jaar vijf campagnes voorzien waarbij de loutere promotie ervan minstens 180.000 euro zal kosten.  
Hierna dus een lijst van de ondersteunende campagnebudgetten vanuit het samenwerkingsverband van de acht stakeholders onder de noemer van “citymarketing”. (Zie een vorige kosteloze editie van kortrijkwatcher.)

Goed bedenken dat onderstaande evenementen zelf onnoemlijk veel geld kosten en daarnaast (daar bovenop) dus nog volop genieten van financiële steun van Stad of van gemeentelijk vzw’s.  
Een voorbeeld, nu.
Voor “Zomer in Kortrijk” gooit de door Stad gesubsidieerde vzw” Feest in Kortrijk” er 131.900 euro tegenaan en voor “Winter In Kortrijk” 107.500 euro.

De promotiebudgetten voor:

– Januari-februari:  Kortrijk Cupido  (20.000 euro)

– Maart-april-mei:  Kortrijk ’t Kriebelt  (40.000 euro)

– Juni-juli-augustus:  Zomer In Kortrijk  (40.000 euro)

– September-oktober-november:  We are Creators (40.000 euro)

– December:  Winter in Kortrijk (40.000 euro)

Er zijn tevens budgetten voorzien voor de pure promotie van bijzondere evenementen “met heel hoge meerwaarde” (50.000 euro) en voor “risico’s en opportuniteiten” (20.000 euro)

De gigantische campagnebudgetten van “citymarketing Kortrijk” (1)

Maar laat het ons eerst even hebben over de werking en de structuur van wat  heet: “citymarketing Kortrijk”.  
Meteen zal u alreeds een inzicht krijgen over de te besteden budgetten.

CITYMARKETING KORTRIJK is een feitelijk samenwerkingsverband van acht stakeholders, elk met een bepaalde financiële inbreng en een bepaald aantal stemmen.

De stuurgroep komt driewekelijks samen op donderdagochtend in een eigen kantoor, in het stadhuis.  
Verslaggever is Eliza Bruneel, ambtenaar bij vzw Toerisme Kortrijk. (Geen raadslid die daar al ooit een verslag heeft van kunnen inzien, terwijl de projecten waarlijk van enorm gemeentelijk belang zijn.)

Het is een onderdeel van de BTW-plichtige VZW Handelsdistrict Kortrijk Centrum (Leiestraat 22), een vzw die steun krijgt van Stad maar PERTINENT weigert om budgetten en rekeningen publiek te maken. De Raad van Bestuur van het Handelsdistrict is officieel bevoegd, maar de opdracht ‘citymarketing’ is feitelijk in handen van de stuurgroep, en de “rode draad” doorheen beide is schepen van Economie Rudolphe Scherpereel (N-VA).

Hierna even, met naam en toenaam de lijst van stakeholders met hun inbreng en aantal stemmen (in principe 1 stem per 25.000 euro).

– Union (de vroegere NV Sint-Janspoort van het winkelcentrum): Dominique Desmeytere  met  125.000 euro en hiermee 5 stemmen.

– K in Kortrijk: Domique  Desmeytere met 25.000 euro en dus nog 1 stem erbij.

– Decathlon: Bohdan Lamon met 25.000 euro en 1 stem.

– Stad Kortrijk: Mick Vos (kabinetchef van de burgemeester) met 25.000 euro en 1 stem.

– Vzw Handelsdistrict  Kortrijk Centrum:  Nele Muylle met 25.000 euro en 1 stem.

– Kortrijk Xpo: Saskia Soete de Boosere met slechts 15.000 euro en toch 1 stem.

– vzw Toerisme Kortrijk: Eliza Bruneel met slechts 10.000 euro en toch 1 stem.

– De Lijn: nog in onderhandeling.

Het totale budget (zonder inbreng van De lijn) bedraagt dus 250.000 euro.  
Dominique Desmeytere van “K in Kortrijk” heeft de grootste inbreng (150.00 euro ) en overheerst aldus – in nauwe samenwerking met de burgemeester en hier en daar een schepen, als het past – het samenwerkingsverband “Citymarketing” met zijn 6 stemmen.

De vijf voorziene campagnes voor dit jaar om Kortrijk op de kaart te zetten (in elk geval het centrum) zullen minstens 180.000 euro kosten.

(Wordt vervolgd.)

Over de herinrichting van het kruispunt Korte en Lange Steenstraat

Met het oog op het kwalitatief uitbouwen van het winkel- en wandelgebied in het stadscentrum zijn er midden vorig jaar workshops georganiseerd met de Spaanse stedenbouwkundige Jordi Farrando. (Die gast krijgt hier werk tot aan het eind van zijn dagen.)

Twee ingrepen zijn toen door het schepencollege als prioritair gedefinieerd:
1) aanleg loopstroken en ingrepen aan terrassen op de Grote Markt
2) herinrichting kruising Korte en Lange Steenstraat.

Voor de uitvoering van die technische werken is een bouwaanvraag nodig wegens de aanwezigheid van beschermde gebouwen in de omgeving.
Het bouwvergunningsdossier en de aanbestedingsprocedure voor de herinrichting van het kruispunt Korte en Lange Steenstraat is nu in opmaak. Het verkrijgen van de vergunning kan twee maanden op zich laten wachten. De werken zijn voorzien in de periode eind juni tot midden juli van dit jaar.

Wat wil men zoal doen op dat kruispunt?
– De bestaande zit-/fonteinelementen worden verwijderd en vervangen door drie nieuwe zitelementen.
– De centraal gepositioneerde boom blijft, maar de andere beschadigde boom wordt verwijderd.
– De verharding wordt hersteld met dezelfde materialen die reeds gebruikt zijn in de omgeving.

En wat mag dat kosten?
Zoals hier eerder al is gemeld (29 november 2014) dacht men aan iets van 50.000 euro.
De herinrichting van de Grote Markt is nog een ander paar mouwen. Die zou prioritair een investering vergen van zowat 276.00 euro. (Voor de nieuwe loopstroken alleen al 193.000 euro.)

Over de kostprijs van de nieuwe jeugdherberg

Morgen opent de gloednieuwe jeugdherberg aan de Passionistenlaan, nu “jeugdhostel” genoemd.
Het ontwerpteam URA uit Brussel raamde in april 2012 aanvankelijk de kostprijs op 3.944.410 euro (incl. BTW). In het aanbestedingsdossier van vijf maanden later had men het al over 4.285.293 euro. En toen de eerste offertes uiteindelijk binnenliepen schrok men dusdanig van het bedrag van de biedingen dat het schepencollege zich zelfs genoodzaakt zag om de loten 1, 2 en 3 niet te gunnen. Aan de inschrijvers is toen gevraagd om hun prijzen met 10 procent te verlagen…

De voorlopige opleveringen van de zes loten zijn nu binnen. Dat zijn de prijzen:
lot 1: ruwbouw (wind- en waterdicht): 2.876.477 euro
lot 2: vaste inrichting: 326.109 euro
lot 3: sanitair en HVCA (verwarming, ventilatie en airco): 776.471 euro
lot 4: elektrische installatie: 260.794 euro
lot 5: keukeninstallatie: 131.599 euro
lot 6: liftinstallatie: 41.829 euro

Totaal, incl. BTW: 4.413.279 euro.
De gazetten houden het vandaag op “ongeveer 5 miljoen”, en bij de eerste steenlegging had minister Bourgeois over 5,13 miljoen.
Het hangt er natuurlijk vanaf over welke werken (en erelonen?) men het heeft.
Het ereloon voor het ontwerpbureau zou 10 procent bedragen. Er is ook een heel masterplan bedacht voor de gehele site van het vroegere klooster en de school. Ooit raamde men de kostprijs daarvan op 36.300 euro. De oude jeugdherberg moet afgebroken: 41.800 euro? Er komt een “buitenaanleg”: 249.859 euro? Een nieuwe sportzaal: 249.859 euro?

Wie betaalt dat allemaal?
– Stad (de bouwheer) deed de voorfinanciering en heeft de grond ingebracht. (Prijs hiervan niet gekend.)
– “Toerisme Vlaanderen” zou volgens de ene bron 4 miljoen inbrengen, volgens een andere 4.225.000 euro.
– De provincie komt tussen voor 500.000 euro (andere bron: 550.00).
– De hogescholen VIVES en HOWEST (in ruil voor voordeeltarieven): elk 150.000 euro (andere bron: 180.000)

Zo.
Nu weet u weer alles.
Kortrijkwatcher is niet gevraagd op het openingsfeest.

Aankoop gordijnen en zonnewering 46 procent duurder dan gedacht

Vijf firma’s heeft onze directie ‘bedrijfsvoering’ in juli vorig jaar aangeschreven om een offerte in te dienen voor de aankoop en het plaatsten van gordijnen en zonnewering in diverse stadsgebouwen. Twee firma’s waren bereid om deel te nemen aan de “onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking”.

NV Renatex uit Kortrijk bleek de ‘economisch meest voordelige bieder’ met oorspronkelijk een bedrag van 18.022 euro (incl. BTW). Na plaatsbezoek vond de bieder dat er gerust nog wat meer werken konden gebeuren. Moet kunnen.
Het schepencollege ging daarmee akkoord met een nieuw bedrag van 21.320 euro. We weten niet of de andere bieder toen op de hoogte is gebracht van die toegestane “meerwerken”. Moet kunnen.

Maar nu nog onlangs blijkt dat er in de loop van de werken toch nog “extra vragen” binnenliepen voor nog wat meer gordijnen in het stadhuis, de bibliotheek en het schooltje/buurthuis in Kooigem.
Er is geen nieuwe prijsvraag ingesteld. Het schepencollege vond dat “niet nuttig”. Moet kunnen.
De factuur van Renatex liep hiermee op tot 31.201 euro… Een tweede meerprijs dus, nu van 9.881 euro. Dat is 46,35 procent méér dan de oorspronkelijke gunningsprijs.

Onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot vindt dit allemaal net niet helemaal pluis.
Die meerkost moet alleszins geagendeerd op de eerstkomende gemeenteraad.

Het verzwegen gedeelte van het arrest van de RvS aangaande de bouw van de ondergrondse parking Houtmarkt (2)

Op 12 januari gunde het schepencollege de werken ‘bouw van een ondergrondse parking op de Houtmarkt in combinatie met de heraanleg van het bovengrondse plein en zijn ruime omgeving’ aan de tijdelijke handelsvennootschap Artes Depret en NV-Artes Roegeers NV.
De notulen van het College waren bijzonder karig met informatie. Het aantal inschrijvers op de open offerte, noch de namen ervan werden vermeld. Niet de minste puntenvergelijking of beoordeling. Volstrekt ongebruikelijk is dit. Totaal niet transparant.

Twee van de zes kandidaat-inschrijvers hebben een vordering ingesteld ‘tot schorsing bij dringende noodzakelijkheid’ van de tenuitvoerlegging van de beslissing van het College. De huidige schepen van parkings Axel Weydts (SP.A) weigerde de namen van die aannemers bekend te maken en gaf aan de raadsleden nauwelijks info over de reden van de vordering.
De raadsleden kregen zelfs de aanmaning om over heel de zaak zedig te zwijgen. En dit terwijl elkeen weet dat de Raad van State zijn arresten publiceert op zijn website.

Een eerste vordering tot schorsing kwam er op 27 januari vanwege de tijdelijke handelsvennootschap NV Persyn en Soletanche Bachy France SAS. De tweede vordering van 28 januari was ingesteld door de tijdelijke handelsvennootschap MBG-Verhelst. Op 26 februari twitterde de schepen van parkings triomfantelijk dat de Raad van State beide vorderingen tot schorsing had verworpen.
Maar men heeft iets verzwegen.
De eerste vordering is evenwel ingesteld met een enig verzoekschrift waarin OOK de nietigverklaring van de bestreden beslissing is gevraagd. En dit geding is aldus nog hangende!

Intussen levert de lectuur van de arresten van de RvS hier en daar nog wat amusementswaarde op.
– De raadsman van de verwerende partij (stad Kortrijk) – mr. Dirk Van Heuven (van Publius) – liet zich bijstaan door Kenneth Ghysels, een projectingenieur (elektromechanica) van de firma SBE, zijnde een medewerker van het studiebureau OKRA-SBE-Zwart&Jansma dat het project Houtmarkt ontwerpt en begeleidt.
– Bij aangetekende brief van vermoedelijk 13 januari 2015 – doch verkeerd gedateerd op 13 december 2015 – deelt Stad aan de partijen mee dat de opdracht niet aan hen is toegewezen. En als bijlage is enkel een kopie gevoegd van het beoordelingsverslag. Het gunningsverslag ontbrak. Stad heeft toen ook nagelaten om uitdrukkelijk te vermelden welke rechtsmiddelen open staan tegen de genomen gunningsbeslissing. Men is daartoe wettelijk verplicht.
– Volgens de verzoekende partij NV Persyn-Bachy was de voorgestelde verf voor de binnenschilderwerken in de offerte van te THV Artes niet bestekconform. Er was verf op solventbasis voorgeschreven en de gekozen inschrijver NV Artes stelt watergedragen verf voor.
РIn het bestek was bepaald dat de inschrijvers als referentie een lijst moesten voorleggen van minstens drie gelijkaardige werken, zijnde de bouw van een publieke ondergrondse parking. De gekozen inschrijvers gaf een lijst met onder meer een private parking van een ziekenhuis en een priv̩-parking bij een kantorencomplex.

Uitbreiding van de capaciteit van de basisscholen niet aan de orde

Vanaf donderdag (??) 18 mei – zo staat te lezen op de Kortrijkse website – kunnen kinderen die niet aangemeld zijn voor het komende schooljaar 2015-2016 zich aanmelden op www.naarschoolinkortrijk.be.
Maar het schepencollege heeft nu al aangenomen dat er zich geen capaciteitsproblemen zullen stellen in de basisscholen, – alleszins niet op stadsniveau maar misschien wel op wijkniveau (Lange Munte en Heule-Watermolen).
Aanvragen voor extra schoolcapaciteit in de vorm van nieuwbouwprojecten of uitbreiding van bestaande accommodaties zijn kansloos.
Het schepencollege wijst hierbij op “beperkte budgettaire mogelijkheden”, zowel in Vlaanderen als in Stad zelf. En daarbij: de bevolkingsprognose van de studiedienst van Vlaamse regering voorspelt een continue daling van het bevolkingsaantal in Kortrijk.
Dat het College dit laatste argument hanteert is wel héél opmerkelijk: de coalitie gelooft dus zelf niet in de demografische effecten van het gevoerde beleid???

P.S. (1)
Voor het schooljaar 2013-2014 hebben zich 671 kinderen aangemeld. 575 (86 procent) van hen kreeg een plaats in de favoriete schoolkeuze toegewezen.

P.S. (2)
Bevolkingsprognose:
2014: 75.128
2015: 75.053
2016: 74.944
2017: 74.790
2018: 74.628
In 2012 voor het eerst minder dan 74.000 inwoners: 73.942.
Over tien jaar: 73.366 inwoners.

De werken aan de Houtmarkt en omgeving zijn gegund, maar de gunning wordt betwist

In september vorig jaar besliste het schepencollege om de werken aan de Houtmarkt (een ondergrondse parking en bovenaanleg) en omgeving (Lange Brugstraat) te gunnen via een algemene offerteaanvraag.
Hierbij wint niet noodzakelijk de inschrijver met de laagste prijs, maar wel de “voordeligste” prijsbieder. Dat wil zeggen: de firma die het best voldoet aan de gestelde gunningscriteria (timing, waarborgen, materialen, prijzen,…).

Winnaar is de THV Artes-Depret NV uit Zeebrugge.
Prijs: 7.339.841 euro, inclusief BTW. Het stadsaandeel voor wegenis en riolering bedraagt 2.163.445 euro. Het aandeel van het AGB Parko voor de ondergrondse parking (en van het RVT Sint-Vincentius?) kennen we niet.
Wel weten we dat het studiebureau Okra-SBE-Zwart&Jansma vorig jaar de kostprijs voor de werken raamde op 6.590.093 euro, excl. BTW.
Aandeel Stad: 2.070.606 euro. Parko: 4.519.486 euro. Alles exclusief BTW.

Het schepencollege is heel karig met informatie over de inschrijvers. We weten niet eens hoeveel offertes er zijn binnengelopen en de toegekende punten aan de winnaar zijn zelfs niet openbaar gemaakt. Dat alles is zéér abnormaal.
Intussen is bekend geraakt dat er twee aanemers een vordering hebben ingesteld bij de Raad van State. Het gaat om de NV Persyn uit Zwevegem en de NV Aannemersbedrijf CFE uit Brussel. Ook hierover is het College (schepen Axel Weydts) zeer karig met informatie. Het zou gaan om een (klassieke) betwisting inzake de keuze van materialen door het winnende bedrijf uit Zeebrugge.

Nu, we zullen het over afzienbare tijd wel allemaal kunnen lezen op de website van de Raad van State.
De zaak komt voor op 19 februari. Stad laat zich hierbij traditioneel vertegenwoordigen door mr. Dirk Van Heuven.