Category Archives: infotainment

Een beetje gekke poll

Vandaag lanceert de online versie van “Het Nieuwsblad”, editie Kortrijk, opnieuw een poll.
Beetje gekke vraag: “Gebruiken politici Facebook onvoldoende?”
Waarschijnlijk geïnspireerd door een stukje van raadslid Marc Lemaitre op de blog kortrijklinksbekeken.
Je kunt nu al de resultaten bekijken. Al 721 respondenten !
Maar die uitslag slaat op een vorige vraag. De vraag namelijk of raadsleden hun presentiegeld moeten afgepakt worden als ze vroegtijdig de raadszitting verlaten.
Een onwaarschijnlijk hoog aantal stemmen werden daarop uitgebracht. 721.
De percentages zijn inmiddels weinig veranderd. 93,62 procent vinden van wel. Neen: 4,99. Geen mening: 1,39.

Zullen Claudio en Gaëlle gaan trouwen?

Het gerucht doet de ronde.
In elk geval is het Schepencollege van plan om binnenkort het sympathieke duo te ontvangen in het stadhuis, na hun wittebroodsweek in Spanje.
Om 19 uur is er een verwelkoming door waarnemend burgemeester Lieven Lybeer. In de Trouwzaal van het Kortrijkse stadhuis.
Na een half uur speech van de schepen van bevolking Marie-Claire Vandenbulcke – waarbij vastgesteld wordt dat het niet gaat om een schijnhuwelijk – volgt er een receptie in de prestigieuze Beatrijszaal.
De hapjes worden verzorgd door dezelfde Philippe Mottrie uit Heule die naar het schijnt al die soapmaanden het personeel van resto Dell’ Anno met hapjes en drankjes voorzag. (Wist niet?)
Wie is er zoal uitgenodigd?
De Witte Ridder wel.
Unizo niet. Horeca niet. Geen handelscomité. Geen handelsdisrict (BID). Geen eurodistrict. Unie der Zorgelozen niet. Achturenhuis weeral niet. OCMW-keuken? Den Italiaan op de Mark ook niet. Den Boulevard?
In feite geen concurrent. En dat is niet eerlijk.

Wel, in de eerste plaats al wie via zijn/haar gsm van Stad met sms’jes het paar aan de overwinning heeft geholpen. Al het stadspersoneel dat zijn of haar steentje heeft bijgedragen. Steentje.
Te weten: het schepencollege, de directieraad, de politie, de brandweer. Enzovoort. Ambtenaren.
Anderzijds, het promotieteam. De familie, of course. Kanakna. De papierenperse. Tot op heden nog geen burgers die zovele steentjes hebben bijgedragen.
Al wie van zijn leven nooit gastronomisch zal eten mag niet komen.

De cel Protocol van Lieven Lybeer (ACW) staat in voor de verzorging van het geheel.
Budget is nog niet vrijgegeven.

Zal het echtpaar na de receptie nog liefdevol de menigte met steentjes begroeten vanop de pui van het stadhuis?

P.S.
Gemeenteraadsleden mogen ook komen maar weten nog nergens van.
Minister Q zet het nu op agenda.

Voor hoeveel centen SMS’jes gingen vanuit het stadsbestuur naar Claudio en Gaëlle ?

Volgens “Het Nieuwsblad” van 10 juni laatsleden (nationale bladzijden) circuleert er in Kortrijk het gerucht dat er vanwege het stadsbestuur voor 30.000 euro sms’jes werden verstuurd ten voordele van het restaurant Dell’Anno.
De burgemeester Lieven Lybeer ontkent dit formeel.

Journalisten zouden maar eens wat kunnen doorvragen, als ze dit soort geruchten lanceren of minstens voedsel geven.
Het is wel zo dat mandatarissen en ambtenaren (en politie, brandweer) van stadswege beschikken over GSM’s.
Er is in april een aanvang gemaakt met het gefaseerd bedelen van nieuwe blackberry-telefoons, GSM type B900.
De leden van het College plus de leden van de directieraden kregen al een type met een bijkomend telecomabonnement.
En in mei-juni zou een “brede groep van medewerkers” een toestel krijgen met hotspotfunctionaliteit.

Over hoeveel toestellen het in het totaal gaat weten we niet.
Maar het is wel denkbaar dat mandatarissen en ambtenaren hun toestel hebben gebruikt ten dienste van het winnende koppel.
En het is toch technisch mogelijk om de facturen na te zien?
Zouden Lieven Lybeer en consorten nu echt geen berichtjes (meervoud) hebben verstuurd met het type B900? En aldus verzaakt hebben aan hun plicht om Stad op de kaart te zetten?
Of deden zij het allen met hun persoonlijk, verouderd toestel?
Dat we het niet weten !

P.S. (1)
Er is nog altijd geen deontologische code, noch voor ambtenaren, noch voor het schepencollege, noch voor raadsleden.
Het gebruik van de GSM staat dus nog altijd vrij.

P.S. (2)
Binnenkort worden Claudio en Gaëlle ontvangen op het stadhuis. Kostenberekening volgt.
Allen daarheen zeker?

www.lievenlybeer.be

Iedere dag consulteren we die URL.
Plichtsgetrouw, als elektronisch onderzoeksjournalist. Je weet nooit. Wat onze waarnemende burgemeester nu weer weet of zegt? Wat hij doet? Waar hij is? Staat hij ergens op de foto? Hoe komt hij in de perse?

Al maandenlang lezen we de boodschap van onze nieuwe burgervader : TOT BINNENKORT !
Momenteel wordt aan mijn site gewerkt.

De oude webstek, – van toen Lieven nog schepen was – bestaat nog, met het bijvoegsel “mezelf“.

Stand-up comedian in de gemeenteraad

Vanavond volgt er weer een optreden van raadslid Eric Flo (LDD) in de gemeenteraad.
Met Carl Decaluwé zal men niet lachen, maar wel met onze Flo.
En met al die raadsleden die er voor de rest van hun jaren maar democratisch blijven bij zitten te zitten, daar willen we ook wel niet om lachen.
Kiezers, ‘t is niet eerlijk.

Flootje doet zijn tussenkomsten normaliter rechtopstaand, vandaar de titel van dit stuk. Burgemeester-voorzitter kan hem daarbij nauwelijks in toom houden.

Wel nooit vergeten dat Flo op zijn manier heel soms pertinent (pertinente) dingen aankaart. Jaja. Jaja. Wel niet altijd goed verwoord. In de politiek is dit dodelijk, de gave van het woord ontbreken.
Waarbij alle pseudo-dossierskenners in de gehele gemeenteraad zich dan meesmuilend verkneukelen over de onkunde van hun mede-verkozen raadslid. Wie kan daarom malen? Toch niet al die raadsleden die al heel hun politiek leven niet weten wat zij …(ik vind geen woorden)/

Flo dan niet helpen om hem bij te staan over wat hij nou wel even wou zeggen.
Het eerste beste gehandicapte CDV-raadslid heeft in de gemeenteraad in het verleden al van veel meer attentie genoten.
Rolstoel. Secretaris met presentiegeld.

Flo verdient dit allemaal ook. (Net als vroeger: schepen Joël Devos.)
In onze Raad maken de leden zich onderling vaak vrolijk over zichzelf, vooral als ze evenmin als Flo over iets afweten, iets kunnen, iets kennen, en niets doen.
Flo is nu de gekwetste prooi.

Maar wie is Eric Flo?
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 stond hij op de zesde plaats van de lijst ‘Vlaams Belang’ en werd meteen met 375 naamstemmen verkozen.
Na nauwelijks drie zittingen werd hij door de partij geroyeerd. Hij had het namelijk bestaan om zich te onthouden bij het voorstel van het Vlaams Belang om de staatsie portretten van de koning en koningin uit het stadhuis te verwijderen. De werkelijke reden zat dieper. De partijleiding verwachtte zich algauw aan tussenkomsten in de Raad die zouden kunnen leiden tot enig hoogdringend medisch ingrijpen van de MUG.

Wie herinnert zich niet zijn hilarisch voorstel om subsidies te verstrekken voor al wie exotische (tropische) fruitbomen zou aanplanten, – nu de aarde toch aan het opwarmen is? Of die keer dat hij bij een budgetbespreking bezig was met een post uit de verkeerde kolom (een ander jaar).
De pers verwaarloost hem ten onrechte. Hij is de ster van de oppositie.

Vanaf april vorig jaar zetelde Eric Flo dan maar als onafhankelijke. Op 14 januari van dit jaar stelde hij zichzelf aan als voorzitter van de lokale afdeling van Lijst Dedecker. Hij vroeg aan de burgemeester om voortaan te mogen zetelen als vertegenwoordiger van die partij, als een éénmansfractie. Niet toegestaan.
Niettemin dient Flo nu zijn schriftelijke tussenkomsten in op papier met het logo van lijst DD.

We citeren straks even letterlijk de vraag (of is het een voorstel?) dat het raadslid vandaag zal indienen.
Hij wil een wijziging van het “charter aan zelfstandigen”. Over welk charter hij het heeft wordt niet nader toegelicht.
Er is hier in oktober 2007 wel eens een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen Stad, de NV Sint-Janspoort en het Stadsontwikkelingsbedrijf over ondermeer de oprichting van een handelsdistrict (BID) en een Pandenfonds. Met als terugvalscenario de oprichting van een vzw “Centrum Kortrijk”. (Men is daar nu volop mee bezig.) Flo heeft zich toendertijd onthouden.

En nu wil hij een niet nader omschreven vzw oprichten.
Citaat uit het voorstel (of de vraag):
“Met deze wil ik vragen dat de Stad meewerkt aan het opstarten van een vzw en deze zo snel mogelijk laat erkennen door de belastingen; zo kan de vzw de fiscale attesten afleveren bij betaling.”

Zo staat het er. We vinden niets uit.
Het voorstel gaat aldus verder:
“(Met deze wil ik vragen) dat de Stad meewerkt aan het opmeten van de winkelruimtes.”
“Dat de Stad gratis een zaal ter beschikking stelt voor de eerste vergadering, waar men een bestuur kiest en een voorzitter.”

Maar wat als die vzw er eenmaal is?
Flo benadrukt: “Wanneer deze vzw aan de Stad voorstellen aanbiedt deze te aanvaarden en als er grote werken zijn het gemeentepersoneel in te schakelen, en dit tegen een sociaal tarief.”
Want: “Geef de zelfstandigen een eerlijke kans te overleven tijdens de werken en ook daarna.”

Zo.
Nu verstaat u waarom heel de top van lijst Dedecker komt kijken naar het optreden van zijn nieuwste aanwinst en voorzitter van de lokale afdeling.
Ik verneem uit goede bron dat Ivan Sabbe (co-voorzitter van de lijst DD) – uit voorzorg ook een dokter-psychiater heeft ingeschakeld in de visitatie-commissie. Voor het geval Flo totaal verbitterd en in opgewonden toestand de zitting moet verlaten.
Aan weerszijden begeleid door twee wijkinspecteurs.

FLO MOET BLIJVEN.
Omdat hij het enige, meest onnozele (in bijbelse zin) raadslid is uit de Kortrijkse politieke geschiedenis.

P.S.
De vraag van Flo is in feite een voorstel.
Kan Ivan Sabbe uit Hulste niet een keer als voormalig raadslid aan zijn partijgenoot uitleggen dat een voorstel uit drie delen bestaat? Een toelichting, een motivatie (met eventueel de financiering) en de eigenlijke tekst van het voorstel waarover dan kan gestemd worden.

Topfiguren lijst Dedecker komen vandaag luisteren naar de Kortrijkse gemeenteraad

Meer nieuws volgt, van zodra ik meer weet over de waarom-vraag.

De telexen lopen binnen…
Voormalig raadslid Ivan Sabbe (PVV) komt zeker reeds vanaf 18u30. Wil zijn collega’s uit de vorige eeuw terugzien. Nostalgie?
(Ivan Sabbe is nu co-voorzitter, CEO en geldschieter van de partij DD.)
Later op de avond nog verwacht: volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouk, vergezeld van Jean-Marie in eigen persoon. Jurgen Verstrepen neemt alles op video.
De volledige lijst van de LDD-delegatie wordt pas in de late namiddag door Belga gepubliceerd. Met motivatie van de visitatie.
Ben zelf benieuwd.
Komt Rudy Aernoudt ook (voozitter LDD West-Vlaanderen)?

De Korpschef van de politiezone VLAS stelt een ‘actiekaart’ op voor eventuele interventie van de manschappen. Men wil in verhoogde staat van paraatheid zijn.
De wijkagent van het stadscentrum wordt verzocht in het centrum aanwezig te zijn. Alle straathoekwerkers nemen post op de hun toegewezen straathoek. Het horecaplan schiet in actie want Ivan Sabbe belegt etentje in het restaurant van wacht.

Burgemeester is er evenwel niet gerust in en wil tijdens de middaglunch op het dakterras van het stadhuis een spoedvergadering beleggen van het strategisch College.
En raadslid Eric Flo weet nog nergens van!
Volg de gebeurtenissen op RRS-feed.

***
Wie komt er nog?
Alle medestichters van de lokale afdeling: ondervoorzitter Christiaan Delodder, secretaris Bjorn Verheye, Peter Vandekerkhove, Dominique Viaene, Frank Bertin, Wim Glorieux, Ronny Van Eeckhoutte.
De top van de regionale afdeling Kortrijk-Menen-Waregem: voorzitter Thierry Deneire uit Marke, ondervoorzitter Jan Amssons uit Kortrijk.

Maar waarom al dat volk?
Men wil stand-up comedian Eric Flo aan het werk zien. Wordt hij geroyeerd uit de partij?
Zie volgende bijdrage.

Voorstel tot invoering van een databank voor hondenpoep

Tsja, poep, daar wordt nogal makkelijk over gelachen natuurlijk. Ook over hondenpoep, paardendrollen, kattepis, vogelstront en bospoepers.
Hondenpoep is ook voor Kortrijkzanen naast modder DE ergernis nummer één. Vandaar dat we hier meer speciaal het kartel SP.A-Groen-Spirit een voorstel willen aan de hand doen om in te dienen in de gemeenteraad van april. Gepikt van de Socialistische Partij Tilburg.

De socialistische fractie in deze Nederlandse gemeente wil vooreerst dat honden verplicht worden om een penning te dragen. Zij worden daar al verplicht geregistreerd maar krijgen nu ook een DNA-profiel.
Osporingsambtenaren kunnen momenteel hondenbezitters alleen beboeten als zij ‘op heterdaad’ worden betrapt bij het niet opruimen van hondenpoep. De kans hierop is verwaarloosbaar klein want de schepen van milieu Bral vertoeft eerder binnen dan buiten de wijkcafés en de wijkagenten zijn nergens te bespeuren.

In het Tilburgse voorstel kunnen opsporingsambtenaren op pad worden gestuurd om in de stad monsters te nemen van hondendrollen. Zij krijgen daarvoor een potje met een schepje aan het dekseltje zoals dat ook in ziekenhuizen gebruikt wordt. Het staal wordt dan onderzocht door wat wij zouden noemen de G.A.S-ambtenaar en middels de DNA-database gekoppeld aan een bepaalde hond en eigenaar.

Het is een eenvoudig voorstel.
Maar wanneer raadsleden een voorstel indienen is het altijd geraadzaam om iets te zeggen over de financiering ervan.
In Tilburg betaalt een hondenbezitter jaarlijks 73 euro voor een hond, 103 voor de tweede en 123 euro voor elke bijkomende hond. Dat brengt daar jaarlijks 1.032.000 euro op!
De SP van Tilburg stelt voor om de hondenbelasting te vervangen door een eenmalige heffing van ongeveer 145 euro. Berekend is dat die heffing kostendekkend is voor de DNA-registratie, het certificaat en de hondenpenning. Ook al omdat losliggende hondendrollen gemakkelijker traceerbaar naar de eigenaar zijn en hiermee meerdere flinke boeten kunnen opgelegd.

Als raadslid Catherine Matthieu (Groen) dit voorstel zou neerleggen mag zij zich natuurlijk aan weerwerk verwachten.
Het Vlaams Belang zal onmiddellijk verwijzen naar het bestaan van allochtone honden en zwerfhonden. Moeten zij verplicht worden ingeburgerd? Lessen krijgen over onze hondenwaarden en vooral normen? Of zal men de stadsgrenzen voorzien van permanente bewaking.

Raadslid Eric Flo (lijst JMDD) kan het verhaal complexer maken door te verwijzen naar de overlast van kattenpis en duivenstront. Als deskundige zal hij aantonen dat de kans om een hond aan een drol te koppelen hoogtens 70 procent is. En dan nog in laboratorium-omstandigheden en niet vanuit een situatie waarin een verregende drol op straat ligt te smeulen waarbij de kans ook nog heel reëel is dat andere honden eroverheen gemarkeerd hebben. Hetzij met hun eigen drol, anaalkliervocht of urine, met daarin sporen van gameten (voortplantingscellen) plus het bijhorend DNA-materiaal. Terecht zal Flo er nog op wijzen dat een bruikbaar DNA-profiel uit ontlasting op zich niet is te halen. Er moet celmateriaal bij te vinden zijn, d.w.z bloed of slijm.

Raadslid Koen Byttebier (VLD) zal verwijzen naar zijn in de maak zijnde horeca-plan. Daarin is nu reeds voorzien dat de bewijslast bij de gemeente ligt. Als de hondenbezitter (poedelhondendame) middels een hotelkwitantie kan aantonen dat hij op de bewuste dag van de vinding van een drol niet in de stad verbleef kan geen sprake zijn van een overtreding.

Uiteindelijk is er toch kans dat het voorstel aanvaard wordt.
Evenwel in een versterkte, meer doordachte versie, na positieve tussenkomst van de burgemeester.
Iedere hond krijgt een chip ingeplant, en moet er dagelijks één (dezelfde) inslikken. De chips worden via een handelsakkoord met burgemeester Mao Xiao Ping (Eetstokje) spotgoedkoop gefabriceerd in onze hanzestad Wuxi (China).

Naar gloednieuwe voorstellen in de gemeenteraad

Morgen starten we alweer met een nieuwe item.

Iedere maand zitten vele (ongeveer allen) raadsleden – zeker uit de meerderheidspartijen – verveeld met het probleem dat ze geen voorstel of vraag of puntje kunnen ter tafel leggen op de gemeenteraad. Dat wil zeggen: zonder bestaande dossiers van bestaande agendapunten te bekijken.
Of zichzelf afvragen of ze gewoon nog iets hebben te zeggen.
Hebben dan het nare gevoel dat zij beetje nutteloos zijn, of hun werk niet goed genoeg doen.
Voor zoveel verspild gemeenschapsgeld per uur. Kijken dan des avonds heimelijk verlegen voor het slapen gaan in ‘t eigen herte en herinneren zich dat gedicht van Alice Nahon. Tot en met de laatste regel.

Niet getreurd.
Gedaan daarmee. Geen ontslag nemen.
Voortaan hier iedere maand een suggestie om gewetensvolle raadsleden te inspireren tot enig optreden.
We schuimen op TINTERNET alle verslagen van gemeenteraden uit binnen- en buitenland af en halen daaruit vragen en voorstellen waarmee men gegarandeerd de pers haalt. Want dat is wat telt.
Kiezers, voortaan opgelet.

Morgen dus het volledig uitgewerkte voorstel van de Socialistische Partij Tilburg tot oprichting van een databank voor hondenpoep. Met toelichting, motivering, de kostendekking. Ook met vooruitziende replieken voor eventuele tegenstanders van het voorstel. (Want raadsleden – schepenen – onder mekaar moeten daarop altijd kunnen anticeperen.)

P.S.
Als u inmiddels hierover een bericht in de reguliere pers zou lezen: dat is volkomen verkeerd en tendentieus. Raadsleden! Nooit de pers als bron voor initiatieven of vragen aanzien. Dat is niet wetenschappelijk.
Dat zijn (wat men gemeenzaam noemt) secundaire bronnen. Nooit ofte nooit daarin meegaan.
Nooit aan meedoen. Altijd dossiers lezen. Altijd en altijd. Niet opgeven. Ooit zal de kiezer u hiervoor belonen. Wacht maar.

Scroll ook naar vroeger, bijv. 29 februari. Vergt geen tijd.

Hoe oppositie voeren?

Hou u vrij op 6 maart, vanaf 20 uur tot een gat in de nacht.
Dit is geen grap, geen infotainment.

Spoed u naar – uitgerekend – het Middenstandshuis op Bissegemplaatse in Bissegem. Want daar komt de VLD-burgemeester Patrick Poppe uit Zele een uiteenzetting geven over de vraag hoe raadsleden (en burgers?) kunnen oppositie voeren tegen de democratisch verkozen meerderheid. Hier in Kortrijk tegen de nieuwe coalitie CD&V-VLD. Het wordt ongetwijfeld een constructieve avond. Zie voetnoot.

Er is een welkomstwoord van CD&V-schepen Stefaan Bral, immers woonachtig te Bissegem en aldaar zijn stamcafé hebbend.
Hij zal ons in het bijzonder in zijn beste streektaal onderhouden over zijn strubbelingen met de burgemeester (door hem genaamd: “kluchtenspeelder”) en daarbij geen pittige roddels schuwen. Tot het panneel behoren de VLD-schepenen Wout Maddens en Marie-Claire Vandenbulcke.
De burgemeester komt nog naar de receptie achteraf.
Het Vlaams Belang zorgt voor de openbare orde. Buitenwipper is Eric Flo van lijst JMDD. Binnenwipper: Koen Byttebier, fractieleider van de VLD.

Maar de keynote speech (zie voetnoot) wordt gegeven door Philippe De Coene, fractievoorzitter van de oppositiepartij SP.A-Spirit-Groen.
Daarin zal hij zijn klachten toelichten over de Stadskrant.
Want in de editie van januari maakte de burgemeester – nu lid van de meerderheid – het werkelijk te bont. Zijn voornaam kwam er 14 keer in voor. Zijn familienaam 15 maal. De term “burgemeester” 6 maal. De naam Philippe De Coene?? NUL keer !

Dat kan dus niet meer. Dat de oppositie nergens nog een stem krijgt. Overigens niet enkel niet in de Stadskrant. Ook niet op WTV-Trefpunt of de Kortrijkse website.
Er bestaan nochtans circulaires over het deontologisch gebruik van gemeentelijke informatiebladen.

Al in februari 2000 stuurde toenmalig Vlaams minister Johan Sauwens naar iedereen een omzendbrief waarbij hij aan de zetelende mandatarissen vroeg om inzake het gebruik van gemeentelijke informatiebladen de nodige kiesheid aan de dag te leggen. Want, zo stelde hij: een infoblad heeft tot doel om de bevolking op een neutrale en objectieve wijze te informeren over de gemeentelijke diensten en activiteiten.
“Het is inderdaad een officiële uitgave van de gemeente en niet van de zittende meerderheid. Het gemeentelijk infoblad kan dan ook niet politiek gekleurd zijn. Een verstandig bestuur legt zichzelf ter zake uit eigen beweging strenge regels op.”

Verder nog: “In ieder geval lijkt het mij niet mogelijk dat leden van het College in het jaar van de verkiezingen en zelfs daarbuiten, in het gemeentelijk informatieblad op een systematische wijze hun verwezenlijkingen van de afgelopen bestuursperiode op een rijtje plaatsen. Dat lijkt me geen onafhankelijke redactionele bijdrage. In een officieel infoblad moet elke schijn van partijdigheid worden geweerd.
En Johan Sauwens vroeg aan de provinciegouverneurs om bij de uitoefening van hun administratief toezicht te waken op bovenvermelde richtlijnen.

Een gelijkaardige circulaire kwam er van minister Marino Keulen op 3 februari 2006. Praktisch met dezelfde bewoordingen. Met de toevoeging dat objectiviteit en neutraliteit ook moesten of kunnen toegepast in andere informatiekanalen, zoals de elektronisch beschikbaar gestelde informatie.

Ja, zal de sinds jaren beloofde vernieuwing van de Kortrijkse website ook een hoekje reserveren voor de oppositie? Ook voor raadslid Eric Flo? Krijgen we eindelijk een volledig schriftelijk verslag van de raadzittingen?

Maakt een eventuele klacht van De Coene een kans bij de gouverneur?
Hoogstwaarschijnlijk niet. Breyne en de burgemeester staan op goede voet met mekaar. (Durft u wedden dat Stefaan ooit gouverneur wordt? En Guy Leleu burgemeester? Durft u?)
En in de gemeente Puurs heeft het Vlaams Belang in de gemeenteraad van 25 januari 2007 al een keer het gebrek aan neutraliteit in het gemeenteblad aangeklaagd. De doorlopende goed nieuwsshow.
Een klacht van de partij werd het jaar tevoren al door de gouverneur als ongegrond beschouwd. Artikels in het gemeenteblad van Puurs worden opgemaakt door een stuurgroep van ambtenaren onder leiding van een communicatiedeskundige. Ze worden wel ter goedkeuring voorgelegd aan het College want dat is de verantwoordelijke uitgever.

Maakt Philippe De Coene een kans?
Op de vergadering in Bissegem over de vraag hoe oppositie te voeren zal de burgemeester na de keynotespeech van De Coene antwoorden dat het raadslid gedurende de zes jaar dat hij schepen was nooit gevraagd heeft om de oppositie een stem te geven in de Stadskrant of op de Kortrijkse website. Waarop raadslid De Coene zal replikeren dat hij dat wel heeft gedaan, maar dan binnenskamers.
—————————————————————
Voetnoten met stellingen.

* Being in opposition is tough.
* Forget that pernicious and mindless adage: the duty of the opposition is to oppose.
* A strong opposition motivated by the public interest is an adornment to political life. Negativism for its own sake is a political cancer.
* The duty of an opposition is to act with vigor in guiding and critising with integrity the conduct of the government, to make heard the voices of the minority without fear.

Maar hoe op een denkbaar soepele manier oppositie voeren als zelfs de agenda van het schepencollege van 26 februari nog niet eens op de Kortrijkse website staat? Soms helemaal niet wordt gepubliceerd. Laat staan de beslissingen.
Na zo’n College komt er altijd wel een persbabbel, voor journalisten die nog nooit een dossier hebben ingekeken of onderzocht en dientengevolge hoogstens enkele (niet alle) puur informatieve vragen kunnen stellen. En dan nog…

De verleiding van de dochter van de burgemeester van Kortrijk tot huwelijksbeloften

Hoewel de huidige burgemeester van de stad Kortrijk heel nauw betrokken is bij het uitstippelen van de hedendaagse Belgische politiek, zou hij het hoogstwaarschijnlijk nooit in zijn hoofd halen om de nationale regering in te schakelen wanneer één van zijn dochters wil trouwen met een jongeman die volgens zijn mening niet past in zijn familie.
Iets meer dan tweehonderd jaar geleden deed nochtans één van zijn voorgangers dit wel toen zijn oudste dochter MARIE (ja!-KW) wilde trouwen met de zoon van een Kortrijkse schepen. In die tijd golden dan ook heel andere zeden en gewoonten.

Zo start het verhaal van prof. (en provincieraadslid) Jos Monballyu, verschenen in De Leiegouw en ook te vinden op internet. Zie: www.kuleuven-kortrijk.be/facult/rechten/monballyu.

Wat waren de feiten die in de 18de eeuw aanleiding gaven tot een staatszaak met tussenkomst van de hoogste instanties van de Oostenrijkse regering in de Nederlanden?

De 54-jarige Charles-Constantin Vanderstraeten, heer van Ten Aerden (enz.) en burgemeester van Kortrijk moest op 8 april 1771 tot zijn schade en schande vaststellen dat hij zijn 22-jarige dochter Marie in de afgelopen jaren wat teveel alleen had gelaten met Maximiliaan-Joseph-Jacques Pyl du Fayt. Deze 37-jarige zoon van een schepen was nog wel door toedoen van Vanderstraeten tot griffier van Kortrijk benoemd en aldus belast met stadszaken. Tot grote vreugde van Marie kwam hij die regelmatig bespreken in het statige herenhuis van Charles in de Rijselsestraat in Kortrijk. De jongedame had toen net wat verstrooiing nodig om haar liefdesrelatie met de zoon van een lijnwaadverkoper te verwerken. Tijdens zijn vele huisbezoeken werd Maximiliaan door beide ouders telkens zeer hartelijk ontvangen. Hij kreeg ook vele keren de gelegenheid om Marie alleen te spreken, iets wat de ouders ook gedoogden tijdens de vele openbare bijeenkomsten of wandelingen die de Kortrijkse burgerij toen organsiseerde.
Uiteindelijk, tijdens een gezellige winteravond in de loop van de maand december 1769 maakte Marie haar ouders deelachtig aan haar genegenheid voor Maximiliaan en vroeg zij haar vader een afpraak voor een huwelijksaanzoek door haar geliefde.
Vader Charles, die met zijn oudste dochter veel hogere plannen had, kreeg meteen een woedebui. Hij deelde zijn dochter botweg mee dat Maximiliaan veel te oud was en gezien zijn gering fortuin helemaal niet van haar stand was.

De rest van het verhaal staat op internet.
De vlucht naar een klooster in Frankrijk. Hoe de burgemeester niet liet met zich sollen. Een crimineel proces aanspande voor de Raad van Vlaanderen. De vervolging voor ‘vrijwillige schaking’ (“rapt volontaire”) en misschien zelfs “rapt de violence” en “séduction”.

*****
Maar nu vraagt u zich al helemaal moedeloos af wat kortrijkwatcher bezielt om zich in te laten met oude liefdesverhalen. Hierbij dan nog wel een nieuwe rubriek heeft geopend onder de naam “INFOTAINMENT”.
Dat komt omdat dit de enige manier was om het door de burgemeester als vijandig bestempelde overnamebod van Roularta op onze cvba-vzw af te slaan.
Toen dit bod ter ore kwam van onze lezersadviesraad werd heel het colofon van de website bijeengeroepen in het Ondernemerscentrum. Iedereen was er. De hoofdredacteur en zijn adjuncten, de chef redactie, de eindredactie, de directeur, de corrector, de marketeer, de artdirector, de documentalist, de brievenopener en de twee secretaressen.

Het voltallige schepencollege, onder leiding van Stefaan Bral, hield een prikactie. Met een spandoek: “Weg met de Rik en leve Marie”. (Rik, dat De Nolf – noot van de redactie.) Hilde Demedts droeg een bordje: “Frère, go home!” Schepen Jean de Béthune beloofde al meteen een kapitaalinjectie, geput uit de begrotingspost “imago, innovatie en creatie” uit de rubriek Ruimtelijke Ordening.
Daar waren evenwel voorwaarden aan verbonden. Vernederende voorwaarden die ik helaas om pure immateriële bestaansredenen niet kon weigeren.

Er is geen scheiding meer tussen redactie en directie ! Het redactiestatuut dat mij enige onafhankelijkheid van de lezers en reclame garandeerde wordt opgeheven. Meer nog: de directie komt in handen van Stefaan Bral, de dienst documentatie gaat naar stadssecretis Geert Hillaert en de eindredactie berust voortaan bij Adrien Devos.
Kortrijkwatcher mag ‘senior writer’ blijven mits de belofte dat hij wat meer energie en tijd zal besteden aan “human interest” bij het lokale nieuws. Er moeten ook meer gekleurde foto’s komen. De senior writer en de corrector krijgen hierbij gedwongen assistentie van Peter Lanssens van “Het Laatste Nieuws” en Bernard Vancraeynest van “Het Nieuwsblad” (voor de correcties en aanvullingen).
Manager-marketing: Marie De Clerck.

Voor het onderhouden van gesmeerde relaties met de reguliere pers heeft onze lezersadviesraad raadslid en volksvertegenwoordiger en stokebrand Carl Decaluwé aangeduid. Je hebt nu eenmaal de lezers die je verdient. ‘t Is toch zo?

Als straf en om meteen maar de nieuwe populistische richting van deze weblog zichtbaar te maken werd het tweede deel van het artikel “De gemeenteraad online beluisteren en bekijken” van het scherm gehaald. ICT-schepen de Béthune vond het te moeilijk.

PSST.
Hij weet wel niet dat het stuk nog te vinden is op www.medium4you.be, in de editie van 18 februari.