Category Archives: infotainment

Lokale persjongens schelden kortrijkwatcher de huid vol !

Update helemaal onderaan.

Het moest er een keer van komen. Onze lokale reporters houden er echt niet van als zij zaken lezen op een weblog die ze nog niet wisten of niet helemaal goed hadden begrepen. Of als zij betrapt worden op onvolkomenheden en blunders in hun berichtgeving. Zeker lokale journalisten worden overal met de meeste egards behandeld en gevleid. Met grote onderdanigheid ontvangen. “De perse is daar!” “De perse komt ook!” Daar krijgen zij dan heel lange tenen van. Lokale politiekers kruipen op hun knieën om toch maar in de pers te komen. Persjongens worden daar compleet high van.

Het begon allemaal heel onschuldig.
Gisteren publiceerde raadslid Mark Lemaitre op facebook een pure informatieve mededeling: “Pär Ongeluck is terug in de virtuele ether”. Hierop zegt ene Frans Lavaert (FL – de senior-writer van kortrijkwatcher) dat hem dat verheugt. Hij vindt “Pär Ongeluck” (hierna PO) een ware aanwinst in onze Kortrijkse blogosfeer. Voor wie het niet zou weten: PO is dus een blog met commentaar op allerhande Kortrijkse toestanden. Zie http://perongeluck.wordpress.com. Zeer goed geschreven, en vaak scherp informatief. Maar het ongeluk wil dat hij geregeld gaat schimpen op de lokale pers, meer speciaal onze regionale editie van “Het Nieuwsblad”.
Dat zit Freddy Vermoere (vfb) van “Het Nieuwsblad” al jaren dwars. Hij reageert prompt. Vindt die PO maar een laffe kerel, alhoewel hij soms een punt heeft. “Dat hij er anoniem maar op los schiet, vind ik zeer goedkoop.” Uren later duikt Peter Lanssens van “Het Laatste Nieuws” ook op in de face-book-dialoog. Ook hij vindt PA inderdaad een lafbek omdat zijn “goedkope” kritiek op de koop toe anoniem gebeurt. “Waaaw, wat een moed zeg!”

Ja, het is nog altijd zo

Intussen is naar aanleiding van de annonce van Lemaitre al heel de dag nog van alles aan de gang op facebook. In dit soort discussies op FB gaat men doorgaans vlug “off topic”.
Toegegeven, FL treft schuld. Kortrijkwatcher suggereert aan (fvb) om Pär Ongeluck in dienst te nemen bij zijn krant. Maar ja, zegt FL, misschien zou hij binnen de kortste keren buiten vliegen, wegens te kritisch voor bijvoorbeeld lokale politici. Hierop antwoordt de reporter van “Het Nieuwsblad” dat we spoken zien.
Maar nu volgt een bekentenis van Freddy Vermoere die iedereen nog lang zal geheugen.
FL vroeg gewoon dit: “Is het nog zo dat onze burgemeesters of schepenen naar de Brusselse (regio)redactie bellen als een stuk in de krant verschijnt dat zij onwelgevallig vinden?”

Freddy is nog niet van de slechtste in onze perskring. Zijn repliek is buitengewoon openhartig: “Ja, het is nog altijd zo, en ik geef geen voorbeelden op facebook.” Geen voorbeelden dus van arrogante politici die zich dat permitteren, noch voorbeelden van onderwerpen waarbij zij op hoger niveau menen onze plaatselijke journalisten onder druk te moeten zetten.
Voor kortrijkwatcher is dit het moment om wat zout in de wonde te strooien. FL vraagt zich af of iemand als Vermoere of andere journalisten ook aan zelfcensuur doen, of zich zouden kunnen beperken in de keuze van onderwerpen. Vermoere beweert van niet…FL gelooft dit niet helemaal. Hij wil zelfs een lijstje van onderwerpen bezorgen van zaken waarover de pers niet bericht. Maar Freddy kent het al…

Vele uren later meent Peter Lanssens (LPS in de grootste krant van Vlaanderen) dat hij een duit in het zakje moet doen.
Man man man,” roept hij uit. “Wat is dat hier allemaal zeg!” De regionale journalistiek kan toch niet zo slecht zijn, gezien de stijgende oplagen? De echte scheldpartij hangt stilaan in de lucht. Vliegende reporter Peter zou het Frans Lavaert nog eens willen zien doen. “Na een week hangt hij in de touwen.” (Tussen haakjes: FL was jarenlang opiniërend en reizend journalist bij een opinie-weekblad. Is er mee opgehouden toen hij meende niets meer te vertellen te hebben.)

Eén keer om de twee jaar

In een postscriptum nog wel doet Peter op zijn beurt een ongelooflijke bekentenis. Ook hij kan hier eeuwige roem mee verwerven in het journalistieke wereldje.
We citeren nu helemaal.“Er durven inderdaad zéér sporadisch wel eens burgemeesters en schepen naar de redactie bellen, maar – mits enkele uitzonderingen, misschien één keer om de twee jaar – gebeurt daar NIETS mee.” Maar hijzelf heeft zich daar nog NOOIT laten door beïnvloeden. Peter wordt pisnijdig van al die zever.( Let weer op het taalgebruik. Typerend voor deze generatie van de perse.)

Intussen meldt een gewezen journalist (Patrick Ghyselen) aan Peter dat hij uit eigen ervaring weet dat er in zijn tijd bij de VUM/Corelio althans wel degelijk regelmatig door onze plaatselijk politici via regiochefs of hoofdredacties druk werd uitgeoefend op de schrijver van dienst. Eindredacties zelf censureerden weinig omdat ze gewoon onvoldoende vertrouwd waren met plaatselijke situaties. Het gevolg was dat de “field” preventief aan zelfcensuur deed. Terloops meent hij dat Peter ook wel zijn toevlucht neemt tot bloggers om achtergrondinformatie te vergaren. (En of! – KW)

We slaan nu een heleboel “dialogen” over.
Klokslag middernacht is Peter Lanssens daar weer.
Hij eist concrete voorbeelden van zelfcensuur. En kom niet af met uw (camera)gezever. (LPS doelt op stukjes in kortrijkwatcher over cameratoezicht op openbaar domein.)

Vanmorgen om kwart voor negen plaatselijke tijd opende Lanssens opnieuw het hitsig wordende debat.
Hij is bereid om in te gaan op mijn voorstel (van gisteren) om met de perskring over de regionale pers een publiek debat aan te gaan. Maar niet als het enkel met verzuurde mensen zou plaatsgrijpen.
Om halftien vanmorgen bestempelt Freddy Vanmoere ene Frans Lavaert als een verzuurde betweter met te veel tijd.
Kortom, kortrijkwatcher wordt geweerd uit een mogelijk debat. Wat een zelfcensuur is dat !
En als het van LPS afhangt mag stagiair-beroepsjournalist van kortrijkwatcher gerust wegblijven uit de publieke tribune van de gemeenteraad.

P.S.
(1) Kortrijkwatcher heeft een tijdlang een lijstje bijgehouden van 1) pure fouten, tekortkomingen en lacunes in de Kortrijkse berichtgeving 2) thema’s die achterwege werden gelaten, of vermeden. Dit laatste ook omdat de betrokken journalisten het me zelf vertelden.
We werden er totaal depri van én verzuurd.
(2)
Frans Lavaert is vorig jaar nog gevraagd om medewerker te worden bij “Het Nieuwsblad”. Stel u voor! Volgens Peter Lanssens is hij van een andere generatie. Ja. In de journalistiek alleszins. Die generatie nam nog wel eens enkele stukken ter hand alvorens op pad te gaan. FL heeft toen het aanbod geweigerd met als reden dat men hem toch geen carte blanche zou geven. Dat hij continu zou worstelen met de vraag: zal ik daarover wel berichten?

KORTRIJKWATCHER BEKENT.
DOET OOK AAN ZELFCENSUUR.
Dat debat tussen journalisten en lezers zal nooit doorgaan. Ook niet op het jaarlijks bal van de perskring Kortrijk. Waar journalisten overigens nogal absent blijven.

Boer Deconinck terug in het gareel

Pas een tiental dagen geleden nam het schepencollege akte van een arrest van het Hof van Beroep te Gent daterend van … 29 april 2010. In dat arrest wordt boer Leon veroordeeld tot betaling van 1.200 euro als rechtsplegingsvergoeding.
Eisende partij: de huidige buurtbewoners uit Rollegem.
Het stadsbestuur vindt dat men op heden niet aan zet is en laat het aan de buurtbewoners over om de procedure al dan niet verder te activeren. Stad (raadsman Bruno Vandorpe) weet dus nog niet dat de zaak al een paar maanden is opgelost.

De voorgeschiedenis van de zaak Deconinck staat in het collectieve geheugen van menig Kortrijkzaan en burgemeesters gegrift, en nu de story een laatste (?) peripetie lijkt te krijgen rept de pers er niet meer over.
Boer Keunink heeft dus zijn beesten weggehaald en laat geen gerief meer rondslingeren op de openbare weg. (Onze sterreporter-stagiair SBJ is dit persoonlijk gaan checken.)

Deconinck werd wegens allerhande overlast en burenruzies destijds – na een vonnis van 16 januari 1998 – uit zijn hoeve gezet in Sint-Anna. Hierop ging het gezin dan maar twee jaar kamperen op het openbaar domein langsheen de Marksestraat. Hiermee haalde boer Leon herhaaldelijke het nieuws en zelfs de agenda van de gemeenteraad. De dochter ging bijvoorbeeld in 2000 in hongerstaking omdat de politie een lekkende dieselgenerator had weggehaald. In september 2000 verplichtte men het gezin Deconinck-Dejaeghere om intrek te nemen in een woning van het OCMW, maar Leon weigerde pertinent want “hij kan onmogelijk aarden in een stadsomgeving”.
Uiteindelijk vond het gezin een onderkomen in de Rollegemseweg 42-44, nota bene een eigendom van CD&V-raadslid Johan Coulembier. Dat werd opnieuw een bron van ergernis voor de buurtbewoners aldaar. Er kwam een regen van klachtbrieven en processen-verbaal wegens geurhinder, ongedierte, agressiviteit, enz. (In april 2007 hinderde boer Leon zelfs de hulpdiensten toen een jonge vrouw omkwam bij een botsing met zijn tractor.)

Buurtbewoners vroegen aan Stad om de nodige stappen te ondernemen opdat er een einde zou komen aan de overlast. Na maanden aarzeling besliste het College in juni 2007 eindelijk om advocaat Vandorpe toch te verzoeken om een rechtsprocedure op te starten. Maar intussen zaten de buurtbewoners niet stil. Zij dagvaardden de boer om “met onmiddellijke ingang het verbod te horen opleggen nog langer geiten en honden te houden in een straal van 3 km rond hun woning, op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per dag en hem verbod op te leggen het voetpad vol te stouwen met goederen zoals beelden, boerekarren,…” Stad ondersteunde dan maar die procedure.

In zitting van 30 juni 2009 werd vonnis geveld door de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk. Boer Leon mocht nog hoogstens 2 honden, 15 geiten, 20 stuks pluimvee houden. Geen runderen en varkens meer. De mest moest om de 14 dagen worden opgeruimd, en ratten en knaagdieren moesten verdelgd.

Maar de echtgenoten Deconinck-Dejaeghere gingen in hoger beroep.
Het Hof van Beroep te Gent bevestigde op 29 april 2010 evenwel het eerdere vonnis. En Stad heeft daar nu akte van genomen.
Er staan wel nog wat prullaria op het voetpad en de woning heeft dringend een opknapbeurt nodig.
De buurtbewoners zijn tevreden met de afloop en bedanken raadslid Johan Coulembier.

Naar een nieuwe toegangscontrole tot het winkelwandelgebied

Het oude systeem heeft nooit gewerkt. Die verzinkbare paaltjes ! Dat vergunningsbeheer !
Bijvoorbeeld waren er steevast discussies tussen bewoners en handelaars, politie, stad, Parko over de vraag of permanente vergunninghouders al dan niet het recht hadden om te laden en te lossen in het winkelwandelgebied buiten de officiële laad- en lostijden. Ander pijnpunt was dat tijdelijke vergunningen voor de toegang vlot werden toegekend aan aannemers waardoor het gebied (vooral tijdens de werken aan K) de allure van een werfzone kreeg. En die paaltjes gaan automatisch naar beneden wanneer om het even wie zich aanbiedt om het wandelgebied binnen te rijden. Als ze al niet heel de dag en nacht continu verzonken bleven.
Kortom: Parko bracht er niets van terecht terwijl de jaarkost voor het onderhoud en personeel opliep tot 65.750 euro.
Parko zal hiervoor door Stad (dat zijn wij) ook nooit ter verantwoording worden geroepen.

Het beheer van de toegangscontrole zal nu overgenomen worden door het stadsbestuur, meer speciaal de directie Mobiliteit van schepen Guy Leleu.
De laad- en lostijden worden in de voormiddag verkort met één uur: van 5 tot 11. De avonduren blijven van 18u30 tot 22 uur. Om leveranciers uit de nood te helpen zal onderzocht worden waar bijkomende loszones kunnen komen aan de rand van het winkelwandelgebied. Er loopt ook een proefproject voor stille leveringen gedurende de nacht.
De toegangspoorten met neerzinkbare paaltjes worden beperkt tot de Lange en Korte Steenstraat, de Voorstraat, de Grote Kring en de Wijngaardstraat (kant Vlasmarkt). Garagehouders, bewoners en paramedici kunnen dus nog steeds het gebied binnen rijden via de toegangen zonder paaltjes. Het systeem van vergunningen wordt “geoptimaliseerd”.

Bij de politie wil Stad aandringen op de toepassing van een volstrekte nultolerantie voor wie buiten de laad- en losuren zonder vergunning het gebied binnenrijdt.

Stad neemt deel aan een stedenspel

SOMS VERSTAAN WE ER NIETS VAN.

EXQI Plus begint samen met de Nederlandse TROS een nieuwe reeks van het “Stedenspel”. Stad Kortrijk neemt daaraan deel. De opname met het publiek is voorzien op donderdag 22 april om 19 uur te Lint en speelt zich af rond een tropisch zwembad. Pret verzekerd.
Stad neemt contact op met mensen die geen schrik hebben van water uit met name kringen als de politie, watersportclubs en gemotiveerd stadspersoneel. Het team zal bestaan uit vier mannen en vier vrouwen met twee reservespelers. Medewerkers van Stad krijgen een halve dag dienstvrijstelling.
Om het Kortrijkse team aan te moedigen worden een 200-tal supporters opgeroepen. Gratis autocarvervoer en een T-shirt. Hiervoor voorziet Stad een IMAGObudget van 3.000 euro.

De Collegebeslissing hieromtrent dateert al van 31 maart en na twee weken ongeduldig wachten konden we op de website van Stad nog altijd geen publieke oproep zien naar mogelijke supporters. Burgemeester Lieven Lybeer liet zich al met heel de familie inschrijven.
Dat vinden we nu wel zeer eigenaardig. De beslissing van het schepencollege kreeg een ongunstig advies van … de directie Personeel en Organisatie.

“Het Duivels Paterke” wordt…een hotel !

De directie van KW (niet de redactie!) wil ons jarenlang verwaarloosd katern “infotainment” nieuw leven inblazen en heeft daarom een freelancer bij wijze van proef op contractuele basis aangeworven. Eén oude BEF per teken voor de medewerker. Directie van onze stadsblog wil hiermee meer reclame-inkomsten aantrekken door verweving van advertenties en redactionele stukken. Een winwinsituatie. Hierna een eerste bijdrage van onze plaatselijke elektronische reporter, die voortaan ondertekent met Mykel Korneete (kmo). Al meteen zag onze eindredacteur zich genoodzaakt om allerlei niet terzake doende insinuaties, grappen en grollen te schrappen om zodoende toch eerder de klemtoon op pure info te leggen.
—–
(kmo)

Zopas vernemen we uit anonieme bron dat “Het Duivels Paterke” bij het schepencollege een bestemmingswijziging heeft aangevraagd. Zonder enige verbouwing – MOET KUNNEN – wil de exploitant van het pand daar nu een hotel met 5 kamers van maken. Wanneer de aanvraag is ingediend konden we (kmo) niet checken, maar dat moet al geruime tijd geleden zijn aangezien het (voorwaardelijk gunstig) advies van Toerisme Vlaanderen dateert van 13 december 2009. (Noot van de redactie: ref. LVB/RN/09.)
Ongetwijfeld hebben vele Kortrijkzanen sinds oudsher goede herinneringen aan het hoekpand, gelegen op de hoek van de Vaartstraat en de geasfalteerde Harelbeeksestraat met fietspad, parkeerstroken en voetpaden. Vlakbij de Gentsepoort. Het is immers al in gebruik genomen tussen 1875 en 1899. In 1882 heette de herberg nog “In de Koornbloem”. Nauwelijk veertig jaar later nog altijd. Toen werd het huis de geliefkoosde plek voor de Koornbloemschutters. Men deed er toen al aan voetbalspel op tafel.
Volgens een bekend plaatselijke café-historicus kreeg de herberg in 1986 de naam “Number One”, “een bar met gesloten gordijnen en gezelschapsdames” met straatnummer 29.
Een anonieme bron weet ons evenwel te vertellen dat er op pas op 27 februari 1992 een bouwvergunning is verleend voor het verbouwen en uitbreiden van de woning + bar. (Noot van de redactie: het gaat om het dossier 19910444.) Daartoe werden de bijgebouwen rechts naast het pand gesloopt en vervangen door een nieuwbouw van 14,50 m breed bij 6,60 m diep. In de loop der jaren werden nog een aantal gevelwijzigingen vergund en uitgevoerd. Op 24 mei 1993 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbaten van een logementshuis met 5 tweepersoonskamers.
De huidige uitbaters willen de bovenverdieping in het kader van het Vlaams logiesdecreet omvormen tot een hotel. Dat logementshuis blijft bereikbaar via een afzonderlijke ingang in de Vaartstraat. De kamers beschikken over eigen sanitair met toilet. Bij vier kamers is dit in een afzonderlijke aangrenzende ruimte, bij één kamer is dit in dezelfde ruimte. De kamers zijn geschikt als tweepersoonskamers.
Het gelijkvloers blijft de gelagzaal van het eetcaf̩, Рsoms rookvrij, soms niet. Er zou geen zelfstandige woning meer zijn in het pand.

Door de kleinschaligheid van het project HOTEL ontstaat geen extra verkeers- en parkeerdruk in de omliggende straten. (Noot van de redactie: er is nu al geen doorkomen aan.)

Geen gemeenteraad op 12 januari !

UPDATE ONDERAAN

De officiële website van Stad Kortrijk geeft de data van de raadszittingen voor dit jaar aan. Dat is goed bedoeld.
Die van 4 januari is men evenwel vergeten. Terwijl er op die dag een schepenwissel was geagendeerd, en een raadslid werd vervangen. Kostprijs van die speciale vergadering om enkel en alleen een schepen te installeren ,ongeveer 6.800 euro. Daarna was er een receptie in het Broelmuseum. (De rondleiding in het museum had weinig succes.) De raadsleden kregen een nieuwjaarsgeschenk: tweemaal een halve liter hard drugs in de vorm van jenever van 35 en 38 graden.

Voor maandag (?) 12 januari annonceert de moniteur van Stad de eerste zitting van dit jaar.
Ga maar niet. Ook dinsdag 12 is er geen gemeenteraad.
Een kwakkel van jewelste. Staat er al weken op, op www.kortrijk.be en nog altijd geen rectificatie.
Volgens onze stadsmoniteur lijkt het alsof de eerstvolgende (wekelijks op woensdag) schepencollege pas doorgaat op 28 januari. Is dat een woensdag?

Ter info.
Kortrijk neemt als een “smart city” deel aan een Europees programma. Wat daar aan geld besteed wordt, dat lees je hier nog wel een keer als het past. Dat gaat over digitale interactie en info met de burger. Ja.

Update
Deze middag (11 januari) heeft de stadmoniteur alle data van de gemeenteraadszittingen voor dit jaar dan weggeveegd. Met de mededeling dat de nieuwe data vanaf donderdag 14 januari opnieuw beschikbaar zullen zijn. Het College van woensdag 13 januari zal die vastleggen. De agenda van dat College is nog altijd niet beschikbaar op de website van Stad. Dus kunnen we niet weten of die berichtgeving wel klopt.

P.S.
Onze corrector wil altijd dat we dit soort berichtgeving afsluiten met het adagium “dit is kortrijk”.

Uw kennis over de gemeentepolitiek even opfrissen

Verlof !
Tijd om met behulp van kortrijkwatcher uw kennis over wat reilt en zeilt in Stad ietwat op te frissen.

Waar gaan de snoepreisjes van onze schepenen zoal naartoe?
Is er dit jaar al iets in de doofpot gestopt?
Hoe zijn de menselijke relaties tussen de waarnemende en de zittende burgemeester?
En de politiek-inhoudelijke?
Komt er een olympisch zwembad?
Wanneer wordt Filip Santy schepen?
Zit Stad in financiële nood?
Wat zegt u “Kortrijk links bekeken”?
Waar ging het conclaaf van het schepencollege door?.
Wanneer opent het megawinkelcomplex K zijn deuren?
Hoeveel raadsleden weten waar de dossiers liggen ter voorbereiding van de gemeenteraad?
Mag u die ook gaan inzien?
Is het absenteïsme in de Raad gedaald?
En waarom is het absenteïsme nooit hoog geweest in de raadscommissies?
Welke krant biedt het meeste nieuws over Kortrijk?
Wordt Stefaan De Clerck ooit nog gouverneur in onze provincie?
Welke vzw krijgt van Stad het meeste subsidies? (En waarom?)
Wanneer wordt de laatste nieuwe brug geopend?
Wat mankeert er aan de stadsblog van kortrijkwatcher?
En aan die van de Stad?
Maakt Guy Leleu ooit kans om burgemeester te worden?
Volgt minister Vincent Van Quickenborne wel de gemeentepolitiek?
Of is hij gewoon de baas over zijn VLD-schepenen?
Kent u een verwezenlijking die typisch liberaal is?
Wat is er zoal administratief vereenvoudigd?
Verdient waarnemend burgemeester Lybeer een jaarsalaris van meer dan 100.000 euro?
Hoeveel mandaten heeft hij dan wel?
Hoeveel erkende moskeeën zijn er in Kortrijk?
Hoeveel buurtwerkers namen er al ontslag?
Wat betalen we per inwoner als werkingskosten aan de kerkfabrieken?
Welke schepen gedraagt zich als een Berlusconi?
Wie is Borat?

SPOEDBERICHT: stad onbereikbaar

UPDATE !
Gaëlle kwam een half uur te laat aan in de Trouwzaal van het Kortrijkse stadhuis.

Wat betekent dit? Heeft het sowieso iets te betekenen?

Zie nog stuk van 15 juni.
De volkstoeloop op de Grote Markt is niet te overzien.
Geen doorgaand verkeer meer mogelijk.
Al wie geen geldige reden heeft om in de omgeving van het stadhuis te vertoeven, wordt door schepen Alain Cnudde verzocht om huiswaarts te keren.
Zullen Gaëlle en Claudio elkaar eeuwige trouw zweren? Alleen schepen Marie-Claire Vandenbulcke weet het.
Zie WTV.
Mis de foto’s niet in “Het Laatste Nieuws”. U wordt met naam en toenaam vermeld, ook al hebt u niets te vertellen.

Local time 18u15′.

Een beetje gekke poll

Vandaag lanceert de online versie van “Het Nieuwsblad”, editie Kortrijk, opnieuw een poll.
Beetje gekke vraag: “Gebruiken politici Facebook onvoldoende?”
Waarschijnlijk geïnspireerd door een stukje van raadslid Marc Lemaitre op de blog kortrijklinksbekeken.
Je kunt nu al de resultaten bekijken. Al 721 respondenten !
Maar die uitslag slaat op een vorige vraag. De vraag namelijk of raadsleden hun presentiegeld moeten afgepakt worden als ze vroegtijdig de raadszitting verlaten.
Een onwaarschijnlijk hoog aantal stemmen werden daarop uitgebracht. 721.
De percentages zijn inmiddels weinig veranderd. 93,62 procent vinden van wel. Neen: 4,99. Geen mening: 1,39.

Zullen Claudio en Gaëlle gaan trouwen?

Het gerucht doet de ronde.
In elk geval is het Schepencollege van plan om binnenkort het sympathieke duo te ontvangen in het stadhuis, na hun wittebroodsweek in Spanje.
Om 19 uur is er een verwelkoming door waarnemend burgemeester Lieven Lybeer. In de Trouwzaal van het Kortrijkse stadhuis.
Na een half uur speech van de schepen van bevolking Marie-Claire Vandenbulcke – waarbij vastgesteld wordt dat het niet gaat om een schijnhuwelijk – volgt er een receptie in de prestigieuze Beatrijszaal.
De hapjes worden verzorgd door dezelfde Philippe Mottrie uit Heule die naar het schijnt al die soapmaanden het personeel van resto Dell’ Anno met hapjes en drankjes voorzag. (Wist niet?)
Wie is er zoal uitgenodigd?
De Witte Ridder wel.
Unizo niet. Horeca niet. Geen handelscomité. Geen handelsdisrict (BID). Geen eurodistrict. Unie der Zorgelozen niet. Achturenhuis weeral niet. OCMW-keuken? Den Italiaan op de Mark ook niet. Den Boulevard?
In feite geen concurrent. En dat is niet eerlijk.

Wel, in de eerste plaats al wie via zijn/haar gsm van Stad met sms’jes het paar aan de overwinning heeft geholpen. Al het stadspersoneel dat zijn of haar steentje heeft bijgedragen. Steentje.
Te weten: het schepencollege, de directieraad, de politie, de brandweer. Enzovoort. Ambtenaren.
Anderzijds, het promotieteam. De familie, of course. Kanakna. De papierenperse. Tot op heden nog geen burgers die zovele steentjes hebben bijgedragen.
Al wie van zijn leven nooit gastronomisch zal eten mag niet komen.

De cel Protocol van Lieven Lybeer (ACW) staat in voor de verzorging van het geheel.
Budget is nog niet vrijgegeven.

Zal het echtpaar na de receptie nog liefdevol de menigte met steentjes begroeten vanop de pui van het stadhuis?

P.S.
Gemeenteraadsleden mogen ook komen maar weten nog nergens van.
Minister Q zet het nu op agenda.