Category Archives: infotainment

“Het Duivels Paterke” wordt…een hotel !

De directie van KW (niet de redactie!) wil ons jarenlang verwaarloosd katern “infotainment” nieuw leven inblazen en heeft daarom een freelancer bij wijze van proef op contractuele basis aangeworven. Eén oude BEF per teken voor de medewerker. Directie van onze stadsblog wil hiermee meer reclame-inkomsten aantrekken door verweving van advertenties en redactionele stukken. Een winwinsituatie. Hierna een eerste bijdrage van onze plaatselijke elektronische reporter, die voortaan ondertekent met Mykel Korneete (kmo). Al meteen zag onze eindredacteur zich genoodzaakt om allerlei niet terzake doende insinuaties, grappen en grollen te schrappen om zodoende toch eerder de klemtoon op pure info te leggen.
—–
(kmo)

Zopas vernemen we uit anonieme bron dat “Het Duivels Paterke” bij het schepencollege een bestemmingswijziging heeft aangevraagd. Zonder enige verbouwing – MOET KUNNEN – wil de exploitant van het pand daar nu een hotel met 5 kamers van maken. Wanneer de aanvraag is ingediend konden we (kmo) niet checken, maar dat moet al geruime tijd geleden zijn aangezien het (voorwaardelijk gunstig) advies van Toerisme Vlaanderen dateert van 13 december 2009. (Noot van de redactie: ref. LVB/RN/09.)
Ongetwijfeld hebben vele Kortrijkzanen sinds oudsher goede herinneringen aan het hoekpand, gelegen op de hoek van de Vaartstraat en de geasfalteerde Harelbeeksestraat met fietspad, parkeerstroken en voetpaden. Vlakbij de Gentsepoort. Het is immers al in gebruik genomen tussen 1875 en 1899. In 1882 heette de herberg nog “In de Koornbloem”. Nauwelijk veertig jaar later nog altijd. Toen werd het huis de geliefkoosde plek voor de Koornbloemschutters. Men deed er toen al aan voetbalspel op tafel.
Volgens een bekend plaatselijke café-historicus kreeg de herberg in 1986 de naam “Number One”, “een bar met gesloten gordijnen en gezelschapsdames” met straatnummer 29.
Een anonieme bron weet ons evenwel te vertellen dat er op pas op 27 februari 1992 een bouwvergunning is verleend voor het verbouwen en uitbreiden van de woning + bar. (Noot van de redactie: het gaat om het dossier 19910444.) Daartoe werden de bijgebouwen rechts naast het pand gesloopt en vervangen door een nieuwbouw van 14,50 m breed bij 6,60 m diep. In de loop der jaren werden nog een aantal gevelwijzigingen vergund en uitgevoerd. Op 24 mei 1993 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbaten van een logementshuis met 5 tweepersoonskamers.
De huidige uitbaters willen de bovenverdieping in het kader van het Vlaams logiesdecreet omvormen tot een hotel. Dat logementshuis blijft bereikbaar via een afzonderlijke ingang in de Vaartstraat. De kamers beschikken over eigen sanitair met toilet. Bij vier kamers is dit in een afzonderlijke aangrenzende ruimte, bij één kamer is dit in dezelfde ruimte. De kamers zijn geschikt als tweepersoonskamers.
Het gelijkvloers blijft de gelagzaal van het eetcaf̩, Рsoms rookvrij, soms niet. Er zou geen zelfstandige woning meer zijn in het pand.

Door de kleinschaligheid van het project HOTEL ontstaat geen extra verkeers- en parkeerdruk in de omliggende straten. (Noot van de redactie: er is nu al geen doorkomen aan.)

Geen gemeenteraad op 12 januari !

UPDATE ONDERAAN

De officiële website van Stad Kortrijk geeft de data van de raadszittingen voor dit jaar aan. Dat is goed bedoeld.
Die van 4 januari is men evenwel vergeten. Terwijl er op die dag een schepenwissel was geagendeerd, en een raadslid werd vervangen. Kostprijs van die speciale vergadering om enkel en alleen een schepen te installeren ,ongeveer 6.800 euro. Daarna was er een receptie in het Broelmuseum. (De rondleiding in het museum had weinig succes.) De raadsleden kregen een nieuwjaarsgeschenk: tweemaal een halve liter hard drugs in de vorm van jenever van 35 en 38 graden.

Voor maandag (?) 12 januari annonceert de moniteur van Stad de eerste zitting van dit jaar.
Ga maar niet. Ook dinsdag 12 is er geen gemeenteraad.
Een kwakkel van jewelste. Staat er al weken op, op www.kortrijk.be en nog altijd geen rectificatie.
Volgens onze stadsmoniteur lijkt het alsof de eerstvolgende (wekelijks op woensdag) schepencollege pas doorgaat op 28 januari. Is dat een woensdag?

Ter info.
Kortrijk neemt als een “smart city” deel aan een Europees programma. Wat daar aan geld besteed wordt, dat lees je hier nog wel een keer als het past. Dat gaat over digitale interactie en info met de burger. Ja.

Update
Deze middag (11 januari) heeft de stadmoniteur alle data van de gemeenteraadszittingen voor dit jaar dan weggeveegd. Met de mededeling dat de nieuwe data vanaf donderdag 14 januari opnieuw beschikbaar zullen zijn. Het College van woensdag 13 januari zal die vastleggen. De agenda van dat College is nog altijd niet beschikbaar op de website van Stad. Dus kunnen we niet weten of die berichtgeving wel klopt.

P.S.
Onze corrector wil altijd dat we dit soort berichtgeving afsluiten met het adagium “dit is kortrijk”.

Uw kennis over de gemeentepolitiek even opfrissen

Verlof !
Tijd om met behulp van kortrijkwatcher uw kennis over wat reilt en zeilt in Stad ietwat op te frissen.

Waar gaan de snoepreisjes van onze schepenen zoal naartoe?
Is er dit jaar al iets in de doofpot gestopt?
Hoe zijn de menselijke relaties tussen de waarnemende en de zittende burgemeester?
En de politiek-inhoudelijke?
Komt er een olympisch zwembad?
Wanneer wordt Filip Santy schepen?
Zit Stad in financiële nood?
Wat zegt u “Kortrijk links bekeken”?
Waar ging het conclaaf van het schepencollege door?.
Wanneer opent het megawinkelcomplex K zijn deuren?
Hoeveel raadsleden weten waar de dossiers liggen ter voorbereiding van de gemeenteraad?
Mag u die ook gaan inzien?
Is het absenteïsme in de Raad gedaald?
En waarom is het absenteïsme nooit hoog geweest in de raadscommissies?
Welke krant biedt het meeste nieuws over Kortrijk?
Wordt Stefaan De Clerck ooit nog gouverneur in onze provincie?
Welke vzw krijgt van Stad het meeste subsidies? (En waarom?)
Wanneer wordt de laatste nieuwe brug geopend?
Wat mankeert er aan de stadsblog van kortrijkwatcher?
En aan die van de Stad?
Maakt Guy Leleu ooit kans om burgemeester te worden?
Volgt minister Vincent Van Quickenborne wel de gemeentepolitiek?
Of is hij gewoon de baas over zijn VLD-schepenen?
Kent u een verwezenlijking die typisch liberaal is?
Wat is er zoal administratief vereenvoudigd?
Verdient waarnemend burgemeester Lybeer een jaarsalaris van meer dan 100.000 euro?
Hoeveel mandaten heeft hij dan wel?
Hoeveel erkende moskeeën zijn er in Kortrijk?
Hoeveel buurtwerkers namen er al ontslag?
Wat betalen we per inwoner als werkingskosten aan de kerkfabrieken?
Welke schepen gedraagt zich als een Berlusconi?
Wie is Borat?

SPOEDBERICHT: stad onbereikbaar

UPDATE !
Gaëlle kwam een half uur te laat aan in de Trouwzaal van het Kortrijkse stadhuis.

Wat betekent dit? Heeft het sowieso iets te betekenen?

Zie nog stuk van 15 juni.
De volkstoeloop op de Grote Markt is niet te overzien.
Geen doorgaand verkeer meer mogelijk.
Al wie geen geldige reden heeft om in de omgeving van het stadhuis te vertoeven, wordt door schepen Alain Cnudde verzocht om huiswaarts te keren.
Zullen Gaëlle en Claudio elkaar eeuwige trouw zweren? Alleen schepen Marie-Claire Vandenbulcke weet het.
Zie WTV.
Mis de foto’s niet in “Het Laatste Nieuws”. U wordt met naam en toenaam vermeld, ook al hebt u niets te vertellen.

Local time 18u15′.

Een beetje gekke poll

Vandaag lanceert de online versie van “Het Nieuwsblad”, editie Kortrijk, opnieuw een poll.
Beetje gekke vraag: “Gebruiken politici Facebook onvoldoende?”
Waarschijnlijk geïnspireerd door een stukje van raadslid Marc Lemaitre op de blog kortrijklinksbekeken.
Je kunt nu al de resultaten bekijken. Al 721 respondenten !
Maar die uitslag slaat op een vorige vraag. De vraag namelijk of raadsleden hun presentiegeld moeten afgepakt worden als ze vroegtijdig de raadszitting verlaten.
Een onwaarschijnlijk hoog aantal stemmen werden daarop uitgebracht. 721.
De percentages zijn inmiddels weinig veranderd. 93,62 procent vinden van wel. Neen: 4,99. Geen mening: 1,39.

Zullen Claudio en Gaëlle gaan trouwen?

Het gerucht doet de ronde.
In elk geval is het Schepencollege van plan om binnenkort het sympathieke duo te ontvangen in het stadhuis, na hun wittebroodsweek in Spanje.
Om 19 uur is er een verwelkoming door waarnemend burgemeester Lieven Lybeer. In de Trouwzaal van het Kortrijkse stadhuis.
Na een half uur speech van de schepen van bevolking Marie-Claire Vandenbulcke – waarbij vastgesteld wordt dat het niet gaat om een schijnhuwelijk – volgt er een receptie in de prestigieuze Beatrijszaal.
De hapjes worden verzorgd door dezelfde Philippe Mottrie uit Heule die naar het schijnt al die soapmaanden het personeel van resto Dell’ Anno met hapjes en drankjes voorzag. (Wist niet?)
Wie is er zoal uitgenodigd?
De Witte Ridder wel.
Unizo niet. Horeca niet. Geen handelscomité. Geen handelsdisrict (BID). Geen eurodistrict. Unie der Zorgelozen niet. Achturenhuis weeral niet. OCMW-keuken? Den Italiaan op de Mark ook niet. Den Boulevard?
In feite geen concurrent. En dat is niet eerlijk.

Wel, in de eerste plaats al wie via zijn/haar gsm van Stad met sms’jes het paar aan de overwinning heeft geholpen. Al het stadspersoneel dat zijn of haar steentje heeft bijgedragen. Steentje.
Te weten: het schepencollege, de directieraad, de politie, de brandweer. Enzovoort. Ambtenaren.
Anderzijds, het promotieteam. De familie, of course. Kanakna. De papierenperse. Tot op heden nog geen burgers die zovele steentjes hebben bijgedragen.
Al wie van zijn leven nooit gastronomisch zal eten mag niet komen.

De cel Protocol van Lieven Lybeer (ACW) staat in voor de verzorging van het geheel.
Budget is nog niet vrijgegeven.

Zal het echtpaar na de receptie nog liefdevol de menigte met steentjes begroeten vanop de pui van het stadhuis?

P.S.
Gemeenteraadsleden mogen ook komen maar weten nog nergens van.
Minister Q zet het nu op agenda.

Voor hoeveel centen SMS’jes gingen vanuit het stadsbestuur naar Claudio en Gaëlle ?

Volgens “Het Nieuwsblad” van 10 juni laatsleden (nationale bladzijden) circuleert er in Kortrijk het gerucht dat er vanwege het stadsbestuur voor 30.000 euro sms’jes werden verstuurd ten voordele van het restaurant Dell’Anno.
De burgemeester Lieven Lybeer ontkent dit formeel.

Journalisten zouden maar eens wat kunnen doorvragen, als ze dit soort geruchten lanceren of minstens voedsel geven.
Het is wel zo dat mandatarissen en ambtenaren (en politie, brandweer) van stadswege beschikken over GSM’s.
Er is in april een aanvang gemaakt met het gefaseerd bedelen van nieuwe blackberry-telefoons, GSM type B900.
De leden van het College plus de leden van de directieraden kregen al een type met een bijkomend telecomabonnement.
En in mei-juni zou een “brede groep van medewerkers” een toestel krijgen met hotspotfunctionaliteit.

Over hoeveel toestellen het in het totaal gaat weten we niet.
Maar het is wel denkbaar dat mandatarissen en ambtenaren hun toestel hebben gebruikt ten dienste van het winnende koppel.
En het is toch technisch mogelijk om de facturen na te zien?
Zouden Lieven Lybeer en consorten nu echt geen berichtjes (meervoud) hebben verstuurd met het type B900? En aldus verzaakt hebben aan hun plicht om Stad op de kaart te zetten?
Of deden zij het allen met hun persoonlijk, verouderd toestel?
Dat we het niet weten !

P.S. (1)
Er is nog altijd geen deontologische code, noch voor ambtenaren, noch voor het schepencollege, noch voor raadsleden.
Het gebruik van de GSM staat dus nog altijd vrij.

P.S. (2)
Binnenkort worden Claudio en Gaëlle ontvangen op het stadhuis. Kostenberekening volgt.
Allen daarheen zeker?

www.lievenlybeer.be

Iedere dag consulteren we die URL.
Plichtsgetrouw, als elektronisch onderzoeksjournalist. Je weet nooit. Wat onze waarnemende burgemeester nu weer weet of zegt? Wat hij doet? Waar hij is? Staat hij ergens op de foto? Hoe komt hij in de perse?

Al maandenlang lezen we de boodschap van onze nieuwe burgervader : TOT BINNENKORT !
Momenteel wordt aan mijn site gewerkt.

De oude webstek, – van toen Lieven nog schepen was – bestaat nog, met het bijvoegsel “mezelf“.

Stand-up comedian in de gemeenteraad

Vanavond volgt er weer een optreden van raadslid Eric Flo (LDD) in de gemeenteraad.
Met Carl Decaluwé zal men niet lachen, maar wel met onze Flo.
En met al die raadsleden die er voor de rest van hun jaren maar democratisch blijven bij zitten te zitten, daar willen we ook wel niet om lachen.
Kiezers, ‘t is niet eerlijk.

Flootje doet zijn tussenkomsten normaliter rechtopstaand, vandaar de titel van dit stuk. Burgemeester-voorzitter kan hem daarbij nauwelijks in toom houden.

Wel nooit vergeten dat Flo op zijn manier heel soms pertinent (pertinente) dingen aankaart. Jaja. Jaja. Wel niet altijd goed verwoord. In de politiek is dit dodelijk, de gave van het woord ontbreken.
Waarbij alle pseudo-dossierskenners in de gehele gemeenteraad zich dan meesmuilend verkneukelen over de onkunde van hun mede-verkozen raadslid. Wie kan daarom malen? Toch niet al die raadsleden die al heel hun politiek leven niet weten wat zij …(ik vind geen woorden)/

Flo dan niet helpen om hem bij te staan over wat hij nou wel even wou zeggen.
Het eerste beste gehandicapte CDV-raadslid heeft in de gemeenteraad in het verleden al van veel meer attentie genoten.
Rolstoel. Secretaris met presentiegeld.

Flo verdient dit allemaal ook. (Net als vroeger: schepen Joël Devos.)
In onze Raad maken de leden zich onderling vaak vrolijk over zichzelf, vooral als ze evenmin als Flo over iets afweten, iets kunnen, iets kennen, en niets doen.
Flo is nu de gekwetste prooi.

Maar wie is Eric Flo?
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 stond hij op de zesde plaats van de lijst ‘Vlaams Belang’ en werd meteen met 375 naamstemmen verkozen.
Na nauwelijks drie zittingen werd hij door de partij geroyeerd. Hij had het namelijk bestaan om zich te onthouden bij het voorstel van het Vlaams Belang om de staatsie portretten van de koning en koningin uit het stadhuis te verwijderen. De werkelijke reden zat dieper. De partijleiding verwachtte zich algauw aan tussenkomsten in de Raad die zouden kunnen leiden tot enig hoogdringend medisch ingrijpen van de MUG.

Wie herinnert zich niet zijn hilarisch voorstel om subsidies te verstrekken voor al wie exotische (tropische) fruitbomen zou aanplanten, – nu de aarde toch aan het opwarmen is? Of die keer dat hij bij een budgetbespreking bezig was met een post uit de verkeerde kolom (een ander jaar).
De pers verwaarloost hem ten onrechte. Hij is de ster van de oppositie.

Vanaf april vorig jaar zetelde Eric Flo dan maar als onafhankelijke. Op 14 januari van dit jaar stelde hij zichzelf aan als voorzitter van de lokale afdeling van Lijst Dedecker. Hij vroeg aan de burgemeester om voortaan te mogen zetelen als vertegenwoordiger van die partij, als een éénmansfractie. Niet toegestaan.
Niettemin dient Flo nu zijn schriftelijke tussenkomsten in op papier met het logo van lijst DD.

We citeren straks even letterlijk de vraag (of is het een voorstel?) dat het raadslid vandaag zal indienen.
Hij wil een wijziging van het “charter aan zelfstandigen”. Over welk charter hij het heeft wordt niet nader toegelicht.
Er is hier in oktober 2007 wel eens een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen Stad, de NV Sint-Janspoort en het Stadsontwikkelingsbedrijf over ondermeer de oprichting van een handelsdistrict (BID) en een Pandenfonds. Met als terugvalscenario de oprichting van een vzw “Centrum Kortrijk”. (Men is daar nu volop mee bezig.) Flo heeft zich toendertijd onthouden.

En nu wil hij een niet nader omschreven vzw oprichten.
Citaat uit het voorstel (of de vraag):
“Met deze wil ik vragen dat de Stad meewerkt aan het opstarten van een vzw en deze zo snel mogelijk laat erkennen door de belastingen; zo kan de vzw de fiscale attesten afleveren bij betaling.”

Zo staat het er. We vinden niets uit.
Het voorstel gaat aldus verder:
“(Met deze wil ik vragen) dat de Stad meewerkt aan het opmeten van de winkelruimtes.”
“Dat de Stad gratis een zaal ter beschikking stelt voor de eerste vergadering, waar men een bestuur kiest en een voorzitter.”

Maar wat als die vzw er eenmaal is?
Flo benadrukt: “Wanneer deze vzw aan de Stad voorstellen aanbiedt deze te aanvaarden en als er grote werken zijn het gemeentepersoneel in te schakelen, en dit tegen een sociaal tarief.”
Want: “Geef de zelfstandigen een eerlijke kans te overleven tijdens de werken en ook daarna.”

Zo.
Nu verstaat u waarom heel de top van lijst Dedecker komt kijken naar het optreden van zijn nieuwste aanwinst en voorzitter van de lokale afdeling.
Ik verneem uit goede bron dat Ivan Sabbe (co-voorzitter van de lijst DD) – uit voorzorg ook een dokter-psychiater heeft ingeschakeld in de visitatie-commissie. Voor het geval Flo totaal verbitterd en in opgewonden toestand de zitting moet verlaten.
Aan weerszijden begeleid door twee wijkinspecteurs.

FLO MOET BLIJVEN.
Omdat hij het enige, meest onnozele (in bijbelse zin) raadslid is uit de Kortrijkse politieke geschiedenis.

P.S.
De vraag van Flo is in feite een voorstel.
Kan Ivan Sabbe uit Hulste niet een keer als voormalig raadslid aan zijn partijgenoot uitleggen dat een voorstel uit drie delen bestaat? Een toelichting, een motivatie (met eventueel de financiering) en de eigenlijke tekst van het voorstel waarover dan kan gestemd worden.

Topfiguren lijst Dedecker komen vandaag luisteren naar de Kortrijkse gemeenteraad

Meer nieuws volgt, van zodra ik meer weet over de waarom-vraag.

De telexen lopen binnen…
Voormalig raadslid Ivan Sabbe (PVV) komt zeker reeds vanaf 18u30. Wil zijn collega’s uit de vorige eeuw terugzien. Nostalgie?
(Ivan Sabbe is nu co-voorzitter, CEO en geldschieter van de partij DD.)
Later op de avond nog verwacht: volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouk, vergezeld van Jean-Marie in eigen persoon. Jurgen Verstrepen neemt alles op video.
De volledige lijst van de LDD-delegatie wordt pas in de late namiddag door Belga gepubliceerd. Met motivatie van de visitatie.
Ben zelf benieuwd.
Komt Rudy Aernoudt ook (voozitter LDD West-Vlaanderen)?

De Korpschef van de politiezone VLAS stelt een ‘actiekaart’ op voor eventuele interventie van de manschappen. Men wil in verhoogde staat van paraatheid zijn.
De wijkagent van het stadscentrum wordt verzocht in het centrum aanwezig te zijn. Alle straathoekwerkers nemen post op de hun toegewezen straathoek. Het horecaplan schiet in actie want Ivan Sabbe belegt etentje in het restaurant van wacht.

Burgemeester is er evenwel niet gerust in en wil tijdens de middaglunch op het dakterras van het stadhuis een spoedvergadering beleggen van het strategisch College.
En raadslid Eric Flo weet nog nergens van!
Volg de gebeurtenissen op RRS-feed.

***
Wie komt er nog?
Alle medestichters van de lokale afdeling: ondervoorzitter Christiaan Delodder, secretaris Bjorn Verheye, Peter Vandekerkhove, Dominique Viaene, Frank Bertin, Wim Glorieux, Ronny Van Eeckhoutte.
De top van de regionale afdeling Kortrijk-Menen-Waregem: voorzitter Thierry Deneire uit Marke, ondervoorzitter Jan Amssons uit Kortrijk.

Maar waarom al dat volk?
Men wil stand-up comedian Eric Flo aan het werk zien. Wordt hij geroyeerd uit de partij?
Zie volgende bijdrage.