Category Archives: infotainment

Coming up …

Denk vooral niet dat deze elektronische krant om nieuws verlegen zit. Bij de papieren perse is dit wel eens het geval, maar hier ter KW-redactie is de nieuwsgaring overweldigend.

We zouden het kunnen hebben over de weblog van schepen Filip Santy. Over damesverbandcontainers. Over examenuitslagen (iedereen gebuisd). De verkoop van het Vlasmuseum en de vraag wat dat is: “het algemeen belang”. De vele bezwaarschriften tegen allerhande retributies of belastingen. De Werkwinkel en de Woonclub. Zal Stad straks met elektrische wagentjes rijden? Wat te doen met de Sint-Pauluskerk? Waarom lukt die concessie niet van “De Komedie”? Hoeveel kostte het Innovation Festival? Waarom gaat alle sociale tewerkstelling naar de vzw “Constructief”? Hoeveel kandidaten bieden zich aan als schoonmaker (m/v)? Hoe staat het met onze leefloners? Waarom vertellen onze reguliere persjongens niets over het aantal gecreëerde jobs in het winkelcentrum K? Komen die Zilvertorens er nog? Mag men een stadsambtenaar omkopen?

Maar ja…
Waar eerst mee te beginnen?
Wat zetten we op de frontpagina?
Waar blijft die goeie kop?

Loonkost 2007 van plaatsmeester is uitbetaald

In 2007 was Raphaël Vandenborre nog de plaatsmeester voor de wekelijkse markt en de paasfoor. Voor die opdracht was hij gedetacheerd vanuit de politiezone VLAS naar het stadsbestuur. Het schepencollege heeft nu beslist om zijn loonkost voor het jaar 2007 uit te betalen aan de politiezone. 59.454,28 euro. Dat is wel wat laat, maar het lijkt toch goed gehonoreerd.

Zouden graag een keer die prestatiefiche zien van den Raf. Wat was het (bruto)uurloon? In B-niveau toch niet meer dan 24 euro?
Vergelijking met de prestatiefiche van huidig plaatsmeester Filip Decock, moet kunnen.

Een babbel met de nieuwe vrouw

De nieuwe man is ondertussen een feit.
Maar hoe staat het met de nieuwe vrouw? Wie is ze? Wat doet ze? (Met wie?) Wat drinkt ze? Hoe stemt ze?
Op dit alles krijgt u een antwoord op maandag 7 maart in ons stadhuis, vanaf 20 uur.

Lien Depoorter (voormalig medewerker Focus/WTV) leidt de conversatie. Deelneemsters zijn Moniek Gheysen (VLD-raadslid en modeontwerpster), Tine Dewaele (directeur Penitentiair Landbouwcentrum in Ruiselede), Marleen Titeca (CD&V-gedeputeerde), Gella Vandecaveye (gewezen judo), Anne-Mie Drieskens (Gezinsbond).

Organisatie: Vormingplus. Tel. 056/ 26 06 00.
Een en ander kadert in de nationale vrouwendag.

Spoedbericht voor onze lezers in woonzorg- en dienstencentra

Deze elektronische krant KW wordt via Tinternet in onze woonzorgcentra (Sint-Jozef, Ter Melle, De Nieuwe Lente, Biezenheem, Lichtendal) en de lokale dienstencentra (De Zonnewijzer, ‘t Cirkant, De Zevenkamer, De Condé, De Weister) gretig gelezen.
Hierbij dus een bericht “ad valvas”. Eigenlijk een waarschuwing.

Vanaf 1 januari zullen de zgn. “betere dranken” in al uw cafetaria in prijs stijgen. Net deze die u dus dagelijks nodig hebt. Het gaat om speciale streekbieren en wat hartiger dranken. Een porto gaat naar 2 euro. De sherry idem. Martini 1,7 euro. Een Carlsberg zal 2,1 euro kosten. Westmalle Triple: 2,30 euro. Het OCMW is van oordeel dat de prijzen van dit soort dranken meer marktconform moeten gemaakt. Zo’n cafetaria in de LDC mag geen spotgoedkoop buurtcafé worden.

Vanwege de crisis en het weinige zakgeld dat bewoners van woonzorgcentra krijgen, blijven de prijzen voor “basisconsumptie” evenwel ongewijzigd. Koffie bijvoorbeeld: 1 euro. Pilsje: 1,10 euro. De prijs voor een glas wijn (1,60 euro) en een fles (8,30 euro) blijft ook onveranderd.
Men zegge het voort!

Hoeveel papier verbruikt Stad en OCMW ?

Vorig jaar kocht het OCMW voor 16.500 euro papier. Om welk soort het gaat (gerecycleerd is duurder) weten we niet. Evenmin of het hier ook gaat om enveloppen. Via een onderhandelingsprocedure kreeg het OCMW voor volgend jaar een offerte binnen ten bedrage van 10.558 euro, maar wel zonder BTW. Er was een onderhandelingsprocedure mee gemoeid waarbij men niet minder dan 16 firma’s heeft aangeschreven. Zestien geselecteerden. Ongezien. Slechts twee kandidaten dongen mee. Winnaar: de NV Lyreco Belgium uit Vottem.

Ergens midden dit jaar is beslist om Stad als aanbestedende overheid aan te stellen voor de gezamenlijke aankoop van papier voor zowel de stadsdiensten als die van het OCMW. Via een algemene offerte. De raming van het verbruik door Stad bedroeg toen 40.600 euro, exclusief BTW. Men kwam wel overeen dat het bestek zou opgesplitst worden in twee percelen, en dat de kandidaten zowel voor beide percelen als voor iedere afzonderlijk een offerte konden indienen.
Ergens in september is de wijze van gunnen veranderd: het kon ook met een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking aangezien het totaalbedrag van de aankoop om minder dan 67.000 euro ging. (Gemeenteraad weet nergens van.)

Voor Stad hier op de redactie van KW geen idee over hoeveel geld het gaat en aan wie de opdracht is gegund. Gezamenlijke aankoop?
Voor kantoorbenodigdheden in het algemeen is bij het “algemeen bestuur” voor volgend jaar 95.950 euro begroot.

Stel dat de aankoop van papier uitsluitend op kantoorpakken van 500 vellen slaat, dan zou het voor de Stad kunnen gaan om meer dan 10.000 van die pakken. Eens vragen hoeveel enveloppen men nodig heeft op het stadhuis.

Publicitaire stunt van Humo kost Stad 13.552 euro

UPDATE
Lezers signaleren ons dat burgemeester Borat – toen hij nog klein was – ook altijd bereid was tot dit soort onnozelheden, daarbij zelfs tot nog veel meer dingen. We zoeken het uit.

Voorafgaand.
Dit bericht is uitsluitend bedoeld om de Kortrijkse horeca nog méér op stang te jagen. Volgens de gazetten willen de neringdoeners terug een goeie ouwe “ordinaire” kerstmarkt op de Grote Markt, en geen flauwe kul zoals die actie “Humo’s bol het af”.

Sinds woensdag proberen vijf knostgekke jongeren – dixit Kortrijkse website van Stad – (nu nog vier) om het zolang mogelijk uit te houden, opgesloten in een wagen op de Kortrijkse Grote Markt. De “knotsgekke, maffe” actie (dixit de website van Stad) wordt volop gesteund door het kabinet van waarnemend burgemeester Lieven Lybeer, bijgenaamd Borat.
Een normaal mens denkt dan, nou – als een of andere firma een reclamestunt wil bedenken op openbaar domein, dan kunnen we dat wel billijken, maar daar ga ikzelf toch geen bijdrage voor leveren. Noch met centen, noch logistiek.
Zo niet Borat. (Hij vraagt niet eens om de voorgeschreven retributie op de inbeslagneming van openbaar domein.)

Stad Kortrijk (onze schepenen, collegiaal als altijd) heeft in onze naam een verbintenis afgesloten met Humo. Met HUMO. (Nu een keer niet met Knack.) Een verbintenis ! Het blad kreeg de toestemming om vanaf 15 december een (niet nader genoemde) actie te voeren op de Grote Markt. Kortrijkzanen, ge moet dat maar ook eens proberen.
Stad (dat zijn wij) besliste om te zorgen voor nadars, afvalbakken, aansluiting elektriciteit, en de organisatie kreeg de beschikking over vijf parkeerplaatsen in de garage van het stadhuis. De politie was bereid om assistentie te verlenen. En Stad zou ook nog zorgen voor de communicatie. Zie de website.
Maar dat is niet alles.

De financiële inbreng van Stad (dat zijn wij) bedraagt 11.200 euro, zijnde 13.552 euro inclusief BTW.
Voor de onvoorziene kosten is 2.000 euro uitgetrokken. De rest van de stadstoelage gaat naar security, het Rode Kruis, de plaatsing van een mobilhome, en – jawel – ook een deel van de hotelkosten in het luxehotel “Damier”. Twee kamers voor vijf nachten.

Voorts zullen de stadsdiensten achteraf nog zelf instaan voor de reiniging van de plaats van de actie.
Humo wordt gevraagd om in te staan voor een tegenbedrag van 11.200 euro.
Ja, dat is Kortrijk, HET KORTRIJK VAN BORAT althans. Aan ons de keuze.

P.S.
Lezersbrief schrijven naar Humo! En nagaan of die wel wordt opgenomen. Zeg intussen ook eens dat Stad 17.000 euro uittrekt voor de MAANDENLANGE opvang van daklozen.

Kalm weekeindje voor CD&V-fractieleider Pieter Soens

Pieter Soens, Kortrijks notabel uit Heule, meldde gisteren om 15 uur op Facebook dat er hem een kalm weekeindje staat te wachten. Hij geeft een opsomming van zijn besognes. Vriendelijke gast hoor. Empatisch. Ge kunt er niet kwaad op zijn, ook al doe je zo goed je best. Prototype van een tjeef, alhier. Een echt probleem. Soort personificatie van immanente gerechtigheid.

Vandaag zaterdag: “bezoekske aan jeugd van KdNS Heule + etentje kaarters Watermolen met daaropvolgend kaartje leggen + receptie Vrijwillige Brandweer Kortrijk + frieten met stovers Chiro Tsjoef + kaarting Den Hert.”
Morgen zondag: “vervolg kaarting KdNS Heule + festijn Broederschool + voetbal Lauwe-Heule + overwinning vieren.”
En gisteren had hij het ook al zo druk: “jubileum + kaarting KdNS Heule jeugd + toneel + aperitiefke erna.”

Raadslid Soens vertelt graag en vaak op facebook wat hij zoal doet of van plan is om te doen. Gaat altijd over reizen (waar hij is geweest of nog gaat), toneel, voetbal of een ander volksvermaak. Nooit over zijn politieke taken, zelfs niet als er die dag of over volgende week een gemeenteraad is gepland. Maar als FB-vriend lees je empatisch mee. Zegt dat het goed is. Doe zo voort. Pieter, ge zijt een toffe gast. See you, crocodile. Ge begint op minister Quickie te gelijken.

Zo begrijpen we waarom de fractieleider van de heersende CD&V-meerderheidspartij nog geen enkele keer iets zinnigs wist te vertellen op de zittingen. Hier herhalen we het, want het is nodig, in het kader van de verkiezingen van 2012: nog geen enkele keer wist Pieter iets te zeggen waar we zouden naar kunnen opkijken, als Kortrijkzaan. Hij is er ook nooit met zijn gedachten bij. Laatst stelde hij nog een vraag die al was gesteld. Vergat een keer dat moest gestemd worden.

Maar zo begrijpen we wel waarom Soens vele stemmen haalt in Heule. Je hebt als kiezer het raadslid dat je verdient. Hard werken in en voor een gemeenteraad brengt geen enkel electoraal voordeel op. Triestig, maar het is zo. Tussen de mensen staan, ja. Grapjes maken en rondjes geven, dat wel. Stemlokaal: DEN HERT. (Niet ernaast.)

P.S.
Pieter is – zonder veel mededinging voor die overheidsopdracht – de vaste huisadvocaat van het Kortrijkse OCMW. Dat brengt veel werk met zich mee.

Ons historisch stadhuis ontvangt alles en iedereen

Omwille van het vijfjarig bestaan van deze elektronische burgerkrant houden we hier nauwkeurig in de gaten wie er zoal kan/mag officieel ontvangen worden op het oude stadhuis, in de Gotische Zaal en/of de Beatrijszaal, of de oude Raadzaal. Met of zonder drankje vanwege het stadsbestuur, met of zonder catering door de dienst Protocol, met of zonder aanwezigheid van een schepen of een toespraak van de burgemeester. Want in principe weigert men het gebruik van deze zalen niet als het gaat om jubilerende, min of meer Kortrijkse organisaties. En zeker niet als het om cultuur gaat.

Maar wat als het stadsbestuur vindt dat kortrijkwatcher (KW) een pure, platte commerciële organisatie is, die nauwelijks enig verband heeft met wat er (hier) maatschappelijk toe doet? Wat als de dienst Protocol van de burgemeester van oordeel is dat het de directie van KW enkel te doen is om reclame te voeren en klanten te ronselen?
Dan maken de voltallige redactie, directie, de afdeling abonnementen en advertenties, plus de aandeelhouders van KW toch een kans op ontvangst in het stadhuis, alhoewel hoogstwaarschijnlijk zonder powerpresentatie vanwege titelvoerend burgemeester en minister Stefaan De Clerck.

Wat uitleg hierbij.

Op 18 november mag de marketing verantwoordelijke van de NV Horatius Vermogensbeheer (Rijselsestraat) gebruik maken van twee zalen om “een bescheiden uiteenzetting te geven van de activiteiten van de vermogensbeheerder aan zijn klanten”. De organisator moet in dit geval wel zelf instaan voor de catering. Over een te betalen retributie wordt geen melding gemaakt.

Horse Land Resort&Spa nu. Nooit van gehoord?
Dat is een schitterend oord voor het inrichten van seminaries, feesten en andere evenementen. Je kan er ook blijven slapen. In een uniek kader van hedendaagse architectuur, omgeven door een prachtig domein. Horse Land is waarlijk een wereld waar de paardensport met deze van de zakenwereld, ontspanning en infotainment worden verenigd. Het domein ligt wel in Frankrijk, op een half uurtje rijden van Kortrijk. In Premesques bij Lille. Welnu, op maandag 15 november om 18 uur wordt u allemaal (bedrijfsleiders, plaatselijke horeca, raadsleden, enz.) uitgenodigd op het stadhuis voor de presentatie van dat Horse Land. Waarnemend burgemeester Borat houdt in de Gotische Zaal een toespraak. Daarna is er receptie in de Gravin Beatrijszaal. Horse Land staat zelf in voor de catering. Voor meer info: bel naar 0471 318 006 ten name van Hans Verscheuren.

Gaat de Dienst Protocol daar wel mee akkoord? Was er daar een consensus over in het Schepencollege van 20 oktober? VLD-schepen Wout Maddens, als voorstander van grensoverschrijdende vrijemarkteconomie?? Het gaat hier dus om een pure marketing en reclamestunt van een Frans bedrijf, dat vanuit ons eigenste stadhuis en met de zegen van ons stadsbestuur de concurrentie mag gaan aanvatten met onze plaatselijk HORECA. Met de Xpo. Met Vanwonterghem. Met den Damier. Geen wonder dat Hans Verscheuren zijn toevlucht zocht of moest zoeken tot een “neutraal” publiek gebouw.

Op 4 december ontvangt het stadsbestuur de mandatarissen van de Jong-CD&V. De dienst Protocol staat in voor de ontvangst en zorgt voor een drankje. Maar het Schepencollege zegt helemaal niet waar dit zal gebeuren. In het Museum 1302, zoals vroeger al het geval was met een bijeenkomst van alle CD&V-parlementariërs? Of eerst in het stadhuis? Zal men dan een retributie opvragen? (Voor het auditorium gaat het in dit geval om 100 euro.) Er is een toespraak voorzien door Lieven Lybeer, terwijl concullega Stefaan De Clerck een powerpointpresentie over Kortrijk van commentaar zal voorzien.

Veerle komt ook

Er zijn omstreeks deze tijd nogal wat ontvangsten voorzien, waarbij men geen objecties kan verzinnen. Jubilerende verenigingen (een handbooggilde, een sportclub voor slechthorenden en doven), een inhuldiging (de Orde van het Vlastreffen). Voor dit soort ontvangsten is traditioneel een drankje voorzien voor maximum 50 personen.
Maar wat te denken van de ontvangst van “De vrienden van Veerle Heeren”? Een CD&V-politica uit Sint-Truiden heeft op 4 december een dagtrip bedacht! Met powerpresentatie over Stad door minister Stefaan De Clerck !! (Heeft hij die zelf gemaakt?) Met drankje. Met toespraak van Borat.

Er is ooit een keer een reglement gemaakt voor ontvangsten op het stadhuis. Kerngedachte: voor jubilerende verenigingen en tentoonstellingen. Niet te vinden op de website van stad.
Dat reglement moet dringend herzien worden. Wat met politieke bijeenkomsten? Wat met puur commerciële bedoeningen? Wat met bepaalde retributies? Voor de ontvangstzalen in het stadhuis bijvoorbeeld heeft men het over dagtarieven van 5 uur. Als de receptie met netwerking van Horse Land Resort&Spa niet uitloopt tot 23 uur betaalt men dus gewoon niets.
Soms beslist de dienst protocol dat er 70 genodigden een glaasje krijgen, soms 100. “De Volkstuin” kreeg geen receptie aangeboden bij zijn 85-jarig bestaan, want jubilerende verenigingen krijgen dat pas als ze een veelvoud van 25 jaar bestaan.

P.S.
De dagtrip staat nog niet vermeld op de website (met kalender) van volksvertegenwoordiger Veerle Heeren.

Ozark Henry spoelt aan in Oostduinkerke

Mooie kop zeg! Eindredacteur van KW legt uit. De titel van het nieuwe album van Ozark Henry – “Hvelreki” – betekent: moge een hele walvis aanspoelen aan uw strand. In IJsland de manier om iemand veel voorspoed toe te wensen.

Dat Piet Goddaer Kortrijk zal verlaten en over afzienbare tijd in Oostduinkerke gaat bivakkeren stond al in “De Standaard” van 24 oktober. Opgepikt door de regionale journalisten alhier op 28 oktober. In “Het Nieuwsblad” van die dag zet de singer-songwriter nog een keer zijn beweegredenen uiteen.
Piet heeft een keer in een artikel gelezen dat de regio Kortrijk inzake ‘fijn stof’ slecht scoort. Dat zette hem aan het denken. Vandaar dat hij een oord zocht met betere luchtkwaliteit. En aangezien zijn vader in Oostduinkerke woont, was dit een gelukkige meevaller om alras daar dan in een betere wijk een nog te verbouwen woning te vinden.

Het interview in “Karaat” van deze maand lag waarschijnlijk al van voor 24 oktober bij de zetter.
Daarin zegt Piet dat “Kortrijk een goed punt is om te vertrekken naar de wereld”. Hij bedoelde daarmee (toen) geenszins dat hij uit onze stad wou vertrekken. Piet reist of verplaatst zich heel veel, en stelt gewoon vast dat Kortrijk net aan de Franse grens ligt, dat hij die in tien minuten kan oversteken en daar de trein kan nemen en bijvoorbeeld op 58 minuten in Parijs staat. En dan heeft hij nog een klein anderhalf uur nodig om Londen te bereiken. “Het is dus zinvol om hier te wonen.” (Maandblad “Karaat”, november, pag. 5.)

Als hij tenminste een keer thuis is, verblijft onze “culturele stadsambassadeur” in de Noordstraat, in een woning die hij al een keer (niet zonder problemen) heeft verbouwd. Een niet zo gezellige straat, met veel verkeer. Dus, dan denk je: overschot van gelijk heeft die Piet, met al dat fijn stof aldaar. Maar dan lees je een ander interview met Piet, afgenomen in december vorig jaar en verschenen op www.cityzine.be.
“Wat houdt me hier?” vraagt Piet zich af. “Ik woon hier graag, vlak aan de Leie, zeker nu ze de Leieboorden helemaal vernieuwen.” Geen woord over fijn stof. Oppert nog dat er in Kortrijk veel groen is. Wel even dit: “Eenmaal de werken achter de rug zijn, wordt de straat verkeersarm.”

De laatste jaren was Piet constant op reis, naar alle werelddelen en alle grote wereldsteden, met hoge concentraties aan fijn stof. Zou hij niet eens zijn ecologische voetafdruk kunnen meten? Oostduinkerke is géén goed punt om te vertrekken. Eerst wat stofferige duinen overwinnen om de tramlijn te bereiken. Dan naar het treinstation in Adinkerke om in Kortrijk te geraken. Niet al te beste verbinding via Kortrijk naar Rijsel. (Alternatief is wel: privé-charter op vliegveld van Koksijde.)

Singer-songwriters zijn geen milieudeskundigen. Piet ! Kijk eens op Tinternet. Daar kun je dagelijks en om de zoveel uur het gehalte aan fijn stof in België gemeten zien. Zelfs met een overzicht van de concentraties vanaf 1997. (Je kwam het jaar tevoren wonen in de Noordstraat.) Op de kaart is de regio Kortrijk lichtblauw gekleurd en dat is niet zo slecht inzake PM10-waarden.

Piet.
Heeft uw vader u niet verteld dat je in Oostduinkerke (Koksijde) geen gemeentelijke aanvullende personenbelasting moet betalen? Geen ene procent. Het zal u ongetwijfeld al zijn opgevallen. In Kortrijk betaal je 7,90 procent bovenop uw belasting aan de Staat. Dat scheelt een slok op de borrel, niet?

Piet.
Je bent lid van de commissie die in Kortrijk kandidaten nomineert om ereburger van Stad te worden. Waag uw kans. Nu je geen Kortrijkzaan meer zult zijn, voldoe je helemaal aan de voorwaarden.
Piet, tot in “Den Bras”, als je nog een keer in de buurt bent. Treinstation is vlakbij. Zal je dan uitleggen hoe je die belasting op verbouwingen in Koksijde kan vermijden. Maar in Monaco krijg je wellicht “meer kansen”?

Lokale persjongens schelden kortrijkwatcher de huid vol !

Update helemaal onderaan.

Het moest er een keer van komen. Onze lokale reporters houden er echt niet van als zij zaken lezen op een weblog die ze nog niet wisten of niet helemaal goed hadden begrepen. Of als zij betrapt worden op onvolkomenheden en blunders in hun berichtgeving. Zeker lokale journalisten worden overal met de meeste egards behandeld en gevleid. Met grote onderdanigheid ontvangen. “De perse is daar!” “De perse komt ook!” Daar krijgen zij dan heel lange tenen van. Lokale politiekers kruipen op hun knieën om toch maar in de pers te komen. Persjongens worden daar compleet high van.

Het begon allemaal heel onschuldig.
Gisteren publiceerde raadslid Mark Lemaitre op facebook een pure informatieve mededeling: “Pär Ongeluck is terug in de virtuele ether”. Hierop zegt ene Frans Lavaert (FL – de senior-writer van kortrijkwatcher) dat hem dat verheugt. Hij vindt “Pär Ongeluck” (hierna PO) een ware aanwinst in onze Kortrijkse blogosfeer. Voor wie het niet zou weten: PO is dus een blog met commentaar op allerhande Kortrijkse toestanden. Zie http://perongeluck.wordpress.com. Zeer goed geschreven, en vaak scherp informatief. Maar het ongeluk wil dat hij geregeld gaat schimpen op de lokale pers, meer speciaal onze regionale editie van “Het Nieuwsblad”.
Dat zit Freddy Vermoere (vfb) van “Het Nieuwsblad” al jaren dwars. Hij reageert prompt. Vindt die PO maar een laffe kerel, alhoewel hij soms een punt heeft. “Dat hij er anoniem maar op los schiet, vind ik zeer goedkoop.” Uren later duikt Peter Lanssens van “Het Laatste Nieuws” ook op in de face-book-dialoog. Ook hij vindt PA inderdaad een lafbek omdat zijn “goedkope” kritiek op de koop toe anoniem gebeurt. “Waaaw, wat een moed zeg!”

Ja, het is nog altijd zo

Intussen is naar aanleiding van de annonce van Lemaitre al heel de dag nog van alles aan de gang op facebook. In dit soort discussies op FB gaat men doorgaans vlug “off topic”.
Toegegeven, FL treft schuld. Kortrijkwatcher suggereert aan (fvb) om Pär Ongeluck in dienst te nemen bij zijn krant. Maar ja, zegt FL, misschien zou hij binnen de kortste keren buiten vliegen, wegens te kritisch voor bijvoorbeeld lokale politici. Hierop antwoordt de reporter van “Het Nieuwsblad” dat we spoken zien.
Maar nu volgt een bekentenis van Freddy Vermoere die iedereen nog lang zal geheugen.
FL vroeg gewoon dit: “Is het nog zo dat onze burgemeesters of schepenen naar de Brusselse (regio)redactie bellen als een stuk in de krant verschijnt dat zij onwelgevallig vinden?”

Freddy is nog niet van de slechtste in onze perskring. Zijn repliek is buitengewoon openhartig: “Ja, het is nog altijd zo, en ik geef geen voorbeelden op facebook.” Geen voorbeelden dus van arrogante politici die zich dat permitteren, noch voorbeelden van onderwerpen waarbij zij op hoger niveau menen onze plaatselijke journalisten onder druk te moeten zetten.
Voor kortrijkwatcher is dit het moment om wat zout in de wonde te strooien. FL vraagt zich af of iemand als Vermoere of andere journalisten ook aan zelfcensuur doen, of zich zouden kunnen beperken in de keuze van onderwerpen. Vermoere beweert van niet…FL gelooft dit niet helemaal. Hij wil zelfs een lijstje van onderwerpen bezorgen van zaken waarover de pers niet bericht. Maar Freddy kent het al…

Vele uren later meent Peter Lanssens (LPS in de grootste krant van Vlaanderen) dat hij een duit in het zakje moet doen.
Man man man,” roept hij uit. “Wat is dat hier allemaal zeg!” De regionale journalistiek kan toch niet zo slecht zijn, gezien de stijgende oplagen? De echte scheldpartij hangt stilaan in de lucht. Vliegende reporter Peter zou het Frans Lavaert nog eens willen zien doen. “Na een week hangt hij in de touwen.” (Tussen haakjes: FL was jarenlang opiniërend en reizend journalist bij een opinie-weekblad. Is er mee opgehouden toen hij meende niets meer te vertellen te hebben.)

Eén keer om de twee jaar

In een postscriptum nog wel doet Peter op zijn beurt een ongelooflijke bekentenis. Ook hij kan hier eeuwige roem mee verwerven in het journalistieke wereldje.
We citeren nu helemaal.“Er durven inderdaad zéér sporadisch wel eens burgemeesters en schepen naar de redactie bellen, maar – mits enkele uitzonderingen, misschien één keer om de twee jaar – gebeurt daar NIETS mee.” Maar hijzelf heeft zich daar nog NOOIT laten door beïnvloeden. Peter wordt pisnijdig van al die zever.( Let weer op het taalgebruik. Typerend voor deze generatie van de perse.)

Intussen meldt een gewezen journalist (Patrick Ghyselen) aan Peter dat hij uit eigen ervaring weet dat er in zijn tijd bij de VUM/Corelio althans wel degelijk regelmatig door onze plaatselijk politici via regiochefs of hoofdredacties druk werd uitgeoefend op de schrijver van dienst. Eindredacties zelf censureerden weinig omdat ze gewoon onvoldoende vertrouwd waren met plaatselijke situaties. Het gevolg was dat de “field” preventief aan zelfcensuur deed. Terloops meent hij dat Peter ook wel zijn toevlucht neemt tot bloggers om achtergrondinformatie te vergaren. (En of! – KW)

We slaan nu een heleboel “dialogen” over.
Klokslag middernacht is Peter Lanssens daar weer.
Hij eist concrete voorbeelden van zelfcensuur. En kom niet af met uw (camera)gezever. (LPS doelt op stukjes in kortrijkwatcher over cameratoezicht op openbaar domein.)

Vanmorgen om kwart voor negen plaatselijke tijd opende Lanssens opnieuw het hitsig wordende debat.
Hij is bereid om in te gaan op mijn voorstel (van gisteren) om met de perskring over de regionale pers een publiek debat aan te gaan. Maar niet als het enkel met verzuurde mensen zou plaatsgrijpen.
Om halftien vanmorgen bestempelt Freddy Vanmoere ene Frans Lavaert als een verzuurde betweter met te veel tijd.
Kortom, kortrijkwatcher wordt geweerd uit een mogelijk debat. Wat een zelfcensuur is dat !
En als het van LPS afhangt mag stagiair-beroepsjournalist van kortrijkwatcher gerust wegblijven uit de publieke tribune van de gemeenteraad.

P.S.
(1) Kortrijkwatcher heeft een tijdlang een lijstje bijgehouden van 1) pure fouten, tekortkomingen en lacunes in de Kortrijkse berichtgeving 2) thema’s die achterwege werden gelaten, of vermeden. Dit laatste ook omdat de betrokken journalisten het me zelf vertelden.
We werden er totaal depri van én verzuurd.
(2)
Frans Lavaert is vorig jaar nog gevraagd om medewerker te worden bij “Het Nieuwsblad”. Stel u voor! Volgens Peter Lanssens is hij van een andere generatie. Ja. In de journalistiek alleszins. Die generatie nam nog wel eens enkele stukken ter hand alvorens op pad te gaan. FL heeft toen het aanbod geweigerd met als reden dat men hem toch geen carte blanche zou geven. Dat hij continu zou worstelen met de vraag: zal ik daarover wel berichten?

KORTRIJKWATCHER BEKENT.
DOET OOK AAN ZELFCENSUUR.
Dat debat tussen journalisten en lezers zal nooit doorgaan. Ook niet op het jaarlijks bal van de perskring Kortrijk. Waar journalisten overigens nogal absent blijven.