Category Archives: infotainment

Nul koosjerverklaarde hamburgers gegeten op Kortrijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor de bevolking

Dit jaar ging de Kortrijkse nieuwjaarsreceptie voor de bevolking door op zaterdag 7 januari, en niet meer op De Grote Markt maar aan de Leieboorden, vlakbij de Broeltorens.
Niettegenstaande het barre weer toch nog een relatief grote opkomst. Kortrijkzanen trakteren zichzelf immers graag (“met sigaren uit eigen doos”) en hadden voor het feest dan ook 50.672,50 euro veil. En zo gul als ze zijn, gooiden ze er nog voor 2.600 euro kosten méér bij dan budgettair voorzien.

De hamburgers zijn traditioneel zéér in trek.
Dit jaar hadden de Kortrijkzanen er voor zichzelf 3.000 besteld (effectieve kost: 13.686,40 euro) en de rundsburgers (1.200 in aantal) waren in een minimum van tijd niet meer te verkrijgen. De veggie- en veganhamburgers (samen 1.050) hadden maar voor de helft zoveel succes.
De 100 bestelde en pure halal-hamburgers (4,15 euro per stuk) geraakten allemaal op, in tegenstelling tot die hamburgers (50 in aantal) die voldeden aan de joodse spijswetten. De koosjer-hamburgers waren nochtans wel degelijk aangebakken op een aparte bakplaat en lagen daarna op een gastronorm plaat. Nul “verkocht”.
Ja, van een Joodse gemeenschap in Kortrijk of een synagoge en een rabbijn hebben we hier nog niet veel gehoord. Maar moslims zouden toch moeten toch weten dat het ze wél toegestaan is om ook koosjer voedsel te eten? Die 50 konden dus gerust ook door aanhangers van de Koran verorberd ! (De Joodse spijswetten zijn op dit gebied immers strenger dan die voor de moslims.)
Het stadsbestuur wil met het serveren van koosjer-hamburgers, naast die met een halal-certificaat (dat is er! ) natuurlijk getuigen van breeddenkendheid en tolerantie. Zeer woke !
Nochtans zijn we van mening dat de door Stad koosjerverklaarde hamburgers (de ‘hechsjeer‘ van een rabbijn ontbrak evenwel!) op een zaterdagavond te verkrijgen aan de Leieboorden nooit geen grote toeloop van Joodse medeburgers zullen veroorzaken. Op zaterdagavond (tot er drie middelgrote sterren te zien zijn aan de hemel) is de joodse SJABBAT nog altijd niet afgelopen. Dat betekent onder meer dat de praktiserende, orthodoxe jood op die dag hoogstens 1.200 meter zal stappen. En er is nog dat (vierde) avondgebed ook…Een opkomst van Joodse inwoners op Sjabbat verwachten is niet erg realistisch.

Tot daar ons constructief voorstel om alleszins op een zaterdagse nieuwjaarsreceptie geen aparte koosjer-hamburgers meer te bakken voor onze Joodse Kortrijkzanen. (Overigens vrijdagavond evenmin. De Sjabbat duurt zowat 25 uur.)

P.S.
Raadslid Wouter Vermeersch (VB) kreeg van stad een fotocopie toegestuurd van het halal-certificaat:
“Halal Slaughtering Shipment Certificate HAIE 12111200167”.
Afzender: “Control Office Of Halal Slaughtering and Halal Quality Control Ireland“.
Consignments Details:
– Net Weight: 6087,02 KG
– Producer: Ashbourne Meat Processors, Tipperary, Ireland
– Slaughtering Date: 20,21,22. 2022
– Expiry date: 02,03,01.2023 / 27.12.2024
Website: www.halaloffice.com


Dat “Tijdloze” VRT-evenement van hieruit gemaakt en uitgezonden brengt stad Kortrijk “de facto” geld op !

De gazetten reppen daar weer niet over, maar als ‘t goed is zeggen wij het ten minste ook !
In het stadspark ‘t Plein verzorgt Studio Brussel in de week van 26 tot en met 30 december zijn befaamde uitzending genaamd “De Tijdloze Countdown” van de 100 “beste” muzikale stukken. Een muzikale eindejaarslijst. Digitaal te beluisteren. Canvas wijdt er van uit de Budafabriek ook (zes) live TV-uitzendingen aan (wel op de dag na de opname).
De inbreng van Stad voor van alles en nog wat (bijv. hotelkosten, catering) zou 120.000 euro bedragen.
Maar daar staat heel wat tegenover. Reclame voor het evenement en dus ook voor Stad.
TV-campagnes (commerciële spots op Canvas en VRT MAX), integratie van Kortrijk in trailers en generieken, nieuwsbrieven van Studio Brussel) en niet te vergeten de uitzendingen – in prime time dan nog – vanuit Kortrijkse locaties.
De totale commerciële waarde van dit alles wordt geschat op 320.000 euro.
Goed zo !
Zo zien we het graag ! Virtueel is eigenlijk “de facto”.Derde aanpassing meerjarenplan (2): aantal subsidies en daarvan enkele nogal rare gevallen

Stad verleent momenteel in totaal 187 subsidies allerhande (vaak verkeerdelijk “toelagen” genoemd, – zie voetnoot in vorig stuk) aan allerlei instanties. In het kader van dit bestek is het vanzelfsprekend onmogelijk of ondoenbaar om daar een volledig overzicht van te geven. We zullen ons hier in deze editie – voor de klucht – beperken tot enkele in ons ogen althans nogal opvallende, eigenaardige, zelfs grappig aandoende gevallen.
Onze keuze is dus zeer subjectief en vooringenomen. Toch denken we dat onze lezers content kunnen zijn om een keer iets te horen over die bedragen. (Moeten ze dan niet zelf opzoeken.)

Ooit, en lang geleden (vorige eeuw nog) hebben ijverige ambtenaren een keer veel tijd besteed aan een uitvoerige studie om na te gaan welke subsidies (en ‘toelagen’) er misschien wel een keer konden geschrapt worden. Daar is om electorale redenen natuurlijk helemaal niks van terecht gekomen.
In de opsomming hierna volgen we de rubrieken, zoals aangegeven in het meerjarenplan 2000-2025 (pag. 33-36).

Algemene financiering (1)
– Vrienden van Begijnhof: ieder jaar 1.500 euro.
(Tussen haakjes: die “vrienden” hebben zichzelf benoemd als dusdanig, en de bewoners van het Begijnhof weten daar niks van want overigens betalen zij tevens wel eens lidgeld aan dat ‘bestuur’.)
Waarom die subsidie net hier en als enige post in deze rubriek wordt vermeld is ons een raadsel.

Algemene diensten (12)
– Designregio krijgt niet minder dan vier soorten ‘toelagen’: voor Unesco, Creativity Week, Unesco Creative Cities Network en Interieur. Totaal dit jaar: 150.000 euro. (En de Designregio is in de rubriek ‘ruimte’ nog een keer vermeld.)
– Kortrijk IN: ieder jaar 5.000 euro. Waarover gaat dat? (Schijnt om een minuscuul groepje burgers te gaan die zichzelf belangrijk achten, nu en dan bijeenkomen om wat te eten en dan soms een voorstel doen aan het stadsbestuur, over ergens iets. Het is een soort “Kortrijk Spreekt” voor bobo’s.)
– Dorpskranten: 30.000 euro (bedrag blijft onveranderd over de jaren heen).
– Fractietoelagen: 6.500 euro (geen commentaar!)

Veiligheidsdiensten (3)
– Natuurlijk: Fluvia en de PZ Vlas. (Bedragen voor een volgende editie.)
– Maar ook voor een vzw: Instituut voor medische dringende hulpverlening (1.000 euro). Al van gehoord?

Dienstverlening en Sociaal Beleid (49)
Hier krioelt het van de vzw’s. Over de grote, bekende organisaties die véél geld krijgen hebben we het later nog.
– DYZO: nu 7.716 euro (Bedrag schommelt nogal. En waarop slaat dit?).
– Mayers of Peace: gewoonlijk 1.000 euro, nu plots slechts 50 euro gebudgetteerd.
– MSOC antenne Kortrijk: bedrag altijd begroot op 18.325 euro maar ietwat neerwaarts gesteld naar 16.825 euro. (Heeft iets met drugs te maken en gelieerd aan Oostende.)
– Quindo: onveranderlijk 75.000 euro. Radio of zoiets met jongeren. (Heel geliefd bij de Vooruit-schepenen.)
– Raad intercultureel samenleven: kan 500 euro krijgen maar in de praktijk NUL, want doet niks.
– Vergoeding begrafenis oud-strijders: 3.800 euro, al jaren en dat blijft maar doorgaan.
– Solidaire kinderopvang: nul euro. Maar voor “Ondernemers Kinderopvang”: 30.00 euro.

Ruimte (50)
Hier zitten hoge bedragen in: voor IMOG, De Poort, Leiedal, Mobiel, 18 kerkfabrieken. Dat is voor later.
– Stadsboerderij Kortrijk: in 2021 één keer 25.000 euro, nu niets meer. Is Doerak geworden zeker?
– Nog een keer Desingnregio vermeld! In 2020 voor ‘Unesco Spek 2.0’ met niet minder dan 30.000 euro. Is er een schepen die dat even kan uitleggen?
– Creatieve makers en retail: kregen in 2020 en 2021 zelfs telkens 38.500 euro. Geen idee waarvoor of waarom.
– Rozentuin: dit jaar 42.719 euro. (Van wie is die tuin eigenlijk?)
– SPEK: in 2020 één keer 208.645 euro. (Wie weet er waarop dit slaat?)
– Klimaatfonds Zuid-West-Vlaanderen: 38.853 euro. Dat is nieuw.
– Koesterhuis: 2.000 euro (Wie of wat?)
– Corona-premies: 734.446 euro in 2020 wel te verstaan.
– Beschermde zwaluwnesten: 1.500 euro voorzien. (Er wordt nauwelijks duizend euro opgevraagd.)
– Luiers: 2.000 euro. (Hoogst opgevraagde som was in 2020: voor 2.633 euro.)
– Groenbemesters: dit jaar 6.250 euro ingeschreven en dat wordt ongeveer opgevraagd hoor !
– Start@K: nu 4.050 euro gebudgetteerd. In 2021: 179 euro uitgegeven. (Ik weet echt niet wat dit is.)

Vrije Tijd (72)
Hier vinden we ook enkele hoge budgetten: Lago Kortrijk Weide, Lago Abdij en Lagae-Heule, Be-Part, Budascoop, vzw Doerak. Voor later.
– Vzw Kortrijk Spurs: kreeg 15.000 euro in 2020. Nu niks meer gebudgetteerd. (Elitair groepje sporters zeker?)
– Ook sport: “Relance van het verenigingsleven”! : kreeg 54.298 euro in 2020. (Een noodfonds…)
– Nog twee noodfondsen…: Speel/sportruimte Sint-Amandscollege (15.000 euro), Specifieke huurondersteuning (34.000 euro).
– vzw Legato: kreeg een keer 11.634 euro. (?)
– En hoeveel heeft die Musical 1302 wel gekost aan Stad? In 2021 is 30.000 euro uitbetaald. Voor 2022 is 75.000 euro gebudgetteerd.
– Voor de “Rid Side” is ook geld voorzien: 10.000 euro.
– Straatnaamcommissie: 500 euro.
– Sonic City: 16.000 euro. (?)
– Vier specifieke ‘toelagen’ voor Jeugdverenigingen: basistoelage, infrastructuur, kadervorming, kampen: totaal dit jaar voorzien: 253.000 euro. (Wel ditmaal niets geraamd voor kadervorming en kampen.)
– Individuele sporters: onveranderlijk 2.400 euro voorzien.
– Uitpas sport: 27.000 euro. (Heeft succes!)
Omschakeling naar gifloze rattenverdelging moet nog even wachten…

Wat krijgen we nu? Weten onze milieu-activisten dit al?
Een schepencollege van begin deze maand heeft de aankoop van een gifloos middel om ratten te verdelgen (wel te verstaan: voor de bovengrondse ratten) uitgesteld.
De wijze van gunnen én de gunning zelf is verdaagd!
Wat zit hier nu achter?
Weeral iets dat we niet weten. En onze plaatselijke gazetten laten weerom verstek gaan….
Zo kan het echt niet verder met dit bestuur !
Wil men nog meer bezuinigen dan gepland?

P.S.
Het nieuwe ingenieus systeem is gifloos omdat er geen gif aan te pas komt.
Het gaat om een rattenval met sensoren en afstandsbediening en een app die van alles bijhoudt.
Meer zeggen we niet. Hier ligt een taak weg voor onze lokale onderzoeksjournalisten.

Zou Vincent Van Quickenborne nog kunnen autorijden?

Zoals u weet is onze titelvoerend burgemeester (nu raadslid in Kortrijk) niet enkel vice-eerste minister maar ook minister van Justitie én Noordzee. Hij heeft zich als een soort “vervanger” van premier Alexander De Croo toen die op reis was in Amerika ook opgeworpen als “zomerpremier“.
Dat is in de Wetstraat niet onopgemerkt voorbijgegaan. Nu ja, als je nog een beetje de gazetten volgt krijg je de niet zo ingebeelde indruk dat hij minister is van alles.

Vandaar dat hij de enige minister en vice-premier is met niet minder dan vijf chauffeurs. Een record. Vijf ! Vandaar dus nog dat hij dagelijks op de meest verscheidene plaatsen opduikt. (Wie Quickie een beetje kent weet dat hij voornamelijk bestuurt – de touwtjes in handen houdt – via telefoon en e-mails en wellicht nog IT- tools die we niet kennen. Dag en nacht, dat is zeker. (Indertijd eindigden die mails steevast op “asap”, vandaar toen zijn bijnaam als burgemeester op het stadhuis.)
Vijf chauffeurs dus. Even vergelijken.
Alexander De Croo, de eerste minister namelijk houdt het bij drie.
En de collega-vice-premiers van Quickie?
– Pierre-Yves Dermagne (Economie en Werk): drie;
– Georges Gilkenet (Mobiliteit !): twee;
– Vincent Van Peteghem: (Financiën, Coördinatie Fraudebestrijding en Nationale Loterij): drie;
– Frank Vandenbroucke (Sociale Zekerheid, Volksgezondheid): twee;
– Petra De Sutter (Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post): één. Kan dus ook…

Nu nog iets belangrijks over het kabinet van onze Quickie dat momenteel geruisloos aan het passeren is.
Zijn kabinetschef algemeen beleid Karla Basselier is het aan het aftrappen. (Zij staat dd. 17 augustus wel nog vermeld op de lijst van medewerkers op de website van dat kabinet.)

En als Kortrijkzaan is het zeker nuttig te weten dat Quickie vanuit zijn kabinet als Kortrijks burgemeester twee medewerkers heeft “meegenomen” naar Brussel: Laurant Hoornaert (zijn vroegere kabinetschef alhier!) en Sander Maenhoudt. Wees maar gerust dat die twee gasten ook tot taak hebben om goed op te volgen wat er in Kortrijk zoal gebeurt.
In de Wetstraat noemt men nu medewerkers van ministers die (mede, of zelfs ongeveer geheel) tot taak hebben de plaatselijke belangen te behartigen van hun baas (zijn lokale kiescliëntele bijv., of de kiescampagne) SPOKEN. Ze zijn vaak niet of bijna niet in Brussel te vinden. (Vroegere term: onderzeeërs.)

Ja, en wat kost dat VTM-spelprogramma dan aan Stad (aan ons)? (3)

We hebben het natuurlijk over de serie afleveringen (24!) waarbij volwassen, bekende Vlamingen (96!) zich overleveren aan een spelletje, genaamd “Waarheid, durven of doen“. Een programma dat door VTM als “documentair” wordt bestempeld maar waarvan De Morgen bij het vorige seizoen ooit zei dat het bedacht is door een stel uitgebluste scoutsleiders net na hun jaarlijkse zomerkamp.

Het productiehuis “De Mensen” (de NV DPG Media) krijgt daarvoor van Stad (dus van ons) 25.960,10 euro.
De logistieke steun van het stadspersoneel (schoonmaken, schilderen, onderhoud, enz) niet meegerekend is dit cijfer samengesteld uit volgende componenten: de gratis tickets op parking Broel (710), overnachtingen voor de crew in hotel Ibis (130 maal 60 euro), de overnachtingen voor de gasten en de BV’s in de Damier of het Parkhotel ( 40 maal 115; maar kan meer zijn).

Is dat veel?
Natuurlijk niet, als je de reeks uitzendingen aanziet als een grote ‘commercial’ voor stad Kortrijk. Een TV-advertentie kan naar het schijnt zeer gemakkelijk bijv. 3.000 euro per seconde of meer kosten. En in de eerste aflevering kwam onze Kortrijkse ambassadrice (burgemeester Ruthie Vandenberghe) met enkele streekgerechten even in beeld. Verder zien we zo nu en dan een seconde of twee de Broeltorens opduiken en soms weten we niet eens waarom.
Bij hoeveel kijkers zou Kortrijk nu echt in de picture komen?
Weet er nog iemand in welke gemeente de eerste aflevering van het spel zich afspeelde? (Dat was Oostkamp. Daar nog geweest naar aanleiding van het zien van die serie?)

We moeten dat bedrag van afgerond 26.000 euro evenwel serieus corrigeren.
De site waar het programma zich afspeelt (Broelkaai 6 met de tuin en de Orangerie) was aanvankelijk voorzien voor de organisatoren en spelers van de “Musical 1302” op de Leieboorden. Die zijn met heel hun ‘hebben en houden’ moeten verhuizen naar bijv. containers. Daarvoor kreeg de organisatie niet minder dan 11.910 euro ter compensatie!
Het VTM-programma van DPG Media NV kost ons dus eigenlijk, in feite 25.960 plus 11.910 euro, dat is 37.870 euro.
Staat niet in de gazetten….

Heeft het programma succes?
Tot op heden waren er minder kijkcijfers dan bij het eerste seizoen van “Waarheid, Durven of Doen” in 2021. Het record was toen 386.903 kijkers, bij de eerste aflevering ervan. Met Astrid Coppens! Nu keken er 220.016 naar onze eerste Kortrijkse uitzending op 25 juli van dit jaar. Op 3 augustus laatsleden nog 161.958. Maar het kan zeker beter worden want de uitzending gaat verhuizen naar ‘prime time’.


En wat kost die Cowboy Henk aan Stad (aan ons)? (2)

Vandaag meldt de lokale editie van HLN (de stokebrand Peter Lanssens) dat de buste van Cowboy Henk op de rotonde van de Oudenaardsesteenweg (richting Zwevegem) helemaal toe is aan herstelwerkzaamheden, zelfs aan een “make-over”.
Tja, men zou weleens de passanten moeten tellen die in dat ding (dat gedrocht) van 6 meter hoog ook maar nog ietsje-pietje zien, laat staan de stripheld Cowboy Henk herkennen, bedacht door Herr Seele.
Volgens de krant zou een vervanging van al die tienduizenden plastiek-blaadjes 20.000 euro kunnen kosten. Maar de geraadpleegde ontwerper Peter van Heirseele vraagt zich nu wel af of men niet beter zou switchen van een plantaardige gedaante naar een echt standbeeld in plasticine. Kostprijs voorlopig onbekend, maar Peter is alvast bereid om geen honorarium te vragen.

Het beeld van Cowboy Henk is er gekomen onder auspiciën van Philippe De Coene (toen SP) en ingehuldigd aan de Spoorweglaan in juli 2004. Officiële kostprijs voor “leveren en plaatsen”: 22.421 euro.
Toen al was er bij de gemiddelde Kortrijkzaan voor dat toch wel originele kunstwerk – met klimop bekleed (!) – weinig enthousiasme te bespeuren en vroeg men zich af wat dat zou gaan kosten aan onderhoud bijvoorbeeld. De klimop was immers niet wintervast en zou dus jaarlijks moeten hernieuwd. Al in 2005 is men moeten overgegaan naar een klimopsoort ‘hedera helix – lady Kay’. Kostprijs: 5.342 euro.

Kortrijkwatcher is dat maar beginnen bijhouden wat dat alles “kost aan stad” (dus: aan ons) maar dat is niet echt goed gelukt, zeker niet vanaf het moment dat er zich behandelingen opdrongen omwille van optredende schimmelziekten. (Met de zoekmachine op deze elektronische krant vinden we nog een archiefstuk waarin sprake is van een – overigens mislukte – behandeling ter waarde van 10.698 euro.
We vinden in het Bulletin van Vraag en Antwoord van maart 2010 (in antwoord op een vraag van toenmalig VB- raadslid Maarten Seynaeve) dat het stadbestuur op dat moment 65.442 euro aanzag als de totale kostprijs van het project.
Maar op 29 maart 2011 heeft de ‘stoker’ van HLN (lps) het plots over een bedrag van 100.000 euro!
Vanwaar de gazet dat bedrag haalt weten we niet goed meer. (Honorarium Herr Seele? Misschien ook berekend inclusief de kost om de bekleding van de buste te “plastificeren” (11.599 euro). De kost van de verhuis naar de rotonde? Niet minder dan 15.382 euro !

Sinds tien jaar heeft kortrijkwatcher niet de minste informatie meer over wat Cowboy Henk ons allen kost.

Zo, beste lezer.
Nu weet u niettemin toch al iets over wat er zoal met uw belastinggeld gebeurt.
U hebt intussen wellicht nog een actuele, prangende vraag over wat u betaalt voor de serie VTM-uitzendingen van het infantiele amusementsprogramma “Waarheid, Durven of Doen”
, ineen gefoefeld op onze site Broelkaai 6?
Dat is voor een volgende keer.


En wat kost dat aan stad? (1)

Die vraag horen we of lezen we (op sociale media) iedere dag.
Tijd om enkele antwoorden te geven aan die slechte Qortrijkzanen.
P.S.
De juiste vraag is: wat kost dat aan ons? Want wij zorgen voor de inkomsten van stad middels het betalen van belastingen en retributies. Die zandbak en dat speelgoed op de Grote Markt – bijvoorbeeld – is niet zomaar uit de lucht gevallen. Dat is geen cadeautje van schepen Herrewyn.

Mogelijke symposia voor ons Regenboogcafé (4)

Geachte schepenen,
Beste Axel en Philippe,

De openingsavond van 16 juli is dus al geregeld.
Zie ons voorstel van gisteren over de organisatie van een (geanimeerd) panelgesprek met een achttal illustere deelnemers over “genderinclusief handelen en denken” en alles wat daarmee kan gepaard gaan.
De volgende avonden moeten de kwaliteit en animositeit van de openingsavond minstens evenaren. We doen het nu met colloquia.

Een symposium over primaten
Daarom dachten we van op die tweede dag (20 augustus) van ons Regenboogcafé als sprekerd niemand minder uit te nodigen dan de beroemde Nederlands-Amerikaanse primatoloog Frans De Waal (een witte cisgender oudere heteroman) die over gender- en sekseverschillen bij mens en dier niet altijd even politiek correcte bevindingen weet te vertellen. (Zie zijn laatste boek: “Anders”.) Zo schrikt hij er niet voor terug om te opperen dat er (inconsistente) would-be experten zijn die doen alsof ‘gender’ een louter cultureel product is, iets wat we ons zelf aanleren, terwijl homo- en transmensen dan tegelijk wél graag zeggen dat zij (=die) zo geboren zijn. De Waal heeft ook bij pertinent, proefondervindelijk onderzoek waargenomen dat mannelijke apen over het algemeen liefst met autootjes spelen en de poppetjes bij de vrouwelijke exemplaren belanden. Hij staat er ook nog steeds versteld van dat mannelijke mensapen een prominente erectie krijgen van zodra een mensenvrouw voorbijloopt en nooit bij het zien van een man, zelfs al is die (ja: die) als vrouw is vermomd. Misschien kan de Vlaamse bioloog Dirk Draulans als machoman en groot kenner, subsidiair gebrandmerkt liefhebber van Afrikaanse N-vrouwen en bonobo’s, op diezelfde avond nog enig pittig weerwerk bieden.

Een juridisch symposium over regenboogsymbolen in het straatbeeld
De bekende Kortrijkse advocaat Jan Leysen nodigen we uit op de derde avond ( 17 september) in ons regenboogcafé. Strafrecht is zijn passie. Hij heeft ervaring als verdediger van zowel slachtoffers als van plegers van (zeden)misdrijven. Kenner van “La Flandre Provonde”, – denk aan de kasteelmoord.
Het mag wat kalmer aan nu in ons café, alhoewel…
Stel dat Leysen het onverhoeds over abortus heeft en van oordeel is dat niet alleen de vrouw baas is over haar eigen buik. Er zitten toch ook mannelijke zaadcellen in? En het is toch ook zijn kindje?
Stel dat hij vindt dat een homostel best geen kinderen heeft.
Stel dat hij beweert dat regenboogzebrapaden eigenlijk geheel onterecht gedoogd worden!
In dit verband is enige toelichting wellicht geboden. Er was ooit in maart 2018 een negatief advies van het Agentschap Wegen&Verkeer (AWV) over het aanleggen van dit soort gekleurde zebrapaden op gewestwegen. Méér nog. Volgens het agentschap zou zo’n markering in het algemeen bovendien in strijd zijn met het reglement van de wegbeheerder (de de artikelen 1, 1°, en 1,2° van het MB van oktober 1976) omdat die bepalingen het verbieden om verkeerstekens te gebruiken voor andere doeleinden dan aanwijzingen aan de weggebruiker te geven waarvoor zij bedoeld zijn. Verkeerstekens mogen geen boodschappen weergeven die niet verkeersgerelateerd zijn. (Zie Verslag van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, dd. 30 april 2020, Vlaams parlement.)

Een symposium met het Kenniscentrum RoSA uit Brussel
Op de vierde avond (15 oktober) in ons café krijgt Bieke Purnelle het woord. Zij is de directeur (v) van een kenniscentrum dat informeert, documenteert en sensibiliseert over gendergerelateerde kwesties én feminisme.
Via workshops en lezingen, video’s ook, gaat deze instelling geen onderwerp dat ons Kortrijks Regenboogplatform kan aanbelangen uit de weg: variaties in sexe en gender, seksisme, feminisme, grensoverschrijdend gedrag, genitale verminking, femi(ni)cide, gedwongen huwelijk, menstruatie, anticonceptie, abortus. Enz. Zelfs “interseksefobie”.
Dit wordt dus een soort afsluitende genderles voor dummies.
Is slechts geslaagd als geen persoon uit het publiek nog iemand “misgendert“, d.w.z. niet de juiste, geijkte genderinclusieve term gebruikt (bijv. iemand aanspreekt als ‘madam’) of “deadnaamt” (de oude naam gebruikt, bijv. Jules i.p.v. Julia).

Geachte schepenen,
Tot zover onze – al zeggen we het zelf – constructieve voorstellen voor een geslaagd eerste actiejaar in ons nieuw Regenboogcafé, dat mooie pand met tuin in Broelkaai 6.
Beste Axel en Philippe,
we zien u graag terug,

Uw,
kortrijkwatcher (m/v)