Category Archives: ICT

Stadhuis nog niet geheel papierloos

Alles en allemaal digitaal! Het is al jaren één van de obsessies van onze burgemeester.
Evenwel heeft het College met de firma Canon (Sint-Martens-Latem) weer een contract afgesloten, en wel voor 5 jaar, waarbij is afgesproken dat er per maand 211.000 zwart-wit kopieën zullen gemaakt en 39.000 in kleur.
Minimaal!
‘Canon’ zorgt voor onderhoud van de ‘copiers’ (kopieermachines zeker?) én in de gevraagde kostprijs is ook een bedrag inbegrepen voor de printing.
We beschikken evenwel niet over de nodige gegevens om de juiste kosten van al dat drukwerk te berekenen. Wie betaalt bijv. het papier? En gaat om laserprint?
Weten ook de evolutie niet van het aantal gemaakte kopieën in vergelijking met de vorige (5) jaren.

N.B.
– In een kopiecenter kost een zwart-wit op A4-papierformaat bijv. 0,035 per blad. Dit maakt 7.385 euro per maand. Kleur aan 0,20 : 7.800 per maand. (Laserprint kost meer.)
– Over het drukwerk dat is uitbesteed hebben we het nu even niet.Wordt u herkend?

Op 21 mei hadden we het hier al over het feit dat de politiezone nu beschikt over software waarbij intelligente camera’s de opgenomen beelden kunnen ‘filteren’ op bepaalde karakteristieken van mensen of dingen. Bijvoorbeeld op zoek gaan naar uitsluitend witte bestelwagens (u weet waarom?), naar een meisje met rode jasje, of naar een man met een blauwe rugzak.
De pers kreeg intussen informatie over dat “meest geavanceerde systeem van het land” gekocht bij het Amerikaans bedrijf Briefcam via de onvermijdelijke firma RTS uit Ieper. Kostprijs van deze ‘update’? (100.000 euro zegt men. Weerom zo’n rond getal. Aandeel van Stad en Politiezone?)
De lokale verslaggeving hierover was zoals verwacht lamentabel.
De zakenkrant “De Tijd” van 25 mei (p.54-55) deed het beter. Onder de kop “U wordt herkend” gaat men uitvoerig in op het gebruik of eventueel misbruik van slimme bewakingscamera’s.
Het Kortrijkse systeem kwam ook ter sprake.
En in de krant benadrukt woordvoerder van de politie Thomas Detavernier dat men de software niet gebruikt voor gezichtsherkenning. “Maar het kan wel.”
Detavernier erkent dat het niet is toegelaten om slimme camera’s te koppelen aan databanken met persoonsgegevens. Volgens de nieuwe camerawet van vorig jaar is dit enkel toegestaan met het oog op de automatische nummerplaatherkenning (art. 8.1).
Nochtans oppert Detavernier dat men “in zeer uitzonderlijke omstandigheden , op strikt verzoek van een onderzoekrechter” het systeem van gezichtsherkenning wel kan inschakelen.
Waar haalt hij dat?
In de camerawetgeving is daar toch geen juridisch kader voor voorzien?

P.S.
Ook “De Tijd” heeft het over 170 camera’s in Kortrijk. Terwijl we weten dat de politiezone VLAS de licenties van 200 vaste camera’s betaalt.


.Telecommunicatiediensten van Stad gaan over naar Proximus

Dat wisten we echt niet.
Tot op vandaag maken de diensten en medewerkers van Kortrijk gebruik van drie telecomdienstverleners:
– voor de vaste telefonie : Telenet;
– voor mobiele telefonie en data: Orange;
– voor mobiele telefonie en data op specifieke plaatsen: Proximus.

De vaste en mobiele telefonie voor Kortrijk zal voor de periode 2019-2025 nu gegund worden aan Proximus.
Die beslissing is eigenlijk niet puur eigenhandig genomen door het schepencollege.
We zitten namelijk vastgebonden aan een raamovereenkomst met de telecomdiensten van de Vlaamse overheid en die overeenkomst is recent vernieuwd en toegewezen aan Proximus.
De nieuwe overeenkomst kan onze stad een besparing opleveren van ongeveer 18 procent bij gelijk gebruik en biedt ook meer mogelijkheden.

De overschakeling is een ingrijpende opdracht.
Een 1000-tal medewerkers moeten van SIM-kaart veranderen. En er moet een nieuwe glasvezelverbindingen gerealiseerd in het stadhuis. Vandaar dat er in het eerste halfjaar overgangsmaatregelen worden getroffen. Men zal nog een tijdje werken met Telenet en Orange.
Kostprijs van de drie overgangen samen? 72.600 euro (incl. BTW)


Naar een ‘afbouwscenario’ van de ledwalls in Kortrijk

Zonder veel inspraak van de bevolking zijn volgende zaken beslist in verband met de beeldschermen:

–  De ledwall van Heule wordt weggenomen naar aanleiding van de herinrichting van ‘Heule platse’  en zal niet meer herplaatst bij gebrek aan geschikte locatie.
–  Er komen geen bijkomende beelschermen in Aalbeke en Kooigem.
–  Er komt geen ledwall op Campus Kortrijk Weide.  (Wel zijn er wachtbuizen voorzien.)
–  De nog bestaande ledwalls in Bellegem, Rollegem, Marke, Overleie, Lange Munte blijven nog behouden, evenwel  tot er zich aanzienlijke herstelkosten voordoen of andere aanleidingen zoals een herinrichting van de omgeving.
– Het grote scherm op de Grote  Markt blijft bestaan (hoewel daar geen kat naar kijkt, tenzij als er een voetbalmatch wordt vertoond).

Wat is de motivatie van dit afbouwscenario?

*  Er zijn meer en meer bedenkingen in verband met het nut en het bereik van het publiek via beeldschermen.  Steeds meer mensen ontvangen informatie via digitale kanalen.
*  De kosten zijn aanzienlijk.
Voor de aankoop, de installatie, de aansluiting op het netwerk en elektriciteit kunnen nu oplopen tot 40.000 euro per toestel.  Verbruik van elektriciteit kost jaarlijks van ca. 2.000 tot 3.500 euro.  Onderhoudskosten lopen ook hoog op.  (Ze worden trouwens niet meer systematisch uitgevoerd.)
 

@llemaal digitaal – maar toch geen 25.000 ?

Via het gisteren voorgestelde platform “thuisloket” kan de Kortrijkzaan nu meerdere producten digitaal thuisgestuurd krijgen. Naargelang de bron die men raadpleegt (kranten, WTV) gaat het om 14 of 16 documenten. Eind februari liet de burgemeester via “Het Nieuwsblad “weten dat het om 17 attesten zou gaan. En de website van Stad zelf laat zien dat er 13 nieuwe digitale aanvragen mogelijk zijn.

De burgemeester maakt ook melding van het feit dat het uitgebreide e-loket het mogelijk maakt dat er (per jaar) 25.000 minder documenten worden afgehaald in het stadhuis. Eind februari dacht hij nog dat er 30.000 minder verplaatsingen zouden gebeuren.
Hoe komt men aan dat cijfer? (De pers legt het niet uit.)
Hierna de laatst bekende stand van zaken betreffende het aantal gedane aanvragen op jaarbasis van akten, attesten, afschriften, – al of niet digitaal.

Akten burgerlijke stand
4.435 aanvragen in een half jaar. Laat ons dus zeggen 8.870 in een heel jaar.
Attesten van bevolking
10.000 aanvragen
Afschriften strafregister
7.700

Totaal: 26.570 aanvragen.
Maar. Hoeveel daarvan waren er digitaal?
Natuurlijk geen 25.000.
– akten burgerlijke stand: 1.250 in een half jaar.
– attesten van bevolking: 1.450 (in 2014) Er zou een potentieel zijn van 5.000 digitale aanvragen.
– afschriften strafregister: 1.800 (in 2014).

Werking meldpunt 1777 wordt nog beter

Om de stad telefonisch te bereiken kan de burger gebruik maken van het (gratis) meldpunt 1777 of van het algemeen nummer 056/27.70.00. Dat oude nummer blijft bestaan al was het maar om oproepen vanuit het buitenland mogelijk te maken. Toch blijkt uit het jaarverslag 2013 dat er nog 37 procent bellen naar het algemeen nummer en blijkbaar nog niet echt op de hoogte zijn het bestaan van het meldpunt 1777. Men wil daar iets aan doen door in het voorjaar 2014 een promotiecampagne te voeren voor het meldpunt.

Piekmomenten bij het meldpunt
– Dagelijks: tussen 9 en 10 uur.
– Wekelijks: maandag-, woensdag- en vrijdagochtend.
– Jaarlijks: bij de eerste winterpiek, groeiseizoen van de planten, verkiezingen en net voor vakantieperiodes.

Efficiëntie
De verhouding tussen het aantal beantwoorde en aangeboden oproepen bedroeg in 2013 84,2 procent. Men wil dat optrekken naar 90 procent.
En groot aantal “onbeantwoorde” oproepen komen van bellers tijdens de sluitingsuren. Of van bellers die inhaken omdat de wachttijd hen te lang lijkt. Er zijn ook burgers die bellen naar het nummer van een stadsmedewerker. Als die persoon afwezig is wordt de oproep omgeleid naar het meldpunt.

Telefonische bereikbaarheid
Die wordt hoger.
– Men zal er in de toekomst voor zorgen dat er tijdens bepaalde uren altijd een stadsmedewerker van ieder team aanwezig is.
– Iedere oproep wordt geregistreerd en de betrokken (afwezige) medewerker krijgt het verzoek om de beller terug te bellen.
– Het meldpunt krijgt een ‘voice mail’ tijdens de sluitingsuren.

Communicatie
Wordt beter.
– Men krijgt een ontvangstbevestiging van de oproep.
– Men geeft zo nodig aan hoelang de behandeling van de melding zou kunnen duren.
– Tussentijdse communicatie over de behandeling van de melding wordt mogelijk.
– Men krijgt een bericht van afmelding.

Er komt een kwetsbare glasvezelkabel onder de Leie

Het OCMW is momenteel verbonden met stad Kortrijk via een kabel die vasthangt aan de Leiebrug. Men plant nu een gestuurde boring onder de Leie via het erfgoed naar de Budasccoop, en van de Budascoop richting parking Broel.

Stad en OCMW en Parko kunnen mee hun kabels onderbrengen in de buizen. De kostprijs wordt gedeeld: 10.000 euro per organisatie.
De kabel ligt fysiek bloot.

Ze hangen er al !

UPDATE
WTV heeft nu (11 maart) ook de camera’s aldaar ontdekt. Geen vragen.

Het schepencollege heeft nog maar pas (vorige maandag) beslist om drie bewakingscamera’s aan te brengen op het Overbekeplein, en – jawel hoor – ze hangen er reeds. Weliswaar zonder de nodige signalisatieborden.
Het schepencollege beweert dat de politie hierop heeft aangedrongen. Mogelijk, maar opmerkelijk is wel dat het plein niet expliciet is opgenomen in het cameraplan van de firma Optimit dat is goedgekeurd in de gemeenteraad van juni 2012. (Alleen Groen stemde tegen.)

Er hangen daar nu dus drie camera’s waarvan één die blijkbaar 360 graden kan bestrijken. Kostprijs voor de levering en plaatsing: 11.944 euro (incl. BTW). De kostprijs is ietwat gedrukt aangezien men gebruik kon maken van een camera die tijdens de kerstmarkt functioneerde op het Vandaeleplein. Voor de aanpassing van de dispatching bij de politie is 1.607 euro uitgegeven. De stroomvoorziening gebeurt vanuit het SOK-kantoor.

Geen Kortrijkzaan die dat weet, of er van wakker ligt.

Hoeveel er vorig jaar is besteed aan het plaatsten van cameratoezicht op openbaar domein (stationsomgeving, Schouwburgplein, tunnel, enz.) konden we niet achterhalen.
Het budget van dit jaar voorziet 150.000 euro. Volgend jaar 260.000 euro en in 2016 nog 100.000. Een ICT-raamcontract (lot 11) voorzag in mei 2012 voor het aanbrengen van cameratoezicht op 47 plaatsten in de politiezone VLAS (2 in Kuurne en 1 in Lendelede) een bedrag van niet minder dan 847.943 euro, gespreid over een periode van zes jaar.

Nog even iets, als uitsmijter.
Onze burgervader wil TEGELIJK meer camera’s op openbaar domein, EN meer blauw op straat. Tegelijk minder uitgaven voor politie.

P.S.
Bij een raamcontract is er geen klassieke gunningsprocedure nodig voor de aankoop van goederen. De “vaste” leverancier van veiligheidscamera’s in onze politiezone is de firma RTS uit Ieper. Ja. Proficiat.

Ons WiFi-netwerk moet geoptimaliseerd

Het beste is dat wij, Kortrijkzanen, al dit soort berichten ondergaan. Van toeten noch blazen weten.

Het WiFi-netwerk in onze stad is een zestal jaren geleden “organisch” beginnen groeien, zeg maar: geïmproviseerd.
Momenteel zijn we “geëvolueerd” naar een netwerk met 130 antennes op 60 locaties. Maar gebruikers stellen vast dat de betrouwbaarheid van het netwerk niet meer voldoet.

De firma Realdolmen uit Huizingen zal nu vanuit een stokoud IT-raamcontract (lot 1) op zoek gaan naar interne en externe oorzaken van het euvel. De studie mag maximaal 5.000 euro kosten. Nog een studie. (Onze ambtenaren kunnen dit niet aan, of wat??)
Men begint met het in kaart brengen van de gaten in de wifi-dekking op de site van het stadhuis.

P.S.
Een redacteur van kortrijkwatcher was recent in een zwart-Afrikaans land en vond daar niet zonder moeite een plaats waar er géén WiFi te vinden was…