Category Archives: hersenscheet

Verrassende zoekopdracht voor de ware kunstliefhebber onder onze lezers.

In het kader van het Kortrijkse kunstenfestival (een triënnale, dit jaar “Paradise” genoemd) prijkt er ook binnen in het Begijnhof (op de zgn. bleekweide) een monumentaal kunstwerk van de hand van de Zweed Jacob Dahlgren.
U hebt het wellicht al in het echt of op foto gezien want het blijkt een succesnummer te zijn in het parcours van het festival, alleszins bij de kindjes. Het gaat om een metershoge nogal brede cilinder die letterlijk volhangt met lange, kleurige linten. Men kan er dwars doorheen lopen, maar doe dit maar best gemaskerd want die tent lijkt me wel een mogelijke broeihaard van coronavirussen.
Het werk draagt als titel “The World of Abstraction” en was in 2016, weliswaar in kubusvorm, al een keer te zien in Grenoble.
Eind vorige eeuw was een zéér gelijkaardig kinetisch kunstwerk ook al gemaakt.
En dat is nu onze zoekopdracht.
Tik in Google de naam in van de bekende (kinetische) Parijse kunstenaar (met roots in Zuid-Amerika) Jesus Rafael Soto.
Rechts op de website zult u bij zijn biografie zien staan “afbeeldingen”. Tik daar op en kijk bijvoorbeeld op de eerste rij naar de afbeeldingen 4 en 6 en 7.
Zoek de verschillen met het werk van Jacob Dahlgren en meld die gerust aan de curatoren van “Paradise”: Hilde Teerlinck en Patrick Ronse. Breng ook de cultuurschepen Axel Ronse (N-VA) even op de hoogte. van uw merkwaardige vondst.
Wat een toeval !Kortrijkse editie van Het Laatste Nieuws nu openlijk midscheeps geraakt (2)

We hebben de clou van de aanval van Groen fractieleider David Wemel op HLN van Peter Lanssens (lps) nog niet verteld.
Wemel eindigt zijn tirade met het volgende drastische voornemen: “Er wordt geen persbericht meer verstuurd naar HLN; de krant wordt geschrapt van de verzendlijst.”
Me dunkt is dit niet enkel een uniek feit in de annalen van de Kortrijkse (politieke) geschiedenis, maar is dit elders in het land in andere gemeenten nog weinig of helemaal niet gebeurd.
Méér nog: naar het schijnt heeft de plaatselijke CD&V dit jaar hetzelfde besluit genomen. En het Kortrijkse VB is van plan om uitsluitend nog via de sociale media te communiceren.
Ja zeg!
Dit moet de hoofd- of eindredactie van HLN in Kobbegem toch enige zorgen baren? Heeft de redactionele regiochef aldaar al wel weet van dit gebeuren? Dat kan toch bijna niet anders? Is de eindverantwoordelijke voor de editie “Leiestreek” nog altijd Philippe Moerman? In contact met de belaagde P.L.? Zijn er beroepshalve enige conclusies??

De klacht van Wemel (en ‘off the record’ ook van andere – meer schichtige- raadsleden) is natuurlijk gegrond. “Hoor en wederhoor” is een grondregel die men al aanleert in de kleuterklas van de journalistiek. In de Kortrijkse “embedded press” wordt die code eenzijdig – of zelfs niet – toegepast. Als een schepen of burgemeester een of ander statement maakt, dan is geen journalist alhier (het gaat niet enkel om Lanssens!) hevig geneigd om even te rade te gaan bij iemand van de oppositie.
(Of bij kortrijkwatcher!…Vroeger wel.)

HERSENSCHEET

Weet u?
Deze BEROEPSETHISCHE verwerpelijke houding kan ook een heel triviale reden of oorzaak hebben.

We durven het bijna niet zeggen. Het is nu eenmaal onze “hersenscheet”.
Onze journalisten hebben nauwelijks weet van enig dossier. Het gevolg is dat zij 1) noch aan de bewindvoerders, 2) noch aan de oppositie een feitelijke, pertinente vraag kunnen stellen. Ja, zo erg is dat gesteld!
Met de beste wil van de wereld: zij zijn gewoon niet in staat om ons correct te informeren. Dat men dat nu een keer beseft, Kortrijkzanen. (Maar hoe?)

Zij kunnen de waarachtigheid van de informatie die ze van de meerderheid krijgen geeneens checken en daardoor ook niet de nodige onafhankelijk gegevens vergaren en aan ons verstrekken.
(Zie hoe slaafs ze het nieuwe meerjarenbudget 2020-2025 hebben voorgesteld aan de Kortrijkzanen. Een en al lof en peis en vrede. Iedere schepen is de beste van Vlaanderen, met het hoogste budget aller tijden en in heel het land. Sport! Cultuur! Wegen! Fietsbeleid! Handel! Armoedeplan! En wat nog? Veiligheid! Bossen! Maar geen belastingverhoging hoor!)

Laten we dus niet al te meedogenloos hard zijn voor onze plaatselijke scribenten. Anderzijds is het toch goed voor de mentale gezondheid van de print dat onze politiekers steeds minder kruiperig, onderdanig en vleierig omgaan met onze persjongens.

Een asverstrooiing met kosten voor Stad

Op maandag 15 september overleed Bernardo Secchi in Milaan. De architect en urbanist heeft al sinds 1990 nogal wat grootse projecten in onze stad begeleid of beïnvloed. Tot onlangs nog? We vernoemen Buda-kunsteneiland, de Grote Markt, het Schouwburgplein, de nieuwe begraafplaats bij het crematorium (niet het gebouw zelf).
Hij heeft de wens geuit dat zijn as zou worden uitgestrooid op zijn begraafplaats op Hoog Kortrijk.
De plechtigheid vond plaats op zondag 28 september om 14 uur (en kreeg wonderlijk weinig aandacht in de pers).

Aangezien Secchi ereburger is van de Stad ging het bestuur ermee akkoord om sommige kosten op zich te nemen:
– Retributie voor de asuitstrooing: 75 euro
– Raming lunch (in Nata): 600 euro
– Raming kosten begrafenis: 1.632 euro (gedenkplaat en gravure, bloemen, foto, sierurne, celliste, begrafenisondernemer)
– Raming kosten concessie voor 30 jaar: 637,50 euro.

Een schoon gebaar, maar het blijft wel een precedent.
Wat als andere ereburgers de wens te kennen geven om ook begraven te worden op een Kortrijks kerkhof?
Hugo Vandamme bijvoorbeeld? Chris Lomme? Johan Leman? Luc Huyse? Mia Doornaert? Luc Glorieux?

P.S.
Op de gemeenteraad van aanstaande 13 oktober dienen de raadsleden Stefaan De Clerck (CD&V) en Arne Vandendriesche (VLD) een voorstel in om een straat of plein of park te vernoemen naar Secchi.

Bij het tienjarig bestaan van de premie voor herbruikbare luiertjes

Daar mag wel een keer aan herinnerd worden, dat Stad al sinds 2004 de aankoop van herbruikbare luiers subsidieert. Overigens ook het gebruik van herbruikbaar incontinentiemateriaal. (Dat laatste op initiatief van ere-raadslid Tone Sansen.)
Waarom doet de stad dat? Om de hoeveelheid restafval te beperken. Volgens OVAM bedraagt het aandeel van wegwerpluiers in de afvalberg ca. 8,5 procent, wat voor Kortrijk zou neerkomen op zowat 980 ton aan pampers. De vuistregel is dat een kindje gedurende de gehele luierperiode (twee en half jaar) een afvalberg van 1 ton aan wegwerpluiers produceert.

Het Kortrijkse reglement stipuleert dat men een startaankoop van minstens 150 euro moet kunnen bewijzen, en dan krijgt men daarop een subsidie van 50 procent met een maximum van 100 euro. (Men loopt daar niet ver mee. Men heeft minsten 18 luiers nodig, of zelfs 25 wil men enig was-comfort hebben.)

Misschien een randbemerking over dat reglement. Er moet dringend iets aan gewijzigd worden. Men heeft het uitdrukkelijk over een premie bij de aankoop van katoenen luiers, terwijl er nu ook herbruikbaar luiertjes zijn, gemaakt uit bamboe, of hennep of microvezel.

Hierna een overzicht van het aantal aanvragen per jaar en de toegekende subsidie. Bepaalde decimalen intrigeren wel. En let eens op de jaren 2009-2010.

2004: 18 aanvragen – 1.753 euro
2005: 7 – 700 euro
2006: 12 – 1.183,50 euro
2007: 18 – 1.773,94 euro
2008: 14 – 1.325,18 euro
2009: 22 – 2.138,19 euro
2010: 22 – 2.163,05 euro
2011: 13 – 1.494,46 euro
2012: 10 – 1.000 euro
2013: 16 – 1.549,20 euro.

Zo.
Bedankt voor het lezen.

Afrikaanse Valentijnsdag in Kortrijk !

Voor dit soort reclame inzake diversiteit staat kortrijkwatcher als krant altijd open.

Op de vooravond van Valentijnsdag (dus 13 februari) hoeft u niet depri te zijn.
Il faut rigoler! Vanaf 15 uur start er in het cafeetje van Mama Marie (Bueli Mayala) in de Recolletenstaat 104 een Afrikaanse party met koffie en taartjes. Vanaf 19 uur – zo niet vroeger want stipt zijn die Congolezen niet – volop Afrikaanse ambiance met DJ Christiaan.
Veel plaats is er niet bij Mama Marie, dus reserveer nu al een krat als zitplaats bij Toyim Akaba (0486-83 24 23) of bij Mama zelf (0475-27 86 77).
Kaarten in VVK 10 euro. ADD 12 euro. Henna inbegrepen.

Laat uw haar vlechten door Mireille!
Volg voorafgaandelijk een lachcursus of les buikdans bij de vzw van Marie, de ” Afrikaanse Solidariteit van Kortrijk” (ASK-SAC).
E-mail: v.a.m.v@hotmail.com. Of: 0498-31 15 23.
Als u nog niet helemaal bent ingevoerd in de zwart-afrikaanse cultuur een tip. Een vrouw aanspreken met “madamme”. (Niet: “gazelle”, dat is meer maghrebiaans). Mannen met “chef” of “docteur”. En: il faut rigoler!

De pers en het voetbal – een hersenscheet

Al geruime tijd geleden dat er hier op KW nog een bericht of gewone feitelijke mededeling zonder duiding of kommentaar is geplaatst onder de rubriek “hersenscheten”.
Een hersenscheet is een gedachte (feit mag ook) die je er plots uitflapt, en daarbij op hetzelfde moment denkt: gvd had ik dat maar niet gezegd !
Welnu.
Kortrijkwatcher heeft al vier stukken gewijd aan de gigantische miljoenen-uitgaven die Stad (dat zijn wij) besteedt aan de voetbalclub KVK. Eerste stuk en de vorige dateren van 3 maart. Alle gewone en investeringsuitgaven netjes op een rij. Niemand die daar weet van had. Geen supporter, geen raadslid, geen belastingbetaler, zelfs geen schepen. Zelfs Stefaan Bral niet. Misschien wel raadslid en fervente supporter van het eerste uur, Ph. De Coene naar we tegenwoordig mogen hopen. Of dinge, Patrick.

Een primeur van jewelste. Dat wel. Hier.
Alle plaatselijk bevoegde persjongens hebben die verhalen gelezen. Maar tot op de dag van vandaag nog niet als coverstory overgenomen. Over WTV hebben we het nu niet. Dat is sport.

Het is in de tradionele media tussen ons, lezers en kijkers, waarlijk een taboe-onderwerp.
Papieren Perse (van de dode bomen) krijgt nu nog twee kansen.
In het volgende schepencollege (morgen) vraagt schepen Stefaan Bral om aan KVK een “voorafname” uit te betalen van de zgn. gewone toelagen voor KVK. Zo’n College wordt dan over de middag gevolgd door een persbabbel. Veel lezers van kranten weten dit niet en kunnen het niet weten. Jammer.
Een uitgelezen moment voor de perse om te vragen naar de zin van die voorafname, gezien al die immense stadsuitgaven voor de club. Gezien de play-off nu ook. Aanstaande donderdag dus even de krant openslaan.

Tweede kans op verslaggeving in de gedrukte media is op woensdag 14 april na de gemeenteraad van volgende maand. Of misschien reeds des anderendaags den 13den april, als breaking news. Als er geen kink in de kabel komt zal de Raad op 12 april namelijk beslissen of er al of niet dit jaar NOG een toelage van 300.000 euro komt voor verfraaiende werken in het Guldensporenstadion. Werken waartoe Stad niet gehouden is om ze te financieren. Hier op KW door onze medewerker onderzoeksjournalist Dieppe Throot al goed uitgelegd. Door het Fonds Decroos voor bijzondere journalistiek betaald.
Maar zullen de raadsleden dan wel durven vragen of het hier voordien gepubliceerde cijfermateriaal misschien klopt?
Zeer veel sorry hoor.
Misschien is deze hersenscheet voorbarig.

Karl De Preter ziet weer een fata morgana

Karl De Preter oogste enige roem als ‘sleutelfiguur’ in de laatste uitzending van “Fata Morgana” in Kortrijk. Iedereen herinnert zich zijn prestatie in de Schouwburg: een toren van champagneglazen.
Die tijdelijke roem is hem naar het hoofd gestegen.
Hij wil in de politiek!

Al kort na zijn TV-optreden kwam hij in de gemeenteraad van september 2008 de honneurs waarnemen. Applaus in ontvangst nemen. Hij bleef obstinaat aanwezig tot op het laatst, en vond het hele gebeuren “een leuke ervaring”. Dit soort uitlating bewijst op zichzelf al dat hij van politiek geen snars afweet.

In de pers beweerde de burgemeester dat de uitzending van “Fata Morgana” aan Stad geen duit heeft gekost. Kortrijkwatcher geloofde dat totaal niet. En daarom kreeg ik van Karl De Preter op 9 september een boze brief.
Citaat.
“Vandaag moet ik lezen dat er geruchten zijn dat Stad Kortrijk betaald zou hebben voor bepaalde activiteiten. Ik weet zeker dat dit niet zo is. Het is wel zo dat de Stad ons schitterend gesteund heeft met onze vragen en hulp heeft aangeboden met de verantwoordelijkheden van de diverse diensten.”

Karl De Preter leest heel zeker nooit het zgn. “Bulletin van Vragen en Antwoorden”. Heeft er heel zeker nog nooit van gehoord.
Wat stond er in dat Bulletin van november 2008 te lezen?
Een antwoord op een vraag van raadslid Isa Verschaete (VB) over de bijdrage van Stad aan “Fata Morgana” van het productiehuis Sultan Sushi.
Ziehier de kosten die wij hebben gedragen.
– Overnachting van de filmploeg (hotel Ibis): 2268 euro.
– Belegde broodjes (D’Halle): 99 euro.
– Drank (drinkmarket Ghekiere): 347,62 euro.
– Overnachtingen (hotel Damier): 2018 euro.
– Support Rode Kruis: 1949,25 euro.
– Auteursrechten: 144,16 euro.

Verder hebben een 20-tal medewerkers van de Stad (brandweer niet inbegrepen) geholpen aan de organisatie van het evenement. Plus 55 politiemensen. Het Bulletin vermeldt hierbij niet hoeveel dat aan Stad heeft gekost. (Naar het schijnt werden geen overuren uitbetaald.)

Maar goed.
Volgens een uitgave van “Het Laatste Nieuws” van 30 december heeft Karl De Preter dus politieke ambities. Vindt hij geen partij die hem hiertoe uitnodigt? De Preter: “Ik kan alleen kwijt dat ik nog geen beslissing genomen heb en dat het zeker geen Vlaams Belang wordt.”
Me dunkt kan het Lijst Dedecker worden. LDD lokt namelijk complete neofieten in de politiek aan.
Want weeral bewijst De Preter dat hij van politiek geen kaas heeft gegeten.
Nog in voormelde krant annonceert K.DP dat hij “plannen heeft om een stadsraad op te richten met gewone mensen om te brainstormen over de toekomst van Kortrijk”.
Een stadsraad! Om te brainstormen! (Karl heeft geen weet van adviesraden.)

Hoe komt hij daar zo bij?
Wel. Karl is een keer naar de kerstmarkt in Luik geweest en vond het daar fantastisch.
Zijn besluit was dat er in Kortrijk veel te weinig gebeurt. En Karl wil daar iets aan doen.
Voor het eindejaar had hij al een evenementenbureau (van Ignace Crombez ?) aangesproken om een actie te ondernemen. Om gedurende een week de problemen van inwoners op te lossen. Bijvoorbeeld het “onkruidvrijmaken” van alle voetpaden.
Het plan is uiteindelijk in het water gevallen. (Heeft Karl het nu verkorven bij de CD&V?)

DAG KARL !
Moge het met jou dit jaar nog goed komen in de politiek.
Lees vooral Kortrijkwatcher.

Waar krijgt u een kick van, in Kortrijk ?

Iemand vertelde mij dat hij er telkens een kick van krijgt (een shot dopamine in het brein) als hij liefst jonge agentjes van alhier kan jennen.
Is met dit soort optreden wel al tweemaal in de bak gevlogen. Wegens smaad.
Toen hij een keer een lichte aanvaring had met een verkeerspaaltje vroeg hij aan de verbalisanten hoe zij konden verklaren dat iemand tegen een paaltje kan rijden dat hij niet eens heeft gezien.
Een andere keer vroeg hij aan twee blauwmensen of ze dan namelijk geen Frans verstonden. Want hij had geconstateerd dat zij twee Fransmans uit de Magreb zonder proces-verbaal lieten gaan na een wel heel grove verkeersovertreding. Wilden blijkbaar iemand in de gracht rijden.

Onze vraag luidt: wat doet er bij u bijvoorbeeld tijdens een wandeling in stad het dopamineniveau in de hersenen stijgen?
Zodat je een prettig gevoel ervaart, een genot, een vorm van blijdschap en welzijn?
Zeg nu niet: telkens als raadslid Eric Flo optreedt in de gemeenteraad. Een overdosis aan dopamine is schadelijk en werkt verslavend.
Kick met mate.
En wie lokt er zelf eens een kick uit bij anderen?
Persoonlijk zou ik graag eens aan alle versperde toegangswegen van stad een verkeersbord plaatsen met als tekst: “Dit bord negeren a.u.b”. En aan de bouwput in de Wijngaardstraat een bord met: “Verboden zich hier op te houden zonder redelijk doel”.

Hersenscheten (2): afscheidshuldiging van Jacques Laverge

Oef…
Een tweede hersenscheet. Voor meer uitleg over dit biologisch-cognitief verschijnsel: zie de eerste van 8 april…

Op maandag 2 juni gaat er alweer in het Kortrijkse stadhuis een feestelijke afscheidshuldiging door ter ere van voormalig raadslid Jacques Laverge (PVV-VLD).
Dit keer wordt hij uitgewuifd als stichter-voorzitter van VLAJO (1983-2008). Stichter-voorzitter? Op de website van de Vlaamse Jonge Ondernemingen nog niets van gemerkt. En VLAJO bestaat al langer dan van in 1983.

Nu ja.
Op 2 juni komen niet minder dan acht sprekerds aan bod. Diverse daarvan zullen al meerdere keren part en deel gehad hebben aan een afscheidsviering van onze Jacques. We vermelden: Jo Libeer (VOKA), Stefaan De Clerck (burgemeester en federaal volksvertegenwoordiger), Paul Breyne (gouverneur), Vincent Van Quickenborne (federaal minister), Patricia Ceysens (Vlaams minister).

Jacques, Willy, Ghislain Laverge wordt al minstens tien jaar uitgewuifd. Telkens als hij afscheid neemt van een politiek mandaat of andere functie. En dat zijn of waren er nogal wat.

In Kortrijk was hij raadslid van 1977 tot 1995. In 1988 was Laverge er even van overtuigd dat hij Kortrijks burgemeester zou worden. Men dacht aan een gezamenlijke kieslijst van PVV, VU, SP. Maar Agalev mocht van hogerhand niet meedoen.

Laverge was ook nog provincieraadslid van 1978 tot 1985. Lid van de Vlaamse Raad van 1985 tot 1995. Vlaams volksvertegenwoordiger van 1995 tot 2002. Senator ook van 1985 tot 1995.

Zijn grootste ontgoocheling liep hij op toen Guy Verhofstadt (als partijvoorzitter) hem ooit beloofde dat hij gemeenschapssenator zou worden en die belofte niet werd bewaarheid. (Interview in Het Nieuwsblad van 24 oktober 2002).

Op eBay is er een een ‘tin pewer etain’ plaat te koop. Op dat bord staat in sierlijke letters een ‘S’ (van Senaat) gegraveerd, met daaronder de naam Jacques Laverge. Kostprijs: 1,99 euro.
Heeft Jacques thuis op de schouw geen plaats meer voor zijn afscheidscadeau’s ?

Laverge beschikt nog altijd over wat mandaten. Zo moet de intercommunale Leiedal ooit nog een keer afscheid nemen van zijn expert.

Toen hij zijn plaats in het Vlaams Parlement afstond aan Karlos Callens (burgemeester van Ardooie) liet Jacques uitschijnen dat hij tekenles zou gaan volgen aan de stedelijke Academie.
Voor wanneer een expositie?