Category Archives: geschiedenis

Komt de weblog “Kortrijk links bekeken” nog terug? (2)

Kortrijks momenteel in jaren oudste raadslid Marc Lemaitre startte  naar we ons menen te  herinneren al in 2005 een weblog gewijd aan het Kortrijkse politieke leven.  Wat hij “een eigenzinnig magazine” noemde.  En dat was ook zo want Marc is historisch bekeken van diepe marxistische origine en behoorde toen in Kortrijk tot de socialistische oppositie

Zijn stukken van toen zijn nog altijd het lezen waard.
Hoe hij afgaf op toenmalige schepenen.  Die van Financiën bijvoorbeeld.  Cnudde!   Marc vond het hoogst noodzakelijk en redelijk dat er minstens één belastingsvoet moest verlaagd.  (Onder de huidige tripartite waarbij Marc een tijdje schepen was heeft men er DRIE nieuwe ingevoerd.)
Marc vond het toen ook hoogst “belabberd”  dat er bestuurd werd met ‘voorlopige  twaalfden’, dat wil zeggen zonder begroting.  (Zijn huidige coalitie heeft dat in 2014 maandenlang gepresteerd.  Marc was toen als schepen nergens te bekennen.)

En zo kunnen we  doorgaan.
Toen Phillippe De Coene (SP. A)  onder burgemeester Stefaan (CD.V) tot veler verbazing werd opgenomen als schepen beloofde Marc dat hij met zijn blog of als raadslid geen slachtoffer zou worden van een opgedrongen “omerta”.  Dat viel allemaal  nogal mee. Veel fut zat er niet meer in.  Nu en dan ‘een-eenweetje’ kon nog..

In 2014 werd  Marc schepen in de tripartite. (Die decretaal nu geen meerderheid meer heeft en zijn bestaan louter heeft te danken aan de steun van twee ex-VB’s. Voor Marc  – en zijn partijgenoten – moet dit een gruwel zijn.  Maar hij zwijgt…)
De weblog “Kortrijk links bekeken” verdween geheel van het toneel.
Toen Marc zich  begin 2015 liet vervangen door partijgenoot Axel Weydts (die met het korte lontje) sprak burgemeester Van Quickenborne in de gemeenteraad de hoop uit dat “Kortrijk links bekeken ” zou herrijzen.
We waren  er toen bij.
En zeiden toen al in de wandelgangen:
DAT KOMT ER NIET VAN.  MARC WEET NU TE VEEL.

P.S.
Het verbaast ons nog steeds dat geen mens weet dat net een socialistisch raadslid als Marc het meest bezoldigd aantal mandaten heeft.

Kunst op Kortrijk Weide: Brick Play!

Over de lange en vooral bizarre voorgeschiedenis van het kunstproject op Kortrijk Weide is hier in het verleden al driemaal een stukje verschenen.  (In de gazetten:  niks.)
Over de curieuze manier waarbij  men uiteindelijk bij het zgn. “kunstencollectief”  (aldus genoemd op de website van Stad)  MAP 13 is terecht gekomen om het kunstwerk te ontwerpen.
MAP 13 is eigenlijk een architectenbureau uit Barcelona dan nog bestaande uit drie jonge architecten: Marta Domenech, Mariana Palumbo en David Lopez Lopez.
Hun bekroonde  project draagt de naam “Play Brick” want het team is het traditioneel gewoon om bijzondere,   jawel wonderlijke constructies in baksteen te ontwerpen.
Kortrijkwatcher heeft in een vorige editie ook uitvoerig beschreven hoe het hoog het budget voor het project mag worden en hoe het dat is samengesteld.
(Kan intussen al helemaal gewijzigd zijn.)

De website van Stad roept de bewoners op om deel te nemen aan twee workshops over het project.  Op zaterdag 14 en zondag 15 oktober (telkens in de voormiddag) zal men ons vragen altegader te bezinnen over de plaats waar het kunstwerk moet komen en de mogelijke functie ervan.  (Vroeger deed het gerucht al de ronde dat het een soort oven wordt.)

Wat we niet verstaan is dat er op de website van de Faculteit  Architectuur van de KUL (in het Engels) gemeld wordt dat er voor de Leuvense studenten tussen 12 en 15 oktober een vierdaagse workshop over het project wordt georganiseerd en voor de studenten van HOWEST en het VTI een tweedaagse.

P.S.
–  Het project zal ingelast worden in een groots Kortrijks kunstenfestival (“PLAY” genaamd) dat midden volgend (verkiezings)jaar zal doorgaan.
–  De vorige bijdragen van kortrijkwatcher over de zaak zijn te vinden op Tinternet en natuurlijk op de weblog zelf.  Gebruik als zoekterm “kunst op Kortrijk Weide“.

Wat meer (ander) nieuws over de Raadskelder onder het stadhuis

Een beetje nader en ietwat ander alternatief nieuws dan wat u over al dit gebeuren kon lezen in onze reguliere perse.  (Die van de dode bomen.)

De eerste beleidsdaad van onze nieuwe schepen van stadsgebouwen (facility)  Vandendriessche (“zeg maar Arne”) is gesteld.
Een puur schoolvoorbeeld van wat de inbreng van jeunisme in de politiek teweegbrengt.

Jongeman Arne wil van de Raadskelder “voor een klein jaar” een pop-up dinges maken.
Via een oproep kunnen geïnteresseerden een concreet voorstel doen tot tijdelijke invulling van de historische site.
Hierbij zullen de voorstellen  – voor een klein jaar – niet enkel beoordeeld op basis van het financieel bod van de gegadigden.  Een inhoudelijke component, een visie op de exploitatie, zicht op het businessplan, ambities, etc…zijn minstens zo belangrijk.  Verder zijn alle noodzakelijke randvoorwaarden rond erfgoed, milieu nog te bespreken.  Voor een klein jaar.

We zouden daar  kunnen aan toevoegen: toegankelijkheid.
Ooit hebben we , een burgemeester nog wel – lang na het einde van een raadszitting – op handen en voeten naar buiten zien kruipen.  Kant trappen Rijselsetraat.)

Andere elementen die verder,  voor een klein jaar,  inzicht vragen zijn:  de mogelijkheid om af en toe de ruimte voor activiteiten van  stad te kunnen gebruiken, een eventuele verlaging van de concessievergoeding als compensatie voor de nodige investeringen.
De krijtlijnen hierrond moeten nog opgenomen worden in een lastencohier dat dan de basis zal vormen voor de overeenkomst met een toekomstige exploitant.
Met andere woorden: dit aangekondigde dossier is nog verre  van volledig.
Komt nog voor de gemeenteraad ?
Dat het ‘project’ is aangekondigd is populistisch bekeken wel het belangrijkste.

We willen schepen Arne even hierna nog wat meer kennis bijbrengen over de geschiedenis van het dossier.
Ja, de handelshuur met de NV Etn.  A. Degryse van het café is in 2008 niet meer verlengd.
Er bestonden onder het vorige stadsbestuur (met de VLD) immers plannen om met noA.Architecten de Raadskelder via een trap te verbinden met de Beatrijszaal in het historische stadhuis.  Men vond dat er nood was aan een bijkomende receptieruimte voor meerdere gelijktijdige ontvangsten in het stadhuis.

Wat onze jonge snuiter Arne blijkbaar ontgaat is dat ook de huidige triparite waartoe hij behoort die plannen nooit heeft laten vallen.
Dit blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van  raadslid Pieter Soens (CD&V) van 8 september 2014.  (Zie Bulletin van Vraag en Antwoord van oktober 2014.)
De toenmalig bevoegde schepen Koen Byttebier (ook VLD) opperde in zijn antwoord zelfs de mogelijkheid om de inrichting te voorzien van een tweede barmeubel evenals  de mogelijkheid om met een traiteur kleine maaltijden of hapjes te laten opwarmen.
En in tegenstelling met wat Arne in de lokale perse laat uitschijnen was er een budget voorzien van 300.000 euro.
Schepen Koen Byttebier liet ooit aan de senior-writer van kortrijkwatcher weten dat de Raadskelder door Stad ten laatste rond pasen of sinksen van 2015 in gebruik zou worden genomen.   Later  (in 2016) zou men dan op zoek gaan naar een concessiehouder.
De realisatie van die plannen met de Raadskelder waren wat verlaat omwille van onderbezetting van het team facility (zwangerschap) en het bestaan van prioriteiten zoals het museum Texture en het Jeugdhotel.  Aldus nog schepen Byttebier, de voorganger van zeg maar Arne.

Arne!
Ge moet het niet meer opzoeken.
De vorige concessiehouder betaalde een huurprijs van 10.037 euro.

Fontein ‘De Golf’ op Schouwburgplein alweer in de problemen

Hoe vaak zou die fontein van Olivier Strebelle  al hebben gewerkt sinds de ingebruikname ervan in maart 2003?
Nu is er alweer vastgesteld dat het bassin van de fontein niet meer waterdicht is en dat hiervoor een structureel herstel nodig is.  (Gevolg nog : overmatig waterverbruik.)
Geraamde kostprijs van de werken ditmaal: 42.289 euro.

De geschiedenis van het kunstwerk is een ware lijdensweg.
In 1996 is Olivier Strebelle uitgeroepen tot laureaat van de wedstrijd ‘Kunstwerk op het Schouwburgplein’.  Zes jaar nadat de gemeenteraad , toen nog geleid door burgemeester de Bethune,   besliste om de fontein te kopen zou het kunstwerk eindelijk gaan spuiten.
De constructie is samengesteld uit elf buizen (aanvankelijk acht) van elk 23 meter lang.  Hoogte 7 m en lengte 12 meter.  Gewicht : vijf ton, bovenop de ondergrondse garage van toen nog de NV Ladeuze.

De problemen waren al van in den beginne legio.
Er was waterinsijpeling in de ondergrondse parking, het debiet van het waterbassin was te klein waardoor de pompinstallatie niet kon functioneren en de fontein snel droog kwam te staan.  Het hellend vlak (aangelegd door Ladeuze) bestond uit dunne arduintegels die één na één afbraken omdat ze op een verkeerde manier waren geplaatst.
In de ondergrondse parkeergelegenheid moesten nog bijkomende stabiliteitswerken uitgevoerd.  Er waren de nodige erfpachtproblemen met de NV Ladeuze.  En tot overmaat van ramp raakten ook nog eens elf stalen spuitkoppen zoek.
Zgn. optimalisatiewerken kosten al meteen 174.420 euro.
Er was zelfs een dading nodig met de kunstenaar. Hij kreeg een deel van zijn honorarium niet uitbetaald !
Het werk mag gezien worden, – daar niet van.  Maar het heeft tot op heden (ook aan onderhoud) een fortuin gekost.  (Er was ook ongezien vandalisme.)

100 jaar vliegveld Wevelgem/Kortrijk.

Ja, het vliegveld (EBKT) bestaat in 2017 al honderd jaar, waarvan  minstens 90 jaar zonder klachten van (bepaalde)  omwonenden.
Ter gelegenheid van deze unieke  gebeurtenis organiseert de ‘AirportCommunity van EBKT’ in augustus 2017 een driedaags evenement/beurs.
Op vrijdagavond 25 augustus 2017 pakt een luchtvaartbedrijf uit met een  ‘Nacht van de luchthaven’ met alle belangrijk captains of industry uit regio. Kortrijkse ondernemers  worden betrokken bij het event, eventueel in combinatie met een stand (catering, animo, feestmatriaal, producten).
Het ruime publiek zal in het weekend kunnen genieten van een ‘re-enactment’ dorp waar spullen, voertuigen, shelters, tenten uniformen worden gtoond en gedemonstreerd.
En natuurlijk komen er van overal vele historische en hedendaagse vlieguigen op bezoek.
Reeds in dit najaar 2016 verschijnt er een prachtig luxueus jubileumboek “100 jaar vliegen in Welgem-Kortrijk” van de hand van luchtvaartjournalist Guido Bouckaert.  200 bladzijden. Prachtig geïllustreerd door meerdere fotografen en doorspekt met interessante verhalen en anecdotes van vele mensen die ooit met het vliegveld hadden of nog hebben te maken. Een uitgave van  Stichting Kunstboek uit Oostkamp.

 

Stad maakt aanstalten om Preetjes Molen te kopen

Nu weten de vrienden van de molen het ook…

“Preetjes Molen” aan de Hoge Dreef te Heule is naar het schijnt de enige vlaszwingelmolen in Europa en heeft als dusdanig een onbetwistbare erfgoedwaarde.
Naar aanleiding van het 150 jarig bestaan van de molen vraagt de vzw ‘Preetjes Molen’ aan Stad om  het tuig aan te kopen. Op dit ogenblik is de familie  Vandebulcke eigenaar van de molen, maar die is al  in 1991 (tot juni 2024) in erfpacht gegeven.
Er bestaat (tegen een bepaald indexcijfer) een voorkooprecht op de molen van 200.000 BEF en 50.000 BEF op de grond ten voordele van de vzw.
De geschatte aankoopprijs voor de molen bedraagt  nu 12.500 euro.
Er zijn dringende onderhoudswerken nodig: schilderen en vastmaken van de wieken,  en het strooien dak moet nagezien.
Stad heeft aan de vzw beloofd om onderhandelingen aan te knopen met de familie Vandenbulcke.

Er komt geen dak voor Heule Platse…

Al zowat 15 jaar geleden liepen een aantal Heulse notabelen van de Confrerie “Griffioen” rond met de gedachte om een verplaatsbaar dak (zeil)  te laten maken om bij manifestaties  allerhande te monteren boven de Heulseplaats.
Zij kregen daarbij zelfs al gehoor bij het vorige stadsbestuur (schepen Guy Leleu).
In 2010-2011 is er een heuse ideeënwedstrijd hierover uitgeschreven. 28 inzendingen.  Winnaar was een student van Howest,  ene Laurenz Tack uit Desselgem.  Hij bedacht een soort tentzeil dat zou  hangen aan een telescopische kraan.  Vermoedelijke kostprijs : 200.000 euro.
Van dat plan is  nooit meer iets vernomen.

In 2014 rees er bij de initiatiefnemers nieuwe hoop op dat het project toch nog een kans kon krijgen.
De gemeenteraad van november 2014 reactiveerde namelijk het plan  om de heraanleg van het Heulse dorpsplein en de omgeving eindelijk aan te vatten.
(De opdracht hiervoor is al in december 1998 gegund aan Technum !)
In het kader daarvan is dan in oktober 2015 een studieopdracht  gegund aan de firma Sarus Textielarchitectuur uit Kampenhout voor een “Project van een demonteerbare shelter op de Heuleplaats”
Betrokken actoren (Griffioen, Tinekesfeesten, jeugdverenigingen, cafés) vroegen aan Stad om in te staan voor de studiekosten , meer special voor het voorontwerp, de stabiliteitsstudie en het ontwerp.  De betrokken Heulenaars zouden bekijken hoe de gemeenschap zelf de overige kosten  (de uitvoering, het monteren, de opslagruimte) zouden  kunnen financieren.  Bijvoorbeeld door middel van crowdfunding.

Stad wou zich enkel engageren voor de studieopdracht en niet voor het ‘build project’.  Als ereloon voor fase 1 (voorontwerp plus stabiliteitsstudie) voorzag men 6.060 euro  (incl. BTW) en voor fase 2 (ontwerp en uitvoeringsdossier) 10.890 euro.  (In de gazetten stonden maar weer eens verkeerde bedragen.)

En nu is er dus tamelijk plots  een kink in de kabel gekomen.

(Kortrijk Spreekt.)
Na  overleg met de adviesgroep “Heuledak” waarbij  het voorontwerp  is  toegelicht is beslist dat het project niet haalbaar is vanwege de hoge kostprijs.
Het schepencollege besliste op 23 mei  om de studieopdracht te beëindigen na fase 1.
Toch jammer.

 

 

 

 

 

Quote van de dag: “het nadeel van deze locatie” (Kortrijk)

Ter gelegenheid van de opening van  de nieuwe campus van de technologiegroep Barco  op het Beneluxpark te Kortrijk heeft de krant “De Tijd” (28 mei, pag. 21) een vraag gesteld aan de CEO Eric Van Zele .

“Waarom de wereldwijde speler dan toch  Kortrijk  –  sinds 1934 Barco’s heimat –  kiest om zijn nieuwe hoofdkwartier neer te poten?”

Van Zele: “”Het nadeel aan deze locatie is dat we moeilijk buitenlandse krachten aantrekken. Maar we wilden onze West-Vlaamse talenten met hun karakteristieke inzet absoluut niet verliezen.”

P.S.
De bakermat van Barco is niet Kortrijk.
De stichtingsakte van de firma “Belgian  American  Radio  Corporation” dateert van 4 november 1933 en is opgemaakt ten huize van notaris Denys uit Zwevegem. De maatschappelijke zetel was in Elsene maar de werkplaatsen lagen al sinds de jaren ’20 in de Gasthuisstraat te Poperinge,  Oprichter was Lucien De Puydt.  Voorheen assembleerde hij toestellen onder de naam ‘Stellavox’.  Een luxe-model kostte 8.000 frank. Gewoon model: 2.950 frank.  Arbeiders verdienden toen 1 frank per uur.

 

 

 

 

Breaking news : Kelly Detavernier wordt de nieuwe N-VA-schepen

Catherine Waelkens (N-VA) diende met een aangetekende brief van 8 december 2015 haar ontslag in als schepen (van Financiën) bij de voorzitter van de gemeenteraad. (Ook een N-VA’er.)
Een ontslagnemende schepen blijft het mandaat uitoefenen tot er een opvolger is geïnstalleerd, en dat moet binnen de twee maanden gebeuren.
Maar hier is de zoektocht naar de opvolger blijkbaar toch snel verlopen. In feite had de Kortrijkse N-VA-fractie geen andere keuze.
Het komt dus raadslid Kelly Detavernier toe. Morgen aan de reguliere pers voorgesteld. En in de gemeenteraad van aanstaande maandag 25 januari legt zij de eed af.
De partij moet nu op zoek naar een andere fractieleider.
En er blijft slechts één “gewoon” raadslid meer over…Liesbet Maddens. Dat wordt een éénvrouwsfractie.
Zo kluchtig allemaal. In deze centrumstad.

Het ontslag van schepen Waelkens is een nachtmerrie voor de N-VA maar nog meer voor de Kortrijkse coalitie

1.
Stel dat N-VA-schepen Catherine Waelkens HELEMAAL ontslag neemt – dus ook als raadslid – dan zijn nog niet alle potten gebroken, maar blijven er toch geweldig vele complicaties kleven aan heel de affaire.
Kieslijsten voor de gemeenteraad bevatten alleen ‘effectieve kandidaten’ en geen ‘kandidaat-opvolgers’. Opvolgers worden aangeduid onder de niet-verkozen kandidaten en de aanduiding (volgorde) van die opvolgers gebeurt op basis van hun stemmenaantal.
We hebben even het lijstje opgezocht van de eerste tien N-VA-opvolgers.
Nr.1 is Frank Billiet. Nr.2 is Els Feys.
Ongeveer 600 Kortrijkzanen weten wie dat zijn.
Als de partij kiest voor enig talent (capaciteit) om bijvoorbeeld Waelkens op te volgen als schepen van Financiën dan moet de voorkeur wel uitgaan naar ene Steven Lecluyse (nu al voltijds kabinetsmedewerker). Hij staat evenwel op de derde plaats en het gebeurt nogal eens dat in zo’n geval de voorgangers niet willen wijken. En wat als Jan Dhaene (10de opvolger) in zijn hoedanigheid van gewezen raadslid resoluut vindt dat hij absoluut in aanmerking komt als opvolger van Waelkens?

2.
Iedereen gaat ervan uit dat Waelkens blijft zetelen als onafhankelijk raadslid.
Dan moet de N-VA onder zijn drie huidige (overblijvende) ‘gewone’ raadsleden een nieuwe schepen zien te vinden. (En één daarvan is voorzitter van de Raad.)
Nu is het zo dat de partijtop (zeker de Antwerpse voorzitter BDW) als de dood is voor het toekennen van belangrijke mandaten aan personen die men niet helemaal geschikt acht voor het ambt.
Nu is het tevens zo dat onze Kortrijkse gemeenteraadwatchers uit de ’embedded press’ en andere grotendeels van oordeel zijn dat de drie momenteel beschikbare N-VA-raadsleden oftewel niet geheel zijn ingevoerd in het vak boekhouding en gemeentefinanciën, oftewel qua onderliggende persoonlijkheidstructuur in het geheel niet zijn opgewassen tegen uiterst dominante (demagogische) kleppers als schepen Philippe De Coene en burgemeester Vincent Van Quickenborne.

3.
Als Waelkens onafhankelijk raadslid wordt dan verliest de tripartite zijn meerderheid.
Dan is de coalitie totaal afhankelijk van de eventuele steun van de twee gewezen VB’ers (Maarten Seynaeve en Isa Verschaete) die sinds vorig jaar ook zetelen als ‘onafhankelijken’.
Het ‘cordon sanitaire’ is dan wel ultiem geheel doorbroken.
Wat een pijnlijke zaak moet dit wel niet zijn voor de socialistische fractie alhier. Meer speciaal voor SP.A-schepen De Coene die in het verleden nooit heeft nagelaten om bij de minste gelegenheid zéér hard van leer te trekken tegen VB’er Maarten Seynaeve.
Maarten Seynaeve is nu wel lid geworden van de N-VA, maar wie hem een beetje kent weet dat hij in vele materies net dezelfde mening deelt als…ja: de ontslagnemende Catherine Waelkens. Bij stemmingen over bepaalde agendapunten van sociale of financiële aard zal hij in gewetensnood komen. Het is nu al opvallend hoeveel moeite hij moet doen om nu alreeds niet tussen te komen in de debatten. Hoe het hem spijt dat hij in vele gevallen gewoon zijn stem niet meer mag verheffen. Nu nog drie jaar lang! Dat ligt niet in zijn karakter.
Boeiende tijden in het verschiet.

P.S.
Op de komende nieuwjaarsreceptie van de gemeenteraad: handjes schudden.