Category Archives: gemeentefinanciën

Een taai stuk over de investeringen voor volgend jaar

Altijd goed verstaan.
Dit taaie stuk dient gekaderd in onze niet aflatende voorlichtingscampagne voor de lokale BV’s die menen te moeten deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar oktober.
Maar in de vervolgstukken over de zgn. buitengewone begroting 2006 van de stad wordt het later weer meer ontspannend.

Volgend jaar geeft de stad 47,8 miljoen uit aan “buitengewone” uitgaven. (Daar is niets buitengewoons aan. Het is gewoon een geijkte term om te zeggen dat we geld besteden aan zaken die dienstig zijn op lange termijn.)
De “buitengewone” ontvangsten (vooral leningen) voor het jaar 2006 bedragen slechts 33,5 miljoen euro, maar met wat we nog over hadden van vorige jaren en door het spel van de overboekingen stijgen die toch nog naar 48,1 miljoen. Het officiële tekort in de buitengewone begroting bedraagt dus slechts 100.000 euro.

Waar gaan die ca. 48 miljoen naartoe?
Ten eerste naar zgn. OVERDRACHTEN.
Dat zijn uitgaven uit overdracht van kapitaal voor deelnemingen in investeringen van bepaalde gemeentelijke diensten zoals bijvoorbeeld de brandweer. Maar zoals het in een katholiek bewind (beter: christendemocratisch) past gaan die bij ons bijvoorbeeld ook naar het onderhoud van kerkgebouwen.
(Schepen Jean de Bethune is gelukkig met ons van oordeel dat de Onzelievevrouwekerk binnen afzienbare tijd het mooiste museum van de stad wordt. Gelijk heeft hij. Nu nog dat filmmuseum daarin krijgen.)
Uiteindelijk is het bedrag aan overdrachten te verwaarlozen: ca. 900.000 euro. Het grootste deel daarvan wordt besteed aan het buurthuis van Sente.

Dan hebben we nog de zgn. SCHULDUITGAVEN.
Ook weer zo’n ouderwetse term die gewoon wil zeggen dat de stad leningen, kredieten of deelnemingen toestaat. Voor volgend jaar niet minder dan ca. 16 miljoen.
En hier is via de goedkeuring van de begroting iets gebeurd dat nogal wat raadsleden helemaal is ontgaan. Het overgrote deel van deze centen zal gebruikt worden om onze participatie in de distributienetbeheerder Gaselwest van 30 procent op te trekken naar 70 procent. Dat is dus een belegging. (SP.A-raadslid Lemaitre legt dit goed uit in zijn stadsblog.)

De belangrijkste en ware “buitengewone” uitgaven zijn evenwel de pure INVESTERINGEN.
Ca. 30 miljoen.
Een groot deel daarvan (10 miljoen) gaat naar de rubriek “verkeer en waterstaat”.
(Vlaams minister Marino Keulen moet dringend iets doen aan de terminologie in gemeentebegrotingen.)
Dat zijn dus wegenwerken. Totaal nieuwe en geweldige investeringen (2,5 miljoen) in deze rubriek gaan naar de straten in onze “historische kern”: Kapucijnenstraat, O.L.Vrouwstraat, IJzerkaai, Boerenhol, Lange Brugstraat.
Veel geld (ca. 6 miljoen) is weggelegd voor de rubriek “Jeugd, volksontwikkeling, kunst”. De verbouwing van de Pentascoop zal weeral meer kosten dan voorzien. Voor het fabrieksgebouw De Smet-Dejaegher krijgt Buda-kunstencentrum nu ook nog 1,1 miljoen. Euro!
De rubriek “Jeugd, volksontwikkeling, kunst” slaat niet enkel op cultuur. Er is daar vooral “sport” mee gemoeid! Voetbal! En de uitbreiding van de fitnessruimte in SC Lange Munte: 762.000 euro, waarbij men hoopt op een toelage van 400.000 euro.
Geweldig veel geld gaat er alweer naar ICT (schepen De Coene): 900.000 euro.

Om de investeringen naar waarde te schatten moeten we nu dringend iets leren.
Er is ca. 22,6 miljoen voorzien voor de grote stadsprojecten. Het overgrote deel van dat geld slaat op projecten die reeds jaren lopen. In de pijplijn zitten en er heel moeizaam uit te voorschijn komen. Secret Gardens (Buda-eiland): 1,3 miljoen. Sint-Denijsestraat: 1,1 miljoen. Woonwagenterrein: 47.000. Vetex: 553.000 euro. De Libel en Hof te Coux: 322.000 euro.

Men moet over een arendsoog beschikken om de werkelijk nieuwe investeringen voor volgend jaar op te sporen.
De straten in de historische kern, ja. Nog meer informatica. Aankoop loods NMBS. De leeuwen van het Astridpark. Een motorboot. Zakontvangers en gaspakken. Veel verlichting. Muziekcentrum (1 miljoen). Fitness Lange Munte. Heraanleg wijkgroen (480.000). Allerhande apparatuur voor het streekbezoekerscentrum. Tweede duiventil. Kortrijk Weide. Is dat eigenlijk allemaal nieuw?
Wat er zeker nieuw is is het feit dat er absoluut geen nieuw open zwembad komt. Dat er nog altijd geen 2000 nieuwe sociale woningen zijn. Geen nieuwe bib. Geen nieuw politiekantoor. Geen nieuwe parking op het EI. Nog geen Collegebrug.

Goed. Het kan niet allemaal tegelijk.
Want omdat er bepaalde bedragen worden begroot betekent dit nog niet dat ze binnen de kortste keren worden gerealiseerd. Het verleden geeft dit trouwens aan. (Iets voor een volgend stuk.)
Er dient onderscheid gemaakt.
Als er voor X aantal euro uitgaven voor een bepaald jaar worden geraamd blijft het nog steeds de vraag of die uitgaven ook in dat jaar worden vastgelegd. Of er namelijk in dat jaar wel een verbintenis wordt aangegaan. Bijvoorbeeld door een bestelbon, een contract, een gunning.
En dan blijft uiteindelijk nog de vraag of de uitgave in dat jaar wel wordt aangerekend. Of het werk is uitgevoerd en de uitbetaling ervan in dat jaar is geregistreerd in de boekhouding.
Dat is allemaal niet zeker.

Tot een volgende keer.

Morgenavond geen Kortrijkse gazetten lezen !

Want het staat er toch niet in.
Morgen krijgt u hier een les over de investeringen die de stad voor volgend jaar voorziet.
Let wel, een eerste en puur theoretische les. Moeilijk.

Stad heeft het over een “volwaardig en ambitieus” investeringsprogramma. Bijna 48 miljoen aan uitgaven worden voorzien. Ontvangsten daarentegen slechts 33,5 miljoen. Maar wees gerust: we zullen die 48 miljoen in 2006 niet verteerd krijgen.

Morgen vragen we ons vooral af wat een investeringsprogramma in buitengewone begroting eigenlijk is. Wat pure investeringen zijn, en daar tegenover “overdrachten” en “schulduitgaven”.
Voorlopig dit.
Als u in uw huishouden voorziet (raamt) dat u morgen geld zal uitgeven voor eten en drank dan moet u deze uitgavepost aanzien als behorend tot de “gewone begroting”. Dat is geen investering want binnen de kortste keren is alles opgesoupeerd.
Maar koopt u morgen een wagen, dan dient u de prijs te boeken in uw “buitengewone begroting” of “dienst”. Die wagen gaat normaal gezien lang mee.
U mag daarvoor zelfs gaan lenen.

Zo.
Nu weet u al evenveel als de lokale BV’s die zullen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.
Morgen méér en overmorgen nóg meer.

Meevallers in de begroting 2006

Het tarief van de aanvullende personenbelasting (APB) is gedaald van 8,5 naar 7,9 procent.
Dit geeft volgend jaar voor het eerst een daling van deze belastingontvangsten te zien. We gaan van 19,3 naar ca. 18 miljoen.
Vanavond zal het College bij de begrotingsbesprekingen niet nalaten te wijzen op die mininkomsten van ca. 1,2 miljoen. Diepe treurnis hierbij is niet echt nodig.

Het College zal daarbij vergeten te vertellen wat de méérinkomsten zijn geweest bij de verhoging van de aanslagvoet APB in 2002. In 2002 haalden we voor de APB 14,2 miljoen binnen. Het jaar daarop al meteen 19,7 miljoen. In één klap 5,5 miljoen euro meer.
De opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV of grondlasten) zijn onveranderd geblevden.
Maar de verhoging ervan in 2002 (van 1550 naar 1750) bracht in dat jaar zelf al een onmiddellijke meeropbrengst op van bijna 3 miljoen.
De buit van de fenomenale belastingverhogingen uit 2002 is dus binnengerijfd.
(We laten hier nog de invoering van twee nieuwe belastingen buiten beschouwing.)

Als positivo zou schepen Alain Cnudde van Financiën ook kunnen wijzen op de meevallers bij de inkomsten van volgend jaar.
We sommen er enkele op.

Vooreerst de inkomsten uit de Eliaheffing. Dat is een compensatie voor de verliezen die gemeenten moeten aanzien door de dalende inkomsten uit dividenden van energebedrijven vanwege de vrijmaking van de energiemarkt.
Voor dit jaar hoopte Kortrijk 1,95 miljoen te ontvangen van de Eliaheffing. Dit is intussen 2,1 miljoen geworden en in de praktijk met achterstallen zelfs bijna het dubbele. Bijna 4 miljoen! Dat is veel meer dan andere vergelijkbare centrumsteden kregen.
Waarom zegt schepen Cnudde dit niet?
(Voor volgend jaar vooziet men een stijging van de Elia-heffing met ca. 800.000 euro, maar dit cijfer zal moeten gecorrigeerd worden.)

De Fondsen van de hogere overheid zijn natuurlijk ook weer omhoog gegaan.
Van het Gemeentefonds krijgen we 300.000 euro meer. Van 22,1 naar 22,4 miljoen.
Het Stedenfonds waarvan Kortrijk kan genieten als centrumstad stijgt van 1,9 naar 2,0 miljoen euro.

Nu nog wat kleintjes.
Belasting op het rioolnet: plus 322.000 euro.
OV: plus 732.228 euro.
Belasting op publiciteit: plus 100.000 euro.
Dividenden van Dexia: plus 50.000 euro.
Het totaal van de prestaties: plus 121.692 euro. (Dat zijn de kosten die wij Kortrijkzanen betalen voor diensten of goederen van de stad. We gaan bijvoorbeeld zwemmen.)

Maar hoe zit het met de opbrengst van de verkoop van Telenet-aandelen?
Op zijn onvolprezen weblog pakte raadslid Marc Lemaitre niet zolang geleden uit met een primeur.
Gaselwest heeft nog aandelen bij Telenet en die zouden nog altijd 21 euro waard zijn.
Op Allerzielen kreeg het stadsbestuur een brief waarbij Gaselwest meldde dat Kortrijk 3,5 miljoen zou krijgen bij verkoop van de Telenet-aandelen.
(Bron: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be , dd. 28-10-2005)

Iets voor cijfermaniakken

De reguliere pers heeft er nog altijd geen weet van.
Al voor de derde keer op rij publiceert de dienst financiën van de stad een uniek en almachtig interessant werkstuk. Bij mijn weten nog door geen enkele gemeente van het land al gedaan.
Proficiat!
De titel ervan is: “Overzicht van de activiteiten opgenomen in de begroting”.

Waarop slaat dit?
Op de zgn. “gewone dienst”. Dat zijn geraamde uitgaven en ontvangsten inzake vooral personeel, werkingskosten, toelagen. Dus alles wat niet te maken heeft met de “buitengewone dienst”. Geen investeringen (werken) bijvoorbeeld.

Wat is er nu zo bijzonder aan dit document?
Het geeft per directie weer wat de activiteiten (netto) hebben gekost.
Bijvoorbeeld die internetkiosken van de dienst ICT van schepen Philippe De Coene.
Die zijn niet gratis. En we hebben het nu niet over de kosten van de PC’s (want dat zijn investeringen). We hebben het over reiskosten in het kader van deze activiteit die in het jargon “Citizen First” wordt genoemd. Die bedragen 2.450 euro. Er zijn ook receptiekosten: 2.500 euro. En prestaties van derden: 5.000 euro. En werkingskosten van experts en adviseurs: 126.000 euro.

Wat kost de dienst onthaal in het stadhuis, netto dan? In 2006: 157.759 euro. Dit jaar slechts 22.200 euro. (Er komen meer personeelskosten.)
Wat kost de brandweer? Dus zonder pompen en slangen en hoogtewerkers. 3,4 miljoen.
En de erfgoedcel? Veel te veel! 208.884 euro. Teveel personeelskosten: 120.149 euro.
Wat zal de pas opgerichte vzw “Kortrijk 1302” gaan kosten? (Schepen Bral zegt dat daar nog niets is over begroot. Kent zijn eigen documenten niet.) Aan personeel en werkingskosten zowat 10.000 euro. Maar er is een super marketing project voorzien voor 139.000 euro. En een openingsmoment: 25.000 euro.
Buda-kunstencentrum krijgt volgend jaar een toelage van 35.000 euro, maar de stad heeft ook werkingskosten voor 35.000 euro. (Het is nog altijd niet bekend hoeveel de vzw Buda zal betalen voor het gebruik van de infrastructuur: Pentascoop, Tacktoren, de fabriek, allerhande huisjes her en der.)
Curieus: niets te vinden over ons filmmuseum.
Aan cultuurcommunicatie wordt veel geld besteed: 211.099 euro.
Het ondernemerscentrum in de Leiestraat (iets van Syntra West=Unizo en Jean de Bethune) kost aan stadspersoneel 17.371 euro. Toelage: 25.000 euro. En het innovatiefonds van het ondernemerscentrum wordt bedacht met 75.000 euro.

Niet vergeten: bij al deze cijfers gaat het NIET om investeringen. Het zijn personeels- en werkingskosten. En soms ook toelagen.

De kabinetten van burgemeester en schepenen zullen 1,8 miljoen kosten. Dit jaar was dat nog 1,2 miljoen. (Er steken daar ook pensioenbijdragen in.) Spijtig dat er geen opsplitsing is gemaakt per kabinet.

Nog wat cijfers voor volgend jaar.
Tussen haakjes eventueel het bedrag voor dit jaar. Als het relevant is.
Ophaling huisvuil: 2,2 miljoen.
Netto-kost onderwijs: ca. 709.000 euro.
Werving, selectie, vorming, HRM voor stadspersoneel: ca. 886.000 euro.
(Te veel! Er is een tijd geweest dat het voorziene bedrag voor vorming nauwelijks werd besteed Рtenzij aan de brandweer Рmaar nu loopt dat al jaren de spuigaten uit. Stadspersoneel kan bijvoorbeeld leren brieven schrijven. En nog veel meer. Het is momenteel ̩̩n van de grote taboe-onderwerpen in de Raad.)
Externe betrekkingen en jumelages: 118.391 (59.363).
Zwembaden: 1,7 miljoen.
Stadsplanning: 2,1 miljoen (1,9)
Kortstondige kinderopvang: 129.403 (7.398).
Activiteit minderheden: 54.023 (20.490)
Drugspreventie: 96.152 (9.891).
Preventieteam: 351.067 (170.544).
Buurtwerking Venning: 51.183 (4.874).
Sociale economie: 416.908 (265.660).
Alternatieve sanctionering: 51.892 (71 euro!).

Enzovoort.
Ik krijg nooit genoeg van dat boek.
Je vindt er natuurlijk ook allerhande ontvangsten. Of soms géén. Voor Buda-kunsteneiland bijvoorbeeld. (Dus toch geen huur te betalen?)

NIET KOPEN DAT BOEK !
Het komt ergens volgende week voor het eerst op de website www.kortrijk.be/begroting
Proficiat ! En nogmaals proficiat voor de makers.

O ja. Nog iets.
In die “gewone dienst” gaat er ca. 100 miljoen om. Laat ons zeggen om de stad draaiende te houden. Vergelijk met de buitengewone begroting. Die slaat op zowat 47 miljoen aan uitgaven en 33 miljoen aan ontvangsten (vooral leningen). Men voorziet ca. 6 miljoen aan onderhoudswerken en 22, 6 miljoen aan stadsprojecten.

Begroten is een kwestie van optellen en aftrekken

Aldus gewezen minister van begroting, Johan Vande Lanotte.
Intussen hoorden we op radio Donna dat Freya, de kersverse federale minister van begroting en voormalig schepen van onderwijs te Gent niet weet dat 5²=25.

We zijn een keer aan het tellen geslagen bij de laatste begrotingswijziging van de stad, goedgekeurd in de gemeenteraad van deze maand.
Meer speciaal omtrent de trekkingsrechten die we nog te goed hebben bij de Vlaamse overheid.

Beschouw dit stuk als deel uitmakend van onze sinds lang lopende afschrikwekkende maar educatieve lessenserie voor toekomstige, nieuwe kandidaat- raadsleden die nog van mening zijn dat een zitting van de gemeenteraad een society-gebeuren is, annex een avondje uit.

Sinds begin 2003 is het Investeringsfonds opgedoekt en opgegaan in het Gemeentefonds.
Tevoren genoot de stad van drie fondsen met middelen van de hogere overheid:
het Gemeentefonds, het Investeringsfonds en het SIF. Zelfs SIF-plus. Tegenwoordig zijn die drie fondsen één pot nat geworden, genaamd Gemeentefonds. Alhoewel: het SIF is nu voor een aantal steden (ook Kortrijk) een spaarpot die Stedenfonds genoemd wordt.

De middelen – trekkingsrechten – van het Investeringsfonds die we in 2003 nog niet hadden opgebruikt zijn niet verloren.
Wel is het zo dat de stad nu snel werk moet maken van een bestedingsbeslissing. Want trekkingsrechten waarvoor de gouverneur op 1 januari 2006 nog geen machtiging tot gebruik heeft verleend, vervallen immers definitief.Wat is nu de stand van zaken? Hoeveel trekkingsrechten zijn nog ongebruikt?
Vraag het alleszins niet aan Freya !
Volgens de stadsbegroting 2003 beschikten we begin dat jaar nog over 3,9 miljoen euro. Daarvan zouden we er in dat dienstjaar zelf 3 miljoen van opsouperen. Het saldo zou dan zowat 900.000 euro bedragen. Met andere woorden: we waren goed op tijd bezig met het ledigen van de spaarpot.
Maar recente cijfers van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten geven een heel ander beeld. Volgens de VVSG was er te Kortrijk begin 2003 nog 4,9 miljoen beschikbaar.
En nu nog 2,4 miljoen.
Wat is nu de stand van zaken? Hoeveel trekkingsrechten zijn nog ongebruikt?Vraag het alleszins niet aan Freya !Volgens de stadsbegroting 2003 beschikten we begin dat jaar nog over miljoen euro. Daarvan zouden we er in dat dienstjaar zelf 3 miljoen van opsouperen. Het saldo zou dan zowat 900.000 euro bedragen. Met andere woorden: we waren goed op tijd bezig met het ledigen van de spaarpot.Maar recente cijfers van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten geven een heel ander beeld. Volgens de VVSG was er te Kortrijk begin 2003 nog miljoen beschikbaar.En nu nog 2,4 miljoen.We slaan nu enkele jaartjes over, anders wordt u helemaal gek.
Volgens de stadsbegroting 2005 was er begin dit jaar nog ca. 3 miljoen beschikbaar uit het Investeringsfonds. En we waren echt van plan om dit allemaal nog dit jaar te verteren.
Want natuurlijk willen we dat geld – dat zomaar op straat ligt – opsouperen voor het te laat is.

Wat is nu de stand van zaken? Hoeveel trekkingsrechten zijn nog ongebruikt?Vraag het alleszins niet aan Freya !Volgens de stadsbegroting 2003 beschikten we begin dat jaar nog over miljoen euro. Daarvan zouden we er in dat dienstjaar zelf 3 miljoen van opsouperen. Het saldo zou dan zowat 900.000 euro bedragen. Met andere woorden: we waren goed op tijd bezig met het ledigen van de spaarpot.Maar recente cijfers van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten geven een heel ander beeld. Volgens de VVSG was er te Kortrijk begin 2003 nog miljoen beschikbaar.En nu nog 2,4 miljoen.We slaan nu enkele jaartjes over, anders wordt u helemaal gek.Volgens de stadsbegroting 2005 was er begin dit jaar nog ca. 3 miljoen beschikbaar uit het Investeringsfonds. En we waren echt van plan om dit allemaal nog dit jaar te verteren.Want natuurlijk willen we dat geld – dat zomaar op straat ligt – opsouperen voor het te laat is.Een overzicht van de oorspronkelijke plannen (aanvragen) voor dit jaar.
Voetpaden: 700 (in duizendtallen).
Omgeving Begijnhofpark- Groeningelaan: 700.
Markeplaats: 319.
O.C. Rollegem: 284.
Simon Stevinstraat: 550.
Elfde Julilaan: 500.
Samen ca.3 miljoen. Met andere woorden: alles moest op.

Intussen zijn er begrotingswijzigingen gekomen.
Met heel andere cijfers en bestemmingen voor die trekkingsrechten.
Freya ! Trek maar eens een vierkantswortel hieruit.

De investeringen met trekkingrechten betaald zien er nu zo uit:
Voetpaden: ? Wellicht vervangen door “veiligheid kruispunten” (273 – in duizendtallen)?
Omgeving Begijnhofpark: ?
Markeplaats: 713 (in plaats van 319!)
O.C. Rollegem: 284 (gebleven)
Simon Stevinstraat: 507 (vroeger 550)
Elfde Julilaan: 662 (vroeger 500)
Er is nu een nieuwe straat opgedoken. De Oudstrijderslaan met 292.000 euro.

Begroten is samentellen.
Mijn totaal aan trekkingsrechten voor dit jaar wordt hiermee 2,7 miljoen.
Maar de stadsbegroting geeft 2.488.932 euro aan als totaal.
In elk geval is er nog wat over in kas in het Investeringsfonds. Want we vertrokken – volgens de stadsbegroting althans – begin dit jaar met 3 miljoen.

Maar nu rekent u buiten de waard.
De VVSG geeft geheel andere cijfers voor Kortrijk.
(Om daar inzage van te krijgen op de website van de VVSG moet u het NIS-nummer van de stad kennen. Dat is: 34022.)

Volgens de VVSG had de stad dus begin 2003 nog 4,9 miljoen aan trekkingsrechten beschikbaar.
Daarvan zou 2,5 miljoen zijn opgenomen. Saldo: 2.448.932 euro.
Laat dit nu net het totaal zijn van de voorziene trekkingsrechten in de laatste stadsbegroting.
Maar ik vind zoals gezegd een ander totaal van 2,7 miljoen.
En er was volgens de stadsbegroting begin dit jaar nog 3 miljoen in de spaarpot.

Freya ! Help ons ! Schepen Alain weet het ook niet meer.
Maar geen paniek.
Los van alle cijfers blijft de hoofdvraag: voor welke investeringen zal de gouverneur nog dit jaar kunnen machtiging geven om trekkingsrechten te gebruiken?
Want dat lukt niet altijd hoor.
In maart 2004 werd een aanvraag tot trekkingsrechten van de stad voor het plaatsen van geluidswerende schermen geweigerd.


Kandidaten voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen:
blijf scrollen.
En onthoud voortaan de datum: 8 oktober 2006. Uw campagne begint NU.

Wat zal de stad aanvangen met 288 miljoen BEF ?

In nogal wat vorige stukken (archief van 4 tot 7 oktober) werd hier de vraag gesteld wat de stad van zins is te doen met een portefeuille die 242 miljoen Belgische Frank waard is. Dit in het kader van onze verkoop van Electrabel-aandelen aan Suez.
Nu hebben we het wel degelijk over 288 miljoen Frank.
Dat vergt wat uitleg, want straks komt er nog een ander – beetje minder demagogisch – cijfer tevoorschijn.

Als de verkoop doorgaat kan de stad alreeds eind november cash een netto-bedrag van 5.020.335 euro opstrijken, oftewel ongeveer 200 miljoen in franken.
Dat komt zo.

De stad bezit 24.838 Electrabel-aandelen, volgens het huidige bod van Suez ter waarde van 323,56 euro elk. (In 1996 kochten we die aan 172,63 euro het stuk.)
Bruto is de cash-opbrengst hiervan 8.036.759 euro. Van dit bedrag moet nog een schuldenlast t.o.v. Electrabel worden afgetrokken. Min 2.821.608 euro. En een wederbeleggingsvergoeding van 194.815 euro. Eind november incasseren we hiermee zoals gezegd netto-cash 5.020.335 euro.

Bij het overnamebod van Suez krijgen we ook nog 99.354 Suez-aandelen.
Totale tegenwaarde aan 23,70 euro per stuk is: 2.185.792 euro.

ALLES SAMENGENOMEN BESCHIKT DE STAD IN HET OVERNAME-SCENARIO HIERMEE IN GELD UITGEDRUKT OVER 7.206.127 EURO.

MAAR.
Die Suez-aandelen zal de stad evenwel nog niet onmiddellijk verkopen.
Op een bijzondere gemeenteraad van maandag 24 oktober (uitzonderlijk om 19u30) zal het stadsbestuur voorstellen om de Suez-aandelen tijdelijk aan te houden. Later zal men die herinvesteren in het distributie-bedrijf Gaselwest en het transport van gas (Fluxys) en hoogspanning (Elia).

Verder stelt het Schepencollege voor om de beschikbare cash ook aan te wenden om de schulden van de financieringsintercommunale FIGGA te “verminderen“. Schulden die we hebben gemaakt bij het verwerven van participaties in Publi-T (Elia) en Publigas (Distrigas en Fluxys). Voor onze stad bedraagt die openbare schuld ongeveer 460.000 euro.

En nu kijken we even naar het totale scenario.
Dat wil zeggen dat we het niet enkel hebben over de extra-middelen van Suez-affaire zelf maar ook nagaan wat Figga ons nog moet voor dit jaar.
Het totaal aan extra-middelen vanuit Figga loopt dan op tot 10,2 miljoen euro! Dat is de uitkomst van de som verkoop Electrabel-aandelen, inkomsten Figga, reserves Gaselwest, en schulden afgebouwd.

MAAR !
Figga heeft van vroeger nog een tekort van ca. 5 miljoen euro…
Als stad dit tekort helemaal zou delgen krijgen we voor 2006 een totaal uitkeerbaar saldo vanwege Figga van welgeteld 5.061.530 euro.

Allez, dat is ook niet mis.
Nieuwe vraag.
Wat gaat de stad doen met een extra-inkomst van 200 miljoen Belgische Frank?
Zéér benieuwd wat meerderheid en oppositie hierover zullen vertellen in de komende gemeenteraad van 24 oktober.

Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands bestuur, vindt dat de bijkomende middelen in geen geval mogen gebruikt worden voor courante gemeentelijke werking. Geen sotternijen in het kader van de verkiezingen van 2006! De besteding van de opbrengst moet gaan naar duurzame investeringen of dienen voor de aanleg van pensioenreserves.

Misschien kan de CD&V zijn verkiezingsprogramma van 2000 nog eens herlezen?
Daar was nog sprake van een geheel nieuw open zwembad en 2000 sociale woningen.

Waar is er dit jaar alleszins geen geld meer voor? En waarvoor wel?

Nu de tweede en laatste begrotingswijziging voor 2005 alweer zonder veel misbaar is goedgekeurd in de gemeenteraad kunnen we nagaan waarvoor het stadsbestuur uiteindelijk besloot de portemonnee op de knip te houden. Of juist niet.

In kunstminnend Kortrijk – meer speciaal bij de aanhangers van Buda – zal men toch zijn geschrokken van bepaalde schrappingen. Het budget voor de Secret Gardens (open stellen, heropknappen en verbinden van tuintjes op het Buda-eiland) van 400.000 euro is verdwenen in de mist. En de toelage aan de vzw Buda vermindert met de helft: van 50 naar 25.000 euro. Anderzijds krijgen de nonnen van Buda toch wel hun deel. De erfpacht voor de fabriek Desmet-De jaegher stijgt van 460.000 naar 510.000 euro. Erelonen worden plots 140.000 euro ! En zoals verwacht zal de verbouwing van de Pentascoop meer kosten dan gedacht. Het budget van 2.280.000 euro wordt verhoogd met 400.000 euro.
Voorstanders van de Guldensporenslag krijgen bijna 1 miljoen euro voor het multimediaproject in de Stedelijke Musea. Dat het Vlaams Blok dat maar eens wereldkundig maakt !

Sportliefhebbers krijgen een klap met de schrapping van het budget voor de uitbreiding “fitness” op S.C. Lange Munte (min 400.000). Een verwachte toelage van hogerhand ten belope van 190.000 euro werd niet verkregen. Anderzijds moeten sportliefhebbers niet klagen. Er komt nog een investeringstoelage van 25.000 euro voor de afbraak van de KV-trinune (25.000 euro) en het Guldensporenstadion krijgt er 14.000 euro bij voor de tribune en de huisvesting van de stewards. En Sportplus krijgt een ietwat hogere toelage: nu 125.420 euro.

De jeugd van schepen Lieven Lybeer wordt weer goed bedeeld. De skatebowl die vroeger geraamd werd op 150.000 euro zal 300.000 euro kosten. De vzw Jeugdinfra krijgt 80.000 euro méér. Jeugd Rollegem, Sint-Elisabeth, KSA Adelaars kregen vroeger al plus 175.000 euro. Toelage veiligheid jeugdlokalen: 20.000 euro.

Senioren worden verwaarloosd. De subsidies van 25.000 euro voor telecommunicatie-projecten zijn verdwenen. Arme dutsen daar in die RVT’s.

Inzake sociale projecten wekt het verbazing dat het krediet van 350.000 euro voor aankoop gebouwen (Prado, Zwevegemsestraat, NMBS loods) is geschrapt. Maar daartegenover staat dat het VETEX-gebouw veel geld krijgt: 600.000 euro in plaats van de oorspronkelijke 150.000 euro. En het project Sint-Denijsestraat ontvangt meteen al 1.210.000 euro. Los van de inrichting buurtpark Vandendriesssche die op 105.000 euro. wordt graamd. De sociale diensteconomie (personeelskosten!) wordt nu met 151.000 euro gespijst in plaats van 100.000 euro.
Er is veel geld voorzien voor de aankoop van een gebouw voor kinderopvang: 850.000 euro. (De Gemeenteraad heeft daar geen weet van, kreeg nooit het nieuwe beleidsplan inzake kinderopvang in handen.)

Tiens. De toelage voor starters en leegstand vermindert met 35.000 naar 130.000 euro.
En er zijn onvoorstelbare “prijsherzieningen” : plus 90.000 voor het wijkcentrum Overleie en plus 100.000 euro voor het streekbezoekerscentrum.
Deze totaal nieuwe begrotingspost is ook niet te verstaan: 40.000 euro voor “prestaties communicatie en participatie”. Zou dit kunnen slaan op die serie debatten rondom het Buda-project? (Daar is een geheel nieuwe communicator voor bedacht.)

Dit jaar (bij de eerste begrotingswijziging) zijn er grote bijdragen in kapitaal verstrekt aan het Stadsontwikkelingsbedrijf SOK (250.000) en Parko (250.000). Parko kreeg overigens nog een zgn. “doorgeeflening” van 3,7 miljoen en een investeringstoelage voor de aankoop van de parking Schouwburgplein van 2,3 miljoen.

De stad wordt uitgebreid. Voor de aankoop van Kortrijk Weide is nu nog méér geld voorzien: plus 1,2 miljoen. Tevoren al: plus 1,5 miljoen.

Voor wie het nog wil weten: de investering voor het educatief natuurkundig centrum “De Libel” is nog NIET geschrapt.

HEEFT DE STAD VOOR DIT ALLES NOG WEL GELD GENOEG?
Wel,
de laatste begrotingswijziging geeft aan dat we ons alweer kunnen verheugen op een stijging van de belastingontvangsten met 4,5 miljoen euro.
Het leeuwenaandeel daarvan komt van de inkomsten uit de onroerende voorheffing. Het tarief van die grondlasten steeg van 1.500 naar 1.750 opcentiemen, en de gevolgen daarvan zijn steeds beter merkbaar: nu plus 2,1 miljoen euro.
En dan hebben we nog stijgende ontvangsten voor de belasting op reclameborden (plus 138.000), belasting op de publiciteit (plus 450.000), belasting op terrassen (plus 29.000).
Daarnaast zijn er relatief nieuwe ontvangsten: boetefonds of verkeersveiligheidsfonds (plus 192.000), de Eliaheffing (plus 1,5 miljoen).

Onze burgemeester zegt dat we daar allemaal niets kunnen aan doen. Die sommen stromen zo binnen. Voor de laatste twee voornoemde belastingen (van hogere overheden) geldt dit wellicht, maar voor de overige gemeentebelastingen kan hij de tarieven natuurlijk wel wijzigen of zelfs afschaffen.

Niettegenstaande die stijgende ontvangsten sluiten we met een negatief saldo vooor het eigen dienstjaar. Uitgaven: 100.331.874 euro. Ontvangsten: 98.359.803 euro.
De leningen zijn gestegen met 4,3 miljoen euro.

Het is nu wachten geblazen op de begroting 2006. De laatste vóór de gemeenteraadsverkiezingen.

Een leestip voor potentiële nieuwe kandidaten bij de komende verkiezingen.
Lees wat prof. politicoloog Kris Deschouwer schrijft in “De Standaard” van 15 oktober over democratie en populisme. (Lang stuk!)
Hij vindt het treurig dat bij preselectie (van kandidaten) steeds minder gemaakt wordt op grond van verdiensten en engagement in de politieke strijd en steeds meer op basis van een mogelijkheid om ook na de verkiezingen een zogenaamd “gewone mens” te blijven. Een gewone mens die dan kan aantonen dat politici gewone mensen moeten zijn en dat gewone mensen best allemaal politicus kunnen worden. Er zijn weinig beroepen die zichzelf zo systematisch kleineren en onderwaarderen als de politici zelf in deze populistische tijd.
Voor Deschouwer zouden er best selectieprocedures gehanteerd worden die er juist voor zorgen dat politici geen gewone mensen zijn, maar mensen met eigenschappen die anderen niet hebben.

Laat ons dit afspreken. Als u dit stuk min of meer uit het geheugen kunt opzeggen mag u de lijst trekken, van om het even welke partij. (Bij het Vlaams Blok wordt u evenwel juist om uw kennis van dit artikel geroyeerd.)

Wat zal de stad doen met 242 miljoen BEF ? (3)

Zoals verwacht is hier op de gemeenteraad van maandag laatstleden (12 september) géén antwoord op gekomen.

Raadslid Jozef Vandenberghe (bestuurder bij Figga – de maatschappij die over onze aandelen waakt) en schepen van Financiën Alain Cnudde (die nu weet hoeveel aandelen de stad bezit) hebben gewezen op de complexiteit van het probleem: wat te doen met het overnamebod van Suez op de Electrabel-aandelen die de stad bezit?
Zullen we onze belangen bij Electrabel omruilen voor Suez-aandelen? Onze participatie verkopen en met die berg contanten iets anders doen (opnieuw beleggen in andere activiteiten of investeren in pure stadprojecten) ?
Moeilijk ! Moeilijk ! En door de raadsleden nog minder te begrijpen als beide heren niet in de micro praten.

De grote zelf verklaarde energiespecialist van de CD&V, raadslid en parlementariër Carl Decaluwé heeft alweer besloten om geen woord vuil te maken aan de kwestie.

De burgemeester wist het ook nog niet. Wel drong hij aan op een “collectieve” oplossing voor de betrokken steden en gemeenten. Alle neuzen in dezelfde richting? Zowel de Vlaamse als de Belgische gemeentelijke aandeelhouders? Leuven en Antwerpen ook? Zottegem? (De burgemeester aldaar en ook VVSG-ondervoorzitter wil niet verkopen!)

Tegelijk vond de burgemeester echt wel dat er hierover nog een debat nodig is in de Raad.

Eén Kortrijkse fractie heeft wel de moed gehad om een standpunt in te nemen.
SP.A-raadslid Marc Lemaitre wil onze Electrabel-aandelen cash verkopen. En met de opbrengst ervan Electrabel uitkopen in de gemengde electriciteits- en gasintercommunales. En voorts nog participeren in de transmissienetbeheerder Elia.

(Overigens is het de bedoeling dat het aandeelhouderschap van Electrabel in de distributienetbeheerders al in september volgend jaar tot 30 procent wordt herleid.
Voor aardgas in oktober 2007. Op de duur – in 2018 – moeten de gemengde distributieintercommunales trouwens zuivere intergemeentelijke verenigingen worden. CD&V-fractieleider Filip Santy heeft dit blijkbaar nog niet door.)

Raadslid Marc Lemaitre vertolkte hiermee bij mijn weten nog geen officieel partijstandpunt maar in elk geval wel de mening van hun energiespecialist Bart Martens. De SP.A wil dat de publieke sector de meerderheid verwerft bij transmissienetbeheerder Elia (hoogspanning) en eigenaar wordt van de distributienetten (midden- en laagspanning).
Dat is tenminste duidelijk.
SP.A-schepen Philippe De Coene zal binnen de coalitie met de CD&V in het Kortrijkse College dus dit standpunt moeten verdedigen. Tenzij Vande Lanotte een ander bevel geeft.

Intussen evolueert het Suez-dossier met de dag.
Electrabel en de Vlaamse gemeenten (wie is dat? GeFIN?) hebben zopas een akkoord bereikt over de vorming van één groot Vlaams elektriciteitsdistributiebedrijf, bestaande uit Gedis, Indexis, en het Electrabel-filiaal Netmanagement Vlaanderen.
In het door de burgemeester beloofde debat zal Jozef Vandenberghe, bijgestaan door raadslid Carl Decaluwé, dat allemaal een keer goed moeten uitleggen.
En dan de mythe van de gemeentelijke autonomie moeten laten spelen.

Wat zal de stad doen met 242 miljoen BEF? (2)

Dat we het niet weten !
Zoals hier al aangekondigd (stuk van 7/9) komt die vraag aan bod in de eerstkomende gemeenteraad van maandag 12 september.
Het College van Burgemeester en Schepenen kreeg zopas van Intermixt een bijkomend argument om het antwoord op de vraag te ontwijken. (Intermixt is de overkoepelende organisatie van de Belgische gemengde energie-intercommunales, zoals voor ons Gaselwest.)

Op 6 september heeft die koepel zich nog maar eens gebogen over de vraag wat gemeentelijke aandeelhouders van Electrabel zouden kunnen doen met het overnamebod van Suez.
Er is nog altijd geen standpunt ingenomen, dank zij een nieuwe foef.
Een advies geven aan de gemeenten is op vandaag onmogelijk, zo wordt gezegd. Want, luister goed: er is over dat bod nog geen prospectus beschikbaar. Ja zeg, dat weten we al lang. De goedkeuring van die prospectus is voorzien voor midden deze maand. (En maak ons niet wijs dat Intermixt die nog niet heeft gezien.)
Waarom vergadert Inermixt dan al enkele keren over dit agendapunt?

Het is duidelijk dat er druk overleg bezig is in de Parijse salons.
Intermixt heeft nog een paar problemen ontdekt om op de duur aan de wensen van Suez tegemoet te komen.
Zo kan in sommige gevallen het bestuur van de financieringsintercommunales die Electrabel aandelen van de gemeenten in handen hebben (bij ons: FIGGA) beslissen om in te gaan op het bod, terwijl elders een gemeenteraadsbeslissing vereist is.

En, ingaan op het bod kan misschien ook niet zo maar. Een aandeelhoudersovereenkomst bepaalt immers dat er bij verkoop van aandelen een voorkooprecht geldt voor de andere financieringsintercommunales én voor Tractebel. (Nu moet u weten dat Tractebel een 100 procent Suezdochter is.) Maar: deze verkoopprocedure geldt echter alleen voor een verkoop tegen een beurskoersnotering en daarom niet onmiddellijk bij een bod dat deels bestaat uit cash en deels uit aandelen.

Het wordt nog moeilijker.
Bij een openbaar bod op aandelen zijn de procedures van de Commissie voor het Bankwezen niet onmiddellijk verzoenbaar met de procedures die bij financieringsintercommunales en gemeenten moeten worden gevolgd.
Intermixt vergadert opnieuw op 14 september.

Het wordt waarlijk heel saai op de volgende gemeenteraad.
Zeer benieuwd naarde mening van onze bestuurders bij FIGGA: schepen Guy Leleu en raadslid Jozef Vandenberghe.

P.S.
De deelnemers-gemeenten van Figga hebben in 1996 352.794 Electrabelaandelen gekocht. Daarna nog een keer 4.530. Totaal aankoopbedrag: 60.889.102,40 euro. Eén derde daarvan werd gefinancierd door Gaselwest, de rest door FIGGA.
Maar in 1999 werden er 86.427 aandelen verkocht voor 29.320.405 euro. Gerealiseerde meerwaarde: 14.592.749 euro. Als gevolg van deze verkoop werd de lopende lening bij Fortis terugbetaald voor een bedrag van ca. 9,8 miljoen en bij Gaselwest voor een bedrag van 4,9 miljoen.
De participatie in Electrabel leverde Figga in 2004 een opbrengst op van ca. 4 miljoen uit dividenden.
Allemaal goed om te weten.

(Bron: website VVSG en laatste jaarverslag van FIGGA.)

Wat zal de stad doen met 242 miljoen Belgische Frank ?

Eerst een wedervaren.
Gemeenten die lid waren van een gemengde energie-intercommunale (zoals Gaselwest) hebben in 1996 Electrabel-aandelen gekocht. Zo ook onze stad via de financieringsintercommunale FIGGA.
Aangezien de aankoop gebeurde voor rekening van de individuele gemeenten wordt verondersteld dat iedere gemeente wel weet hoeveel stuks men in portefeuille heeft.

Als Kortrijkzaan-medeaandeelhouder wou ik dat ook wel eens weten.
Alle mogelijke papieren doorgesnuffeld. Verslagen van Gaselwest, FIGGA, stadsbegrotingen en rekeningen, stadsverslagen, notulen van gemeenteraden. In allerhande kasten op zolder bijna tot in de Late Middeleeuwen teruggegaan. Ook heel internet uitgeplozen en ondervonden dat de website van Electrabel in panne lag en dat Intermixt en GeFIN niet eens een website hebben. Nu moet u weten dat Intermixt een overkoepelend orgaan is van de gemengde Belgische energie-intercommunales en GeFIN een adviesorgaan van de Vlaamse gemeenten met Electrabel-aandelen. Besturen die onze 9 of 10 (het is niet helemaal duidelijk) Kortrijkse raadsleden-mandatarissen uit Gaselwest zouden moeten adstrueren over het overnameaanbod van Suez op Electrabel.

Op de Kortrijkse website hebt u natuurlijk niets te zoeken.
Ten einde raad en met de moed der wanhoop heb ik dan maar op 26 augustus een elektronisch briefje geschreven naar de heer Alain Cnudde, schepen van Financiën.
Simpele vraag: kunt u mij even laten weten hoeveel Electrabel-aandelen de stad bezit?
Het antwoord kwam al twee dagen nadien: “Zoals u in de jaarrekening zult hebben opgemerkt is de stad geen rechtstreekse aandeelhouder bij Electrabel, indirect via intercommunales wel. Momenteel wordt daar druk onderzocht welke de mogelijke gevolgen zullen zijn van het overnameaanbod van Suez. Natuurlijk is dit heel belangrijke info waar ook wij graag zo snel mogelijk zicht zouden willen op krijgen.

Nu wat uitleg.
De groep Suez, die haar naam te danken heeft aan het bekende gelijknamige kanaal, is een groepering van talloze ondernemingen, waaronder Tractebel en de Generale Maatschappij van België. Kort geschetst: het is de 10de grootste elektriciteitsproducent ter wereld, de 6de gasproducent en een belangrijke internationale speler inzake omgang met afvalwater.
Suez was al meerderheidsaandeelhouder bij de elektriciteitsproducent Electrabel. Minderheidsaandeelhouders zijn o.a. personeelsleden, particulieren en gemeenten (4,65 procent).
Midden september wil Suez een bod doen op de deelbewijzen die de groep nog niet in handen heeft. Dus ook op de gemeentelijke participaties. Met 322 euro cash en 4 aandelen Suez, hetzij 410 euro per aandeel Electrabel.

Gemeenten hebben hun aandelen destijds gekocht voor 172,63 euro per stuk. Tegen een slotkoers van 416 euro zou dit vandaag (17u13) een winst opleveren van 244 euro per aandeel.

Volgende maandag, 12 september, zullen veel gemeenteraadsleden vernemen dat de energiereus Suez méér is dan een kanaal. In de Raad komt er namelijk een vraag aan bod van staatsecretaris Vincent Van Quickenborne. Hij wil weten hoeveel aandelen de stad in bezit heeft en wat men er eventueel mee gaat doen.
Zelf vermoedt het VLD-raadslid dat het zou gaan om 24.838 aandelen.
Indien dit juist is kan dat de stad tegen een koers van bijvoorbeeld 416 euro bij verkoop méér dan 10 miljoen euro incasseren. En we hebben die participatie aangekocht voor ca. 4,2 miljoen euro.
Dat zou een opbrengst betekenen van ca. 6 miljoen euro . Oftewel afgerond naar onder niet minder dan 242 miljoen BEF.

Wat nu ?
Zal de stad ingaan op het overnamebod van Suez?
En indien men overgaat tot de transactie is het nog maar de vraag wat het stadsbestuur met de opbrengst ervan wil gaan doen.
Politiek gezien is het standpunt dat het stadsbestuur gaat innemen van uitermate groot belang.
Het is misschien wel de gewichtigste beslissing ooit van deze aflopende bestuursperiode.
Om het even welke houding men zal aannemen zal die in elk geval op een zeer pertinente manier een bepaalde politieke intentie verraden. Voor heden en toekomst, over de verkiezingen van 2006 heen !
Zal men de aandelen aanhouden? De opbrengst opnieuw beleggen? Schuld afbouwen? De opbrengst gebruiken om Electrabel uit te kopen uit de distributie-intercommunales?
Of méér concreet: het Buda-verhaal financieren? het Sint-Denijsestraat-project versnellen?
Of met dit godsgeschenk publieke WC’s installeren? Belastingen verlagen? Schulden aflossen?

Het zou me dus niet verbazen dat het College op de vraag van raadslid Vincent Van Quickenborne (VLD) de bal terugkaatst en een beetje wil weten wat de VLD in een bestuurscoalitie bijvoorbeeld zelf van plan zou zijn te doen met die eventuele nogal onverwachte miljoenen opbrengst.

Geen sotternijen
Het is opvallend hoe allerhande politieke instanties zich tot op heden op de vlakte houden met hun oordeel over het al of niet verkopen van de aandelen Electrabel.
De hoofdkwartieren van politieke partijen heb ik nog geen richtlijnen zien geven aan hun gemeentelijke mandatarissen. Hier en daar is er wel een schepen of burgemeester die zijn opvatting kenbaar maakt, maar die doen dat blijkbaar in persoonlijke naam en geven tegenstrijdige adviezen. Een niet onbelangrijk SP.A-senator en Vlaams Parlementslid (Bart Martens) waarschuwt voor “sotternijen”: bij verkoop moeten gemeentebestuurders er zich voor hoeden om met de opbrengst nog net voor de gemeenteraadsverkiezingen allerhande zotte cadeaus aan de kiezers te geven of te beloven.
Van Intermixt en GeFIN horen we ook nog niets. Terwijl het toch om een dringende zaak gaat want Suez voorziet al midden oktober de afronding van het openbare overnamebod.
Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen is zich ook nog aan het beraden.

Is Steve er nog ?
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) Рdie zich anders nogal vlug over alles en nog wat uitlaat Рvindt het niet evident om een of andere aanbeveling te doen. VVSG zegt over onvoldoende informatie te beschikken over de bedrijfsmatige kant van de operatie ̩n over de precieze relatie Electrabel-lokale besturen. Tja. Als die vereniging het al niet weet.

Ik verwacht dat het Kortrijkse College in de Raad van volgende maandag zich min of meer zal confirmeren aan wat de VVSG dan wel heeft laten weten aan de gemeentebesturen. Na enig zoekwerk kan men dat allemaal lezen op www.vvsg.be. Een interessant document, goedgekeurd door het VVSG-directiecomité op 29 augustus laatstleden. (Lid daarvan is onze stadsecretaris Geert Hillaert, en in de Raad van Bestuur zetelt schepen Frans Destoop.)

Het College zal een aantal aspecten belichten van de transactie, en concluderen dat het geen gemakkelijke vraagstuk is.

Uiteindelijk worden dit soort van beslissingen ook in de Parijse salons genomen.
Kortrijk kan zich daar natuurlijk van distanciëren, maar dan zal de gemeenteraad wel goed moeten beseffen waarover het gaat: een politiek programma voor de volgende legislatuur goedkeuren.
Alhoewel ! VVSG vindt het nog altijd onduidelijk wie voor een eventuele verkoop de ultieme beslissing moet nemen: de gemeenteraad of de financieringsintercommunale. Voor onze stad is dat FIGGA (distributienetbeheerder Gaselwest), maar elders gaat het om Finea (Imea), Fingem (Intergem), Finilek (Iverlek), Finiwo (Imewo), Ibe (Sibelgas), en Ika (Iveka).

Zou Steve Stevaert zich nog mengen in het dossier??
En Johan Vande Lanotte ? Schepen Philippe De Coene zal zijn oren moeten spitsen.

P.S.
Ja, die opbrengst van 242 miljoen BEF moet wat genuanceerd worden. Om de Electrabelaandelen te kopen zijn indertijd ook leningen aangegaan die bij verkoop vervroegd dienen afgelost. Dit soort moeilijk kommentaar past evenwel eerder op onze in de maak zijnde serieuze website www.kortrijkwatcher.be.
Maar aanstaande maandag krijgen we hierover ook uitsluitsel van onze experts bij Figga en Gaselwest, zijnde schepen Guy Leleu en raadsleden Jef Vandenberghe en Carl Decaluwé.
Schepen Hilde Demedts kan zich na al die tijd ook niet permitteren om zich met WC’s onledig te houden?