Category Archives: democratie

Wat kostte “de grote bevraging”?

Vele Kortrijkzanen willen dat wel eens weten, denken we zo.
In die bevraging kregen de burgers vijf stellingen voorgelegd, waarbij de beroemdste wel die was over de mogelijke invoering van een boete bij het weggooien van sigarettenpeuken.

We zeggen het al meteen wat die bedoening heeft gekost: méér dan 17.000 euro. (Nog niet alle facturen met de juiste bedragen zijn binnen.)
Het is raadslid David Wemel van Groen die dit gegeven schriftelijk heeft opgevraagd via wat men hier noemt: “Bulletin van Vragen en Antwoorden”.
Dit Bulletin kent praktisch geen enkele Kortrijkzaan, terwijl daar vaak heel interessante zaken aan de orde komen. En onze plaatselijke “embedded press” citeert er ook nooit uit omdat die scribenten nu eenmaal (uit een combinatie van cameraderie, bangheid en onkunde) , overeengekomen zijn om geen enkel kritisch geluid te laten horen over de tripartite. (De vragen in het Bulletin komen namelijk meestal uit de oppositie.)

Een overzicht van het kostenplaatje.
1. CitizinLab.
Voor de bevraging heeft men gebruik gemaakt van CitizinLab, een toolbox voor het raadplegen van burgers. Prijs: 10.254 euro.
2. Bevraging van buurtcomités.
– Drukwerk: 2.145,33 euro
– BARRA events: 2.395 euro
– Huur hangar K: 772 euro
– B-post: 11,16 euro
3. Studentenbevraging.
– Drukwerk kaartjes: 96,94 euro
– Catering: nog geen factuur
4. Middelbare scholen.
– Eén klas gratis zwemmen: 182 euro (nog onder voorbehoud)
5. Bevraging Middenveld.
– Raming: 1.000 euro (nog geen factuur)
– Remmerie huur: 366,75 euro

Ter info.
Hoe dat Bulletin vinden op de homepage van Stad Kortrijk?
– Ga onderaan naar “populaire pagina’s” en tik op item “dienstverlening en bestuur”.
– Scrollen naar “gemeenteraad”.
– Scrollen naar “verslagen”.
– Zie “Bulletin van Vragen en Antwoorden”.

P.S.
“CitizinLab, het platform voor Burgerparticipatie, kent het juiste aantal Kortrijzanen nog niet! Men heeft het over een populatie van 74.265.

Gemeenteraad aan de ketting gelegd (2)

In de eerste Raad van januari werden de raadsleden al behandeld als een stel stoute jongens/meisjes.
In de Raad van februari kwam een interpellatie aan bod van Mattias Vandemaele (Groen) over “De Grote Bevraging”.
Hij had een aantal vragen:
– Hoe werden de vragen gekozen en door wie?
– Wat zal er gebeuren met de resultaten?
– Krijgt de stad wetenschappelijke of praktijkbegeleiding door externen in het uitwerken van dit soort initiatieven?
– Plant de stad nog dergelijke initatieven?

Voorts was er een voorstel van Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) tot het organiseren van een gemeentelijke volksraadpleging omtrent de komst van een moskee aan de Brugsesteenweg.
De deelnemers aan de volksraadpleging zouden zich kunnen uitspreken over deze vraag:
“Wil u dat Stad Kortrijk een buurtparking aanlegt nabij de Brugsesteenweg 65 zodat de toekomstige moskee zijn vergunning kan bekomen?”

Hoe zijn die twee agendapunten afgehandeld?
Veel kans dat u dit niet weet want de verslaggeving over de zitting in onze lokale gazetten was weerom ondermaats, lapidair of zelfs onbestaande (in “De Krant van West-Vlaanderen” met name.)

1.
De interpellatie van Vandemaele werd door de voorzitter van de Raad herleid van een “uitgebreide” naar een “beperkte interpellatie”. Daarmee verhuisde de interpellatie naar het eind van de zitting, kreeg de indiener minder spreektijd en vond voorzitter Tiene Castelein eigenlijk dat de vragen geen groot politiek debat waard waren.
2.
De burgemeester vond dat een uitspraak van de bevolking over een verhuis van een bestaande moskee naar een andere plek onmogelijk is. Het voorstel van Vermeersch was zonder zin.
De vraag ging natuurlijk daar niet over…In ‘Het Laatste Nieuws’ van 16 mei 2018 liet de burgemeester verstaan dat men – Stad dus – aan het kijken was of een parking op de Mewaf-site in de Iepersestraat haalbaar is. Daarover heeft de Kortrijkzaan natuurlijk wel iets te zeggen. Het gaat om de omgevingsvergunning.

Gemeenteraad aan de ketting gelegd (1)

Tja, de nieuwe tripartite is duidelijk een strategie aan het uitwerken om de macht van de gemeenteraad (en van de gemeentelijke vzw’s én de adviesraden én de ambtenarij) uit te hollen.  Zo populistisch als het maar zijn kan.
Kortrijkwatcher is van plan om hierover een soort vervolgverhaal van te maken en doet hierbij een oproep aan onze lezers om deze beoordeling met feiten te illustreren.
Zelfs de eerste nieuwe gemeenteraad kreeg al een valse start. We hadden het daar al over, maar een herhaling van de feiten kan geen kwaad.

* Omdat die eerste Raad een installatievergadering “van protocollaire aard” was mochten er geen inhoudelijke tussenkomsten worden gehouden. Dat zou later mogelijk worden op een zitting van 22 januari.
* Die vergadering is niet doorgegaan wegens “een gebrek aan agendapunten” !
* Bij de voordracht van de nieuwe schepenen moesten de fractieleiders – één na één – als het ware zweren dat zij geen zaken van “persoonlijke aard” zouden naar voor brengen.
* Op een bepaald moment werd de micro van VB-raadslid Wouter Vermeersch afgesloten.
* De burgemeester himself heeft de fractieleiders (niet die van het VB) toch telefonisch aangemaand om het nieuwe schepencollege de lof toe te zwaaien. (Hij bemoeit zich dus met de agenda.)
* Tiene Castelein, de nieuwe voorzitter van de Raad, leidt de vergadering met zéér strakke hand en krijgt hierbij richtlijnen ingefluisterd door de burgemeester die naast haar zit.

Vandaar ons heel praktisch voorstel.
Plaats de algemeen directeur – vroeger stadssecretaris genaamd – (Nathalie Desmet) gewoon tussen de voorzitter en de burgemeester.

P.S.
Wat bezielt de lokale gazetten toch?
Over de laatste gemeenteraad van 11 februari is nauwelijks bericht. In “De Krant van West-Vlaanderen” zelfs geen woord!
Bevraging over “de grote bevraging”

De nieuwe tripartite heeft aan Kortrijkse (en andere, over heel de wereld) burgers vijf stellingen voorgelegd waarmee men kan akkoord gaan of niet, of zelfs geen mening hebben. (Meest beroemde vraag gaat over sigarettenpeuken. Jaren geleden ging het over gras maaien op zondag.)

Politicoloog Nicolas Bouteca (Ugent) heeft heel die vraagstelling de grond ingeboord.
Zie de publicatie van het artikel op www.dewakkereburger.be. Titel van het stuk: “Tinderdemocratie“.
Naar aanleiding van dit vernietigend oordeel onderwerpen wij de 5 stellingen uit “De Grote Bevraging” op onze beurt aan vijf vragen.

1. Welke vraag vindt u het meest onzinnig?
2. Welke vraag vindt u het meest onnozel?
3. Welke vraag is eigenlijk onwettig?
4. Welke vraag is onduidelijk?
5. Welke vraag smeekt om achtergrondinformatie?

Stuur de antwoorden naar mevrouw Ruth Vandenberghe, de schepen van participatie (“Kortrijk Spreekt”). Haar e-mailadres is te vinden in de laatste uitgave van “Stadsmagazine” en op de homepage van Stad.

Politicoloog Nicolas Bouteca maakt Brandhout van onze “Grote Bevraging”

Bouteca, de politicoloog van Ugent en kenner van de Kortrijkse politiek heeft via een publicatie van de vzw De Wakkere Burger de vijf stellingen van De Grote Bevraging (u weet wel, met die vraag over sigarettenpeuken) aan een kritisch onderzoek onderworpen.
Er blijft van die bevraging niets meer heel.  
De negativist!

Zo zegt Bouteca dat de vragen met haken en ogen aan elkaar hangen en nooit geloofwaardige resultaten kunnen opleveren. Sommige stellingen zijn onzinnig, onduidelijk, er is een gebrek aan achtergrondinformatie en er lijkt helemaal niet te zijn nagedacht over de stemprocedure. Eén vraag lijkt zelfs niet wettelijk. (De vijfde natuurlijk.)
“In haar streven naar laagdrempeligheid heeft de stadscoalitie niet meer gecreëerd dan wat Tinderdemocratie.”

Heel het artikel kunt u lezen door in te loggen op www.dewakkereburger.be of met de zoekterm “tinderdemocratie” op Internet.

P.S.
We komen nog terug op het onderwerp want de pers laat het weer afweten inzake de verslaggeving van de laatste gemeenteraad van 11 februari. Toen heeft de voorzitter belet dat Matti Vandemaele van Groen hierover een “uitgebreide interpellatie” met politiek debat zou houden. Matti wou gewoon hetzelfde zeggen als de politicoloog Bouteca. Zal het schepencollege het nu beginnen geloven? Meer speciaal de burgemeester en Ruth Vandenberghe, de schepen van “Kortrijk Spreekt”.