Category Archives: buitenland

Onze stagiair-reporter op stap (4)

Ter redactie begint men zich af te vragen of onze stagiair bij terugkomst van zijn reis alhier niet zijn koffers zal mogen pakken. Oneervol ontslag, na zijn dagverblijf in de Spandau-gevangenis van Berlijn, en zijn zedeloos avontuur aan de Oder-Neisse grens.
In Warszawa gaf hij er nog blijk van geen hoopvolle wonderboy te zijn. Vroeg via telex waar het joodse ghetto was. Heb hem dezelfde boodschap gestuurd als die van SS Brigadefuhrer Jurgen Stroop aan Himmler op 17 mei 1943: “De joodse wijk in Warchau bestaat niet meer!”

In een lange brief via de luchtbrug begon onze sterreporter (STR) waarlijk te filosoferen. Is Polen wel gereed om een volwaardige lidstaat van de EU te worden. Dit naar aanleiding van zijn wedervaren in een plattelandsherberg zonder WC. Hij denkt dat we hier niet lezen zeker? Heel zijn epistel over de problematiek van de Polen in Europa is overgeschreven uit “In Europa” van Geert Mak. Pag. 562-563. Ook pag. 1114-1115 over radio Maryja. Een politieke zender die ons Vlaams Belang verdient te hebben. Homofoob, antisemiet, nationalistisch.

(STR) verzaakt aan de meest eenvoudige regels van de politieke journalistiek. Maakte geen enkel straatinterview met de kindjes van Warszawa. We zijn dit te weten gekomen dankzij een telefoon van een sympathieke onderwijzer-gids van reizen Lauwers.
Die heeft een volle dag (STR) gevolgd in de oude wijk van Warchau. Stagiair liep achter iedere bruidstoet aan die hij tegenkwam. Lallend: “WODKA TO NAJLEPSZE LEKARSTWO !” Betekent dat wodka de beste medicijn is.

Verdient zo iemand wel een perskaart?
Hij meent zelfs alle geboortehuizen van Tadeusz Kantor gezien te hebben. KANTOR is EEN WISSELKANTOOR…

Onze stagiair-reporter op stap (3)

Nu begrijp ik waarom verslaggeving van sterreporter (STR) achterwege blijft.
Zopas telefoon vanuit hotel “Matroesjkas” in Warschau. (STR) is zijn laptop kwijt !
Net over de Poolse grens in een motel. Onze stagiair denkt dat we hier op de redactie niet weten hoe dat komt. Heeft natuurlijk een van die mokkels opgescharreld die langs de weg aan parkeerplaatsen sigaretje staan te roken. Is dan moe maar tevreden in slaap gevallen in dat eerste motel dat lifster heeft aangewezen als zijnde niet duur.
De redactie is voortaan aangewezen op luchtpost.

Reporter denkt wel dat hij nu in Praag zit, maar verwart met de wijk Praga in Warschau.

Reporter had intussen nog enkele boodschappen uit Berlijn, voor ons College.

Over de openbare orde wil hij de burgemeester en de korpschef melden dat er nauwelijks blauw is te zien in Berlijn. (Blauw is in Berlijn groen.) En overal staan er terrasjes, ook aan de nachtwinkels. Overal lopen jongelui op straat met bierflesjes in de hand. Er gebeurt niets.
Alle zijgevels zijn volgeschilderd, dus ook dat probleem is opgelost.
Aan het Rote Haus (stadhuis) hangt een reuzegroot spandoek met daarop: “Sei Einzigartig. Sei Vielfaltig. Sei BERLIN.” Waarom niet zoiets bij ons? vraagt (STR)

Sterreporter wil nog schepen van stadsplanning Maddens voor iets verwittigen. Verander niets aan plannen van Foruminvest. Promotoren hadden aan de Spree in Berlijn reusachtige goedgekeurde projecten op stapel staan. Hotels, bars, strand, wolkenkrabbers, megashops. Onder druk van de Groenen hebben ze wat moeten inbinden. Bijvoorbeeld minder hoog bouwen. De promotoren vragen nu 160 miljoen euro schadevergoeding aan de stad…

Sterreporter wijst schepen van milieu Bral erop dat in Berlijn de straatvuilnisbakken (containers, glasbollen) onder de grond steken. Bovengronds zie je een elegant zuiltje, met drie gaten, om voor te sorteren.
Goeie tip van onze stagiair. We wachten op meer.

Onze stagiair-reporter op stap (2)

Het was me het dagje wel.
Vanmorgen vroeg plaatselijke tijd een Anruf van de Berlijnse Polizei, nog wel uit Oost-Berlijn.
Stagiair (STR) zit nu daar ! Is opgepakt in de Simon Dach Strasse. Ik ken die straat. Vergelijk met ons “straatje” aan het station en vermenigvuldig qua ambiance met duizend.
Men vraagt een borgsom om hem vrij te laten, en (STR) presteerde het om zijn hoofdredacteur aan te geven als verantwoordelijk werkgever.
Stagiair is beschuldigd van verstoring van de openbare orde.
De versie van de feiten vanwege de Gestapo klinkt geloofwaardig.
(STR) dacht even de Duitse humor te evenaren. Is een nummertje gaan opvoeren in de bar Morena in de wijk Kreuzberg.
De zaak staat bekend om zijn klantenrijkdom : voormalig kansarme krakers, artiesten en demente ex-nazisten.

Stagiair is daar vermoedelijk onder invloed binnengetrokken met de rechterarm achter zijn rug en onder zijn jas gecamoufleerd. Recht naar de Stamtafel, toonde daar zijn armloze rechtermouw en riep uit: “Abgeschossen in Stalingrad!”.
Stagiair is nog jong en herkende de gewezen schoonmakers niet van Hitlers bunker.
(STR) is tot aan Boxhagener Platz deskundig gefolterd met emmers water over zijn kop.
Berlijn was weer een bruisende stad.

Uiteindelijk na veel getelefoneer geen borgsom meer nodig,
Directeur van kortrijkwatcher heeft vanuit zijn vakantie-oord in het Amazonewoud de hulp ingeroepen van Minister Q en via Karel De Gucht van Buitenlandse Zaken is een diplomatische oplossing gevonden. (STR) wordt dezer dagen aan checkpoint Charlie uitgewisseld voor de Kortrijkse gevangen negationist Siegfried Verbeke.

Onze stagiair-sterreporter op stap (1)

Hij zit in Venlo, Nederland !
Wat doet hij daar, in godsnaam?” Waar wil hij naartoe?
Sterreporter (STR) op stage is nog weinig buitengaats geweest en staat stomverbaasd over de netheid en de overvloed aan bloemen en groen in Venlo. De bruine kroegen waar je kranten kunt lezen. Over politiek kunt ruziemaken.
Zit blijkbaar in de prachtige afspanning “Centra'” (kent zijn gelijke niet in Kortrijk) en stuurt een email met als aanhef: “Hey dude!”
Van dit soort stijl houden we niet, dus parafraseren we zijn stuk, ingekort.

STR is zeer ontgoocheld over de trieste aanleg van de Maasboorden in de stad. Dan zijn onze Leieboorden van een ander kaliber, zo meent hij. En het stadsbestuur wil daar nu ook een containerhaven. Zijn ze daar nu helemaal besodommieterd? De stad is al helemaal omringd door autobanen, en nog wil het College van Burgemeester en Wethouders een paar ringwegen aanleggen.
Dat College is een coalitie van socialisten (PVDA), liberalen (VVD), christen-democraten (CDA) en linksgroenen (GroenLinks).
Vandaar – zo meent onze stagiair – is het beleid te bestempelen als een grote koehandel. Rechts krijgt bijvoorbeeld een reuze-parkeergarage, links krijgt in ruil georganiseerd “wijkoverleg'”. (In Kortrijk zouden we dit'”gebiedswerking”noemen.)

Het is duidelijk. Onze stagiair raadpleegt in die bruine kroegen enkel eenzijdige bronnen. Volgens STR is het Venlose stadsbestuur nog megalomaner dan het onze. Men wil nu ook een zweeftreintje over de stad heen. En er komt een grootscheepse, dure floreade. En er is grond tekort.
De belastingen zijn geweldig gestegen, terwijl er voorheen geld in overschot was.
Allemaal omdat iedere schepen (wethouder) van iedere partij zijn plannetje wil verwezenlijkt zien. Daarin heeft onze stagiair toch wel blijk van enig politiek inzicht. Een brede coalitie (afspiegelingscollege) zonder oppositie is een onding en jaagt in een stad automatisch de uitgaven omhoog.

STR ontmoette op zijn kroegentocht nog een lokale TV-reporter die opnamen maakt van de gemeenteraadszittingen. (Bij ons ondenkbaar.) Hij vindt die zittingen een brok theater met heel goede acteurs.

STR heeft toch wat positiefs te melden. Alle raadsleden en partijen hebben een link op de website van de stad.
In de gemeenteraad is er een'”sprekersplein” waar burgers hun gedacht kunnen zeggen. In het centrum is er een “stadswinkel”, alwaar iedereen ongevraagd alle mogelijke bestuursdocumenten kan raadplegen. Idem op de website. Daar is een raadsinformatiesysteem waar wij in Kortrijk nog maar kunnen van dromen.
De gemeenteraad kan zich ook over het College heen richten tot de bevolking.

Dank u , stagiair !
Ga nu maar slapen. Blijf uit de buurt van de gedoogcoffeeshop. Ook al is het de grootste van het land.

Stagiair !?
Niet gezien ? Er zijn daar in Venlo niet minder dan drie lokale kranten. Allemaal gratis. Vooral het E3 Journaal is journalistiek beter dan wat we bij ons gewend.