Category Archives: buitenland

Een heel bijzonder geschenk aan de stad Kortrijk: een chatsjkar !

Een chatsjkar (letterlijk: een kruissteen) is een traditioneel Armeens christelijk gedenkteken in de vorm van een stele, een staande steen van 2 meter hoog.  Centraal staat een kruis, soms boven een zonneschijf.  De steen is gegraveerd en gedecoreerd met rozetten, vlechtwerk en plantkundige motieven als bladeren, granaatappels en druiven.

In februari heeft onze Armeense culturele vereniging NAREK ter stede de wens geuit om zo’n kunstwerk aan  stad te schenken als “symbool van hun erkentelijkheid en respect voor de stad”.
(???)
Het adviescomité ‘Kunst in publieke ruimte’ stelde voor om bij aanvaarding van het geschenk de  kruissteen te plaatsen bij de Sint-Maartenskerk.   En dat zal gebeuren aan de rechtervleugel van de kerk, binnen het omheinde gedeelte.
De kerkgemeenschap en de kerkfabriek gaan akkoord.

Het aanvaarden van schenkingen is wel een bevoegdheid van de gemeenteraad.
Zal de plaatsing van het monument gepaard gaan met een ‘inzegening’?
(Toen de stad Maastricht laatst een keer zo’n cadeau kreeg kwam er een stoet van notabelen de plechtigheid bijwonen, inclusief de bisschop.)

 

 

 

De kijk van onze ‘sister city’ Greenville op Kortrijk

Zoals eerder gemeld  gaat  er onder leiding van burgemeester  Vincent Van Quickenborne  in mei een Kortrijkse delegatie op visite naar onze ‘zusterstad’ Greenville (South Carolina, USA).
Het is dus in meerdere opzichten interessant om te zien wat de officiële website van Greenville zoal weet te vertellen over onze stad.
Hierna de letterlijke tekst waarbij we bepaalde eerder verrassende informatie in het vet weergeven.

“Kortrijk, with 279 thousand inhabitants , is a higly-urbanized area located in Flanders, a Dutch-speaking community within the Belgian state.  Because of Kortrijk’s close proximity to Brussels, Paris and London,  Kortrijk plays an enormous role in the transportation of persons and goods throughout Europe by air, rail and water.
Kortrijk also has a rich tourism industry revolving around its many Industrial and archeological sites as well as many museums exploring local and regional culture.
Tourist-recreational developments are situated mainly in the field of local and regional recreation.
The great beauty of Kortrijk’s landscape enhanced by a large network of walking trails, bicycle routes and riding tracks, make it an ideal location to enjoy outdoor recreceation.
Greenville  relationionship with Kortrijk dates back to 1991, and interactions have included student exchange programs trough  Furman Univesty and exchanges between local garden clubs.”

Kortrijkse delegatie in mei naar Greenville (South Carolina)

Eerlijk gezegd, we dachten wel dat Kortrijk nog ietwat sporadische relaties had met vier zustersteden en daarnaast nog één stedenband onderhoudt (met Cebu City).
Blijkt nu dat een soort ‘slapende’ stedenband met Greenville  (SC – niet zo heel ver van Atlanta) vorig jaar in juni is wakker geschud door het bezoek van een delegatie van ondernemers en notabelen uit Greenville aan onze stad en streek.
Hoe dat zo komt:  ???

Een tegenbezoek kon niet uitblijven.
Samen met vertegenwoordigers uit het onderwijs (Howest, Vives, KULAK ), Designregio, Voka, nog enige bedrijfsleiders trekken enkele Kortrijkse mandatarissen helemaal de oceaan over,  Amerikawaarts.
(Air distance: 6801,1 km.)

Burgemeester Vincent Van Quickenborne leidt de delegatie , hierbij bijgestaan door Kelly Detavernier (N-VA-schepen van ‘jumelages’) en stadsmedewerker Dominique Viaene (coördinator zustersteden).

Het programma (van 9 tot 14 mei) is goed gevuld.
We logeren in “Westin Poinsett Hotel” tegen een vriendenprijsje:  178,08 dollar per nacht.  We veronderstellen per kamer?
We krijgen een ontbijt in de City Hall en een city tour.
De etentjes  zijn geregeld in gerenommeerde zaken zoals “The Growler Haus” en “TheTrappe Door”.
Er komen bedrijfsbezoeken aan het Belgische Mc Tee Carpets (Orion Rugs) en Moderna Products, aan het BMW Performance Center, het NEXT innovation Center, Proterra, Hubbel Lighting en natuurlijk ook de Furman University (vroeger ooit betoelaagd door Stad).

Wat mag dat nog kosten aan Stad?
–  vliegtuig:  zowat 1.600 euro (per persoon?);
– 120 euro cash geld voor onkosten op de Luchthaven Brussel;
–  1200 US Dollar voor onvoorziene kosten ter plekke.

P.S. (1)
Als je op de officiële  website van stad Greenville (sc) de zoekterm “Kortrijk” invoert krijg je te lezen: “no results found“.
Met de term “city sisters” kom je toch al wat verder.
Een zeer beknopte en waarlijk onwezenlijke beschrijving van onze stad Kortrijk die 279 thousand inhabitants telt.
P.S. (2)
Een ‘zusterstad’ (jumelage)  is niet hetzelfde als een ‘stedenband’.  Men klutst hier de twee begrippen door elkaar.

 

 

 

Naar een nieuwe (vijfde) jumelage?

Bijna geen Kortrijkzaan die dat weet (en nog minder weet waarom, of hoe dat zo gekomen is) maar Kortrijk telt vier zustersteden: Bad Godesberg (sinds 1964), Frascati (1967), Windsor-Maidenhead (1981), Saint-Cloud (1993).
Nu beraadt de bevoegde schepen voor jumelages Catherine Waelkens (N-VA) zich over de kandidatuur van een mogelijk vijfde zusterstad: Noordoostpolder. Een heel grote Noord-Hollandse gemeente qua oppervlakte met 46.456 inwoners.

Ja, hoe is dat zo gekomen?
Om een ons nog onbekende reden kreeg de Heulse vereniging voor mineralogie en paleontologie “Guapo Team Belgium” een bijzondere erkenning van de gemeente Noordoostpolder. En bij die uitreiking gaf de burgemeester aldaar te kennen dat hij wel eens een bezoek aan onze stad wou brengen om na te gaan of er een mogelijke jumelageband kon gesmeed worden.
Schepen Waelkens is ingegaan op die vraag en heeft burgemeester Aucke Van der Werff (met ega) uitgenodigd om op 25 september in hotel Damier een “verkennend gesprek” te voeren over de zaak. De uitkomst van dit overleg is nog onbekend. (Kan de reguliere ’embedded press’ even bellen?)
‘s Anderendaags heeft burgemeester Van Der Werff in Heule (o.c De Vonke) de derde internationale tentoonstelling en beurs voor minerale en fossielen geopend. Schepen Waelkens hield ook het lintje vast.
Kosten van het Hollandse echtpaar zijn betaald: 125,90 euro. Het beschikbare budget voor jumelages bedraagt 5.000 euro.

P.S.
Het Spaanse woord “guapo” betekent zoiets als knap, charmant, aantrekkelijke, trendy.
Maar de vzw ‘Guapo Team Belgium’ sleurt er voor de naam van de vereniging een heel andere uitleg bij. Bij het haar getrokken. De G van Geologie, de U van LeUk, de A van Apart, de P van sPortief, de O van dOen.
De vereniging heeft een website en zit op FB. Voorzitter is de Heulenaar Jan Ocula.

Daar gaan we weer: naar Cebu City !

Sinds 2005 is er tussen Kortrijk en de stad Cebu op het gelijknamige Filipijnse eiland een stedenband. (Dat is niet hetzelfde als een jumelage met een zusterstad.) In al die jaren is er al vijf keer een Kortrijkse delegatie naar ginder getrokken en ontvingen we zes tegenbezoeken van Cebuanen. Kortrijkwatcher kon daar al vaak over berichten.

In november 2013 besliste het nieuwe bestuur om de stedenband met de Filipijnse mega-stad (minstens 800.000 inwoners) te continueren voor een periode van drie jaar (2014-2016). Een evaluatierapport is te vinden op de website van Stad. De opmaak ervan kostte 3.000 euro.
En zo komt het dat er nog eind deze maand (datum staat nog niet op de website) opnieuw een Kortrijkse delegatie de lange reis onderneemt naar het verre eiland.

Wie mag er DITMAAL mee?
– de schepen van Noord-Zuid: Bert Herrewyn
Рde co̦rdinator van de stedenband: Stijn Dierendonck
– de programma-regisseur van Kortrijk-klimaatstad: Gerda Flo
– een vertegenwoordiger van VIVES/HOWEST (postgraduaat Noord-Zuid, internationale samenwerking)
– een reportersploeg van radio Quindo (twee personen)

Stad staat in voor de vliegtickets van het stadpersoneel en de ploeg Quindo (= 6.250 euro) en bepaalde verblijfkosten (= 2.455 euro). Cebu City betaalt de hotelkosten.
Tijdens dat bezoek zal men een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekenrn die loopt tot 2016. In dat jaar komt er een nieuwe evaluatie om te kijken hoe het verder moet.
Van dat nieuwe “agreement” heeft de gemeenteraad nog geen kennis kunnen nemen. Van het oude uit 2005 trouwens ook niet.
In de nieuwe overeenkomst is nu ook als werkthema “klimaatverandering” opgenomen. Op de Filipijnse eilanden weet men daar toch alles over?

Het stadsbudget 2015 voorziet voor “het verdiepen van de samenwerking met Cebu City door in te zetten op ervaringsuitwisseling” 20.677 euro en evenveel ontvangsten. Dat komt omdat we van hogerhand dit jaar een subsidie voor ontwikkelingssamenwerking van 50.000 euro verwachten.

Daar zijn de Cebuanen weer !

Update onderaan

Al sinds 2005 is er tussen onze stad en Cebu City een stedenband. Enkel de lezers van kortrijkwatcher weten dit en zijn op de hoogte van wat zo’n stedenband aan heen-en-weer-gereis teweegbrengt.
Vorige zomer genoten tien Kortrijkse jongeren (8 meiden en 2 manneliijke begeleiders) van een gesubsidieerde snoepreis (“inleefreis”) naar het Filipijnse eiland. En nu is er een tegenbezoek van 15 jonge Cebuanen lopende. Zij blijven hier tot en met 26 april en logeren in gastgezinnen. Daarna trekken ze naar Haarlemmermeer want deze Nederlandse gemeente heeft al 20 jaar een stedenband met Cebu City.

Hoe brengen die jonge Cebuanen hier hun dagen door?
Ze bezoeken het stadhuis (het Team Jeugd!), het AZ Groeninge, enkele sociale projecten (De Kier, Poverello), lokalen van jeugdverenigingen, de Europese Commissie (?) en de paasfoor.
Op 23 april krijgen ze het gezelschap van illustere Cebuaanse stadsgenoten: politici, ambtenaren en commer̤anten. De delegatie staat onder leiding van de burgemeester van Cebu City, de heer Michael (Mike voor de vrienden, Рhij zit op facebook) Rama. Het gezelschap zal het OCMW bezoeken en de Harelbeekse verbrandingsoven. (We leren de 800.000 Cebuanen namelijk hun vuilnishopen composteren.)

Stad Kortrijk (dat zijn wij) subsidieert het snoepreisje van de Cebuanen met 12.500 euro: 8.000 euro voor “het programma”, 1.000 euro voor vervoer en 3.500 euro voor logement in hotel Damier.

Waarom staat dat nog niet te lezen in de gazetten? En ook nog niet op de website van Stad? De nieuwsbrief van de Noord-Zuidraad?

UPDATE
Stijn Van Dierdonck (de baas van de Noord-Zuid raad) heeft intussen kortrijkwatcher gelezen en vandaag (dinsdag) vlug nog een persbericht verspreid over de komst van de Cebuanen. De jongeren zullen nog meer bezoeken afleggen dan kortrijkwatcher kon vertellen. Aan de Unie der Zorgelozen, de hoeve De Heerlijkheid, het Atheneum, Den Achtkanter. Morgen kunt u ze ontmoeten in het JOC. Stijn vergeet in zijn persbericht te melden dat later ook een aantal Cebuaanse prominenten komen overgewaaid en wat dat allemaal kost. Stom hé?

Een welkomstdiner zonder fractievoorzitters

Sinds gisteren is er opnieuw een delegatie uit Cebu City neergestreken in onze stad. Twee raadsleden en twee ambtenaren. Geen mens in Kortrijk die dat weet (moet ook niet hoor), tenzij enkelen die al een keer naar ginder op snoepreis konden trekken.

De burgemeester van ginder ver (Michael L. Rama) laat blijkbaar verstek gaan. De afvaardiging blijft hier tot 21 oktober. (Programma niet publiek gemaakt.) In het kader van onze gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking hebben we met deze stad uit het gelijknamige Filipijnse eiland immers een stedenband. Geen 40 of 50 Kortrijkzanen die dat weten. Vier of vijf of zes raadsleden? (Stedenband niet te verwarren met een jumelage.)

Vandaag om 18 uur is er in hotel Messeyne een welkomstdiner georganiseerd.
Voor het eerst in de geschiedenis van de stedenband zijn daarop ook de fractieleiders uitgenodigd.
De man van het Vlaams Belang (Maarten Seynaeve) wil zich daar absoluut niet vertonen. Hij vindt al dit gedoe een uitermate geldverspilling en ziet in het algemeen het nut niet in van zo’n stedenband. Koen Byttebier (VLD) gaat ook niet. Reden onbekend. Pieter Soens (CD&V) laat zich verontschuldigen. Reden onbekend. Hij is belet. En Philippe De Coene (SP.a) zit in het buitenland. Maar zelfs als hij thuis was geweest, dan nog was de kans klein dat hij zich vanavond naar het hotel had gespoed. Toen hij nog schepen van milieu was nam hij bewust geen deel aan de verre reis van een Kortrijkse afvaardiging naar Cebu.

Hoewel dat mogelijk was heeft bij ons weten geen enkele fractieleider zich door iemand laten vervangen als deelnemer aan het society-gebeuren. Een veeg teken. Het wordt tijd dat de werking en het nut van de stedenband met Cebu City een keer wordt besproken in de gemeenteraad. Dat is nog nooit gebeurd. Een (verplicht) vooruitgangsrapport heeft nog geen enkel raadslid gezien of goedgekeurd.

Ook het schepencollege is gevraagd om aan te zitten aan het banket. (Van schepen Wout Maddens (VLD) weten we alvast dat hij niet zal aanwezig zijn. Het staat op facebook!) Verder zijn nog allerhande personen uitgenodigd die min of meer iets te maken hebben met projecten in onze relatie met Cebu. Iemand van het Handelsdistrict. Iemand uit de sociale huisvesting. Verder nog iemand van IMOG, de dienst Leefmilieu, het AZ Groeninge, de hogescholen KATHO en HOWEST. Toch ook iemand van de noord-zuidraad?

Wat moet dat kosten? Geen idee.
Het schepencollege heeft al een hele tijd geleden een raming van de kosten van het bezoek opgemaakt. Reiskosten: 6.000 euro. Verblijf (in hotel Messeyne?): 4.000 euro. Andere kosten: 4.500 euro. Totaal: 14.500 euroots.
Omdat Stad Kortrijk een convenant met de Vlaamse regering heeft afgesloten ter zake ontwikkelingssamenwerking genieten we wel van subsidies bij dit soort evenementen. Over een periode van drie jaar verspreid krijgen we theoretisch geld voor sensibilisatie van de bevolking (30.000 euro), capaciteitsopbouw (30.000 euro), reis- en verblijfkosten (30.000 euro), vorming (3.000 euro), begeleiding (3.000 euro). Totaal 96.000 euro. Stad moet daar wel 30 procent bij opleggen want de Vlaamse overheid subsidieert de projecten voor maximaal 70 procent.

Volgens de begroting zou de toelage van de hogere overheid voor dit jaar nog 43.000 euro bedragen. Wat daarvan al is verteerd weten we niet. De schepen van ontwikkelingssamenwerking Alain Cnudde moet daar toch ooit eens wat toelichting bij geven.

Maar wat was de smoes om voor de zoveelste keer een aantal Cebuanen naar hier uit te nodigen?
Wel, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) organiseert vanaf 17 oktober in Gent een dagenlange internationale conferentie voor mandatarissen en ambtenaren van gemeenten uit Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Europa die onderling stedenbanden hebben aangegaan. Naam van die grootse en ongetwijfeld geweldig plezante feestelijke bijeenkomst: “Winning through twinning. Local authorities: actors in development”.
Op 18 oktober zullen onze Cebuanen en onze eigenste burgemeester zeker acte de présence geven in Gent. Die dag is er namelijk een bijzonder overleg tussen alle burgemeesters van steden die onderling contractueel aan ontwikkelingssamenwerking doen.

P.S. (1)
U leest daar niet veel over in de gazetten?
Niets daarover op de website van Stad?
Niets op de website van de VVSG?
Tja, men is tegenover de publiek opinie van de arme mensen uit al die steden een beetje beschaamd zeker over zoveel potverteren? (Vorig jaar was er een internationale bijeenkomst in Bloemfontein!)

P.S. (2)
Maken onze Cebuanen van de gelegenheid gebruik om op ons kosten door te stoten naar Haarlemmermeer? Daar heeft Cebu City ook een band mee. De Hollanders verkopen hun oude brandweerwagens aan de Cebuanen.

P.S. (3)
Een tijd geleden zijn een aantal meisjes van alhier naar Cebu getrokken. Met wat drinkgeld van Stad. Het verslag dat we daarover een keer onder ogen kregen is hilarisch. Staat niet op de site van Stad.

http://nl.eurometropolis.eu

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai is in januari 2008 officieel boven de doopvont gehouden (het gelag: 20.000 euro) en heeft sinds kort en eindelijk een website. Goed gedocumenteerd, maar – zoals voorspeld – ontbreekt daar ieder gegeven over de financiering, de begroting, de jaarrekening. De verslagen (notulen) van allerhande vergaderingen.
Kortrijkwatcher heeft een keer min of meer kunnen achterhalen hoeveel miljoen euro de voorloper van het Eurodistrict (de Grensoverschrijdende Permanente Conferentie van Intercommunales en GROOTSTAD) over de balk heeft gegooid. Aan etentjes, reisjes, colloquia, seminaries, werkplaatsen en studies. Iets van 2,4 miljoen. (Zie stuk van 29 januari 2008, met zoekterm: “praatbarak”.)

De “Europese Groepering van Territoriale Samenwerking” is een overleg- en beheersorgaan waarin 14 bevoegde overheden uit Lille, West-Henegouwen en Zuid-West-Vlaanderen participeren. Omvat 147 gemeenten met een totale oppervlakte van 3550 km².
Vandaar dat de Algemene Vergadering 84 leden telt. Uit Kortrijk zijn dat Stefaan De Clerck, Filip Santy, Philippe De Coene, Vincent Van Quickenborne. Stefaan De Clerck is tevens vice-voorzitter en lid van het directiecomité.
Het Bureau (een uitvoerend orgaan) telt 32 leden. Er zijn 6 themawerkgroepen. Er is een Conferentie van Burgemeesters. Er is nog een soort secretariaat, een staf (“het Grensoverschrijdende Agentschap”) gevestigd in het voormalige, statige VOKA-gebouw op het Casinoplein. De directeur is een Kortrijkzaan: Stef Vande Meulebroucke.

Eerstvolgende activiteit: een colloquium! Op 5 en 6 mei in Lille. Men herdenkt het ontstaan van de EGKS. “60 jaar industrie, energie en duurzame ontwikkeling”. Allen daarheen.

P.S.
Franstalige sceptici over de werking van het eurodistrict hebben het smalend over de “gasfabriek”. Wij zeggen gewoon: “praatbarak”.

Cebu rockt ! (2)

“We reizen om te leren.”

Als de website van Stad Kortrijk tekortschiet in zijn taak (openbaarheid van bestuur) dan is daar nog de krant kortrijkwatcher om redding te brengen.
U weet alreeds dat enkele enthousiaste meiden ergens een fuif organiseren met het oog op het verzamelen van fondsen voor het bekostigen van hun inleefreis van drie weken naar Cebu City op het gelijknamige Filippijnse eiland. We hebben met die stad in het verre oosten namelijk een stedenband. Die meiden weten dat nu.

Geen iemand Kortrijkzaan die dat weet, van die stedenband met meiden van hier en daar, of hebben we nu er al genoeg over verteld?
Ter voorbereiding van de reis is alreeds binnen de Noord-Zuid raad een werkgroep opgericht. Op 16 en 17 april is er hier een “voorbereidingsweekend” gepland. Waar? Maar ginder was er al weekend op 26-27 februari in de Nederlandse gemeente Haarlemmermeer. Hoe dat zo gekomen is, dat weet niemand.

Wat u ook niet wist, dat is dat een derde van de reiskosten wordt betaald door de Noord-Zuid raad en Stad. Stad komt met maximum 5.000 euro over de brug voor de vliegtickets en betaalt ook de verzekeringen. Een derde betalen de deelnemers zelf en nog een derde moet komen van fondsenwerving.

De Kortrijkse groep bestaat uit 8 jongeren en 2 begeleiders.
Zij worden vergezeld door 12 jongeren en 2 begeleiders uit Haarlemmermeer.
Die Nederlandse gemeente heeft immers ook een stedenband met Cebu City. Al sinds 1992. (Vandaar gaan vooral pompiers heen en weer op snoepreis.)

Wie de zoekterm “Cebu” intikt op de website van Haarlemmermeer krijgt als antwoord: “niets gevonden”.
Maar de Vereniging Haarlemmermeer-Cebu (VHC) heeft een aparte website.
De laatste nieuwsbrief aldaar dateert van april 2009. Over de inleefreis van deze zomer en de voorbereidingen ervan geen woord.

P.S.
De vroegere burgemeester van Cebu (den Tommy, kwam wel eens naar Kortrijk) is heel ziek geweest en is daarvoor behandeld in de Verenigde Staten. (Hij heeft daar gestudeerd.) Jongeren ! Discreet vragen hoe het met hem gaat. Stel dat hij dood is en jullie dat nog niet weten, na vier dagen voorbereidingsweekends.

Cebu rockt ! (1)

Deze krant steekt al jaren de draak met het feit dat onze stad een stedenband onderhoudt met Cebu City. Helpt niet. Terwijl geen Kortrijkzaan of Cebuaan daar structureel baat bij heeft, tenzij dan de ambtenaren en schepenen die genieten van de wederzijdse gesubsidieerde snoepreisjes. (Er is zopas een Kortrijkse delegatie terug van het eiland. Zie stuk van 10 maart over dat werkbezoek.)

Het wordt steeds gekker met die ontwikkelingshulp van onzentwege.
Een aantal enthousiaste meiden wil deze zomer voor een drietal weken een inleefreis maken naar het Filippijnse eiland. Daarbij staat een ontmoeting met jongeren centraal. Men zal een school bezoeken, een weeshuis en de universiteit. Misschien werken de meiden zelfs mee aan de opbouw van een huis.

Om wat fondsen te verzamelen organiseren onze ontwikkelingshelpsters op 23 april in ‘t Arsenaal (Marke) een fuif onder het motto: “Cebu rockt”. Slechts vier euro entreegeld. Vier lokale bandjes treden op. Eén van de DJ’s is de genaamde Shit Happens.

Voor meer info: bel met de groeten van KW naar Ann op nummer 0474/49 86 84. E-mail: ann.gruwier@gmail.com.
Ann staat in Noord-zuid-middens bekend om het feit dat haar studies haar toelaten om de wereld rond te reizen. Laatst nog deed zij veel goeds in Suriname. Work and pleasure. Haar kot in Gent staat tot 31 juli te huur.

P.S.
Het is een ware rage geworden. Bij zowat iedere tempel of waterval of andere “tourist trap” in Aziatische landen kom je tegenwoordig een groepje enthousiaste meiden tegen die onder het mom van ontwikkelingssamenwerking het aangename aan het nuttige paren.