Category Archives: breakingnews

BREAKING NEWS / Kortrijk in 2010 géén cultuurgemeente

Het is nu al de tweede tegenslag van dit jaar althans die onze stad op gebied van cultuur moet incasseren. De vorige loer die minister Bert Anciaux onze Stad (of is het onze burgemeester IN PERSOON?) heeft gedraaid bestond erin dat hij het Museum 1302 niet erkent als lokaal, of regionaal of landelijk museum. We verliezen daarmee een pak subsidies.

Zopas heeft de minister bekend gemaakt dat in 2010 de stad Oostende de titel verdient van cultuurgemeente, met een project rond Ensor. Insiders wisten al geruime tijd dat Oostende zou winnen. Zoals men al wist dat het in 2012 Turnhout wordt. Hoe zou nu zo iets in zijn werk gaan? Moet ik dit nu even vetjes drukken? Dat iedereen wist dat voor 2010 Oostende het zou halen. En dan Turnhout.

Heeft er daar iemand enige uitleg over te melden?

Kortrijk had nochtans een schoon en innovatief dossier ingediend, en was dan ook door de jury terecht geselecteerd als één van de kanshebbers. We hebben over het project nog niets verteld, om geen stokken in de wielen te steken.
Meer nieuws volgt, van zodra het juryrapport in ons bezit is. (Als we het ooit te zien krijgen.)
‘t Is niet plezant.
We zijn weer niet boos maar wel verdrietig.

Stad zelf (directie cultuur) heeft het nieuws moeten vernemen via de media, en kreeg nog altijd geen rapport noch conclusie van de minister bij de keuze van de cultuurgemeente. Beleefd is anders.

Breaking news / Geen nieuws uit Cebu

Onze vijfkoppige delegatie ontwikkelingshelpers laat niets meer horen van zich horen uit Cebu City.
Het laatste bericht op de website van stad dateert van woensdag 23 april.
Is schepen Alain Cnudde in handen gevallen van Filipijnse moslimrebellen? Zeepiraten?
We sturen een sterreporter ter plaatse.
Is geen nieuws goed nieuws?

Breaking News / Vijandige overname nakend van de cvba-vzw KORTRIJKWATCHER

Het hing al een tijdje in de lucht, met dat fijn stof en de zure regen.
Albert Frère is het zat op zijn Franse wijngaarden in Dubay en wil nu naar zijn Belgische roots terug. Wil een kapitaalinjectie doorvoeren in de ontluikende nieuwe niet-reguliere media van de Europese metropool Lille-Courtrai-Tournai, waarvan hij nu al via Sarko weet dat ons grensgebied zich binnen afzienbare tijd met eigen munt (de Liele) en websites zal onafhankelijk verklaren. President ad interim tot hij dood valt wordt: Gros Quinquin, en erfopvolger tegen Pasen onze rayonchef Stefaan De Clerck.
Dat is geregeld.
Nu nog de beloofde kapitaalinjectie van Frére bij cvba-vzw-KW van minstens één miljoen per jaar vanuit Europese fondsen, van Interreg III B.
Quinquin doet er evenveel bij, vanuit zijn zak.

Zal de Algemene Vergadering en het Directiecomité van de cbva-vzw Kortrijkwatcher evenwel eieren voor zijn geld kiezen? De managers ook? Wordt het een buy-out? Lopen al onze typistes weg?

Het doorgaans goed ingelichte financiële weekblad Trends weet drommels juist hoe het aan de steel zit.
Op eigen kracht en vanaf het ontstaan van het holdingse consortium Kortrijkwatcher is er daar een due diligence gebeurd.
Komt van pas. Er zijn nog andere vijandige gegadigden: Jim TV, Kanaal Twee. Concentra. De Vrije Pers. Corelio. De Persgroep, Sexcetera.

Als stichter-bezieler van de cvba-vzw Kortrijkwatcher mag ik toch opteren voor Roularta, omwille van de onverholen synergie met “Het Kortrijks Handelsblad” en WTV. (Met die Peter Lanssens van voorlaatste nieuws klikt het niet.)
De ultieme vergadering waar de beslissing valt over de vijandige overname gaat door in een intiem restaurant in het Ieperse.
Nieuws, duiding en kommentaar volgen nog.

Uw,
senior writer.

Breaking news / De Sinezen komen naar de gemeenteraad

De burgemeester van Wuxi is aan de lijn. Dindjang.
Heeft zeker geen besef van tijdzones?
Hij wil weten of het waar is dat het recente bezoek van de Kortrijkse delegatie aan zijn stad ter sprake komt op onze eerstvolgende gemeenteraad van 12 november.
Wil dan in de publiek tribune zitten om de zaak te volgen.
Ik raad het hem dit keer wel af. WE ZIJN HIER NIET OP EEN SINEES CONGRES. Plaats te weinig.
En daarbij: hij moet hier niet komen kijken hoe wij hier weefgetouwen maken. Dat hij maar thuisweeft.

Hij stuurt nog een telefax.
Afwachten maar.
East is East.

BREAKING NEWS/ Gewezen journalist Gerrit Luts is overleden

Het is gisteren gebeurd…
Hij verdient een grootse hommage. Ook op WTV. Zelfs wat stilte in de komende gemeenteraad van november.
Gerrit was voor de regio en Stad Kortrijk een nogal redelijk plus of minus onafhankelijk journalist (voor zover dat hier ter stede mogelijk is , of was) – in casu van “Het Nieuwsblad” – zoals er intussen niet veel meer gemaakt zijn.
Zie nog stuk alhier van 4 januari 2005: “Het blijft wachten op een nieuwe Gerrit Luts”.
Het is erg.

Soms denk ik dat Gerrit ongeveer rond de eeuwwende (1999?) gemakshalve kon met pensioen gaan, om nog net niet geconfronteerd te worden met de nieuwe journalistieke zeden, en om daarbij aan de kant gezet te worden.
De huidige regionale jandoedeljournalistiek was niet aan hem besteed.
Volle bladzijden over de stadsbegrotingsdebatten, dat ging hem af. Lange interviews met bewindslieden. Boeiende verslagen van gemeenteraadszittingen. Het kwam in hem niet op om te doen wat men nu doet. Nooit ofte nooit zou hij verteld hebben over Kortrijkzanen die ergens met de fiets ver weg zijn geweest.

P.S.
Nu maar hopen dat er bij de begrafenisplechtigheid geen sprekerd het in zijn hoofd haalt om te zeggen dat hij een ‘scherpe pen’ had.
Hij zei wat er te zeggen viel. In het ‘droog’ en schoon standaard-nederlands hem eigen, en de tong in zijn kaak was voor insiders bedoeld, terwijl we het allemaal zagen.
Ja, het was wel een deugniet hoor.
Ook hij deed aan politiek. Maar niet slaafs. Het was een rakkerjournalist. Geen spreekbuis. Op zijn manier toch wel.

BREAKING NEWS/ Gunstig advies voor mega Cora-winkeldorp Moeskroen

Het grootschalig handelscomplex Cora Moeskroen kreeg vandaag van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor Distributie met een nipte meerderheid van één stem een gunstig advies.
Dat wordt weer werk voor onze stadsadvocaat (huize Laga) terzake. WEERWERK, inclusief gigantische honoraria.

Kan Unizo niet te weten komen wie er in het Comité zoal heeft pro gestemd? En waarom?
Het NSECD bestaat uit 18 vaste stemgerechtigde leden. Elk met een verschillend aantal stemmen.
Federale ambtenaren en gewestambtenaren.
Vertegenwoordigers van consumentenorganisaties en van de grootdistributie. Vakbondsleden en middenstandsorganisaties.

U moet echt eens gaan kijken naar het terrein waar dat mega winkel- en recreatiedorp (o.a. bioscopen) komt. Het is, laat ons zeggen: bruto even groot als ons eigenste historische stadscentrum. Gemakkelijk te vinden. Vanaf onze Grote Markt en zonder snelheidsovertredingen of rode lichten ongeveer 15 minuten zuidwaarts rijden op de A17 (E403). Afrit 2 in Dottignies. Rond punt naar rechts. Nu nog een troosteloze vlakte – met rare ronddolende kwasten – die waarschijnlijk bodemsanering zal nodig hebben. Op ons kosten.
Op grondgebied van Moeskroen en Estampuis, de zgn. site Queveaucamps. Tussen de N511, N512 en E403. Stafkaart bijhebben! Praten met de buren die voor en tegen zijn. Die net als wij en ons stadsbestuur en huize Laga en UNIZO-Kortrijk van toeten noch blazen weten. Nog eens uitkijken naar dat bord, met de plannen. (Als het er nog staat, in weer en wind. Vroeger stonden er twee, verschillend van elkaar.)

Hoelang sleept die zaak nu al aan?
Sinds 1998. Bouwvergunningen en socio-economische vergunning al een keer in 2003 verleend. Nietig verklaard, ook in 2005. In september 2006 opende stad Moeskroen nog een nieuw openbaar onderzoek. Zie stuk alhier van 22 september.

Het Kortrijkse stadsbestuur (huize Laga) laat het bij de Raad van State sinds 2003 regenen van schorsings- en annulatieberoepen. Schepen Jean de Béthune zweert (weliswaar buiten de gemeenteraad) dat de Cora-vestiging er nooit komt.

Het weerwerk van Stad is nochtans tamelijk beleefd begonnen. In de gemeenteraad van 12 november 2001 is er ooit een brave motie van raadslid Carl Decaluwé gestemd waarbij men vroeg om bij de federale minister en de burgemeester van Moeskroen de bezwaren van Kortrijk toe te lichten. Men zou diverse missives schrijven, ook naar de Walen. (Is daar ooit antwoord op gekomen?) Iedereen pro. 36 stemmen. Slechts één onthouding: van raadslid Vincent Van Quickenborne, toen nog bij Spirit.

Goed om nog even het mondeling verslag van de raadszitting van 12 november 2001 in te kijken.
Raadslid Matthieu (toen van Agalev) herinnerde zich dat haar voorgangster (Hilde Damman) al in 2000 uitpakte met een motie tegen de inplanting van Cora. Maar de toenmalige burgemeester Manu De Béthune wou daar niet op ingaan want hij zei: “We houden ons hier niet bezig met zaken die niet van gemeentelijk belang zijn.”
Raadslid Van Quickenborne vond het goed dat Koen Byttebier van de overkoepeling van de handelscomités (nu VLD-raadslid) toen niets van zich liet horen. Want er wordt beter werk gemaakt van het aantrekkelijk maken van onze eigen stadskern.
“We moeten ons niet blind staren op concurrentiële initiatieven maar integendeel zelf de handschoen opnemen om het imago van onze stad en streek te verbeteren.”
En gewezen raadslid Tony Descamps (VLD) sprak achteraf bekeken (de komst van het mega winkelcomplex Sint-Jan in hartje Kortrijk) profetische woorden: “Laat ons nu meer dan ooit de handen in elkaar slaan en ervoor zorgen dat vóór CORA er is wij in Kortrijk een bruisende inkoopstad creëren waar alle inwoners wel bij varen.”

UNIZO overweegt de mogelijkheid om in beroep te gaan. Want vreest een nefaste invloed op de kleinhandel in onze provincie.
Verwijst hierbij ondermeer naar een studie van het WES over de koopstromen in West-Vlaanderen. (Ik heb die opgevraagd, krijg niet eens een antwoord. Zie nog stuk van 10.04.2007.)
Dat beroep kan slechts uitgeoefend tegen de ultieme beslissing van het Schepencollege van Moeskroen. En het kan slechts uitgeoefend door de aanvrager (wat hier natuurlijk niet zal gebeuren) en door…7 leden van het Nationaal Comité voor de Distributie zelf.
Heel de zaak komt dan voor een Interministrieel Comité voor de Distributie! Stel u voor: na de verkiezingen met CD&V-ministers en minister Q.

Vooraleer Stad met UNIZO en huize Laga verdere stappen overweegt zou de gemeenteraad spontaan kunnen ingelicht worden over het advies van het NSECD.
En ook over het feit of al dan niet een vertegenwoordiger van onze stad bij de zitting van 30 mei aanwezig was. Want de wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen (beetje verkeerdelijk de IKEA-wet genoemd) voorziet dat voor ontwerpen tot inplanting van vestigingen met een netto handelsoppervlakte boven de 2.000 m² alle aangrenzende gemeenten worden uitgenodigd om zich uit te drukken tijdens de zitting van het Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie.

Nog dit.
Ongeveer alle partijen in onze gemeenteraad zijn voorstander van een confederale staatsinrichting, of zelfs van een onafhankelijk Vlaanderen. Moeten wij ons dan nog bemoeien met wat over de grens gebeurt? Die Walen schieten toch nog niet op ons?

BREAKING NEWS/ Koning in spe komt naar Kortrijk

Op woensdag 31 mei komen Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Filip en Prinses Mathilde naar onze poort.
De Steunraad West-Vlaanderen van de Koning Boudewijnstichting heeft ze uitgenodigd op een Gala-avond in het Meeting Center Gruzenberg van de Xpo.Eerlijk gezegd had ik van die Steunraad van de KBS nog nooit gehoord. En op de website van de KBS staat er ook niets over te lezen. (Er is wel even sprake van een steunfonds voor Midden en Zuid-West-Vlaanderen. Met coördinator Jan Despiegelaere die verder op de uitnodiging nergens tepas komt.) En op de kalender van de website is de Gala-avond ook nog niet vermeld.

Voorzitter van de steunraad is Jean Van Marcke. Secretaris: Jan Victor.
Tot het Uitvoerend Comité behoren Patrick Coulier, Pierre-Paul Debeir, mevrouw Regine Dumolin, Yvon Vanden Abeele.

Er is ook een uitgebreid Beschermcomité.
Met de gouverneur, de ministers van onze provincie, de staatsecretaris en de burgemeesters van Roeselare, Brugge en Kortrijk. (Ook gewezen burgemeester baron Emmanuel de Bethune, maar niet Tone Sansen.) Min of meer verbazingwekkend op deze lijst is de naam van schrijver Jozef Deleu, maar die zou iets te maken hebben met het Prins Filipsfonds.

De leden van de steungroep zijn te talrijk om allemaal op te sommen.
Als zij allemaal opdagen op de gala-avond, samen met hun partners, geraakt Gruzenberg overvol. (En met een deelnameprijs van 200 euro kan het steunfonds lekker oplopen.)
Er is een gastronomische walking dinner, zodat mag gevreesd worden voor enig gemors op de avondkledij.
Presentatie: Friedl Lesage.

Toch even enkele bekenden uit onze streek opsommen uit de ledengroep. De volgorde is puur alfabetisch.
Joost Bert, baron Paul Buysse, mevrouw Jozef De Jaegere, Rik De Nolf, Christian Dumolin, ridder Godfried Lannoo, Piere Lano, Filiep Libeert, Patrick Steverlynck, baron Hugo Vandamme, Jean Vandemoortele, Piet Vanden Abeele, Olivier Vanneste, Philippe Vlerick.
Er zijn ook heelwat structurele sponsors, vooral banken en verzekeringen.

De gala-avond begint om 19 ur stipt. Met een concert onder regie van Marc Matthys en Vic Nachtergaele. In een speciaal voor de avond ontworpen decor.
Stort nog vóòr 21 mei uw 200 euro op rekeningnummer 100-0096799-27.

Voor bijkomende informatie bellen naar mevrouw Veronique Decant op nummer 056/27.52.11. Even vragen of Prins Filip het woord zal nemen. En of er groepsfoto’s mogelijk zijn met Hunne Koninklijke Hoogheden geflankeerd door de staatsecretaris.

Tot ziens. Hi ! Society !
De gehaktballen NIET doorgeven.

BREAKING NEWS/ Vladimir Norov komt naar Kortrijk

(Wees gerust, de serie over onze stemmenkanonnen wordt nog verder gezet.) Maar eerst nu dit.
——————-
HE. Mr. Vladimir Norov komt op 5 april naar Kortrijk. Om 16u30 kunt u hem de hand schudden in het Meeting Center “Gruzenberg” van Kortrijk-XPO.
Weet u weeral niet meer wie Vladimir is?
De ambassadeur van de Republiek Uzbekistan. Ook “Head of Missions” bij de EU en zelfs de Nato.Kortrijk heeft in de republiek (het is een echte “republiek”, met een dictator als opperste absolutistische vorst) een zusterband met de stad Tasjkent.
Stad heeft ooit een keer een reis van Kortrijkzanen willen beleggen naar ginder. Veel inschrijvingen (1.750 euro).
Maar er zijn in Uzbekistan enkele “gruwelen” gebeurd waardoor het “verkenningsreisje” van oktober vorig jaar werd afgelast.

Als u meer wil weten over de huidige toestand in het volstrekt totalitair geregeerde Uzbekistan (aantal doden, politieke gevangenen, schendingen van de mensenrechten, corruptie) kunt u met vrucht onze vorige stukken raadplegen dd. 17 mei en 5 mei. Daar vindt u talloze adressen van websites in verband met Uzbekistan, en steden als Tasjkent.

Wat komt STALINIST Vladimir hier doen?
Om 16u30 (5 april) wordt hij begroet door Luc Van Rensbergen, directeur van het Meeting Center XPO. Vijf minuten later ook door Wilfried Dermul, de organisator van de COV-Trefdag. Vladimir zelf presenteert om 16u40 de hervormingen van het onderwijs in zijn republiek. Daarna (16u45 – het gaat vlug) presenteert Donish Kurbanov investeringsprojecten in het onderwijsveld van Uzbekistan. Donish is Chairman van de UZbek Company “Elxolding”.

Om 16u50 is er nog een modeshow van historische kledij uit de republiek. Het Uzbek theater “El-Meros” toont ook kostuums uit Babylon, Afrosiab, en dingen uit de periode van het Empire van Amir Temur.
De receptie start stipt om 17u20, met eten van de Uzbeekse keuken.

Geheel deze gebeurtenis is opgezet door het COV, afdeling West-Vlaanderen.
Dat is een bond van kristelijke onderwijzers !
Gelieerd met het ACV.
Het is om dood te vallen.

Ook alle mogelijke politici uit de regio zijn persoonlijk uitgenodigd door Vladimir zelf.
Dat is dus absoluut geen vrijblijvende gebeurtenis georganiseerd door een stel maffe kristelijke onderwijzers die geen kranten lezen.

En Kortrijk XPO is een concessiehoudster van Stad.
Het is algemeen bekend dat de directie van de XPO-Hallen niets moet weten van bijv. een erotica-beurs in zijn gebouwen. Het is zelfs ooit eens gebeurd dat burgemeester Jozef De Jaegere zaliger persoonlijk het licht ging uitdoen toen er een nogal pikante dame optrad in een modeshow. Bij Xpo-Kortrijk worden namelijk nog waarden en normen gehanteerd!

Nu ontvangt XPO dus de hoogste vertegenwoordiger van een door en door tirannieke president. Dat is zeer onkuis. Zijn baas is een groot schender van de mensenrechten. (Vladimir vindt dat er in zijn land “niet systematisch” wordt gefolterd. Ja, dat is nog waar ook waar: er zit echt geen systeem in.)

P.S. (1)
Op het moment waarop ik dit hier schrijf staat er op de landelijke website van het Christelijk Onderwijzersverbond nog niets over die trefdag. De ambassadeur is dus eerst met zijn (politieke) uitnodiging en met de toelichting van het programma. Dat is wel degelijk een politiek statement.
Zeer benieuwd of alle kristelijke onderwijzers (zij die wél het wereldnieuws volgen) zijn opgezet met deze manifestatie.
Laat ons de Trefdag wel met een gebed beginnen. Al was het maar voor de vele slachtoffers van het regime.
Op de webstek van COV-West wordt er wel een programma aangegeven van de Trefdag (thema: school met cultuur) maar is geenszins sprake van het optreden van Vladimir Narov.

Vooruit, kortrijkzanen van links. Telefoneer even naar het COV. Schrijf een mailtje. Kijk ook eens wat er op internet zoal is te vinden over Vladimir en zijn land. Vladimir is niet het eerste het beste klein garnaal van achter het ijzeren gordijn hoor.
Tel. Wilfried Dermul: 050/35 53 82 of GSM 0475/913 562.
E-mail: wilfried.dermul@covwvl.be .
En als u met de ambassadeur zelf even een hartig woordje wenst te spreken, tel. 02/672 88 44.
E-mail: culture@uzbekistan.be .

P.S. (2)
Nu we het toch even hebben over de Hallen.
De bouw van halle 4 kostte 5.740.060 euro. Afbraakwerken 82.186 euro. Omgevingswerken en containerpark 437.950 euro. Uitrusting bar Atrium 51.640 euro. Vervouwing kelder Gruzenberg 60.442 euro. Totaal: 6,3 miljoen.
De concessieovereenkomst met Stad loopt nog tot 30 september 2025. Bij beëindiging van de concessieovereenkomst komen al die werken kosteloos toe aan de Stad.