Category Archives: breakingnews

Het allerlaatste nieuws uit “Het Laatste Nieuws”

Beroepshalve leest men op de redactie van kortrijkwatcher de Kortrijkse streekkrantedities van de landelijke bladen. Een weliswaar dure beroepsplicht om op de hoogte te blijven van het Kortrijkse nieuws. Het weekblad genaamd “Krant van West-Vlaanderen” (het vroegere “Kortrijks Handelsblad”) lezen we nu in ongeveer vijf minuten, de tijd om de bladzijden om te slaan.
Beroepsplicht, want je weet nooit of er zo’n persjongen of -meiske soms met een belangrijk bericht komt uitpakken dat ons is ontgaan.

Maar nu even gekeken naar HLN. Over KW hebben we het een andere keer.

Onze opiniërende hoofdredacteur komt op die plaats daar praktisch dagelijks voorbij en heeft geeneens gezien wat er nu te lezen viel in de editie “Leiestreek” van “Het Laatste Nieuws” van 21 augustus.
Een gedegen en actueel stuk van (LPS) – naar zijn eigen zeggen gewapend met een “gevreesde pen” – van 40 regels (met bijgaande foto) met als titel (kop!) : “Hoekgevel residentie Evergreens kampt met vochtproblemen”.
Lezen maar!
Blijf op de hoogte van wat er reilt en zeilt in Kortrijk.
Wat wil de gevreesde Peter Lanssens hiermee bereiken? En wie heeft hem dat ingefluisterd? Als we dit wisten was het pas nieuws!

P.S.
Hierbij nodigen we nogmaals de plaatselijke pers uit om te komen kijken naar de staat van de historisch ultra-belangrijke, beschermde woning van onze senior-writer. Unesco-erfgoed! Barsten in de muren, van hoog tot laag en overal afgebladderde pleister. Dat is pas nieuws!

Breaking news: Textielhuis wordt verkocht

Het Textielhuis in de Rijselsestraat en het aanpalend hoekpand wordt verkocht. Aan (door?) Leiedal? Doet Stad ook een duit in het zakje? (Leiedal beschouwt deze aankoop als strategisch “kernversterkend”.)
Prijs kennen we niet. Bestemming ook niet. Door wie en waar beslist?

Op heel de kwestie berust een embargo tot 3 juli om 10 uur. Dan krijgt de pers de eerste informatie. De gemeenteraad later, evenals de trouwe ABVV’ers. De kameraden.

Francis is dood

We noemden hem nooit Cis.
Kortrijkwacher zal je zelden betrappen op een overlijdenbericht van een (gewezen) plaatselijke politieker. Voor voormalig raadslid Rodenbach maken we een uitzondering.
U kunt “woodleg” een laatste eer bewijzen op aanstaande woensdag 15 mei in de Sint-Maartenskerk vanaf 10u30.

Wat zei de filosoof Alain alweer?
Eén van zijn ‘propos’: “Les plaisirs ont grand besoin du bonheur.”

En wat is “houden van” volgens Maarten ‘t Hart?
“Het enige wat ik ervan kan zeggen is dat je zonder een gevoel van verdriet te ervaren kunt denken: ik ga eens dood , maar dat je niet zonder een gevoel verdriet te ervaren eraan kunt denken dat de ander eens dood zal gaan.”

BREAKING NEWS/ Waar de stadssecretaris nu zit?

Onze nieuwe stagiair-onderzoeksjournalist bij de redactie van kortrijkwatcher constateerde een tijd geleden dat het bureau van de secretaris in het stadhuis geheel was leeg gehaald.  (De sceretaris is al minstens sinds november vorig jaar afwezig.)
Maar onze stagiair lijdt aan” excès de zèle” en is  onvermoeibaar op zoek gegaan naar mogelijk verdachte save houses.
Niet gevonden in de kantoren van Leiedal en later ook niet in die van het Ondernemerscentrum.  Hij was daar volgens geruchten nochtans ooit  gesignaleerd.

Maar nu weten we het zeker.
Zijn bureau staat in de Paviljoenstraat nr. 9 te 1030 Brussel.
Hetzelfde gebouw alwaar de VVSG huist, maar de secretaris werkt bij het Kenniscentrum van Vlaamse centrumsteden.

Het wordt nu echt tijd dat de burgemeester van de tripartite aan de gemeenteraadsleden (en aan de burgers) enige toelichting geeft over de gang van zaken.  Een ontvanger ontslagen en een secretaris weggewerkt in een centrumstad?  Dat is toch wereldnieuws?

Zou dit vanavond gebeuren in een raadscommissie?
Of in de eerstvolgende gemeenteraad?

P.S.
Enigszins schrijnend is dat Geert Hillaert daar in Brussel wel zo nu en dan Mieck Vos op of tegen het lijf zal lopen.  Zij is nu directeur van de VVSG en was vroeger adjunct-secretaris in Kortrijk…

Breaking news : Kelly Detavernier wordt de nieuwe N-VA-schepen

Catherine Waelkens (N-VA) diende met een aangetekende brief van 8 december 2015 haar ontslag in als schepen (van Financiën) bij de voorzitter van de gemeenteraad. (Ook een N-VA’er.)
Een ontslagnemende schepen blijft het mandaat uitoefenen tot er een opvolger is geïnstalleerd, en dat moet binnen de twee maanden gebeuren.
Maar hier is de zoektocht naar de opvolger blijkbaar toch snel verlopen. In feite had de Kortrijkse N-VA-fractie geen andere keuze.
Het komt dus raadslid Kelly Detavernier toe. Morgen aan de reguliere pers voorgesteld. En in de gemeenteraad van aanstaande maandag 25 januari legt zij de eed af.
De partij moet nu op zoek naar een andere fractieleider.
En er blijft slechts één “gewoon” raadslid meer over…Liesbet Maddens. Dat wordt een éénvrouwsfractie.
Zo kluchtig allemaal. In deze centrumstad.

(Breaking news) Nieuwe benaming voor café “De Komedie”: DONKEY BLEU’S” !!

Wat zal schepen Adolphe Scherpereel (N-VA) daar nu van zeggen? Zal hij ingrijpen?

De nieuwe uitbaatster van het café van de stadschouwburg wordt mevrouw Petra Lecluyse uit Kuurne die aldaar reeds 6 jaar werkzaam is in het “Sportkaffee”.
Zij wil “De Komedie” omtoveren tot een gezellige brasserie in de sfeer en de stijl van de bekende music bar “La Fayette”, het stamcafé van Tom Barman in Oostende. Zij kiest daarbij voor een nieuwe benaming van het café, namelijk “Donkey Blue’s, (dus niet ‘blues’) ten einde te komen tot een breuk met de slonzige wijze van exploitatie door meerdere vorige uitbaters.
Binnen het stadsbestuur (eigenaar van het pand) vindt men dat toch een vreemde benaming die niet refereert naar wat gebeurt binnen de stadschouwburg. (Vergelijk met de benaming van de cafetaria “Damast” bij het nieuwe museum “Texture”.)
Nu ja, Petra komt van Kuurne, befaamd om zijn ezelfeesten.

Over de keuze van de nieuwe concessiehouder en exploitante meer in een volgend stuk. Want er is toch wat stront aan de knikker in dit dossier…

P.S.
Streefdatum voor heropening van het café is 1 februari volgend jaar.

Arrest nr. 232.068 van de Raad van State in de zaak A.216.525/XII-7918 (1)

Ge moet dat een keer lezen zeg!…
Het arrest dateert al van 20 augustus en is tot op heden zorgvuldig uit de openbaarheid gehouden.
Morgen meer daarover in deze elektronische krant.

De verwerende partij is het OCMW Kortrijk en de verzoekende partij de NV M.D.D. Pharma, een apotheek uit Kortrijk (Zwevegemsestraat) .
De Raad van State beveelt de schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de beslissing van het OCMW Kortrijk van 9 juli 2015 waarbij de overheidsopdracht “Levering van geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsproducten aan de woonzorgcentra van het OCMW Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Wervik, Avelgem” wordt gegund aan de BVBA Distephar.

Distephar is een apotheek uit Loppem.
De levering had een looptijd van vijf jaar en het bedrag werd geraamd op 2.630.000 euro, zonder BTW.

(Wordt vervolgd dus.)

Breaking news: St. Medard moet nu echt zijn vast terras afbreken

Het is nu zeker.
Tegen 21 juli moet het helemaal weg, inclusief palen en funderingen.
We hebben het over het befaamde vaste terras van de horecazaak St. Medard, een grote houten constructie boven het vijvertje in de Begijnhofstraat, vlakbij O.L.Vrouwkerk. Dat terras was na veel vijven en zessen tijdelijk vergund voor de terrasseizoenen van de periode 2012-2014. Het schepencollege heeft nu gemerkt dat het terras nog steeds in gebruik is en daarmee dus in staat van overtreding is.

De bestaande situatie is opnieuw voorgelegd aan het Agentschap Onroerend Goed en dat bracht als bindend advies uit dat het terras geheel en al moet verdwijnen. In elk geval vond het Agentschap geen argumenten om een gunstig advies uit te brengen voor het voortbestaan van het terras.
De exploitant van de horecazaak mag nog wel terrasjes met los meubilair en houten vloer aanleggen in de beuken van het muurtje langs het vijvertje. En dat muurtje mag dienen als zitplaats voor de consumenten.

De intercommunale WIV wordt een NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem

Eindelijk.
De Vlaamse regering heeft zopas de statuten, het business plan en de oprichtingsakte van de nieuwe NV goedgekeurd.
We komen daar nog wel op terug.

De hoop is dat er daar nu bestuurders komen die iets afweten van luchtvaart en economie. En ook voeling hebben met het recreatieve aspect van het terrein. (Daar krijgen ‘amateuristische’  piloten opleiding waarbij tegenstanders van het vliegveld later mee vliegen.)

 

 

 

 

Stad gaat op zoek naar nieuw concept voor brasserie “De Komedie”

Brasserie “De Komedie” aan het Schouwburgplein (pal palend aan onze schouwburg) is stadseigendom. De exploitatie ervan is ooit middels een concessieovereenkomst van 6 januari 1994 in handen gegeven van de BVBA Soval uit Kortrijk.

Nu blijkt dat de vennootschap op 18 maart van dit jaar door de rechtbank in Gent is failliet verklaard.
De laatste balansrekening, te vinden op de webstek van de Nationale Bank, slaat op een boekjaar tussen 01-10-2010 en 30-09-2011.
Eigen vermogen toen: 79.687 euro. Schulden: 90.984 euro.

Ter info:

Er loopt nu nog altijd een rechtsprocedure tegen de BVBA wegens contractuele wanprestatie(s).
En een eerdere rechtsprocedure van april 2011 kon in april 2013 beëindigd door middel van een dadingsovereenkomst die zeer gunstig uitviel voor de zaakvoerder van Soval. (De concessie-overeenkomst is toen helemaal niet ontbonden en de uiteindelijke schadevergoeding voor Stad bedroeg slechts 7.000 euro, terwijl die contractueel kon oplopen tot 34.000 euro).

De nu aangestelde curator mr. Pieter Dewaele liet inmiddels aan het stadsbestuur weten dat er een (bekende) horeca-zakenman uit de streek uitermate geïnteresseerd is om de concessie over te nemen en liefst om te zetten in een handelshuur.
Het stadsbestuur ziet dat niet zitten. Omzetting in handelshuur zonder mededinging te laten spelen kan niet. En daarbij: de administratie beraadt zich over een nieuwe start van de zaak vertrekkend van een geheel nieuw concept.