Category Archives: borat

Lieven Lybeer heeft evenveel politiek bewustzijn als een stetsonia coryne (3)

Dat is dus evenveel als de zuilcactus met die naam. Kan heel hoog worden en draagt enorm lange stekels.
Wat heeft hij nu weer uitgekraamd? In “Het Nieuwsblad” van 13 mei jongstleden?

“Mocht ik het meemaken dat een gewoon gemeenteraadslid belangrijke informatie in de pers bracht zonder dat ik daar van op de hoogte was, dan zou ik die toch even bij mij roepen.”

Herlees dit nu nog een keer. Wrijf uw ogen uit.
Een burgemeester van een centrumstad die zegt dat zijn raadsleden niets mogen vertellen over wat hijzelf nog niet weet. Dit soort verkozenen des volks roept hij op het matje !
Nou, dan valt er toch wel veel te vertellen. Raadslid Marc Lemaitre kan nog jaren bezig blijven op zijn weblog.

In welke context deed onze alles waarnemende burgemeester deze uitlating?
In de gemeenteraad van 11 mei kwam het negatief advies ter sprake dat de Staatsveiligheid uitbracht ten aanzien van de erkenning van de moslimgemeenschap Attakwa. Minister Stefaan De Clercq was toen al vertrokken uit de raadszaal (bewust?) om nog een tamelijk lang babbeltje te slaan met onze plaatselijke correspondenten van “Het Nieuwsblad” en “Het Laatste Nieuws”.
In die raadszitting moest de waarnemende burgemeester erkennen dat hij door de Minister van Justitie nog niet op de hoogte was gebracht van de inhoud van het negatieve advies. Terwijl de minister aan de betrokken burgemeester beloofd had dit te doen.

Lieven Lybeer kon via de pers vernemen dat volgens de Staatsveiligheid in de moskee “extremistische standpunten” worden verkondigd.
Op 4 mei heeft hij nog een brief geschreven naar zijn minister, de voorgaande burgemeester, nu gewoon raadslid, stadsgenoot, partijgenoot. Met de vraag om opheldering. Op 11 mei nog geen antwoord. Dit allles zegt veel over de interne verhoudingen binnen onze lokale CD&V. Gilde en Middenstand. Het blijft een standenpartij.

P.S.
Wat ook danig tegen de borst stoot is dat Borat niet wil zeggen hoeveel VTM (het productiehuis Skyline) opstrijkt aan subsidies van Stad en Provincie voor de verfilming van de nieuwe serie “De Rodenburgs”. Ook niet over het belastinggeld dat is besteed aan “Mijn restaurant”.

Lieven Lybeer heeft evenveel politiek bewustzijn als een cactus (2)

Als alles goed meezit start in april het productiehuis Skyline Entertainment in Kortrijk en omstreken met de opnames voor een nieuwe TV-serie getiteld “De Kronenborgs”. (In “Het Nieuwsblad” gespeld als “De Crooneborghs”.) Voor meer info over dit familiedrama zie nog de weblog van raadslid Marc Lemaitre : “kortrijklinksbekeken”.

Het schepencollege van 11 februari heeft principieel beslist om – naast logistieke steun – een bijdrage van 100.000 tot 200.000 euro te leveren uit de stadskas. (Dat is van ons.) Het definitieve bedrag zal worden bepaald naar gelang de return die Kortrijk krijgt. Bijvoorbeeld de lokaties die in beeld komen, de evenementen, de naamvermelding, de persaandacht, informatie over beurzen en grote projecten, enz.
In een vergadering van 13 december (met de burgemeester, de scenarist, het productiehuis, Westtoer, de regiocoördinator Leiestreek, het diensthoofd Communicatie Tom Delmotte en Eliza Bruneel van de dienst Toerisme) drong Stefaan De Clerck er hevig op aan dat Kortrijk naar voor zou komen als stad van innovatie, creatie en design.
Volgens de initiatiefnemers ontbreekt er begin dit jaar nog ongeveer 2 miljoen aan financiële steun.

Het is niet zeer duidelijk of Westtoer/Toerisme ook een bijdrage zal leveren, maar die provinciale instanties geven in elk geval nu al logistieke steun.

Tot daar een noodzakelijke inleiding.

Wat vernemen we nu uit “Het Nieuwsblad” van 21 maart ?
Dat stad Kortrijk definitief de toezegging kreeg dat er extra financiële steun vanuit de provincie komt voor de nieuwe VTM-fictiereeks. Onder “stad” dienen we ongetwijfeld te verstaan: waarnemend burgemeester en provincieraadslid Lieven Lybeer en schepen Jean de Bethune die ook voorzitter is van de provincieraad.

MaaRRR.
Lieven Lybeer bevestigt noch ontkent in voornoemde krant bepaalde geciteerde bedragen. “Ik noem geen bedragen,” zegt hij.
Weet de burgemeester wel wat hij zegt?
Hiermee schendt hij alle regels van openbaarheid van bestuur. Hiermee geeft hij te kennen dat hij de notulen van het Schepencollege en de Bestendige Deputatie niet wil vrijgeven ofwel wil censureren. Hiermee zet hij de gemeenteraad en de provincieraad buiten spel terwijl het juist deze raden zijn die begrotingen en rekeningen moeten goedkeuren.
Hiermee poneert hij ongegeneerd dat de burger niet mag weten wat men met zijn belastingeld aanvangt.
Borat kent waarlijk de draagwijdte niet van zijn uitspraken.

Lybeer zegt in de krant nog dat Stad in ruil voor steun aan VTM een eisenlijstje heeft. “Er moet vooral duidelijkheid komen over hoe vaak de stad in de reeks wel op tv zal komen.” Met andere woorden: politici moeten kunnen interveniëren in kunst.
Ik meen te weten dat VTM niet is ingegaan op bepaalde inhoudelijke eisen van Stad in de lopende serie “Mijn Restaurant”.

P.S.
De benchmarking (city marketing) is totaal losgeslagen. Steden bieden tegen mekaar op om toch maar een TV-serie op hun grondgebied te krijgen. Voor ‘Katarakt’ betaalde de provincie Limburg en de stad Hasselt één miljoen euro. Een gelijkaardig bedrag ging naar ‘De smaak van De Keyser’. Koksijde betaalde voor de telenovelle ‘David’ 200.000 euro.
Naar het schijnt riep Oostende de gemeenten op om niet meer mee te doen aan dergelijk onderling opbod. Kan Lieven Lybeer niet een keer aandringen bij de “Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten” (VVSG) om een of andere richtlijn uit te vaardigen? Dan zou hij blijk geven van een vorm van politiek bewustzijn.

Lieven Lybeer heeft evenveel politiek bewustzijn als een cactus (1)

Nadere uitleg volgt nog wel een keer.
Borat is niet enkel waarnemend burgemeester over een centrumstad als Kortrijk maar ook provincieraadslid in West-Vlaanderen.
Weet niemand, maar dit blijkt nu weer overduidelijk.
L.L. wil niet dat de burger (belastingbetaler) te weten komt wat hij in onze naam verzint aan uitgaven van Stad of Provincie. 100.000? 200.000? 500.000 euro? Opdat er zich alhier een TV-docudrama-reality-serie zou opgenomen worden.
Borat wil ook nog zijn zeg hebben over de inhoud.
Superdeboer.
We proberen hem (censor) aan de lijn te krijgen.
(…)

De blunders van Borat (1)

Borat is de algemeen aanvaarde, nu door iedereen goedgekeurde koosnaam van onze geliefde nieuwe Kortrijkse waarnemend burgemeester Lieven Lybeer. Van ACW, de Gilde. Eertijds een jonge turk bij de CVP.
IN HART EN NIEREN EEN KAJOTTER.
Op zijn persoonlijke website vindt hij van zichzelf dat hij nog altijd eerste schepen is, met diens bevoegdheden en plus of minus 30 mandaten. Het is niet te geloven. (Hoe hij dat aankan?)
En al eeuwen lang zijn de rubrieken “wonen”, welzijn en gebiedswerking”, “jumelages” aldaar nog in de maak. Even geduld alstublieft.

Borat doet nu ook aan city marketing. Maar dat er vandaag in de Kortrijkse binnenstad kerstmuziek weerklonk (“Stille nacht”!) daar kan hij niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Je kunt niet op alles letten.

We starten hier vandaag met een serie over de blunders (een aparte rubriek) die de eerste schepen-burgemeester in de loop der tijden nog zal maken, niettegenstaande zijn kabinetschef nu dezelfde is als die van burgemeester Stefaan De Clerck. Met de medewerking van onze lezers. Graag uw gestaafde gegevens inzenden op ons emailadres: frans.lavaert@skynet.be. We driedubbelchecken. Garanderen een anonymus, maar dulden dit niet ter redactie. Onze voormalige kajotter kennende is dit geraadzaam. Vermeld niet of u gesyndiceerd bent.

Liggen de werkzaamheden aan De oude Dekenij stil?
Omwille van een gebrek aan vergunningen? Of vanwege de vrieskou?
In “Het Laatste Nieuws” van vandaag zegt Borat dat het VTM-programma “Mijn restaurant” ook naar Kortrijk komt.
In “Het Nieuwsblad” van vandaag wil hij dit bericht noch bevestigen, noch ontkennen. Hij heeft nog geen telefoon (telefoontje!) gekregen van VTM. Dat hij dan toch eens zelf belt! Allez zeg! Heel de benedenverdieping van de dekenij ligt in duigen. Op de parkeerplaats achter de dekenij (het ‘boerenhol’) staat of ligt een bord waarbij alleen mensen met een vergunning van de Vlaamse Media Maatschappij mogen parkeren.

En daarbij, zo nog Borat in HN : “het dossier is niet door hem voorbereid”.
Iedereen kan dit nu sinds jaren geloven. Wij hier – en alle Kortrijkzanen met ons – achten het voor mogelijk dat een burgemeester een dossier dat op het schepencollege van 23 december 2008 voorlag nu wel eventjes kan opvolgen.

Mogen wij niet al te veel blunder-inzendingen verwachten !
Ten bate van onze Stad.