Category Archives: ambtenaren

De cumulaties van Kortrijkse politiekers

Vandaag 11  augustus verschenen in het Staatsblad (eerste editie) de aangiften van de cumulaties in 2016 van politici en bepaalde andere Belgische notabelen.  900 bladzijden lang.
Doe geen moeite om op te zoeken hoe het gestaan is met onze Kortrijkse politiekers.
Wij doen het helemaal voor u, beste (trouwe) lezer van kortrijkwatcher.
Bedankt voor het kijken, straks.  Morgen of overmorgen.

Het personeelsfeest van gisteren kostte minder dan gedacht ?

Gisteren, maandag 19 juni,  was er van 12u30 tot 16 uur een personeelspicknick voor het stadspersoneel op het domein van het speelplein de Warande.
Gelukkig schitterend weer.
Zo’ n teamdag is een verplichte activiteit.
Namen  genoteerd.
Is de absentie- lijst gekend bij het schepencollege?
Wie niet deelneemt moet een halve dag vakantie nemen of kredietverlof.  Wie wel deelneemt krijgt maximum 3u 48 vrijstelling.  Ja.  Geen vier uur.

Nog in maart was het schepencollege bereid om voor die ‘dag van de medewerker’ een budget van 17.000 euro uit te trekken.
Welke activiteiten er zijn geschrapt weten we niet.  Of was het eten minder gastronomisch dan aanvankelijk  gedacht?
In elk geval is de totale raming  van de kosten – rekening houdend met  600 aanwezigen – nog geeneens 9.000 euro.
Het drankenaanbod (géén zwaar bier!) was de duurste post: geraamd op 8.369 euro.
Er was zéér gezonde voeding  voorzien.  Vier “versnaperingen”  aangeboden, telkens met een totaal van 150 stuks.
Men kon kiezen tussen een gebakje van rabarbertaart, een dessertje op basis van zuivel, verse milkshakes of mueslirepen.  Totale kost: 1.219 euro.

Om het gezellig te  maken was er ook de nodige randanimatie.  Kubb spelen bijvoorbeeld.  Of men kon een begeleid bezoek brengen aan Preetjes molen.
(Op basis van 90 bezoekers lag  er hiervoor een budget van 90 euro klaar.)

P.S.
Als de afrekening hoger oploopt dan geraamd, houden we u nog op de hoogte.

Nogmaals over de schijnbare evolutie van de personeelsleden en -uitgaven

Bij de recente bespreking van de stadsrekening 2016 kregen de raadsleden deze maand vanwege de nieuwbakken schepen van personeel Vandendriessche (“zeg maar Arne”)  een tabel met de evolutie van  het personeelsbestand van stad,  dan wel enkel uitgedrukt in aantal voltijds equivalenten (VTE) en –  niet in ‘koppen’.  Moet kunnen.  Zo weten we niet in hoeverre de voorgenomen  afslankingen (1 op 3 niet vervangen) zijn gebeurd.

Een overzicht:
–  2014:  794,12 VTE
–  2015:  721,38
–  2016:  704,92
– 2017:  699,42
Die tabel dateert evenwel van augustus vorig jaar en zal dus enige bijstelling vereisen.  Zeker inzake de prognoses voor de toekomst want er komt binnenkort een overleg met de vakbond(en).  (Waarover? Over die overlegstonden vernemen we nooit iets.)
Opvallend is wel dat er zich in de categorie medewerkers-contractuelen van niveau A  grote stijgingen voordoen:  35,78 in 2015, 48,35 in 2016 en zelfs meer dan 50 in 2018.  En dit soort medewerkers van dat  niveau zijn net de heel dure vogels inzake bezoldigingen..

De inkrimping van  het aantal VTE heeft iets schijnbaars.  Vermeend. Iets onwerkelijk.
Het stadsbestuur heeft zich de laatste jaren namelijk ontdaan van allerlei taken die vroeger ‘in eigen beheer’ werden verricht.
Outsourcing!  Zonder enig kerntakendebat .  De tripartite valt namelijk uiteen van zodra  men dit aandurft.

Kinderopvang, poetsdienst van stadsgebouwen, ongeveer alle vormen van groenonderhoud.  Allemaal uitbesteed.  En dat kost ook geld.  Zogezegd zijn dat dan geen personeelskosten of bezoldigingen.
–  Het brandweerpersoneel telt nu ook cijfermatig niet meer mee want  is opgegaan in de hulpverleningszone Fluvia.
– Voorts neem het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK ) steeds meer taken over van de ‘normale’ stadsdiensten.  Bijvoorbeeld het beheer van allerlei gebouwen.

Met de afslanking van het personeel (die er dus in werkelijkheid niet echt is!) wou men besparingen doorvoeren.  “Meer doen met minder” is de mantra van de tripartite.

Door de uitbesteding van werken (taken) allerhande is  die dalende evolutie van de personeelskosten  totaal fictief.
Puur ter informatie geven we niettemin toch even een tabelletje mee van die schijnbare evolutie van de kosten.
–   2012 (laatste jaar van de vorige coalitie):  45,36 miljoen euro.
–  2013 (eerste jaar van de tripartite):  47,70 mio (een stijging!)
–  2014:  46,88 mio
–  2015:  44,05 mio (de brandweer is weg!)
–  2016:  44,80 mio

Het zou een verademing zijn als de gloednieuwe, jonge en verse  (nog onbeschreven, onschuldige) schepen van personeel de frisse moed zou hebben om uit te pakken met de juiste ‘facts en figures’. Een staaltje van nieuwe transparante politieke cultuur.
*  Hoeveel mensen werken er nu eigenlijk voor Stad?  In ‘koppen’ en in VTE?  In uren?  (Binnen en buiten de ‘normale’ diensten.)
*  En wat kost dat dan allemaal  in werkelijkheid?

ARNE.
MAAK  KOMAF  MET DE ALTERNATIEVE FEITEN !
U KUNT DAT, NU NOG.
En als dit u niet lukt, verlaat dan met gerust gemoed de politiek.

 

Vandaag laatste dag om te solliciteren als teamcoach voor Kortrijkse Schouwburg en Muziekcentrum

Al sinds februari van vorig jaar is er geen leidinggevende coach meer in het cultureel centrum Schouwburg en het Muziekcentrum Track.  Stel u voor ! (Hoe  het er hier in Kortrijk op cultureel-logistiek vlak aan toegaat.)

Lieselotte Deforce is het toen afgetrapt richting cultuurstad Gent (is nu office manager bij t-theater).
Omstreeks mei vorig jaar is er voor de opvolging wel een sollicitatieproef geweest waarbij zich 28 kandidaten hadden aangemeld.  Daarvan zijn er 22 toegelaten.  Uiteindelijk doorstonden er  slechts 5 de voorlaatste fase van de proef en bij het ultieme interview bleef er niemand meer over….

Men heeft intussen begin dit jaar de toelatingsvoorwaarden “verruimd”. Versoepeld.
Een masterdiploma met ervaring in de culturele sector is een pluspunt, maar niet echt meer nodig.   Nu volstaat een 4 jaar leidinggevende ervaring in de culturele sector mits men tevens slaagt in een niet nader bepaalde maar wel typisch Kortrijkse capaciteitstests.

Begin maart waren er een tiental kandidaten in de running en is de inschrijvingsperiode om een of andere reden toch nog verlengd tot en met dinsdag 21 maart.  Het begin van de astronomische lente.
Kandidaten, opgelet !
Zich inschrijven met een e-mail kan niet !!
Ga nu maar onmiddellijk naar de website van stad Kortrijk, rubriek vacatures  en vul daar in bijlage het bijpassende formulier in.
Haast u !

Stadsarchief niet toegankelijk voor ambtenaren?

Niet te geloven hé?
Het nogal rebelse, onafhankelijke raadslid (voorheen N-VA maar nu wel VB’er) Steve Vanneste wou via een schriftelijke vraag van november vorig jaar te weten komen wie er  in de jaren 2004 – 2016 zoal naar de internationale vastgoedbeurs MIPIM in Cannes is getrokken.
En waarom.  En of er resultaten zijn geboekt?  En wat dat kostte?  En met wie er zoal is gesproken?
Er kwam een uiterst beknopt antwoord in het “Bulletin van Vragen en Antwoorden” van de maand februari van dit jaar.

Voor de periode van VOOR het  jaar 2013 vonden Stad en/of de medewerkers van het Stadsontwikkelingsbedrijf enkel  bevestiging dat de bevoegde schepen en toenmalige burgemeester in 2012 aanwezig waren in Cannes.
En nu komt het.
“Bijkomende details hieromtrent ontbreken omdat de stukken ondertussen naar het stadsarchief werden overgebracht.”

P.S.
Mipim 2017 sluit straks op 18 maart.
Of er dit jaar een Kortrijkse delegatie aanwezig is weten we niet.
Daar wordt nooit  ruchtbaarheid aan gegeven en de reguliere pers houdt het niet in de gaten.  (Het uitstapje kost ook onnoemelijk veel geld,  alleen al om er te zijn. )
In het verleden bestond onze delegatie vaak of altoos uit de burgemeester, een schepen (Maddens) plus  vertegenwoordigers van het SOK en Leiedal.
Een viertal.
De delegatie kreeg ook wel eens een plaatsje gereserveerd op de Gentse boot van Termont (en lobbyist Blijweert)  en een gezellig etentje in de poepchique club ‘Le Baoli’.

Het team Bouwen, Milieu en Wonen krijgt volgende maand vier GOA’s

Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen zijn nu nog behandeld door twee “Gemeentelijke Stedenbouwkundige Ambtenaren” (de GSA’s).  Milieu-aanvragen door de milieuambtenaar.

Maar op 23 februari treedt de zgn. omgevingsvergunning in werking.  Eindelijk.  Het decreet is na een lange lijdensweg goedgekeurd in 2014 en het uitvoeringsbesluit is een jaar geleden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  (In Nederland bestaat de omgevingsvergunning al sinds 2010.)

De omgevingsvergunning verenigt én vervangt de stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning en de verkavelingsvergunning. Volgend jaar ook nog de sociaal-economische vergunning voor bepaalde handelsvestigingen.
Alle aspecten die bij één project horen worden dus samengevoegd  in één vergunningsaanvraag, (liefst digitaal) ingediend bij één loket, waarna in de meeste gevallen een openbaar onderzoek komt en is er een mogelijke adviesronde  georganiseerd.
De dossiers zal men  digitaal behandelen.  (Aanvragen op papieren formulieren  zet men om van analoog naar digitaal.  Werk aan de winkel.)
De omgevingsvergunning geldt voor onbepaalde tijd maar kan wel vervallen.  (Er komen meer controles.)

Bij de inwerkingtreding van die nieuwe vergunning is de functie van “Gemeentelijke Omgevingsambtenaar” in het leven geroepen, de GOA.
De gemeenteraad is bevoegd om die aan te wijzen.
In Kortrijk worden de bestaande twee GSA’s omgezet in GOA’s.
En Stad vindt het noodzakelijk om met ingang van 1 februari twee bijkomende GOA’s aan te wijzen.
(Dat moet toch nog goedgekeurd in de gemeenteraad?)

Eliza Bruneel is nu ook weg

De een na de andere topambtenaar verliet dit jaar alleen al de stadsadministratie.  Grote bazen van de directies stadsontwikkeling, bedrijfsvoering, financiën, cultuur.
En nu is sinds vorige maandag Eliza Bruneel  vertrokken. Zij was adjunct van de directeur ‘communicatie en recht’  en in de praktijk coördinator  citymarketing  en toerisme.

Er nog even op wijzen dat we al sinds februari van dit jaar geen directeur meer hebben van de schouwburg en het muziekcentrum.  En dat kan nog een tijdje duren want er is nog altijd geen opvolger van Lieselotte Deforce gevonden.
Voor het examen waren er in mei 28 kandidaten ingeschreven en 22 toegelaten.
Aan de eerste fase van de selectieprocedure (het indienen van een ‘case’) hebben er 13 effectief deelgenomen.  Slecht 5 geslaagd.  Nog 4 deden me aan de verdere proeven.  Bij de laatste fase (het interview) is uiteindelijk niemand geslaagd.
Niemand.
Wat nu?

P.S.
In het stadhuis gonst het van geruchten dat het schepencollege in de clinch ligt met zowel de stadssecretaris als de ontvanger.

 

Nog over de verborgen personeelsuitgaven

In een vorige editie van deze electronische krant hadden we het over de schijnbare daling van de personeelskosten in 2015. Schijnbaar omdat de stad steeds meer taken uitbesteedt en die kosten dan voor het gemak niet aanziet als personeelsuitgaven.  (En de kost voor de brandweer is nu omgevormd tot een dotatie aan Fluvia.)

Hierna wat voorbeelden van kosten van outsourcing voor dit en volgende jaren.

Groenonderhoud
– Voor het manueel beheersen van onkruid, het opruimen van bladeren, het verwijderen van zwerfvuil zal men weer beroep doen op een externe ploeg genaamd “Kruid en Blad”.
Voor het zomer- en winterseizoen raamt men de kostprijs voor 1695 uren op 187.661 euro, incl. BTW.   Komt op de begroting van 2017 te staan.
– Er moet ook van alles gemaaid worden.
Dit zal gebeuren door een ploeg genaamd “Minawerkers”. Geraamde kostprijs voor 992 uren: 109.829 euro.  Begroting 2017.

Schoonmaak stadsgebouwen
– Perceel 1 (kleuterschool Blauwe Poort en gemeentelijke basisschool Kooigem) en perceel 2 (sanitair Sint-Rochus).
De firma Cleaning Professionals vraagt hiervoor 44.162 euro voor de periode van 16 februari tot 30 juni 2016.
– En wat kostte intussen het onderhoud van de stadschouwburg en de kleuterschool in de periode van 1 januari tot 12 februari van dit jaar?  12.749 euro (factuur firma ISS).
– En wat kostte het onderhoud van de basisschool en de kleuterschool tussen 1 januari en 30 juni?  40.281 euro (facturen Cleaning Professionals).
– Het onderhoud van het sanitair aan Sint-Rochus zal voortaan gebeuren door de firma Cleaning Professionals voor een maandelijks bedrag van 315 euro.

Over de schijnbare daling van de personeelskosten

Bij het begin van de nieuwe bestuursperiode was één van de meest prioritaire beleidsdoelstellingen het significant doen krimpen van de personeelskost door afslanking (het niet-vervangen) van  het aantal personeelsleden.
In de gehele legislatuur zouden er namelijk 104 “medewerkers” verdwijnen uit een bestand van 970 koppen.  Slechts 1 op 3 (altijd gewaardeerde) vertrekkers zou men gaan vervangen.  Aldus verwachtte men dat alreeds in het jaar 2013 het bestand met 17 koppen zou verminderen en in 2014 nog een keer met 10. In 2015 dan met 16. Enzovoort. Of dit tempo is aangehouden weet niemand want de bevoegde schepen van personeelszaken  is bijzonder karig met informatie hierover.

Wat we wel weten is dat het voorgenomen “sober personeelsbeleid”  totaal geen weerspiegeling vindt in de evolutie van de personeelsuitgaven.
We vergeten het nooit.  
Volgens de burgemeester zou er door de afslanking van het personeel  al in 2013 (het eerste jaar van de tripartite) voor  1,2 miljoen euro  worden bespaard.  Dat stond allemaal uitvoerig en in vette letters te lezen in onze plaatselijke  “embedded press”.  
Toen de cijfers van de jaarrekeningen 2012-2013 bekend geraakten  kwamen die in het geheel niet aan bod in onze gazetten. We kregen namelijk een stijging van de personeelsuitgaven  te zien van 5 procent : van 45,36 miljoen naar 47,70 miljoen euro.

De volgende jaarrekeningen vertoonden wel een daling van de personeelskost:
– 2014: 46,88 miljoen  euro  (- 1,9 %)
– 2015: 44,05 miljoen euro.  (-  6,4%)

Hoe heeft de toenmalige schepen van Financiën  Catherine Waelkens (dus niet de bevoegde schepen van Personeel) dat uitgelegd?
Uiterst technisch en al helemaal niet  door te verwijzen naar  de inkrimping van het personeelsbestand.
De daling van de personeelskost was volgens haar te wijten aan het feit dat de responsabiliseringsbijdrage bij de PSZPPO ten bedrage van bijna 2 miljoen van 2014 naar 2015 is verschoven.  Geen raadslid dat daar ook maar iets van begreep.

Laat ons nu maar eens vlug wijzen op de ware, de echte  redenen van de ZOGENAAMDE, de schijnbare  daling van de personeelsuitgaven.
Er zijn er twee.

1.
Bepaalde posten inzake bezoldigingen zijn gewoon spoorloos verdwenen uit het personeelsbudget.
–  Meer speciaal voor de rekening 2015 dient er op gewezen dat de personeelskosten voor de brandweer nu zijn omgetoverd tot een dotatie aan de hulpverleningszone Fluvia.  Het gaat om een bedrag van 3,44 miljoen euro.  In de boeken: gen personeelsuitgave meer…
Met andere woorden: de personeelskosten zijn in 2015 helemaal niet gedaald met 6 procent.  Er is gewoon een status quo !
–  Een andere verdwenen personeelskost is die van de kinderopvang. Die dienstverlening is nu in handen van het OCMW.  In 2013 bijvoorbeeld was hiervoor in de stadsbegroting nog een bezoldigingskrediet voorzien van 126.000 euro !

2.
Het stadsbestuur doet steeds meer aan “outsourcing”.
Bepaalde werken of diensten gaat men  steeds meer uitbesteden.  De bijhorende kosten zijn dus niet meer aangerekend als  zijnde personeelskosten….
Het stadsbestuur heeft het hierbij over een “ombuigingspolitiek”. (Wat een stadhuiswoord!)
Voorbeelden van aldus “verborgen personeelskosten”.
–  De poetsdienst is voor jaren  in handen van een privé-bedrijf.  Jaarlijkse kostprijs 12.500 euro.
–  Zéér veel  vormen van groenonderhoud zijn uitbesteed aan de sociale economie (De Waak en Constructief).  Jaarlijkse kostprijs minstens een half miljoen.  Er is ook nog eens een commercieel bedrijf ingeschakeld voor het maaien van grasbermen en baangrachten. 60.000 euro.
–  In de toekomst zullen de uitgaven voor het personeel van de zwembaden ook niet meer aangezien worden als personeelskosten.

Besluit.
Zeggen dat de personeelsuitgaven onder dit bestuur dalen  is pure volksverlakkerij.
En onze  perse (van de dode bomen) doet daar dus altoos aan mee.

Een vacante betrekking die evenwel niet openbaar wordt gemaakt

Dat staat allemaal niet in onze plaatselijke gazetten, laat staan dat er commentaar wordt bij gegeven.
Alreeds dit jaar verlaten de grote bazen van de Directie Stadsontwikkeling (Frederiek Chanterie) en van de Directie Bedrijfsvoering (Domien Desein) de stadsadministratie. Twee van de drie grote directies.
Straks gaat ook de kabinetschef van de burgemeester (Miek Vos) weg. En in de culturele sector verlieten ons alreeds de directrice van de Schouwburg (Lieselotte Deforce) en de directrice van het Vlasmuseum (Lies Buyse) .

Voor de vervanging van de directeur Bedrijfsvoering zal Stad de vacature niet openbaar maken.
Men gaat voor 6 maanden (verlenging mogelijk) op zoek naar een interim manager die zich meer speciaal met HRM (human resources management) zal onledig houden. Drie dagen per week, voor maximum (sic) 85.000 euro (excl. BTW).
De opdracht zal dus gegund door middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Vier eminente HRM-experten worden hierbij gecontacteerd. En het zijn toevallig allemaal vrouwen: Ann Moreels, Karla De Smet, Joke Renenboog, Nancy De Vogelaere (samen met Elke Wamback van dezelfde firma).

P.S.
Wanneer doet een bedrijf beroep op een interim manager, inzake HR dan bijv. ? Als alles goed gaat?