All posts by Frans

Skaten in de stad (2): sk8 ‘ers, ophouden met ruzie maken !

Pieter Posseniers, een zéér gedreven en kundig BMX’er en de ware initiator en gangmaker van heel het skategebeuren in de stad zegt terecht dat Kortrijk met de bouw van de “skatebowl” (dat is een put) aan de Groeningebrug (kostprijs alleszins méér dan 11 miljoen BEF) op gebied van SK8 bezig is met “de mafste stad van het land” te worden.
Het spijt ons dan ook zeer dat we hier even onze serie theorielessen over het sk8gebeuren moeten onderbreken.

Het moet nu eindelijk gedaan zijn met ruziemaken binnen de (mannelijke) skatewereld.
Het is begonnen met een bericht op het forum www.zumiez.be/w-agora.
Een zekere Concrete Rudolph is daar plotseling “het skateparkske” van Kooigem dan gaan afbreken. Hij vindt het “suck voor duusd“. Er is geen plaats voor aanloop, geen plaat court, en anderzijds zijn de platen van gerecycleerde youghourtpotten en “sketchy a fond”.
Daarop zijn honderden reacties gekomen, ook vanwege Posseniers die dit alles natuurlijk niet over zijn hoofd kan laten gaan. (Bij een streetwedstrijd in Nederland heeft hij al een keer met zijn crossfiets een hersenschudding opgelopen, plus gebroken neus en kaak.)

Als ere-voorzitter van de ter ziele gegane vzw “De Trottinettards” (zie stuk van gisteren) doet het me echt leed te zien hoe de verhouding tussen skaters-bikers-bladers geheel dreigt scheef te lopen. Om nog te zwijgen van de voorstander of tegenstanders van skatelite/skateblend. Of funboxen. Beton of hout. Indoor/outdoor. Grinds en gabs. Meiskes of geen meiskes in de buurt.
Sommigen vinden dat alle skaters marihuana roken. Anderen dat skaters alsmaar andere transities rijden dan de bikers (en omgekeerd, zegt ene Laurent), en dat bikers een jumpbox (voor aka’ace) willen inplaats van een bank to bank. Diezelfde Laurent beweert op het internet-skate-forum zelfs dat skaters lang hebben behoord tot het “krapuul van de straat”.
En Concrete Rudolph stelt zelfs dat bladen niet meer bestaat.
Mij hoor je dat niet zeggen !

We moeten waarlijk voorkomen dat het nog dit jaar in de nieuwe skatepool aan de Groeningebrug tot handgemeen komt.
Leken uit de niet-skatewereld beseffen totaal niet hoe erg de situatie is.
Om dat even te illustreren geef ik hier letterlijk weer wat ene connoisseur MIKEY zoal durft te schrijven op het forum van de skatetempel Zumiez uit Wevelgem. Net als ikzelf is Mikey gezagsgetrouw.
Vandaar een verwittiging: Schepen Lybeer, verantwoordelijk voor het skatebeleid, zal nog verschieten van zijn potentiële kiescliëntele.

Yo godverdomme“, is de aanspreking van Mikey.
En dan.
(Tussen haakjes en niet- cursief geef ik wat uitleg.)

“What the hell is da ier were alemale… 99,9 procent van al die mann die iere were zgzegd ne lul tusn indr bene et geeft ier were comentaar tot en met…maar waar zij gundr allemaal tydns ons vergaderingn?????????? “ (In Kortrijk zijn er rondom de skatepolitiek allerhande werkgroepen in het Jongerenatelier, de Jeugdraad, Skate-jobstudenten,de Warande, en er is nu ook een meer commerciële Skate-cvba.)

AAAH JUST WAARSHIJNLIJK BEZIG MET ZAGN OVER DAT SKATAPARK van ier of daar, of na thuis kykn…kweet et niet maar kzie toch niemand op die vergadering van gjeel de zumiez klieke”. (Mikey verdedigt de skatevoorzieningen van de stad tegen de aanhangers van het eerder op winst gerichte skatepark Zummiez.)
“ok er zijn fouten en foutjes an de warande en an kooigem ok da klopt, we kunn belange nie zo proper werkengelijk de zumiez mann, en ik kant wetn want ké twope geweerkt met und… ma da komt omda we mindr midelen ein é…’t blijft het stad en godverdomme zeg mij ne ké wekn stad al zukn goe modules gemaakt?” (Mikey werkt blijkbaar voor de stad?)

Nu volgt er een ruzie over de gebruikte platen. Mikey vindt dat er geen andere alternatieven waren.
“tgeen da we nu ein van platnis tbeste wada we konn vindn… en trouwns die platen ein we gevonden via bam margera zijnen hof, en skeit of geen skate lijk da je wil ip die platn in zijnen tuin …mmme geen pop…what the hell geen pop, franky al ne ké zien skaten in warande…meer pop of gjeel vrijdagavndpintjesdrinknzumiezskategebeurnbtwope.” (Iedere skatespot heeft een beetje zijn eigen cliëntele. Sommigen komen voor de fuif achteraf, zeker de reef-meisjes.)

Nu wordt het Jongerenatelier verdedigd. Een gemeentelijke vzw.
“en ton. nofg al die toesteln zijn gemaakt int jongerenatelier, 99,9 procent van t volk iere weet nie eens oe dat da jongerenatelier werkt en zijn da gastjes die no zoveel chance ein gelijk wunder, vanwie dat in under oofd nie al zo gemakkkelijk es, vanwie dat nie gaat vo an mama 8.50euro te vragn vo ip undr planke te stane…die gastjes makn twope met ne begeleidr en pieter die modules en ik vind da gewoon al een gjeel prestatie ip ziijn eign.. en fuck stopt ier ne ké all met pierre zijnen nekke te ztn…” (Het Jongerenatelier doet aan zgn. sociale economie. En Pierre of Pieter is niemand minder dan Possenier. “Gjeel” staat voor “geheel”.)

(Wordt zeker vervolgd. De brief van Mikey is nog niet gedaan.)

Skaten in de stad: een inleidende les (1)

Sinds begin september zijn de werken gestart aan de stedelijke skatebowl tussen de Dambrug en de Groeningebrug. Het Albertpark laat ons zeggen. (Zou daar niet ergens een nieuw zwembad komen?)
De Amerikaanse firma Team Pain (7 personeelsleden zijn de Oceaan overgevlogen) hoopt met die “pool” in een tiental of minder weken klaar te zijn.

Net als ambtenaar Pieter Possenier (van het Jongerenatelier), de inspirator van het project, tellen we de dagen af. Immers, alles wat met skateboards, skeelers, inline-skates, BMX – en de cultuur daarrond – heeft te maken kent voor ons al van kleinsaf geen geheimen meer.

Jongerencultuur !
Wat een afstanden hebben wij indertijd rond de Plechtige Communieperiode al niet afgelegd met onze skateboard, de trottinette! Skeeleren tot in Tiegem. Kapot waren we, maar niet gekwetst. En moeder kwam ons niet afhalen, met haar landrover.
Alle street-elementen waren goed voor onze “tricks”. Niet de stoepen maar wel de meisjes waren gewaardeerde obstakels voor grab’s en grinds. (In tegenstelling tot nu was trottinetten toen eerder een meisjesbedoening, maar gemengd mocht ook. Eigenlijk mocht het niet. Maar hetero-skaten vonden meisjes wel aantrekkelijk aangezien dat een bezigheid was waarbij pijpkrullen intact bleven en je je toch niet erg bezeerde, zeker niet als je de “safety stale japan” achterwege liet.)
Samengevat: we waren loopzuivere rakkers.

De “alleyoop” had veel effect. Achterwaarts wegrijden, en liefst met een big smile. Meiske stak dan tong uit. Echte macho’s maakten combo’s. Bijvoorbeeld een “mizou to soul”. Of nog more trickie-er: de “sweetstance to topside soul”, of de “backside royale to alleyoop soul”. Bij zo’n grab – of was het een grind? -waren er die eerder het meisje vasthielden dan de trottinette.
Wee u als de “zwaantjes” dat hadden gezien. Een halve draai 180 hielp niet. Laat staan een spin.
We werden rechtstreeks en met harde hand naar huis begeleid. Onze vette pet (muts) vloog dan door de huiskamer. Trottinette aan diggelen.

Genoeg daarover.
Hier gaat het nu over de skatepool. De bowl.

Voor onze omgedoopte crossfiets maakten we eigenhandig miniramps, kuilen (ne put) in gerooide aardappelvelden bijvoorbeeld. Of we doken (crossed rocket air!) in de nog niet gedempte kelderruïne van een in WOII gebombardeerd huis. Soms was de afwatering van die bowl nog niet in orde. Sliblagen waren aan de orde van de dag.
Nu ja.
Lekker lines maken met de BMX, speedlines, daar draaide het om. De rondingen (transitions) van onze kuilen ofte skatebowls waren niet altijd computerberekend, tot grote vreugde van de velomaker uit de buurt. Onze transitions waren te steil, nu is de trend toch slomer.
De velomaker had niets liever dan dat we wel 30 keer achter elkaar hetzelfde kunstje vertoonden. Van de “coping” (was ook toen al nooit goed gemaakt) naar beneden vallen, in no time een beetje vaart maken en gewoon vallen tegen de andere wand. Dat wordt nu eerder aanzien als een carve, oftewel haarspeldbocht. Dan zo vlug mogelijk, alleszins binnen de 45 seconden aan de andere kant van de rand beaat staan glimlachen naar vader (jurylid) die even kwam kijken naar wat we deden met die herschilderde fiets die Sint-Niklaas ons had gegeven.

Nog altijd niet gehad over onze vroegere rolschaatsen. Die inline-skates, ook met vier wielen, maar niet achter elkaar.
Ik was er niet echt voor. Ouders hadden geen geld. Kassei niet geschikt. Dat laagje teer er bovenop ook niet. Al dat gedoe met sleutels als je die kreeg van een kleine domme rijkaard uit de straat.

De geschiedenis van het skateboarden is zo oud als de straat, of het wiel.
Altijd al voorwerp geweest van controverse. Vervloekt door velen, aanbeden door een select gezelschap van waaghalzen en kleine deugnieten.
Een volgende keer gaan we daar als gewezen waaghals dieper op in. Zien hoe dit gebeuren in Kortrijk is geëvolueerd.

Wat zal de stad doen met 242 miljoen BEF ? (3)

Zoals verwacht is hier op de gemeenteraad van maandag laatstleden (12 september) géén antwoord op gekomen.

Raadslid Jozef Vandenberghe (bestuurder bij Figga – de maatschappij die over onze aandelen waakt) en schepen van Financiën Alain Cnudde (die nu weet hoeveel aandelen de stad bezit) hebben gewezen op de complexiteit van het probleem: wat te doen met het overnamebod van Suez op de Electrabel-aandelen die de stad bezit?
Zullen we onze belangen bij Electrabel omruilen voor Suez-aandelen? Onze participatie verkopen en met die berg contanten iets anders doen (opnieuw beleggen in andere activiteiten of investeren in pure stadprojecten) ?
Moeilijk ! Moeilijk ! En door de raadsleden nog minder te begrijpen als beide heren niet in de micro praten.

De grote zelf verklaarde energiespecialist van de CD&V, raadslid en parlementariër Carl Decaluwé heeft alweer besloten om geen woord vuil te maken aan de kwestie.

De burgemeester wist het ook nog niet. Wel drong hij aan op een “collectieve” oplossing voor de betrokken steden en gemeenten. Alle neuzen in dezelfde richting? Zowel de Vlaamse als de Belgische gemeentelijke aandeelhouders? Leuven en Antwerpen ook? Zottegem? (De burgemeester aldaar en ook VVSG-ondervoorzitter wil niet verkopen!)

Tegelijk vond de burgemeester echt wel dat er hierover nog een debat nodig is in de Raad.

Eén Kortrijkse fractie heeft wel de moed gehad om een standpunt in te nemen.
SP.A-raadslid Marc Lemaitre wil onze Electrabel-aandelen cash verkopen. En met de opbrengst ervan Electrabel uitkopen in de gemengde electriciteits- en gasintercommunales. En voorts nog participeren in de transmissienetbeheerder Elia.

(Overigens is het de bedoeling dat het aandeelhouderschap van Electrabel in de distributienetbeheerders al in september volgend jaar tot 30 procent wordt herleid.
Voor aardgas in oktober 2007. Op de duur – in 2018 – moeten de gemengde distributieintercommunales trouwens zuivere intergemeentelijke verenigingen worden. CD&V-fractieleider Filip Santy heeft dit blijkbaar nog niet door.)

Raadslid Marc Lemaitre vertolkte hiermee bij mijn weten nog geen officieel partijstandpunt maar in elk geval wel de mening van hun energiespecialist Bart Martens. De SP.A wil dat de publieke sector de meerderheid verwerft bij transmissienetbeheerder Elia (hoogspanning) en eigenaar wordt van de distributienetten (midden- en laagspanning).
Dat is tenminste duidelijk.
SP.A-schepen Philippe De Coene zal binnen de coalitie met de CD&V in het Kortrijkse College dus dit standpunt moeten verdedigen. Tenzij Vande Lanotte een ander bevel geeft.

Intussen evolueert het Suez-dossier met de dag.
Electrabel en de Vlaamse gemeenten (wie is dat? GeFIN?) hebben zopas een akkoord bereikt over de vorming van één groot Vlaams elektriciteitsdistributiebedrijf, bestaande uit Gedis, Indexis, en het Electrabel-filiaal Netmanagement Vlaanderen.
In het door de burgemeester beloofde debat zal Jozef Vandenberghe, bijgestaan door raadslid Carl Decaluwé, dat allemaal een keer goed moeten uitleggen.
En dan de mythe van de gemeentelijke autonomie moeten laten spelen.

Wat zal de stad doen met 242 miljoen BEF? (2)

Dat we het niet weten !
Zoals hier al aangekondigd (stuk van 7/9) komt die vraag aan bod in de eerstkomende gemeenteraad van maandag 12 september.
Het College van Burgemeester en Schepenen kreeg zopas van Intermixt een bijkomend argument om het antwoord op de vraag te ontwijken. (Intermixt is de overkoepelende organisatie van de Belgische gemengde energie-intercommunales, zoals voor ons Gaselwest.)

Op 6 september heeft die koepel zich nog maar eens gebogen over de vraag wat gemeentelijke aandeelhouders van Electrabel zouden kunnen doen met het overnamebod van Suez.
Er is nog altijd geen standpunt ingenomen, dank zij een nieuwe foef.
Een advies geven aan de gemeenten is op vandaag onmogelijk, zo wordt gezegd. Want, luister goed: er is over dat bod nog geen prospectus beschikbaar. Ja zeg, dat weten we al lang. De goedkeuring van die prospectus is voorzien voor midden deze maand. (En maak ons niet wijs dat Intermixt die nog niet heeft gezien.)
Waarom vergadert Inermixt dan al enkele keren over dit agendapunt?

Het is duidelijk dat er druk overleg bezig is in de Parijse salons.
Intermixt heeft nog een paar problemen ontdekt om op de duur aan de wensen van Suez tegemoet te komen.
Zo kan in sommige gevallen het bestuur van de financieringsintercommunales die Electrabel aandelen van de gemeenten in handen hebben (bij ons: FIGGA) beslissen om in te gaan op het bod, terwijl elders een gemeenteraadsbeslissing vereist is.

En, ingaan op het bod kan misschien ook niet zo maar. Een aandeelhoudersovereenkomst bepaalt immers dat er bij verkoop van aandelen een voorkooprecht geldt voor de andere financieringsintercommunales én voor Tractebel. (Nu moet u weten dat Tractebel een 100 procent Suezdochter is.) Maar: deze verkoopprocedure geldt echter alleen voor een verkoop tegen een beurskoersnotering en daarom niet onmiddellijk bij een bod dat deels bestaat uit cash en deels uit aandelen.

Het wordt nog moeilijker.
Bij een openbaar bod op aandelen zijn de procedures van de Commissie voor het Bankwezen niet onmiddellijk verzoenbaar met de procedures die bij financieringsintercommunales en gemeenten moeten worden gevolgd.
Intermixt vergadert opnieuw op 14 september.

Het wordt waarlijk heel saai op de volgende gemeenteraad.
Zeer benieuwd naarde mening van onze bestuurders bij FIGGA: schepen Guy Leleu en raadslid Jozef Vandenberghe.

P.S.
De deelnemers-gemeenten van Figga hebben in 1996 352.794 Electrabelaandelen gekocht. Daarna nog een keer 4.530. Totaal aankoopbedrag: 60.889.102,40 euro. Eén derde daarvan werd gefinancierd door Gaselwest, de rest door FIGGA.
Maar in 1999 werden er 86.427 aandelen verkocht voor 29.320.405 euro. Gerealiseerde meerwaarde: 14.592.749 euro. Als gevolg van deze verkoop werd de lopende lening bij Fortis terugbetaald voor een bedrag van ca. 9,8 miljoen en bij Gaselwest voor een bedrag van 4,9 miljoen.
De participatie in Electrabel leverde Figga in 2004 een opbrengst op van ca. 4 miljoen uit dividenden.
Allemaal goed om te weten.

(Bron: website VVSG en laatste jaarverslag van FIGGA.)

De winnende stad: een vraag voor kommaneukers (2)

Woord vooraf.
Niet zeggen: “shopping is the dullest thing there is“.
Wel: “shopping must be fun“.

Hierna volgt wel een zéér saaie vraag, helaas zonder antwoord.

Waarom is er in het kader van het Bijstand-project een samenwerkingsovereenkomst van de Stad met een NIEUWE Naamloze Vennootschap , opgericht onder de naam “Sint Janspoort” (SJP) ? – Dit zou een soort “zustermaatschappij” zijn van Foruminvest.
(Zie vorig stuk alhier.)

Het stadsbestuur zegt dat de oprichting van SJP speciaal gebeurd is voor het Bijstandproject en door Foruminvest voor ieder zakelijk project gewenst is. (Ik kon voor om het even welk project van Foruminvest in binnen- en buitenland nog zo geen constructie vinden.)
“Op deze manier kan het risico afgesplitst worden en kunnen andere financiële partners aangetrokken worden. “ (Raadscommissie 1 van 6 september.)

Voor mij althans is dit een geval van hogere bedrijfskunde.
Foruminvest (welke Foruminvest, want er zijn er bijna duizend?) is zeker al van in 2003 in gesprek met de Stad. Die beurzen in Cannes ! Op die boot ! Onder die tenten van de discotheek ! Of met het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK). Of met Van Roey en Tsyon. Of met de Gentse architecten Paul Robbrechts en Hilde Daem. Of met Kortrijkse particulieren en handelaars.

De akte van de NV Sint Janspoort (SJP) is verleden op 21 april 2004 (B.S. 17 mei 2004). Daarin staat dat de NV allerhande onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord (met uitzondering van makelarij!) kan doen, zowel in België als in het buitenland.
Het kapitaal bedraagt 61.500 euro en er zijn juist geteld 61.500 aandelen. Het kapitaal is volgestort door enerzijds de Belgische “Foruminvest IMMO NV” uit Oudergem (met 61.499 aandelen) en anderzijds het Nederlandse “Foruminvest INTERNATIONAL BV” uit Naarden (met welgeteld één aandeel).

De bestuurders van SJP zijn grote kleppers in de onvoorstelbaar gehaaide internationale immobiliënwereld.
Voorzitter van de Raad van Bestuur van SJP is Michel Sava Riaskoff uit Laren. Die vertegenwoordigt Foruminvest naar Nederlands recht. Naar men zegt een goed tennisser. (Niet verwarren met de pianist.)
Vice-president is Walter Kuppens uit Barendrecht, en hij vertegenwoordigt de Belgische Foruminvest. Naar verluidt een goed biljarter.
Maar er is nog een afgevaardigd bestuurder. Patric Huon uit Bierges. Zeer bekend voor een project in Mons en hij heeft iets te maken met de “Conseils Management SA” uit dezelfde stad. Geen info hierover gevonden. Bestaat waarschijnlijk al van in 1993.

En nu komt er weer iets tevoorschijn uit de hogere bedrijfskunde of handelswetenschappen.
In de samenwerkingsovereenkomst van Stad, SOK en SJP duikt een CVA SERDISER uit Brussel op. Met als vertegenwoordiger ene Pierre Iserbyt uit Ukkel. Zat vroeger in de GIB-holding. De akte van deze CVA dateert van 2 december 2002 (B.S. 11.12.02). Kapitaal net even hoog als dat van SJP: 61.500 euro. 1000 aandelen waarvan 900 onderschreven door Pierre Iserbyt zelf, 99 door zijn echtgenote Michelle Didier en één door “Les Maîtres de Forme Contemporains” ook vertegenwoordigd door mevrouw Iserbyt. Geen info hierover gevonden. En heel lang gezocht.

Ik kom ziek.
SERDISER kan volgens zijn statuten ongeveer alles doen wat men maar mag doen “en matière financière ou économique et de développement d’entreprises”.
(Geen zin om al die doeleinden letterlijk te citeren en een samenvatting is onmogelijk.)

Nu nog iets over de Belgische Foreminvest IMMO NV uit Oudergem.
Waarmee Stad dus niets meer heeft te maken?
Die akte dateert van 8 april 2004 (B.S. 23.04.04). Even goed kijken: dat is net van vóór de oprichting van de NV Sint Janspoort.
Kapitaal: 500.000 euro en evenveel aandelen. Eén daarvan hoort toe aan Foruminvest International BV uit Naarden en de rest aan Foruminvest BV óók uit Naarden.
Bestuurders: de alombekende Riaskoff, plus alweer Walter Kupppens en Patric Huon.

Ik kom nu echt ziek.
Van die twee Foruminvesten BV uit Naarden geen statuten gevonden.

Dat wordt een waarlijk saaie gemeenteraad, volgende maandag, 12 september om 18u13.

(wordt vervolgd)

De winnende stad: enige simpele vragen (1)

Aanstaande maandag, 12 september (ca. 18u10) zal de gemeenteraad er althans op één punt (1.4) voor spek en bonen bij zitten.
Het College vraagt dan aan de raadsleden om een samenwerkingsovereenkomst goed te keuren in verband met het project “De winnende stad”. Dit is een nieuwe naam (uitgevonden door Foruminvest?) voor het grootse op handen zijnde multifunctionele complex op de Bijstandsite.
Ter herinnering.
In het projectgebied “Bijstand” wil men 34.000 m² bruto verhuurbare winkeloppervlakte creëren, 8.000 m² woongelegenheden, 4.500 m² publiek toegankelijke ruimte, 850 private ondergrondse parkeerplaatsen.

Partners in deze overeenkomst “Winnende Stad” zijn de Stad, het autonoom Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) – dat is de voormalige Woonregie – en de ook al nieuwe NV Sint Janspoort.

Tussendoor.
Als de reguliere pers het heeft over het toekomstig woon- en winkelcentrum op de Bijstandsite wordt daarbij altijd gewag gemaakt van “Foruminvest” als projectontwikkelaar. Dat is een beetje een versimpeling, maar niet helemaal juist.
Foruminvest IMMO én Foruminvest International (er zijn dus eigenlijk twee “foruminvesten”: een NV uit Brussel en een B.V uit Naarden-Nederland) hebben samen met de NV Conseils Management en de CVB Serdiser de NV Sint Janspoort opgericht.
Daarover later een keer meer.

We hadden het over spek en bonen in de gemeenteraad.
De Raad zal maandag a.s. immers allerhande zaken goedkeuren die al lang hun beslag hebben gekregen.

Vandaag zijn we een beetje lui en gaan daar nu nog niet onmiddellijk over uitweiden.
We hebben een beetje lamlendig gegrasduind op de website van Charleroi en ook www.charleroi-2020.be.
Op de terreinen van het Palais des Expositions hebben de “Carolos” namelijk ook met Foruminvest een “faraonisch” project opgezet. Een investering van 250 miljoen euro voor vijf verdiepingen winkels, supermarkten, zalen, een hotel, een kinderdagverblijf, een seniorie (!), 5.550 (!) parkeerplaatsen, enz. 300.000 m².
De oppositie in de gemeenteraad van Charleroi is absoluut niet gekant tegen dit mega-project maar stelt wel vragen. (Dat is allemaal te vinden op de website www.charleroi.be .)

Op 24 maart van dit jaar zat bijvoorbeeld raadslid Olivier Chastel (MR) met niet minder dan 25 vragen voor burgemeester Jacques Van Gompel.
We pikken er een aantal uit, enkele dan die ook in de Kortrijkse gemeenteraad kunnen van pas komen. Maar er zijn er in ons geval nog véél meer denkbaar.

Nu Olivier Chastel dus:
1. Hoeveel vergaderingen (“réunions”) zijn er al geweest tussen de Stad en Foruminvest? Wanneer? Wie vertegenwoordigde daarbij de Stad?
2. Zelfde vraag over eventuele vergaderingen tussen het Schepencollege en Foruminvest.
3. Welke stedelijke diensten zijn hierbij betrokken? Welke ambtenaren? Zijn die ambtenaren daarbij ontlast van hun gewone taken en voor hoelang?
4. Welke mondelinge en schriftelijke voorstellen heeft Foruminvest al gedaan? Zijn die voorstellen onderworpen aan een evalutie? Ook door experten?
5. Hebben Stad en Foruminvest al precieze engagementen genomen? Ook met eventueel andere investeerders?
6. Heeft men contact genomen met andere steden waar Foruminvest projecten heeft opgezet? (Wat vertellen die dan?)
7. Er is een mobiliteitsstudie gepland. Is er hiervoor al een bureau ingeschakeld? Kan de Stad naar aanleiding van die studie nog plannen wijzigen?
8. Bestaat er al een maquette van het project?
9. In hoeverre zullen plaatselijke “entrepreneurs” bij de bouwprojecten worden betrokken?
10. Welke “faciliteiten” of “compensaties” zullen worden toegekend aan plaatselijke handelaars?

Burgemeester Van Gompel antwoordt hierop dat alles al is beantwoord in een zgn. “gemeenschappelijke sectie” van de gemeenteraad en dat “chaque débat devra attendre son heure en fonction des différentes étapes et échéances”. En in een perscommuniqué voegt hij er nog aan toe: “Il est inutile de précipitér les choses. La route est encore longue et de nombreuses formalités administratives doivent d’abord être reglées.”
Burgemeesters zijn overal gelijk…

In een perscommuniqué van 2 februari schaart Ecolo zich ook achter het project. Men vindt evenwel dat er meer woongelegenheden moeten komen, meer kinderkribben, meer ruimte voor cultuur. Er wordt ook gewaarschuwd voor speculanten.

(wordt vervolgd)

Wat zal de stad doen met 242 miljoen Belgische Frank ?

Eerst een wedervaren.
Gemeenten die lid waren van een gemengde energie-intercommunale (zoals Gaselwest) hebben in 1996 Electrabel-aandelen gekocht. Zo ook onze stad via de financieringsintercommunale FIGGA.
Aangezien de aankoop gebeurde voor rekening van de individuele gemeenten wordt verondersteld dat iedere gemeente wel weet hoeveel stuks men in portefeuille heeft.

Als Kortrijkzaan-medeaandeelhouder wou ik dat ook wel eens weten.
Alle mogelijke papieren doorgesnuffeld. Verslagen van Gaselwest, FIGGA, stadsbegrotingen en rekeningen, stadsverslagen, notulen van gemeenteraden. In allerhande kasten op zolder bijna tot in de Late Middeleeuwen teruggegaan. Ook heel internet uitgeplozen en ondervonden dat de website van Electrabel in panne lag en dat Intermixt en GeFIN niet eens een website hebben. Nu moet u weten dat Intermixt een overkoepelend orgaan is van de gemengde Belgische energie-intercommunales en GeFIN een adviesorgaan van de Vlaamse gemeenten met Electrabel-aandelen. Besturen die onze 9 of 10 (het is niet helemaal duidelijk) Kortrijkse raadsleden-mandatarissen uit Gaselwest zouden moeten adstrueren over het overnameaanbod van Suez op Electrabel.

Op de Kortrijkse website hebt u natuurlijk niets te zoeken.
Ten einde raad en met de moed der wanhoop heb ik dan maar op 26 augustus een elektronisch briefje geschreven naar de heer Alain Cnudde, schepen van Financiën.
Simpele vraag: kunt u mij even laten weten hoeveel Electrabel-aandelen de stad bezit?
Het antwoord kwam al twee dagen nadien: “Zoals u in de jaarrekening zult hebben opgemerkt is de stad geen rechtstreekse aandeelhouder bij Electrabel, indirect via intercommunales wel. Momenteel wordt daar druk onderzocht welke de mogelijke gevolgen zullen zijn van het overnameaanbod van Suez. Natuurlijk is dit heel belangrijke info waar ook wij graag zo snel mogelijk zicht zouden willen op krijgen.

Nu wat uitleg.
De groep Suez, die haar naam te danken heeft aan het bekende gelijknamige kanaal, is een groepering van talloze ondernemingen, waaronder Tractebel en de Generale Maatschappij van België. Kort geschetst: het is de 10de grootste elektriciteitsproducent ter wereld, de 6de gasproducent en een belangrijke internationale speler inzake omgang met afvalwater.
Suez was al meerderheidsaandeelhouder bij de elektriciteitsproducent Electrabel. Minderheidsaandeelhouders zijn o.a. personeelsleden, particulieren en gemeenten (4,65 procent).
Midden september wil Suez een bod doen op de deelbewijzen die de groep nog niet in handen heeft. Dus ook op de gemeentelijke participaties. Met 322 euro cash en 4 aandelen Suez, hetzij 410 euro per aandeel Electrabel.

Gemeenten hebben hun aandelen destijds gekocht voor 172,63 euro per stuk. Tegen een slotkoers van 416 euro zou dit vandaag (17u13) een winst opleveren van 244 euro per aandeel.

Volgende maandag, 12 september, zullen veel gemeenteraadsleden vernemen dat de energiereus Suez méér is dan een kanaal. In de Raad komt er namelijk een vraag aan bod van staatsecretaris Vincent Van Quickenborne. Hij wil weten hoeveel aandelen de stad in bezit heeft en wat men er eventueel mee gaat doen.
Zelf vermoedt het VLD-raadslid dat het zou gaan om 24.838 aandelen.
Indien dit juist is kan dat de stad tegen een koers van bijvoorbeeld 416 euro bij verkoop méér dan 10 miljoen euro incasseren. En we hebben die participatie aangekocht voor ca. 4,2 miljoen euro.
Dat zou een opbrengst betekenen van ca. 6 miljoen euro . Oftewel afgerond naar onder niet minder dan 242 miljoen BEF.

Wat nu ?
Zal de stad ingaan op het overnamebod van Suez?
En indien men overgaat tot de transactie is het nog maar de vraag wat het stadsbestuur met de opbrengst ervan wil gaan doen.
Politiek gezien is het standpunt dat het stadsbestuur gaat innemen van uitermate groot belang.
Het is misschien wel de gewichtigste beslissing ooit van deze aflopende bestuursperiode.
Om het even welke houding men zal aannemen zal die in elk geval op een zeer pertinente manier een bepaalde politieke intentie verraden. Voor heden en toekomst, over de verkiezingen van 2006 heen !
Zal men de aandelen aanhouden? De opbrengst opnieuw beleggen? Schuld afbouwen? De opbrengst gebruiken om Electrabel uit te kopen uit de distributie-intercommunales?
Of méér concreet: het Buda-verhaal financieren? het Sint-Denijsestraat-project versnellen?
Of met dit godsgeschenk publieke WC’s installeren? Belastingen verlagen? Schulden aflossen?

Het zou me dus niet verbazen dat het College op de vraag van raadslid Vincent Van Quickenborne (VLD) de bal terugkaatst en een beetje wil weten wat de VLD in een bestuurscoalitie bijvoorbeeld zelf van plan zou zijn te doen met die eventuele nogal onverwachte miljoenen opbrengst.

Geen sotternijen
Het is opvallend hoe allerhande politieke instanties zich tot op heden op de vlakte houden met hun oordeel over het al of niet verkopen van de aandelen Electrabel.
De hoofdkwartieren van politieke partijen heb ik nog geen richtlijnen zien geven aan hun gemeentelijke mandatarissen. Hier en daar is er wel een schepen of burgemeester die zijn opvatting kenbaar maakt, maar die doen dat blijkbaar in persoonlijke naam en geven tegenstrijdige adviezen. Een niet onbelangrijk SP.A-senator en Vlaams Parlementslid (Bart Martens) waarschuwt voor “sotternijen”: bij verkoop moeten gemeentebestuurders er zich voor hoeden om met de opbrengst nog net voor de gemeenteraadsverkiezingen allerhande zotte cadeaus aan de kiezers te geven of te beloven.
Van Intermixt en GeFIN horen we ook nog niets. Terwijl het toch om een dringende zaak gaat want Suez voorziet al midden oktober de afronding van het openbare overnamebod.
Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen is zich ook nog aan het beraden.

Is Steve er nog ?
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) Рdie zich anders nogal vlug over alles en nog wat uitlaat Рvindt het niet evident om een of andere aanbeveling te doen. VVSG zegt over onvoldoende informatie te beschikken over de bedrijfsmatige kant van de operatie ̩n over de precieze relatie Electrabel-lokale besturen. Tja. Als die vereniging het al niet weet.

Ik verwacht dat het Kortrijkse College in de Raad van volgende maandag zich min of meer zal confirmeren aan wat de VVSG dan wel heeft laten weten aan de gemeentebesturen. Na enig zoekwerk kan men dat allemaal lezen op www.vvsg.be. Een interessant document, goedgekeurd door het VVSG-directiecomité op 29 augustus laatstleden. (Lid daarvan is onze stadsecretaris Geert Hillaert, en in de Raad van Bestuur zetelt schepen Frans Destoop.)

Het College zal een aantal aspecten belichten van de transactie, en concluderen dat het geen gemakkelijke vraagstuk is.

Uiteindelijk worden dit soort van beslissingen ook in de Parijse salons genomen.
Kortrijk kan zich daar natuurlijk van distanciëren, maar dan zal de gemeenteraad wel goed moeten beseffen waarover het gaat: een politiek programma voor de volgende legislatuur goedkeuren.
Alhoewel ! VVSG vindt het nog altijd onduidelijk wie voor een eventuele verkoop de ultieme beslissing moet nemen: de gemeenteraad of de financieringsintercommunale. Voor onze stad is dat FIGGA (distributienetbeheerder Gaselwest), maar elders gaat het om Finea (Imea), Fingem (Intergem), Finilek (Iverlek), Finiwo (Imewo), Ibe (Sibelgas), en Ika (Iveka).

Zou Steve Stevaert zich nog mengen in het dossier??
En Johan Vande Lanotte ? Schepen Philippe De Coene zal zijn oren moeten spitsen.

P.S.
Ja, die opbrengst van 242 miljoen BEF moet wat genuanceerd worden. Om de Electrabelaandelen te kopen zijn indertijd ook leningen aangegaan die bij verkoop vervroegd dienen afgelost. Dit soort moeilijk kommentaar past evenwel eerder op onze in de maak zijnde serieuze website www.kortrijkwatcher.be.
Maar aanstaande maandag krijgen we hierover ook uitsluitsel van onze experts bij Figga en Gaselwest, zijnde schepen Guy Leleu en raadsleden Jef Vandenberghe en Carl Decaluwé.
Schepen Hilde Demedts kan zich na al die tijd ook niet permitteren om zich met WC’s onledig te houden?

www.kortrijkwatcher.be

Lezeressen en lezers,

We zijn zopas gestart met een echte Kortrijkse website.
HET IS GEWOON NIET TE GELOVEN.
U hoeft nog niet te gaan kijken op dat spel want er staat nog niets op.
Die domeinnaam kan men ons alvast niet meer afpakken.
Dat is al iets.

De weblog http://users.skynet.be/kortrijkwatcher die u nu rustig aan het lezen bent blijft bestaan en wordt gelinkt aan de https://www.kortrijkwatcher.be . Zie “stadsblog” aldaar.
Intussen is alle hulp tegenwoordig welkom.
De bedoeling is dat de site uitgroeit tot een echte alternatieve Kortrijkse “elektronische” krant.

OP DIE KORTRIJKWATCHER MOET ER IETS GEBEUREN DAT DE MOEITE WAARD IS.
Voor mensen die echt, waarlijk, en nu eindelijk een beetje willen weten wat er in de Kortrijkse politiek (samenleving) omgaat.
Dus ook voor journalisten.

Groeten,

Frans Lavaert
Begijnhof 10
Kortrijk
GSM 0498/54 74 75

De terrassenaffaire – een zaak van onbehoorlijk bestuur (2)

Vanochtend werd voor de kortgeding-rechter gepleit in het geschil tussen de exploitant van de horeca-zaak “Arte” (Grote Markt) en het Kortrijkse stadbestuur. In meerdere vorige stukken hadden we het al over die terrassenoorlog. Aanleiding van het laatste conflict vormde het weghalen door de politie van het terrasmeubilair van de restauranthouder omdat hij zijn terras had uitgebreid op momenten dat dit volgens het stadsbestuur niet mocht. Uitspraak wordt verwacht over een tiental dagen. Schepen Stefaan Bral was niet aanwezig op de rechtbank terwijl hij fundamenteel aan de basis ligt van dit geschil. Au fond zou hij persoonlijk de proceskosten moeten dragen. Alhoewel: ook het College treft schuld want is er niet in geslaagd om het eigengereid en onbesuisd optreden van de schepen van vrije tijd aan banden te leggen. De schepenen Frans Destoop en Jean de Bethune proberen nu de meubels (6O stoelen en 50 tafels) te redden. Bral zelf laat niks van zich horen. Zijn naam is haas. Dat reglement waarbij Bral in naam van zijn vzw Bruisende Stad een “bijdrage” opeist aan bepaalde neringdoeners die hun terrassen willen uitbreiden bij “evenementen” is volstrekt krakkemikkig in mekaar geknutseld. We gaan dat nu nog maar een keer uitleggen. Maar eerst nog even zeggen waar het Schepencollege een fout heeft gemaakt. Schijnbaar zonder enig kommentaar (notulen van het College bevatten jammer genoeg nooit een mondeling verslag) heeft men op 31 mei “kennis genomen” van de regeling die Bral had uitgedokterd om evenementen van Bruisende Stad mede te laten financieren door bepaalde horecazaken. Een eerste procedurefout bestond er al in dat men niet heeft opgemerkt dat dit reglement (met de gevraagde vergoedingen voor de uitbreiding van terrassen) al werd toegepast bij de Sinksenfeesten van half mei. Fundamenteler evenwel is dat het College niet heeft opgemerkt dat geldelijke “bijdragen” voor gebruik van het openbaar domein wel degelijk retributies zijn en als dusdanig moeten worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Het toppunt is dat in het beheerscontract zelf tussen de Stad en de vzw Kortrijk Bruisende Stad (KBS) de term retributies wordt gebruikt. En om het ingewikkeld te maken ook samen met het woord “vergoedingen”. Leg een keer art. 14 voor aan een of andere jurist. Daarin staat o.m. (het is veel te lang om wel te zijn): “De vereniging (KBS) heeft het recht vergoedingen vast te stellen voor het gebruik van het openbaar domein tijdens openluchtevenementen door de vereniging georganiseerd en om deze gelden te innen, na (na!) goedkeuring ( “kennisname” volstaat dus niet) door het College van Burgemeester en Schepenen. De vereniging stelt het bedrag van de retributies vast met betrekking tot de vergoedingen voor dienstverlening en voor het gebruik van de infrastructuur. Deze beslissingen kunnen echter slechts uitwerking krijgen na goedkeuring van de retributies door de gemeenteraad”. De gemeenteraad heeft het reglement-Bral nooit gezien. Het Schepencollege had ook moeten opmerken dat de Bralse “regeling” moest geïncorporeerd worden in het bestaande stedelijk belastingsreglement voor terrasuitbreiding. En misschien had een of ander jurist in het College kunnen vaststellen hoe rommelig de regeling wel was. Ten eerste worden slechts bepaalde zaken uit het stadcentrum gevraagd om bij evenementen van KBS een bijdrage te betalen. Schepen Bral organiseert evenwel ook evenementen in bijvoorbeeld Bissegem, en die neringdoeners worden daarbij niet geviseerd. Ten tweede. Er wordt een lijst opgesomd van evenementen, maar die is niet limitatief. Van sommige evenementen is overigens ook niet altijd duidelijk of die nu al of niet en enkel door Bruisende Stad worden georganiseerd. Ten derde. Bij betaling van een jaarlijks forfait tolereert de Stad stilzwijgend dat exploitanten ook op andere “momenten (bij mooi weer) ” hun terras uitbreiden. Dat is nu net wat “Arte” heeft gedaan. Maar wat is “een moment” ? En wat is mooi weer ? Kan het ‘s nachts ook mooi weer zijn? En zijn “momenten” altijd en alleen geassocieerd met “mooi weer”? Ten vierde. Er bestaat ook nog een zgn. afsprakennota tussen de vzw KBS en de Stad. Dat wordt continu vergeten. In art. 2.5 van die nota staat 1) opbrengsten voor innames van openbaar domein gedurende één dag of gedurende een beperkte periode van aktiviteiten zijn voor rekening van KBS 2) opbrengsten voor een langere periode zijn voor rekening van de Stad. Met andere woorden: het jaarlijks forfait dat exploitanten betalen voor hun terrassen gaat niet naar het budget van Bral. Maar hij gebaart van krommenhaas. Zijn naam is haas. De Bralse regelgeving is alleszins niet door een jurist opgemaakt. Een bepaalde zaak (Kantate) behoort zelfs tot twee verschillende categorieën van betalers met de bijhorende verschillen in het te betalen bedrag. Het jaarforfait moest door de kasteleins ten laatste op 10 juni worden vereffend. Maar nergens wordt bepaald wanneer dat jaar begint te lopen en wanneer het dan wel eindigt. Het College van Burgemeester en Schepenen zit nu met de door Bral gebakken peren. Het meest ellendige is dat de raadsman van de Stad er zich vanochtend in de Rechtbank van Eerste Aanleg heeft proberen uit te redden door te zeggen dat het College het reglement van Bruisende Stad nooit heeft goedgekeurd, maar er enkel heeft van kennis genomen. Ach! Zo kunnen we het ook. Wat een gotspe ! Het stadsbestuur zegt nu ook dat “Arte” voor zijn terras een bouwvergunning nodig heeft. Binnenkort regent het dus van aanvragen voor een bouwvergunning.

WUXI

“Zwervers zijn we, langs de rand van de aarde, maar dienen we elkaar al eerder te hebben ontmoet nu we elkaar hier treffen?”
Bai Ju: Pi Pang Xing, T’ang dynastie, A.D. 650-905.
(Geciteerd in ” Mister China” van Tim Clissold.)

Als er op de gemeenteraad van maandag 12 september een of andere schepen ontbreekt is er veel kans dat u hem kunt terugvinden op 32°00′ noorderbreedte en 120°36′ oosterlengte.
Nauwelijks bekomen van de jetlag. Want die coördinaten slaan op de stad WUXI, 128 km verwijderd van Shanghai.

Geen mens (geen gemeenteraadslid, geen Noord-Zuidraad, geen Kortrijks ontwikkelingshelper, geen nieuwsbrief van de stadsdienst voor ontwikkelingssamenwerking) die dit weet maar volgens het College hebben we al sinds maart 2004 met “little Shanghai” ook een stedenband.
Dat is natuurlijk niet juist, zoals het ook niet waar is dat we met Tasjkent (Uzbekistan) een stedenband hebben. Kortrijk heeft enkel een officiële, erkende stedenband met Cebu (Filippijnen). De gemeenteraad is er ook nog altijd niet officieel van op de hoogte wat we daar gaan doen (compost maken).

Maar goed. Wat gaan we in Wuxi doen?
Vorig jaar maart is er een zeer uitgebreide West-Vlaamse handelsmissie naar China getrokken en onze burgemeester heeft toen “after friendly consultation” (niet met onze gemeenteraad) een “letter of intent for friendly exchanges and cooperation between Kortrijk, the Kingdom of Belgium and Wuxi, the People’s Republic of China” ondertekend.
De firma Vandewiele heeft een vestiging in Wuxi.

Gelukkig staat er in die intentieverklaring eigenlijk niets.
“Both parties will further promote mutual friendly visits, organize mutual actvities especially the friendly exchanges and cooperation in the fields of economy and trade, culture and education”. (Dat eerste artikel wordt dan naar Chinese gewoonte nog viermaal herhaald.)

In mensentaal wil dit alles zeggen dat men wederzijds reisjes gaat organiseren.
Zo heeft de stad Wuxi de burgemeester van Kortrijk uitgenodigd om deel te nemen aan het “Sister City Mayors Forum” in zijn stad. Dat gaat door tussen 10 en 13 september.
De burgemeester zal zelf niet naar China trekken en het College heeft hem gemachtigd om intern te zoeken wie best geplaatst is om deel te nemen aan dat forum.

Wie wordt het?
Ik hoop dat de tickets al besteld zijn want er is al een tijdje geen plaats meer op de vluchten naar Shanghai.
De kosten worden gedragen door het stadbudget van “Imago”.
Een vlucht met Uzbekistan Airways (!!) kan 1.181 euro kosten. Een verblijf in de Sheraton: 127 USD. Maar er is al een vijfsterrenhotel te krijgen voor 60 dollar.

Sister Cities International is a nonprofit citizen diplomacy network that creates and strengthens partnerships between US and international communities. Citizen diplomacy can be described as the concerted attempt to increase global cooperation through unofficial contacts at the primary and individual level.
Het is een uitvinding die al dateert van 1956 en er gekomen is door toedoen van president Dwight D. Eisenhower. Momenteel zijn er 2.500 steden bij aangesloten uit 125 landen.
Op de website http://www.citymayors.com is Kortrijk niet te vinden. Wuxi overigens ook niet.
En op www.wuxi.gov.cn of www.newwuxi.com zie ik niets over Kortrijk, ook geen “letter of intent”.

We doen voort.

P.S.
In het kader van onze ontwikkelingshulp nog twee dienstmededelingen.
* De ambassadeur van Uzbekistan komt op bezoek.
* Het werkjaar van de Noord-Zuidraad is gestart. Begonnen wordt met een etentje op 16 september.
* De cursus buikdansen start op 28 septemberin het JOC. Tien sessies. Maar er is een gratis proefles op 21 september. Geen minijurken a.u.b.