Dat Groeningepark zal minstens vier of vijf keer meer kosten dan ooit aangekondigd

(Alweer zien we ons genoodzaakt om onze serie over het vliegveld Kortrijk-Wevelgem even te onderbreken voor een spoedbericht aan de Kortrijkse burger. Dat zal waarschijnlijk nog gebeuren vanwege de strapatsen van ons stadsbestuur.)

Geen Kortrijkzaan die het nog weet, en de lokale persjongens hebben het ook vergeten of zullen erover zwijgen als vermoord als zij het zich alsnog wel zouden herinneren.
(Zo kennen we die gasten wel, sinds al die jaren dat ze zich volstrekt schaamteloos, ondeontologisch trouw hebben gelieerd aan het beleid van de tripartite met het “Team Burgemeester”.)

Ergens in augustus 2020 liet schepen van groen Bert Herrewyn (van Vooruit met de Sp.a) via sociale media onder meer weten dat de parking aan de Groeningelaan (daar in de buurt van het verzorgingstehuis Carolus en het standbeeld van de maagd van Vlaanderen) zou verdwijnen en plaats maken voor groen in de vorm van een park. Het Groeningepark. Het project werd nog aangekondigd met een bewonersbrief van 24 augustus in dat jaar en officieel op een soort feest met veel tromgeroffel publiek gemaakt op 1 september 2020.
Onze Bert wist ook al af van de prijs: 450.000 euro, exl. BTW. Afgerond. Het nauwkeurige, vooropgestelde bedrag bedroeg toen 438.657,37 euro. (Dat bedrag stond tot nog tot in februari dit jaar op de officiële website van Stad, terwijl de ramingen al helemaal waren verhoogd !)

U wenst nu zeker wel te weten wat de kostprijs ondertussen is geworden?
De gunning van de werken is nu eindelijk gebeurd. We zeggen alvast onmiddellijk over hoeveel het nu gaat: 1.689.176,79 euro, inclusief BTW. (De stedelijke website zegt nu, beetje vertroostend: 1,1 miljoen, zonder BTW.)
Beste lezer, hou a.u.b. nog niet op met lezen. Het beste moet nog komen.
Er is namelijk nog een kost waarvan we het bedrag nog niet goed of exact juist weten, alleszins niet officieel.
In ‘Het Laatste Nieuws’ van 2 augustus 2020 liet schepen van mobiliteit (parkeren) Axel Weydts (ook van de Vooruit) zich namelijk nog ontvallen dat de studieopdracht om dat park te verwezenlijken 66.516,73 euro zou kosten. Dat is ook al twee jaar geleden en zal ongetwijfeld intussen zijn opgelopen. Als we ons daar evenwel op dit moment niks van aantrekken komen we dus aan een totale kostprijs voor het project Groeningepark van zoiets als 1.756.000 euro, afgerond.
Lezer, u herinnert zich toch nog dat getal, luidend: 450.00 euro?
Ter info: de studieopdracht werd gegund aan het bureau Cnockaert uit Wervik. En die vond het nodig om er nog een landschapsarchitect bij te roepen, ene Katinka ‘t Kindt.
(Op onze redactie ‘kortrijkwatcher’ vroeg men zich toen af of er dan bij stad zelf geen medewerkers waren, kundig genoeg om een mooi park – van een voorschoot groot – te ontwerpen en ook nog aan te leggen.
O ja. Bijna vergeten.
Er waren drie offertes voor die werken, uit Gullegem, Deerlijk en Kuurne. Het studiebureau Cnockaert stelde op 7 september voor om de werken te gunnen aan “Maatschap Growebo-THT Ambachtlaan11, 8560 Gullegem. (De andere kandidaten waren ietwat duurder.)
Er is dus een onvoorstelbare inschattingsfout gebeurd.
De offerte ligt namelijk nog veel hoger dan werd geraamd. Ja, dat hebben we nog niet verteld. Sinds augustus 2020 zijn er nog diverse nieuwe ramingen gebeurd. We herinneren ons een eerste aanpassing (van het meerjarenplan) tot 1.026.517 euro, en een tweede ter waarde van 1.256.517 euro. En nu blijkt er een laatste raming te zijn geweest van 1.339.668,36 euro, met BTW. Dat wisten we echt niet.

Hoe hoger ligt de offerte?
Er is dus een meerprijs van 309.657,87 euro, dat is 23,1% hoger dan de raming. Dat betekent toch dat de gunning opnieuw voor de gemeenteraad moet komen ?
En heel de ‘santenboetiek’ is eigenlijk nog erger. Die meerprijs betekent een overschrijding van niet minder dan 421.311,03 euro van het beschikbare budget. Wat gaan we daar nu mee doen?
Inschattingsfout? Mijn kl…zeg !
De bevoegde schepenen wijten het tekort ten overstaan van de aanbesteding hoofdzakelijk aan “de blijvende conjunctuurstijging”. Ja zeg ! Maak er en heel kluchtje van. Dat zou dan een inflatie betekenen van 31% in twee jaar tijd, als we die overschrijding afzetten tegenover het gegunde bedrag.
De heren Herrewyn en Weydts zouden beter een toontje lager zingen op de komende gemeenteraad.
Over dat ongelooflijk staaltje van MALGOVERNO.

P.S.
Ja,ja, er is een subsidie te verwachten van 250.000 euro. En dit omdat men het project aan het Vlaamse Gewest heeft voorgesteld als een ontharding van het parkeerterrein. “Vlaanderen breekt ui!”.
Over de luchthaven Kortrijk-Wevelgem (2): terminologie

Kortrijkwatcher is dus van plan om een serietje artikeltjes te publiceren over de luchthaven, en dit naar aanleiding van de heibel rond het verschijnen van het rapport getiteld: “Opmaak van een MKBA en strategische visie voor de Vlaamse regionale luchthavens”. MKBA staat voor ‘Maatschappelijke Kosten Baten Analyse”, en het is op basis van deze studie dat onze komende stukjes zijn gebaseerd.
Om de lectuur ervan te vergemakkelijken en verstaanbaar te maken geven we hierna een lijst van specifieke luchtvaarttermen die van pas kunnen komen. Dit lexicon kan naarmate onze serie vordert wel een keer uitgebreid worden.
Daar gaan we.

VLIEGVELD / LUCHTHAVEN
Een vliegveld (airfield) is natuurlijk een terrein waar vliegtuigen kunnen landen en opstijgen.
Maar een luchthaven (airport) is wel degelijk een terrein met allerhande speciale accommodaties zoals een verkeerstoren, een luchthavengebouw, een vliegtuig-afhandelaar, kerosine-bevoorrading, grenspolitie, douanefaciliteiten, brandweer, enz. Het terrein op grondgebied Wevelgem (en stukje Bissegem) verdient dus de term “airport”, terwijl bijv. dat van Moorsele een “airfield” is.
INTERNATIONAAL VLIEGVELD / REGIONAAL VLIEGVELD
De luchthaven van Kortrijk-Wevelgem is beide tegelijk, en dat is wat veel mensen niet begrijpen.
Het komt hier op neer. De term “regionaal vliegveld” is een administratief begrip: het terrein valt onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest en is door overheden gesubsidieerd. Zo zijn in Vlaanderen de luchthavens van Oostende-Brugge en Antwerpen-Deurne ook “regionaal”. Ja, én internationaal.
Waarom? Omdat vliegtuigen vanop die terreinen mogen vertrekken naar het buitenland en ook vanuit andere landen mogen terugkeren. Er is op die luchthavens immers grenspolitie en douane beschikbaar.
EBKT
Tja. Dat is de plaatsnaam van onze luchthaven in de luchtvaartterminologie, als de ICAO-code.
E staat voor Europe, B voor Belgium en KT is…Kortrijk. Nu verstaat u ook de afkortingen EBOS en EBAW.
Moorsele is dan EBMO.
ICAO
“International Civil Aviation Organisation”. Een organisatie van de Verenigde Naties die zich onledig houdt met allerhande principes en reglementen voor de internationale luchtvaart. Teveel om op te sommen. Het hoofdkwartier is in Montreal.
Tegenhanger voor Europa is EASA: “European Aviation Safety Agency”. Een agentschap van het Europees Parlement.
KJK
Dat is – jawel – ook een naam voor EBKT, maar nu als handelsbenaming bedoeld, volgens de IATA-code.
Volgens die code is EBOS dan genaamd OST en EBAW wordt ANR.
IATA
“International Air Transport Association”. Een handelsorganisatie.
GENERAL AVIATION
Wordt soms nogal geringschattend “kleine luchtvaart” genoemd. Het is burgerluchtvaart met uitsluiting van lijn- en chartervluchten. De ICAO-definitie luidt: “all civil aviation operations other than scheduled air services and nonscheduled air transport operations for remuneration or hire”.
Op EBKT wordt dus méér gedaan dan “algemene luchtvaart” of puur recreatief vliegen. (Dat laatste is wat tegenstanders van onze luchthaven zich nog altijd inbeelden en zelfs aldus verkeerdelijk publiek durven afficheren: dat het terrein EBKT enkel dienstig is voor de pleziertjes van “dikke nekken”, rijke luizen. Dat is waarlijk misleidende desinformatie)
LUCHTVERKEERSLEIDING (ATC)
“Air traffic control” is de instantie die ervoor zorgt dat alle luchtverkeer veilig navigeert, bijv. zorgt voor separatie. Twee voorname deelgebieden van het gecontroleerd luchtruim zijn de “tower control” die instaat voor de control zone (CTR) onmiddellijk rondom de luchthaven en de “approach control” die verantwoordelijk is voor naderingsverkeergebied (TMA).
EBKT ligt (in tegenstelling tot ABOS en EBAW) niet in een gecontrolleerd gebied en heeft slechts een “beperkte luchtverkeersleiding”.
CTR
“Controlled Traffic Region”. Moet u zich voorstellen als een zuilvormig luchtruim met beperkte straal en hoogte rondom een luchtvaartterrein, een landingsbaan. Je mag daar niet binnenvliegen zonder toelating van de verkeersleiding. En bij het verlaten ervan wordt er van de piloot ook verwacht dat hij dat meldt.
TMA
“TerMinal control Area”. Moet u zich voorstellen als een balkvormige ruimte boven een CTR. Ook hier is toestemming vereist.
RMZ/TMZ
Dat heeft EBKT dan weer wel als “zone”.
Wie wil gebruik maken van ons vliegveld heeft een radio nodig aan boord en moet zorgen voor een 2 way radio communicatie. Het is een “Radio Mandatory Zone”. Er zijn verplichte en aanbevolen ‘reporting points’. Het is tegelijk een TMZ, een “Transponder Mandatory Zone”. (Een transponder is een instrument dat zorgt voor een radarbeantwoordingsysteem met informatie over de identiteit en eventueel de hoogte van het luchtvaartuig.) Vandaar dat we voor EBKT gewagen van een ‘beperkte’ verkeersleiding. De verkeerstoren geeft toelichtingen en adviezen aan de luchtvaartuigen. Bijvoorbeeld over de landingsbaan in gebruik, de windrichting en de sterkte ervan, de luchtdruk (dienstig voor de hoogtemeter). Dat er een ballon is in de buurt.
Dat wordt wel eens AFIS genoemd: “Aerodrome Flight Information”.
CLEARANCE
“Klaring”. Dat wil zeggen: een machtiging (toelating) aan de gezagvoerder om een vlucht aan te vangen of te vervolgen onder bepaalde gestelde voorwaarden. Het is als het ware een gebod. Het personeel op de verkeerstoren van EBKT geeft niet het statuut om een ‘clearance’ te geven, maar het is duidelijk dat een piloot bijvoorbeeld niet zo gek zal zijn om te gaan landen op de piste die niet is aangegeven als zijnde in gebruik.
RUNWAY (RW)
Landingsbaan, piste. In Wevelgem is er één piste van 1900 meter lang en 45 meter breed.
Men kan landen in twee richtingen. De RW 06 is oostelijk gericht (061,89°) en de RW 24 is westelijk gericht (241,89°). (Nu ook mogelijk met GPS.) Aangezien alhier de wind hoofdzakelijk westelijk is en een vliegtuig best tegen wind landt zul je hier meestal landingen zien gebeuren boven Bissegem. En opstijgende vliegtuigen doen dat ook tegen de wind in , dus meestal zie je die boven Wevelgem.
De RW van EBKT is lang genoeg voor het ontvangen van middelgrote vliegtuigen (zoals de Boeing 737) maar de piste is niet hard genoeg om dat veelvuldig per jaar of per dag toe te laten.
REMOTE (Virtual) TOWER
Een verkeersbegeleiding, niet vanop een toren bij de luchthaven zelf, maar op afstand.
Bestaat in België nog niet, maar voor de luchthavens van Luik en Charleroi zijn er plannen voor een ‘remote tower” in Namen. De bewegingen op en rond die twee luchthavens worden dan vanuit Namen in de gaten gehouden via camera’s en grondradarsystemen. De fysieke torens in Luik en Charleroi worden dan gesupprimeerd.
SAF
“Sustainable Aviation Fuels”. Meer milieuvriendelijk: bio-brandstof, synthetische brandstof (waterstof). Zelfs e-fuel, elektrisch aangedreven vliegtuigen. Te verwachten vanaf 2025 voor lestoestellen?
SKEYES
Tot in 2018 gekend als Belgocontrol. Een autonoom overheidsbedrijf belast met luchtverkeersleiding, opleiding, infrastructuur, enz. Staat ook in voor de veiligheid van de burgerluchtvaart in het luchtruim boven België en deel van Luxemburg tot een hoogte van 7.500 meter.
LEM en LOM
Mogelijke beheersstructuur van een regionale luchthaven. Al toegepast in EBOS en EBAW.
LEM is de private luchthaven-exploitatiemaatschappij die zorgt voor commerciële uitbating en LOM is de publiekrechtelijke ontwikkelingsmaatschappij, in casu de Vlaamse Overheid en die zorgt voor (financiert) de basisinfrastructuur.
VFR en IFR
In IFR vliegt men volgens “Instrument Flight Rules” en mag dat gebeuren zonder of met fel verminderde zichtbaarheid (in de volksmond noemt men dat “blind vliegen”). De piloot moet daarvoor een speciale licentie behalen. VFR volgt de “Visual Flight Rules”. In een VFR-vlucht mag men niet eens door een wolk vliegen.


We gaan weer camera’s kopen !

(Onze aangekondigde serie stukjes over de luchthaven Kortrijk-Wevelgem zullen we nu en dan wel moeten onderbreken voor de actualiteit…)

Kortrijk wil via een raamovereenkomst opnieuw camera’s kopen en laten installeren voor een periode van vier jaar. De uitgave werd geraamd op 1.722.464 euro, inclusief BTW. Maar stad was als ‘aankoopcentrale’ zo goed dat de overeenkomst ook is opengesteld voor andere besturen (bijv. het OCMW) waarbij een maximaal bestelbedrag is vastgesteld van 3.305.785 euro, of met BTW het ronde getal van 4 miljoen.
Voor de vorm (en omdat het moet) heeft men drie kandidaten aangeschreven: R.T.S uit Ieper, Proximus-Trafiroad (Brussel) en Telenet (Mechelen).
De van ouds vertrouwde firma R.T.S uit Ieper heeft het als enige inschrijver (met twee absoluut nodige onderaannemers) natuurlijk gehaald. Met een ietwat kleiner bedrag dan geraamd: 1.554.644 euro, inclusief BTW.
(Die onderaannemers zijn: Polis-Service BVBA uit Turnhout en Jacobs NV uit Deerlijk.)

Dat bedrag slaat puur op het deel Kortrijk en zal als volgt worden gespreid:
– 2022: 250k
– 2023 tot en met 2025: jaarlijks 370k
– 2026: 362k

Komt dit bedrag overeen met wat is voorzien in het meerjarenplan (MJP)?
Even kijken. (Pauze. Op naar de zolder…)
Dat wordt moeilijk om na te gaan want dat MJP slaat op de periode 2020-2025.
Voor die periode van zes jaren was er in totaal 2.512.190 ingeschreven.
En we vinden in het MJP (voor zover mogelijk) deze bedragen terug voor de jaren betreffende de nieuwe overeenkomst:
– 2022: 254k
– 2023 en 2024: telkens 250k
– 2025: 312k
– 2026: ?
Hier zien we dus weer eens hoe relatief een MJP eigenlijk is.
Maar het lijkt er wel op dat het meerjarenplan minder uitgaven heeft voorzien dan nu is gegund.
Tja, het leven wordt steeds duurder zeker?


P.S.
Wist u dat we VOOR dat MJP al 812.973 euro hebben uitgegeven aan camerabewaking?

Enige toelichting over de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem (1): inleiding

Op 5 juli 2022 is eindelijk het lang verwachte eindrapport “Maatschappelijke Kosten Baten Analyse” (MKBA) over de drie Vlaamse drie regionale luchthavens (Oostende-Brugge, Antwerpen, Kortrijk-Wevelgem) verschenen.
De studie omvat 132 bladzijden; de Annex met technische details inbegrepen.
Opdrachtgever was het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Auteurs zijn Jochen Maes van het wereldwijde studiebureau Ecorys (hoofdzetel Rotterdam), Wouter Dewulf (Universiteit Antwerpen), Birgit Fremault (Tractebel).
Voor de drie luchthavens zijn 16 scenario’s uitgewerkt om een inzicht te kunnen geven in de voor- en nadelen van toekomstmogelijkheden voor de sector, de overheid en de maatschappij als geheel. Er is ook een stakeholderstraject opgezet om de lokale communities bij het onderzoek te betrekken.

De studie heeft veel stof doen opwaaien, zeker bij de tegenstanders van alles wat met (regionale) vliegvelden heeft te maken. Er is daarbij een onvoorstelbare hoop onzin verkocht, met de nodige verkeerde voorstellingen van zaken.
In het Kortrijkse ging het handvol tegenstanders van het vliegveld in Wevelgem, verenigd rond ene Rudy Dewilde uit Bissegem, heftig tekeer. En natuurlijk kwam Groen zonder enige kennis van de materie (hebben de woordvoerders van die partij die MKBA wel gelezen?) algauw en voor de zoveelste keer – nog wel zogezegd op basis van de studie ! – tot de slotsom dat ons plaatselijk vliegveld maar moest verdwijnen.
Het tumult en het onbegrip rondom het al of niet voortbestaan van EBKT (bijv. in de sociale media en de gazetten) houdt maar niet op.
De redactie van Kortrijkwatcher vindt het zo stilaan nodig om heel droog én dor (als een schoolmeester gelijk) enige orde op zaken te stellen. Uit de aard der zaak (de onze) beperkt onze elektronische gazet zich hierbij tot wat onze streek aanbelangt, met name dus de problematiek van het vliegveld Kortrijk-Wevelgem. In het jargon EBKT genaamd.
Aangezien ten allen kante blijkt dat de gemiddelde burger weinig of geen kennis heeft van de luchtvaartsector en de daaraan verbonden terminologie starten we straks met een soort ‘lexicon’, de uitleg van een aantal fundamentele begrippen om een serieus gesprek te kunnen voeren over de materie.
Tegenstanders van ons vliegveld moeten de stukjes maar niet lezen…
Gevelde bomen vorig jaar: enkele bijzondere gevallen…(6)

Een toch wel speciaal geval is dat van die denneboom in de Erasmuslaan 16.
Die den stond op “enkele meters” van de woning. En wat bleek? Berokkende enige overlast omdat er naalden in de dakgoot vielen. Met dit motief werd in april 2021 een gunstige omgevingsvergunning toegekend om hem neer te halen. Is er ergens een groene jongen (m/v/x) die zin heeft om te gaan kijken of er ter compensatie een nieuwe den is aangeplant, wat verder van de dakgoot?

Ook in april of mei vorig jaar (het is niet duidelijk aangeven) gingen er 11 bomen in een “verwilderde” tuin in de Heulsestraat 175 tegen de vlakte. Diverse merken: twee berken, een wilde kers, een okkernoot, acacia’s, een kerselaar, enz. Wat viel er ons hier dan wel op? Twee zaken. Het ging om “bomen die niet zijn aangeplant maar uit zichzelf zijn gegroeid, of uit wortelopslag.” En het advies was slechts gedeeltelijk gunstig. De okkernoot moest behouden blijven en bij de heraanplant moesten er minstens twee hoogstammige bomen komen. Is de handhaver van de omgevingsvergunning dat al een keer gaan controleren? (Nodig hoor, want die vergunningen zeggen dat stad het niet naleven van een gevraagde compensatie beschouwt als een bouwmisdrijf. We kunnen het niet genoeg benadrukken.)

Over die vele Italiaanse populieren die in maart een beurt kregen willen we het ook eens hebben.
Het Laatste Nieuws van 10 april (terwijl het besluit dateert van 29 maart) had het over 166 bomen, maar onze officiële bron vermeldt er 40 in de Rietput (Bissegem) en nog 123 tussen de Volksberg en Dries, dichtbij het sportterrein van voetbalclub White Star (Bellegem). Die vele populieren waren allemaal rot en vertoonden stabiliteitsproblemen. Hoe heeft stad dit verlies gecompenseerd?

Een andere opvallende vergunning dateert van mei en slaat op niet minder dan 104 hoogstammige bomen in de Dumolinlaan 3. De vergunning stelt duidelijk dat het niet gaat om een bos. (Wat is een bos?) Er is sprake van 58 Canadese populieren, 16 sparen, 4 eiken, enz. Volgens de motivering, nodig om al die bomen te vellen, zijn er meerdere (niet nader beschreven) schadegevallen lopende, zijn de bomen “kaprijp” en afgestorven. Er dreigt gevaar.
Het advies is gedeeltelijk gunstig. De notelaars zijn gezond en moeten blijven. Een eigenaardige voorwaarde luidt dat bij de heraanplant fruitbomen noodzakelijk zijn, en – pas op hoor – minstens 18 stuks. Is er een stadsambtenaar al gaan tellen?

Qua betiteling is dit ongetwijfeld de meest bizarre: “R8 Kortrijk, vellen van één boom thv kmp 0,080”.
De aanvrager is ‘Wegen West-Vlaanderen’ (Brugge). De vergunning dateert van november. Er is geen kadastrale ligging aangegeven. Blijkbaar gaat het om een wilg langs de R8 aan een afrit Bissegem-Wevelgem. Op openbaar domein. De wilg beschadigt een geluidsscherm. Van een compensatie is geen sprake.

Overzicht van het aantal gevelde bomen in 2021 (5)

In een vorige editie hadden we het al – in detail dan nog – over het aantal toegestane omgevingsvergunningen voor het vellen van één of meerdere bomen in de maanden januari en februari.
Voor de volgende maanden gaan we er wat vlugger overheen. In onderstaand overzicht zijn een paar gevallen cursief-vetjes gedrukt, met het adres erbij. Over die bijzondere casussen zullen we in een volgende uitgave wat nader ingaan.
Een of andere groene jongen (m/v/x) zou toch eens ergens moeten gaan kijken of voldaan is aan de altijd terugkerende eis bij een vergunning om door heraanplanting over te gaan tot een compensatie voor de gesneuvelde bomen, en dan zeker wel dit onderzoeken als de aanvraag uitging van stad zelf.
Vergeet niet: stad zelf beschouwt het niet naleven van die voorwaarde als een bouwmisdrijf ! Dat is niet om te lachen hoor.

Het aantal gevelde bomen hieronder is soms aangevuld met een +teken omdat in de tabel van de omgevingsvergunningen nogal eens gewoon sprake is van “vellen van bomen” zonder aangifte van de soort en aantallen. En dat dan allemaal gaan opzoeken is waarlijk teveel werk voor onze, zelfs voltallige redactie.
Het weinig aantal toegestane vergunningen valt sterk op in de maand december: namelijk geen. En in de maand juli vermeldt men slecht 2 beuken, maar een aantal vergunningen van die maand staan al in de tabel van juni ingeschreven.
Constructief voorstel: de lijst van vergunningen zou kunnen link leggen naar de tekst van de vergunning. (Ook voor de andere vergunningen trouwens.).

Januari : 45 bomen

Februari : 50

Maart : 169+
40 Italiaanse populieren (Rietput 29)
123 Italiaanse populieren (Volksberg)
Een berk, een esdoorn en nog 4 niet genoemde boomsoorten.
Er is driemaal sprake van een omgevingsvergunning voor het “vellen van bomen”, zonder aantal. Eén maal over een “beperkt” vellen van bomen. Wat dat wil zeggen weten we niet…

April : 21+
11 bomen (Heulsestraat 175)
Eén den (Erasmuslaan 16)
Verder nog 2 abelen, 5 sparren, 1 berk, 1 Italiaanse populier.
Eén maal sprake van “vellen van bomen”.

Mei : 118
104 hoogstammige bomen (Dumoulinlaan 3)
Rooien van 2 straatbomen (Meiweg)
Eén boom, 1 berk, 3 cipressen, 4 kastanjebomen, 3 bomen.

Juni : 32+
Eén maal plots sprake van vellen van “dode” boom…(Meestal zijn ze in de praktijk dood of toch bijna.)
Tweemaal sprake van vellen bomen.
22 hoogstammige bomen (Spervekestraat 47)
Vier sparren, 1 esdoorn, 1 wilg, 1 spar, 2 berken.

Juli : 2
Twee beuken.

Augustus : 46+
22 bomen (Vuurkruisenlaan 40)
18 bomen (Heulebosstraat 28)
Verder: “rooien” van een boom, 1 berk, 1 esdoorn, 1 den, 2 bomen.
Eén maal sprake van vellen van bomen.

September : 3+
Nu heeft men het een keer over het “verwijderen” van dode bomen (Wolvendreef)
Verder: 2 paardenkastanjes, 1 berk.

Oktober : 2+
Niet minder dan vier keer sprake van “vellen van bomen”, zonder aantallen.
Dan toch nog: 1 den, 1 zilverberk.

November : 8
Raar geval, genaad: R8 Kortrijk, vellen van één boom thv kmp 0.80
Twee bomen (hazelnoot, appelboom), 1 berk, 1 esdoorn, 2 sparren, 1 boom

December : geenOmschakeling naar gifloze rattenverdelging moet nog even wachten…

Wat krijgen we nu? Weten onze milieu-activisten dit al?
Een schepencollege van begin deze maand heeft de aankoop van een gifloos middel om ratten te verdelgen (wel te verstaan: voor de bovengrondse ratten) uitgesteld.
De wijze van gunnen én de gunning zelf is verdaagd!
Wat zit hier nu achter?
Weeral iets dat we niet weten. En onze plaatselijke gazetten laten weerom verstek gaan….
Zo kan het echt niet verder met dit bestuur !
Wil men nog meer bezuinigen dan gepland?

P.S.
Het nieuwe ingenieus systeem is gifloos omdat er geen gif aan te pas komt.
Het gaat om een rattenval met sensoren en afstandsbediening en een app die van alles bijhoudt.
Meer zeggen we niet. Hier ligt een taak weg voor onze lokale onderzoeksjournalisten.

Neen, we verhogen de belastingen niet, maar we gaan ze wel indexeren

Even ophouden met die vervelende berichtgeving over “vellen van bomen”, in ruil voor wat interessant breaking news over financies. Ons geld!

Bij iedere verkiezing schreeuwt de tripartite het uit dat men de belastingen niet zal verhogen.
Die belofte komt men in zoverre na dat men de aanslagvoeten van de ‘Aanvullende Belasting op de Personenbelasting’ evenals de ‘Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing’ ongewijzigd laat.
Men heeft dat nu allemaal vergeten, maar al onmiddellijk nadat men (voornamelijk de VLD, in de persoon van Vincent Van Quickenborne) die heilige belofte voor het eerst heeft gezworen werden er gewoon drie nieuwe belastingen ingevoerd. Dat was in 2013. (We hebben het daar al genoeg over gehad, in tegenstelling tot de reguliere pers.)

En nu heeft de tripartite er iets nieuws op gevonden om onze budgettaire toestand nog ietwat in evenwicht te houden. Naast een resem bezuinigingen – hier ter stede “onderbestedingen” genoemd – (vooral het opgeven van projecten, – iets waar we het later zullen over hebben) zal men per 1 januari 2023 ook een resem indexeringen toepassen op de tarieven van onze lokale gemeentebelastingen.
We zeggen het al onmiddellijk: dat zou ons een mééropbrengst van 519.029 euro moeten opleveren.
(Maar men hoopt op nog ietwat meer: 542.800 euro.)
Kijk, dat zijn geen schrikwekkend hoge bedragen, akkoord. Maar wat ons blijft storen is dat de tripartite haar meest belangrijke, plechtige verkiezingsbelofte niet nakomt. En aangezien onze “embedded press” daar traditioneel over zwijgt blijven de Kortrijkzanen daarover onwetend. (Zoals over zovele zaken.)

Hierna een lijstje van de effecten van een aantal tariefverhogingen die het meest zullen opbrengen.
De tariefvoorstellen zelf laten we achterwege, want dat is puur technische materie.
We geven wel de (huidige) opbrengst van enkele van die lokale belastingen, met daarna het verwachte (geraamde) effect van de voorgenomen indexering.

Reclamedrukwerk: 1.200.000 euro / +154.839 euro
Leegstand: 650.000 / +71.500
Hoteltaks: 485.000 / +69. 286
Afgifte administratieve stukken: 480.000 / +86.050
Reclameborden: 185.000 / +22.611
Filmbelasting: 140.000 / +60.000
BID-belasting: 100.000 / +31.430

P.S.
Nog wat humor want het is echt nodig…
Ook het tarief op geldautomaten wordt verhoogd van 550 euro naar 610 euro. De opbrengst zou oplopen van 30.000 naar 33.273 euro.

Hoe ziet zo’n omgevingsvergunning er nu uit voor het vellen van een boom? (4)

Het stramien is hetzelfde als bij alle soorten van vergunningen.
Maar wat ons eigenlijk nog het meeste interesseert is de vraag hoe zo’n vergunning tot stand komt.
Hoeveel werk dat vraagt bijvoorbeeld.
Als aanvrager voor zo’n vergunning moet u natuurlijk alle juiste, accurate gegevens verstrekken opdat de ambtenaar zijn werk kan doen. De aanvraag kan digitaal (met uw e-ID) bij het “omgevingsloket”, maar daarvoor moet je al minstens een IT-cursus voor dummy’s hebben doorworsteld. Ga eerst even na of uw te vellen boom wel een minimum stamomtrek OF hoogte heeft. Maak ook een plannetje van de site waar die boom staat, geef de boom een soortnaam, maak drie duidelijke kleurfoto’s, geef de reden op waarom u die boom weg wil en zeg welke heraanplanting u overweegt. Stuur dat dan allemaal op met uw elektronische handtekening. Het kan gebeuren dat u een melding krijgt over een gebrek, een tekortkoming in uw aanvraag.
U kunt natuurlijk ook een afspraak maken in het stadhuis. Laat ons zeggen dat dit alles voor u én de ambtenaar die de aanvraag voor het eerst onder ogen krijgt alreeds een halve werkdag opeist.

Als alles goed is verlopen zal u dan een verslag krijgen van de omgevingsambtenaar.
En daarover willen we het nu even hebben aan de hand van een concrete, eenvoudige casus: de aanvraag betreft het vellen van een spar, ingeplant in de tuin van een woning langs een straat.
Dat verslag heeft een dossiernummer van het omgevingsloket én van de gemeente. Het zegt daarbij wanneer men uw aanvraag heeft ontvangen (bijv. op 03/11.2020) en waarvoor: bijv. het beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen. Type van de handelingen? Stedenbouwkundige handelingen. Wanneer is de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard? In ons voorbeeld ongeveer een maand later: op 17/12/2020. Uiterste beslissingsdatum: 15/02/2021.
In ons voorbeeld viel de beslissing in het schepencollege van 1 februari 2021, dus ongeveer 3 maanden na de aanvraag. DE BOOM KON AL OMGEWAAID ZIJN INTUSSEN.

En nu komen we aan de klassieke onderdelen van het document.
Gegevens van de aanvrager
Naam en adres.
Gegevens van de ligging
Administratieve ligging (het adres)
Kadastrale ligging: afdeling, sectie, perceel.
Advies GOA
Volledig gunstig. (In principe.)
Verslag
1. Stedenbouwkundige basis gegevens
– Ligging volgens de plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verkavelingen
Gewestplan (KB)
Gewestplan Kortrijk (bestemming: woongebied
Ruimtelijk uitvoeringsplan (datum goedkeuring)
– Overeenstemming met deze plannen
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en met de stedenbouwkundige voorschriften.
– Verordeningen
(In ons voorbeeld: 8, met datum)
Algemene stedenbouwkundige, gewestelijke, provinciale, algemene bouwverordening, vellen van
hoogstammige bomen.
– Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen
Niet van toepassing.
– Andere zoneringsgegevens
Niet van toepassing.
2. Historiek
Stedenbouwkundige vergunningen (in os voorbeeld: bouwen tuinberging, garage, woonhuis)
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag
– De aanvraag (een spar dus in de tuin van een woning langs…)
– De bouwplaats (in ons voorbeeld: 6 regels)
(ruim perceel, alleenstaande woning, 1 bouwlaag, hellend dak, haag, verharde oprit, garage, ruime tuin,
boom op linkerperceelgrens, dicht tegen loods)
– De omgeving (7 regels)
(randstedelijk, menging van functies, kant van de straat heeft residentieel karakter met villawoningen, overkant eerder eenvoudige rijwoningen, oudere bedrijfshallen.)
4. Procedure
De aanvraag werd getoetst aan Besluit…Decreet…
De aanvraag moet niet openbaar gemaakt.
5. Adviezen
Gevraagd aan Kortrijk – omgevingsbeleid ruimtelijke planning en mobiliteit.
6. Project-MER
(Moet niet opgemaakt.)
7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier
– Goede ruimtelijke ordening
(Hier geeft de aanvrager zijn motivering: de spar is zeer groot geworden, vrees voor omwaaien…)
Omwille van bovenstaande redenen is ons advies gunstig. Het aanplanten van een nieuwe boom is
vereist.
– Sectorale regelgeving
– Watertoets en verordening hemelwater (niet van toepassing.)
– Resultaat openbaar onderzoek / Standpunt aanpalenden (geen openbaar onderzoek)
– Bespreking adviezen
Volledig gunstig. Nieuwe boom aanplanten.)
– Voorstel van beslissing
Uit bovenstaande motivering…GUNSTIG, mits
Voorwaarden
Over duur van de werken, doorgang, enz.
(11 regels, met volkomen overbodige bemerkingen.)
Opmerkingen
Over geluidshinder, overlast, inname openbaar domein, enz.

P.S.
Hoeveel ambtenaren zijn daar nu mee bezig geweest?
Hoeveel uren zijn daaraan besteed?
Is er controle geweest over de handhaving van de vergunning, tijdens en na de werken?