Moeizame queeste naar info over ons cameranetwerk (1): de aantallen

Stel dat u behoort tot de (groeiende) cohorte van “slechte Kortrijkzanen”. Dan wil je toch net alles weten over juist die politieke onderwerpen waarover het stadsbestuur ongaarne uitweidt. Waar van transparantie en communicatie geen sprake is. Voorbeeld: de wildgroei aan allerlei soorten, steeds meer gesofisticeerde veiligheidscamera’s in onze straten en pleinen.
Herinner u de geruchtmakende tweedelige VRT-documentaire “Pricacy en ik” (maart 2021) waar titelvoerend burgmeester Quickie uiteindelijk niet wou aan meewerken en plaatsvervangend burgemeester Ruth Vandenberghe pas na heel lang aandringen.
Daarbij stelt u zich uiteraard een eerste, heel eenvoudige, voor de hand liggende vraag: hoeveel camera’s hangen, staan, rijden of vliegen er rond in onze stad?
Als Kortrijkse burger – die ietwat heeft kunnen doorstuderen – raadpleegt u dan natuurlijk in de eerste plaats een officiële bron. Geen secundaire zoals de lokale pers, die in al haar vooringenomenheid over het cameranetwerk enkel iets weet te vertellen als het een bijdrage heeft geleverd bij de oplossing van een crimineel feit. (En in het geheel niets meldt als dit niet is gelukt.)
Bon.

Wat is dan de meest voor de hand liggende, betrouwbare primaire bron om te weten hoeveel camera’s er hier in gebruik zijn? De officiële website van stad natuurlijk: www.kortrijk.be.
En waarlijk, met de zoekmachine stoot je al onmiddellijk op een veel belovende item, met name: “10 jaar cameraplan Kortrijk”. Een document (9 pag.) met een update daterend van maart 2021 dan nog. Over het aantal camera’s treffen we in dit overzicht deze info aan: “Intussen (bedoeld is waarschijnlijk: sinds het cameraplan van 2013) is het cameranetwerk van de politie uitgegroeid tot een geheel van 186 camera’s.” Daaraan is gelukkig nog een onderscheid aan toegevoegd: op het grondgebied van (groot)Kortrijk zelf staan zo’n (sic) 120 openbare veiligheidscamera’s een 66 ANPR-camera’s. Is merkwaardig genoeg ook weer in totaal 186…Kuurne een Lendelede (politiezone VLAS) dus niet meegerekend, zijnde nul in aantal??

Kortrijkwatcher is het van nature uit gewoon om meerdere bronnen te raadplegen.
Ook weer officiële hoor! Het zgn. “Bulletin van Vragen en Antwoorden”. In de editie van maart 2022 (dus zeer recent) heeft raadslid Matti Vandemaele (Groen) niet minder dan dertien vragen gesteld over ons “veiligheidsbeleid” ter stede. De eerste vraag ging – zoals te verwachten- over het aantal camera’s op het grondgebied Kortrijk.
Antwoord? 210 stuks.
Men geeft daarbij ook aan om wat soort functionele camera’s het gaat. Dit klopt althans: men heeft het over 120 veiligheidscamera’s en 66 ANPR. Maar er is ook nog sprake van 14 vaste en 1 mobiele flitscamera, 3 publieke webcams (bijv. die op Sint-Maartenskerk, ooit stiekem geplaatst), 5 sluikstortcamera’s (eigenlijk in beheer van Imog), en 1 dronecamera. (De drone is voor het eerst ingezet op 8 maart 2021, en dat was nog net VOOR de principiële toestemming van de gemeenteraad.)
Er volgt in dit document nog een curieuze voetnoot en een compleet gek makende slotzin. “Bij vervanging werden meerdere oude modellen soms vervangen door één nieuw model met meerder lenzen (multi-sensor) waardoor het totaal aantal camera’s weer verminderde.” Slotzin: “Het totaal aantal overzichtcamera’s gezien door PZ VLAS op 17/02/2022 is 136.
Is dat niet om tureluurs van te worden?
We raadpleegden nu twee officiële documenten en kregen op die eenvoudige vraag naar aantallen camera’s al drie verschillende antwoorden.
Laat ons maar nog één keer een factcheck doen, ditmaal zo dicht als mogelijk bij de authentieke bron: het kabinet van de burgemeester Rurhie zelf met een nota van haar eigenste veiligheidsadviseur Maarten Vander Sstichele. Dichter kan niet meer.
Het gaat om een informatief document waar de VRT voor de uitzending van het programma “Privacy en ik” een half jaar (ja!) heeft zitten op wachten. Gedateerd op 19 februari 2021. De aantallen zouden dus echt moeten corresponderen met wat we vonden op de website van stad over het cameraplan want die werden in maart 2021 geteld.
Hoeveel camera’s s zijn er dus in Kortrijk volgens het kabinet van burgemeester Ruthie, één jaar geleden geteld?
127 veiligheidscamera’s en 68 ANPR camera’s. Maakt: 195.
Onze klomp is nu wel geheel gebroken…

Gewoon, nog ter info, voor wat meer speciaal de slimme ANPR’s aangaat:
– 31 voor politioneel gebruik op de invalswegen van de politiezone, de invalstraten in de woonwijken Rodenburg, Sint-Anna, Smokkelpot, Marionetten, Rollegemknok;
– 29 voor het parkeerbeleid in het winkelwandelgebied, Kortrijk Weide, tunnel Doorniksestraat en drie ondergrondse parkings;
– 8 inzake verkeersveiligheid: trajectcontrole Doorniksesteenweg en Rekkemsestraat.

BESLUIT
Trek het maar zelf…
Wat een knoeiboel!

P.S.
De levering en plaatsing gebeurt al van in de beginne met een raamovereenkomst (dit is een monopoliepositie!) door de firma R.T.S uit Ieper. Dat contract is wel afgelopen eind vorig jaar. Over een nieuwe aanbesteding (of verlenging) nog niets vernomen. Nieuwe aankopen mogen vooralsnog dit jaar niet doorgaan!