Een zitting van het Kortrijkse schepencollege van 11 minuten

De zitting van het schepencollege van 23 augustus telde in totaal 36 agendapunten en die zijn in de recordtijd van 11 minuten afgehandeld. Kortrijk centrumstad! Op gebied van efficiënt vergaderen maakt het bestuur wel de ambitie waar om “de beste stad van Vlaanderen” een kans.
De zitting begon stipt om 15 uur. Vier schepenen (het CBS telt 9 leden) waren “verontschuldigd”: Axel Weydts, Axel Ronse, Arne Vandendriessche, Bert Herrewyn. Ook de algemeen directeur was er niet.

Welke punten zijn er zoal doorgejaagd in deze tijdspanne? (Een document van 192 bladzijden.)
– Twee hoogdringende vacatures.
– Zeven juridische geschillenprocedures (belasting op reclame, leegstand).
– Drie over immobiliën (met bijvoorbeeld een wijziging van erfpacht van Texture).
– Negentien bouwdossiers.
– Twee straatnaamgevingen.
– Twee projectsubsidies voor handelscentra.
– Vijf ontheffingen van belastingen op leegstand.
– Zes evenementen.
– Twee personeelskwesties.
– Drie vacantverklaringen.

Afgehaspeld om 15u10. In tien minuten.

En toen moest men nog starten met de agenda van het Vast Bureau (van de Raad van Maatschappelijk Welzijn).
Gelukkig maar één punt, maar wat voor één!
Over een bijzonder wonderlijk regionaal project genaamd “De Gele Doos” waar niemand nog van weet.
Bedoeling is om in de gemeenten van de W13 de 80-plussers een gele doos te schenken die ze dan verstoppen in de koelkast.
En wat moet er dan wel in die gele doos steken? Van alles en nog wat dat kan dienstig zijn bij incidentele interventies van bijv. brandweer, politie, ambulance, artsen. Voor het geval dat iemand die 80jarige dood of in coma of geheel verward aantreft. Dus allerhande persoonlijke info zoals naam, geboortedatum, wilsbeschikking, ziektebeelden, bloedgroep, enz. Hoe men wil begraven worden. Wie er niet mag komen. Naam van de kuisvrouw. Namen van de niet publiek gekende natuurlijke en gewone kinderen. Testament. Enz.
Burgemeester of schepenen hebben zichzelf blijkbaar geen vragen gesteld. (Wat als een of ander iemand – de buurvrouw, een kleinkind – in het geniep in die doos kijkt?)
De behandeling en goedkeuring van dit agendapunt (met de financiering van het project) duurde welgeteld één minuut! Eén.
Einde van de zitting: 15u11.