Kortrijk: de enige centrumstad met drie burgemeesters

Hoezo? Drie?
Welja, minister Vincent Van Quickenborne blijft titelvoerend burgemeester én gemeenteraadslid. Zijn ADHD-achtige dadendrang, waarbij alles ASAP moet gebeuren, brengt mee dat hij zich ook continu zal bemoeien met het Kortrijkse beleid. Het zou ons totaal niet verbazen dat hij zelfs een medewerker van zijn Brussels kabinet de opdracht geeft om Kortrijkse dossiers voor hem op te volgen. (Zijn politiek moraliteitsbesef is tot nul te herleiden.)
En de waarnemend burgemeester, de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter, de fractieleider van zijn kiesvereniging “Team Burgemeester” mogen zich dag en nacht verwachten aan telefoons en mails van zijnentwege, eindigend met de uitroep ASAP.
De vraag dient ook nog gesteld in hoeverre de waarnemend burgemeester haar eigen kabinet zal mogen samenstellen.

Voormalig schepen Ruth Vandenberghe wordt dus waarnemend burgemeester. Zij mag zich blijven bezig houden met peuken, containerparken en inwonersbevragingen. Kranten schrijven dat schepen Wout Maddens helemaal niet jaloers is dat hij voor de volgende vier jaar niet is aangeduid als waarnemend burgemeester. Dat is om te lachen?
Iedereen weet toch dat Maddens (met zijn machtige bevoegdheden, zijn mandaten en ervaringen) de vaste partner is van Ruth, waarnemend burgemeester? Waarover zal dit paar het hele dagen én zelfs nachten onder mekaar hebben, denkt u? Toch over de Kortrijkse politiek?
Vandaar dat we zeggen dat Kortrijk nog een derde burgemeester heeft: de genoemde Wout Maddens. En dat is niet om te lachen, Wout kennende.

Quickie heeft dus woordbreuk gepleegd.
Tot tweemaal toe heeft hij plechtig en openbaar verklaard dat hij tot het eind van de legislatuur zou burgemeester blijven. Die belofte was zelfs een belangrijk argument in zijn kiescampagne. Hij zou geen “verraad” plegen zoals Stefaan De Clerck (die tussen haakjes zo geen belofte ter zake deed). Intussen werd Vincent wél federaal parlementslid en daarenboven VLD-fractieleider in de Kamer. Taken die nauwelijks zijn te combineren met het burgemeesterschap van een centrumstad.
Woordbreuken zijn in de politiek schering en inslag. In het gewone leven kunnen ze leiden tot rechtszaken of tot vechtpartijen en moorden.
Voor Quickie zal de woordbreuk (soort ambtsmisdrijf eigenlijk) praktisch zeker tot gevolg hebben dat hij zich bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2024 niet meer kan laten uitroepen tot lijsttrekker én kandidaat-burgemeester.
Maar geen nood. Dat is ingecalculeerd. We hebben het sterke vermoeden dat er al geruime tijd binnenskamers is beslist dat Ruth Vandenberghe in 2024 de lijsttrekker zal worden van de volgende kiesvereniging. Ruth is nu goed gelanceerd.
De woordbeuk van Quickie wordt dan omgezet in een regelrechte vaandelvlucht…

P.S.
Bij zijn “afscheid” heeft Van Quickenborne zich met een open brief en een plechtige toespraak gericht tot de Kortrijkse bevolking. In een volgend stuk gaan we na in hoeverre hij de middelen van overtuigingskracht heeft aangewend zoals die door Aristoteles zijn beschreven.: de ethos, de pathos en de logos.
En, is het hem ietwat gelukt?

Hoe behandelen schepenen een salvo van mondelinge vragen?

Aan het eind van de zitting kunnen gemeenteraadsleden aan het College van Burgemeester en Schepenen (niet vooraf ingediende) mondelinge vragen stellen over allerhande meer actuele zaken. (Het gaat doorgans over trivia.)
In de gemeenteraad van september vuurde VB-factieleider Wouter Vermeersch in een hels tempo niet minder dan 6 vragen af, gericht aan diverse schepenen. Soort spervuur.
Algehele consternatie en verwarring op de schepenbank. Er viel een stilte van 51 seconden waarbij men duidelijk kon zien dat schepen Philippe De Coene het waarschijnlijk lastig had met een vraag die voor hem was bestemd, en daarom blijkbaar een of andere drastische ingreep (een schorsing?) vroeg aan de voorzitter van de Raad. Voorzitter Tiene Castelein wist het ook niet wat te doen.

Hierna de vragen met de replieken van de schepenen met cursief gedrukt bijwijlen enig feitelijk commentaar van kortrijkwatcher.

1. VRAAG.
In de media kon men lezen dat de aanleg van een park in de Groeningelaan en de inperking van de parking aldaar 450.000 euro zou kosten. Vanwaar dat bedrag? Is er misschien al een aanbesteding geweest?
ANTWOORD.
Schepen Axel Weydts (SP.A). Dat bedrag is een raming gemaakt door deskundigen, waarmee dan een budget wordt opgesteld. “Zo eenvoudig is dat.”
In het meerjarenplan is voor dit werk een budget van 1 miljoen euro voorzien, gespreid over meerdere jaren, – en nog niet voor dit jaar. Jawel, zo eenvoudig is dat. Uw geraamd budget zelf kennen.

2. VRAAG.
Klopt het dat de activiteiten van de Deelfabriek en van Stal 13 nog niet kunnen doorgaan in de oude brandweerkazerne omdat het gebouw niet brandveilig is?
ANTWOORD.
Schepen Philippe De Coene (SP.A) antwoordt in het geheel niet.
De voorzitter Tiene Castelein zegt dan maar: de vraag wordt onderzocht, antwoord zal volgen.
Vermeersch heeft dat al eens gevraagd en kreeg toen een volkomen verouderd rapport in handen waarbij het gebouw toen brandveilig werd verklaard.
En onlangs ontving hij een schriftelijk antwoord, volkomen naast de kwestie en zonder enig rapport van de brandweer. Een kluchtige zaak. Een brandweerkazerne die niet brandveilig is. Sinds hoelang?

3. VRAAG.
Is de Sint-Rochuskerk nu verkocht? Aan wie? En wat zal ermee gebeuren?
ANTWOORD.
Schepen Kelly Detavernier (N-VA). Ik kan dit niet bevestigen uit respect voor de discrete gesprekken.
In onze krant kortrijkwatcher is daarover al meermaals bericht. Maar we vinden de naam niet van de koper, hebben enkel een vermoeden.

4. VRAAG.
De straatnamen Koning Leopold II-laan en Cyriel Verschaevestraat gaan veranderen. Wat is de stand van zaken?
ANTWOORD.
Schepen Axel Ronse (N-VA). We gaan de kosten voor de ondernemers in die straten compenseren. Komt binnenkort voor in het schepencollege.
De schepen zegt dus niet hoe de nieuwe namen zullen luiden. Intussen zijn de naamwijzigingen in het College van 28 september goedgekeurd. Raadsleden hebben daar nog geen verslag van. Het zou kunnen dat persjongen Peter Lanssens van HLN het weerom eerder verneemt

5. VRAAG.
Waar blijft de nieuwe Jeugdraad? Al twee maanden geleden beloofd.
ANTWOORD.
Schepen Bert Herrewyn (SP.A). De zaak wordt geagendeerd in het schepencollege van 28 september.
Even gecontroleerd. Niet gebeurd!

6. VRAAG.
Hebben we hier wel twee (verplichte) milieuhandhavingsambtenaren met bekwaamheidsbewijs?
ANTWOORD.
Schepen Wout Maddens (Team Burgemeester). De tweede ambtenaar is me dunkt in bevallingsverlof.
Zo is schepen Wout. Humorist.

P.S.
Nu vraagt u zich waarschijnlijk af wat de replieken dan wel waren van de vraagsteller. Volgens het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad mag men niet repliceren op mondelinge vragen. Hoogstens bedanken voor het antwoord…