0ver de winnende Tijdelijke Vereniging om heel de site Groeningeabdij om te bouwen tot een grootse kunst- en tentoonstellingsruimte (3)

Na een Europese ‘Open Oproep’ (0038) heeft het Team Vlaams Bouwmeester niet minder dan 119 aanvragen tot deelneming ontvangen en daarvan 32 inschrijvers als ontvankelijk bestempeld om dan uiteindelijk op 26 september 2019 vijf ontwerpers uit te nodigen tot het indienen van een offerte. Het schepencollege kon finaal op voorstel van een jury (zie vorig stuk) op 30 maart laatstleden definitief één TV als ontwerper aanstellen

De winnende Tijdelijke Vereniging omvat drie bureaus.
Alsof ze nog niet genoeg deskundigen in dienst hebben, heeft de gehele TV daarenboven nog de intentie om samen te werken met Koen Bovee (scenografie), studiebureau Boydens (duurzaamheid, technieken, epb), en Daidalos-Petz (akoestiek en bouwfysica). En na selectie wil het team zich zelfs nog versterken met een stabiliteitsingenieur en operationeel ook met een lichtspecialist (Chris Pype, specialist in museale verlichting).
(Een inschrijving tot deelname met intenties voor het geval men verkozen raakt, raar nietwaar?)

Kortrijkwacher kan het niet laten om enige smaakvolle, zelfs kunstige citaten weer te geven uit de motivatietekst van het winnende team.
“Voor ons is “sentimentele monumentaliteit” de gepaste omschrijving van hoe nieuwe architectuur zich in deze beladen context kan inpassen. (…) De nieuwe architectuur dient ingetogen en beredeneerd. De context bepaalt onze ingreep en de ingreep versterkt de context. (Ja zeg! – noot van KW.) Door middel van subtiele en weldoordachte ingrepen, en met beperkte middelen toch bepalend zijn en een betekenis opnemen in de stad. Onze resulterende architectuur moet een fysische en mentale verbindingsruimte worden. Een bijzondere uitdaging!”
Zeker, zeker weten, zouden we zeggen! Maar waarom ook niet ‘fysiek’?

De instemmende commentaar van Team Bouwmeester zelf op deze motivatietekst is ook niet gespeend van een hoogdravende, ondraaglijke lichtheid: “Uit deze thematisering en vraagstelling is het duidelijke dat dit team goed aanvoelt waar de de site van de Groeningeabdij voor staat. Het team wil voor deze opdracht sterk inzetten op de dialoog van architectuur met publieke ruimte, de eigenheid van de context, de authenticiteit ervan en deze in evenwicht brengen met de formele autonomie van de architectuur die ze ontwerpen.”
Jaja. Ja. Breng maar in evenwicht. Met uw weliswaar formele autonomie.
We komen zeker kijken bij de bouw.

(Toen kortrijkwatcher dit las was heel de redactie er al meteen van overtuigd – in september 2019! – dat deze TV werkelijk DE ‘voorkeurbieder’ zou worden. We hadden er zelfs deze ene, veelzeggende zin niet eens voor nodig: “De opdrachtgever wil daarom dat dit ontwerpteam verder nadenkt over voorliggende opgave.”)

Bon.
Wat meer over drie bureaus van de TV.
Fabrizio Barozzi en Alberto Veiga (uit Barcelona)
Richt zich op architectuur en stedenbouw. Opgericht in 2004. Het portfolio bestaat voornamelijk uit openbare gebouwen. Het bureau heeft talrijke architectuurwedstrijden gewonnen, bijv. de prestigieuze prijs van de Europese Unie voor hedendaagse architectuur.
Als meest relevante ervaring voor het project is opgegeven: Cantonaal Museum voor Schone Kunsten in Chur en een gelijknamig in Lausanne.

Tab Architects (uit Gent)
Opgericht in 2016 door architect en ruimtelijk planner Tom Debaere en ir. architect Bert Bultereys. Richt zich ook op architectuur en inrichting. Beiden heb ook nog gewerkt bij Stéphane Beel, o.a. lange tijd aan de museumsite Leuven (het museum M).
Het bureau heeft een gevarieerd portfolio met o.a wooneenheden (Leuven), een industriële site (Zulte), de stationsomgeving (Gent). Relevante ervaring: natuurlijk het museum M.

Koplamp Architecten (uit Roeselare)
Sinds 1999 betrokken bij dossiers met betrekking tot restauratie, herbestemming erfgoed, archeologie. Architect en zaakvoerder Guido Vancoppenolle behaalde een Postgraduaat Monumentenzorg.
Dit bureau geeft géén relevante ervaring op voor het project Groeningeabdij maar men acht het waarschijnlijk hard nodig om enige deskundigheid te bewijzen om erfgoedpremies van méér dan 50 procent in de wacht te slepen.


Over de selectie van de TV Barozzi/Veiga, Koplamp-architecten, Tab Architects voor de kunst- en tentoonstellingssite in de Groeningeabdij (2)


Interessant om te lezen hoe die besluitvorming in zijn werk is gegaan.
Nu heel dat project rond “Museum X” (het nieuwe stadsmuseum na de sluiting van het Broelmuseum) op de sukkel is geraakt, heeft het stadsbestuur dan maar in arren moede (?) besloten om de hulp in te roepen van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck.
Via een ‘Open Oproep’ koos hij – in overleg met de bouwheer! – in september 2019 uit talloze inzendingen vijf geschikte kandidaten. Allen Tijdelijke Verenigingen. Over de winnaar later meer. De Bouwmeester liet zich in zijn beoordeling bijstaan door de externe experten Pieter T’Jonck uit Heverlee (ir. architect, kunstcriticus, lesgever) en Frederik Mahieu (architect, kenner onroerend erfgoed).
In het projectverloop zijn daarna nog briefings, presentaties en offertes van de kandidaten gebeurd.
En meer nog.
Voorafgaand aan de (Kortrijkse) jury zijn de wedstrijdontwerpen nog voorgelegd voor advies aan 11 betrokken stadsmedewerkers.
En dat waren (u wilt dit toch zeker weten?):
– Bert Sabbe (projectleider team gebouwen)
– Isabelle De Jaegere (teamcoach musea)
– Mathieu Desmet (stadsarchitect, teamcoach team gebouwen)
– Stein Meulenijzer (vastgoedcoördinator)
– Dries Baekelandt (projectleider ruimtelijke ordening)
– Petra Famand (directeur Academie)
– Bernard Pauwels (conservator team musea)
– Rudy Vandeputte (coördinator publiek en exploitatie team musea)
– Ruth Deseyn (clustermanger cultuur)
– Christian Verdin (kabinetchef schpen cultiir)
– Chistophe Dardenne (technisch expert team gebouwen)

In die beoordelingsronde is de financiële check-up van de offertes en de ramingen door de firma Probam nog meegenomen.
En intussen was er in januari 2020 door het College al een team Gautier Platteau (3 personen) aangesteld als tijdelijke externe inhoudelijke experten, een team dat ook intensief was betrokken bij de beoordeling van de offertes.

Tenslotte is er finaal een jury samengesteld voor de definitieve keuze van de voorkeurbieder.
Ook naar de namen van die personen zijn onze lezers zeker benieuwd?
– Leo Van Broeck (Vlaams Bouwmeester)
– Pieter T’jonck (extern expert van de Bouwmeester)
– Frederik Mahieu (consulent Onroerend Goed, ook extern expert bij de Bouwmeester)
– Bert Sabbe (onze projectleider team gebouwen)
– Isabelle De Jaeghere (onze teamcoach team musea)
– Gautier Platteau (onze nieuwe projectleider Groeningeabdij)
– Axel Ronse (onze N-VA-schepen van cultuur).

Zij hadden het dus voor het zeggen in het toekennen van de punten op basis van zes criteria, waaronder ook de kostprijs en de realisatietermijn.
Door de jury werden nog bijkomende vragen gesteld aan de voorkeuraanbieder, o.a. over het cruciale begrip en concept “stadsliving”.
Het tweede jurymoment viel dan op 28 februari 2020 en de beslissende keuze heeft het schepencollege dan goedgekeurd op 30 maart laatstleden.
Acht maanden na de ‘Open Oproep’ van de Bouwmeester. En vijf maanden na de keuze van vijf mogelijk geschikte kandidaten.

P.S.
Kortrijkwatcher zal het in volgende edities van deze krant nog hebben over de winnende ontwerper van de site en de kostprijs van dit (immers) groots project.