Stedenband met Cebu City eindelijk stopgezet (2)

“Stad Kortrijk” heeft eindelijk ervaren dat de interesse in de stedenband met Cebu is “afgenomen” (heeft die ooit wel bestaan?) en de samenwerking is uitgedoofd.
Argumentatie voor de stopzetting: “Binnen Kortrijk is er voor deze specifieke samenwerking geen draagvlak meer. Er konden weinig mensen gemobiliseerd worden en de stedenband wordt noch gedragen, noch beleefd in Kortrijk. ”
Kortrijkwatcher zei dit in meerdere stukken, al vele jaren. De negativo!

Even een vluchtige historische terugblik.
– Vanaf 2001 heeft men er vier jaar lang over gedaan om uiteindelijk de Filipijnse stad Cebu te kiezen als partner voor het opzetten van een stedenband. De motivering van de keuze is altijd onduidelijk gebleven, niettegenstaande bijv. een vraag van voormalig raadslid Marc Lemaitre hierover.
– Vanaf 2004 tot en met 2012 vonden er heen en weer 11 werkbezoeken plaats (6 in Kortrijk en 5 in Cebu City). 29 mensen namen er aan deel. Tussen 2014 en 2019 waren er 4 werkbezoeken (2 in Kortrijk, 2 in Cebu).
19 deelnemers.
Al deze deelnemers (ambtenaren, schepenen, zelfs reporters van radio Quindo) vonden deze bezoeken natuurlijk heel inspirerend en waren enthousiast over de samenwerking.
– Wat dat allemaal heeft gekost is praktisch niet te achterhalen. (Stadsbudget 2015 bijv. voorzag 20.677 euro, maar rekende ook op subsidies.)
– Vanaf 2011 werden er “jongerenreizen” opgestart, in samenwerking met Haarlemmermeer, de Nederlandse zusterstad van Cebu. Tot 2019 ging het om 8 edities (4 in Kortrijk en 4 in Cebu). De deelnemers (veel bakvissen) aan deze “inleefreizen” waren waarlijk dolenthousiast.
– Een evaluatierapport van 2013 was positief, maar vond dat er toch aandachtspunten waren. Bijv. dat de Kortrijkse bevolking nergens van wist. (Cebuanen trouwens ook niet.)
– Wat deed men zoal tijdens deze werkbezoeken? Rapporten bleven meestal uit of waren niet openbaar. Kortrijkwatcher herinnert zich vooral nog dat wij de Cebuanen een keer leerden hun afval composteren.
Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor 2014-1016 verbreedde (hopeloos) de doelstellingen naar wederzijds leren over klimaatmaatregelen en burgerparticipatie. Na 2016 is er geen samenwerkingsovereenkomst meer gesloten maar in 2017 kwam er toch nog een delegatie uit Cebu op bezoek en ging de “mondiaal ambtenaar” (Stijn?) nog naar een festival te Cebu. Vergezeld van een choreograaf en een kostuumontwerper om onze de sinksenfeesten te inspireren…(Stel u voor!)

Een roemloos einde van een Kortrijkse band met een megastad van meer dan 800.000 inwoners.
Wat nu gedaan?
Stad bezint zich over alternatieven.
En waarlijk. Eén ervan heeft Kortrijkwatcher (de positivo) ooit voorgesteld. Laat ons een stedenband sluiten met de thuisbasis van grote diaspora alhier (inwoners van vreemde origine in Kortrijk). Bijv. met een stad uit Marokko…