Toelagen 2017 na budgetwijziging

Opvallende stijgingen:
– Stedelijke musea:  121.250 – 139.250
– Schouwburg:  176.259 – 186.850
– Culturele instellingen: 346.322 – 435.434 (Wilde Westen krijgt nu 50.700 euro. De Kreun valt weg.)
– Jongerenatelier:  172.000 – 180.000
– vzw Feest in Kortrijk:  403.000 – 453.000 (Schepen Arne zou steeds méér doen met steeds minder.)
– Grote sportmanifestaties:  100.000 – 130.000
– vzw AJKO:  47.906 – 72.000
– Zomerschool AJKO:  4.000 – 8.000
– Ondernemers kinderopvang:  29.600 – 59.600

Niet gestegen, maar interessant om te weten:
–  vzw Toerisme:  373.600
–  Kerkfabrieken:  1.371.584
–  Werkingskosten politiezone VLAS:  14.356.388
–  Brandweerzone Fluvia:  3.354.303
–  KVK:  233.312 (volgt index)
–  Bijdrage OCMW:  12.849.233
–  Toelage vzw Mentor:  90.000  

Gedaald:
–  Kortrijk Congé:  25.000 –  5.000  ( BESTAAT NIET MEER.)
–  Sportplus:  150.000 – 88.420
MAAR GROTE  KOSTEN OM VAN kORTRIJK een van de vele SPORTSTEDEN IN EUROPA TE MAKEN.
–  vzw De Warande:  81.031 – 65.931

Kortrijk: stad van brood en spelen

Kwade tongen én de zeldzame burgers met enig politiek bewustzijn beweren dat Kortrijk is omgeturnd tot een stad van brood en spelen.

We kijken naar cijfers om dit al  of niet te boekstaven.
Het actieplan 09.1 (één van de tien) uit het meerjarenplan van deze tripartite luidt zo : “We realiseren Kortrijk als hippe stad en evenementenstad”
Dat is duidelijk??  Beschouwd al een kerntaaak door dit bestuur.
En we kijken naar de jaarlijkse exploitatiebudgetten, ZONDER mogelijke investeringen.  Zonder lonen van stadsmedewerkers.  Zonder logistieke bijstand. Zonder kosten voor de politie.

2014
Saldo:  – 267.840

2015
Saldo:  -896.838 (!)

2016
513.345 uitgaven
Saldo:  – 423.564

2017
596.231
Saldo:  -566.273

2018
854.381 (Merk de spectaculaire verhoging op)
Saldo:  – 824.423 euro
In dit verkiezingsjaar staat ons een groots evenement te wachten, genaamd “Play”.  Een  speciaal aangeworven stadsmedewerkerster is daar nu al keihard mee bezig.

Men (de pers niet!) zal zich herinnen dat de bevoegde schepen van zeg maar Arne (voorzitter van FIK, Feest In Kortrijk) naar de verkiezingen trok met de belofte dat hij steeds meer ging doen met steeds minder.

P.S.
Weinig Kortrijkzanen beseffen dat ze bij al die evenementen “sigaren uit eigen doos krijgen”.  Ze hebben er ZELF voor betaald via de gemeentebelastingen.  En consumaties van FIK.