Zo’n paasfoor kost aan stad makkelijk 100.000 euro. Maar er zijn ook inkomsten!

Stad verwacht voor 27 posten een factuur.
De totale raming voor dit jaar bedraagt  100.562 euro.  (Andere jaren ongeveer evenveel.)

Enkele meer dure uitgaven:
–  verdeelkasten, stroomaggregaten, kabels: 50.000 euro
–  watervoorziening: 20.000 euro
–  vuurwerk: 6.000 euro
–  huur woonwagenpark: 7.718 euro
–  lunch plaatsmeesterdag en foorcomite: 2.000 euro
–  promotie op facebook:  2.420 euro

Personeelskosten (politie bijv.) en andere vele logistieke  kosten niet gekend.  Kosten voor de nazorg (opkuis bijv.) ook niet.
Anderzijds zijn er ook inkomsten:
standgelden voor kramen en woonwagens.
Maar ook die kennen we niet.  Ze zouden kunnen aanzienlijk hoog zijn.
In antwoord op een schriftelijke vraag van raadslid Cis Rodenbach (CD&V) in april 2014 had  men het over een opbrengst van 233.321 euro!
Het was wel een heel summier antwoord.