Hoeveel vluchtelingen krijgen leefloon van Kortrijks OCMW? (1)

“De Tijd” van 22 oktober pakte uit met cijfers voor het hele land.
En op de online-versie van de krant staat een kaart waarbij je iedere gemeente kunt aantikken om de toestand aldaar te bekijken.

Maar laat ons eerst wat fabels uit de weg ruimen.
–  In tegenstelling met wat menigeen meent te weten hebben asielzoekers  geen recht op financiële steun.  Zij krijgen wel “opvang” zolang het onderzoek loopt.
Dat betekent dat zij een slaapplaats krijgen, maaltijden, sanitaire voorzieningen, kledij.  Daarnaast kunnen zij genieten van een beperkt bedrag om te voldoen aan dagelijkse (kleine) behoeften.  Verblijven zij in een opvangcentrum dan gaat het om 7,4 euro per week.  Kregen ze een woning toegewezen dan moeten ze met 60 euro per week zelf instaan voor hun levensonderhoud.
–  Erkende vluchtelingen die de opvangstructuur hebben verlaten kunnen  – na onderzoek –  financiële OCMW-steun krijgen.  Maar dit kan enkel als zij behoeftig zijn en geen werk hebben.
–  Het leefloon bedraagt in ons land 1.156 euro voor een gezinshoofd, 867 euro voor een alleenstaande en 578 euro voor samenwonenden.
–  Vanaf 1 november (morgen) zijn zij verplicht om een geïndividualiseerd project af te sluiten voor maatschappelijke integratie.
–  De data over vluchtelingen met leefloon zijn wel misleidend in deze zin dat zij al meteen in de statistieken  belanden zodra zij  één dag leefloon ontvingen.
–  Een OCMW krijgt een groot deel van de uitgaven voor leefloners  terugbetaald van de federale overheid en kan ook bedragen terugvorderen van  de betrokkenen.  Zo is in Kortrijk in 2015 voor 3,96 miljoen euro uitbetaald maar bedroeg de netto-tussenkomst ten laste van het OCMW afgerond slechts 800.00 euro.

Hoe zit het nu in Kortrijk inzake vluchtelingen met leefloon?
(Eerst even zeggen dat we nergens specifieke gegevens vinden over het totaal aantal vluchtelingen (asielzoekers) in onze stad.  Ook niet in de laatste OCMW-jaarrekening van 2015.)
Volgens ‘De Tijd’ waren er tijdens  de laatste  twaalf maanden tot juli 2016  alhier 247 erkende vluchtelingen met financiële OCMW-steun.  (Al was het maar voor één dag.) Dit zijn 32,7 per 10.000 inwoners. Het jaar tevoren ging het om 201 vluchtelingen oftewel 26,7 per 10.000 inwoners.  Is dat veel?

We vergelijken  even met de andere centrumsteden, uitgezonderd Gent en Antwerpen.  Grote steden trekken immers “buitensporig” veel vluchtelingen aan.
Zie een volgend stuk.

P.S.
In de periode juli 2014 tot juni 2015 waren er in België 120 gemeenten geheel zonder vluchtelingen.  In juli 2015 tot juni 2016 nog 72.