Ongeziene investeringstoelagen na budgetwijziging

In het oorspronkelijke budget 2016 voorzag de tripartite voor slechts 2.430.412 euro aan investeringstoelagen te schenken aan andere  instellingen (soms “satellieten” genaamd) die op een of andere manier ook een vorm van beleid voeren.
De toelagen gingen toen initieel en enkel en alleen naar de brandweer (Fluvia) en het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK- voor de fuifzaal).

Met de budgetwijziging van vorige maand is dat bedrag opgelopen tot  niet minder dan 4.296.913 euro.  En het aantal zgn. “satellieten” is ferm uitgebreid.

Een opsomming.
– De investeringsdotatie voor Fluvia is gelijk gebleven: 501.147 euro.
– De investeringstoelage aan SOK voor de fuifzaal is opgelopen van 1.929.265 naar niet minder dan 2.010.000 euro.

– W&Z  krijgt nu 100.000 euro voor het bastion aan de Collegebrug  en 1.154.921 euro voor de verlaging van de Leieboorden (Broelkaai, Verzetskaai).
– De politiezone VLAS krijgt nu ook een investeringstoelage: 55.100 euro.
– De intercommunale Leiedal geniet van 53.736 euro voor het nieuwe bedrijventerrein Kortrijk-Noord.
– Investeringstoelage van 236.116 euro voor de parking WaaK/Warande (aan wie?)
– Designregio krijgt 41.783 euro om iets te doen met de Budafabriek.
– Investeringstoelage voor Harmonie Aalbeke van 50.000 euro voor het Ontmoetingscentrum.
– Het Jongerenatelier kan 50.000 euro besteden aan de Pontforthove.

Een aantal kleinere investeringstoelagen  gaan naar de kinderboerderij Van Clé,  naar O.L.Vrouwkerk, en naar het bufferbekken Lange Munte.

Geen van die  wijzigingen is  gemotiveerd in het document “budgetwijziging 1” van 2016.