Welke kerk krijgt het meeste stoelgeld ?

Zelfs de meest fervente kerkganger heeft daar geen weet van.
Nochtans een interessant gegeven, zeker in het kader van het lopende “kerkenplan” – waar we nog altijd geen conclusies van konden vernemen.  (Welke kerk krijgt een herbestemming?)
Het bedrag slaat op het jaar 2015 met tussen haakjes het stoelgeld van het jaar tevoren.
In het bisdom Brugge vraagt men 0,20 euro stoelgeld.
Maar nogal wat mensen “vergeten” dat geld in het daartoe voorziene bakje te leggen.  Dus toch geen zeer betrouwbare barometer voor het aantal kerkgangers.
Ook verschilt het aantal misvieringen van parochie tot parochie.  In de kleine deelgemeenten (Aalbeke, Kooigem, Rollegem) is er pas om de veertien dagen een weekendmis.

O.L. Vrouwkerk:  1.190 euro  (1.173 euro)l
St. Maarten:  834  ( 1.441)
St. Elooi:  741  (442)
St. Elisabeth:  681 (685)
St. Rochus:  658  (641)
St. Pius X :  413 (709)
St. Eutropius (Heule):  334  (320)
St. Brixius (Marke):  300  (303)
St. Jan Baptist:  261 (296)
St. Amandus (Bellegem):  260  (412)
H. Damiaan:  227  (305)
St. Audomarus (Bissegem):   220  (399)
St. Godelieve (Watermolen):  156  (181)
St. Laurentius (Kooigem):  64  (130)
St. Antonius Abt (Rollegem):  59  (55)
St. Cornelius (Aalbeke): 56  (79)

 

Over de evolutie van het aantal bezoekers aan de toeristische onthaaldienst

Om Vincent Van Quickenborne (als burgemeester of ook als mens) op stang te jagen volstaat het om als Kortrijkzaan de naam Steve Vanneste te dragen.
Als het aldus genaamde raadslid (voorheen N-VA-er, nu onafhankelijk) ook maar dreigt het woord te vragen schiet de burgemeester al in een kramp  en weet de bevoegde schepen (in dit geval Scherpereel) alreeds dat hij niet zal gevraagd worden om zelf voor een repliek  te zorgen.

Raadslid Vanneste had het jaarverslag 2015 van de gemeentelijke vzw Toerisme Kortrijk ingekeken en was in de gemeenteraad van 4 juli zo roekeloos om te wijzen op het dalend aantal bezoekers aan het toeristisch onthaal in het Begijnhofpark (het vroegere museum 1302).
Wat cijfers.
2010:  40.248 (het jaar van villa Van Thilt)
2011:  38.177
2012:  38.466
2013:  36.010
2014:  37.428
2015:  35.732

De burgemeester kon daar niet mee lachen en verwees naar het feit dat internet nu bestaat.  Hij gaf daarbij geen toelichting omtrent de vraag in hoeverre het gebruik van Tinternet nu gevolgen heeft voor het minder aantal bezoekers aan de onthaaldienst.
Uit het jaarverslag van de vzw Toerisme halen we hieromtrent nog volgende gegevens.
– Er werden 3.681 e-mails beantwoord, tegenover 3.173 in 2014 en 4.082 in 2013.
– Toerisme Kortrijk heeft sinds eind 2012 een Fb-pagina en die is in 2015 gefusioneerd met de Fb-pagina van Stad.  In 2015 was er een maximaal bereik van 100.000 mensen. ( Wel een héél rond getal.) Er is sprake van 5.000 vrienden.
– Er is ook een website in vier talen en er zou gemiddeld 16.800 per maand gekeken naar de advertenties met 380 doorkllkken.

Nog een factcheck

In zijn uiterst droge en korte  repliek wees de burgemeester er nog op dat het aantal overnachtingen in Kortrijk met 20 tot 25 procent is gestegen. Zonder referentie naar de bron of de vergeleken jaren.
Ziehier wat cijfers, uit het jaarverslag.
– 2009:  153.198 overnachtingen
– 2010:  171.787
– 2011:  185.203
– 2012:  206.114
– 2013:  197.397
– 2014:  209.657
– 2015:  ???
De toename tussen 2014 en 2015 is dus officieel niet gekend.
De stijging tussen 2013 en 2014 bedraagt  6,2 procent.

P.S.
– Het Begijnhof kreeg 3.645 bezoekers.
– Het historisch stadhuis 1.467.
– Rondleidingen met gids: 1002.
– Volledige dagtrip: 61 groepen.