Over de schijnbare daling van de personeelskosten

Bij het begin van de nieuwe bestuursperiode was één van de meest prioritaire beleidsdoelstellingen het significant doen krimpen van de personeelskost door afslanking (het niet-vervangen) van  het aantal personeelsleden.
In de gehele legislatuur zouden er namelijk 104 “medewerkers” verdwijnen uit een bestand van 970 koppen.  Slechts 1 op 3 (altijd gewaardeerde) vertrekkers zou men gaan vervangen.  Aldus verwachtte men dat alreeds in het jaar 2013 het bestand met 17 koppen zou verminderen en in 2014 nog een keer met 10. In 2015 dan met 16. Enzovoort. Of dit tempo is aangehouden weet niemand want de bevoegde schepen van personeelszaken  is bijzonder karig met informatie hierover.

Wat we wel weten is dat het voorgenomen “sober personeelsbeleid”  totaal geen weerspiegeling vindt in de evolutie van de personeelsuitgaven.
We vergeten het nooit.  
Volgens de burgemeester zou er door de afslanking van het personeel  al in 2013 (het eerste jaar van de tripartite) voor  1,2 miljoen euro  worden bespaard.  Dat stond allemaal uitvoerig en in vette letters te lezen in onze plaatselijke  “embedded press”.  
Toen de cijfers van de jaarrekeningen 2012-2013 bekend geraakten  kwamen die in het geheel niet aan bod in onze gazetten. We kregen namelijk een stijging van de personeelsuitgaven  te zien van 5 procent : van 45,36 miljoen naar 47,70 miljoen euro.

De volgende jaarrekeningen vertoonden wel een daling van de personeelskost:
– 2014: 46,88 miljoen  euro  (- 1,9 %)
– 2015: 44,05 miljoen euro.  (-  6,4%)

Hoe heeft de toenmalige schepen van Financiën  Catherine Waelkens (dus niet de bevoegde schepen van Personeel) dat uitgelegd?
Uiterst technisch en al helemaal niet  door te verwijzen naar  de inkrimping van het personeelsbestand.
De daling van de personeelskost was volgens haar te wijten aan het feit dat de responsabiliseringsbijdrage bij de PSZPPO ten bedrage van bijna 2 miljoen van 2014 naar 2015 is verschoven.  Geen raadslid dat daar ook maar iets van begreep.

Laat ons nu maar eens vlug wijzen op de ware, de echte  redenen van de ZOGENAAMDE, de schijnbare  daling van de personeelsuitgaven.
Er zijn er twee.

1.
Bepaalde posten inzake bezoldigingen zijn gewoon spoorloos verdwenen uit het personeelsbudget.
–  Meer speciaal voor de rekening 2015 dient er op gewezen dat de personeelskosten voor de brandweer nu zijn omgetoverd tot een dotatie aan de hulpverleningszone Fluvia.  Het gaat om een bedrag van 3,44 miljoen euro.  In de boeken: gen personeelsuitgave meer…
Met andere woorden: de personeelskosten zijn in 2015 helemaal niet gedaald met 6 procent.  Er is gewoon een status quo !
–  Een andere verdwenen personeelskost is die van de kinderopvang. Die dienstverlening is nu in handen van het OCMW.  In 2013 bijvoorbeeld was hiervoor in de stadsbegroting nog een bezoldigingskrediet voorzien van 126.000 euro !

2.
Het stadsbestuur doet steeds meer aan “outsourcing”.
Bepaalde werken of diensten gaat men  steeds meer uitbesteden.  De bijhorende kosten zijn dus niet meer aangerekend als  zijnde personeelskosten….
Het stadsbestuur heeft het hierbij over een “ombuigingspolitiek”. (Wat een stadhuiswoord!)
Voorbeelden van aldus “verborgen personeelskosten”.
–  De poetsdienst is voor jaren  in handen van een privé-bedrijf.  Jaarlijkse kostprijs 12.500 euro.
–  Zéér veel  vormen van groenonderhoud zijn uitbesteed aan de sociale economie (De Waak en Constructief).  Jaarlijkse kostprijs minstens een half miljoen.  Er is ook nog eens een commercieel bedrijf ingeschakeld voor het maaien van grasbermen en baangrachten. 60.000 euro.
–  In de toekomst zullen de uitgaven voor het personeel van de zwembaden ook niet meer aangezien worden als personeelskosten.

Besluit.
Zeggen dat de personeelsuitgaven onder dit bestuur dalen  is pure volksverlakkerij.
En onze  perse (van de dode bomen) doet daar dus altoos aan mee.