Interessante vragen en antwoorden

Raadsleden kunnen schriftelijk informatieve vragen stellen en krijgen daar in principe binnen de maand een antwoord op in het zogenaamde “Bulletin van Vragen en Antwoorden”.
Dat Bulletin kan men raadplegen op de website van Stad.  Klik op dienstverlening en bestuur>bestuur>gemeenteraad> bulletin (onderaan).
We vermoeden dat weinig burgers dat doen, en weinig journalisten ook.  De  plaatselijke gazetten  citeren nooit een of ander interessant antwoord op een interessante vraag. (Ze doen dit dan wel voor bepaalde parlementaire vragen, omdat ze die van de vraagsteller krijgen toegestuurd.)
Matthias Vandemaele (Groen) is alhier de kampioen vragensteller .

Hierna enkele voorbeelden van belangwekkende thema’s die dit en vorig jaar aan bod kwamen.  Lees maar eens.

2016
maart:
de strategie van Stad in de sociale media
april
kinderoppas in de stad
evaluatie van de ‘shop en go’ plaatsen
mei
bouwvergunningen en verkavelingen 2012-2015

2015
januari
evolutie van de armoede
februari
stadsubsidies aan KV Kortrijk
april
ambities van het stadsbestuur inzake stadsplanning
mei
evolutie woongelegenheden
juni
evaluatie van de livestream uitzendingen van de gemeenteraad
juni
de werking van Fluvia
september
raming kostprijs evenement “De Grote Verleieding”